Pavel Štingl

scenárista, režisér

narozen 1960

Vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Jeho absolventský film Naučit se bát z prostředí mladých lékařů získal řadu cen a determinoval jeden z hlavních proudů jeho tvorby.

Roku 1990 zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů ze zemí bývalého socialistického bloku, které byly oceněny na mnoha festivalech Japan Prix za film Země bez hrobů, Prix Italia za film Pozdrav ze země, kde včera znamenalo zítra a další). Natáčel v Rumunsku, Albánii, v různých místech bývalého Sovětského svazu, v Kosovu, Náhorním Karabachu, Číně, Jižní Africe, Izraeli na mnoha dalších místech politických konfliktů.

Roku 1995 zahájil činnost vlastní produkční společnosti K2, kde jako producent zrealizoval několik dokumentárních cyklů a řadu rozsáhlých koprodukčních dokumentů. K největším patří historické příběhy dvacátého století: Deník pana Pfitznera, Čtyři páry bot, Příběh trosečníků Patrie (cena za film roku FIAT/IFTA), Kámen a poznání, O zlém snu (cena MTF Japan), Jakou řečí mluví pánbůh…?, Zaniklý svět Karla Pecky, Druhý život Lidic. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění.

K největším aktivitám společnosti K2 patří celovečerní snímek Mír jejich duši či rozsáhlá multimediální expozice nově postaveného muzea v Památníku nacisty vypálené obce Lidice A nevinní byli vinni, která se stala v současnosti nejmodernější expozicí válečné historie v České republice. Z poslední doby jsou také jeho filmy: Divadlo bláznivých dramat Borise Rösnera, Suchá Hora, dědina na konci trati.

Odkazy