Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

filosof

narozen 1972

Profese

 • 2013 konference (Filosofický ústav AV ČR) věnovaná jeho knize Cesty postmodernismu
 • 2009 – současnost: vystoupení v Kritickém klubu ČR0 3, Vltava, aj. Popularizační  přednášky o filosofii a politice v Praze (Francouzský institut, MDA, Městská knihovna atd.), Ostravě, Olomouci, Brně, Opavě, atd.
 • 2006–2008 grantový projekt „Negativní humanismus“ GA AV
 • 2007 zakladatel iniciativy „Jsme občané!“, poukazující na deficity demokracie v ČR. Kurs „Současné levicové myšlení“ ÚFAR, Filozofická fakulta UK. Dokument Žižek a Hauser. Teoretikové postmarxistické filosofie (rež. H. Všetečková)
 • 2005 kurs „Adorno,“ ÚFAR Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2004 Ph.D. na ÚFAR Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Téma disertace: Adorno: moderna a negativita
 • 2002 – dodnes, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, kde působí na katedře občanské výchovy a filosofie. Název odborného kursu „Projekt moderny“
 • 2001 zakladatel o.s. SOK – Sdružení pro levicovou teorii
 • 1998 – dodnes, vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, oddělení současné kontinentální filosofie
 • 1998 Mgr., obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Je autorem knih

 • Cesty z postmodernismu (2012)
 • Kapitalismus jako zombie (2012).
 • Humanismus nestačí (rozhovor se Slavojem Žižkem, 2008)
 • Prolegomena k filosofii současnosti (2007)
 • Adorno: moderna a negativita (2005)

Vedle českých i zahraničních odborných časopisů publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, A2, Tvaru, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu, Literárních novinách, Britských listech.

Odkazy

Fotografie