iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 11. 2017
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

35 hlasů
17468
zhlédnutí

GEN - Galerie elity národa

Marie Svatošová

Spisovatelka a publicistka, zakladatelka hospiců v ČR

15 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

GEN - Galerie elity národa - Marie Svatošová

 • 00:00:03 GEN
  MARIE SVATOŠOVÁ
 • 00:00:35 -Přišel mi dopis od generálního
  ředitele České televize.
 • 00:00:42 Píše mi tady mimo jiné,
  že by byl potěšen,
 • 00:00:45 kdybych souhlasila s natočením
  pořadu GEN.
 • 00:00:48 Moc hezky tady napsal,
  že tento pořad plní
 • 00:00:55 nejen významnou společenskou
  funkci v momentě
 • 00:00:59 prvního uvedení,
  ale jeho hodnota v čase narůstá.
 • 00:01:03 To se mi moc líbilo.
  Jinými slovy řekl,
 • 00:01:06 že až se dozví,
  že jsem umřela,
 • 00:01:08 tak to vytáhnou z archivu
  a zreprízují to.
 • 00:01:12 Pánové, uvědomujete si
  tu zodpovědnost,
 • 00:01:15 musíte to natočit dobře
  a sestříhat dobře,
 • 00:01:18 abych já se nemusela červenat
  ještě tady v hrobě.
 • 00:01:45 -Prezident Václav Havel
  uděluje Marii Svatošové
 • 00:01:48 medaili za zásluhy
  o Českou republiku.
 • 00:01:51 Lékařka Marie Svatošová
  se zasluhuje o výstavbu a provoz
 • 00:01:54 hospiců.
 • 00:01:58 -Tohle je můj rodný dům.
  Hlavňovská škola.
 • 00:02:01 Tatínek byl řídícím učitelem
  na jednotřídce.
 • 00:02:05 Tehdy to byla škola,
  dnes zavřená už od roku 1962
 • 00:02:09 pro nedostatek dětí.
  Tehdy byl zřejmě dostatek dětí.
 • 00:02:13 Moji rodiče si s tím hlavu
  nelámali, nečekali
 • 00:02:18 na optimální podmínky,
  kdyby na ně čekali,
 • 00:02:21 asi bych se dodnes nenarodila.
  Tehdy byla válka, heydrichiáda.
 • 00:02:29 Maminka říkala,
  že tady za tím oknem
 • 00:02:31 jsem se narodila.
  Narodila jsem se o pět týdnů
 • 00:02:34 dřív, nedonošená.
  Vážila jsem 1,8 kg.
 • 00:02:40 V této vesnici tehdy nebyl
  elektrický proud,
 • 00:02:43 natož nějaký inkubátor.
  Poradili si.
 • 00:02:46 Dopékali mě v troubě,
  jak říkávala maminka.
 • 00:02:50 Hlídali mě, abych jim neumřela
  nepokřtěná.
 • 00:02:57 16. den zachumlali mě do peřin
 • 00:02:59 a vezli v kočárku
  do Police nad Metují ke křtu.
 • 00:03:07 Tady mě 6. prosince 1942
  pokřtili.
 • 00:03:12 Tím mě naroubovali,
  doslova a do písmene, na Krista.
 • 00:03:17 Od té doby jsem jeho.
  Nezrušitelně, neodvolatelně.
 • 00:03:23 Jsem jeho milované dítě.
 • 00:03:43 Na konci 8. třídy jsem si podala
  přihlášku
 • 00:03:46 na zdravotnickou školu
  v Náchodě.
 • 00:03:49 Tak jsem čekala pozvání
  na přijímačky.
 • 00:03:51 Všem přicházelo, mně ne.
  Tak jsem se po něm sháněla,
 • 00:03:55 tehdejší soudruh ředitel
  mě potkal na chodbě
 • 00:03:58 a jen tak za chůze mi řekl,
  ty to ani nečekej,
 • 00:04:02 tobě jsem to tam ani neodeslal,
  protože ty na zdrávku
 • 00:04:05 tělesně ani duševně nestačíš.
  Musím říct,
 • 00:04:08 že mi hodně pomohl.
  Před každou těžkou státnicí
 • 00:04:11 jsem si říkala, že to neudělám,
  tak jsem říkala,
 • 00:04:14 že to udělat musím,
  že mu pošlu promoční oznámení.
 • 00:04:17 Také jsem ho poslala.
  To jsem si smlsla.
 • 00:04:20 Pak když jsem se dozvěděla,
  že zemřel v opuštěnosti
 • 00:04:24 v domově důchodců s opravdu
  nejhorší pověstí,
 • 00:04:29 tak jsem si uvědomila,
  že nikdo jiný než já to
 • 00:04:32 asi neudělá a dala jsem za něj
  sloužit v Břevnově mši svatou
 • 00:04:36 u jednoho benediktýna,
  který byl také jeho žákem
 • 00:04:38 na této škole.
 • 00:04:44 Rodičům vděčím nejen
  za život,
 • 00:04:47 ale za osobní příklad prostého,
  poctivého křesťanského života.
 • 00:05:00 Leží tady prarodiče, rodiče,
  strýc, teta, ale také má sestra.
 • 00:05:05 Nešlo to popořadě podle věku.
 • 00:05:08 Sestra se sem dostala
  o mnoho dřív.
 • 00:05:11 V 31 letech se zabila v autě.
 • 00:05:17 Teprve ta její smrt mě
  přivedla k tomu,
 • 00:05:20 jít víc na hlubinu ve víře.
  Můj život by se bez této
 • 00:05:25 události odvíjel úplně jiným
  směrem.
 • 00:05:28 To jsem si jistá.
 • 00:05:32 Myslím, že bych se nevěnovala
  ani těm hospicům,
 • 00:05:35 opravdu by to šlo jiným směrem.
 • 00:05:45 To je busta pátera
  Ladislava Kubíčka.
 • 00:05:48 Lékař a kněz v jedné osobě.
  Tady na té třebenické faře
 • 00:05:52 působil, sem jsme za ním
  jezdili.
 • 00:05:54 Bylo nás mnoho.
 • 00:06:03 11. září 2004 ho tady dva
  mladí chlapci docela brutálním
 • 00:06:08 způsobem zavraždili.
 • 00:06:19 Tady na tom místě dodýchal,
  když ho vynesli už ohořelého
 • 00:06:22 z fary.
 • 00:06:27 Zrovna ve chvíli,
  kdy jsem prožívala takovou velkou
 • 00:06:30 životní krizi,
  sestra se zabila v autě,
 • 00:06:32 manželství se nějak hroutilo,
  myslela jsem,
 • 00:06:35 že se nedá udržet,
  vytoužené děti nepřicházely,
 • 00:06:39 nevěděla jsem kudy kam.
  Uprostřed prosebné modlitby
 • 00:06:44 o pomoc mi najednou
  zazvonil telefon
 • 00:06:47 a byla jsem pozvaná sem
  do Třebenic a následovalo
 • 00:06:50 dalších 30 let doprovázení
  otcem Ladislavem.
 • 00:06:56 On nás učil žít naplno
  každý přítomný okamžik.
 • 00:07:01 Ovšem se zrakem upřeným
  za horizont, za hranici smrti,
 • 00:07:07 k cíli.
 • 00:07:28 Přes 20 roků jsem pracovala
  v Praze jako praktická lékařka.
 • 00:07:33 Právě při pohotovostních
  službách jsem se setkávala
 • 00:07:35 s pacienty vážně nemocnými.
  Chtěli si povídat.
 • 00:07:39 Nemohla jsem tam zůstat,
  musela jsem jet
 • 00:07:42 na další návštěvu.
  Tak jsem to řešila tím,
 • 00:07:44 že jsem tomu pacientovi
  dala svůj telefon,
 • 00:07:47 to jsem vůbec netušila,
  že tenkrát v božím plánu
 • 00:07:50 tohle je přípravka,
  kdy já jsem se učila doprovázení
 • 00:07:54 těžce nemocných a umírajících.
 • 00:07:59 Na jednom malém vzorku
  je potřeba ukázat,
 • 00:08:02 že když se chce,
  tak všechno jde.
 • 00:08:04 Už tehdy jsme měli takový
  vzdálený cíl.
 • 00:08:07 Prosadit myšlenku hospice
  i mimo zdi hospice.
 • 00:08:11 Všude, kde lidé umírají.
  V domácnostech, nemocnicích,
 • 00:08:14 eldéenkách, domově důchodců.
  Pomalu se ta myšlenka naplňuje.
 • 00:08:24 Jeden z prvních návštěvníků
  nám napsal do takové
 • 00:08:27 pamětní knihy:
  Tahle porodnice pro věčnost
 • 00:08:31 je snad ještě důležitější
  než porodnice pro malé děti.
 • 00:08:40 Ahoj holky.
 • 00:08:41 -Paní doktorko.
 • 00:08:44 -Jsem vám dlouho neviděla.
 • 00:08:46 -Dobrý den.
 • 00:08:51 -To je takový mýtus,
  že v hospici se už neléčí.
 • 00:08:55 Podívejte se,
  kolik je tu léků.
 • 00:08:57 V hospici se opravdu léčí
  do poslední minuty života.
 • 00:09:00 Síla uzdravit,
  ale nenechat je trápit.
 • 00:09:07 My se setkáváme se strachem
  u těch našich pacientů.
 • 00:09:10 Lidé se bojí ztráty důstojnosti.
  Říkají si,
 • 00:09:13 co když neudrží moč a stolici,
  jak se na ně budou dívat.
 • 00:09:17 Je potřeba jim dát jasně najevo,
  že důstojnost člověka
 • 00:09:20 přece nespočívá ve funkci
  jeho svěračů.
 • 00:09:26 Taky se ti lidé bojí,
  že v tom nakonec zůstanou sami.
 • 00:09:30 To je velmi častý stesk
  našich pacientů,
 • 00:09:33 že se s nimi nekomunikuje.
  Nejhorší je takové spiknutí ticha,
 • 00:09:37 když mu všichni lžou.
 • 00:09:39 My se známe.
  Už jsme se seznámili,
 • 00:09:41 už jsme se viděli.
 • 00:09:43 To nás trochu trápí,
  že nám nemocnice pacienty
 • 00:09:46 zadržují.
  Nemohou rozhodně pro ně
 • 00:09:49 udělat víc,
  než pro ně může udělat hospic.
 • 00:09:52 Hospic jim v té situaci může
  dát něco velmi významného navíc.
 • 00:10:01 Tím, že zemře pacient,
  ještě nekončí hospicová péče.
 • 00:10:04 Zůstává tady rodina,
  někdy tu jsou nezaopatřené děti,
 • 00:10:08 bezradní vdovci, bezradné vdovy.
  Takže v hospici se doprovází
 • 00:10:12 nejen pacient, ale i jeho rodina.
 • 00:10:18 Tady byla loučka.
  Byla to jedna z pěti lokalit
 • 00:10:21 v Červeném Kostelci,
  ze kterých nám dal místní starosta
 • 00:10:24 vybrat.
  Vypadalo to,
 • 00:10:26 že nebude žádný problém.
  Potřebovali jsme souhlas sousedů.
 • 00:10:31 Jeden soused oběhl ty ostatní
  a řekl jim,
 • 00:10:34 ať nám nic nepodepisují,
  že tady bude AIDS
 • 00:10:36 a všichni zemřou.
  Nepodepsali.
 • 00:10:39 Už to vypadalo,
  že projekt půjde do šuplíku.
 • 00:10:42 Vyhozené peníze za projektové
  práce.
 • 00:10:45 Naštěstí mám dost tvrdou
  palici,
 • 00:10:47 takže nerada věci vzdávám.
  Ještě žila maminka v Hronově.
 • 00:10:51 Tak jsme se rozjeli sem
  a pomodlili jsme se růženec.
 • 00:10:54 Pak jsem vyndala takovou
  medailku.
 • 00:10:57 Zavrtala jsem medailku do země
  a říkala jsem Panně Marii,
 • 00:11:02 že jde v hospicu o duše,
  mě dalšího nic nenapadá,
 • 00:11:05 jestli ho tu chceš,
  tak to nějak zařiď.
 • 00:11:08 Jak to rostlo z těch dutých
  cihel,
 • 00:11:10 tak já tyto medailky
  jsem zavrtala takto do cihel,
 • 00:11:17 teď je to pod omítkami
  a fakt to tady funguje.
 • 00:11:24 V milionové Praze jsem
  nenašla lidi,
 • 00:11:26 kteří by se mnou do toho šli.
  Bez lidí se hospic nedá dělat.
 • 00:11:34 Uteklo to jako voda.
  50 let po promoci tady v Carolinu.
 • 00:11:40 První dva roky na interně
  v Semilech,
 • 00:11:44 potom v Praze jako praktická
  lékařka.
 • 00:11:48 Pak hospice.
  Ty už jsem předala mladším.
 • 00:11:51 Teď se mohu věnovat ještě
  něčemu, co vidím,
 • 00:11:54 že je tady potřeba.
 • 00:11:56 Viděla jsem,
  že lidé přicházejí do hospice
 • 00:11:59 na poslední chvíli,
  naprosto nepřipravení na smrt.
 • 00:12:06 -Já bych pozval za mikrofon
  lékařku, zakladatelku
 • 00:12:09 hospicového hnutí v Česku
  Marii Svatošovou,
 • 00:12:13 která stála u vzniku prvního
  hospice Svaté Anežky České
 • 00:12:18 v Červeném Kostelci.
 • 00:12:19 -Děkuji za pozvání.
  Děkuji za přivítání.
 • 00:12:22 Milé kolegyně, milí kolegové,
  jaké jsou nejčastější
 • 00:12:25 záludnosti takzvané milosrdné
  lži.
 • 00:12:29 Určitě tou záludností je
  pokračování v zatěžující,
 • 00:12:33 ale prokazatelně neúčinné,
  marné léčbě.
 • 00:12:39 Zatěžování pacienta nesmyslným
  a často i invazivním vyšetřením
 • 00:12:44 krátce před smrtí.
  Dočítáme se to v překladových
 • 00:12:48 zprávách.
  Žasneme, co si od toho mohli
 • 00:12:50 slibovat dva dny před přeložením
  pacienta do hospice.
 • 00:12:55 Náročné invazivní vyšetření
  je nesmysl.
 • 00:12:59 Pojišťovna to zaplatí
  a vůbec jim to nevadí.
 • 00:13:02 Oni si to nekontrolují.
  Nezapomeňte, že každá lež,
 • 00:13:06 má krátké nohy.
  I ta takzvaně milosrdná,
 • 00:13:10 která je opravdu ve skutečnosti
  ve svých důsledcích
 • 00:13:13 krutě nemilosrdná, podlá,
  protože bere tomu člověku
 • 00:13:18 vzácný čas na konci života,
  který on potřebuje,
 • 00:13:22 aby život nějak uzavřel,
  aby se připravil.
 • 00:13:28 Ještě se s vámi podělím
  o jednu velkou radost
 • 00:13:31 z dnešního dne.
  Jsem z toho ještě tak roztřesená,
 • 00:13:35 protože pro mě je to opravdu
  úžasný zážitek.
 • 00:13:37 Dneska díky České televizi
  jsem se dostala do knihovny
 • 00:13:40 Libry prohibity.
  Ten časopis, který mě inspiroval
 • 00:13:45 k budování hospiců
  v naší republice,
 • 00:13:48 jsem držela v ruce.
  Tehdy Sally Sandersová,
 • 00:13:53 zakladatelka hospice
  Svatého Kryštofa v Londýně,
 • 00:13:56 psala:
  Máme povinnost bojovat o život,
 • 00:14:00 ale ne o prodloužené umírání.
  Víme, že pro každého z nás
 • 00:14:05 nadejde jednoho dne čas,
  kdy nejzdravější věcí bude
 • 00:14:09 prostě umřít.
  Pokud si bude tomu tedy
 • 00:14:14 lékař stavět na odpor,
  tak podle mého názoru
 • 00:14:17 nesplní svou povinnost.
 • 00:14:20 Skryté titulky: Eliška Blažková
  Česká televize, 2017

Související