ČT start

Sdílet
| Poslat odkaz

Česká televize a filmové školy se dohodly na společné tvorbě televizních formátů. Studenti filmových škol předloží České televizi své návrhy, na jejichž základě mohou získat finanční podporu České televize.

Studenti jsou pro Českou televizi zdrojem neotřelých a originálních přístupů k televizním formátům a Česká televize tak může prostřednictvím vzájemné spolupráce získávat inspiraci a podněty k další tvorbě.

Studenti získají nejen finanční, ale také odbornou podporu na realizaci filmu. Jediným obsahovým požadavkem ze strany České televize je respektování zvoleného zadání a pochopitelně platných právních norem pro vysílání v České televizi.

Česká televize plně respektuje tvůrčí záměr, akademickou svobodu a autory nijak neomezuje.

Studenti tak prostřednictvím internetového portálu ČT Start dostávají prostor pro prezentaci svých děl a Česká televize (i tvůrci) zase zpětnou vazbu.

Zdařilé scénáře, hrané filmy, dokumenty či animace se mohou stát podkladem k následným projektům vytvářených v profesionálních podmínkách pro televizní vysílání v České televizi.

Má-li film úspěch, je to byznys. Nemá-li úspěch, je to umění.

Carlo Ponti

Základní ideu kinematografie vyslovil už Galilei: „A přece se točí!“

Gabriel Laub

Musíme zavést do filmu nové klišé!

Samuel Goldwin

Ve všech mých filmech jsou tři, možná čtyři minuty skutečné kinematografie.

Akira Kurosawa

Objekty natáčení je třeba nalézt a filmy se dělají nohama. Záleží na tom, jaký člověk na těch nohách stojí, jaký člověk za filmem jde…

Karel Vachek

Kvalitní umělec dokáže naplňovat kriteria. Někdo pak dokáže kriteria překračovat. To je pořád slabé – chceme, aby naše věci kriteria vytvářely.

Vladimír Kokolia

Nechtějme být originální. Úplně stačí, když budeme dělat to, co za nás nikdo jiný neudělá.

Vladimír Kokolia

Divák klade na krátký film nižší nároky, dá se tu riskovat. Nejsou zde ale žádná pravidla. Můžete udělat cokoliv, ale ne ’cokoliv’, ne náhodně.

Jean-Claude Carriere