Rokem 2012 končí dávný Mayský kalendář a váže se k němu mnoho proroctví a předpovědí z různých kultur a tradic na celém světě. Nejen autoři jako Terrence McKenna ve své knize Time Wave Zero či Fulcanelli v Season of catastrophe, ale i Nostradamus v Third Antichrist, středověcí chiliasté, indické védy a moderní počítačoví odborníci se shodnou na tom, že lidstvo prožívá okamžiky obrovských změn. Nacházíme se v bodě, který lze považovat za zlomový okamžik v čase, žijeme v éře třináctého znamení zvěrokruhu, kterým je znamení Hadonoše. Proč je Hadonoš považován za začátek i konec a co pro nás vlastně konec světa znamená? Odpověď na tuto otázku i některé další začneme hledat v době dávno minulé.

Vyjdeme z toho, co víme o životě a díle některých moudrých mužů a důležitých osobností evropské historie, kultury a vědy za posledních 400 let. Společně i každý zvlášť se tito naši předchůdci pokusili zanechat nám, svým potomkům, dostatek informací a náznaků, které by nám pomohly pochopit a na současné období se dobře připravit. Projdeme si několik cest poznání a soustředíme se na bádání, které v Čechách došlo svého největšího rozkvětu, na dávné umění a vědu alchymii.

Podle hermetické zásady „jak dole, tak i nahoře,“ lze astronomické úkazy vnímat jako spouštěcí mechanismus, jenž nás pohání směrem ke kulturnímu a evolučnímu skoku. Od obrovských útvarů hvězdných galaxií a mlhovin až po lidskou DNA a atomy, z nichž se skládá vše kolem nás, znamená vědomí schopnost uvědomovat si strukturu a tvary jevů, jež nás obklopují, reagovat na ně a tak se učit a rozvíjet. Dávní učenci nazvali tento způsob porozumění realitě posvátnou geometrií a pomocí různých typů vizualizace usilovali o posun vědomí do hlubších (a vyšších) úrovní, v ideálním případě pak včetně přímého nahlížení obrovského množství informací v DNA samotné.

„Alchymie byla umění jak oddělit část vesmíru od existence v čase a dosáhnout zdokonalení této části, což je zlato pro kovy, pro člověka dlouhověkost, potom nesmrtelnost a konečně vykoupení. Zdokonalení hmoty se hledalo působením přípravků (kámen mudrců pro kovy, elixír života pro lidi), zatímco duchovní osvícení plynulo z jisté formy vnitřního odkrytí nebo osvícení.“ (chemistry.webzdarma.cz/alchymie.htm)

Počátky hermetické revoluce sahají do roku 1585, kdy Dr. John Dee a Edward Kelley přibyli přes Polsko do Prahy, nového hlavního města říše Rudolfa II. Jedinečná kombinace geopolitiky a mysticismu, typická pro rudolfinskou Prahu, byla pro jejich poslání dokonalou živnou půdou. Mise Deeho a Kelleyho byla do jisté míry úspěšná a o třicet let později vyústila v rosekruciánské hnutí za vlády Fridricha V., českého Zimního krále. Rosekruciánství ve své původní podobě – kdy alchymické procesy slouží jako metafora pro práci s časem a nástup zlatého věku lidstva na Zemi – však došlo po bitvě na Bílé hoře špatných konců. Z této téměř zapomenuté historie pokusu o hermetickou a osvícenskou revoluci, která byla rozdrcena tehdejšími zpátečnickými silami v Evropě, vyplývají závěry, jež ovlivnily politiku a víru až do naší doby. Jako příklad vlivu jejích myšlenek lze jmenovat například život a dílo Jana Ámose Komenského.

Stopáž83 minut
Rok výroby 2013
 L
ŽánrFilm