Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ing. Štefan Sádovský — Lidé — Česká televize

politik

* 13. října 1928

† 17. června 1984

Po střední škole vykonával různá povolání, v roce 1954 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a brzy začal působit jako profesionální funkcionář. V letech 1956 – 1968 byl členem Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, v období 1966 – 1970 nejprve kandidátem předsednictva ÚV KSČ a posléze i jeho členem a také členem sekretariátu ÚV KSČ. V prosinci 1967 se podílel jako tajemník ÚV KSČ na debatách okolo odstranění Novotného z postu prvního tajemníka ÚV KSČ, přičemž patřil ve vedení strany k protinovotnovskému táboru. V roce 1968 se účastnil vyjednávání o novém státoprávním uspořádání Československa a na podzim 1968 byl stoupencem rychlého procesu federalizace. V říjnu 1968 zasedl v nové vytvořeném osmičlenném Výkonném výboru předsednictva ÚV KSČ, který vznikl jako nový, nejužší orgán vedení komunistické strany, jehož zřízení bylo i taktickým tahem vedoucím k oslabení nejaktivnějších reformistů v řadách KSČ. Na zasedání ÚV KSS 4. května 1969 byl Sádovský zvolen za prvního tajemníka ÚV KSS a nahradil tak ve funkci Gustáva Husáka. Na přelomu let 1969 – 1970 se podílel na práci zvláštní komise ÚV KSČ, která projednávala korekce zákona o československé federaci a výsledkem jejíž činnosti bylo osekání původních kompetencí národních republik v duchu ožívajícího centralismu. Během zasedání předsednictva ÚV KSS v lednu 1970 se Sádovský snažil při prezentaci závěrů této komise distancovat od reformních názorů z roku 1968, kdy byl spojencem Gustáva Husáka. V té době již ztrácel politický vliv. V lednu 1970 byl odvolán z postu prvního tajemníka ÚV KSS a nahrazen Josefem Lenártem. V roce 1971 byl pro své postoje v době tzv. pražského jara vyloučen z KSČ a následně odešel z politického života.