Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Diana Tuyet-Lan Kosinová — Lidé — Česká televize

výkonná producentka

narozena 1978

e-mail: diana.kosinova@ceskatelevize.cz

Pracovní zkušenosti:

 • červen 2017 – doposud: výkonná producentka TPS náboženské tvorby
 • 2007 – 2017: koordinátorka přímého přenosu ČT benefičního pořadu Tříkrálový koncert Charity ČR (Charita ČR)
 • 2007 – 2017: vedoucí public relations, tisková mluvčí (Diecézní charita Brno)
 • 2005 – 2007: projektová manažerka a konzultantka pro projekty financované z EU (Diecézní charita Brno)
 • 2002 – 2007: akreditovaná školitelka Projektového managementu (Nadace rozvoje občanské společnosti)
 • 2001 – 2007: redaktorka zpravodaje a asistentka pro propagaci (Diecézní charita Brno)
 • 2001 – 2007: koordinátorka projektu Síť charitních dobrovolnických center na území jižní Moravy (Diecézní charita Brno)
 • 2001: koordinátorka dobrovolnického programu „Gabriel ve škole“ (Agentura neziskového sektoru)
 • 2000: pedagog – estetika, dějiny umění, filozofie (Gymnázium Metodova, Bratislava)
 • 1999 – 2000: moderátorka a scenáristka ekumenického magazínu pro mladé „AD REM“ (Slovenská televizia Bratislava)
 • 1999 – 2000: pedagog - anglický jazyk (Gymnázium Metodova, Bratislava)
 • 1996 – 1999: dobrovolnice - práce s rizikovou mládeží (Ratolest o.s.)
 • 1994: stážistka a redaktorka domácího zpravodajství (deník SME, Bratislava)

Vzdělání:

 • 1996 – 2000: FF Univerzity Komenského, Bratislava (magisterské studium oboru: estetika včetně pedagog. minima)
 • 1996 – 2001: FF Univerzity Komenského, Bratislava (magisterské studium diplomového oboru: filozofie)

Odkazy