Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Zdeněk Fierlinger — Lidé — Česká televize

politik

* 11. června 1891

† 2. května 1976

Absolvoval obchodní akademii. Během první světové války nejprve působil jako důstojník České družiny a následně československých legií v Rusku. Poté se aktivně účastnil zahraničního odboje v USA a ve Francii. Po vzniku Československé republiky působil od roku 1919 v diplomatických službách (např. jako vyslanec v Nizozemí, Rumunsku, USA, Švýcarsku, Rakousku a Sovětském svazu). Úzce spolupracoval s E. Benešem a během druhé světové války se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů zahraničního odboje. Jako vyslanec v Moskvě se sblížil se sovětskou politikou. Do Čs. sociálně demokratické strany vstoupil v roce 1924, přičemž v letech 1945–1947, a následujícího roku 1948 od března do června, byl jejím předsedou. Po válce byl až do voleb v roce 1946 předsedou československé vlády. Jako člen sociální demokracie usiloval o bližší spolupráci s komunistickou stranou a po únoru 1948 se podílel na sloučení sociální demokracie s KSČ. Stal se členem ÚV KSČ (1948–1971), vykonával funkce náměstka předsedy vlády (1948–1953), předsedy Národního shromáždění (1953–1964) a poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění (1969–1971).

Odkazy