Anna Freimanová

bývalá tajemnice prezidenta republiky

telefon: 261 132 366

e-mail: anna.freimanova@ceskatelevize.cz

Bývalá tajemnice prezidenta republiky, povoláním knihovnice, asistentka režie v divadle Na zábradlí, pracovnice divadelního oddělení Národního muzea a Městské knihovny v Praze, editorka samizdatových edicí, zejména časopisu O divadle. Nyní pracuje v České televizi. Spoluzaložila divadelní a literární agenturu AURA-PONT. V Nadaci Alfréda Radoka působí od jejího založení v roce 1991.

Odkazy