Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jan Lucemburský — Lidé — Česká televize

český král, hrabě lucemburský

* 10. srpna 1296

† 26. srpna 1346

otec Karla IV.

Jan Lucemburský byl otcem Karla IV. a prvním českým králem z rodu Lucemburků. Nastoupil na trůn již ve čtrnácti letech, kdy se také oženil s poslední Přemyslovnou Eliškou. Jejich manželství však nebylo šťastné a vedlo k mnoha rozbrojům. I přesto spolu měli sedm dětí, mezi nimi i syna Václava (Karla IV.). Jan byl výborný diplomat s mnoha styky na evropských dvorech, v  diplomacii se pohyboval jako ryba ve vodě. Což samozřejmě zároveň znamenalo, že v Čechách pobýval málo, a proto si zde také vysloužil přízvisko král cizinec. Nicméně díky svým zahraničním aktivitám zajistil ochranu českého království zvenčí.   Na sklonku života se u něj projevila dědičná choroba očí, jejíž následkem oslepl a získal tak přídomek slepý. V takovémto stavu se účastnil na straně Francie bitvy u Kresčaku v rámci stoleté války, kde také umírá.

Odkazy