Ivana Lokajová

herečka a dokumentaristka

Vystudovaná herečka (absolventka katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU 1993).

Zakládající členka Dejvického divadla, dlouholetá členka Divadla v Dlouhé, kde někdy hraje i na saxofon.

V roce 2002 založila s kolegou Petrem Vargou divadlo LokVar ve kterém píše, hraje, produkuje, dělá řidičku a kulisačku a je šťastná.

Před čtyřmi lety lety změnila svůj profesní život a priority, začala spolupracovat se Šárkou Maixnerovou a jejím týmem: Infiltrace - Obchod se zdravím, Prof. Koutecký - Ještě jsem nedokouřil své poslední viržínko, Ztraceni v Evropě, Ztraceni v Česku,Obchodník s deštěm.

Odkazy