František Janouch

jaderný fyzik

narozen 22. září 1931

Narodil se v Lysé nad Labem na Nymbursku a vystudoval leningradskou, moskevskou a pražskou univerzitu, obor teoretická fyzika. Deset let vedl oddělení teoretické nukleární fyziky v Ústavu jaderné fyziky ČSAV, byl profesorem Univerzity Karlovy.

Ještě na střední škole v roce 1948 vstoupil do KSČ. V letech 1968 a 1969 se aktivně angažoval v demokratizačním procesu. Během počínající normalizace v roce 1970 byl ze strany vyloučen. Protože byl po roce 1969 zbaven všech funkcí a možnosti psát, v roce 1974 opustil republiku a roku 1975 ho normalizační režim v Československu zbavil občanství (v roce 1990 mu bylo československé občanství navráceno). Nejprve pracoval v Niels Bohrově Institutu v Kodani. Pak se stal hostujícím profesorem na Královské švédské akademii věd. Roku 1979 získal švédské občanství. V zahraničí přednášel na řadě univerzit, je autorem mnoha vědeckých děl a stovek článků. Je členem řady mezinárodních vědeckých a spisovatelských organizací, včetně PEN klubu. Jako zakladatel a předseda Nadace Charty 77 finančně podporoval odpůrce totalitního režimu (zásluhou Nadace získala ČR i unikátní Leksellův gama nůž).

V letech 1990 a 1991 byl členem Rady konzultantů prezidenta ČSFR Václava Havla. V této době zastupoval rovněž Československo na jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Od roku 1996 zastupoval Švédsko a později Evropskou unii v ukrajinském vědecko-technologickém centru.

Odkazy