JUDr. Ján Lichner

politik

* 14. února 1897

† 16. října 1979

V době 1. světové války jako rakousko-uherský voják přeběhl na ruskou stranu a připojil se k československým legiím v Rusku. Po návratu vystudoval Právnickou fakultu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Byl členem agrární strany, za kterou byl v letech 1935–1939 poslancem v Národním shromáždění. V roce 1937 ho předák slovenských agrárníků Milan Hodža pověřil zpracováním návrhu na decentralizaci státní správy o posílení kompetencí zemských zastupitelstev. Od října do prosince 1938 krátce působil jako ministr pošt a železnic v slovenské autonomní vládě. V době 2. světové války patřil k organizátorům občanského protifašistického odboje na Slovensku. V roce 1940 odešel do exilu ve Velké Británii, kde se stal členem Státní rady československé. Byl ministrem ve Šrámkově exilové vládě. V letech 1945–1948 byl členem vedení Demokratické strany a poslancem, působil také jako státní tajemník na ministerstvu zahraničního obchodu (1945–1946) a jako státní tajemník na ministerstvu národní obrany (1946–1948). Po únoru Lichner patřil mezi skupinu funkcionářů Demokratické strany, kteří neodešli do exilu, ale zůstali v Československu a byli v následujícím období pronásledováni. V roce 1950 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 17 let vězení. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii.

Odkazy