Pod záštitou JUDr. Jaroslava Bureše, předsedy Vrchního soudu v Praze

Životní příběh generálporučíka Tomáše Sedláčka. Závěrečný seminář studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v odborné gesci děkana Právnické fakulty UK Prof. JUDr. Jana Kuklíka. Scénář a režie Mgr. Jan Řeřicha. Odborná spolupráce PhDr. Alena Šimánková, PhDr. Aleš Kýr a Alena Kafková. V rámci rekonstrukce jsou se svolením autora, historika Jiřího Plachého, užity výňatky z knihy pamětí gen. T. Sedláčka „Vydržet!“

Archivní stenozáznamy historických postav citují a ztvárňují studenti a absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy:

 • Průvodkyně – Eliška Kozáková
 • Zapisovatelka, úřednice – Barbora Roznětinská
 • S. Lockrová, z MS – Olga Kovaříková
 • Manželka J. Kučery – Tereza Veselá
 • Žalobkyně M. Sluková, abs. práv. dvouletky (svazačka) – Mlada Steinerová
 • Symbolický představitel obhájců – Marek Stojan
 • Přísedící soudce „z lidu“ (svazák) – Tomáš Danihlík
 • Tomáš Sedláček – Adam Csukás
 • Josef Kučera – Jan Beránek
 • Vyšetřovatel StB Pergl – Pavel Valenta
 • Josef Černohorský – Tomáš Fárník
 • Bohuslav Tyr – Jan Pecina
 • Jaromír Nový – Jan Adamov
 • Předseda senátu JUDr. Vl. Podčepický – David Bouz
 • Prokurátor JUDr. Jar. Dlouhý – Daniel Slanina
 • Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Křepela – Václav Podhorský
 • Citace z autobiografické knihy T. Sedláčka „VYDRŽET!“ – Jan Šípal
 • Pplk. JUDr. Havlíček, přísedící soudce – Aleš Kubíček
Stopáž106 minut
Rok výroby 2018
 L HD