iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 1. 2009
09:40 na ČT2

1 2 3 4 5

137 hlasů
5727
zhlédnutí

Hledání ztraceného času

Události minulosti (15)

Filmový historik Karel Čáslavský bádá o dobách dávno minulých.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledání ztraceného času - Události minulosti (15)

 • 00:00:19 Vážení diváci, opět vás zvu
  do minulosti, tak vzdálené,
 • 00:00:23 že už ji málokdo z vás pamatuje.
 • 00:00:26 V 1. snímku se přeneseme
  do Pardubic v roce 1928.
 • 00:00:31 V pořadu o tomto městě jsem litoval
  že se bohužel nedochoval film
 • 00:00:36 o stavbě a odhalení pomníku
  prezidenta Masaryka.
 • 00:00:40 Ale brzy po odvysílání pořadu
  se ozval pan Linhart z Pardubic
 • 00:00:45 a ejhle, film byl na světě.
 • 00:00:48 V jeho úvodu je při práci
  na Masarykově soše zachycen
 • 00:00:52 Otakar Španiel, který v roce 1926
  zvítězil v soutěži, uspořádané
 • 00:00:58 "Družstvem pro postavení pomníku
  1.prezidentu republiky?.
 • 00:01:05 4 a půl metru vysokou Masarykovou
  postavu do bronzu odlila
 • 00:01:10 pražská umělecká slévárna
  bratří Mašků.
 • 00:01:15 Její váha, dnes říkáme hmotnost,
  byla 13 metrických centů.
 • 00:01:22 To už jsme v Pardubicích,
  kde za pár okamžiků budeme sledovat
 • 00:01:27 ukázky ze stavby
  a odhalení Masarykova pomníku.
 • 00:01:31 V 1. polovině října 1928
  byly na náměstí Čs. legií
 • 00:01:36 vyhloubeny betonové základy,
  sahající 2 metry pod zem,
 • 00:01:41 na které byl umístěn dvoudílný
  podstavec a na něj samotná socha.
 • 00:01:48 Podstavec, čili sokl,
  byl z mrákotínské žuly,
 • 00:01:52 konkrétně z lomu Františka Zejdy
  a největší kvádr
 • 00:01:57 měl prý 170 metrických centů.
 • 00:02:01 Celková výška pomníku
  byla přes 9 metrů
 • 00:02:04 a jeho pořízení přišlo,
  i s úpravami okolí,
 • 00:02:08 na 476 000 korun.
 • 00:02:12 Pardubičtí občané,
  i přes nepříznivé počasí,
 • 00:02:16 sledovali instalaci pomníku
  s živým zájmem.
 • 00:02:20 Pod dohledem kamenické firmy
  pana Zahálky pracovali na stavbě
 • 00:02:25 vojíni pardubického železničního
  pluku.
 • 00:02:29 Důstojníci pluku se sochařem
  Španielem.
 • 00:02:33 Vidíme jej uprostřed,
  v té placaté čepici.
 • 00:02:36 O průběhu prací se přijel
  přesvědčit i ministr národní obrany
 • 00:02:41 František Udržal.
 • 00:02:45 Pomník byl dokončen 16. října 1928.
 • 00:02:50 O 5 dní později,
  v neděli 21. října,
 • 00:02:54 se konalo slavnostní odhalení.
 • 00:02:58 Zástupy se nejprve shromáždily
  na Pernštýnově náměstí.
 • 00:03:04 V 10 hodin dopoledne vyšel odtud
  za doprovodu hudby velký průvod,
 • 00:03:10 směřující na náměstí Čs. legií.
 • 00:03:14 Vojsko, střelecké jednoty, hasiči,
  Sokolové, Orelstvo, Selská jízda,
 • 00:03:20 různé spolky a korporace
  a samozřejmě občanstvo
 • 00:03:25 z širokého okolí.
 • 00:03:37 Počasí za mnoho nestálo,
  ale jak sami vidíte,
 • 00:03:42 účast byla impozantní.
  A to průvod stále ještě přicházel.
 • 00:03:51 Na úvod pěvecký spolek Pernštýn
  zazpíval Hej Slované.
 • 00:03:57 Slavnostní projevy byly šířeny
  těmito velkými tlampači.
 • 00:04:02 Předseda okresní správní komise
  Josef Kroužel.
 • 00:04:06 Delegace pardubických sportovců
  položila k pomníku
 • 00:04:10 2 vavřínové věnce.
 • 00:04:13 Plukovník Rudolf Medek
  v obsáhlé řeči poukázal
 • 00:04:17 na Masarykův význam v našem národě
  před válkou, ve válce
 • 00:04:22 i v době přítomné a zdůraznil
  jeho vřelý vztah k legionářům.
 • 00:04:43 Senátor František Veselý.
 • 00:04:47 Poslanec Antonín Srba.
 • 00:04:51 Protektor slavnosti,
  ministr František Udržal,
 • 00:04:55 promluvil o svém osobním vztahu
  k Masarykovi, o velkém štěstí,
 • 00:05:00 že může pracovat po jeho boku.
 • 00:05:03 Při jeho závěrečných slovech
  došlo k odhalení pomníku,
 • 00:05:07 což filmaři bohužel nestihli
  zaznamenat.
 • 00:05:11 Pak zazněly hymny.
 • 00:05:19 Předseda Družstva pro postavení
  pomníku, štábní kapitán Jaroš,
 • 00:05:24 předal pomník do péče města.
 • 00:05:28 Starosta Pardubic Vojtěch Znojemský
  pomník převzal.
 • 00:05:34 Autor sochy Otakar Španiel.
 • 00:05:37 Autor pomníku
  architekt Bohumil Pícha.
 • 00:05:42 Ze slavnosti byl T.G.Masarykovi
  poslán telegram tohoto znění:
 • 00:05:47 Občané pardubští při odhalení
  pomníku vašeho, který zůstane
 • 00:05:51 nám symbolem státní jednoty,
  ústavnosti a demokracie
 • 00:05:55 našeho státu, projevují vám
  oddanou úctu
 • 00:05:59 a tlumočí srdečné pozdravy.
 • 00:06:02 K Masarykovu pardubickému pomníku
  zbývá dodat,
 • 00:06:06 že na začátku německé okupace,
  v noci z 26. na 27. dubna 1940
 • 00:06:13 byla socha stržena a její stopa
  končí ve sběrně kovů
 • 00:06:18 v Bubenské ulici v Praze 7.
 • 00:06:21 Po téměř 60 letech,
  28. října 1998, byl v Pardubicích
 • 00:06:27 odhalen nový Masarykův pomník.
 • 00:06:31 Třímetrovou bronzovou sochu
  v intencích Španielova díla
 • 00:06:36 vytvořil akademický sochař
  Jaroslav Brož.
 • 00:06:40 Další událostí,
  kterou si teď připomeneme,
 • 00:06:43 je pohřeb Josefa Vraného,
  agrárního senátora, statkáře
 • 00:06:47 a šéfredaktora deníku Venkov.
 • 00:06:50 Josef Vraný byl zaživa nafilmován
  jen jednou a to ještě náhodou,
 • 00:06:55 zato z jeho pohřbu byl pořízen film
  téměř 10minutový.
 • 00:06:59 Tak už to někdy chodí,
  že je třeba nejdřív umřít,
 • 00:07:03 aby si vás vůbec všimli.
 • 00:07:05 Josef Vraný zemřel v cizině,
  v Monte Carlu, 27. března 1937.
 • 00:07:11 Týden trvalo,
  než byla rakev s jeho ostatky
 • 00:07:15 autem převezena do Prahy
  a vystavena v Domě zemědělské
 • 00:07:19 osvěty na Vinohradech.
 • 00:07:31 U rakve se střídala čestná stráž
  členů Selských jízd a studentů.
 • 00:07:46 Ze smuteční síně právě vychází
  ministr vnitra Josef Černý.
 • 00:07:52 A to je bývalý ministr vnitra
  Jan Černý.
 • 00:07:56 Národohospodář dr. Vlastimil
  Brdlík.
 • 00:08:05 V úterý 6. dubna navečer byla rakev
  s ostatky senátora Vraného
 • 00:08:10 převezena do nedalekého kostela
  svatého Štěpána.
 • 00:08:19 2. dne dopoledne
  se v Horní Libchavě u České Lípy
 • 00:08:24 konal pohřeb.
 • 00:08:26 Senátor Vraný v této převážně
  německé obci vlastnil zámek
 • 00:08:31 a statek.
 • 00:08:36 Ke hřbitovu přišlo a přijelo
  obrovské množství lidí
 • 00:08:40 i celá řada politiků.
 • 00:08:44 Předseda agrární strany
  Rudolf Beran.
 • 00:08:52 Předseda vlády Milan Hodža.
 • 00:08:56 Josef Zadina, ministr zemědělství.
 • 00:09:12 Na malý hřbitov,
  kde se už léta běžně nepohřbívalo,
 • 00:09:17 se dostali jen pozvaní hosté,
  několik tisíc lidí zůstalo
 • 00:09:21 za jeho zdmi.
 • 00:09:24 Ještě méně se jich vešlo
  do kostela sv. Jakuba,
 • 00:09:28 kde v 11. hodin začaly
  pohřební obřady.
 • 00:09:34 Manželka Marie Vraná,
  synové Josef a Jiří
 • 00:09:38 a další pozůstalí.
 • 00:09:49 Po obřadu byla rakev přenesena
  ke hrobu, který byl položen
 • 00:09:54 na nejvyšším místě hřbitova.
 • 00:10:03 Josef Vraný byl nejen senátor,
  statkář a novinář,
 • 00:10:07 ale také spisovatel.
 • 00:10:10 Většinou psal pod pseudonymem
  Vavřinec Řehoř
 • 00:10:14 a některé jeho romány
  jako třeba Dvojí život,
 • 00:10:18 byly dokonce zfilmovány.
 • 00:10:43 Dojemnou řeč přednesl
  a obřad vykonal kanovník
 • 00:10:47 a senátor František Kroiher.
 • 00:10:56 Poslední rozloučení Rudolfa Berana.
 • 00:11:09 Nakonec promluvil blízký přítel
  Josefa Vraného,
 • 00:11:13 agrární politik Josef Černý.
 • 00:11:18 V pravé poledne za zvuků hymny,
  kterou zahrálo kvarteto
 • 00:11:22 lesních rohů,
  byla rakev spuštěna do hrobu.
 • 00:11:27 Ještě jednou - Beran, Hodža, Černý,
  Zadina,
 • 00:11:34 ministr Machník, generál Syrový,
  ministr Spina.
 • 00:12:19 Poslední událost,
  kterou nám připomene další starý
 • 00:12:23 film, udála se 16. května 1937,
  asi 5 týdnů po onom pohřbu.
 • 00:12:30 Československá strana národně
  socialistická, založená v roce
 • 00:12:35 1897 Václavem Klofáčem,
  slavila toho dne 40 let
 • 00:12:41 své úspěšné činnosti.
 • 00:12:43 A slavila tak,
  jak bylo tehdy obvyklé.
 • 00:12:46 Ano, slavila velkým průvodem
  z Vinohrad na strahovský stadion.
 • 00:12:51 A nebyl to průvod ledajaký -
  trval 5 hodin a zúčastnilo se ho
 • 00:12:56 přes 90 000 straníků.
 • 00:12:59 Na dnešní poměry něco zcela
  nevídaného.
 • 00:13:04 Národní socialisti prožívali tehdy
  krátce před válkou své vrcholné
 • 00:13:09 období.
 • 00:13:10 Byli ve vládě, měli 28 poslanců
  a 14 senátorů a z jejich partaje
 • 00:13:15 vzešel i tehdejší prezident Beneš.
  Toho ještě uvidíme.
 • 00:13:46 Na čestné tribuně před Melantrichem
  Fráňa Zemínová, Emil Franke,
 • 00:13:52 Václav Klofáč, Petr Zenkl,
  Alois Tučný a další funkcionáři.
 • 00:14:00 Znovu Václav Klofáč,
  otec zakladatel.
 • 00:14:51 Členskou základnu národních
  socialistů tvořili
 • 00:14:55 živnostníci, úředníci, učitelé
  i část dělnictva.
 • 00:15:01 Vydávali i své noviny,
  České, po válce Svobodné slovo.
 • 00:15:41 To už je Masarykův stadion
  na Strahově.
 • 00:15:45 V 16 hodin, po cvičení junáků,
  se na stadionu prý nečekaně objevil
 • 00:15:50 otevřený automobil s prezidentem
  Benešem a jeho manželkou Hanou.
 • 00:16:14 Prezident se pozdravil
  s funkcionáři strany,
 • 00:16:18 zamával davům,
  objel ovál stadionu
 • 00:16:22 a jak se objevil, tak zase zmizel.
 • 00:16:25 Je myslím ten pravý čas udělat
  něco podobného.
 • 00:16:29 Alespoň pro dnešek.
 • 00:16:32 Skryté titulky: Lucie Zrnová,
  Česká televize, 2008

Související