iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 11. 2012
02:55 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2088
zhlédnutí

Škola hrou

Hudebně zábavný pořad o škole s citacemi myšlenek J. A. Komenského.

49 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Škola hrou

 • 00:00:33 Vařím kafe.Zájemci?
 • 00:00:35 Teď není čas.
 • 00:00:44 Ahoj Děcka.
 • 00:00:47 -Oli.
  -Ano.
 • 00:00:49 Kafe a silný.
 • 00:00:52 ZVONÍ
 • 00:01:19 -Bez cukru
  -Já s cukrem.
 • 00:01:23 HUDBA
 • 00:02:22 ZVONÍ
 • 00:02:26 Končíme, panstvo.
  Zase nám bouchl zvonek.
 • 00:02:30 Nástup na didakticko-metodicko,
  rodičovsko-mládežnické školení.
 • 00:02:36 Věci sebou.
  Dneska se to protáhne.
 • 00:02:39 ZVONÍ
 • 00:02:48 ZPĚV
 • 00:03:09 ZVONÍ
 • 00:03:12 Pozor! Pozor!
  Už jde!
 • 00:03:33 Posaďte se.
 • 00:03:38 -Kdo chybí?
  -Prosím, Pešek.
 • 00:03:42 Pešek Ladislav.
 • 00:03:44 Zase Pešek Ví o něm někdo?
  Je snad nemocný?
 • 00:03:47 -Prosím.
  -Prosím.
 • 00:03:52 -Včera byl bledý.
  -Bledost neomlouvá.
 • 00:03:58 Prosím, pusťte
  indikátora absencí.
 • 00:04:07 Kampak, pane Kulík?
  Na procházku?
 • 00:04:10 Ale mám rande,
  pane Peťule.
 • 00:04:12 Aha rande, to musí
  škola stranou, co?
 • 00:04:16 -Je vám něco, pane doktore?
  -Proč myslíte, slečno.
 • 00:04:20 -Jste dneska nějaký smutný.
  -Ale mám nějaké starosti.
 • 00:04:24 -S jedním kolegou.
  -A co mu je?
 • 00:04:27 -Nemůže udělat zkoušky.
 • 00:04:29 On je velice nadaný,
  ale bojí se jít ke zkoušce.
 • 00:04:31 -To má dělat doktorát?
  -Ne. Státnici.
 • 00:04:33 On je profesorem.
  Totiž ještě není profesorem.
 • 00:04:35 Nějaký kolega Matulka.
 • 00:04:38 Slečno, odpusťte, ale musím
  ještě něco podniknout.
 • 00:04:41 Musím se přimluvit
  u jedné vlídné osobnosti.
 • 00:04:44 -Vy už chcete jít?
  -Bohužel, je to naléhavé.
 • 00:04:47 -Tak se nezlobte a nashledanou.
  -Nashledanou.
 • 00:04:53 Nejčastější příčina bledosti
  je záškoláctví.
 • 00:04:57 Píši žáku Peškovi,
  neomluvenou absenci.
 • 00:05:04 Tak téma dnešní hodiny,
  Jan Ámos Komenský.
 • 00:05:10 Cíl, láska ke škole.
 • 00:05:13 -Školu, co?
  -VŠICHNI:Milujeme.
 • 00:05:18 Já miluji paní učitelku,
  aby ze mě nebyl blbec.
 • 00:05:21 -Do školy chodíme?
  -VŠICHNI:Rádi.
 • 00:05:24 -Škola je pro nás, co?
  -VŠICHNI:Světlý základ života.
 • 00:05:30 Nazýváme ji světlou
  ne pro jméno,
 • 00:05:32 nýbrž proto, aby skutečně
  taková byla.
 • 00:05:35 Škola to je dílna lidskosti,
  štěpnice nebe a země.
 • 00:05:41 Aby všichni věděli,
  že naše zařízení má vyšší účel
 • 00:05:45 než nadělat ze žáků školomety,
  musíme obzvlášť dbát toho,
 • 00:05:50 aby se jejich mravy staly,
  co nejušlechtilejšími.
 • 00:05:56 Tak pravil,
  Jan Ámos Komenský.
 • 00:06:00 Prý byl machr na ženský.
 • 00:06:03 A nic nevadí, že se někteří
  od přírody zdají tupí a hloupí,
 • 00:06:10 neboť ta okolnost ještě více
  doporučuje obecné vzdělávání
 • 00:06:14 a naléhá na ně.
 • 00:06:16 Neboť čím je kdo nadání
  zdlouhavějšího nebo chatrnějšího,
 • 00:06:21 tím více pomoci, potřebuje.
 • 00:06:33 SMÍCH
 • 00:06:40 Nemá to dnes pedagog lehké.
  Ostatně neměl to lehké nikdy.
 • 00:06:44 Jak pravil Seneca:
 • 00:06:45 "Uč se nejdříve mravům,
  teprve potom moudrosti.?
 • 00:06:50 Česká pranostika říká:
 • 00:06:52 "Kdo prospívá ve vědění
  a neprospívá v mravech,
 • 00:06:56 spíš neprospívá, než prospívá.?
 • 00:07:00 -Kdo to udělal?
  -Prosím...
 • 00:07:05 -Ty?-Já. Ano.
  -Pojď k tabuli.
 • 00:07:08 Musí to být, prosím?
 • 00:07:10 Pojď k tabuli,
  já neříkám jdi, ale pojď!
 • 00:07:13 Já neporoučím, já žádám.
  Pojď k tabuli!
 • 00:07:16 -Já vždycky...
  -Tak jdi, jako vždycky.
 • 00:07:20 Nech ji být.
 • 00:07:22 Za trest opíšeš Pravidla chování
  sebraná Janem Ámosem Komenským
 • 00:07:27 pro mládež roku 1653.
 • 00:07:30 A to hlavně kapitolu
  chování žáka, vůči učiteli.
 • 00:07:35 -Já to přečtu, prosím.
  -Ne. Ty to přečti.
 • 00:07:40 -Šprt.
  -Šprt.
 • 00:07:42 Učitele miluj jako otce,
  nikde nepobývej raději
 • 00:07:46 než v jeho přítomnosti.
 • 00:07:49 Na učitele se dívej
  jako na živý příklad
 • 00:07:52 a snaž se ho napodobit.
 • 00:07:55 Učitele nikdy neurážej
  a nezarmucuj.
 • 00:07:59 Hleď se vystříhat všeho,
  zač bys mohl být trestán, bitím.
 • 00:08:10 Takže krasopisně opsat, tatínek to
  stokrát za trest podepíše.
 • 00:08:17 A vůbec, že prosím Vážený rodiče,
  aby byli laskaví a přišli
 • 00:08:21 za mnou do školy
  hned zítra, ano.
 • 00:08:24 Ano, ale já bych radši
  jednu dostal.
 • 00:08:27 -Jo. Opravdu?
  -Hm.
 • 00:08:32 Tak jo.
 • 00:08:41 Ne. Dneska už se
  ve škole nebije.
 • 00:08:44 Místo pravidel chování,
  máme školní řád.
 • 00:08:48 -Můžeš si sednout.
  -Ano. Prosím.
 • 00:08:51 A k tabuli půjde...
 • 00:08:56 HRA NA HOUSLE
 • 00:09:00 -Co to má znamenat?
  -Zase nám nefunguje zvonek.
 • 00:09:05 SMÍCH
 • 00:09:07 No co. Obcházím třídy,
  abych tou dojemnou
 • 00:09:10 a nevtíravou formou oznámil,
  že je přestávka.
 • 00:09:14 ZVONÍ
  SMÍCH
 • 00:09:18 To jsme toho zase udělali.
 • 00:09:20 KŘIK
 • 00:09:25 Ty jsi měla štěstí. Byla jsi
  na řadě. Měl tužku u tvého jména.
 • 00:09:32 To nevadí, já jsem
  náhodou připravena.
 • 00:09:35 -Jo. Jo.
  -Do noci jsem v tom ležela.
 • 00:09:42 ZPĚV
 • 00:09:43 Noc kreslí, černou tuší,
  mně na okenní rám,
 • 00:09:48 zas máš orvané uši
  a kožich samý šrám,
 • 00:09:53 oči ti slastí svítí,
  to byla dobrota,
 • 00:09:59 jak jsi právě někde slízal
  smetanu života.
 • 00:10:05 Máš štěstí, že jsi kocour
  a já tvůj tichý kout,
 • 00:10:10 máš štěstí, že jsi kocour,
  když umíš vymňouknout,
 • 00:10:15 mně často pozdě k ránu
  sůl slzí pod víčko.
 • 00:10:21 Jsi kocour, co mi
  motá život jako klubíčko.
 • 00:10:27 A já ti šeptám, Macku,
  protože dobře vím,
 • 00:10:32 když vztáhneš ke mně packu,
  že zase o mně zase vím
 • 00:10:38 a nebudu víc smlouvat
  o ceně odpustku,
 • 00:10:43 máš k mé misce i ke dveřím,
  kočičí propustku.
 • 00:10:49 Máš štěstí, že jsi kocour
  a já tvůj tichý kout,
 • 00:10:54 máš štěstí, že jsi kocour,
  když umíš vymňouknout.
 • 00:11:01 Mně často pozdě k ráno
  sůl slzí pod víčko,
 • 00:11:06 jsi kocour, co mi motá život,
  jak klubíčko.
 • 00:11:11 Nanana...
 • 00:11:27 Jsi kocour, co mi motá život
  jako klubíčko.
 • 00:11:34 Máš štěstí, že jsi kocour
  a já tvůj tichý kout,
 • 00:11:38 máš štěstí, že jsi kocour,
  když umíš vymňouknout.
 • 00:11:43 Mně často pozdě k ráno
  sůl slzí pod víčko.
 • 00:11:49 Jsi kocour, co mi motá život
  jako klubíčko.
 • 00:11:55 Máš štěstí, že jsi kocour
  a já tvůj tichý kout,
 • 00:12:00 máš štěstí, že jsi kocour,
  když umíš vymňouknout...
 • 00:12:08 POTLESK
 • 00:12:34 Rodičové, poručníci, pěstouni.
 • 00:12:39 Jak drahé a veliké klenoty
  vám byly svěřeny.
 • 00:12:42 Nač a k čemu vést je máte?
 • 00:12:46 Rodičům nad stříbro, zlato, perly
  a drahé kamení,
 • 00:12:50 dražší býti mají dítky.
 • 00:12:53 Dítky jsou pak živí obrázkové,
  plynou z podstaty naší
 • 00:12:58 a jsou titíž jako my
  a protož tu tož lásku vážnost jim,
 • 00:13:05 kterou sobě sami povinni jsme...
 • 00:13:10 ZAKLEPÁNÍ
 • 00:13:12 Prosím.
 • 00:13:14 -Odpusťte, ale venku čeká rodič.
  -Ať vstoupí.
 • 00:13:20 Prosím.
 • 00:13:26 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:13:30 Posaďte se, prosím.
 • 00:13:42 -Jsem matka a zaměstnaná k tomu.
  -Ano, to jsme dneska všichni.
 • 00:13:50 Přicházím kvůli synovi.
  Je vynikající kreslíř.
 • 00:13:55 Má takovou mánii.
  Musí se výtvarně projevovat.
 • 00:14:01 Je v něm neustálí přetlak,
  ale psycholog mi řekl,
 • 00:14:04 že je tvůrčí.
 • 00:14:07 On počmáral bustu
  Jana Ámose Komenského.
 • 00:14:10 Ale ne. Chcete říct,
  že ji esteticky dotvořil.
 • 00:14:15 Ne to nechci říct.
 • 00:14:17 On ji esteticky nedotvořil,
  on ji počmáral.
 • 00:14:21 -No tak.
  -Dostal za to trest.
 • 00:14:23 Ten trest chápu,
  otec ho měl stokrát podepsat.
 • 00:14:26 Proto jsem tady.
  Jeho otec je nemožný.
 • 00:14:30 Zcela nemožný.
 • 00:14:31 Tak nemožný,
  že spolu nemůžeme žít.
 • 00:14:34 Aplikujeme se separátně.
 • 00:14:38 Chápete, že nebudu
  za něj stokrát něco podepisovat.
 • 00:14:41 Je to sobec.
  Veliký sobec.
 • 00:14:43 Péče o dítě je pro něj
  velká neznámá.
 • 00:14:47 Co je v chlapci dobrého,
  to má po mně.
 • 00:14:50 Charakterové vady
  po manželovi, bývalém.
 • 00:14:54 Po mně má výtvarné nadání,
  nesporné.
 • 00:15:01 Ovšem na patřičnou školu
  jsme, nesehnali konexe.
 • 00:15:05 -Dostatečné?
  -Ano.
 • 00:15:08 Ale on počmáral bustu
  Jana Ámose Komenského.
 • 00:15:11 Proto jsem tady já a ne muž.
 • 00:15:14 Pro něho je výchova
  žabomyší záležitostí.
 • 00:15:19 Dovolila jsem si pro vás,
  samozřejmě. Tak.
 • 00:15:26 Ovšem ne za celou rodinu.
  Muž, žije zvlášť.
 • 00:15:36 Promiňte, ale my můžeme přijímat
  pouze řezané květiny
 • 00:15:39 a to výhradně jen ke Dni učitelů.
 • 00:15:43 Promiňte, ale já jsem se domnívala,
  že vám jde jen
 • 00:15:45 o sochu toho buditele.
 • 00:15:47 Ano, socha buditele
  byla znehodnocena.
 • 00:15:51 -Podívejte se, prosím.
  -Prosím.
 • 00:16:04 ZAKLEPÁNÍ
 • 00:16:07 Odpusťte, ale je tady další rodič
  a zjevně patří k tomuto prvnímu,
 • 00:16:11 co tady je.
 • 00:16:13 -Ty jsi tady.
  -Jak vidíš, tak ano.
 • 00:16:15 Prosím, posaďte se.
  Jste tady zajisté kvůli synovi.
 • 00:16:19 Promiňte, ale já jsem velice
  zaměstnaný a angažovaný člověk.
 • 00:16:23 To jsme dneska všichni.
 • 00:16:25 Já jsem si vždycky myslel,
  že péči o rodinu se má
 • 00:16:28 dělit mezi muže a ženu.
 • 00:16:30 Já jsem si musel vzít
  volno ze zaměstnání.
 • 00:16:32 Já jsem asi tady pro zábavu.
 • 00:16:34 Jestli syn něco provedl,
  obracejte se tady na manželku,
 • 00:16:37 bývalou, ona ho vychovává.
 • 00:16:41 -Vy jste snad také rodič.
  -Ano, bohužel.
 • 00:16:45 Co je v synovi kvalitního,
  odvaha, přímost,
 • 00:16:49 řekl bych charakter,
  to má po mně.
 • 00:16:52 Za to další, já nemohu.
 • 00:16:55 Na tohle a nemůžu mít
  na to vliv, protože...
 • 00:17:00 Ale jinak jsem vlívný člověk,
  soudruhu učiteli.
 • 00:17:07 Váš syn počmáral bustu
  Jana Ámose Komenského,
 • 00:17:10 sám se k tomu přiznal.
 • 00:17:12 To má po mně. Já se také
  vždycky ke všemu přiznám.
 • 00:17:14 -Ale až u soudu.
  -Ty ani tam ne.
 • 00:17:17 Prosím vás, teď snad
  k tomu trestu.
 • 00:17:19 Samozřejmě, znám své povinnosti.
 • 00:17:27 Prosím.
 • 00:17:34 -Tím je to snad vyřízeno?
  -Nebo ne?
 • 00:17:38 ZVONĚNÍ
 • 00:17:42 Přestávka, prosím.
 • 00:17:46 Ve sborovně je krátká porada,
  s kulturní vložkou.
 • 00:17:50 Kolegové už ladí.
 • 00:17:58 ZPĚV
 • 00:18:13 Co je po takové panence,
  která má tři, čtyři mládence,
 • 00:18:20 jednoho v sednici, dva venku,
  nedbám o takovou panenku.
 • 00:18:28 Jednoho v sednici, dva venku,
  nedbám o takovou panenku.
 • 00:18:35 Když jsi mě nechtěla,
  nechej si, (nechej si)
 • 00:18:39 a já si vynajdu hezčejší.
 • 00:18:43 A já si vynajdu takovou,
  za kterou mládenci nepůjdou,
 • 00:18:49 (nepůjdou)
 • 00:18:51 A já si vynajdu takovou,
  za kterou mládenci nepůjdou.
 • 00:18:57 (nepůjdou)
 • 00:19:01 Co je mi holečku po tobě,
  když si mě nevšímáš v hospodě.
 • 00:19:08 V hospodě, v hospodě před lidmi,
  jako bych nebyla tvá milá.
 • 00:19:49 Když jsem šel
  za tebou bloudil jsem,
 • 00:19:53 zarostla mně cesta rákosem,
  rákosem, rákosem, jetelem,
 • 00:20:00 když jsi mě nechtěla,
  čert tě vem,
 • 00:20:04 rákosem, rákosem, jetelem,
  když jsi mě nechtěla, čert tě vem.
 • 00:20:14 Věruško, vy máte
  se školou čerstvé zkušenosti.
 • 00:20:18 Jste matka dvou dětí,
  já už jsem na své zkušenosti,
 • 00:20:22 trošku pozapomněl.
 • 00:20:24 Myslím, že by neškodilo,
  kdybychom si to trošku osvěžili.
 • 00:20:30 Já myslím, že nejsem úplně
  typický rodič a to z toho důvodu,
 • 00:20:34 že můj vztah ke škole
  jako rodiče, silně ovlivňuje fakt,
 • 00:20:42 že jsem...
 • 00:20:43 i když velice krátkou dobu,
  byl to jenom rok,
 • 00:20:47 stála za katedrou,
  kde stojí učitelé.
 • 00:20:53 Já jsem vystudovala
  pedagogické gymnázium v Kroměříži
 • 00:20:58 a nastoupila jsem
  do Vracova u Kyjova,
 • 00:21:01 kde jsem byla třídní čtvrté třídy
  na základní škole.
 • 00:21:05 Říkám, že to byl jenom rok,
  přece jsem měla před sebou
 • 00:21:12 těch 28 drobečků
  a tu zkušenost krátkou,
 • 00:21:17 ale přece pro mě velmi cenou,
  tu jsem zažila.
 • 00:21:22 Proto od té doby můj vztah
  ke škole od chvíle,
 • 00:21:26 kdy mé děti začaly do školy chodit
  nebyl nikdy jednoznačně rodičovský.
 • 00:21:31 Je to zvláštní. Já jsem vždycky
  měla trošku pocit,
 • 00:21:35 že jim hrozně rozumím,
  těm učitelům.
 • 00:21:38 To víte i naše děti
  nejsou žádní andělé
 • 00:21:41 a když chodily domů
  a ten nebo ona říkala,
 • 00:21:47 že on nebo ona támhle to
  a ona je moc přísná,
 • 00:21:50 tamta je nespravedlivá
  a vždycky jsem říkala,
 • 00:21:52 hele kdybys uměl a byl připravený,
  tak si nebudeš stěžovat
 • 00:21:57 a není to v tom, že člověk má
  pocit, že takhle se mají děti
 • 00:22:02 vychovávat a škola se má ctít
  a učitelé podporovat
 • 00:22:05 i doma, rodiče.
 • 00:22:06 A já jsem se trošku cítila,
  jak stojím za tou katedrou
 • 00:22:11 a těch 28 lupičů na mě kouká
  a vymýšlí, co mně vyvést.
 • 00:22:17 I když na ten rok
  velmi ráda vzpomínám,
 • 00:22:19 já bych si moc přála,
  aby i ti rodiče, i když nezažili
 • 00:22:26 kantořinu jako takovou
  v praxi sami,
 • 00:22:29 aby si trošku
  dokázali uvědomit,
 • 00:22:31 že ty naši drobečce,
  co tak milujeme,
 • 00:22:35 jsou dva, tři doma,
  ale před tím učitelem sedí hromada.
 • 00:22:44 Každý je jiný, každý je
  jinak temperamentní.
 • 00:22:47 Učitelé je mají nejenom naučit,
  ale mají je i vychovávat
 • 00:22:53 a není to snadné.
 • 00:22:55 Myslím, že je to povolání
  velice a velice těžké
 • 00:22:58 a také velice krásné.
 • 00:22:59 Myslím to upřímně a kdyby se mi
  nepodařilo dostat se
 • 00:23:04 k divadlu, na studie
  na Janáčkovu akademii,
 • 00:23:10 tak u té kantořiny bych zůstala
  a nemyslím, že bych byla nešťastná.
 • 00:23:16 HUDBA
 • 00:25:12 Rozvažujeme-li, co je to,
  co nám zachovává
 • 00:25:15 naše veškerenstvo
  v náležitém stavu,
 • 00:25:18 shledáme, že to není
  nic naprosto jiného než řád.
 • 00:25:24 Řád je spořádání věcí přednějších.
 • 00:25:27 Nerušte, prosím!
 • 00:25:31 Vyšších nižších, větších i menších
  neboť všechno, co je spořádáno,
 • 00:25:37 zachovává inspektor...
  Prosím. Ano.
 • 00:25:39 Samozřejmě. Ano.
 • 00:25:43 Byli jsme jako třída
  vyhodnoceni jako nejlepší
 • 00:25:46 ve sběru lesních plodin.
  VŠICHNI Jééé
 • 00:25:49 Byli jsme také náležitě odměněni.
  VŠICHNI Jééé
 • 00:25:57 -Přišel k nám inspektor.
  -VŠICHNI Nééé
 • 00:25:59 Ne, abyste mně udělali ostudu,
  sobě také ne.
 • 00:26:02 Všechno, prosím do pravého úhlu.
  Musí všechno zařezávat.
 • 00:26:07 Pepíčku, to platí i pro tebe.
 • 00:26:09 A teď si rychle zopakujeme
  vybraná slova.
 • 00:26:12 VŠICHNI
 • 00:26:14 Brzy, jazyk, nazývati se.
 • 00:26:16 Brzičko
  VŠICHNI(Ne)
 • 00:26:18 Děvčátka, vstaneme.
 • 00:26:29 -Vítáme vás.
  -Posaďte se.
 • 00:26:35 Chci vám poděkovat.
 • 00:26:37 Byli jste nejlepší
  ve sběru lesních plodin.
 • 00:26:40 VŠICHNI Jééé.
  Opravdu díky.
 • 00:26:43 A teď vy. Budete laskavý
  a předložíte mi všechny
 • 00:26:46 výkazy, třídní knihy, rozbory,
  přehledy, náhledy, renovace,
 • 00:26:52 permutace, mutace, inovace,
  variace, chlapecké i dívčí WC.
 • 00:26:59 Tak nejdříve písemnosti
  a já si na to sednu.
 • 00:27:02 Děvčata do toho, do toho.
  Hezky. No.
 • 00:27:07 ZPĚV
 • 00:27:18 Nádhledy, pohledy.
  Výhledy, rozbory.
 • 00:27:25 Výkazy, přehledy.
 • 00:27:28 Soupis pětek, soupis čtverek.
  soupis trojek, soupis dvojek,
 • 00:27:34 soupis jedniček,
  těch je nejvíce.
 • 00:27:39 Úchvatné. Ne jenom ve sběru
  lesních plodin,
 • 00:27:43 ale i v šetření našich lesů
  jste na předním místech.
 • 00:27:48 Zajímavé a co vybraná slova?
  Víte, to je moje slabost.
 • 00:27:52 -Vybraná slova.
  -Samozřejmě.
 • 00:27:54 VŠICHNI
  Brzy, jazyk, nazývati se.
 • 00:27:58 -Ruzyně.
  VŠICHNI(Brzičko ne)
 • 00:28:02 Excelentní, to znělo.
 • 00:28:05 A teď si žáci něco, poslechněte.
  Já jsem přinesl takovou bajku.
 • 00:28:08 Je stařičká, ale občas
  neškodí ji připomenout.
 • 00:28:13 Vrabec si našel
  špaččí budku,
 • 00:28:15 před jejím vchodem
  čnělo krátké bidlo.
 • 00:28:19 Klid!
 • 00:28:21 Kdykoliv na něj vrabec usedl,
  pochvaloval si,
 • 00:28:23 jaké má dobré bydlo.
 • 00:28:25 Ne. Ještě ne.
 • 00:28:27 Přišla vichřice
  a obě bi/ydla jim odnesla.
 • 00:28:31 A teď žáci, jaké i/y se
  píše ve slově bi/ydla?
 • 00:28:35 Víte? Nevíte?
 • 00:28:37 Nevadí, nový pravopis si
  s tím poradí.
 • 00:28:43 Tak i onak, ale správně
  a nekompromisně.
 • 00:28:48 -A co takhle básničku?
  -Ano, básničku.
 • 00:28:52 -Můžete někoho vyvolat?
  -Kohokoliv. Kohokoliv.
 • 00:28:55 Třeba, Pepíček.
 • 00:29:00 SMÍCH
 • 00:29:04 Pepíčku!
 • 00:29:06 Ať na horách valašských
  jsem se, zrodil,
 • 00:29:09 v německém Brodě
  jsem do školy, chodil.
 • 00:29:11 Má dušička byla předjarní lán
  a hlava, prázdná krabička.
 • 00:29:17 Náš pan učitel byl stařičký pán,
  jménem třeba Štěpnička.
 • 00:29:23 Patočka nešlo mi do rýmu proto,
  změnil jsem správné příjmení toto.
 • 00:29:30 Ten stařeček, Pánbůh dej mu nebe,
  nás všechny miloval více než sebe.
 • 00:29:37 Byl anděl, nás kluky miloval
  a takto klasifikoval.
 • 00:29:44 Mlha přede mnou,
  mlha za mnou a úkol.
 • 00:29:48 Dvě jedničky mi sázel
  na každý úkol.
 • 00:29:51 Tu první z pravopisu
  a tu druhou z úpravy spisu.
 • 00:29:56 Jednou můj úkol se hemžil chybami,
  jak Indický oceán rybami.
 • 00:30:03 Příčinou omylů, tak četných
  bylo pár souhlásek obojetných.
 • 00:30:08 Befemele, pes se veze,
  co to na nás kluci leze,
 • 00:30:12 jednou po B měkké I,
  po druhé zase Y,
 • 00:30:15 výsledek byl podle toho.
 • 00:30:19 Říkat, že chyb bylo mnoho,
  červených křížků a háků,
 • 00:30:24 o žáku kam spočinout
  popřeje se zraku,
 • 00:30:29 jak máku, ale pan učitel
  nedal se zmást.
 • 00:30:34 Pod mého ducha a pod tu líci bědnou,
  hle ohromná jednička,
 • 00:30:41 lomená jednou.
 • 00:30:44 Nic nevykonal,
  kdo vykonal část,
 • 00:30:48 si dědoušek řekl
  a jenom na konci úlohy poznámku,
 • 00:30:55 třaslavou rukou přičinil
  poznámku až na ty pravopisné chyby.
 • 00:31:03 A teď, když už i mně vlasy šednou,
  vzpomínám jedna lomená jednou.
 • 00:31:11 Náš učitel srdce velké a čisté,
  měl na pravém místě,
 • 00:31:15 to je jisté.
 • 00:31:17 Můj rukopis nebyl za mák hezký
  a vida, je ze mě básník český.
 • 00:31:22 Ale tohle hlavní není.
  On byl též moudrý a zkušený pán.
 • 00:31:29 A tento příběh byl
  vypravován pro toto mravné naučení.
 • 00:31:36 Svět by byl lidičky překrásný,
  kdyby každý z nás
 • 00:31:43 s panem Štěpničkou smýšlel.
 • 00:31:47 Jsi jednička lomená jedničkou
  až na ty pravopisné chyby.
 • 00:31:55 POTLESK
 • 00:32:02 Je to skutečně pěkné.
 • 00:32:04 Vidím, že je u vás
  estetická výchova na vysoké úrovni.
 • 00:32:10 Zmíním se na patřičných místech,
  vedete si dobře.
 • 00:32:14 Také jsem si všiml, že i klasikové
  jsou u vás zastoupeni.
 • 00:32:20 Nuže naše zpráva jako vám škole
  jako experimentální a vybrané
 • 00:32:25 věnovala klasika inovovaného.
 • 00:32:29 VŠICHNI (Jééé)
 • 00:32:32 Dovolte, abych vám
  jménem celé třídy...
 • 00:32:36 Nerušte tam, prosím.
 • 00:32:39 Poděkoval, co nejsrdečněji
  za vaši návštěvu.
 • 00:32:42 Bylo to neopakovatelné.
  Je to pro nás zavazující.
 • 00:32:52 Já si vezmu svoji tužku
  a ještě vám tady poradím.
 • 00:32:55 Vy máte jistě kroužek
  šikovných rukou na škole.
 • 00:32:59 Pomohou i kolegové.
  Jistě si s klasikem poradíte.
 • 00:33:03 -Nahledanou.
  -Nashledanou.
 • 00:33:07 -Svrchník.
  -Ve sborovně.
 • 00:33:14 HUDBA
 • 00:33:17 To je sádrový.
 • 00:34:39 Vy jste tady sehrál
  roli inspektora.
 • 00:34:43 Já jsem slyšel,
  že jste začínal jako učitel.
 • 00:34:48 Taky vás někdy inspektor
  načapal, jak se říká na hruškách?
 • 00:34:52 Já jsem učil poměrně
  krátkou dobu,
 • 00:34:55 takže mě nikdy inspektor
  nenavštívil v mé hodině.
 • 00:35:00 Ačkoliv možná nemluvím pravdu,
  protože jednou přišel
 • 00:35:03 do hodiny převlečený
 • 00:35:06 za inspektora Jirka Grossmann.
 • 00:35:08 To opravdu nebyla žádná recese.
 • 00:35:10 On opravdu chtěl vidět, jak učím
  a líbilo se mu to dokonce.
 • 00:35:16 Říkal, že bych tomu nevěřil,
  že dokážeš být, tak vážný.
 • 00:35:20 Jirka měl moc hezký vztah
  k dětem a málo kdo ví,
 • 00:35:22 že jsme spolu v létě vedli tábory
  a začali jsme spolu vystupovat,
 • 00:35:28 když jsme byli v Semaforu
  v hudebně československých děti
 • 00:35:32 na Pražském hradě, já tam chodím
  pravidelně vystupovat dodnes.
 • 00:35:37 Mám rád dětské publikum.
 • 00:35:40 Já jsem si učitelské povolání
  vybral dobrovolně.
 • 00:35:43 U nás v rodině nikdo neučil
  a taky mě k tomu nikdo nenutil.
 • 00:35:48 Já jsem prostě chtěl učit
  a nebýt toho,
 • 00:35:52 že jsem potkal Jirku Grossmanna,
  tak možná bych u učitelování zůstal
 • 00:35:57 a učil bych dodnes.
 • 00:36:00 Musím říct, že učitelské povolání
  považuji za velmi krásné, těžké,
 • 00:36:08 odpovědné a musím to říct upřímně,
  vážím si učitelů.
 • 00:36:13 Tak bych jim přál...
 • 00:36:17 Já se domnívám, že herectví
  a učitelování má něco společného.
 • 00:36:20 Že ten stupínek je také
  nějaké jeviště
 • 00:36:26 a učitel chce-li zaujmout žáky,
  musí být na to připraven
 • 00:36:31 stejně jako herec,
  který stojí na jevišti.
 • 00:36:33 Herec také musí
  zaujmout své publikum.
 • 00:36:36 Jinak tam nemá, co dělat.
 • 00:36:39 Já bych chtěl a přál bych učitelům,
  aby velice často přeskočila jiskra
 • 00:36:44 porozumění mezi stupínkem a třídou,
  stejně, jak my máme dobrý pocit,
 • 00:36:51 když přeskočí jiskra
  mezi jevištěm a hledištěm.
 • 00:36:56 ZPĚV
 • 00:37:05 Panímámo, milý jde k nám,
  jakou mu večeři dám,
 • 00:37:13 panímámo, milý jde k nám,
  jakou mu večeři dám.
 • 00:37:20 Večeře hotová, pečínka skopová,
  pivečko přinesený,
 • 00:37:29 pro moje potěšení.
 • 00:37:33 Večeře hotová, pečínka skopová,
  pivečko přinesený,
 • 00:37:42 pro moje potěšení.
 • 00:37:47 Lalala lalala...
 • 00:38:10 Panímámo, milý jde k nám,
  jakou mu postýlku dám,
 • 00:38:14 panímámo, milý jde k nám,
  jakou mu postýlku dám,
 • 00:38:21 postýlku dubovou,
  peřinku prachovou,
 • 00:38:26 běloučké povlečení,
  pro moje potěšení,
 • 00:38:34 postýlku dubovou,
  peřinku prachovou,
 • 00:38:39 běloučké povlečení,
  pro moje potěšení.
 • 00:38:47 Lalala, lalala...
 • 00:39:06 Když příroda začne,
  nepřestane, dokud nedokoná dílo.
 • 00:39:11 A proto, kdo je svěřený škole,
  buď je tam držen, tak dlouho,
 • 00:39:16 že se z něho stane vzdělaný
  a mravný člověk.
 • 00:39:22 Příroda sama se občerstvuje
  a sílí častým pohybem.
 • 00:39:27 A proto vzdělání nelze přivést
  k pevnosti bez opakování a cvičení,
 • 00:39:33 co nejčastějšího a zařízené,
  co nejvhodněji.
 • 00:39:39 Příroda si pomáhá sama,
  kolikerým způsobem může
 • 00:39:44 a proto ať není
  žádného bití pro učení.
 • 00:39:48 Neboť neučí se kdo,
  čí je to vina, než učitele,
 • 00:39:53 který neumí nebo nedbá
  učiniti žáka učenlivým.
 • 00:39:58 Vše čemu se žáci mají učit,
  budiž jim předloženo a vyloženo,
 • 00:40:02 tak jasně, aby to měli
  před sebou jako svých pět prstů.
 • 00:40:08 Příroda postupuje
  od snazšího k nejsnadnějšímu.
 • 00:40:15 A proto nejdříve se mají
  cvičit smysly, pak paměť,
 • 00:40:21 potom porozumění
  a konečně soudnost.
 • 00:40:27 Příroda se neukvapuje,
  nýbrž kráčí zvolna kupředu.
 • 00:40:33 A proto zcela pošetile si vede,
  kdo se snaží žáky učit,
 • 00:40:38 kolik chápou,
  nýbrž kolik si sám přeje.
 • 00:40:42 Poněvadž síly chtějí být
  podporovány ne potlačovány.
 • 00:40:47 A pěstitel mládeže je,
  tak jako lékař pouze služebníkem,
 • 00:40:53 nikoliv pánem přírody.
 • 00:41:13 Jo, moudrost není
  dloubání rozinek z vánočky.
 • 00:41:21 Dovolte mi, abych v zastoupení
  ředitele, vám pomohl do kabátu.
 • 00:41:25 Děkuji.
 • 00:41:26 Tak co inspekce,
  spokojený s výsledkem?
 • 00:41:30 No, v globálu ano.
 • 00:41:32 -Ovšem rezervy jsou.
  -Rezervy jsou.
 • 00:41:34 Jsou rezervy, ale to je dobře.
 • 00:41:37 Nepodal byste mi ještě
  třídní knihu 4. D,
 • 00:41:40 mně se tam nezdála absence.
 • 00:41:42 Jedno jméno se tam opakuje
  několikrát, řekl bych vícekrát.
 • 00:41:47 Zrovna ji mám po ruce.
 • 00:41:49 Podívejte se semnou,
  to je zajímavý případ.
 • 00:41:52 Tady Pešek Ladislav,
  znovu Pešek.
 • 00:41:56 To je zajímavé,
  to je skoro každý druhý den
 • 00:41:59 a přitom všechno lékařsky
  doloženo a evidováno.
 • 00:42:02 Souhlasím.
 • 00:42:03 Ten žák snad nemá žádný vztah
  ke svým pedagogům,
 • 00:42:06 když se jim, tak úporně vyhýbá.
 • 00:42:08 Musím oponovat,
  já občas z pozice své funkce
 • 00:42:13 nakouknu klíčovou dírkou
  do třídy...
 • 00:42:17 -Z druhé strany?
  -Ano. Z druhé strany
 • 00:42:20 Z jedné strany na druhou, prosím.
 • 00:42:23 Tam mám naprostý přehled,
  kdybyste se sám ráčil přesvědčit.
 • 00:42:27 Touhle klíčovou
  dírkou tam, prosím.
 • 00:42:30 -Pane profesore.
  -Co je?
 • 00:42:34 Nezlobte se už na mě.
 • 00:42:36 Já se nezlobím, ale to víte,
  někdy musí být člověk přísný.
 • 00:42:41 Já vás mám opravdu rád,
  pane profesore.
 • 00:42:47 Já tebe také, tak běžte.
 • 00:42:54 Opravdu, vy jste mě
  přesvědčil, to je zajímavé.
 • 00:42:57 To je štika školy.
 • 00:42:59 -Pozorujte dál.
  -Budu pozorovat.
 • 00:43:01 KLEPÁNÍ
 • 00:43:02 Prosím vstupte!
 • 00:43:04 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:43:06 -Můžeme dál?
  -Prosím.
 • 00:43:08 Tak co máte?
 • 00:43:13 -Dovolte nám...
  -Jménem...
 • 00:43:16 -My všichni
  -A zvlášť...
 • 00:43:19 -Srdečně, neformálně...
  -Bude to hlavně pro nás...
 • 00:43:25 -Na závěr...
  -A také to bude hlavně pro vás...
 • 00:43:30 Prostě vás chtějí
  pozvat na besídku.
 • 00:43:34 -Na školní besídku.
  -Ano. Na oslavu s tancem.
 • 00:43:40 SMÍCH
  Ano s tancem.
 • 00:43:42 Nemohu neodmítnout. Ale podle
  harmonogramu inspekcí,
 • 00:43:46 mám být úplně někde jinde.
 • 00:43:50 Soudruhu inspektore,
  přece byste nám to neodmítl.
 • 00:43:53 -Přece ne.
  -To ne.
 • 00:43:56 -Přece vás překvapím, ne.
  -Tak ano.
 • 00:44:12 POTLESK
 • 00:44:21 Kdo ví, v čem to vězí,
  marně přemítám,
 • 00:44:25 proč ji asi plezír,
  ve všem smůlu mám,
 • 00:44:33 proč jsem vždycky druhá,
  chci ten důvod znát,
 • 00:44:38 ten kdo by to uhád,
  může mě mít rád.
 • 00:44:45 Zatím však si zatím,
  stále musím, ptát,
 • 00:44:51 proč jen si semnou,
  ta smůla může hrát,
 • 00:45:00 má smůla smůlovatá,
  je mi v patách,
 • 00:45:11 kdopak mě do té smůly zatáh,
  chvěji se jen strachem neustálým,
 • 00:45:24 kampak přijdu zase pozdě,
  kde se spálím,
 • 00:45:29 od svítání a až zas do svítání,
  ať sním či bdím,
 • 00:45:38 já všechno pokazím.
 • 00:45:42 Příklad z dneška,
  jak je moje smůla těžká,
 • 00:45:48 jak každý krok snad dělám rok
  i schůzku zmeškám.
 • 00:45:55 Neulovím, já štěstí neulovím,
  můj úděl prázdná síť.
 • 00:46:07 Tvůj úkol, sám mě chyť.
  Přijď.
 • 00:46:16 POTLESK
 • 00:46:22 HUDBA
 • 00:48:47 "Skryté titulky: Yveta Bartlová
  Česká televize"
 • 00:48:50 .

Související