Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ivana Lokajová — Lidé — Česká televize

herečka a dokumentaristka

Opravdu vystudovaná herečka (absolventka katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU 1993)

Zakládající členka Dejvického divadla, dlouholetá členka Divadla v Dlouhé, herečka, řidička a kulisačka v divadle LokVar.

V roce 2002 založila s kolegou Petrem Vargou divadlo LokVar ve kterém píše, hraje, produkuje a je šťastná.

Hraje též v Divadle v Dlouhé, někdy i na saxofon.

Před čtyřmi lety lety změnila svůj profesní život a priority, začala spolupracovat se Šárkou Maixnerovou a jejím týmem: Infiltrace - Obchod se zdravím, Prof. Koutecký - Ještě jsem nedokouřil své poslední viržínko, Ztraceni v Evropě, Ztraceni v Česku, Obchodník s deštěm.

Odkazy