iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 10. 1968
na ČT1

1 2 3 4 5

82 hlasů
321220
zhlédnutí

Sňatky z rozumu 1/5

Osudy podnikatelských rodin Nedobylů a Bornů ve slavném pamětnickém seriálu. Podle románů Vladimíra Neffa napsal Otto Zelenka (1968). Hrají: J. Vala, V. Ráž, J. Jirásková, M. Nedbal, J. Šejbalová, I. Janžurová, L. Pešek, D. Kolářová, M. Macháček, M. Doležal, D. Medřická, O. Sklenčka, J. Skopeček, V. Brabec, Z. Řehoř a další. Kamera V. Opletal. Režie F. Filip

88 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sňatky z rozumu

 • 00:00:09 Čas, ve kterém žijeme.
 • 00:00:15 Město, ve kterém žijeme.
 • 00:00:20 Život, který žijeme.
  Život, jímž spěcháme kupředu.
 • 00:00:34 Ale je to vždycky kupředu?
 • 00:00:39 Každá generace
  je o tom přesvědčena.
 • 00:00:42 Každá generace se cítí povinna
  završit vývoj,
 • 00:00:47 který nese na svých ramenou.
 • 00:00:50 Byli o tom přesvědčeni i ti,
  kteří stavěli tohle divadlo.
 • 00:00:58 Ano, už před sto lety.
 • 00:01:03 A nebo tohle.
 • 00:01:07 Dnes chodíme nevšímavě
  kolem těchto harmonických staveb.
 • 00:01:12 A vášně, snahy a doufání,
  které je vystavěly,
 • 00:01:16 nám mohou připadat
  dětinské, naivní, směšné
 • 00:01:20 ve srovnání s hrozbami,
  jimž je vystaveno dnešní lidstvo.
 • 00:01:26 Kdož ví, snad za sto let
  zase náš strach
 • 00:01:30 a naše doufání probudí
  shovívavý úsměv lidí,
 • 00:01:34 kteří budou kráčet
  kolem našich staveb.
 • 00:01:37 Snad i harmonických,
  jestliže je dokážeme stvořit.
 • 00:01:43 I my jsme jenom článek v řetězu
  vývoje národa, nutný článek.
 • 00:01:51 Ale stejně neodmyslitelným
  článkem řetězu byli ti
 • 00:01:56 před sto lety.
 • 00:01:58 A jistě i ti před nimi.
 • 00:02:02 Lhostejno,
  kolik pomníků po kom zůstalo.
 • 00:02:08 Život národa nezačíná
  od určité hodiny
 • 00:02:12 jako nový jízdní řád.
 • 00:02:15 Ale my vám chceme vyprávět
  o těch před sto lety.
 • 00:02:19 O době, kdy toto divadlo
  bylo ještě vlasteneckým snem.
 • 00:02:27 Tehdy si český národ
  začal uvědomovat sám sebe.
 • 00:02:32 A tak zvedl hlavu a začal zlobit,
  začal dělat potíže
 • 00:02:37 rakouskému císaři a jeho vládě,
  zkrátka Vídni,
 • 00:02:41 které měl být podřízený.
 • 00:02:44 Začal nesměle, ale s pevnou vírou
  budovat svou existenci,
 • 00:02:49 svou nezávislost.
 • 00:02:51 Říká se tomu
  dovršení národního obrození.
 • 00:02:56 Už 50 let je tato nezávislost
  skutečností.
 • 00:03:00 Stala se nezávislostí státní.
 • 00:03:04 Dnes už jenom naši otcové
  nebo otcové našich otců
 • 00:03:07 pamatují dobu,
  kdy se tato Národní třída
 • 00:03:12 jmenovala Ferdinandova.
 • 00:03:15 A naše nezávislost,
  přestože musela ustupovat
 • 00:03:18 v temných letech násilí,
  se pro nás stala samozřejmostí,
 • 00:03:22 tradicí, něčím,
  kolem čeho je možné spěchat
 • 00:03:26 a nezamýšlet se nad tím.
 • 00:03:28 Ale my se přesto nad tím
  chceme zamyslet.
 • 00:03:32 Bude to dlouhé vyprávění,
  bude to dlouhá kronika
 • 00:03:36 lidských osudů.
 • 00:03:38 Chcete-li, čtěte v ní s námi.
 • 00:03:42 A chcete-li, suďte,
  ale suďte spravedlivě.
 • 00:03:47 Tak, jak my sami si přejeme
  být souzeni dětmi našich dětí
 • 00:03:55 po dalších sto letech.
 • 00:04:15 SŇATKY Z ROZUMU
 • 00:06:04 Tak kde začít naše vyprávění?
 • 00:06:07 Proč ne právě ve středu
  tehdejší monarchie, ve Vídni?
 • 00:06:18 A proč nezačít naše vyprávění
  ve vídeňských
 • 00:06:21 alserovských kasárnách
  u obyčejného českého vojáka,
 • 00:06:26 který před více než sto lety
  oblékl bílý kabátec,
 • 00:06:31 aby sloužil rakouskému císaři?
 • 00:06:46 ŠVIHÁNÍ OBUŠKU
 • 00:06:57 -Jen mu přidejte,
  aby si pamatoval,
 • 00:06:59 co je to uniforma, hovado!
 • 00:07:01 Na poli slávy jsi měl krepírovat,
  ne tady na lavici, chcípáku!
 • 00:07:06 ŠVIHÁNÍ OBUŠKU
 • 00:07:21 -Lež, lež a nehýbej se.
  -Ne, to nic.
 • 00:07:25 Jen když mě nenechal
  běhat uličkou.
 • 00:07:31 Tohle přežiju.
 • 00:07:34 -Zač to dostal?
  -Pane...
 • 00:07:37 -To si nech. Co provedl?
 • 00:07:41 -Knoflík, pane nadporučíku,
  ztratil knoflík od uniformy.
 • 00:07:46 -To pan hejtman Schwenke ho dal...
  -Ano, pane nadporučíku.
 • 00:07:50 -Jen když mne, prosím,
  nenechal běhat uličkou.
 • 00:08:00 -Nedobyle,
  skočíš k felčarovi pro mast.
 • 00:08:02 -Řekneš mu, že je to pro mne.
  -Ano.
 • 00:08:04 -Nejsi ty z Rokycan?
  -Ano, prosím, jsem z Rokycan.
 • 00:08:07 -Syn formana Nedobyla?
  -Ano, prosím, syn formana.
 • 00:08:12 -Tak to znám tatínka.
  Já jsem ze Svojkovic.
 • 00:08:16 Tvůj otec mě vozíval
  do Prahy na studia.
 • 00:08:20 A co ty ses dal na vojnu,
  snad ne dobrovolně?
 • 00:08:22 -Ne, vyhnali mě z konviktu.
 • 00:08:25 Studoval jsem
  na piaristickém gymnáziu,
 • 00:08:27 ale v septimě...
 • 00:08:29 -Co v septimě?-Našli u mě
  zakázané letáky, vlastenecké.
 • 00:08:37 -K čemu letáky, člověče?
  Tak se přece za vlast nebojuje.
 • 00:09:00 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
  Herein!
 • 00:09:06 -Gemeiner Nedobyl...
  -Dobrá, tak přilož.
 • 00:09:13 -Jak je kamarádovi?
  -Jenom sedět ještě moc nemůže.
 • 00:09:17 -Pro knoflík, co?
 • 00:09:18 KŘIK ZVENKU
  -Hovada! Prasata!
 • 00:09:22 Já vám ukážu, co je to vojna!
 • 00:09:39 Servus.
 • 00:09:48 -Gemeiner Nedobyl, Herr Hauptmann.
  -Kuš, dobytku!
 • 00:09:52 Netopil, co je to za jméno,
  Netopil?
 • 00:09:54 Odkud berete ta svinská jména,
  bando?
 • 00:09:57 Ale já s váma zatočím.
 • 00:09:59 A co ty,
  co se s tím tak páráš, co?
 • 00:10:03 -To mi děláš schválně, viď?
  -Ne.
 • 00:10:05 -Chceš, aby moje kumpanie
  byla ve všem poslední, viď? -Ne.
 • 00:10:09 -Hovado. Ty vožralý prase!
  Ty hovado! Ty grázle! Ty mizero!
 • 00:10:17 Já tě zabiju!
 • 00:10:20 KŘIK
 • 00:10:27 Hovada!
 • 00:10:56 -"Naštěstí ještě přišel k sobě.
 • 00:10:59 Stačil povědět,
  kdo mu to udělal dřív,
 • 00:11:01 než zemřel.
 • 00:11:03 Jinak by bylo se mnou zle
  nebo jistě by všechno
 • 00:11:06 na mě svedli.
 • 00:11:09 Pan Hauptmann sice nebyl
  za ten zločin potrestán,
 • 00:11:12 pouze byl poslán
  na zdravotní Urlaub,
 • 00:11:14 ale aspoň už nebude
  naším komandantem.
 • 00:11:17 Nýbrž pan oberleutnant Háfner,
  který je hodný.
 • 00:11:20 Je od nás od Rokycan,
  ze Svojkovic.
 • 00:11:24 Prosím, se na mě nehněvejte,
  drahá maminko a tatínku,
 • 00:11:29 že jsem nepsal.
 • 00:11:31 Teď snad budu mít víc času.
 • 00:11:34 Pozdravuju vás
  a jsem co nejpěknějc
 • 00:11:38 váš věrný syn Martin."
 • 00:11:47 -On má báječné výroky, Fischel.
 • 00:11:50 Jako třeba tohle.
 • 00:11:52 Nejzajímavější na šikmé věži
  v Pise je, že je šikmá.
 • 00:11:58 -Není to světové?
  -Ale politice nerozumí Fischel.
 • 00:12:03 Pořád něco čte,
  ale politice nerozumí.
 • 00:12:06 -To máš pravdu, nerozumí, ne.
  Na to je moc velký fešák.
 • 00:12:12 Poslouchej, všiml sis,
  že mezi civilisty žádný fešák
 • 00:12:17 nerozumí politice?
 • 00:12:22 -Servus, Háfner.
  -Servus, servus.
 • 00:12:24 -Máš tu telegram.
 • 00:12:30 -Děkuji.
 • 00:12:41 -Copak, copak?
  Snad tě nepovýšili?
 • 00:12:51 Jo to je od císařského královského
  generálního adjutanta.
 • 00:12:57 Oberleutnant Háfner
  se má zítra dopoledne
 • 00:13:01 o 10. hodině dostavit
  k osobnímu slyšení
 • 00:13:04 u Jeho Veličenstva císaře a krále
  Františka Josefa I.
 • 00:13:13 -A co, co to má jako být?
 • 00:13:16 -Nevím.
 • 00:13:19 -Nevíš, nevíš.
  To vykládej někomu jinému.
 • 00:13:24 -No když nevím, tak nevím.
 • 00:13:41 -Že by měl někde strejčka?
  -Ále.
 • 00:13:44 -Jsou lidi, že se nezdají
  a přitom mají strejčka, jo.
 • 00:13:48 -I Češi kolikrát.
  -Češi mají leda tetičky.
 • 00:13:54 -Myslíš, že by mohl donášet?
  -Háfner? Prosím tě.
 • 00:14:01 -Taková slovanská měkkota.
  -Třeba si chce stěžovat.
 • 00:14:05 -Tak naivní přeci není.
 • 00:14:07 ZAKLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:14:12 -Gemeiner Nedobyl zum Befehl,
  Herr Major.
 • 00:14:15 -Pro nic za nic se nechodí
  k císařské audienci.
 • 00:14:19 -Hlavně pro nic za nic
  se tam chodí.
 • 00:14:24 -Já vím, ale každé nic
  musí předcházet nějaké jiné nic.
 • 00:14:29 Tak já to myslím.
 • 00:14:32 -To je tedy světové,
  to je světové.
 • 00:14:34 Ty mluvíš jako Fischel.
 • 00:14:37 To mi připomíná,
  co říkal Fischel o císaři pánu.
 • 00:14:41 -Moji národové...
  -Ehm, ehm.
 • 00:14:46 Co chceš?!
 • 00:14:48 -Gemeiner Nedobyl zum Befehl,
  Herr Major.
 • 00:14:51 -Aha, Nedobyl. Gauner a lotr.
 • 00:15:00 Co posílá do světa
  vylhané zprávy o nešťastném úmrtí
 • 00:15:03 feldwebela Jochema.
 • 00:15:07 Máš to tady?
 • 00:15:14 -Psal jsi to.
 • 00:15:18 -Ano, prosím, psal.
 • 00:15:21 -Slyšel jsi plukovní rozkaz,
  v němž bylo řečeno výslovně,
 • 00:15:24 že feldwebel Jochem zemřel
  v důsledku nešťastné náhody.
 • 00:15:32 -Tak slyšel, nebo neslyšel?!
  -Ano, prosím, slyšel.
 • 00:15:37 -Co je psáno v plukovním rozkazu,
  je pro každého vojáka svaté.
 • 00:15:41 -Pokud není gauner a lotr.
 • 00:15:43 -Takže to, cos napsal, je předně
  porušení plukovního rozkazu
 • 00:15:48 a zadruhé hrubá urážka
  naší armády.
 • 00:15:52 -Nebav se s ním.
 • 00:15:54 Zkrátka, Gemeiner Nedobyl,
  se příští sobotu
 • 00:15:57 10x proběhne uličkou.
 • 00:16:00 Pohyb je zdravý.
 • 00:16:03 -Abtreten!
 • 00:16:09 -Tak co říkal Fischel o císaři?
 • 00:16:13 -On povídá: "Moji národové..."
 • 00:16:52 -Jaké je dnes počasí?
 • 00:16:54 -Trochu chladno, Vaše Veličenstvo,
  ale nebe je čisté,
 • 00:16:57 zdá se, že bude slunečno.
 • 00:17:01 -To je dobře.
 • 00:17:06 A co je nového,
  co se povídá o Lombardii?
 • 00:17:11 -Ale, z trafik se nějak vytratila
  viržinka, Vaše Veličenstvo.
 • 00:17:17 -Jenže já se neptal na viržinka,
  ptal jsem se,
 • 00:17:20 co se povídá o tom,
  že jsme ztratili Lombardii.
 • 00:17:24 -Právě o tom si dovoluji hovořit,
  ta viržinka se totiž
 • 00:17:27 vyráběla v Lombardii,
  a tak se teď nějak vytratila
 • 00:17:31 z prodeje.
 • 00:17:33 -A tak, ovšem.
 • 00:17:36 A co se povídá o ministru Bachovi?
 • 00:17:38 -Z toho je náramná radost,
  Vaše Veličenstvo.
 • 00:17:41 -Z čeho? Z toho, že padl?
 • 00:17:43 -Ano, právě z toho
  je veliká radost,
 • 00:17:45 že Vaše Veličenstvo ráčilo konečně
  toho lotra vykopnout.
 • 00:17:50 -Tak radost?
  -Ano.
 • 00:17:53 -To je dobře.
 • 00:17:55 -Jeho Jasnost arcivévoda
  Karel Ludvík
 • 00:17:58 se dnes v noci vrátil
  úplně opilý,
 • 00:18:03 takže ho musela stráž
  odnést do bytu.
 • 00:18:06 -Ale. -A dceruška pana arcivévody
  Albrechta dostala osypky.
 • 00:18:13 -Nějakou anekdotu neznáš?
  Něco ze života.
 • 00:18:16 -O tom Dáklovi, Vaše Veličenstvo?
  -To známe.
 • 00:18:18 -Ano?
  -Ta je dobrá, ale znám.
 • 00:18:21 -A o tom četníkovi a o sedlákovi?
  -To neznám.
 • 00:18:26 -Vaše Veličenstvo,
  k popukání, k popukání.
 • 00:18:30 Sedlák zapřahuje koně
  před svým statkem,
 • 00:18:33 když jde kolem četník a kouká...
 • 00:18:36 HUDBA
 • 00:18:50 VYPRAVĚČ: Akta, akta,
  vyřizovat akta, podpisovat akta,
 • 00:18:56 pročítat akta bylo jedinou vášní
  tohoto nevášnivého člověka,
 • 00:19:02 hlubinou jeho bezpečnosti,
  nejdůležitější výplní jeho života.
 • 00:19:08 Akta pečlivě spořádaná na stole
  skýtala iluzi,
 • 00:19:11 že i říše je pečlivě spořádána.
 • 00:19:15 Lidé lžou a přetvařují se,
  ale akta, domníval se,
 • 00:19:20 lhát nedovednou.
 • 00:19:23 V aktech je pravda.
 • 00:19:28 ODBÍJENÍ HODIN
 • 00:19:35 -Vaše Veličenstvo dovolí, abych...
 • 00:19:37 -Ano, uvádějte návštěvy
  podle rozvrhu.
 • 00:19:52 -Nadporučík Háfner
  od 25. pěšího regimentu.
 • 00:20:13 -Prostudoval jsem vaše hlášení
  a mohu říci,
 • 00:20:16 že vaše všímavost mě těší.
 • 00:20:18 Ale těšilo by mě ještě více,
  kdybyste byl dbalejší předpisů
 • 00:20:21 instanční cesty.
 • 00:20:23 Nevím, proč jste musel zprávu
  o hnijícím obilí ve Starlau
 • 00:20:27 podávat přímo
  mé vojenské kanceláři.
 • 00:20:30 -Jsem si plně vědom,
  Vaše Veličenstvo,
 • 00:20:32 nepravidelnosti svého postupu.
 • 00:20:34 Rozhodl jsem se pro něj proto,
  že se mi instanční cesta
 • 00:20:37 zdála zdlouhavá.
 • 00:20:38 Doufal jsem, že rychlý zákrok
  by mohl zabránit
 • 00:20:41 ztrátě velkých
  materiálních hodnot.
 • 00:20:43 Ovšem za čtyři neděle,
  které od té doby uplynuly,
 • 00:20:46 potraviny už nadobro
  podlehly zkáze.
 • 00:20:49 -Vy jste Čech?
  -Ano, Vaše Veličenstvo.
 • 00:20:52 -To mě těší.
  Češi jsou dobří vojáci.
 • 00:20:58 -A jaká je nálada mužstva?
  -Velmi dobrá, Vaše Veličenstvo.
 • 00:21:03 -A strava mužstva je uspokojivá?
  -Uspokojivá, Vaše Veličenstvo.
 • 00:21:08 -To rád slyším, to rád slyším.
  Stížnosti nemáte žádné?
 • 00:21:12 -Žádné, Vaše Veličenstvo.
  Až na to, že...
 • 00:21:16 Zdravotní poměry
  vídeňských posádek
 • 00:21:19 jsou neudržitelné, strašlivé.
 • 00:21:23 Vojáci si už vůbec neodpočinou,
  Vaše Veličenstvo,
 • 00:21:26 protože velitelé pluků je budí
  neustálými nočními poplachy.
 • 00:21:30 -Výcvik pohotovostí
  je velmi důležitá složka
 • 00:21:32 vojenské výchovy.
 • 00:21:34 -Ale tady nejde o výcvik
  pohotovosti, Vaše Veličenstvo,
 • 00:21:38 nýbrž o sázkovou zábavu
  jednotlivých velitelů.
 • 00:21:41 Vojáci se nesmějí ke spánku
  ani odstrojit,
 • 00:21:43 aby nepokazili dostihové výsledky.
 • 00:21:45 Nikdo netuší, kolik hrůzy
  se skrývá ve vyčištěných mundůrech
 • 00:21:49 a v naleštěných botách
  našich vojáků.
 • 00:21:52 -To jsou zajímavé postřehy.
 • 00:21:56 -Kdo je velitelem vaší kumpanie?
  -Byl jím pan hejtman Schwenke.
 • 00:22:01 Ale pro vraždu účetního feldwebela
  byl poslán na zdravotní dovolenou.
 • 00:22:05 -Kumpanii prozatím velím já.
  -Vraždu?
 • 00:22:10 -Co to mluvíte, nadporučíku?
  -Bohužel pravdu, Vaše Veličenstvo.
 • 00:22:13 Pan hejtman Schwenke
  v podnapilém stavu
 • 00:22:15 umlátil feldwebela pohrabáčem
  a nebyl za to zatčen,
 • 00:22:18 nebyl postaven před soud,
  ale poslán na dovolenou.
 • 00:22:21 Za to jeden prostý voják
  od naší kumpanie,
 • 00:22:24 který se o té věci
  zmínil v dopise,
 • 00:22:26 byl odsouzen k trestu smrti
  umrskáním.
 • 00:22:28 -Pane nadporučíku, vy jste pil.
 • 00:22:31 Trest smrti umrskáním
  v naší armádě neexistuje.
 • 00:22:34 -Dovoluji si odporovat
  Vašemu Veličenstvu.
 • 00:22:37 Trest deseti uliček,
  k němuž byl můj voják odsouzen,
 • 00:22:40 končívá pravidelně smrtí.
 • 00:22:44 -Trest byl už vykonán?
 • 00:22:46 -Bude vykonán v sobotu ráno
  na kasárenském dvoře,
 • 00:22:49 Vaše Veličenstvo.
 • 00:22:51 -Nebude vykonán.
  Jak se jmenuje ten váš voják?
 • 00:22:57 -Martin Nedobyl.
 • 00:23:00 -Gemeiner Martin Nedobyl.
 • 00:23:16 -Pořád nežereš, Nedobyle?
  Co z toho máš, když nežereš?
 • 00:23:22 Kydni mu to k tomu.
 • 00:23:27 No tak, chceš mi tady chcípnout,
  viď?!
 • 00:23:31 -Ich melde...-Pohov!
  -Gemeiner Nedobyl...
 • 00:23:34 -Copak je, Nedobyle?
  Snad nejsi marod?
 • 00:23:37 -Odmítá potravu, pane nadporučíku.
 • 00:23:39 -Necítím se dobře,
  pane nadporučíku.
 • 00:23:42 -Tak se koukej rychle sebrat,
  aby ses dostal v pořádku domů.
 • 00:23:47 -Domů?
 • 00:23:49 -Všichni váleční dobrovolníci
  jsou propuštěni do civilu.
 • 00:23:52 -Ale já mám přece zítra...
  -Císař pán ti dal milost.
 • 00:23:58 -To vy, pane nadporučíku?
  -Co? Pozdravuj v Rokycanech.
 • 00:24:03 -Děkuju.
 • 00:24:05 -Stadlau, Stadlau,
  ano, Vaše Veličenstvo,
 • 00:24:09 tam je velké skladiště obilí.
 • 00:24:11 -Ano. A v tom skladišti
  shnilo 600 centů obilí.
 • 00:24:16 Je smutné, že o tom nevíte, hrabě.
 • 00:24:18 Šéf vojenské kanceláře
  má vědět o všem!
 • 00:24:21 Můžete jít. Ještě něco.
 • 00:24:23 U 25. pěšího pluku slouží
  jistý nadporučík Háfner, Čech.
 • 00:24:29 Ten člověk se mi nechce líbit,
  má nevojenské chování
 • 00:24:33 a má řeči, které svědčí o...
 • 00:24:37 Zkrátka protivné řeči vede.
 • 00:24:42 Myslím, že by neškodilo,
  kdyby byl poslán do penze.
 • 00:24:58 -Lojzíku, taky bys mohl Martinovi
  něco připsat.
 • 00:25:03 -Teď dělám třísky.
  -To už stačí.
 • 00:25:09 Aspoň že ho taky pozdravuješ.
  No, pojď, Lojzíku.
 • 00:25:15 -Ale...
 • 00:25:18 Já tomu psaní moc nedám,
  však víte.
 • 00:25:27 -Ta podpěnka je skoro prodřená,
  proč jsi ji nevyměnil?
 • 00:25:33 -Nic jste neřekl.
  -Všechno abych ti říkal, ty...
 • 00:25:51 Jo, tak už je to skoro jistý.
 • 00:25:56 Z Prahy do Plzně se bude stavět
  železná dráha.
 • 00:26:01 -Ale kdeže, to už nás dávno
  hlava bolet nebude.
 • 00:26:07 A to jako má jet přes nás,
  přes Rokycany?
 • 00:26:10 -No, jak jinak?
 • 00:26:12 -Však to ještě potrvá,
  než se rozhoupají.
 • 00:26:15 Neboj se, táto.
 • 00:26:17 -Snad si nemyslíš,
  že se bojím o živnost?
 • 00:26:20 Železná dráha,
  ta za nikoho v Praze
 • 00:26:23 žádnou pochůzku nevyřídí.
 • 00:26:25 A Růžičkové v Praze
  máslo také na trh nedodá.
 • 00:26:29 Na to vždycky musí být ten forman.
 • 00:26:32 -Kůň je kůň.
  Kůň dojede všude.
 • 00:26:36 Co taková parní mašina,
  copak na to může bejt spoleh?
 • 00:26:41 Pára. Hele, sotva že to
  nadzvedne pokličku.
 • 00:26:45 -Jseš hlupák.
 • 00:26:47 Takové mašiny už jezdí
  z Prahy do Drážďan a do Vídně.
 • 00:26:53 A víš ty, co utáhnou?
  Nic nevíš, hlupák jsi.
 • 00:26:57 Já se toho možná nedočkám,
  ale tebe?
 • 00:27:00 Tebe to jednou možná
  připraví o chleba.
 • 00:27:03 -Sám jste přece říkal,
  že kůň je kůň.
 • 00:27:05 -Ale trouba je trouba, panebože.
  Panebože!
 • 00:27:09 Co jsem kdy komu udělal,
  že se mi narodilo takovéhle...
 • 00:27:13 -Ale táto, poslouchej přece.
 • 00:27:24 -Maminko.
 • 00:27:27 Tatínku.
 • 00:27:29 -Ježíši Kriste, Martínku,
  bože, co je s tebou?
 • 00:27:32 Ty jsi celý rozpálený.
 • 00:27:34 -Jak to, že jsi tady?
  Snad jsi nezběhl?
 • 00:27:38 -Ne. Ne, oni mě pustili.
  Všechny dobrovolníky pustili.
 • 00:28:02 -Jen mu přidejte,
  aby si pamatoval,
 • 00:28:05 co je to uniforma.
 • 00:28:07 -Ne, ne, ne! Ne! Ne!
 • 00:28:10 -Letáky? Tak se přece za národ
  nebojuje, chlapče.
 • 00:28:21 -Hovada! Prasata!
 • 00:28:25 Já vám ukážu, co je to vojna!
 • 00:28:28 -Knoflík. Knoflík!
 • 00:29:25 Maminko.
 • 00:29:29 Vy jste mě pohřbili?
 • 00:29:31 -Tebe ne, chlapče, ale Lojzíka.
 • 00:29:36 A ty nefantazíruj a spi.
  Kdo spí, ten jí.
 • 00:29:44 -Ale jak to,
  že jste pohřbili Lojzíka?
 • 00:29:48 -On umřel?
  -Umřel. Vzal to zkrátka.
 • 00:29:55 Kdo by to byl řekl.
 • 00:29:57 Takový silný, takový zdravý,
  nic mu nebylo.
 • 00:30:03 Ale chytil ten tyfus od tebe
  a všechno se mu to vrazilo
 • 00:30:07 do střev a do týdne jel, bože můj.
 • 00:30:12 Už máme jenom tebe, Martínku.
 • 00:30:26 -Tak, Honzíku.
 • 00:30:30 -Tatínku, kolik jste uspořil?
  Myslím za ta léta.
 • 00:30:35 Počítám takových
  500 zlatých ročně,
 • 00:30:39 viďte, že jste uložil?
 • 00:30:41 -Víc nebo míň?
  -Ty ale máš starosti.
 • 00:30:43 Ještě včera měl smrt na jazyku
  a dnes už počítá.
 • 00:30:46 -Bez počítání se nedá hospodařit,
  tatínku.
 • 00:30:52 Budu přece s vámi hospodařit,
  viďte?
 • 00:30:55 -Budu s vámi formanit.
  -Vždyť jsi neměl koně rád.
 • 00:30:59 -No jo, poněvadž to byla
  Lojzíkova živnost.
 • 00:31:02 Ale teď se na ně těším.
  Teď si toho budu umět vážit.
 • 00:31:08 Hlavně že už nemusím nosit flintu.
 • 00:31:12 A tatínku, a jak to,
  že už nemáme grošáky?
 • 00:31:14 -Ty jsem musel dávno prodat.
  Teď máme Honzu a Pepíka, hnědáky.
 • 00:31:19 Ale dovedou zabrat.
 • 00:31:24 -Tak Pepík a Honza.
 • 00:31:29 Vlastně už jsou taky moje,
  viďte, tatínku?
 • 00:31:32 -No, čí by byli?
  Samosebou tvoje.
 • 00:31:59 No tak vidíš, koleje,
  položili je a teď už půl roku leží
 • 00:32:04 a reznou.
 • 00:32:06 -Však věčně reznout nebudou.
  -Prý nemají mašiny a vozy.
 • 00:32:10 -Tatínku, tomu přece sám nevěříte.
 • 00:32:12 Čeká se jenom, až bude hotová
  celá dráha až do Plzně.
 • 00:32:15 Pak se to spustí bez milosti.
 • 00:32:17 -To já vím taky,
  to mi nemusíš připomínat.
 • 00:32:19 -Ale co mám dělat?
  -Máte přece něco nahospodařeno.
 • 00:32:22 -Něco snad mám,
  ale žádné velké jmění,
 • 00:32:24 abys myslel.
 • 00:32:26 Něco mám, ale bojím se o to.
 • 00:32:28 Povídá se,
  že má být státní bankrot.
 • 00:32:30 Ministři se podřezávají,
  generálové se střílejí do hlavy,
 • 00:32:34 daně se zvyšují
  a ještě ta železná dráha.
 • 00:32:59 ZPĚV: A v tom zámku byla panna,
  ta ovčáčka milovala.
 • 00:33:09 Psala jest mu v tajnosti
  listy plné milosti.
 • 00:33:18 -Tak, prosím, tady.
  -Mně ještě jednu.
 • 00:33:20 -Prosím. A jim?
  -Ne, ne, mně už ne.
 • 00:33:25 Tatínku, ráno musíme brzo vstávat.
 • 00:33:27 -To mi nemusíš připomínat,
  nejsem v Praze prvně.
 • 00:33:30 Za těch deset let
  jsem nezaspal ani jednou.
 • 00:33:33 -Nejde o zaspání, tatínku.
 • 00:33:34 Ale možná že nám bude jednou dobrý
  každý krejcar.
 • 00:33:37 -A co jednou, kdy jednou?
  -Však víte.
 • 00:33:39 Nebudeme do Prahy jezdit věčně,
  viděl jste, už položili koleje.
 • 00:33:43 -No, tak to vidíš,
  aspoň si to chci užít.
 • 00:33:45 A ty mi počítáš štamprlata.
  Tak poraď, co mám dělat?
 • 00:33:49 No, to neporadíš,
  ale krejcary mně počítáš.
 • 00:33:53 -Poradím, tatínku, poradím.
  Ale musím vědět, kolik máte.
 • 00:33:58 -Mordyjé, co je ti do toho,
  kolik mám?
 • 00:34:00 Já vydělával, já pracoval.
 • 00:34:03 Zato co tys neudělal
  nic chytřejšího,
 • 00:34:06 nežli že ses nechal vyhodit
  ze školy a naverbovat na vojnu.
 • 00:34:09 -O mě přece nejde, tatínku,
  já už se nějak protluču.
 • 00:34:12 Ale bolí mě srdce,
  když si pomyslím,
 • 00:34:14 že by těch 30 let vaší dřiny
  mělo přijít nazmar.
 • 00:34:17 30 let, můj ty Tondo,
  tatínku, víte, co to je?
 • 00:34:19 No, spočítejte si to,
  vždyť to je 1500 jízd do Prahy,
 • 00:34:23 1500 jízd z Prahy,
  vždyť to je dohromady 3000 jízd
 • 00:34:27 po 16 hodinách, tatínku,
  víte, co to je?
 • 00:34:29 Vždyť to je 50 000 hodin
  strávených na silnici,
 • 00:34:32 v dešti, v mrazu.
 • 00:34:34 -No, vidíš to.
  A ty mně počítáš štamprlata.
 • 00:34:37 -Ne, tak to není, tatínku.
  -Prosím. Tady je.
 • 00:34:41 -Nechte to tady.
 • 00:34:49 O štamprlata přece vůbec nejde,
  tatínku.
 • 00:34:51 Jde o to, co bude dál,
  abyste nakonec
 • 00:34:53 nepřišel o to, co máte.
 • 00:34:55 -Ale já vím, že jsi hodný chlapec,
  ale i když jsi na krejcar...
 • 00:35:08 Tak, dejme tomu,
  že bych měl na hotovosti,
 • 00:35:12 já neříkám kolik, to já neříkám,
  ale dejme tomu,
 • 00:35:15 že bych měl na hotovosti
  30 000 zlatejch.
 • 00:35:18 Tak co mi poradíš?
 • 00:35:21 -Dělá chybu, tatínku,
  kdo chce svoje peníze
 • 00:35:24 jenom zachránit, místo aby se
  snažil je zdvojnásobit, rozumíte?
 • 00:35:27 -No jo, ale jak?
  -Podívejte, Praha má dosud hradby.
 • 00:35:31 A za hradbami jsou pozemky
  za babku.
 • 00:35:34 Čtvereční sáh u Botičského potoka
  stojí například 8 zlatek.
 • 00:35:38 -Ty to víš nějak přesně.
 • 00:35:39 -Tatínku,
  ale hradby nebudou stát věčně.
 • 00:35:42 A pak vyletí ceny těchhle pozemků
  najednou nahoru, 2x, 3x tolik.
 • 00:35:46 Tatínku, za vašich 30 000
  byste dneska dostal
 • 00:35:49 bezmála 4000 sáhů, víte, co to je?
 • 00:35:52 Vždyť to je pozemek
  skoro pro celý blok domů.
 • 00:35:55 Tatínku, kupujte.
 • 00:35:57 Kupujte ale hned zítra,
  protože možná zítra už bude pozdě.
 • 00:35:59 -Jo, to víš, už se hrnu.
  Jako strýc Jáchym.
 • 00:36:02 Taky zbohatnul na pozemcích.
  A co bylo potom?
 • 00:36:05 Přišel potom státní bankrot
  a byl z něho žebrák.
 • 00:36:08 -Ano, protože prodával.
 • 00:36:11 Měl si pozemky nechat,
  držet a nepustit.
 • 00:36:14 Pozemkům bankrot neublíží.
 • 00:36:16 -Tatínku, a vašich 30 000 přece...
  -Jak to víš, že mám 30 000?
 • 00:36:20 Já jsem chtěl jen vědět,
  co vyfantazíruješ.
 • 00:36:23 Ale to jsou pořád řečičky
  o bourání hradeb a...
 • 00:36:26 -No, ve Vídni už hradby zbourali,
  tatínku.
 • 00:36:28 -No jo, ale Praha není Vídeň.
  A já nechci být jako strýc Jáchym.
 • 00:36:33 -Dej bůh, tatínku,
  aby to s vámi tak neskončilo.
 • 00:36:41 -Jde se spát.
 • 00:36:46 VYPRAVĚČ
  Ale nepříjemné věci zaspat nelze.
 • 00:36:51 A tak jednoho zářijového dne
  roku 1862 stanula celá rodina
 • 00:36:57 Nedobylových v pestrém davu
  na rokycanském nádraží,
 • 00:37:01 aby na vlastní oči spatřila
  první vlak jedoucí
 • 00:37:05 z Plzně do Prahy, aby uvítala
  tuhle vyšňořenou lokomotivu,
 • 00:37:12 tu nešťastnou žhavou
  supící mašinu,
 • 00:37:16 která byla stvořena pro to,
  aby je připravila o chleba.
 • 00:37:36 -Tak, aby nám ta železná mašina
  dobře sloužila, tatínku.
 • 00:37:41 -Ještě se budeš pošklebovat.
 • 00:37:44 -Ale ne.
 • 00:37:46 Podívejte, tatínku,
  ve Vídni jezdí železnic,
 • 00:37:50 že jich už tam ani víc být nemůže.
 • 00:37:52 A po ulicích přesto jezdí
  formanské vozy na chlup stejné,
 • 00:37:55 jako je ten náš.
 • 00:37:57 A víte proč?
 • 00:37:58 Parochod přece doveze zboží
  od stanice do stanice,
 • 00:38:01 ani o kousek dál.
 • 00:38:03 A pak se ho zase musí ujmout
  člověk, tatínku.
 • 00:38:06 S potahem a s koňmi.
 • 00:38:07 Jenomže už se mu neříká forman,
  ale špeditér.
 • 00:38:10 -Martínek má pravdu, táto,
  na pojmenování přece nezáleží.
 • 00:38:14 -Špeditér, špeditér.
 • 00:38:16 A co budu špeditérovat,
  nechceš mně říct?
 • 00:38:19 A to mě má uživit?
 • 00:38:20 Odvézt na stanici jednou za tejden
  jednu nebo dvě bedýnky?
 • 00:38:24 -To víte, tatínku,
  arciť v Rokycanech
 • 00:38:25 by se špeditér neuživil.
 • 00:38:27 To bychom se museli
  přestěhovat do Prahy.
 • 00:38:30 -Á, zase Praha.
 • 00:38:31 Napřed chce kupovat pozemky
  a teď zase špeditérovat.
 • 00:38:34 -Jdi si tam sám.
  -S holýma rukama?
 • 00:38:37 -No, tak vidíš, ty chytrej.
  -Tatínku.
 • 00:38:42 Tak chcete-li něco vědět,
  ty pozemky u Botiče,
 • 00:38:46 které tenkrát stály
  osm zlatek za sáh,
 • 00:38:49 tak ty stojej dneska 12.
 • 00:38:51 -No to si vymýšlíš.
 • 00:38:53 -Znáte mě dost dlouho,
  abyste věděl, že nelžu.
 • 00:38:55 Kdybyste mě byl tehdy poslechl
  a ty pozemky koupil, tatínku,
 • 00:38:58 tak jste měl dneska
  vyděláno 15 000.
 • 00:39:02 -15 000? Opravdu tolik?
 • 00:39:07 Tak proč jsi ho teda neposlechl,
  táto?
 • 00:39:10 -Však ona ta železná dráha
  tatínka přinutí, aby mě poslechl.
 • 00:39:14 -Ještě nakonec řekni,
  že jseš rád, že ji postavili.
 • 00:39:20 -Jsem. Ano, jsem, tatínku.
 • 00:39:23 Budete muset začít dělat
  něco onačejšího.
 • 00:39:27 No prostě něco takového,
  co vynáší, tatínku.
 • 00:39:30 -Maminko, slyšíš to? Slyšelas ho?
 • 00:39:34 -Tatínku, jestli nekoupíte
  ty pozemky, ale rychle,
 • 00:39:37 a jestli rychle nezačneme
  v Praze dělat špeditéry,
 • 00:39:40 tak bude možná zítra pozdě.
 • 00:39:42 A přijdeme o všechno,
  docela o všechno.
 • 00:39:44 -On je rád! Slyšelas to, maminko?
  On je rád, neřád!
 • 00:39:47 -Tatínku, prosím vás.
  -Neřád neřádská!
 • 00:39:51 -On je rád.
  -Ale táto, táto...
 • 00:39:57 Ježíši Kriste.
 • 00:40:01 Jen aby si něco neudělal.
 • 00:40:06 -Železná dráha.
 • 00:40:15 Tak to vidíš, Honzíku,
  to jsme to dopracovali,
 • 00:40:19 to jsme to dopracovali.
 • 00:40:24 To jsme to dopracovali.
 • 00:40:40 -Martínku, měl bys ho odprosit.
 • 00:40:45 -Není s ním řeč, maminko.
 • 00:40:48 Vypil celou lahev,
  teď tam vypráví valachům
 • 00:40:51 o železné dráze.
 • 00:40:53 -A co když...
  Co jestli nemáš pravdu?
 • 00:40:58 -Mám, vím to, že mám, maminko.
 • 00:41:02 V Praze se dají vydělat peníze,
  ale veliké peníze.
 • 00:41:05 -Peníze nejsou všechno, chlapče.
  -Skoro všechno.
 • 00:41:09 Prokrista, já bych dovedl
  podniknout něco pořádného,
 • 00:41:13 něco opravdového,
  ale on si tam povídá s koňmi!
 • 00:41:15 -Mlč, že se nestydíš.
 • 00:41:53 -Tu máš, vezmi si to všechno,
  víc nemám.
 • 00:41:58 Dělej si s tím, co chceš,
  kup si ty parcely.
 • 00:42:02 No, ber, dokud dávám.
 • 00:42:09 -Tatínku...
 • 00:42:13 Tatínku!
 • 00:42:26 -A tak železnice
  otevřela Martinu Nedobylovi
 • 00:42:30 cestu do Prahy,
  do města zaslíbeného,
 • 00:42:34 do města,
  kde se daly vydělat peníze,
 • 00:42:37 do města,
  které mělo budoucnost.
 • 00:42:40 Jo, tehdejší přítomnost
  byla arcižalostná.
 • 00:42:46 Trvalému pocitu křivdy
  nepřivykne nikdo.
 • 00:42:50 Ani národ, ani člověk jednotlivý.
  Nepřivykne a nesmíří se.
 • 00:42:56 Pouze oslábne ve svém hněvu,
  zmlkne a zesmutní,
 • 00:43:01 přihrbí se a zmarní.
 • 00:43:08 Malé a zkyslé,
  přihrbené a smutné,
 • 00:43:13 zamlklé a zmarněné
  bylo město Praha
 • 00:43:16 v době mládí našich praotců.
 • 00:43:19 Město české,
  ale ovládané německým erárem,
 • 00:43:23 prolezlé špicly,
  kteří neměli koho špiclovat,
 • 00:43:27 protože nikdo už si netroufal
  mluvit, jak cítil,
 • 00:43:30 školy německé, ouřady německé,
  německé noviny, divadla a knihy,
 • 00:43:34 město malých lidí
  a ospalých promenád.
 • 00:43:40 I malých nadějí,
  chceme-li to tak povědět.
 • 00:43:44 Ne větších, než byla Martinova.
 • 00:43:47 Martin však nebyl sám,
  kdo mířil do Prahy.
 • 00:43:51 Budiž nám tedy odpuštěno,
  jestliže ho teď v našem vyprávění
 • 00:43:54 na chvíli opustíme,
  abychom sledovali
 • 00:43:56 jiného mladého muže.
 • 00:43:59 Jedno měli společného,
  svoji podnikavost.
 • 00:44:03 Onen mladý muž přijel do Prahy
  až z Vídně.
 • 00:44:07 Měl namířeno do Perlové ulice.
 • 00:44:10 Musel tedy projít tudy,
  po Národní třídě.
 • 00:44:13 Asi by se podivil,
  kdyby ji mohl spatřit opět dnes,
 • 00:44:17 po sto letech za řinčení tramvají
  a lomozu aut.
 • 00:44:23 Národní třída se tehdy
  jmenovala Ferdinandova
 • 00:44:26 a už tehdy byla česká.
 • 00:44:28 Na rozdíl od nedalekých
  ryze německých Příkopů.
 • 00:44:32 Náš mladík tedy prošel
  Ferdinandovou třídou,
 • 00:44:35 zabočil do Perlové ulice
  a zde vešel do tohoto domu.
 • 00:44:41 Dnes už, pravda, po sto letech
  tvář domu vypadá jinak,
 • 00:44:46 ale zdi, schodiště, zábradlí jsou,
  jak bývaly.
 • 00:45:10 -Kdo je tam?
 • 00:45:13 -Jsem zplnomocněný zástupce
  vídeňské firmy Max Jessel
 • 00:45:17 a přicházím ve věci pronájmu
  obchodních místností.
 • 00:45:21 Je, prosím,
  jemnostpaní Tolarová doma?
 • 00:45:26 -Maminka není doma
  a služka taky ne.
 • 00:45:30 A já nesmím nikomu otevírat.
 • 00:45:32 -A ráčí
  vážená jemnostslečna vědět,
 • 00:45:35 kdy se jemnostpaní matinka vrátí?
 • 00:45:39 -To nevím.
 • 00:45:49 Ale možná brzo.
 • 00:45:54 Ale možná taky za dlouho.
 • 00:45:57 Maminku by strašně mrzelo,
  že se k ní pan zástupce obtěžoval
 • 00:46:00 až z Vídně zbytečně.
 • 00:46:02 -Mohu počkat,
  jestli jemnostslečna dovolí.
 • 00:46:06 Mám dost času.
 • 00:46:08 Nikdy jsem neměl v Praze
  tolik času,
 • 00:46:10 protože obchodní záležitosti
  mi neposkytovaly oddych.
 • 00:46:13 Ale tentokrát jsem přijel do Prahy
  nejen za cíli obchodními,
 • 00:46:19 také národními.
 • 00:46:21 -Peníze dneska nemají rajcung, co?
  Člověk vyjde s deseti zlatkama...
 • 00:46:31 Kachýnka, že je skrz ni
  skoro vidět a ona se za ni
 • 00:46:36 nestydí říct 50 krejcarů.
 • 00:46:38 Ta už mě neuvidí, potvora jedna.
 • 00:46:45 -Mám tu čest
  s jemnostpaní Tolarovou?
 • 00:46:47 -Ano, to jsem já.
  A oni jdou jistě krz ten krám, že?
 • 00:46:51 -Jan Born, prokurista firmy
  Max Jessel z Vídně.
 • 00:46:54 -Těší mě. Tak jdou dál, račte.
  Já jsem tady doma, račte, račte.
 • 00:47:01 Co tady stojí a civí, Nanynko?
  Snad to odnese do kuchyně, ne?
 • 00:47:06 A klobouk si tady taky
  můžou nechat, pane prokuristo.
 • 00:47:13 Račte, prosím.
 • 00:47:20 Ale Lízinko,
  nechala už toho píchání,
 • 00:47:23 zase ji budou bolet záda.
 • 00:47:25 Dělala tady panu Bornovi
  společnost.
 • 00:47:28 Já musím na chvilku do kuchyně.
 • 00:47:37 -Prosím.
 • 00:47:40 -Děkuji.
 • 00:48:01 -Měl jste příjemnou cestu,
  pane Borne?
 • 00:48:04 -Děkuji, velmi příjemnou.
  Ještě příjemnější zakončení.
 • 00:48:14 Jemnostslečna hraje
  na forte piano?
 • 00:48:17 -Hraju, v penzionátě
  nás mořili s klavírem, až hrůza.
 • 00:48:22 Ale já nevím,
  co lidi na té muzice mají.
 • 00:48:29 -Na jaře...
  -Já jsem...
 • 00:48:31 Pardon, co bylo na jaře?
 • 00:48:32 -Promiňte, ne,
  vy jste chtěl něco říct.
 • 00:48:34 -Ne, až po vás.
 • 00:48:36 -Na jaře byla tady v Praze
  veliká povodeň.
 • 00:48:38 -Měli jste ve Vídni také povodeň?
  -Ano, ve Vídni byla také povodeň.
 • 00:48:47 -Opravdu, už byl nejvyšší čas,
  aby se někdo šikovný
 • 00:48:50 toho krámu ujal.
 • 00:48:52 Takový krám a na takovém místě.
 • 00:48:55 Chce-li pan prokurista vědět,
  tak Perlová ulice
 • 00:48:58 je nejlepší ulice v celé Praze.
 • 00:49:00 Tak to máte ulice
  V Alejích na ráně,
 • 00:49:02 Ovocná na ráně,
  Koňský trh na ráně,
 • 00:49:04 Příkopy na ráně.
 • 00:49:06 -Ale Příkopy, to račte nazývat...
 • 00:49:08 -No, úředně Kolowratova třída,
  ale my říkáme Příkopy.
 • 00:49:10 A laciný je ten krám,
  100 zlatých čtvrtletně,
 • 00:49:13 to mají 400 zlatých ročně.
 • 00:49:14 Kdepak by pan Born
  za ty peníze našel něco lepšího
 • 00:49:17 pro tu svoji filiálku, co?
 • 00:49:19 -No, svoji,
  to ještě nějaký čas potrvá,
 • 00:49:21 než se budu moci udělat pro sebe.
 • 00:49:23 -Pouze zastupuji firmu Max Jessel
  z Vídně.-Ano.
 • 00:49:26 -Ale kdyby jemnostpaní dovolila,
  rád bych se
 • 00:49:28 na ten krám v přízemí podíval.
 • 00:49:30 -Ale proč ne?
  Můžeme třeba hned.
 • 00:49:32 Pan prokurista
  jistě nebude zklamán, prosím.
 • 00:49:36 -Dovoluji si doufat,
  že milostivou slečnu ještě uvidím.
 • 00:49:41 Poroučím se.
 • 00:49:44 -Tak, prosím, račte.
  -Prosím.-Děkuji.
 • 00:50:06 Ten vypadá dobře,
  krám se mu líbil.
 • 00:50:12 Tak jsem ho pozvala
  v neděli na oběd.
 • 00:50:15 -Račte se posadit,
  pane prokuristo.
 • 00:50:21 Čím posloužím?
 • 00:50:23 -Přicházím kvůli jakési
  malé informaci, pane směnárníku.
 • 00:50:27 Přiznávám se, že odpověď
  bych potřeboval znát co nejdřív.
 • 00:50:31 -To, prosím, záleží na tom,
  jestli vedu dotyčnou firmu
 • 00:50:34 ve svých záznamech nebo jestli
  budu teprve muset dopsat
 • 00:50:36 o reference.
 • 00:50:38 -O kterou firmu běží?
  -Nejde o firmu.
 • 00:50:40 Jde o paní Valentýnu Tolarovou
  z Perlové ulice.
 • 00:50:44 -Tolarová.
 • 00:50:50 Tolarová.
 • 00:50:53 Ano, to bude vdova po obchodním
  radovi, jestli se nemýlím.
 • 00:50:58 Malé strpení.
 • 00:51:10 Prosím, pan obchodní rada
  Ludvík Tolar, obchodník s chmelem,
 • 00:51:15 který v roce 54 pro nemoc
  zlikvidoval svůj závod.
 • 00:51:19 Zemřel v roce 59
  a odkázal polovinu jmění
 • 00:51:23 své manželce Valentýně
  a druhou polovinu dceři
 • 00:51:26 z prvního manželství Elišce.
 • 00:51:28 -Takže paní Valentýna
  je nevlastní matka slečny Lízy.
 • 00:51:32 -Ano, to prosím vysvítá.
 • 00:51:34 Majetek byl rozdělen rovným dílem
  a obnáší činžovní dům
 • 00:51:37 v Perlové ulici,
  který má krám v přízemí,
 • 00:51:40 a šest nájemních bytů.
 • 00:51:42 Nese okrouhle 300 zlatých
  čistého kvartálně.
 • 00:51:46 Čisté jmění na hotovosti
  rozdělené také rovným dílem
 • 00:51:49 mezi paní Tolarovou
  a její nevlastní dceru
 • 00:51:53 obnášeno v době
  zůstavitelova úmrtí
 • 00:51:55 asi 50 000 zlatých
  uložených ve spořitelně.
 • 00:51:59 Matka s dcerou žijí skromně,
  takže lze předpokládat,
 • 00:52:02 že jmění zůstalo zachováno.
 • 00:52:04 -A pokud jde o politické názory
  dam Tolarových?
 • 00:52:08 O tom nevíte nic?
 • 00:52:10 -Jak to, prosím,
  jaké politické názory?
 • 00:52:12 -Já myslím, jsou-li vlastenky,
  Slovanky, autonomistky,
 • 00:52:16 hovoří-li ve společnosti
  bez ostychu českou řečí.
 • 00:52:19 -Tak tím, prosím,
  posloužit nemohu.
 • 00:52:21 Na takové věci já nedbám,
  takové věci já nevedu.
 • 00:52:25 A dostanu 20 zlatých, prosím.
 • 00:52:29 -"Dnes ti svěřím,
  můj drahý deníčku,
 • 00:52:32 veliké tajemství,
  o němž mé srdce
 • 00:52:36 včera ještě nevědělo.
 • 00:52:39 Neboť do mého života vstoupil ten,
  který se tolik podobá
 • 00:52:43 mým nejsmělejším snům,
  že jsem z toho všecka zmatena.
 • 00:52:49 Co si o mně pomyslíš,
  krásný cizinče?
 • 00:52:53 Hovořil jsi se mnou dvorně
  a vybraně, lečí zítra zajisté
 • 00:52:59 již ani nevzpomeneš
  nepatrného skromného děvčete
 • 00:53:04 z Perlové ulice."
 • 00:53:09 -Můj nebožtík manžel,
  obchodní rada Tolar,
 • 00:53:12 měl s nimi obchodní spojení,
  pokud vím, pane Banhans.
 • 00:53:16 Tak jdu za vámi
  v takové jisté záležitosti
 • 00:53:21 ohledně takové informace.
 • 00:53:23 -K službám.
  -Děkuji vám, děkuji.
 • 00:53:29 -O kterou firmu běží, prosím?
 • 00:53:31 -Ono totiž neběží
  o žádnou firmu, pane Banhans.
 • 00:53:34 Jde o nějakého pana Borna,
  Jana Borna.
 • 00:53:37 Je sice Čech, dělá prej prokuristu
  u firmy Max Jessel,
 • 00:53:41 aspoň to říká.
 • 00:53:43 -Pana Borna si dovoluji znát,
  často tu mívá obchodní jednání.
 • 00:53:47 -Ano, ano.
 • 00:53:49 -Je skutečně řádným prokuristou
  firmy Jessel na Wohlzeile.
 • 00:53:53 Dokonce se tím prokuristou stal,
  už když mu bylo 25 let.
 • 00:53:56 -Ano, takže je schopný.
 • 00:53:58 -Jeho sestra Marie se provdala
  za svobodného pána. -Výborně.
 • 00:54:01 -A zajímá-li se
  milostpaní Tolarová o to,
 • 00:54:04 jaký má pan Born plat...
 • 00:54:06 -No to taky, to jistě.
 • 00:54:08 -To, prosím, zjistím tak do týdne,
  musím dopsat o reference.
 • 00:54:11 -Ano, mockrát mu děkuju,
  pane Banhans.
 • 00:54:13 A ještě bych prosila,
  mohli by mně při té příležitosti
 • 00:54:17 zjistit jeho poměry
  co do mravopočestnosti?
 • 00:54:22 -Co do čeho?
  -Co do mravopočestnosti.
 • 00:54:25 Vědí, jestli třeba neflámuje
  nebo neběhá za ženskými,
 • 00:54:29 není socialista a tak.
 • 00:54:31 -Tím, prosím, posloužit nemohu.
 • 00:54:33 Příjmy, to beze všeho,
  od toho jsem tady,
 • 00:54:35 ty vám zjistím na kventlík,
  ale vlastenectví, politiku,
 • 00:54:40 mravopočestnost, to já nevedu,
  kam bych přišel?
 • 00:54:44 Dostanu, prosím, 20 zlatých.
 • 00:54:46 -Nanynko, dala už tu polívku
  přihřát, už bude poledne.
 • 00:54:50 -Ano, milostpaní.
 • 00:54:52 -Nekapala to na koberec,
  dala to na klavír.
 • 00:54:55 -A tu kachýnku podlila?
  -Ano, milostpaní.
 • 00:54:57 -Šla, šla, šla.
 • 00:55:01 -"Ty můj příteli,
  můj drahý deníčku,
 • 00:55:04 tobě jedinému se mohu svěřit
  se svým trápením.
 • 00:55:08 Ve chvílích, kdy jsem se ocitla
  na vrcholu štěstí,
 • 00:55:11 otevřely se mi oči
  a já shledala, že ta,
 • 00:55:16 jíž jsem vždy za vlastní matku
  chtěla považovati,
 • 00:55:19 se stala mou rivalkou,
  mou sokyní.
 • 00:55:23 To byl maminčin nápad,
  abychom dělaly dva hyacinty.
 • 00:55:26 Maminka hyacint fialový,
  já hyacint růžový.
 • 00:55:30 Teď vidím,
  že to bylo vymyšleno proti mně,
 • 00:55:33 neb růžová barva mi nesluší,
  kdežto mamince jde fialová barva
 • 00:55:37 k pleti výtečně.
 • 00:55:40 Očekávám jeho příchod,
  ale mé naděje už pohasly
 • 00:55:44 jak světýlko
  v nelítostní vichřici."
 • 00:55:56 -Počkala, počkala,
  já si otevřu sama.
 • 00:56:01 Tak, jen jdou dál, vítám jich,
  pane prokuristo.
 • 00:56:04 -Nejuctivější služebník,
  jemnostpaní.-Pěkně vítám.
 • 00:56:07 -Rukulíbám, milostivá slečno.
 • 00:56:10 Dámy jsou jako dvě
  nejsvěžejší květinky.
 • 00:56:12 Oko se těší z takového souladu
  krásných barev.
 • 00:56:15 -Vy jeden lichotníku.
  Nanynko, vzala to.
 • 00:56:19 Tak, jdou hezky ke stolu,
  aby se taky žaludek
 • 00:56:22 mohl trochu potěšit.
 • 00:56:24 -Tak, račte.
  -Prosím, prosím.
 • 00:56:28 -Prosím,
  já musím ještě do kuchyně.
 • 00:56:33 Nanynko, nosila na stůl,
  teď, honem.
 • 00:56:44 -Lízinko.
  -Děkuji.
 • 00:56:48 -Polívka je drůbková, snad bude
  panu prokuristovi chutnat.
 • 00:56:52 -O tom nepochybuji,
  milostivá paní.
 • 00:56:56 -Prosím.
 • 00:57:30 Vídeň, no, to je přeci jen
  něco docela jiného.
 • 00:57:35 My byli ve Vídni, no.
 • 00:57:37 Vídeňské obchody se pražským
  nedají vůbec ani přirovnat,
 • 00:57:41 že, Lízinko?
 • 00:57:42 No tak, řekla přece něco,
  seděla tady jako socha.
 • 00:57:46 -Ano, matinko.
 • 00:57:48 -Jejich obchod přinese do Prahy
  trochu vídeňského šarmu, že?
 • 00:57:54 No, filiálka vídeňské firmy
  v našem domě,
 • 00:57:58 na to můžeme být hrdé, že Lízinko?
 • 00:58:02 -Jistě, máti.
 • 00:58:03 -V jednom se bohužel
  pražské obchody
 • 00:58:06 podobají vídeňským až přespříliš,
  svým němčením.
 • 00:58:09 Firemní štíty německé,
  uvnitř také český hlahol neslyšet,
 • 00:58:12 jako by Praha byla německé město.
 • 00:58:14 Takové poměry ovšem znamenitě
  nahrávají centralistům.
 • 00:58:17 Ti by rádi z Vídně komando vedli
  a nás všechny poněmčili.
 • 00:58:20 Prosím dámy za prominutí,
  asi se dávám příliš unášet.
 • 00:58:24 Ale libozvučná česká řeč,
  kterou slyším v této domácnosti,
 • 00:58:28 mi dodává naděje,
  že dámy jsou vlastenky
 • 00:58:31 nebo přinejmenším autonomistky.
 • 00:58:34 -Autonomistky? Co je to?
  -Ale šla.
 • 00:58:37 -Na mou duši nevím,
  tak mi to vysvětlete.
 • 00:58:39 -Tak to je přece...
  -Autonomisté... Pardon.
 • 00:58:42 Autonomisté usilují
  o autonomii, že?
 • 00:58:45 Češi, Moravané, Poláci,
  svobodomyslní národové v Rakousku,
 • 00:58:50 kteří usilují o svoji svéprávnost.
 • 00:58:53 Chceme obnovit práva české koruny,
  mluvit svou mateřskou řečí.
 • 00:58:55 A to nejen doma,
  ale také v úřadech,
 • 00:58:58 také v divadlech.
 • 00:58:59 -V divadlech?
  Ale jak to chtějí udělat?
 • 00:59:01 My jsme byly minulý týden
  s matinkou na Zauberflöte,
 • 00:59:04 ale tam je to všechno poněmecky.
 • 00:59:06 -Ano, kde vzít české divadlo.
 • 00:59:08 Jemnostslečna to vystihla
  velice přesně.
 • 00:59:10 Ovšem zanedlouho
  už bude všechno lepší.
 • 00:59:13 Spolek pro zbudování
  českého národního divadla,
 • 00:59:16 jehož si dovoluji být členem,
  se usnesl, že už napřesrok v 63.
 • 00:59:20 bude postaveno alespoň
  malé divadlo, prozatímní.
 • 00:59:23 A v něm se bude denně hrát
  jen a jen počesku.
 • 00:59:26 -Vida, až z Vídně nám pan Born
  musel přinést
 • 00:59:29 takovou hezkou novinu, že?
 • 00:59:32 -Až to divadlo vystaví,
  tak já s matinkou
 • 00:59:34 budeme chodit jenom tam
  a do německého už ani nevkročíme.
 • 00:59:40 -Kéž by každá Češka tak smýšlela,
  slečno Eliško.
 • 00:59:44 -Bože, jsem já to ale hlava.
 • 00:59:46 Pro ten příjemný hovor
  bych málem zapomněla
 • 00:59:49 na ty boží milosti,
  promiňte, prosím.
 • 00:59:59 -Kdybyste mohla vytušit,
  slečno Eliško,
 • 01:00:02 kolik radosti vznítila v mém srdci
  vaše slova.
 • 01:00:07 Nikdy jsem nepochyboval
  o vašem horoucím vlastenectví.
 • 01:00:11 -Ale já...
 • 01:00:13 -Tak, prosím, tady jsou.
 • 01:00:18 -"Se vším jsem se ti svěřovala,
  deníčku můj drahý,
 • 01:00:22 leč dnes, promiň, nemohu.
 • 01:00:24 Považ jen, deníčku,
  mám ti to povědět?
 • 01:00:29 Včera mě Jan políbil na ústa.
 • 01:00:32 Ano, dobře jsi rozuměl,
  direkt mi na ústa.
 • 01:00:36 Vrátili jsme se všichni tři
  ze Žofína, když jsme se dívali
 • 01:00:39 na produkci
  vzduchoplavce Regentiho.
 • 01:00:42 A když jsme vypili kávu,
  maminka má předobrá
 • 01:00:45 nás opět nechala
  v salonku o samotě,
 • 01:00:48 zrovna když jsem na klavír
  přehrávala.
 • 01:00:51 A tu jsem zvedla oči,
  jako by mi to
 • 01:00:54 nějaká tajemná mocnost poručila.
 • 01:00:58 A setkala jsem se
  s Janovým pohledem.
 • 01:01:01 Nebudeš mi to věřit,
  drahý deníčku,
 • 01:01:04 ale v tu chvíli ani slovo,
  ani slovíčko v nejmenším
 • 01:01:08 mezi námi nepadlo.
 • 01:01:10 Jen jsem cítila,
  že se Jan ke mně blíží
 • 01:01:14 a jak mi do očí stoupá vláha.
 • 01:01:22 Už to víš, můj deníčku,
  může mi láska má být omluvou,
 • 01:01:26 že jsem se nebránila,
  hlavu neodvrátila?
 • 01:01:30 Dnes má Jan opět přijít,
  čekám každou chvíli
 • 01:01:32 jeho zazvonění.
 • 01:01:34 Maminka tvrdí s určitostí,
  že jen proto
 • 01:01:37 si dnešní návštěvu domluvil,
  aby se vyjádřil
 • 01:01:40 a o moji ruku požádal.
 • 01:01:42 Ne, toho bych nepřežila,
  samým štěstím
 • 01:01:45 by mi snad srdce z hrudi vyskočilo
  a vylétlo k azurovému nebi."
 • 01:01:50 -Já zvolám Lízu.
 • 01:01:54 Lízo!
 • 01:01:59 No tak, Lízinko, kdepak jsi?
 • 01:02:07 No tak, šla, šla.
 • 01:02:13 Lízinko, pan Born mě právě požádal
  o tvoji ruku.
 • 01:02:21 Já jsem mu řekla,
  že nemám námitek,
 • 01:02:24 ale že to záleží na tobě.
 • 01:02:26 No, co odpovíš?
 • 01:02:33 -Ano.
 • 01:02:48 -Tak aby vám Pánbůh požehnal.
 • 01:03:00 Tak, Nanynko, přinesla láhev vína.
 • 01:03:15 A ty nebreč, nemáš proč.
 • 01:03:21 Kdo by si to byl pomyslil?
 • 01:03:24 Lízinko, Honzíčku.
 • 01:03:34 Tak, na vaše štěstí.
 • 01:04:10 A já teď budu sama.
  No, co se dá dělat.
 • 01:04:19 A teď, když jsou vlastně náš,
  tak jim musím říct,
 • 01:04:24 že by si to s tou naší Perlovou
  ulicí měli pořádně rozmyslet.
 • 01:04:29 Perlová ulice přece není
  vůbec žádná ulice.
 • 01:04:32 Lepší lidi korzujou přece
  na hlavních třídách, no.
 • 01:04:36 A ten krámek je malinkatý,
  ne nadarmo se tam v posledním roce
 • 01:04:40 dva nájemníci na břicho položili.
 • 01:04:42 No, pro hodinářský krámek,
  ten by se snad hodil docela dobře,
 • 01:04:45 to ano, ale pro obchod
  se zbožím galanterním,
 • 01:04:48 jaký chtějí oni zařídit, to ne.
 • 01:04:50 -Přiznám se, jemnostpaní,
  že už mě taky napadly obavy
 • 01:04:53 tohoto druhu.
 • 01:04:55 -No, vidí, a kdyby jich nenapadly,
  tak bych si jich přestala vážit.
 • 01:04:58 Pane prokuristo,
  to dá přece rozum,
 • 01:05:00 že Perlová ulice je z ruky.
 • 01:05:02 -Ono je, s dovolením,
  celé město z ruky.
 • 01:05:04 A přitom by Praha mohla být
  zlatý důl, bohatší než Vídeň,
 • 01:05:07 protože Vídeň žije nad své poměry,
  kdežto Praha pod své poměry.
 • 01:05:11 Ale bylo by potřeba,
  aby Prahu někdo rozhýbal,
 • 01:05:13 aby procitla z toho svého
  staletého spánku.
 • 01:05:16 -No právě, nějaký ten krámek
  v Perlové ulici
 • 01:05:18 Prahu ze sna neprobudí, to ne.
 • 01:05:21 No, copak si o tom myslí Lízinka?
 • 01:05:24 -Copak musíme zrovna dnes
  o tomhle mluvit?
 • 01:05:27 -Věděl bych, pardon,
  věděl bych o lepším místě,
 • 01:05:30 milostivá paní.
 • 01:05:31 Ba dokonce o jediném
  pořádném místě v celé Praze
 • 01:05:34 pro opravdový galanterní obchod.
 • 01:05:36 Je to ten rohový dům na Příkopech
  vedle Prašné brány.
 • 01:05:40 -Sahá až do Celetné ulice.
  -Aha, já už vím, ano.
 • 01:05:43 -Jenomže majitel chce za něj
  500 zlatých kvartálně.
 • 01:05:45 -Kolik?
  -500 zlatých!
 • 01:05:47 -To mu přece nikdo nedá.
 • 01:05:49 -Já bych mu je dal bez váhání,
  protože tam by se dal otevřít
 • 01:05:52 opravdu velkoměstský obchod,
  velké výkladní skříně.
 • 01:05:56 Jenomže pan Jessel, můj šéf,
  ten je na to příliš opatrný.
 • 01:06:00 -No, já si na nich
  vzala reference, pane Borne.
 • 01:06:07 -Prosím vás, mami.
  -Co je na tom zlého, co?
 • 01:06:10 A dozvěděla jsem se o nich,
  že nejsou žádný
 • 01:06:13 tlachal a fantasta,
  který by jmění mé dcery
 • 01:06:16 promarnil v jalových spekulacích.
 • 01:06:18 -O spekulacích budeme dnes mluvit?
 • 01:06:20 -A taky si o nich myslím,
  pane Borne,
 • 01:06:22 že by byli tuze špatný obchodník,
  kdyby chtěli až do své smrti
 • 01:06:26 zůstat prokuristou.
 • 01:06:28 Chtějí se přeci jednou
  udělat pro sebe, ne?
 • 01:06:30 -Zajisté, milostivá paní.
 • 01:06:32 Ale já se nemohu
  vzdát svého postavení,
 • 01:06:34 dokud jsem nezakotvil jinde,
  dokud nemám možnost
 • 01:06:37 postavit se na vlastní nohy.
 • 01:06:38 -Ano, ano, správně, správně.
 • 01:06:40 Ale Lízinka má nějaké peníze,
  jak o tom jistě víte.
 • 01:06:46 -Jak by to mohl vědět?
  -Tak mu to teda povídám.
 • 01:06:49 Lízinka má ve spořitelně 25 000.
 • 01:06:53 A s tím se přece už dá
  leccos podniknout, ne?
 • 01:06:58 Vždyť já jim to vidím na očích,
  že by to chtěli sami zkusit
 • 01:07:02 v tom krámě u Prašné brány, že?
 • 01:07:05 -Ano, chtěl.
 • 01:07:07 Když už se jemnostpaní
  ráčila zmínit, strašně bych chtěl.
 • 01:07:11 Tam by se dalo podniknout
  něco velkolepého.
 • 01:07:15 Já vím, to jistě říká každý,
  když začíná.
 • 01:07:20 Ale já bych tam chtěl otevřít
  velký slovanský český obchod.
 • 01:07:25 Luxusní, elegantní,
  podle světových měřítek,
 • 01:07:28 ale český, s českou firmou,
  kde by se mluvilo česky.
 • 01:07:32 -Já nevím, jestli jim vlastenectví
  v obchodě pomůže.
 • 01:07:36 -Musí pomoci,
  český živel má v Praze převahu
 • 01:07:39 a já se k němu veřejně přihlásím.
 • 01:07:42 Každý Čech v Praze bude potěšen,
  že ten největší
 • 01:07:45 a nejelegantnější obchod je český,
  že se zplna vyrovná
 • 01:07:49 vídeňskému luxusu.
 • 01:07:51 Já přece znám kunšafty,
  jemnostpaní.
 • 01:07:54 A já vím, že jdou vždycky
  za senzací, za novinkou.
 • 01:07:59 -No, tak to je buď strašně chytré,
  co mi tady říkají,
 • 01:08:04 nebo je to fanfarónství,
  že mu není rovno.
 • 01:08:08 Ale v každém případě
  je to odvážlivost.
 • 01:08:12 -Možná odvážlivost, jemnostpaní,
  ale já musím Prahu ohromit,
 • 01:08:17 já musím lidmi zatřást,
  já jim musím polichotit.
 • 01:08:23 A pak se pohrnou.
 • 01:08:25 Pohrnou se, jemnostpaní,
  čestné slovo, pohrnou se všichni.
 • 01:08:29 Můj český obchod,
  to musí být móda.
 • 01:08:32 To musí být výstřel z děla.
 • 01:08:35 VYPRAVĚČ
  Koncem října roku 1862, toho roku,
 • 01:08:40 v němž začaly jezdit parochody
  na nové trati
 • 01:08:43 z Prahy na Plzeň,
  nedlouho po sňatku
 • 01:08:46 s Eliškou Tolarovou
  otevřel Jan Born
 • 01:08:49 svůj galanterní obchod
  na Příkopech.
 • 01:08:52 Toho dne korzující Pražané
  prodloužili dráhu
 • 01:08:55 své promenády až sem,
  k Prašné bráně.
 • 01:08:59 Tady, kde dnes stojí moderní rohák
  ministerstva dopravy,
 • 01:09:03 se tehdy leskl novotou
  firemní portál
 • 01:09:06 o třech velkých,
  bronzem a stříbrem
 • 01:09:09 zářících výlohách,
  obložených firemními štíty
 • 01:09:12 v šesti jazycích.
 • 01:09:15 Českém, německém,
  francouzském, anglickém,
 • 01:09:20 ale také ruském a polském.
 • 01:09:25 Pražští provinciálové se cítili
  příjemně obléváni
 • 01:09:29 dechem světovosti.
 • 01:09:31 A i když nechyběly hlasy
  věštící brzký policejní zásah
 • 01:09:35 proti této slovanské provokaci,
  nechybělo ani spokojeného uznání,
 • 01:09:40 že něco takového
  by za starého Bachova režimu
 • 01:09:43 nebylo možné
  a že je to veliký krok vpřed.
 • 01:09:47 Stalo se věcí vlastenecké prestiže
  odnést si něco na památku
 • 01:09:51 z prvního velkého
  slovanského obchodu v Praze.
 • 01:09:56 I byly od tohoto dne
  stovky pražských domácností
 • 01:10:00 obohaceny galanterními tretami
  pocházejícími ze skladů
 • 01:10:05 vídeňského grosisty,
  firmy Moritz Lagus und Söhne,
 • 01:10:10 jež dodala Bornovi
  většinu jeho zboží.
 • 01:10:16 A tak Bornova myšlenka
  ryze českého obchodu
 • 01:10:21 zvítězila na celé čáře.
 • 01:10:31 -Všechny tyto lampy
  jsou velmi elegantní.
 • 01:10:33 Dovoluji si doporučit třeba tuhle.
 • 01:10:35 -Ale já bych chtěla takovou
  s tím zlatým zdobením,
 • 01:10:38 co si prve brala ta dáma.
 • 01:10:39 -Se zlatým zdobením, zajisté,
  prosím, jak je ctěná libost.
 • 01:10:42 Zlaté zdobení.
 • 01:10:44 Hned přinesu,
  maličký okamžik strpení, prosím.
 • 01:10:57 -To je rámus, Honzíčku,
  ale krásný rámus,
 • 01:11:01 jen co je pravda.
 • 01:11:03 -Až přijde Líza,
  ta bude koukat, co?
 • 01:11:06 -Pane šéfe, už nemáme žádné lampy
  s tím zlatým zdobením.
 • 01:11:09 -A proč to říká mně?
 • 01:11:10 Mazal do magazínu,
  jsou jich tam ještě dva tucty.
 • 01:11:13 -Prosím, pane šéfe.
 • 01:11:14 -Já budu muset zaskočit za pult,
  maminko, prominete na okamžik.
 • 01:11:21 Rucelíbám,
  ta lampa se zlatým zdobením
 • 01:11:23 tu bude za okamžik, jemnostpaní,
  už pro ni šli do skladu.
 • 01:11:27 -Děkuji vám.
  -Pardon, promiňte.
 • 01:11:32 -Čím mohu posloužit, prosím?
  -Já bych chtěla něco zvláštního.
 • 01:11:38 -Už to mám, ovšem, už vím,
  co jemnostpaní potřebuje.
 • 01:11:41 Račte, prosím.
 • 01:11:42 Služebník, na shledanou,
  děkuji za návštěvu.
 • 01:11:51 Velmi elegantní
  skříňka na rukavice.
 • 01:11:55 Nebo snad stříbrná tepaná dózička?
 • 01:11:57 -To ano.
  -Na okamžik, pane šéf.
 • 01:11:59 -Promiňte, prosím.
 • 01:12:01 -Pane šéf, prosím vás,
  máme tam ještě nějaké ty
 • 01:12:03 bronzové psí hlavy?
 • 01:12:05 -Už ne, tak nabídněte ty koňské.
  Tak sypal, sypal, sypal.
 • 01:12:09 Rucelíbám, služebník.
  Viděla už jemnostpaní naše vějíře?
 • 01:12:13 -Tohle je krásné.
 • 01:12:17 -Ten Born
  ist ein scharmanter Herr,
 • 01:12:19 weltman každým coulem.
 • 01:12:21 -Škoda toho talentu jinde.
  -Ja, ja.
 • 01:12:28 -Líza ještě nepřišla?
  -Ne.
 • 01:12:31 A moc ji nečekejte,
  má zase migrénu.
 • 01:12:35 -Měl bych jí aspoň napsat cedulku,
  že všechno jde dobře.
 • 01:12:38 -Bože, to je tržba, Jeníčku.
  No, tomu říkám úspěch.
 • 01:12:44 Nemohla jsem celou noc
  usnout strachy,
 • 01:12:46 jak to dneska dopadne,
  ale jste pašák, mám z vás radost.
 • 01:12:52 -A Líza?
 • 01:12:56 Jsem pro ni asi málo werther,
  viďte.
 • 01:13:03 -Ale to se poddá.
 • 01:13:09 -Prapodivná móda dospěla k nám
  z toho hříšného Bábelu nad Seinou.
 • 01:13:14 -Takové pojmenování Paříže
  slyším poprvé, pane továrníku.
 • 01:13:18 -A jaká je to vlastně móda,
  bratránku?
 • 01:13:21 -Porte Jupe Pompadour
  se to jmenuje, viď?
 • 01:13:25 -Já jsem to viděla u švadleny.
 • 01:13:27 Dá se s tím na ráz
  celá sukně povyhrnout,
 • 01:13:29 aby se neurousala, když je marast.
 • 01:13:31 -Na to snad stačí ruce, ne?
  Ale prosím, berte si.
 • 01:13:35 -Děkuji pěkně.
 • 01:13:38 Náš milý Born
  by se o to měl zajímat.
 • 01:13:40 To by bylo něco pro Pražáky,
  jsou velkosvětsky elegantní.
 • 01:13:43 -No, to je dort! Ochutnals?
  -Výborný.
 • 01:13:46 -No, znamenitý.
  To Lízinka dělala?
 • 01:13:50 -Ne, to maminka.
 • 01:13:53 -To mi musí dát recept,
  Valentýnko, výtečný.
 • 01:14:00 -A kdepak je Lízinka?
  -Asi se strojí.
 • 01:14:08 Omluvte mě na okamžik.
 • 01:14:13 -Lízinka se strojí.
 • 01:14:18 -To ani nepřivítáš hosty?
  -Mám migrénu.
 • 01:14:21 -Už zase?-Ale vždyť já
  chtěla dělat společnost.
 • 01:14:26 Vidíš, mám přichystané
  nové šaty,
 • 01:14:30 ale ta hlava mě tak strašně bolí,
  jako by mi někdo v ní
 • 01:14:34 vrtal nebozezem.
 • 01:14:36 -Vždycky, když máme přijímací den,
  rozbolí tě hlava.
 • 01:14:39 -A když mám čas,
  tak zase nejsi doma.
 • 01:14:42 Vsadím se, že jdeš večer
  zase na nějakou schůzi.
 • 01:14:45 -Dnes máme
  zakládací schůzi spolku,
 • 01:14:48 jehož význam bude historický.
 • 01:14:52 Zakládáme spolek pro pěstování
  všeslovanské vzájemnosti.
 • 01:14:57 -Pořád něco zakládáš,
  už toho mám dost.
 • 01:15:00 -Ale Lízi, co to mluvíš,
  prosím tě?
 • 01:15:03 Proč se nesnažíš pochopit
  mé ideály?
 • 01:15:07 Jít do postele a vzdorovat
  jako malá holka.
 • 01:15:11 -Ale já nevzdoruju,
  ale ta hlava mě tak strašně bolí,
 • 01:15:15 kdybys věděl.
 • 01:15:17 -Dobře, když bolí,
  tak musíš ležet.
 • 01:15:21 -Ani nemáš čas se mnou promluvit
  pro ten svůj salon.
 • 01:15:25 -Můj salon.
 • 01:15:29 Budiž.
 • 01:15:32 Škoda, že se sama tak vzdaluješ
  té zásluhy vypěstovat v Praze
 • 01:15:36 nějaký společenský život.
 • 01:15:38 ZVONEK U DVEŘÍ
 • 01:15:39 Promiň, musím se věnovat hostům.
 • 01:15:53 -Dobrý večer.
 • 01:15:55 -Maminko, dovolte,
  abych vám představil
 • 01:15:57 pana doktora Legáta,
  ředitele právního oddělení
 • 01:15:59 České pojišťovny.
 • 01:16:01 -Rukulíbám.
 • 01:16:02 -Velice mě těší, pane doktore,
  velice mne těší.
 • 01:16:05 -S panem továrníkem Smolíkem
  se jistě už znáte.
 • 01:16:07 -Ano, měl jsem už to potěšení.
  -Dobrý den.
 • 01:16:10 To je moje choť,
  seznamte se, prosím.
 • 01:16:12 -Rukulíbám. -Dobrý den.
  -Co je s Lízou?
 • 01:16:14 Pan doktor mi dovolí,
  abych nabídla kousek
 • 01:16:17 domácího dortu.
 • 01:16:19 -Děkuji mockrát, milostpaní.
 • 01:16:21 -Prosím, račte se posadit,
  vezměte místo.
 • 01:16:23 -Prosím pánové.
  -Taky kousíček dortíčku?
 • 01:16:25 -Ne, hlavně mi řekla,
  jak to dělá, Valentýna.
 • 01:16:28 -Proč ne? To můžu hned.
 • 01:16:29 -Slyšeli už, pane doktore,
  o nejnovějším nápadu pana Borna?
 • 01:16:32 Chce postavit
  velký obchodní palác.
 • 01:16:34 -Ne ovšem hned, ale je třeba
  myslet na budoucnost, že?
 • 01:16:37 -Ale kde by ho chtěl mít, považte.
 • 01:16:39 Tam, co je Café Wien,
  na rohu Příkopů a Koňského trhu.
 • 01:16:42 Obchodní palác na Koňském trhu.
 • 01:16:45 -Neodvažuji se to posuzovat,
  s prominutím, nejsem obchodník,
 • 01:16:48 ale vím, že v obchodě často
  i ty nejfantastičtější nápady
 • 01:16:51 mívají nečekaný úspěch...
 • 01:16:53 -A oříšky umlít úplně najemno.
 • 01:16:55 A hlavně jí kladu na srdce,
  aby si to udělala sama
 • 01:16:58 a nesvěřovala to
  nějakému cumplochovi.
 • 01:17:00 Já například si to
  nedovolím svěřit ani Lízince.
 • 01:17:03 A jak jsem se snažila
  ji všechno přiučit.
 • 01:17:06 -Ale Valentýnko, když ona Lízu
  odjakživa moc rozmazlovala.
 • 01:17:09 Teď to má.
 • 01:17:11 -Ale jak jsem ji měla vychovávat?
  Tak, jak vychovávali mě?
 • 01:17:15 Já, milá zlatá, jsem vyrostla
  s holou panímandou,
 • 01:17:18 mě vychovávali řemenem
  a než jsem šla do služby,
 • 01:17:20 tak jsem ani kloudně nevěděla,
  co to jsou boty.
 • 01:17:23 -Ale Valentýnko,
  proč to připomíná?
 • 01:17:26 My jsme jí to přece
  dávno odpustili.
 • 01:17:29 -No, já se za to nestydím.
 • 01:17:36 -Jenomže když bude dělat
  hausfrau...
 • 01:17:39 Chci říct hospodyni
  své nevlastní dceři,
 • 01:17:42 tak k čemu to bude dobré?
 • 01:17:44 Líza se do smrti nic nenaučí
  a pak to jí řekne každý,
 • 01:17:48 mladí mají být sami.
 • 01:17:50 -Mají pro sebe celý byt.
 • 01:17:52 Já jsem si nechala jen tu
  dřívější Lízinu světničku.
 • 01:17:55 Mají salon, mají pracovnu,
  mají ložnici, tak co ještě chtějí?
 • 01:18:00 -Ložnice, ta jim bude platná.
 • 01:18:04 Ale to je Lízina vina.
 • 01:18:07 Born, to je mužský, jak se patří.
  Jenomže ona je pořád unavená.
 • 01:18:13 Einmal kann sie nicht,
  podruhý se jí zase chce spát.
 • 01:18:18 No, řekla, Valentýnko,
  byla někdy ona
 • 01:18:22 na tyhle věci ospalá?
 • 01:18:26 -To už je dávno.
  -No, kdyby nepovídala.
 • 01:18:28 ZVONEK U DVEŘÍ
 • 01:18:30 To já při jejím vypadání
  bych si zařídila život jinak.
 • 01:18:33 -Musím dát uvařit kafíčko,
  to bude doktor Sarlich.
 • 01:18:37 -Pojďte dále.
 • 01:18:39 -Dobrý večer přeju ve spolek.
  -Dobrý večer.
 • 01:18:43 -A dovolte mi, milí přátelé,
  abych do vašeho středu
 • 01:18:46 uvedl mladého vlastence,
  jehož jsem poznal před lety,
 • 01:18:49 když jsem byl ještě ředitelem
  klementinského konviktu.
 • 01:18:52 Martin Nedobyl, hrdina,
  který v dobách
 • 01:18:56 pro český národ nejpohnutějších,
  na konci temné éry Bachovy,
 • 01:19:00 přispíval k rozvrácení
  nenáviděného režimu tím,
 • 01:19:03 že šířil zakázané letáky.
 • 01:19:06 -Nejen za svou osobu,
  ale jistě za nás za všechny
 • 01:19:09 vás nadšeně vítám,
  mladý vlastenče.
 • 01:19:13 -Děkuji, opravdu děkuji.
  -Prosím. Dovolíte, matinko?
 • 01:19:26 -Paní Smolíková.
 • 01:19:29 -Nedobyl.
 • 01:19:31 -Dobrý den, moc mě těší.
  To je můj manžel.
 • 01:19:34 -Smolík. Vítám vás, vlastenče.
 • 01:19:39 -Doktor Legát, těší mě.
 • 01:19:42 -Nanynko? Nanynko!
  Nechala všeho a šla sem.
 • 01:19:47 -Ano, milostpaní.
 • 01:19:51 -Přitáhla mi vzadu
  trochu tu šněrovačku.
 • 01:19:53 Ale hodně, no, no, no, nebála se,
  přitáhla víc ten tkaloun,
 • 01:19:57 nejsem metráková.
 • 01:19:59 -Tak prosím,
  reference došly v pořádku.
 • 01:20:02 Pan Martin Nedobyl,
  po smrti staršího bratra
 • 01:20:05 jediný syn Leopolda Nedobyla,
  povozníka v Rokycanech.
 • 01:20:10 -Výborně. A je, prosím, pravda,
  že koupil ty pozemky?
 • 01:20:14 -Jeho otec Leopold Nedobyl
  koupil loni parcely
 • 01:20:17 pod žižkovským vrchem,
  a to usedlost Komotovku,
 • 01:20:20 za 29 650 zlatých.
 • 01:20:24 -A prosím pěkně, pane Banhans,
  čí to vlastně byl nápad,
 • 01:20:28 koupit ty pozemky?
 • 01:20:30 -Jestli otcův nebo synův?
  -To, prosím, těžko zjišťovat.
 • 01:20:34 A proč vlastně,
  jestli se smím zeptat?
 • 01:20:36 -No, protože je to
  tuze dobrý nápad, vědí?
 • 01:20:39 Až se zbourají hradby,
  pozemky poletí nahoru a...
 • 01:20:43 Aby mi rozuměli,
  mně záleží na tom,
 • 01:20:46 zda pan Martin Nedobyl
  je dobrý podnikatel, vědí?
 • 01:20:50 Protože já bych ráda...
 • 01:20:52 Uvažuji o takovém
  obchodním spojení.
 • 01:20:59 HRA NA KLAVÍR
 • 01:21:25 -Když se tak koukám na Lízinku...
  -Prosím?
 • 01:21:28 -No, Lízinka. Že už by přeci něco?
  -Aha, pššt. To je ještě tajemství.
 • 01:22:16 -Výborně!
 • 01:22:23 -Copak, copak, Nedobylku?
  On nic nejí, dočista nic.
 • 01:22:27 -Copak mu u nás nechutná?
  -Ale chutná, jemnostpaní, chutná.
 • 01:22:34 -Šup.
 • 01:22:36 A kafíčko.
  Musím dát uvařit, promiňte.
 • 01:22:46 -Jo?
 • 01:22:53 -Nanynko, kafíčko ještě jedno.
  Ale dobrý.
 • 01:22:57 -Ano, milostpaní.
 • 01:22:59 PROZPĚVUJÍ SI
 • 01:23:09 -Stále hřeje.
 • 01:23:13 -Vzala si taky.
  -Děkuji, milostpaní.
 • 01:23:18 -Ano, děti jsou naděje
  naší budoucnosti, pánové,
 • 01:23:21 naděje národa.
 • 01:23:22 Nikdy by nemělo být
  dost prostředků,
 • 01:23:24 které národ věnuje na výchovu
  a na vzdělání svých dětí.
 • 01:23:27 -Apropo, když mluvíme o dětech,
  víte, že v pražských fabrikách
 • 01:23:32 pracují děti
  už od pěti hodin zrána?
 • 01:23:35 A víte, jak staré děti?
  Sedmileté, prosím, sedmileté.
 • 01:23:38 A najdou se i pětileté.
 • 01:23:40 -Tož pěkně děkuji za poučení,
  pane doktore.
 • 01:23:44 Ano, je to pravda,
  ve fabrikách pracují malé děti.
 • 01:23:47 Já je ve své sirkárně
  zaměstnávám taky,
 • 01:23:50 protože bez laciných
  pracovních sil se nemůžu obejít.
 • 01:23:54 Ale snažím se jim dávat
  lehkou a příjemnou práci.
 • 01:23:57 -Tak příjemnou, že byste k ní
  postavil i svého synka?
 • 01:24:00 -Já nejsem žádný lidojed.
 • 01:24:02 Ale chtěl bych slyšet,
  jak by mi dělnice začaly vyvádět
 • 01:24:06 a lamentovat, kdybych najednou
  přestal zaměstnávat jejich děti.
 • 01:24:09 A platit jim víc, to taky nemůžu.
 • 01:24:27 -Hovořil jste o tom,
  že se hodláte etablovat v Praze.
 • 01:24:30 -Ano, to bych tuze chtěl.
 • 01:24:32 -Proč bych třeba já
  měl do smrti používat služeb
 • 01:24:35 karlínského špeditéra Jeruzaléma,
  Němce jako poleno a k tomu Žida?
 • 01:24:39 Proč by neměl být v Praze
  český špeditér?
 • 01:24:43 -Ano, však já jednou
  tatínka přemluvím.
 • 01:24:45 Zrušíme formanství
  a přestěhuju se do Prahy.
 • 01:24:48 A tady založím
  moderní špeditérskou firmu.
 • 01:24:52 -Českou, výborně.
  Viďte, že českou?
 • 01:24:59 Lízo.
 • 01:25:03 Co se děje?
 • 01:25:11 -Ano, ano, prosím.
  Prosím, milostivá paní.
 • 01:25:15 -Děkuji.
  -Prosím.
 • 01:25:22 -Já už bych taky měl jít,
  už je pozdě.
 • 01:25:24 -Ale ne, ne, ani nápad,
  já ho nepustím, Nedobylku,
 • 01:25:27 nepustím, dokud nesní
  ještě alespoň jeden tenhle kousek.
 • 01:25:33 A kafíčko, ano?
 • 01:25:38 -To asi budu jíst hodně pomalu.
 • 01:25:43 -Poslouchal, Nedobylku,
  jak to vlastně tenkrát bylo
 • 01:25:49 s těmi letáky, co?
 • 01:25:52 -S jakými letáky?
 • 01:25:54 -S těmi zrádnými vlasteneckými,
  které prý tenkrát rozšiřoval
 • 01:25:58 na gymnáziu?
 • 01:26:00 -Ale to ne, to já vůbec,
  to jeden darebák
 • 01:26:03 si je schoval ke mně do slamníku
  a oni je u mě našli.
 • 01:26:07 -Ach tak.
 • 01:26:10 To jsem ráda,
  že není žádný fantasta a podivín.
 • 01:26:15 -Možná že bych o tom měl říct
  páteru Sarlichovi.
 • 01:26:18 -Ale ne, proč?
  Vždyť přece za to trpěl.
 • 01:26:21 Možná že mu to bude jednou dobré.
 • 01:26:25 Vlastenectví teď jde
  tuze do módy, že?
 • 01:26:30 Ale já jsem ráda, že...
 • 01:26:33 Že to bylo takhle
  a že není žádný blázen.
 • 01:26:39 Mně by to na něm vadilo,
  Nedobylku.
 • 01:26:44 A to je opravdu to jediné, co...
 • 01:26:47 Co by mně na něm vadilo.
 • 01:26:58 VARHANNÍ HUDBA
 • 01:27:28 -A zde, v chrámu sv. Havla
  na Starém Městě pražském,
 • 01:27:32 provdala se v lednu roku 1864
  paní Valentýna Tolarová
 • 01:27:40 za Martina Nedobyla.
 • 01:27:43 A tím také naše
  dnešní vyprávění končí.
 • 01:27:47 O dalších osudech našich hrdinů
  vám budeme vyprávět až příště,
 • 01:27:51 až znovu otevřeme další díl
  naší skromné kroniky.
 • 01:28:01 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2017

Související