Dvě daguerrotypie I. F. Staška a jejich repliky

Přednáší: Ondřej Přibyl

Tématem přednášky je zpráva o procesu zhotovení dvou replik významných českých daguerrotypií Flora Staška pro muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Součástí je i stručný úvod do historie a technologie daguerrotypie, nastínění příběhu dvou Staškových daguerrotypií – staré pošty v Litomyšli a mikrodaguerrotypie řezu stonkem rostliny, zmínka o restaurování těchto desek a popis procesu zhotovení replik. Přednáška se velmi úzce týká tématu, kterým se přednášející zabýval během doktorského studia, a popisuje technologii daguerrotypie v praxi odlišné od užití na poli volného umění.

Stopáž99 minut
Rok výroby 2015
 L