Rekonstrukce politického procesu

Monstrproces Machalka a spol. s řeholníky, inscenovaný urychleně místo původně zamýšleného procesu s farářem Josefem Toufarem (který byl umučen vyšetřovateli StB při „vyšetřování“ Číhošťského zázraku), se stal politickým zdůvodněním a vyvrcholením „vysvětlovací kampaně“ pro další proticírkevní akci, Akci K, kterou byla likvidace mužských klášterů provedená v noci ze 13. na 14. dubna 1950. Stalo se tak na základě směrnice R. Slánského. Podle ní „ve večerních hodinách 13. dubna… odevzdá krajský velitel StB písemné informace. Nato se rozjedou oddíly Bezpečnosti do vybraných klášterů, aby je vyklidily“. Směrnice dávala tajemníkům KV KSČ i pokyn pro další dny: „Ve vysvětlovací akci je třeba objasnit věřícím, že zásah byl vynucen protistátní činností některých řádů, která byla jasně prokázána posledním procesem…“ Oné noci bylo z téměř 150 objektů klášterů vyhnáno 2 376 řeholníků. V závěru dopisu Slánský nezakrytě popsal účel „Akce K“ a vyslovil přesvědčení, že „zásahem proti některým reakčním řádům zasazujeme dosud nejtěžší ránu reakční katolické hierarchii a jejím imperialistickým dirigentům, likvidujeme mimořádně aktivní a nebezpečnou agenturu nepřítele v naší zemi…“.

Napište nám