Karol Sidon

vrchní zemský rabín, dramatik a spisovatel

narozen 9. srpna 1942

Vrchní zemský rabín Karol Sidon se narodil 9. srpna 1942 a je znám také jako prozaik, dramatik, esejista a filmový scenárista. Pochází ze smíšené rodiny. Jeho otec byl pro svůj židovský původ poslán do koncentračního tábora a byl popraven. Karol Sidon vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Pracoval jako dramaturg a redaktor. Po podpisu Charty 77 byl propuštěn a živil se jako topič. Následně byl donucen odejít do emigrace do Německa.

Roku 1978 konvertoval k judaismu. Od roku 1992 řídí duchovní život české a moravské židovské komunity.

Odkazy

Fotografie