Den vědy na pražských vysokých školách - Scientia Pragensis

VŠE hostí již pátý ročník akce pěti pražských univerzit

Obsah pořadu

Přehrát vše

Cílem akce je formou přednášek a prezentací předvést široké veřejnosti, studentům i budoucím studentům výsledky vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti dosažené na pražských univerzitách. Na organizaci se kromě VŠE podílí České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Po celou dobu konání budou v atriu Rajské budovy k dispozici výstavní stánky pěti pražských vysokých škol, Národního technického muzea v Praze, Národního institutu dětí a mládeže a Národní technické knihovny.

Program přednášek:

 • 10:00 – Voňavá chemie
  (prof. Ing. Libor Červený, DrSc., VŠCHT)
 • 10:35 – Zkoumání elementární struktury hmoty
  (doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., ČVUT)
 • 11:10 – Co prozradí růst zemědělských plodin archeologovi
  (prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D., ČZU)
 • 11:45 – Extrémní meteorologické jevy a možnosti jejich prognózy
  (Mgr. Michal Žák, Ph.D., UK)
 • 12:20 – Jak se vytvářejí mezinárodní účetní standardy
  (doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., VŠE)
 • 12:55 – Stringologie – textové algoritmy
  (prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., ČVUT)
 • 13:30 – Globální business
  (prof. Ing. Hana Machková, CSc., VŠE)
 • 14:05 – Kmenové buňky – nové obzory ve výzkumu a léčbě
  (MUDr. Tomáš Soukup, UK)
 • 14:40 – Endokrinní disruptory – hormonální buldozery v životním prostředí
  (prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., ČZU)
 • 15:15 – Lihoviny ze všech stran
  (prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., VŠCHT)
Stopáž366 minut
Rok výroby 2011
 L