Prof. PhDr. Kamil Krofta

politik, historik

* 17. července 1876

† 16. srpna 1945

Československý ministr zahraničí, uznávaný historik. V roce 1894 absolvoval reálné gymnázium v Plzni a poté studoval na filozofické fakultě v Praze (1894–96) i universitě ve Vídni (1896–9). V letech 1899–1901 se věnoval studiu vatikánského archívu v Římě. Své znalosti využil v Českém zemském archivu, kde pracoval až do roku 1911, kdy se stal mimořádným profesorem rakouských dějin. Roku 1919 byl jmenován profesorem českých dějin se zřetelem na Slovensko na Karlově univerzitě. V témže roce však také nastoupil do diplomatických služeb: byl vyslancem ve Vatikánu (1919–21), ve Vídni (1921–25) a v Berlíně (1925–27), od roku 1927 působil jako šéf prezídia ministerstva zahraničních věcí. V červnu 1936 odešel do důchodu. Vrcholem jeho kariéry se však stal říjen 1936, kdy převzal po Edvardu Benešovi dne 29. února křeslo ministra zahraničí a v této funkci působil až do 4. října 1938. Zapojil se rovněž do domácího odboje a od roku 1942 stál v čele Přípravného národního revolučního výboru. Roku 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně. Zemřel v srpnu 1945 na útrapy věznění.

Odkazy