Jaké byly představy o budoucnosti Evropy dle Jyrkiho Katainena? Přednáška místopředsedy Evropské komise na VŠE.

Jyrki Katainen – místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, bývalý předseda vlády Finské republiky

Úvodní slovo: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE v Praze

Moderuje: Michala Hergetová, Česká televize

Napište nám