Obsah pořadu

Přehrát vše

Konference Institutu umění představí nový pohled na kulturu – koncept kulturních a kreativních průmyslů (KKP), který zkoumá stav odvětví z mnoha úhlů (tržního, veřejného, neziskového). Znalost stavu odvětví, jejich provázanost i širší dopad na společnost a ekonomiku je základním předpokladem pro přijetí strategických opatření na místní a státní úrovni.

Konference představí cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který zahrnuje architekturu, design, reklamu, film, hudbu, knihy a tisk, videohry, rozhlas a TV, scénická umění, trh s uměním, umělecká řemesla, kulturní dědictví.


Program:

9:30 – 9:40 – Zahájení: Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury ČR


9:40 – 10:00 – Představení cílů a výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Eva Žáková, vedoucí projektu a Institutu umění


10:00 – 10:30 – Význam mapování na místní úrovni a hlavní zjištění ze Zlína
a Zlínského kraje

Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd., UK


10:30 – 10:40 – Kulturní kalkulačka: jak spočítat multiplikační dopady kulturní akce

Tereza Raabová, Institut umění


10:40 – 11:00 – Přestávka


11:00 – 13:00 – Panelová diskuse o zkušenostech a zjištěních mapování KKP
ve Zlíně, Brně, Pardubicích a Plzni

Moderuje:

Ondřej Černý, kulturní manažer a konzultant, ředitel Českého centra Mnichov

Eva Žáková, Institut umění


Účastníci:

Richard Vodička / Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín

Jan Blažek / Little Greta, marketingová komunikační agentura, zástupce Komise
pro Kreativní Zlín

Tereza Chrástová / Kancelář strategie města, Magistrát města Brna

Zdeňka Kujová / manažerka v kultuře a kreativních odvětvích, Brno

Lucie Břízová / vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu, Pardubice

Michaela Mixová / Evropské hlavní město kultury 2015, Plzeň

Petr Návrat / OnPlan


13:00 – 14:00 – Oběd


14:00 – 15:00 – Prezentace přínosů a potřeb jednotlivých odvětví

1. Hudební průmysl / Oldřich Bajer, hudební producent

2. Scénická umění / Jana Návratová, Taneční sekce Institutu umění

3. Architektura / Igor Kovačevič, ředitel Centra pro středoevropskou architekturu,
Česká komora architektů

4. Trh s uměním / Jiří Fajt, ředitel Národní galerie

5. Design / Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN

6. Knihy a tisk / Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců
a nakladatelů

7. Videohry / Pavel Barák, předseda sdružení České hry

8. Film / Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie


15:00 – 16:30 – Panelová diskuse o průřezových tématech KKP
(vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export).

Účastníci:

Jiří Fajt, Igor Kovačevič, Oldřich Bajer, Jana Návratová, Helena Bezděk Fraňková

Moderuje:

Ondřej Černý, kulturní manažer a konzultant, ředitel Českého centra Mnichov

Eva Žáková, Institut umění

Stopáž334 minut
Rok výroby 2014
 L