Host: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Národní divadlo není obyčejné. Neslouží pouze k inscenování divadelních her, ale vzniklo též jako chrám národa, který měl symbolizovat pomyslný střed vlasti. V příběhu Národního divadla se odrazily všechny významné okamžiky moderních českých dějin, historie zde mnohdy doslova vstupovala na scénu. Přednáška odborníka Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřuje právě na tuto symbolickou roli „zlaté kapličky“ jako místa národní paměti. Budeme pátrat po historických událostech, v nichž Národní divadlo sehrálo důležitou roli, kdy utvářelo a upevňovalo kolektivně sdílené představy o českých dějinách a národní identitě.


Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Vystudoval obory Historie a Český jazyk a literatura na FF UK, dnes na ní působí jako odborný asistent. Vyučuje kurzy zaměřené na dějiny dějepisectví a metodologii historické vědy. Věnuje se didaktice dějepisu, kdy využívá své praktické zkušenosti učitele na několika pražských gymnáziích. Dlouhodobě vede semináře pro učitele dějepisu a věnuje se tvorbě vzdělávacích pomůcek. Ve svém badatelském zaměření klade důraz na interdisciplinární přesahy v prostoru sociálních a kulturních věd, snaží se provazovat perspektivu historické vědy, dějin ve veřejném prostoru a didaktiky dějepisu. Jako hlavní pole pro realizaci těchto badatelských cílů si vymezil paměťová studia. Je autorem řady odborných článků a publikací.

Stopáž87 minut
Rok výroby 2014
 L