Česko – Jak jsme na tom

Veřejná konference o vytvoření komplexního obrazu úspěšnosti České republiky v klíčových oblastech veřejného života.