Čtrnáctý cyklus veřejných přednášek „Umění včera a dnes“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Muzikolog, skladatel ahudebník Aleš Březina povede přednášku 10. listopadu od18:30 naVŠUP snázvem „Dosamoty vtanci“. Totalita vopeře. Obsah se bude úzce vázat najeho celovečerní hudební projekt Zítra se bude…, charakterizovaný jako opera-proces, který netradičně zpracovává téma politických procesů 50. let sdůrazem naosudy Milady Horákové.

Stopáž78 minut
Rok výroby 2009
 L