doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

režisér, dramaturg a univerzitní pedagog

narozen 1984

Absolvoval scenáristiku a dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 obhájil na JAMU svoji doktorskou práci zaměřenou na hermeneutiku filmového eseje. Působí jako lektor na Fakultě sociálních studií MU, kde učí etiku a dramaturgii, a na Divadelní fakultě JAMU, kde vyučuje filosofii umění. Patří mezi zakládající členy univerzitního Radia R na Masarykově univerzitě. 

Jako režisér a scenárista je autorem řady dokumentárních snímků pro Českou televizi, např. Sen o budování elit (2009), Meteory českého komiksu (2010), Být dýdžej (2011), rovněž se podílel na cyklech Rodinné křižovatky, Ta naše povaha česká, Záhady Toma Wizarda nebo Celnice. V ČT působí i jako externí dramaturg. Jako dokumentarista rovněž spolupracoval s Českým rozhlasem. Je autorem odborné monografie Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera (2013).

Odkazy