Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Eva Kantůrková — Lidé — Česká televize

spisovatelka

narozena 1930

Česká prozaička a scenáristka. V 80. letech byla signatářkou a mluvčí Charty 77.

Po ukončení studia filozofie a historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v roce 1956 pracovala do roku 1958 pro Svaz mládeže a do roku 1967 v Čs. ústředí knižní kultury; poté se věnovala literatuře. Byla členkou KSČ a angažovala se během Pražského jara; v roce 1970 ze strany vystoupila, ocitla se na seznamu zakázaných autorů a publikovala jen v samizdatu a exilových nakladatelstvích.

Podepsala Chartu 77, jíž byla od 6. ledna 1985 do 7. ledna 1986 mluvčí, a i jinak se společně s druhým manželem Jiřím Kantůrkem (1932–1998) angažovala v disentu. Od 6. května 1981 do 22. března 1982 byla vězněna za podvracení republiky. Aktivně se podílela na vzniku Občanského fóra, v letech 1990–1992 byla poslankyní České národní rady a členkou jejího předsednictva.

V letech 1994 až 1996 byla předsedkyní Obce spisovatelů. V letech 1998–2000 byla ředitelkou odboru literatury a knihoven ministerstva kultury. Od 15. května 2003 byla členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2006 byla prezidentkou nově založené Akademie literatury české.

Dílo (výběr):

 • Smuteční slavnost (1967) – zfilmováno roku 1968 Zdeňkem Sirovým, film mohl být promítán až po roce 1989
 • Po potopě (1969)
 • Nulový bod (1970)
 • Černá hvězda (Kolín nad Rýnem 1982, Praha 1992)
 • Člověk v závěsu (1977)
 • Pozůstalost pana Ábela (1977)
 • Pán věže (samizdat 1979, Praha 1992)
 • Přítelkyně z domu smutku (1984 Kolín nad Rýnem, Praha 1990) – roku 1992 byl podle románu natočen režisérem Hynkem Bočanem čtyřdílný televizní serial
 • Jan Hus: příspěvek k národní identitě (samizdat 1986, Praha:Melantrich 1991) – v roce 2015 natočil režisér Jiří Svoboda podle scénáře Evy Kantůrkové třídílné televizní drama Jan Hus
 • Památník (1994 – deníkovou formou psaná autobiografie)
 • Záznamy paměti (1997)
 • Zahrada dětství jménem Eden (1998)
 • Nejsi (1999)
 • Nečas (2000 – autobiografický román)
 • Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná (2005)
 • Démoni nečasu (2007)
 • Vy nám taky: momentky života (2008)
 • Doteky (2009)
 • Tati! (2010)
 • Nečekej, až zajde slunce! (2011)
 • Řekni mi, kdo jsi (2012)
 • Jan Hus (2015 – minisérie ČT)

Odkazy