iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2004
16:30 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
10371
zhlédnutí

Hledání ztraceného času

Vltava v obrazech (73)

Filmový historik Karel Čáslavský bádá o dobách dávno minulých.

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledání ztraceného času - Vltava v obrazech (73)

 • 00:00:27 Vážení diváci,
  další pokračování tohoto cyklu
 • 00:00:31 bude věnováno vodnímu dílu
  u Vraného nad Vltavou,
 • 00:00:36 ke kterému se právě teď blížíme.
 • 00:00:38 Je to už devátá a zároveň poslední
  stavba tzv. vltavské kaskády,
 • 00:00:44 která začíná
  dvěma přehradami na Lipně
 • 00:00:48 a pokračuje vodními díly
  Hněvkovice, Kořensko, Orlík,
 • 00:00:53 Kamýk nad Vltavou,
  Slapy a Štěchovice.
 • 00:00:57 Stavby všech těchto přehrad
  jsme vám v našem cyklu ukázali,
 • 00:01:01 a tak ani Vrané nebude výjimkou.
 • 00:01:05 Zdymadlo u Vraného je sice
  až posledním článkem celé kaskády,
 • 00:01:09 ale postaveno bylo
  jako úplně první.
 • 00:01:12 Předcházet mu měly
  přehrady u Štěchovic a Slap,
 • 00:01:16 ale velké spory o jejich
  technické řešení způsobily,
 • 00:01:19 že Vrané nakonec dostalo přednost.
 • 00:01:22 Na tomto celkovém pohledu na obec,
  natočeném v létě 1930,
 • 00:01:28 není ještě o nějakém vodním díle
  ani potuchy.
 • 00:01:32 Za pět let bylo všechno jinak...
 • 00:01:35 Během té doby byly u levého břehu,
  v říčním kilometru 71.325,
 • 00:01:41 postaveny dvě plavební komory:
  delší pro vory a nákladní čluny,
 • 00:01:47 kratší pro osobní parníky
  a sportovní lodě.
 • 00:01:51 Dále jez o čtyřech polích
  s pohyblivými železnými stavidly,
 • 00:01:56 na který navazuje
  budova průtočné elektrárny
 • 00:02:00 se dvěma Kaplanovými turbínami
  a také transformační stanice.
 • 00:02:05 Současně byla postavena
  provozní budova a služební byty
 • 00:02:10 a těsně pod silnicí ještě dráha
  pro přesun sportovních lodí.
 • 00:02:15 Tak vypadá výsledek z jedné...
 • 00:02:19 ...a z druhé strany.
 • 00:02:23 Stavět se začalo v listopadu 1930,
 • 00:02:27 jen co vláda přidělila
  první dotaci 55 milionů korun.
 • 00:02:32 Protože řeku nebylo možné
  odvést jinam,
 • 00:02:35 jako tomu bylo později ve Slapech,
 • 00:02:38 a protože nebylo ani možné zrušit
  plavbu vorů, nákladních člunů
 • 00:02:43 a dalších plavidel,
 • 00:02:46 musely se jednotlivé části zdymadla
  stavět uprostřed říčního proudu
 • 00:02:50 v tzv. stavebních jímkách.
 • 00:02:53 Z celkem osmi použitých typů jímek
  byly dvě dřevěné,
 • 00:02:57 ty ostatní tvořila
  těsnící kovová stěna typu Hoesch.
 • 00:03:02 Ocelové štětovnice,
  dlouhé 8,5 nebo 9 metrů,
 • 00:03:07 byly beranidlem zaráženy
  do říčního dna.
 • 00:03:11 Ze vzniklé ohrady
  byla vyčerpána voda
 • 00:03:14 a v tom ohraničeném prostoru,
  v té jímce,
 • 00:03:18 se pak mohlo začít stavět.
 • 00:03:21 Teoreticky nasuchu,
 • 00:03:24 ale jak známe vodu,
  vždycky si nějakou skulinku najde.
 • 00:03:38 Základy návodního pilíře
  ve druhém jezovém poli
 • 00:03:42 se stavěly pomocí kesonu.
 • 00:03:45 Teď vidíme jeho vnitřek krátce
  předtím, než byl spuštěn pod vodu.
 • 00:03:50 Doufám, že funkci kesonu,
  čili potápěcího zvonu,
 • 00:03:54 vysvětlovat nemusím.
 • 00:03:57 Tento měl obvod 100 metrů.
 • 00:04:03 Jeho výšku, podle toho muže,
  odhaduji asi na tři metry.
 • 00:04:14 Spouštění, lépe řečeno
  zapouštění kesonu do dna
 • 00:04:18 vyžadovalo dokonalou souhru
  všech dělníků.
 • 00:04:25 Železobetonový zvon
 • 00:04:28 byl zavěšen na celkem deseti
  takovýchto ocelových táhlech.
 • 00:04:42 Vstup a výstup byl možný touto
  vzdušnicí, jak ostatně teď vidíme.
 • 00:04:55 Rourou ve spodní části vzdušnice
  dostával se ven vytěžený materiál.
 • 00:05:25 Přednostně byly budovány plavební
  komory umístěné u levého břehu,
 • 00:05:29 do kterých v červnu 1934 měla být
  převedena veškerá říční doprava.
 • 00:05:36 V prvních letech stavby
 • 00:05:39 totiž proplouvala veškerá plavidla
  samotným středem staveniště,
 • 00:05:43 v místě budoucích jezových polí.
 • 00:05:45 Každoročně to bylo kolem dvou tisíc
  vorů, přes 1300 nákladních člunů
 • 00:05:51 a na 800 osobních parníků.
 • 00:05:55 Kameraman, který na stavbu
  pravidelně docházel
 • 00:05:58 a natáčel postup stavebních prací,
 • 00:06:01 tento čilý plavební ruch
  ani jednou nezachytil.
 • 00:06:05 Měl točit stavbu,
 • 00:06:08 a že tou stavbu co chvíli něco
  proplouvá, si nejspíš ani nevšiml.
 • 00:06:15 Veškeré stavební práce na zdymadle
  a také terénní úpravy v jeho okolí
 • 00:06:19 prováděla velká stavební firma
  inženýrů Hlavy a Domanského.
 • 00:06:24 Na filmu, který máme k dispozici,
  je nejen zachycena samotná stavba,
 • 00:06:29 ale dosti podrobně také inventář,
 • 00:06:32 který výše zmíněná firma
  na stavbě používala:
 • 00:06:36 lokomotivy, vozíky, výtahy,
  jeřáby, bagry, míchačky betonu
 • 00:06:41 a další stroje a zařízení.
 • 00:06:44 Začněme tím nejmenším
  - pneumatickými vrtačkami.
 • 00:06:49 Na stavbě jich bylo celkem 60.
 • 00:06:52 Převoz stavebního materiálu
  obstarávalo celkem 6 lokomotiv:
 • 00:06:57 4 parní a 2 benzinoelektrické.
 • 00:07:02 Jezdily po kolejích
  o rozchodu 600 milimetrů
 • 00:07:06 a celkové délce 18,5 kilometru.
 • 00:07:10 Takovýchto překlopných
  plechových vozíků,
 • 00:07:14 do kterých se vešlo
  tři čtvrtě kubíku materiálu,
 • 00:07:17 jezdilo po staveništi 165.
 • 00:07:23 Třídírna materiálu na levém břehu.
  Dovnitř se podíváme za chvíli.
 • 00:07:30 Na dalších záběrech zahlédneme
  skříňové plošinové vozy
 • 00:07:34 na jeden kubík obsahu.
 • 00:07:37 A také překlopné skříňové vozy
  o obsahu dva kubíky.
 • 00:07:41 Celkem bylo na stavbě použito
  přes 300 vozíků a vozů
 • 00:07:46 o obsahu 325 kubíků.
 • 00:07:56 Transport materiálu obstarávaly též
  3 šikmé elektrické rychlovýtahy
 • 00:08:02 s motorem 35 kW.
 • 00:08:06 Přepravily až 50 kubíků výkopu
  či kamene za hodinu.
 • 00:08:12 Do třídírny přicházel materiál
 • 00:08:16 z větší části vytěžený
  při prohlubování říčního dna
 • 00:08:19 v úseku mezi staveništěm
  zdymadla a Zbraslaví.
 • 00:08:23 Část byla používána do betonu,
 • 00:08:26 zbytek se uplatnil
  při stavbě povltavské silnice.
 • 00:08:30 Třídírna zpracovala za dobu trvání
  stavby 160 tisíc kubíků materiálu.
 • 00:08:44 Portlandský cement
  dodávala cementárna v Podolí,
 • 00:08:48 speciální druhy pocházely z Králova
  Dvora u Berouna a z Čížkovic.
 • 00:08:54 Celkem ho byly na stavbu dopraveny
  tři tisíce vagonů.
 • 00:09:00 To je cementové silo,
  hned vedle třídírny.
 • 00:09:05 Tady se na automatické váze
  odměřovaly dávky cementu
 • 00:09:09 a odvážely se na pracoviště,
 • 00:09:13 kterému se na velkých stavbách
  obyčejně říká betonárka.
 • 00:09:28 Vodní dílo a elektrárna u Vraného
  byla nepochybně velká stavba,
 • 00:09:34 ale podívejte se,
  v čem se ten beton vyráběl.
 • 00:09:38 Tato na pohled obyčejná míchačka
  s motorem 10kW měla obsah 750litrů.
 • 00:09:58 Na pravém břehu v této poněkud
  bizarně vyhlížející stavbě,
 • 00:10:03 se rovněž vyráběl beton.
 • 00:10:05 Opět v běžné míchačce, tentokrát
  o obsahu pouhých 300 litrů.
 • 00:10:12 Obě míchačky vyrobily denně
  za 24 hodin až 850 kubíků betonu!
 • 00:10:26 Systém výtahů a kolejí s točnami
 • 00:10:30 umožňoval dopravit beton prakticky
  na kterékoliv místo stavby.
 • 00:11:20 Celkově bylo na stavbě spotřebováno
  120 tisíc kubíků betonu.
 • 00:11:27 Dokonalou dostupnost
  ve zvoleném prostoru
 • 00:11:30 umožňoval portálový jeřáb
  vlastní konstrukce,
 • 00:11:34 který měl 3 motory
  a nosnost 15 metrických centů.
 • 00:11:49 Jeřábník byl vystaven
  rozmarům počasí,
 • 00:11:53 zato však neustále "nad věcí".
 • 00:12:14 Portálové jeřáby
  byly na stavbě celkem dva
 • 00:12:17 a vhodné využití našly především
  při stavbě plavebních komor.
 • 00:12:26 To je další jeřáb, tzv. kabelový,
 • 00:12:29 jednostranně pojízdný
  se dvěma motory.
 • 00:12:33 Hravě unesl náklad 3,5 tuny.
 • 00:12:36 Přepravil celkem 80 tisíc kubíků
  různého stavebního materiálu
 • 00:12:41 a 4 tisíce tun železa k tomu.
 • 00:13:03 To už je součást dalšího jeřábu,
  rovněž kabelového,se dvěma motory.
 • 00:13:09 Jeřáb měl nosnost
  jednu a půl tuny,
 • 00:13:13 byl pevný,tedy s omezeným dosahem,
  ale zato dost rychlý.
 • 00:13:18 Uvádí se, že rozvezl po staveništi
  celkem 85 tisíc tun materiálu.
 • 00:14:04 Do úplného výčtu jeřábů použitých
  na této stavbě zbývá už pouze jeden
 • 00:14:10 - kolejový otočný jeřáb systému
  "Wolf", 3 motory, nosnost 3 tuny.
 • 00:14:43 Ale aby ten výčet byl
  opravdu úplný,
 • 00:14:47 musíme ještě ukázat tento parní
  jeřábek - malý, otočný a pěkný.
 • 00:14:54 Beranidla ani čerpadla
  nafilmována nebyla,
 • 00:14:58 a tak ze stavebního inventáře
  zbývají už jenom hlubidla.
 • 00:15:03 Jedním z nich bylo pozemní
  lžícové rypadlo Menck-Hambrock
 • 00:15:08 s pásovým podvozkem poháněné
  naftovým motorem 35 HP.
 • 00:15:14 Obsah lžíce byl téměř půl kubíku,
 • 00:15:18 přesně a správně
  0,45 krychlového metru.
 • 00:15:54 Rypadlo vytěžilo z vltavského dna,
  ale i z břehů,
 • 00:15:58 celkem 100 tisíc kubíků materiálu.
 • 00:16:23 To je lodní rypadlo
  s drapákem Polyp.
 • 00:16:28 Drapák dosáhl
  až do hloubky deseti metrů.
 • 00:16:44 Rypadlo, jak je ostatně
  dobře vidět,
 • 00:16:48 bylo poháněno parním strojem
  o výkonu 85 koňských sil.
 • 00:16:58 Hodinový výkon velkého drapáku
  byl 40 kubíků kamene.
 • 00:17:03 Ten se na vozících
  odvážel za zdymadlo,
 • 00:17:07 a pak na nákladních člunech
  na stavbu silnice
 • 00:17:11 mezi Jarovem a Zbraslaví.
 • 00:17:24 Na některých záběrech byla stavba
  už v dosti pokročilém stavu.
 • 00:17:29 My se ale v příštím pořadu
  vrátíme na její úplný začátek
 • 00:17:33 a budeme sledovat,
 • 00:17:35 jak nám zdymadlo s elektrárnou
  doslova rostou před očima.
 • 00:17:39 Že k těm pěkným obrázkům přidám
  i nějakou tu informaci,
 • 00:17:43 například o počtu dělníků
  a jejich platech,
 • 00:17:46 rozumí se samo sebou.
 • 00:17:49 Skryté titulky:
  Klára Myslíková

Související