iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 4. 2003
11:45 na ČT1

1 2 3 4 5

56 hlasů
235274
zhlédnutí

F. L. Věk

8. díl

František po návratu z Králík vede sám obchod a stává se středem pozornosti jako dobrá partie!

52 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

F. L. Věk

 • 00:02:37 ZPÍVAJÍ
 • 00:02:49 -Dobrý den vespolek.
  -Dobrý den,
 • 00:02:51 to je dobře, že už jdeš, Františku,
  musím domů.
 • 00:02:54 Pozval jsem muzikanty k sobě,
  do tepla.
 • 00:02:57 Naše vokalisty
  si vezmeš na starost sám.
 • 00:03:00 To je pěkné,
  tak my máme zmrznout?
 • 00:03:02 To je Terezka Květová,
  z mlýna.
 • 00:03:05 Ta s námi ještě nezpívala,
  musíš si s ní dát práci.
 • 00:03:10 Tak spánembohem, děti,
  a pana Věka moc nezlobte.
 • 00:03:15 Takže, Františku,
  hlavně ta sóla.
 • 00:03:17 -Spánembohem.
  -Spánembohem.
 • 00:03:24 -Tak vy zpíváte ta sóla?
  -Ano.
 • 00:03:29 A vás bych měl odněkud znát.
 • 00:03:32 Vždyť je to vaše sousedka,
  pane Věku.
 • 00:03:35 Ano, panna Snížková.
 • 00:03:40 -Anežka?
  -Marie.
 • 00:03:43 Marie...
 • 00:03:45 Tak prosím,
  začneme od toho sóla.
 • 00:03:50 ZPÍVÁ
  Paprsku z hvězdy mořské...
 • 00:03:56 Prosím, okamžik,
  tam zpíváte B místo H.
 • 00:04:00 Zpívejte laskavě H, ano?
 • 00:04:04 Prosím, ještě jednou.
 • 00:04:06 Paprsku z hvězdy mořské...
 • 00:04:11 Prosím, zpívala jste znovu B
  místo H.
 • 00:04:13 Zkusíme to ještě jednou,
  dávejte na to, prosím, pozor.
 • 00:04:17 Já jsem takhle ještě nezpívala.
  A pan Havránek slíbil,
 • 00:04:21 že to se mnou
  probere zvlášť, potom.
 • 00:04:25 No prosím,
  ale to přece není těžká věc,
 • 00:04:28 abyste to musela
  zkoušet tak dlouho.
 • 00:04:32 Zkuste to, prosím,
  ještě jednou.
 • 00:04:34 Já bych radši počkala,
  stejně vás jenom zdržuju.
 • 00:04:39 Copak byste pro mě
  neměl čas?
 • 00:04:44 No...
 • 00:04:46 Tak budeme zpívat,
 • 00:04:48 panna Květová
  nás nechce zdržovat.
 • 00:04:54 Tak prosím,
  její hlas převezme panna Márinka.
 • 00:04:59 -Copak?
  -Že jí říkáte Márinka.
 • 00:05:03 -Jste přece Marie?
  -Manča.
 • 00:05:07 To jsi dostala zase nové jméno,
  viď, Mančo?
 • 00:05:12 Márinka je hezčí.
 • 00:05:14 Tak prosím,
  teď už budeme zpívat.
 • 00:05:16 Panna Márinka
  si vymění místo s pannou Květovou.
 • 00:05:24 A je pryč...
 • 00:05:28 Tak začneme od toho sóla,
  prosím, panno Márinko.
 • 00:05:31 ZPÍVÁ
  Paprsku z hvězdy mořské,
 • 00:05:37 svazečku myrty hořké,
 • 00:05:45 vítáme tě, kohout letí...
 • 00:05:55 A já to schytal,
 • 00:05:57 on ji poslal šlapat měchy,
 • 00:06:00 ale ona taky naschvál
  začala zpívat falešně,
 • 00:06:03 a to František pozná.
 • 00:06:05 A mlynářka,
  ta si taky nedala říct,
 • 00:06:08 hned chtěla Terezku
  seznámit s Františkem.
 • 00:06:10 A já povídám:
  To musí být teď hned, skrz koledy?
 • 00:06:14 To nemůžete počkat do masopustu
  na ty tancovačky?
 • 00:06:17 A ona že prej ne, to že by
  František už dávno měl nevěstu.
 • 00:06:21 Kdepak, neměl,
  to je tvrdá hlava.
 • 00:06:24 Však má času dost.
 • 00:06:28 Já se jenom bojím, aby ho pantáta
  nezačal do toho ženění tlačit,
 • 00:06:32 to je ještě horší paličák,
 • 00:06:34 to už by pak
  vůbec žádná pomoc nebyla.
 • 00:06:37 A jak se kmotříčkovi daří?
 • 00:06:40 Inu, to víte,
  ty nohy ho moc bolí.
 • 00:06:44 Skoro vůbec nechodí,
  vždyť leží už třetí týden.
 • 00:06:48 No, snad bych ho
  měl pozdravit.
 • 00:06:52 Jestli nespí.
 • 00:07:00 Ale kmotříčku,
  o těch nevěstách před ním ani muk.
 • 00:07:13 Jozífku...
 • 00:07:22 Jozífku?
 • 00:07:24 Jozífku, slyšíš mě?
  Probuď se.
 • 00:07:29 Má horečku, a jakou!
 • 00:07:32 Františku!
 • 00:07:36 Jozífku...
 • 00:08:13 Pantáta má dobrý kořínek.
 • 00:08:33 Zapálily se mu plíce
  od dlouhého ležení.
 • 00:08:37 Ale bude to dobré,
  pustil jsem mu žilou.
 • 00:08:39 Už zase?
 • 00:08:41 Oni byli na školách,
  jak jsem slyšel.
 • 00:08:44 Ale ne na medicíně.
 • 00:08:47 Slavná filozofie
  ještě nikoho neuzdravila.
 • 00:08:50 To je má starost,
  mladý pane.
 • 00:08:52 Chce pana faráře.
 • 00:08:55 Seďte, kmotříčku,
  já tam doběhnu.
 • 00:08:58 S tebou chce mluvit,
  Františku.
 • 00:09:00 Nemají starost, panímámo.
 • 00:09:03 Když řeknu, že bude dobře,
  tak bude dobře.
 • 00:09:05 Dostanu zlatku,
  a půl zlatky za kočár.
 • 00:09:24 Tak je to, Františku,
 • 00:09:28 vždycky jsi měl radši maminku,
  já to vím.
 • 00:09:37 Mrzelo mě to,
 • 00:09:39 ale dnes vím,
  že to tak bylo spravedlivé.
 • 00:09:46 -Ale tatínku...
  -Mlč.
 • 00:09:50 Mlč, Františku,
 • 00:09:53 ty můžeš mluvit
  ještě dlouho.
 • 00:09:59 Buď na ni hodný,
  Františku,
 • 00:10:05 a na mě vzpomínej
  bez hněvu.
 • 00:10:11 Ano, tatínku.
 • 00:10:15 Byl jsem přísný,
  já vím.
 • 00:10:19 Až tuze, viď?
  Ale to kvůli tobě.
 • 00:10:26 Kvůli tobě, Františku.
 • 00:10:35 A krámu si hleď,
  je to dobré živobytí.
 • 00:10:44 Ale musíš poctivě,
  Františku.
 • 00:10:51 Všechno poctivě.
 • 00:11:03 Pamatuj,
  Pánbůh tě vidí, Františku.
 • 00:11:16 A když navážíš
  půl libry,
 • 00:11:22 tak přidej hřebík.
 • 00:11:27 -Slyšíš?
  -Ano, tatínku.
 • 00:11:32 Nezapomeň přidat hřebík.
 • 00:11:50 A vrata k maštali
  musíš vyměnit,
 • 00:11:57 už nedrží pohromadě.
 • 00:12:14 Přišel pan farář,
  tatínku.
 • 00:12:18 To je dobře.
 • 00:12:26 Tatínku...
 • 00:12:36 Tak sbohem, Františku.
 • 00:12:49 A nezapomeň hřebík přidat.
 • 00:13:58 Synu,
  přichází k vám sluha boží.
 • 00:14:41 Potěš vás Pánbůh,
  panímámo,
 • 00:14:45 umřel bez hříchu.
 • 00:15:08 ZVONÍ ZVON
 • 00:16:00 Jaké jsou cesty, Jakube,
  dá se projet?
 • 00:16:03 Jde to pomalu,
  ale jde to.
 • 00:16:05 Zapřáhněte časně ráno,
  pojedu kupovat plátno.
 • 00:16:08 Ano, prosím.
 • 00:16:20 Nevěřte tomu,
  císař neumřel, císař je živ.
 • 00:16:25 Jenom ho odvezli,
  pryč ho odvezli.
 • 00:16:28 Co to povídáte,
  kam by ho vezli?
 • 00:16:31 Nejspíš to nechají
  na trhu vytroubit.
 • 00:16:33 To nechají. To byste taky
  musel přidat, proč ho odvezli.
 • 00:16:37 Protože držel s námi
  a nedal sedlákům ublížit,
 • 00:16:40 proto se ho zbavili,
  tak je to.
 • 00:16:42 Kdyby se podal šikovně rekurs,
  tak by museli s pravdou ven.
 • 00:16:46 -Rekurs by pomohl.
  -Ale to vás nenapadne,
 • 00:16:49 že bychom taky v obecní radě
  snad něco museli vědět?
 • 00:16:53 Vy určitě. Vy ani nevíte,
  že se vám propadá most nad mlejnem.
 • 00:16:57 -Dobré odpoledne přeji.
  -Á, tady je.
 • 00:17:00 Povězte jim, jak je to s císařem.
  Že neumřel?
 • 00:17:03 -Jsou to povídačky.
  -Musím vás zarmoutit, ale umřel.
 • 00:17:07 V novinách byla o tom zpráva,
  o jeho pohřbu.
 • 00:17:10 Ale co v novinách,
  přece mají známé v Praze.
 • 00:17:14 -Co se říká v Praze?
  -Nic.
 • 00:17:17 Pane Černý, věřte,
  že kdyby bylo něco podezřelého,
 • 00:17:20 že mí známí by se o tom dozvěděli,
  ale opravdu umřel.
 • 00:17:25 Tak je to pravda...
 • 00:17:28 Mlha zase padne
  na sprostý lid.
 • 00:17:32 To zas bude,
  karabáč se zase bude mít dobře.
 • 00:17:35 Mohu něčím posloužit?
 • 00:17:37 Jdu vrátit knížky
  tady panu Věkovi.
 • 00:17:40 Mám pro vás připravené
  už další.
 • 00:17:42 -Prohlédněte si.
  -Děkuju uctivě.
 • 00:17:44 Paní sousedko,
  co si budete přát?
 • 00:17:46 -Kroupy, dvě libry.
  -Dvě libry...
 • 00:17:48 A já půl libry
  dvoucoulových hřebíků.
 • 00:17:51 Babičko, zeptejte se,
  jestli by nám taky půjčil knížky.
 • 00:17:55 Zeptej se sama.
 • 00:17:57 Panenka
  si taky bude něco přát?
 • 00:18:00 -Ne, já jdu s babičkou.
  -Ach tak.
 • 00:18:04 -Tady jsou kroupy. Co dál?
  -Svíčky, půl tuctu.
 • 00:18:08 Tahle kronika,
  to si počtu...
 • 00:18:11 Pane Věk, vy těch knih
  ale musíte mít požehnaně.
 • 00:18:14 To se hned pozná študovaný člověk,
  pravda.
 • 00:18:17 -A všechny jsou z Prahy?
  -Ano, z Prahy.
 • 00:18:20 Všechny z Prahy...
 • 00:18:21 To máte taky jistě hodně vzpomínek
  na Prahu, na doby študií, viďte?
 • 00:18:26 Nebo máte taky
  nějaké jiné vzpomínky?
 • 00:18:28 Na něco jiného
  nebo na někoho jiného?
 • 00:18:32 Osm krejcarů.
 • 00:18:33 Osm krejcarů, tady jsou,
  už je pro vás držím.
 • 00:18:36 A prý se nám nechcete oženit,
  pane Věku.
 • 00:18:39 Copak to? Neříkejte, že ne,
  už si to cvrlikají ptáci na střeše.
 • 00:18:44 Prý jste v Praze zažil
  nějakou smutnou lásku,
 • 00:18:47 velikou lásku s nějakou herečkou,
  pravda?
 • 00:18:50 Já to jen tak slyšel.
 • 00:18:52 Pane konšeli,
 • 00:18:54 když máte o všem
  takovou povědomost,
 • 00:18:57 nemohl byste zjistit,
 • 00:18:59 kam nám zanáší
  naše černá slepice?
 • 00:19:02 Takový talent
  by se neměl nechat ladem.
 • 00:19:06 Zjistit, pane Věku,
  já mohu ledacos.
 • 00:19:09 Spánembohem.
 • 00:19:11 -Co dál, paní sousedko?
  -Nic, děkuju. Kolik platím?
 • 00:19:15 Čtyři krejcary.
 • 00:19:18 Vždyť mně žádná slípka
  nezanáší.
 • 00:19:22 Já vím,
  ale nějak jsem ho musel odbýt.
 • 00:19:27 A řekni, Františku,
 • 00:19:29 neměl ten Pinkava
  kousek pravdy?
 • 00:19:35 Nebo mě chceš
  taky něčím odbýt?
 • 00:19:38 Ne, vy máte právo se ptát.
 • 00:19:43 Měl jsem ji rád,
  moc jsem ji měl rád.
 • 00:19:49 Ale teď je mně
  už jenom teskno,
 • 00:19:53 že musí tu bídu snášet.
 • 00:19:57 Třeba už se jim vede líp.
  Mluvit už taky může...
 • 00:20:02 A pak, dítě,
  to dovede přinést radost.
 • 00:20:09 Snad.
 • 00:20:14 Když už na ni, Františku,
  nemyslíš,
 • 00:20:17 proč se nechceš oženit,
  proč?
 • 00:20:21 Děvčat by bylo hezkých
  a hodných...
 • 00:20:25 Já vím,
  máte už právo na odpočinek.
 • 00:20:28 Ne, to ne,
  kvůli tomu ne.
 • 00:20:32 To mně dělá radost,
  že ti mohu ustýlat.
 • 00:20:35 Možná bych na nevěstu
  dokonce i trochu žárlila.
 • 00:20:39 Ale maminko...
 • 00:20:42 Ne, o tvou spokojenost
  se chci starat.
 • 00:20:49 To by muselo být krásnější
  než tamto,
 • 00:20:55 jinak bych si připadal
  jako almužník.
 • 00:21:07 HRAJE
 • 00:21:12 -Jak tomu chceš poručit?
  -Ne, já tomu nebudu poroučet.
 • 00:21:18 A pak, mám teď, chválabohu,
  plno jiných starostí.
 • 00:21:23 Chci udělat to,
  co tatínek měl udělat už dávno,
 • 00:21:26 dodávat do Prahy
  len a plátno ve velkém.
 • 00:21:29 Na svíčkách se nezbohatne.
 • 00:21:40 Ty jsi, Františku,
  přece vždycky chtěl klavír.
 • 00:21:43 Proč si ho nekoupíš?
 • 00:21:47 -Vy mě máte, maminko, k utrácení.
  -Ale chtěl bys ho, viď?
 • 00:21:51 -Což o to...
  -A nezasloužíš si ho?
 • 00:21:55 Vždyť za těch pár měsíců
  ti obchod zrovna rozkvetl,
 • 00:21:59 tak si dopřej
  taky trochu zábavy.
 • 00:22:01 Příručího máš jako rtuť,
  o hospodářství se ti stará Jakub,
 • 00:22:05 tak si vyjeď do Prahy.
 • 00:22:08 Můžeš se podívat do divadla,
  třeba na tu operu.
 • 00:22:12 Už přece taky kvůli tomu obchodu
  by ses tam měl ukázat.
 • 00:22:16 Ano. Bál jsem se,
  že byste se strachovala.
 • 00:22:21 Teď už ne.
 • 00:22:23 Když ses tenkrát vrátil
  z těch Králík, tak už ne.
 • 00:22:31 Ostatně, ta paní Thámová
  teď ani v Praze není, viď?
 • 00:22:36 Je. Ano, je.
 • 00:22:41 Psal mi Hněvkovský,
 • 00:22:43 že Thám je už zase v Praze
  a hraje u Hybernů.
 • 00:22:48 Ale prý nedělá
  šťastný dojem.
 • 00:22:53 Tak ho můžeš navštívit,
  třeba bude potřebovat výpomoc.
 • 00:22:58 Také tomu malému chlapci
  bys mohl něco přivézt,
 • 00:23:01 když už jsi jeho kmotr.
 • 00:23:05 A klavír si koupíš...
  Tak pojedeš?
 • 00:23:11 Ano.
 • 00:23:52 ZVONÍ
 • 00:24:03 Dobrý den.
 • 00:24:06 MLUVÍ NĚMECKY
  Přejete si?
 • 00:24:09 Prosím vás, rodina Butteauových
  zde nebydlí?
 • 00:24:13 Prosím?
 • 00:24:15 MLUVÍ NĚMECKY
  Prosím pěkně, rodina Butteauových.
 • 00:24:19 Nebydlí tu?
 • 00:24:22 Butteauovi?
  O těch nevím vůbec nic.
 • 00:24:25 Nebo pan Thám,
  doktor Thám.
 • 00:24:29 Snad by měl bydlet
  v tomto domě.
 • 00:24:36 Ne, ne.
 • 00:24:40 -Tak se nezlobte, prosím.
  -Prosím.
 • 00:24:52 HRAJÍ
 • 00:25:29 ZPÍVAJÍ
 • 00:26:07 -Já vím, Mozartovy dvacetníky.
  -Ano.
 • 00:26:12 Kde se tu bere,
  Františku?
 • 00:26:15 Nebo snad:
  Kde se tu berou, pane filozofe?
 • 00:26:19 Ne, už ne filozof.
  Kupec.
 • 00:26:24 Pane Praupner, kupec.
 • 00:26:37 Dobrý den přeju.
 • 00:26:39 Prosím vás,
  bydlí tu ještě pan Hněvkovský?
 • 00:26:42 Ano, tyhle dveře.
  Jen jdou dál.
 • 00:26:45 -Děkuju.
  -Prosím.
 • 00:26:48 HRAJÍ
 • 00:26:58 Šebku, utíká ti smyčec.
 • 00:27:03 Promiňte, pánové, myslel jsem,
  že je to přítel Hněvkovský.
 • 00:27:08 Jestli hledáte Sebastiána,
  tak nemáte štěstí,
 • 00:27:11 vrátí se asi
  až pozdě v noci.
 • 00:27:14 Já tu s ním bydlím
  a taky tu mám kondice.
 • 00:27:17 Ale s tím smyčcem
  máte pravdu,
 • 00:27:19 Toníček toho hrubě nedbá,
  že mu smyčec utíká.
 • 00:27:22 -Já jsem Held, Jan Held.
  -Taky filozof?
 • 00:27:25 Začal jsem,
  ale teď dobývám medicínu.
 • 00:27:27 To je přece jenom
  jistější živobytí.
 • 00:27:29 -František Věk z Dobrušky.
  -To jste vy?
 • 00:27:32 Těší mě, že vás poznávám,
  Sebastián na vás často vzpomene.
 • 00:27:36 Toníčku,
  tak zase zítra.
 • 00:27:38 A na ten smyčec si dej pozor,
  ať není ostuda až v Dobrušce.
 • 00:27:42 My jsme vlastně
  trochu krajané,
 • 00:27:44 já jsem z Třebechovic
  u Hradce Králové.
 • 00:27:47 To jste měl taky dobré examen
  u profesora Vydry, viďte?
 • 00:27:51 Však mi o vás Hněvkovský
  vypravoval.
 • 00:27:53 Já jsem taky
  začínal jako choralista,
 • 00:27:55 u Panny Marie na Louži,
  jenže jsem brzo ztratil hlas.
 • 00:27:59 Naštěstí mě páter Vrba dohodil
  jako houslistu ke Křižovníkům.
 • 00:28:03 -Pátera Vrbu znám z České expedice.
  -Opravdu? To je znamenité.
 • 00:28:08 Půjdete se mnou,
  musím tam být ke druhé hodině.
 • 00:28:11 Mám u něho jakési stipendium,
  už druhý rok,
 • 00:28:15 ale musím tam dvakrát za týden
  docházet s housličkami.
 • 00:28:18 On je velký milovník muziky,
 • 00:28:20 a ještě víc pan farář Hejna,
  co s ním bydlí.
 • 00:28:24 Chcete jít se mnou?
 • 00:28:38 HRAJÍ
 • 00:29:04 Vida,
  jaký žije v Dobrušce muzikus.
 • 00:29:08 Jestlipak hrajou
  taky někdy v kostele, pane Věku?
 • 00:29:11 -Ano, pane faráři.
  -A to je dobře.
 • 00:29:15 Už přes padesát let
  jsem sluhou Páně,
 • 00:29:17 a já jim řeknu,
 • 00:29:19 že naše církev je církev vítězná
  skrze muziku, vědí?
 • 00:29:24 Svátost bez muziky
  by byla poloviční svátostí?
 • 00:29:27 Aby oni se honem nerouhali,
  Heldíčku.
 • 00:29:31 Ale prostý člověk
  má blíž k Pánubohu,
 • 00:29:33 když jeho služebníci
  dovedou dělat krásnou muziku,
 • 00:29:38 to jsem chtěl povědět.
 • 00:29:40 Tak, pane faráři,
  do teplíčka.
 • 00:29:46 -Tak oni jsou z Dobrušky?
  -Ano.
 • 00:29:50 A jestlipak vědí,
  že jsem tam zamlada kaplanoval?
 • 00:29:54 To bylo moje první místo
  po vysvěcení.
 • 00:29:58 Bylo mi šestadvacet.
 • 00:30:01 Tělo, svět,
  ďábla jsem přemáhal.
 • 00:30:06 Na ten kopec nad městem
  jsem vždycky vyběhnul,
 • 00:30:09 večer, potmě,
  aby mě nikdo neviděl.
 • 00:30:13 A běhal jsem do toho kopce
  až do vysílení.
 • 00:30:18 Až mi krev v hlavě bušila.
 • 00:30:23 Šestadvacet...
 • 00:30:27 Abyste rozuměl, příteli,
  pan farář Hejna
 • 00:30:29 je nejstarší duchovní
  na celé diecézi.
 • 00:30:32 Ne, ještě ne, Heldíčku,
  ještě ne.
 • 00:30:36 Ještě jsou tady u nás
  dva starší páteři,
 • 00:30:42 ty ještě musím přežít.
 • 00:30:46 A potom budu nejstarším
  na celé diecézi.
 • 00:30:57 Prosím, pan doktor Thám,
  je zde?
 • 00:31:00 Byl tu odpoledne,
  ale teď nehraje.
 • 00:31:05 -A nevíte, kde bydlí?
  -Nevím, prosím.
 • 00:31:08 Ale kdybyste laskavě
  chviličku počkal,
 • 00:31:10 skočím se zeptat,
  herci určitě budou vědět.
 • 00:31:13 Jen malou chvilku,
  prosím.
 • 00:31:24 Herr von Věk...
 • 00:31:29 No to je šťastná náhoda,
  kde se tu berou?
 • 00:31:34 Dobrého večera přeju,
  jemnostpaní.
 • 00:31:37 -Jdou do divadla?
  -Ne, hledám přítele Tháma,
 • 00:31:41 ale jak vidím,
  šťastná náhoda.
 • 00:31:43 Tak oni jsou v Praze,
  to bude mít Paula radost.
 • 00:31:49 Já jsem tady taky
  zetě hledala,
 • 00:31:51 celý den se doma neukázal,
  ani k obědu nepřišel.
 • 00:31:55 Tak oni jsou v Praze...
 • 00:31:58 Slyšel jsem,
  že už zase hraje u českého divadla.
 • 00:32:02 Ano, to ano.
 • 00:32:04 Ale darmo mluvit,
  pane Věku,
 • 00:32:08 hodně se změnil,
  hodně.
 • 00:32:12 Ještě štěstí,
  že se toho můj muž nedožil.
 • 00:32:17 -Pan Butteau...
  -Ano.
 • 00:32:20 Chudák,
  už to má odbyté.
 • 00:32:24 Ale copak
  oni nedostali psaní?
 • 00:32:29 Thám říkal,
  že jim určitě napíše.
 • 00:32:32 Ne, nic jsem nedostal.
 • 00:32:35 -Tak to snad ani nevědí...
  -A co se stalo?
 • 00:32:40 -O Vašíčkovi, o jejich kmotřenci.
  -Proboha...
 • 00:32:47 Ten taky, pane Věku.
 • 00:32:52 Byly mu dva měsíce,
 • 00:32:56 byl takový slaboučký...
 • 00:33:02 Nedokázal přežít
  ty trampoty ustavičné.
 • 00:33:12 Tak vida,
  a on jim ani nenapsal.
 • 00:33:17 -Ani tohle nedokázal.
  -Ne, já to chápu,
 • 00:33:21 v takové chvíli
  je asi velice těžko.
 • 00:33:24 Takový je pořád.
  Teď se zase někde toulá.
 • 00:33:29 Nechal nás bez krejcaru
  a nepřijde si domů,
 • 00:33:32 vždyť proto ho hledám.
 • 00:33:35 Ale co bych o tom mluvila,
  musejí se mnou.
 • 00:33:39 To bude mít Paula radost,
  to bude koukat.
 • 00:33:43 -Ne, je pozdě, jemnostpaní.
  -Ale pane věku,
 • 00:33:47 u starých dobrých přátel
  hodiny nic neplatí.
 • 00:33:51 Kafíčko ještě mám,
  pohostím jich, jak náleží.
 • 00:33:57 Jemnostpaní,
  kdybych neurazil,
 • 00:34:00 jestli mají teď
  nějakou malou nesnáz,
 • 00:34:03 rád bych nabídl
  nějakou přátelskou výpomoc.
 • 00:34:07 To nemůže být ani řeči,
  pane Věku,
 • 00:34:11 leda na velice krátkou dobu,
 • 00:34:17 tak do pozítří.
 • 00:34:23 Ale Lotty teď udělala štěstí,
  bude se dokonce vdávat.
 • 00:34:27 Je to velká láska.
 • 00:34:30 Ano, pan doktor mi povídal,
  že odešla od společnosti.
 • 00:34:34 No, ale toho si nebere,
  s tím jenom utekla.
 • 00:34:37 Čeká ji jinačí štěstí.
  Starší pán, vysoký úředník.
 • 00:34:41 Pravda, je to vdovec,
  ale jako mladík zamilovaný.
 • 00:34:45 A co oni, pane Věku,
  nebudou se taky ženit?
 • 00:34:49 Ne.
 • 00:34:52 -Ale známost jistě mají.
  -Ne, opravdu, nemám.
 • 00:34:57 Ne?
  Tak jdou dál.
 • 00:35:04 Tady po těch schodech,
  jdou.
 • 00:35:07 A pozor,
  jsou trochu vyšlapaný.
 • 00:35:17 Ta bude koukat.
 • 00:35:26 Paulínko, vedu ti hosta!
 • 00:35:31 A jakého!
 • 00:35:42 Herr von Věk
  nás přišel navštívit.
 • 00:35:57 To jste hodný,
  že jste přišel.
 • 00:36:07 Ale on přijde, určitě.
 • 00:36:10 Jenomže nevíme kdy,
 • 00:36:13 a taky nevíme jak.
 • 00:36:20 -Odpusťte. Nudím vás, viďte?
  -Ne.
 • 00:36:25 Možná bylo líp,
  dokud jsem psala jenom cedulky.
 • 00:36:28 Jak to můžete říkat?
 • 00:36:31 Tolik jsem se namodlila k Pánubohu,
  aby mi vrátil řeč.
 • 00:36:36 Teď ji mám.
  Ano, teď ji mám,
 • 00:36:40 ale jenom k stejskání
  a k naříkání.
 • 00:36:48 Ani Venouškovi
  jsem dlouho nezpívala.
 • 00:36:53 Paní Paulo...
 • 00:36:56 Není to sice domácí kuchyně,
  ale snad nepohrdnou.
 • 00:37:02 Donesla jsem jim trošku
  telecí pečeně od Tří divých.
 • 00:37:06 Kdybych tušil,
  jemnostpaní,
 • 00:37:08 že kvůli mně
  si dělají takovou starost...
 • 00:37:11 O milého hosta je jen
  jedna starost, aby mu chutnalo.
 • 00:37:15 Ty s námi nebudeš jíst,
  maminko?
 • 00:37:18 Ne, pan Věk promine.
 • 00:37:20 Já už jsem jedla ve městě,
  než jsem šla do divadla.
 • 00:37:24 Škoda, že tady není Betty,
  jak ta by jich ráda viděla.
 • 00:37:28 Panna Betty není v Praze?
 • 00:37:29 Ano je,
  ale má představení.
 • 00:37:31 U Hybernů,
  jak jsme se tam potkali.
 • 00:37:34 Tedy zase ve vlasteneckém divadle,
  to je dobře.
 • 00:37:37 A jaký má talent!
 • 00:37:39 Jak by taky ne,
  všechny mají talent,
 • 00:37:42 i tady Paulínka,
  jen kdyby jí Thám nezbraňoval.
 • 00:37:46 Ale co, než odjedou z Prahy,
  tak k nám ještě musejí zajít.
 • 00:37:51 A to já už se připravím,
  aby bylo jako dřív.
 • 00:37:56 Upeču bábovku,
  bude čokoláda, kafíčko...
 • 00:38:00 Zase nám bude dobře
  a veselo.
 • 00:38:03 Tak prosím.
 • 00:38:16 -Maminka si od vás vydlužila, že?
  -Ne, to ne.
 • 00:38:22 Lotty nás zve do Vídně,
  má se tuze dobře,
 • 00:38:26 tam by si mamá
  nemusela vypůjčovat.
 • 00:38:30 A vy byste tam chtěla?
 • 00:38:33 Utéct od bídy?
  Na to se ptáte?
 • 00:38:40 -A vy jste snad od ní neutekl?
  -Vypadalo to tak?
 • 00:38:49 Ale doktor Thám přece nemůže
  z Prahy od českého divadla,
 • 00:38:53 má tu tolik přátel.
 • 00:38:56 Pravda, ty známosti,
  a samí vlastenci.
 • 00:39:01 Ale vy sama
  jste přece také vlastenka.
 • 00:39:04 Ano, ano...
 • 00:39:07 Ano, to byl příjemný sen.
 • 00:39:14 Vy arci můžete zůstat vlastencem
  až do smrti,
 • 00:39:17 protože
  vy od toho nečekáte obživu.
 • 00:39:29 Já nemám právo
  nazývat se vlastencem,
 • 00:39:34 protože jsem pro vlast
  neudělal ani desátý díl,
 • 00:39:37 co třeba můj přítel Thám
  pro českou řeč, pro české divadlo.
 • 00:39:46 Ano, pro divadlo toho hodně udělal,
  pro všechny lidi kolem...
 • 00:39:53 A pro vás ne?
 • 00:39:59 Ano, já vím,
 • 00:40:02 každý mi to říká,
  i maminka.
 • 00:40:06 Musím být vděčná.
 • 00:40:11 Ale což ho snad
  nemám ráda?
 • 00:40:21 Proč chci do Vídně?
 • 00:40:24 Protože tam by patřil víc mně,
  ne kamarádům.
 • 00:40:28 I u té kočovné společnosti
  byl víc můj, než tady.
 • 00:40:43 Odpusťte, nezasloužíte si
  poslouchat moje urážky.
 • 00:40:50 Vy opravdu ne.
 • 00:40:59 Snad už nechtějí odejít,
  Herr von Věk, to je škoda.
 • 00:41:03 Betty tady bude každou chvíli,
  já zrovna chystám kafíčko.
 • 00:41:07 Je už pozdě, nesmím obtěžovat.
  Přijdu jindy.
 • 00:41:11 Ale brzy,
  beru jich za slovo.
 • 00:41:17 Půjdu jim posvítit.
  Paulo, podej mi svícen.
 • 00:41:24 To máš z toho svýho fňukání!
 • 00:41:41 HRAJE
 • 00:43:13 Tenhle beru.
 • 00:43:15 No aby ne, ten má zvuk.
  Že je nejdražší?
 • 00:43:19 -Nejlepší věci jsou drahé.
  -To nevadí.
 • 00:43:23 Když klavír, tak pořádný.
 • 00:43:27 -Tady jsi, příteli!
  -Šebku!
 • 00:43:31 Jak se máš?
 • 00:43:33 Jazyk na vestě,
  sháním tě po celé Praze.
 • 00:43:36 Nebýt toho, že se přítel Held
  zmínil, že kupuješ klavír...
 • 00:43:40 Dobrý den,
  já jsem Hněvkovský.
 • 00:43:42 ...tak jsem seděl u Zlatého bažanta
  a opil jsem se.
 • 00:43:46 Na tvůj účet, pochopitelně.
 • 00:43:48 -Mimochodem, máš tam nějaké psaní.
  -To bude asi od Tháma.
 • 00:43:52 Tak vypravuj, jak studuješ?
 • 00:43:54 Co mám povídat?
  Ty povídej, bohatý kupče.
 • 00:43:58 Zakládáš na sádlo, tloustneš...
  Přijel sis do Prahy pro nevěstu?
 • 00:44:02 Nebo máš
  nějakou Bělu či Terezku?
 • 00:44:08 Tohle je moje nevěsta,
  jinou nechci.
 • 00:44:17 -Prosím...
  -Děkujeme.
 • 00:44:19 Přeju vašnostům dobré chuti.
 • 00:44:21 A tohle je pro nich,
  pane Věku.
 • 00:44:24 -Dokonce dvě?
  -To druhé přišlo před chvílí.
 • 00:44:27 Děkuju.
  To je Thám.
 • 00:44:38 Těší se, že se sejdeme,
  ale přes den nemůže,
 • 00:44:42 prý až večer po představení
  u Nosticova divadla.
 • 00:44:45 Tenhle rukopis
  jako kdybych znal.
 • 00:44:48 Není to od té dívky,
  co ti posílala ty cedulky?
 • 00:44:51 -Ano, to je od paní Thámové.
  -Hleďme...
 • 00:44:55 Má v tvém srdci pomník
  kovu trvalejší.
 • 00:44:59 Promiň.
  Přinesu sůl.
 • 00:45:05 ČTE
 • 00:45:07 ...a zvu vás tedy
  maminčiným jménem na svačinu.
 • 00:45:10 Nesmíte jí zkazit radost,
  tolik se na vás těší,
 • 00:45:14 i na to, že pak všichni
  půjdeme do divadla.
 • 00:45:19 A já už nebudu mrzutá,
  slibuju.
 • 00:45:24 I já se těším,
  že přijdete.
 • 00:45:38 -No a co?
  -Proč tam není zmínka o Thámovi?
 • 00:45:41 No vždyť píše,
  že půjdete společně do divadla.
 • 00:45:45 -Doufám, že to tak bude.
  -Určitě, tohle přišlo později,
 • 00:45:49 to už jim asi Thám řekl,
  že s tebou má schůzku.
 • 00:45:52 Ba ne, něco se tam změnilo.
  Hlavně ona.
 • 00:45:57 Přece byla vlastenka.
 • 00:46:00 A kdybys ji slyšel teď,
  ta lhostejnost...
 • 00:46:03 Ne, Thám se nezměnil,
  jen trochu víc pije, slyšel jsem.
 • 00:46:06 Ale to víš, živí celé příbuzenstvo,
  to se pak nedopočítá.
 • 00:46:10 Taky to tak dáváš dohromady.
 • 00:46:12 Vlastenectví, to ano,
  ale co to vynese?
 • 00:46:15 Prosím tě, co tě zase píchlo,
  jedna malověrná ženská duše...
 • 00:46:19 Ne, právě že ne jedna.
  Vidím to teď všude kolem sebe,
 • 00:46:24 všechno jenom německy,
  v krámě, v hospodě...
 • 00:46:28 Dokonce i v českém divadle
  U Hybernů
 • 00:46:32 hrají víc německy
  než česky.
 • 00:46:35 No tak úřadnictvo arci němčí,
  ale zdravé české jádro zůstalo.
 • 00:46:41 Zdravé české jádro...
 • 00:46:43 Jen si poslechni ty dvě služky,
  uslyšíš zdravé české jádro.
 • 00:46:48 MLUVÍ ČESKO-NĚMECKY
 • 00:46:57 -A to má být český jazyk?
  -Veleslavín to arci není,
 • 00:47:02 ale vidím, že potřebuješ povzbudit,
  povznést si mysl.
 • 00:47:06 -Ne děkuji, nemusíš se namáhat.
  -Co já? Jiní to dovedou líp.
 • 00:47:13 Tak jen překládejte,
  pěkně z latiny do němčiny.
 • 00:47:24 PŘEKLÁDÁ
 • 00:47:53 Výborně.
  Nic vám to nepřipomíná?
 • 00:47:58 Habeo - Habe,
  orto - Garten...
 • 00:48:09 Tak vidíte,
  tak tohle exament
 • 00:48:13 dal český rytíř Jeník z Bratřic
  Němcům,
 • 00:48:17 když se začali vyvyšovat
  nad naši řeč,
 • 00:48:20 že nemáme nic svého,
 • 00:48:22 a tak museli ustoupit
  s dlouhým nosem.
 • 00:48:26 Nejde totiž o to,
  přátelé,
 • 00:48:29 zda přebíráme od Římanů
  nebo od Němců nějaké to slovo,
 • 00:48:33 ale o to,
  aby naše řeč zůstala živoucí,
 • 00:48:37 aby rostla, aby kvetla.
 • 00:48:46 A jestli služky nebo handlíři
  náš jazyk znešvařují,
 • 00:48:51 dejme jim tedy lepší příklad,
  ale nevěšme proto hlavy.
 • 00:48:56 Už dnes je líp,
  než bývalo za mého mládí,
 • 00:48:59 a bude ještě líp,
  s pomocí boží a svatého Václava.
 • 00:49:05 Máte nějaké nové zprávy,
  pane profesore?
 • 00:49:08 Zdali mám zprávy,
  příteli?
 • 00:49:12 Čeští stavové
  budou psát do Vídně
 • 00:49:16 a budou trvat na tom,
 • 00:49:18 aby naše stará česká práva
  byla obnovena,
 • 00:49:22 tak jak bývalo
  před Marií Terezií,
 • 00:49:26 abychom nemuseli
  se vším do Vídně,
 • 00:49:29 a také aby náš starobylý jazyk
  byl opět uveden do škol a do úřadů.
 • 00:49:34 Kdyby Pánbůh dal...
 • 00:49:38 To chtějí žádat
  o uvedení do dřívějšího stavu?
 • 00:49:42 Úplné uvedení.
  Co může být lepšího?
 • 00:49:45 -Ty pořád o všem pochybuješ.
  -Ano, mám pochybnosti.
 • 00:49:49 Ano, já vím,
  pochybnosti, jistě.
 • 00:49:52 Ale, milý krajane,
  ty pochybnosti nic nevystaví,
 • 00:49:58 ani žádné filozofování.
 • 00:50:02 Filozof už z trůnu odešel,
  doufejme tedy,
 • 00:50:05 že i ostatní filozofové
  tohoto bezbožného času
 • 00:50:09 přestanou bouřit.
 • 00:50:11 Víry je nám potřebí,
 • 00:50:16 víry a pracovitosti,
  přátelé.
 • 00:50:20 A pak zas bude,
  jak bývalo v české zemi.
 • 00:50:34 Podívej,
  pořád tu jsou ještě české barvy.
 • 00:50:37 Teď už, když dá Bůh,
  odtud nezmizí.
 • 00:50:40 A možná, že tady brzy uvidíme
  korunovaci českého krále.
 • 00:50:44 A zase bude
  jako před Marií Terezií.
 • 00:50:46 Tobě by se to nelíbilo?
 • 00:50:48 České království,
  obnovení starých práv?
 • 00:50:51 A starých bezpráví,
  zase robota a karabáče.
 • 00:50:54 -Ale to snad ne.
  -Ale ano, Šebku.
 • 00:50:57 Kdo dal sedlákům úlevy?
 • 00:50:59 Císařovna
  a ten nemilý filozof na trůně.
 • 00:51:04 Jestli se všechno smaže,
  i to dobré...
 • 00:51:07 Pane vlastenče, vzpamatujou se.
  Dělají si zbytečné starosti.
 • 00:51:12 Měli by se oženit,
  aby přišli na jiné myšlenky.
 • 00:51:34 Tyhle ne, určitě si pamatuje,
  že je nosila Lotty.
 • 00:51:37 Tak to sundej.
 • 00:51:45 Hlavně žádné vzdychání,
  už toho slyšel dost.
 • 00:51:49 Od Pauly, že?
 • 00:51:52 Tady se to trochu rozšíří,
 • 00:51:54 nemáš se, chválabohu,
  za co stydět.
 • 00:52:05 Skryté titulky:
  Miloslava Čumpelíková

Související