iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 10. 2005
16:25 na ČT1

1 2 3 4 5

172 hlasů
8171
zhlédnutí

Hledání ztraceného času

Bim bam

Filmový historik Karel Čáslavský bádá o dobách dávno minulých.

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledání ztraceného času - Bim bam

 • 00:00:18 Vážení diváci, je tu další pořad
  z našeho historického cyklu.
 • 00:00:24 O čem bude, napoví nám následující
  kratičký film.
 • 00:00:33 Pod Troskami je idylické městečko
  Rovensko, které se pyšní
 • 00:00:38 3 památkami.
 • 00:00:41 V hostinci "U Holánů" bydlil
  před 50 lety básník
 • 00:00:45 Svatopluk Čech.
 • 00:00:47 Dojemné dílo prof. Drahoňovského
  "Rozhovor", které se počítá
 • 00:00:52 mezi nejniternější díla
  tohoto rodáka z Českého ráje.
 • 00:00:56 3. zvláštností Rovenska je
  starobylá zvonice z roku 1630,
 • 00:01:02 postavená u kostela sv. Václava.
 • 00:01:08 Zvláštností zvonice je,
  že zvony, jsou-li v klidu,
 • 00:01:11 stojí otvorem vzhůru.
 • 00:01:14 Má-li se vyzvánět,
  je nutno zvony překotit.
 • 00:01:54 Ano, dnešní pořad bude o zvonech.
  Během 1. světové války byly
 • 00:02:00 pro vojenské účely zabaveny,
  rozbity a roztaveny stovky,
 • 00:02:03 ba tisíce zvonů.
 • 00:02:05 Jen málo z nich se podařilo
  po válce najít,
 • 00:02:08 ostatní musely být znovu ulity,
  vysvěceny a někdy dosti složitě
 • 00:02:13 vyzvednuty do kostelních věží
  a zvonic.
 • 00:02:16 Ve 20. a 30. letech se slavností
  nových zvonů konaly stovky,
 • 00:02:21 ale jen málo z nich bylo
  zaznamenáno na filmový pás.
 • 00:02:25 Úplně první film,
  na kterém je zachyceno svěcení
 • 00:02:29 nových zvonů,
  je z neděle 16. září 1923.
 • 00:02:35 Před smíchovským kostelem
  sv. Václava, v blízkosti letohrádku
 • 00:02:40 Portheimka, byly toho dne za účasti
  Orelstva a mnoha významných hostů
 • 00:02:46 vysvěceny 4 nové zvony,
  které z popudu smíchovského
 • 00:02:49 kanovníka Jana Paulyho
  ulila Winterova zvonařská dílna
 • 00:02:55 z Broumova.
 • 00:02:57 Byla to náhrada za zvony z r.1883,
  zabavené a zničené uprostřed
 • 00:03:04 1. světové války.
 • 00:03:11 Světitelem zvonů byl pražský
  arcibiskup František Kordač.
 • 00:03:22 Zvony, jejichž pořízení přišlo
  na 83 000 korun, byly zasvěceny
 • 00:03:27 sv. Václavu, Karlu Boromejskému,
  P. Marii Staroboleslavské
 • 00:03:33 a sv. Janu Křtiteli.
 • 00:03:37 O 4 roky později k nim přibyl
  ještě 5. zvon, sv. Josef.
 • 00:03:45 Následujícího dne tesařská
  a pokrývačská firma Dobiáš
 • 00:03:50 vyzvedla a zavěsila všechny zvony
  do věží kostela.
 • 00:03:55 Nebyla to lehká práce,
  největší zvon Václav měl hmotnost
 • 00:04:01 1 750 kg, další 3 celkem 1 660 kg.
 • 00:04:13 Novorenesanční kostel sv. Václava
  byl postaven v letech 1881 až 1885.
 • 00:04:22 Zbývá ještě dodat,
  že za necelých 19 let, v roce 1942,
 • 00:04:28 byly všechny zvony sňaty
  a jako válečná rekvizice skončily
 • 00:04:33 neznámo kde.
 • 00:04:35 Podobný osud měly nakonec i 3 zvony
  z Kosmonos, jejichž svěcení
 • 00:04:40 se konalo v neděli 8. září 1929.
 • 00:04:45 Od zámku na náměstí a ke kostelu
  Nalezení sv. Kříže doprovázely
 • 00:04:51 nové zvony snad celé Kosmonosy.
 • 00:04:54 Před povozem děti a mládež,
  za ním dospělí obého pohlaví.
 • 00:05:34 Město mělo v té době 3 500 obyvatel
  a řekl bych, že v tom průvodu
 • 00:05:40 jich bylo možná právě tolik.
 • 00:05:44 Průčelí kostela, postaveného
  v letech 1670 až 1674 podle plánů
 • 00:05:52 Francesca Carattiho.
 • 00:05:54 Patřil k němu také piaristický
  konvent z konce 17. století.
 • 00:06:02 Zvony byly pokřtěny jmény Karel,
  Jan a Václav.
 • 00:06:08 Obřad svěcení provedl monsignor
  Sládeček, slavnostním kazatelem byl
 • 00:06:14 farář Alois Tylínek z Prahy-Nuslí.
 • 00:06:24 Pelhřimov, věž kostela
  sv. Bartoloměje.
 • 00:06:29 V prosinci 1929, za ukrutného mrazu
  kráčí po náměstí církevní průvod.
 • 00:06:36 Postupně se objevují povozy,
  které přivážejí 3 nové zvony,
 • 00:06:42 určené pro děkanský chrám.
 • 00:06:48 Světitelem nových zvonů byl
  dlouholetý pelhřimovský děkan
 • 00:06:55 František Vaněk.
 • 00:07:06 Zvony o hmotnosti 37, 15 a 9
  metrických centů, zhotovila
 • 00:07:13 známá Manouškova zvonařská dílna
  v Brně.
 • 00:07:23 Světitel provolává jména nových
  zvonů: Václav, Ludmila, Vojtěch.
 • 00:07:31 Po svěcení následovaly poklepy
  bronzovým kladívkem.
 • 00:07:37 Po děkanu Vaňkovi tak učinil
  okresní hejtman Kotmisch,
 • 00:07:41 pelhřimovský starosta Hrubant,
  továrník Hrdina
 • 00:07:46 a další pelhřimovští občané,
  členové Zvonového komitétu.
 • 00:07:50 Na své zvony si poklepal také
  jejich tvůrce Rudolf Manoušek.
 • 00:08:06 Ihned po slavnosti byly zvony
  umístěny do věže,
 • 00:08:11 aby ještě na Štědrý večer mohly
  poprvé zaznít nad městem.
 • 00:08:16 Od pelhřimovského kostela
  sv Bartoloměje jsme se teď
 • 00:08:20 filmovým střihem přenesli rovněž
  ke kostelu sv. Bartoloměje,
 • 00:08:25 jenže v Plzni.
 • 00:08:27 Tato velká událost,
  a to nejen církevní,
 • 00:08:31 se odehrála v neděli 25. října 1931
  o půl desáté dopoledne.
 • 00:08:38 Napřed byl vysvěcen morový sloup,
  pak byla na zcela zaplněném náměstí
 • 00:08:44 sloužena pontifikální mše.
 • 00:08:48 Po jejím skončení došlo na svěcení
  zvonů.
 • 00:08:53 Ale to až za chvíli.
 • 00:09:06 Světitelem zvonů byl
  arciděkan Havelka.
 • 00:09:19 Zvony podle návrhu
  prof. Drahoňovského zhotovila
 • 00:09:22 zvonařská firma Perner
  v Suchém Vrbném.
 • 00:09:26 Tak jako i v minulých případech,
  byla to náhrada za zvony,
 • 00:09:31 zabavené v roce 1917
  pro válečné účely.
 • 00:09:36 Ty zvony byly celkem 3: největší
  Bartoloměj (jinak také Bárta),
 • 00:09:42 pak Marie a nejmenší Anna.
  Zvon Marie byl pořízen ze sbírky,
 • 00:09:47 pořádané mezi obyvateli Plzně,
  na další 2 zvony přispěly místní
 • 00:09:53 peněžní ústavy a pivovar.
 • 00:09:57 Zde máme všechny sponzory
  pěkně pohromadě.
 • 00:10:26 Hned v pondělí ráno se začalo
  s vyzvedáváním zvonů na věž chrámu.
 • 00:10:34 Na úterý už bylo naplánováno
  slavnostní půlhodinové vyzvánění.
 • 00:11:10 Náměstí Jiřího z Poděbrad
  na pražských Vinohradech
 • 00:11:15 v neděli 10. dubna 1932.
 • 00:11:18 Ve 3 hodiny odpoledně tady proběhl
  2hodinový obřad svěcení 6 zvonů,
 • 00:11:24 určených po věž nového,
  na svou dobu velmi moderního chrámu
 • 00:11:29 Nejsvětějšího srdce Páně,
  postaveného v letech 1928 až 1932
 • 00:11:36 podle návrhu slavného slovinského
  architekta Josipa Plečnika.
 • 00:11:41 Všechny zvony o celkové hmotnosti
  7 400kg zhotovila zvonařská dílna
 • 00:11:48 Rudolfa Manouška v Brně-Husovicích.
 • 00:11:53 A všechny zvony kostelu daroval
  velkostatkář z Odlochovic
 • 00:11:58 a majitel domů na Vinohradech
  Karel Ronovský s manželkou
 • 00:12:02 a dcerou Klárou.
 • 00:12:06 Teď právě zvony svěřuje
  do opatrování vinohradskému faráři
 • 00:12:12 dr. Škardovi.
 • 00:12:15 Vikář dr. Opatrný vykonal pak obřad
  svěcení nových zvonů.
 • 00:12:22 Zvony byly věnovány:
  Nejsvětější Trojici,
 • 00:12:25 Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu,
  Svaté Panně Marii,
 • 00:12:29 Svaté Rodině,
  Sv. Janu Nepomuckému.
 • 00:12:34 Nejmenší, tzv. "dušičkový" zvon,
  dostal jméno sv. Josefa.
 • 00:12:47 Nové zvony poprvé zazněly
  v sobotu 7. května 1932,
 • 00:12:53 v předvečer vysvěcení nového
  kostela.
 • 00:12:57 To provedl pražský arcibiskup
  dr. Karel Kašpar, za účasti mnoha
 • 00:13:03 církevních hodnostářů
  a mnoha tisíců věřících.
 • 00:13:14 Podle předepsaného rituálu obešel
  arcibiskup s doprovodem 3x chrám
 • 00:13:20 a pak zaklepal na jeho bránu
  a bylo mu otevřeno.
 • 00:13:25 Zvony se odlévaly, světily
  a instalovaly ještě na konci
 • 00:13:30 1. republiky.
 • 00:13:32 2 takové slavnosti,
  obě z roku 1938 a obě z Prahy,
 • 00:13:37 byly zachyceny ve zvukovém
  týdeníku Aktualita.
 • 00:13:40 Na 3. snímku z února 1940
  výjimečně neuvidíte svěcení zvonů,
 • 00:13:46 ale událost úplně jinou.
 • 00:13:48 Do zvonice baziliky sv. Jiří
  na Pražském hradě byly zavěšeny
 • 00:13:52 2 nové zvony.
 • 00:13:54 Pražský arcibiskup dr. Karel Kašpar
  vysvětil oba zvony, které pořídila
 • 00:13:58 správa kostela z darů věřících.
  Zvon Ludmila váží přes 3 metrické
 • 00:14:04 centy, zvon Milada půl třetího
  centu.
 • 00:14:08 Při slavnostním svěcení bylo
  vzpomenuto vojínů a četníků,
 • 00:14:12 kteří položili život za republiku.
 • 00:14:47 Pro památný chrám Na Karlově,
  jehož obrovská střední kupole je
 • 00:14:52 nejvýznamnějším stavitelským dílem
  toho druhu ve střední Evropě,
 • 00:14:56 byly pořízeny 3 nové zvony náhradou
  za původní zvony, které byly
 • 00:15:01 za světové války rozlity.
 • 00:15:05 Slavnostní svěcení provedl
  kancléř arcibiskupské konsistoře
 • 00:15:09 a kanovník chrámu sv. Víta
  dr. Antonín Bořek Dohalský,
 • 00:15:14 za účasti zástupců obce pražské
  a přečetného obecenstva.
 • 00:15:38 Městská rada v Klatovech svolila,
  aby staroslavný zvon "Vondra",
 • 00:15:42 který vyzváněl městu několik
  století z Černé věže byl sňat.
 • 00:15:46 Zvon pukl a bude tedy opravován
  v odborném závodě v Brně.
 • 00:15:51 Po složitých přípravných pracích,
  při nichž bylo třeba odbourat okno
 • 00:15:57 zvonice, byl 45 metráků těžký zvon
  spuštěn z věže 70 metrů vysoké.
 • 00:16:02 Spouštění trvalo přes 2 hodiny.
 • 00:16:53 O 2 roky později, v roce 1942,
  by takové sejmutí zvonu
 • 00:16:59 nejspíš znamenalo jeho zabavení
  pro válečné účely
 • 00:17:03 a tedy vlastně konec.
 • 00:17:05 Ale "Vondra" měl štěstí,
  po opravě v Manouškově zvonárně
 • 00:17:10 se už za necelý měsíc vrátil zpět
  na své místo a je tam dodnes.
 • 00:17:15 Tolik tedy o zvonech,
  těch obrácených v Rovensku,
 • 00:17:18 i těch ostatních.
 • 00:17:21 Samozřejmě filmů se zvony
  a o zvonech je daleko víc,
 • 00:17:24 a mohli bychom přidat ještě zvonky,
  například ty loretánské,
 • 00:17:29 ale to zase až někdy příště.
 • 00:17:32 Skryté titulky: Lucie Zrnová,
  Česká televize, 2005

Související