Veřejná diskuse k výstavě Městem posedlí v GHMP

Diskuse se zúčastní:

– Radek Wohlmuth (kurátor výstavy)

– Vladimir 518 (umělec)

– Pasta Oner (umělec)

– Zdeněk Lukeš (teoretik architektury)

– Ondřej Šefců (náměstek NPÚ)

– Vladana Rýdlová (produkční výstavy Městem posedlí)

Moderuje:

– Petr Vizina

Napište nám