Václav Riedlbauch

hudební skladatel

* 1. dubna 1947

† 3. listopadu 2017

Václav Riedlbauch je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 po šest sezon. Ve skladatelských soutěžích obdržel řadu ocenění.

Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté skladbu na Akademii múzických umění v Praze, na obou školách také pedagogicky působil, vedl i katedru managementu kultury na VŠE. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti se zabýval hudebním a divadelním managementem i kulturní politikou v oblasti kreativní kultury.

Na konci 80. let působil jako umělecký šéf Opery Národního divadla. Podle dobových dokumentů a pamětníků se v listopadových dnech roku 1989 z titulu své funkce v ND postavil na stranu hroutící se komunistické moci. Ještě v listopadu z divadla odešel.

Byl také programovým ředitelem tehdejšího Paláce kultury, šéfproducentem nakladatelství Panton a ředitelem České filharmonie (2001 až 2009). Inicioval přehlídku soudobé evropské tvorby Pražské premiéry, zaměřenou na prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.

V letech 2009 a 2010 zastával funkci ministra kultury v úřednické vládě Jana Fischera.

Kromě působení v mnoha kulturních institucích byl také pedagogem. Na Vysoké škole ekonomické inicioval výuku oboru Arts management.

Odkazy