Host: Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

Speciální teorie relativity mnohé děsí už pouhým svým názvem. Dokážeme, že její základní principy může pochopit skoro každý. V přednášce je využit multimediální mezinárodně oceněný pořad Relativita – 7x NE. Je modelován let na Sírius a zpět, relativistické fenomény jsou představeny v přístupném grafickém výkladu.

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

(*1942) Vyučuje v základních kurzech teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Je činný jako expert v Mezinárodní organizaci pro standardizaci, Mezinárodní elektrotechnické komisi a Německém ústavu pro průmyslovou normalizaci při tvorbě a údržbě norem, předsedá Technické komisi IEC/TC 25 – Quantities and units. Popularizaci vědy se věnuje po celou svou profesní kariéru. Spolu s doc. Langerem založil na MFF Univerzitu mládeže. Podílí se také na projektech celoživotního vzdělávání: na MFF vede jednoletý kurs Univerzity třetího věku s názvem Fyzika pro nefyziky.

Stopáž118 minut
Rok výroby 2014
 L