Dr. Jaromír Smutný

legionář, kancléř

* 23. června 1892

† 16. července 1964

Diplomat a politik. Po absolvování gymnázia (1910) studoval 8 semestrů na Právnické fakultě české univerzity v Praze, vzhledem k odvodu do rakousko-uherské armády studia nedokončil (a až v r. 1920 získal absolutorium práv). Zajat Rusy, vstoupil do čs. legií na východní frontě, později se dostal do Francie. Z armády přestoupil v listopadu 1919 do formující se čs. zahraniční služby a již v březnu 1920 byl přidělen jako vicekonzul do Lyonu. Od dubna 1922 do března 1927 působil jako konzul v Marseilles, poté pracoval až do roku 1931 na MZV v Praze. Následně působil na zastupitelském úřadu ve Varšavě. Od dubna 1937 pracoval i pro prezidentskou kancelář a měl pověření „mimořádného vyslance“. V listopadu 1938 byl novým vedením MZV odvolán a vyslán jako generální konzul do Istanbulu, odtud pak po německé okupaci odjel do Paříže, kde se zapojil do rodícího se odboje. Po návratu E. Beneše z USA v létě 1939 se stal vedoucím jeho londýnské kanceláře a po vytvoření exilového státního zřízení (1940) jeho oficiálním kancléřem, jímž zůstal nejen celou válku, ale i v republice poválečné. Formálně zůstal v čele prezidentské kanceláře i po Benešově odstoupení a následném zvolení K. Gottwalda prezidentem. Již poč. listopadu 1948 byl však dán na dovolenou a k 1. 1. 1949 propuštěn do výslužby. Ač sledován komunistickou StB, podařilo se mu v červnu 1949 odejít na Západ a již v březnu 1950 založil v Londýně Ústav dr. Edvarda Beneše jako instituci, mající rozvíjet „politická a sociální studia“.

Odkazy