Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Jan Král — Lidé — Česká televize

novinář a fotograf

Odkazy