Ing. Jan Bednář

novinář a komentátor

narozen 1953

Vzdělání a dosažený titul

 • 1968–1972 Gymnasium, Na Zatlance, Praha 5 – Smíchov, všeobecné, maturita
 • 1972–1977 Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářské plánování, titul Ing.
 • 1982–1985 Univerzita v Oxfordu, Velká Británie, obor filozofie a politologie, titul B.A.

Hlavní zaměstnání a pracovní zařazení

 • 1985–1992 Československá redakce BBC, Bush House, Londýn, Velká Británie, redaktor
 • 1992–1993 Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, tiskový odbor, mluvčí
 • 1994–2002 Rádio Svobodná Evropa v Praze, zahraniční rubrika, redaktor, moderátor
 • 2003–2014 Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, redaktor, komentátor, editor

Ocenění

 • Novinářská cena Ferdinanda Peroutky za rok 2011

Důležité životní zkušenosti

 • 1977 podpis pod Prohlášení Charty 77 a následná perzekuce ze strany státní moci
 • 1978–1981 účast v činnosti disentu a na neoficiálních filozofických seminářích 2 (prof. Milana Machovce, dr. Julia Tomina a dr. Ladislava Hejdánka)
 • 1982 vystěhování do Velké Británie z politických důvodů
 • 1982–1992 novinářská činnost v exilu (BBC, Hlas Ameriky, Svobodná Evropa)
 • 1992 návrat do Československa
 • 1993–2014 angažovanost v české žurnalistice, vedení zahraničně politické části hlavního publicistického pořadu Svobodné Evropy a Českého rozhlasu 6 Názory a argumenty (dříve Události a názory), pravidelné psané komentáře na aktuální politická témata, moderování diskusních pořadů, koordinace práce novinářského týmu, zkušenosti editorské a analytické

Motivace

Jsem přesvědčený o tom, že média veřejné služby hrají nezastupitelnou roli v moderní a dobře fungující demokratické společnosti. Pomáhají formovat veřejné mínění, ovlivňují veřejné dění i politiku. Jejich svobodné působení v zemi je v zájmu všech demokratických politických sil a jejich nestrannost a vyváženost musí být zaručena. Zpravodajství a publicistika veřejnoprávních médií (zvláště České televize) slouží celé společnosti a nesmí je ovlivňovat partikulární zájmy.

Odkazy

Fotografie