Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Blanka z Valois — Lidé — Česká televize

česká a římská královna a moravská markraběnka

* 1316

† 1. srpna 1348

první manželka Karla IV.

Blanka z Valois proslula jako první manželka českého a římsko-německého krále Karla IV. Byla vychovávána spolu s ním na francouzském královském dvoře Karla IV. Sličného a zároveň byla sestrou budoucího francouzského krále Filipa VI. Francouzského. Žila spolu s Karlem IV. v Čechách, převážně v Praze. Ačkoli se velice rychle naučila česky i německy, společenského života se spíše stranila. Z původně politického svazku se stal plnohodnotný vztah, ze kterého vzešly dvě dcery. Královna však krátce po korunovaci zemřela po krátké nemoci ve věku necelých dvaatřiceti let.

Odkazy