iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2001
21:15 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
49154
zhlédnutí

Unaveni sluncem

Onen poklidný letní den na dače v rodinném kruhu se mohl podobat ráji – kdyby to nebylo v Rusku, roku 1936. Rusko-francouzské drama, oceněné Oscarem.

141 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Unaveni sluncem

 • 00:01:09 FRANCOUZSKY
  Tomu říkáte, že přijdete brzo?
 • 00:01:16 Šest ráno.
  Takhle se chodí domů?
 • 00:01:20 Jako malej kluk!
  -Zhasni světlo.
 • 00:01:23 -Světlo? Jaké světlo?
  Aha, světlo.
 • 00:01:27 -Tumáš!
 • 00:01:31 FRANCOUZSKY
  -Ten mě tak... Bože můj!
 • 00:01:34 -Filipe, prosil jsem tě,
  ať mluvíš rusky.
 • 00:01:37 FRANCOUZSKÝ PŘÍZVUK
  -Váš táta mě najál v roce 1901.
 • 00:01:42 -Najal, Filipe, najal!
  -Nájal. Dobře.
 • 00:01:46 -Filipe!
  -Ano?
 • 00:01:49 -Zapni rádio!
  -Radío.
 • 00:01:52 RADIO
  ... velitel dělnické třídy...
 • 00:01:55 -Tohle je radío!
 • 00:01:57 -... Inspirátor, organizátor
  našich slavných vítězství.
 • 00:02:00 Nám všem známý a milovaný
  soudruh Josef Visarionovič Stalin!
 • 00:02:04 -Váš otec mě žádal, abych s vámi
  mluvil jen francouzsky.
 • 00:02:08 RADIO
  -Hurá!!!
 • 00:02:11 ZVONĚNÍ TELEFONU
 • 00:02:28 -A nyní si poslechněte prohlášení
  generálního prokurátora SSSR
 • 00:02:32 soudruha Andreje Vyšinského...
  -Tady je to.
 • 00:02:36 Je to něco zcela brilantního,
  jak říkával váš mamá.
 • 00:02:40 RADIO-Moskevský čas:
  6 hodin 15 minut ráno.
 • 00:02:44 -Nezváni hosti.
 • 00:02:47 Za poslední 2 týdny
 • 00:02:50 bylo u Moskvy zaznamenáno
  někólik případů nénadaleho...
 • 00:02:54 -Několik!
  -Několik případů nénadaleho...
 • 00:02:58 -Nenadálého.
  -... objevení kulových blesků.
 • 00:03:02 Nezvaní hosti se objevují
  stejně nénadále rýchle jako mizují.
 • 00:03:06 -Mizejí!
  -Mizejí.
 • 00:03:09 Objévují se a ohróžují
  národní hospodářství, zdraví,
 • 00:03:13 a dokonce i životy pracójících.
  -Pracujících.
 • 00:03:17 -Směr pohybu ohnivých koulí
 • 00:03:20 je přímo závislý na působení
  nedáleko se nalázajících predmetů.
 • 00:03:24 -Nedaleko.
  -Nedaleko.
 • 00:03:27 -Předmětů.
  -Předmětů.
 • 00:03:31 Panuje názor, že tento jev
  není nic jiného než čest dobře...
 • 00:03:37 -Část.
 • 00:03:40 -... část dobře promyšlené
  a připravené diverze...
 • 00:03:44 RADIO-Následuje koncert na přání
  pro pracovníky v zemědělství...
 • 00:03:49 Česká televize uvádí
  rusko-francouzský film
 • 00:03:53 UNAVENI SLUNCEM
 • 00:03:59 -To jsem já. Souhlasím.
 • 00:06:25 -Mami! Babičko!
  Tanky!
 • 00:06:38 Mami, jedou tanky!
 • 00:06:41 Tanky!
  Mami! Babičko!
 • 00:06:51 -Tumáš! Co se do tebe vejde!
  -Jen mi dej! Přitlač!
 • 00:06:55 -Tumáš!
  -Jau, jau, jau!
 • 00:07:00 Marusjó!
 • 00:07:06 -A je to. Blažená přestávka.
 • 00:07:12 Nedělej.
  -Ukaž kachní nosík.
 • 00:07:15 -Kachní nosík?
  -Jo.
 • 00:07:17 -Už jdu.
 • 00:07:19 -Marusjo!
  -No, co je?
 • 00:07:26 -Jo!
 • 00:07:39 -Tanky! Tanky! Iljuško!
  KŘIK
 • 00:07:47 -Co to děláte?
  Jeďte zpátky! Hlupáci!
 • 00:07:51 -Poručíku, nezbláznil ses?
  Zmizte odsud!
 • 00:07:55 -Hele, kluku, vypadni!
 • 00:08:03 -Hej ty, stůj!
 • 00:08:05 Kde je tu Zgorjanka
  nebo Zagorjanka? Zabloudil jsem.
 • 00:08:08 -To tady není.
  -Cože?
 • 00:08:10 -Tady to není. Jeď zpátky!
  -Kam zpátky? -Nemám čas.
 • 00:08:18 -Sedm! Sedm ráno
  a on už nemá čas.
 • 00:08:21 Já ti to vyperu, já ti to vyperu.
  Co tě to napadlo?
 • 00:08:25 To je košile.
  Chlap může mít v košili různé věci.
 • 00:08:30 Já ti to vyperu!
  Já ti to vyperu!
 • 00:08:33 Třeba by tam mohl mít 3 ruble.
  Nebo, nebo třeba nějaké papíry.
 • 00:08:39 No, jeď, potvoro!
 • 00:08:43 -No, tak jo!
 • 00:09:20 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:09:32 Co je? Kdo je to?
  -Nutně potřebujeme Kotova!
 • 00:09:34 -Přeskočilo ti snad?
  -Jedou tanky.
 • 00:09:37 -Víš, kolik je hodin?
  Musím brát svoje léky.
 • 00:09:39 -Nutně potřebujeme Kotova!
  Na pole jedou tanky!
 • 00:09:42 -Koukejte zmizet.
  Zbláznili jste se nebo co?
 • 00:09:44 Celou úrodu zničíte.
  Vypadněte! Hlupáci!
 • 00:09:46 -Nech toho matko. Přestaň!
  Rozkaz je rozkaz.
 • 00:09:48 My si to nevymysleli.
  Matko, nešťouchejte do mě!
 • 00:09:59 -Co je?KŘIK
  Kdo to je?-Co se stalo?
 • 00:10:01 -Soudruhu Kotove!
  -Co děláš? Zbláznil ses?
 • 00:10:03 -Musíte nám pomoct!-Jak pomoct?
  -Tanky jedou po poli!-Jaké tanky?
 • 00:10:06 -Naše tanky! Naše, naše!
  -No a?
 • 00:10:08 -Kromě vás je nikdo nezastaví!
  -Co? Vážně?
 • 00:10:11 Jen já? To mi neříkej!
  -Jen vy. Nikdo jiný. Pojďte rychle!
 • 00:10:14 -To ti teda pěkně děkuju.
 • 00:10:16 Mám jeden den volna!
  A najedou tanky.
 • 00:10:18 To jste si teda
  našli obětního beránka.
 • 00:10:21 -Všichni vás prosí,
  abyste přišel.
 • 00:10:23 -A kde máte předsedu?
  -Předseda, ten...-Ano!
 • 00:10:26 -... je u vzducholodě.
  -U vzducholodě?
 • 00:10:29 -Totiž přijeli z NKVD.
  -No a?
 • 00:10:31 -Tak tam kolem toho lamentuje.
  -Tak lamentuje.
 • 00:10:34 -Pláče.-Tak pláče.
  -Jo. Všechno to je jen na vás.
 • 00:10:37 -Mám jeden den volna.
  Tak kam mám běžet?
 • 00:10:40 -Tamhle je kůň.
  -Cože?
 • 00:10:42 -Umíte jezdit bez sedla? Prosím.
 • 00:10:45 -To snad ne! Jeden den volna!
  No jo! Co se dá dělat.
 • 00:10:52 Ahoj. Jak se jmenuje?
  -Kluk.
 • 00:10:56 -Dobře. Tak stůj, Kluku.
 • 00:10:59 A vy běžte za mnou!
 • 00:11:02 -Tati! Tati!
  Tatínku, kam jedeš? Tati!
 • 00:11:09 -Jeď Kluku, jeď!
  Jeden den volna!
 • 00:11:13 Ne, musíme Kotova zburcovat,
  vytáhnout ho z bani!
 • 00:11:24 Co to tu provádíte?
  To obilí patří lidu!
 • 00:11:28 Všichni půjdete před soud!
 • 00:11:31 Koho tohle napadlo?
  Co to děláte?
 • 00:11:34 Co na mě koukáš?
  Táhni odsud!
 • 00:11:37 -Co je? Mám rozkaz!
  -Jaký rozkaz?
 • 00:11:41 -Co na mě řveš?
  Asi mám velitele, ne?
 • 00:11:43 -Á, támhle je chlap!
 • 00:11:48 -Co je?-Podrž ho!
  Strojů se nebojíš, a koně jo?
 • 00:11:51 -A co s ním mám dělat?
 • 00:11:54 -Co je, zbláznil ses, chlape?
  Tupče!
 • 00:11:57 Vypadni, vypadni,
  než tě zastřelím, dělej!
 • 00:12:00 -Já si s tebou za chvíli
  vytřu prdel, soudruhu nadporučíku!
 • 00:12:03 -Cože?
  -Pozor!
 • 00:12:06 -Já ti dám jednu po hubě, ty!!
 • 00:12:09 - Copak ty mě neznáš?
  Tys mě nepoznal?
 • 00:12:13 A co teď? Ha!
 • 00:12:16 Už víš?
  -Soudruh Kotov.
 • 00:12:20 -No tak, stůj. Stát!
  Kdo tu velí?
 • 00:12:23 -Já.-Cože?
  -Velitel brigády Lapin.
 • 00:12:26 -Lapin? Panebože, kde je spojení?
  -Jaké?
 • 00:12:30 -Pohlavní asi! Vysílačka!
  -K čertu!
 • 00:12:34 Už je tu letectvo!
  Co teď budeme dělat?-Jdeme!
 • 00:12:39 -Co budeme dělat?
  -Rychle mě spoj s Lapinem!
 • 00:12:42 -Ale co letadla?
  -Ta přece letí ve vzduchu, ne?
 • 00:12:48 Nic neshazujte mládenci!
 • 00:12:50 Čerta starýho,
  jen ať nezačne hořet!
 • 00:12:53 Dávejte pozor!
 • 00:12:55 -To bude malér!
  -A jsou pryč!
 • 00:13:00 -Haló?
  -Tak co?
 • 00:13:03 -Soudruhu Kotove!
 • 00:13:08 -Tak. Ano?
  VYSÍLAČKA -Proč stojíte soudruzi?
 • 00:13:10 -Já ti řeknu proč,
  milej zlatej. Aha?
 • 00:13:13 -Kdo to je? Kdo to je?
  -Tvoje baba asi?
 • 00:13:16 -Co?
  -Tady Sergej Kotov.
 • 00:13:18 Buď zdráv, Míšo.
 • 00:13:20 -Kotov?
  -Přesně tak.
 • 00:13:22 -Velitel divize?
  -Jo, přesně.-A co tam děláte?
 • 00:13:25 -Honím si tu přede všema triko.
  Co myslíš chlape?
 • 00:13:28 -Cože?
  -Tak poslouchej.
 • 00:13:31 Míšo, nebudeš náhodou
  taky brát zajatce
 • 00:13:33 a bombardovat naše města?
 • 00:13:36 Nadporučík se mnou souhlasí.
  -Ale soudruhu, já...
 • 00:13:39 Souhlasí. Jo, jasně, souhlasí.
  Hele, víš co?
 • 00:13:42 Míšenko, pamatuješ se na mě dobře?
  -Dobře, soudruhu veliteli divize.
 • 00:13:45 -Hodně dobře se na mě pamatuješ?
 • 00:13:48 -Hodně dobře,
  soudruhu veliteli divize.
 • 00:13:51 -Tak poslouchej, milej zlatej,
  otoč ty svoje stroje
 • 00:13:54 a vymysli to nějak jinak. Rozuměls?
  -Ano, veliteli divize.
 • 00:13:57 -Prosím tě, zopakuj to.
  -Ano, veliteli divize.
 • 00:14:03 -A je to. Jak se jmenujete?
 • 00:14:07 -Co?
 • 00:14:09 -Jak se jmenujete?
 • 00:14:11 -Míša. Teda Kolja.
  -Kolja?
 • 00:14:16 Trochu jsem vás tu seřval, Koljo.
  Tak mi to, prosím, odpusťte.
 • 00:14:22 Co se tak hloupě usmíváte, Koljo?
 • 00:14:27 Baba!
 • 00:14:29 -A ty si, krasavče, nech trochu
  narůst uši, ať vidíš líp na cestu.
 • 00:14:32 Máš ji!
 • 00:14:36 -Jasný? Já ho poznal hned!
 • 00:14:42 Vracíme se!
  Rychle nasedat. Otočte to!
 • 00:14:45 Babičko, už jedou pryč!
 • 00:14:48 -Co tu děláte?
  Proč jste nešly domů?
 • 00:14:50 -Tys ale nadával.
  -Kdo?
 • 00:14:53 -Bože, ty jsi ale hrozně nadával.
  -Já?
 • 00:14:57 Já? Kdy?
 • 00:15:00 Naďo, copak jsem nadával?
  -Já jsem teda vůbec nic neslyšela.
 • 00:15:05 -Jistě!
  -Tak co to povídá? Jdeme.
 • 00:15:22 -Jeďte vojáčci,
  jen ať se vám daří!
 • 00:15:31 -Mám jeden jediný den.
  Jeden den týdně.
 • 00:15:34 A strávím ho s rodinou?
 • 00:15:37 Ne, musíte mě prozradit.
  To vás někdo nutil? Nutili vás?
 • 00:15:41 -No co? Byl celý pryč.
  Pořád křičel: Obilí! Pole! Kolchoz!
 • 00:15:44 -A co já s tím?
  Co s tím mám společného?
 • 00:15:47 Copak jsem Mičurin?
  To je neuvěřitelné!
 • 00:15:51 Milá moje, rozkaz se musí splnit,
  chápete to?
 • 00:15:54 Dostanou ode mě na kokos!
  Ale poslechli mě.
 • 00:16:00 -Mimochodem, já za to
  taky můžu dostat na kokos,
 • 00:16:03 a bude to jedině správně.
 • 00:16:05 -Serjoženko, kokosy nejsou,
  budou až později.
 • 00:16:08 -Cože?
  -U oběda.
 • 00:16:14 -Já se vážně zblázním!
  To je rodinka.
 • 00:16:17 Ten tvůj strejda
  je sice profesor, Marusjenko,
 • 00:16:20 ale je polo-inteligent.
 • 00:16:23 -Vůbec nechápu, proč chodíte
  do té špinavé vesnické bani,
 • 00:16:27 když máme nádhernou
  čistou koupelnu.
 • 00:16:31 Já vím, já vím, já vím, já vím.
 • 00:16:35 Suvorov, Kutuzov i Puškin
  se chodili mýt do bani.
 • 00:16:39 Já to všechno vím.
 • 00:16:42 Ale malé dítě nemá v baně
  rozhodně vůbec co pohledávat.
 • 00:16:47 -Vsevolode!
  Proč vy pořád jen mlčíte?
 • 00:16:50 Vy, vy jste jak Švýcarsko.
  Sytý a lhostejný.
 • 00:16:54 -Právě naopak. Jsem hladový
  a vášnivý jako cikán.
 • 00:16:59 -Vždycky si sednete do cesty
  a ještě si natáhnete nohy.
 • 00:17:03 -Jau, jau! Do prkvančic!
 • 00:17:06 Náš velitel divize má pravdu.
  Tohle je hotový blázinec.
 • 00:17:27 -Mášo, Goško, ahoj.
 • 00:17:30 -Ahoj! Ruce pryč! Hurá!
 • 00:17:33 -Babičky, co to tam provádíte?
  -Tichoučko, pšššt.
 • 00:17:38 Pšššt!
 • 00:17:41 -Proč to chceš udělat?
  Já to nechápu.
 • 00:17:44 -Jak to myslíš?
 • 00:17:46 To jsou léky, co Borjenka
  přivezl ještě před revolucí.
 • 00:17:50 -No, a proč to všechno vyhazuješ?
 • 00:17:53 -No, proč asi? To se musí.
  Podívej, kolik toho je!
 • 00:17:57 No, podívej!
 • 00:18:00 Ještě tam nacpala trávu.
  Ukaž, počkej!
 • 00:18:03 Víš, že jak jde o léky,
  není normální.
 • 00:18:06 Doktor jí předepsal železo
 • 00:18:09 a ona vařila hřebíky
  a pila ten odvar.
 • 00:18:13 Vždyť by se mohla otrávit.
 • 00:18:28 -Slečno!
  -Ano?
 • 00:18:31 -Slečno!
  Promiňte, je to Zagorjanka?
 • 00:18:34 -Ah. Jaká Zagorjanka?
  Jaká Zagorjanka?
 • 00:18:38 -Tak možná Zgorjanka?
  -Mami! Maminko!
 • 00:18:44 Mladý pane, promiňte,
  prosím vás, je tady MLUM?
 • 00:18:48 -Mlum? Prosím vás, jaký mlum?
  Jaký mlum? Jaký?
 • 00:18:54 -Vesnička, ano, malířů, literátů,
  umělců a muzikantů.
 • 00:18:58 Zkratka, milý příteli, MLUM!
 • 00:19:01 -Jehehe!
 • 00:19:06 -Už jde. Už je tu.
  Hned je tu, ano, ano.
 • 00:19:08 -To je jako pečivo na ozdobu.
  A co je tohle?
 • 00:19:10 -Přiznání je matka justice.
  -Co to je?
 • 00:19:12 -Tohle přinesli pionýři
  pro soudruha Kotova.
 • 00:19:18 -K snídani.
 • 00:19:20 Přiznání je matka justice.
  No, jen si to vezměte.
 • 00:19:23 -Sevo, nemohl by sis
  ty komentáře odpustit?
 • 00:19:25 Ten tvůj jazyk tě zničí.
  -Naďo, nech toho.
 • 00:19:28 -Celý život jsem si myslel
  a myslím si stále,
 • 00:19:31 že presumpce neviny
  je základem jakéhokoli práva,
 • 00:19:34 včetně římského,
  které mám tu čest vyučovat.
 • 00:19:37 -Přestaň, už přestaň.
  To je nějaký vtip. Už toho nech.
 • 00:19:40 -Olečko, Oljo, kdy mě ostříháš?
 • 00:19:43 -Naďo!
  -Co?-Ostříháš mě?
 • 00:19:45 -Myslíš, že je to potřeba?
  -No jistě, jsem celý zarostlý.
 • 00:19:47 -Borenka měl rád,
  když jsem ho stříhala.
 • 00:19:50 -Skoč pro poštu.
 • 00:19:52 -Bratr měl vždycky děsný účes.
  -No, měl ho takový, takový...
 • 00:19:55 -U nás byla zase čistka.
  -Čistka?
 • 00:19:58 -Vyhodili půl katedry
  za nedostatečné znalosti
 • 00:20:01 prvotních pramenů
  marxismu-leninismu.
 • 00:20:04 -Půl katedry?
  -Ale mě, mě nechali na pokoji.
 • 00:20:07 -Strejdo Sevo, zahrajte něco.
  -Co?-Zahrajte.
 • 00:20:11 -Naďuško, to přece nejde.
 • 00:20:13 -Počkej, počkej, tady mám čelist.
 • 00:20:20 Promiňte.
  Naďuško, to je tvůj nástroj.
 • 00:20:24 Ukážu vám, jak se do něj fouká.
 • 00:20:28 -Tak ukaž.
  -Tak koukejte!
 • 00:20:31 -No?
 • 00:20:33 Ááá!
  -Jejda. Ááá!
 • 00:20:35 -Bravo! Bravo!
  Bravo, bravo, bravo!-Výborně!
 • 00:20:39 -Tak, co jsem to chtěl?
  Bylo to něco moc důležitého. Ano!
 • 00:20:43 -Vidíte, a jsem tady!
  -Ó!
 • 00:20:46 -Co to, prosím tě, provádíš?
  -Ano, to se neobnosí,
 • 00:20:50 to je jako vojenský kabát,
  to se neobnosí.
 • 00:20:53 -Ano, ano, ano.
  -Ale není to došité.
 • 00:20:56 -Neboj. Všechno je báječné.
  Nezlob se, prosím tě.
 • 00:20:59 -Ale je to hezké,
  už tomu moc nechybí!
 • 00:21:02 -Dobře, ale mohlas mi to
  aspoň ukázat.
 • 00:21:05 -Bude to nádhera.
  -Ovšem!
 • 00:21:08 -Jsem bez nálady.
  Chtěla jsem to nejdřív dokončit.
 • 00:21:11 -Ale vždyť je to skoro hotové.
  -Neušpiň to!
 • 00:21:15 -Sluší, sluší vám to.
  Sluší vám to.
 • 00:21:17 -Opravdu?
  -Moc, opravdu.
 • 00:21:21 -Ljoljo!
  -A je to tady.
 • 00:21:23 NÁŘEK, PLÁČ
 • 00:21:29 -Rozlícená panna
  je strašnější než tygr.
 • 00:21:32 -Cucá hřebíky.
  Jednou najdeme otrávenou mrtvolu.
 • 00:21:35 -Tak jo.
  -Běž!
 • 00:21:38 -Dobré ráno vespolek.
  -Dobré ráno.
 • 00:21:41 -Všechno nejlepší!
  Pardon, soudruzi!
 • 00:21:44 Mochovová! Kde je?
  -Mochovová je tam.
 • 00:21:46 -Nechte Káťu být.
  -Něco na zub. Položím to sem.
 • 00:21:50 Dnes se chystá svátek
  stalinského stavění vzducholodí.
 • 00:21:53 -Vzducholodí!
  -Správně!
 • 00:21:55 -Co se vám stalo?
 • 00:21:57 -Tanec ptáčka, co přiletěl
  na vzducholodi, krasavice!
 • 00:22:00 Zajímavé slovo.
  Mladice krasavice, kouzelnice!
 • 00:22:04 Bohatý ruský jazyk!
  Co myslíte, Sergeji Petroviči?
 • 00:22:08 -Copak?
  Hezký svátek!Ano.
 • 00:22:11 -Co je?
  -Co je?
 • 00:22:13 -Řekněte mi, co proti mně má?
  Madam!
 • 00:22:15 -Nemáte pravdu.
  Nemáte pravdu, Sergeji Petroviči.
 • 00:22:19 Kirik se alkoholu ani netkne.
  Vůbec nikdy, opravdu nikdy.
 • 00:22:25 Už nic neříkejte. Navíc je svátek.
  Je svátek a je horko.
 • 00:22:29 Víte, na co jsem si vzpomněla?
 • 00:22:33 HUDBA Z GRAMOFONU
 • 00:22:41 -Víte, na co jsem si vzpomněla?
  Vzpomněla jsem si,
 • 00:22:45 jak ho v dětství houpal
  velkokníže Dmitrij Pavlovič.
 • 00:22:50 -Houpal, houpal, až to přehnal.
  Po ránu.
 • 00:22:56 -Vy jste jako Péťa Trofimov.
  Ta postava z Čechova. Vzpomínáte?
 • 00:23:01 -Višňový sad!
  -Ano, věčný student.
 • 00:23:04 A vy jste věčný docent,
  ale vaši přátelé už jsou akademici.
 • 00:23:07 -Kdepak, to nejsou mí přátelé.
  Moji,... kdeže loňské sněhy jsou.
 • 00:23:13 -Vrátils ten dluh?
  -Jaký dluh?
 • 00:23:17 -Co jsem ti dala pro sodovkářku.
 • 00:23:21 -Oh! Mami, proč máte kabát?
  -Zkoušela jsem si ho.
 • 00:23:24 -Kabát v tom vedru?
  -Předváděla jsem ho. -Hm. Aha!
 • 00:23:28 -Takže co? Hm?
  -Zítra to vrátím. Čestné slovo.
 • 00:23:31 Teplé jídlo není?
 • 00:23:34 HUDBA Z GRAMOFONU -Unavené slunce
  se něžně loučilo s mořem...
 • 00:23:39 -Kiriku, dáváš si po ráno po vínu
  vždycky ještě kořalku?
 • 00:23:43 -Podívejte Sergeji Petroviči,
 • 00:23:46 nekoukejte na opilství
  jako na neřest.
 • 00:23:49 Jak jste to říkala?
 • 00:23:51 Jako na neřest vůle.
  -Vůle.
 • 00:23:54 -ale jako na pohyb... Ehm.
  -Zhrzené duše.-Zhrzené duše!
 • 00:23:57 Přesně tak.
  Kouzelnice moje!
 • 00:24:03 KRKNUTÍ
 • 00:24:06 -Kiriku, půjčil sis od Marusji
  pět rublů. Proč to nevrátíš?
 • 00:24:10 To se nedělá. Hm?
 • 00:24:13 -Cože? Kam jdeš?
 • 00:24:15 -No, tak si snídejte sami.
  A čaj je studený.
 • 00:24:19 -Ale prosím tě. Co je?
 • 00:24:23 A teď se urazil.
 • 00:24:48 -Gruševová Ljuba.
  -Gruševová Ljuba.
 • 00:24:51 Ljubočko, proč jste neřekla,
  že jdete k nám? Hm?
 • 00:24:55 Svezl bych vás na svém bicyklu.
  Velká romantika.
 • 00:24:59 -Á, to ano! Obzvlášť, když je to
  dámský bicykl bez rámu.
 • 00:25:03 -No a co?
  -No, já nevím.
 • 00:25:06 Já to na bicyklu bez rámu
  nikdy nezkoušela.
 • 00:25:09 -No, víte...
 • 00:25:13 -Tak co, jdeme se koupat?
  -Rozkaz.
 • 00:25:15 -Zdravíčko.
  -Zdravíčko.
 • 00:25:18 -Jdeš se koupat?
  -To jsem nebyl já.
 • 00:25:20 -Kdy tě naučím pořádku?
  Všechno necháváš všude válet.
 • 00:25:24 -No, no, no.
 • 00:25:26 -Musím říct, Ljubočko,
  že ten referát je zdařilý.
 • 00:25:28 -Óh, teda! Soudruh Kotov!
  Máme na katedře jeho portrét!
 • 00:25:34 -Na koni?
  -Ne.
 • 00:25:37 -Ne?
  -Bez koně, pěší.
 • 00:25:39 -A můj portrét tam náhodou nemáte?
  -A vy jste kdo?
 • 00:25:44 -Já?
 • 00:25:49 Já jsem ten jeho kůň.
 • 00:25:57 -Jé! Vy jste samý žert.
  -To ještě uvidíte.
 • 00:26:02 VZLYKÁNÍ
  -Maminko moje.
 • 00:26:05 -No jo, Mochovová,
  s těmi tvými léky je amen.
 • 00:26:09 -Tohle bylo z Francie,
  už ani nevím, na co to bylo.
 • 00:26:13 -Nebreč, Mochovová,
  prosím tě, nebreč.
 • 00:26:17 Řeknu taťkovi, ať ti přiveze
  nějaké jiné tabletky.
 • 00:26:20 -Co bez nich budu dělat?
 • 00:26:24 -Jé, Mochovová, pionýři!
  Nebreč! Pionýři nebrečí!
 • 00:26:27 -To je hrůza. To je strašné.
 • 00:26:31 Naďo!
  -Jdou pionýři! Pionýři.
 • 00:26:35 -Prý je dneska svátek.
  He? Nevíš čeho?
 • 00:26:39 -Já těm jejich svátkům nerozumím.
 • 00:26:43 Vím jen, že je to svátek
  něčeho hodně velkého sovětského.
 • 00:26:49 Taky si lehnu.
  -No jistě.
 • 00:26:52 -Nějak se mi pořád...
  -Lehni si.
 • 00:26:55 -... točí hlava. Lehnu si.
 • 00:26:59 Ale, Naďa,
 • 00:27:02 Naďa, ta všechny ty svátky zná.
 • 00:27:06 Jo.
 • 00:27:11 POCHODOVÁ SKLADBA
 • 00:27:18 ZPĚV
 • 00:28:12 -Bože můj!
 • 00:28:15 Co to tady cítím?
 • 00:28:19 Není to budoucí pionýrka
  a jedničkářka, holčička Naďa?
 • 00:28:25 -Odkud mě znáte?
  -No, jak bych tě neznal?
 • 00:28:29 Budoucí nejlepší jedničkářku!
 • 00:28:34 -Nejste letní děda Mráz?
 • 00:28:36 -Jo, Naďo.
 • 00:28:39 Já jsem kouzelník z Maghrebu.
 • 00:28:42 -A co je to Maghreb?
 • 00:28:45 -No, Maghreb to je země
  letních dědů Mrázů.
 • 00:28:50 -Sovětská?
  -Ale jistě.
 • 00:28:54 Všichni letní dědové Mrázové
  žijí jedině v sovětské zemi.
 • 00:28:59 -A zimní?
  -Zimní taky.
 • 00:29:01 -Nejste náhodou doktor?
  -Hm. Může být.
 • 00:29:07 -Mochovová ho potřebuje.
  -Ona ještě žije?
 • 00:29:10 -Žije. Prababička Ljolja
  jí naházela léky do vody.
 • 00:29:14 -Proboha, ta taky ještě žije?
  -Jo a jak!
 • 00:29:20 -Óh! Děda Mráz přišel k vám
  a dárek má v nůši.
 • 00:29:25 -Mochovová! Mochovová!
  Jde k nám, Mochovová.
 • 00:29:28 -Kdo jste?
  -Uhněte z cesty, panno jedna!
 • 00:29:30 -Kdo vás sem pozval?
 • 00:29:33 -Co? Kuk!
  JEKOT
 • 00:29:35 Atandé!
  Běžte Marusje utřít prcku!
 • 00:29:38 -Káťo! Káťo!
  -Tádá, taradá, tará!
 • 00:29:41 -Proboha, máme dost
  vlastních bláznů. Co tu chcete?
 • 00:29:45 -Mlčte, polygamisto!
  -Jak to myslíte?
 • 00:29:48 -Hmmm! Zdravím,
  naše hrdinné prababičky.
 • 00:29:54 -Jaké prababičky?
  Ještě nejsem ani babička.
 • 00:29:58 -Káťo! Nebo někdo!
 • 00:30:00 -Áá!
  -Co je? Musíte tolik dupat? Proč?
 • 00:30:04 -Áá! Ty jsi tu taky,
 • 00:30:07 milovníku sladkých vín
  a protřelých žen?
 • 00:30:14 ZPĚV
 • 00:30:18 -Ou! Tak!
 • 00:30:23 A je to 34-15, linka 19.
 • 00:30:26 -Co to povídal?
  -To je telefon ke mně do práce.
 • 00:30:33 ZPĚV
 • 00:30:58 -Buďte zdrávi!
  -Mítěnko! Já to věděla!
 • 00:31:01 -Ale ne, to je přece Míťa!
  -Pane bože, pane bože, Dmitrij!
 • 00:31:05 -Miťulo, drahoušku!
 • 00:31:07 To říkával Borja,
  když byla Marusja malá.
 • 00:31:11 Běž Marusje utřít prcku říkával!
 • 00:31:13 -Rád vás zase vidím!
  Á, teta Jelena.
 • 00:31:17 -Pojď sem, ty jeden!
  -Ale já ho poznala!
 • 00:31:20 -Musím vám říci, že...
  -No tak, strejdo Sevo.
 • 00:31:23 -Tak ji vidíš.
  -Konečně jsi tady, Míťo.
 • 00:31:30 -No tak, klid.
 • 00:31:36 -Seznamte se.
  To je můj muž Sergej.
 • 00:31:40 A tohle je Míťa, rodinný přítel,
  otcův oblíbenec.
 • 00:31:43 -Jeho nejlepší žák.
  -Dobrý den. Kotov.
 • 00:31:46 -Těší mě.
  -Mě taky.
 • 00:31:49 -My už se přece známe.
  -Hm, no jistěže, já vím.
 • 00:31:52 -Jak to že se znáte?
  -To bylo dávno.
 • 00:31:55 Letmo a v minulém životě.
 • 00:31:57 A kdo je tohle?
  -To je naše dcerka Naďa.
 • 00:32:00 -Můžeš mi říkat strejdo Miťaji.
  -Strejda Miťaj!
 • 00:32:04 -Ááá? A kde?
  -Zavři pusu.
 • 00:32:07 -Mochovová. Mochovová.
  Ty moje nevrtaná perlo!
 • 00:32:12 Ještě jsi nevrtaná?
 • 00:32:15 Mochovová. Mochovová.
  Prach pořád neutíráš, co? Né!
 • 00:32:20 -Kdo? Já že neutírám prach?
 • 00:32:22 -Nechte ji, chudák holka, no tak!
  -Buď zticha! Nic neříkej Lidijo!
 • 00:32:25 -Počkat! Počkat, počkat!
 • 00:32:28 Nový rok 1928,
  než jsem tenkrát odjel.
 • 00:32:31 Všichni jsme schovávali dárky.
  Tady jsem schoval bonbon.
 • 00:32:34 Mochovová!
  -Schoval.
 • 00:32:37 -Schoval jsem ho tady? Oh, fuj!
  -Není tam.
 • 00:32:41 -Tak schválně.
  -Byl tam.
 • 00:32:43 -Och!
  -A byl tam, byl tam, vidíš?
 • 00:32:46 -To je celý náš Míťa.
  Ty ses vůbec nezměnil.
 • 00:32:50 -Podívej.
 • 00:32:52 -No ano. Všichni se radují
  a mně vždycky zkazí náladu.
 • 00:32:54 -Ale no tak, vždyť ho znáš.
  Je to prostě Miťa.
 • 00:32:56 -On to udělal naschvál,
  Lidijo Stěpanovno!
 • 00:32:59 -Nech už toho!
  A běž radši připravit samovar.
 • 00:33:01 Tak pojďte, pojďte, dáme si čaj!
 • 00:33:03 -Tak jo, pojďte, pojďte!
  -Jdeme!
 • 00:33:05 -Čaj! Mochovová dělá dobrý čaj.
  -Ano, dáme si čaj!
 • 00:33:07 -Čaj? Proč jen čaj?
  Nejen čaj! Nejen čaj!
 • 00:33:09 Ale no tak, kdo má pořád pít
  tu obarvenou vodu.
 • 00:33:11 Copak jsem nějaká žába?
  -Ale Kiriku!
 • 00:33:13 -No tak pojďte, pojďte.
  -Naděnko, přistrč tu židli, ano?
 • 00:33:16 -Jenom si odskočím!
 • 00:33:18 -Marusjo, prosím tě,
  nalij mi trochu vody, umírám žízní.
 • 00:33:20 -A Filip je u tebe?
  -Filip je u mě!
 • 00:33:24 Hned vám všechno řeknu.
  Jen co si umyju ty fousy.
 • 00:33:27 -Zestárl?
  -Já jsem ho ani mladého nezažil.
 • 00:33:31 -Míťo!
  -Ano?
 • 00:33:34 -A jsi ženatý?
  -Jsem.
 • 00:33:37 -Máš děti, Mítěnko?
  -Mám.
 • 00:33:40 -No a kolik?
  -Tři!
 • 00:33:43 -Ty jsi teda šikula.
 • 00:33:46 -Nenechal jsi hudby?
  -Ne!
 • 00:33:50 -Míťo, musím se tě na něco zeptat.
  Cos celé ty roky vlastně...
 • 00:33:53 ŠEPTÁ-Nech toho
  a běž do kuchyně!-Ano?
 • 00:33:56 -Běž, běž!
  -Ale nic. Potom.
 • 00:34:07 -Strejdo Miťaji!
  -Ano, teto Naďo?-Co si dáš?
 • 00:34:10 Čaj s marmeládou
  nebo kávu s mlékem?
 • 00:34:13 -Kávu s marmeládou.
  -No tohle!
 • 00:34:15 Babičko?
  -Ano?
 • 00:34:17 -Strejda Miťaj říká,
  že si dá kávu s marmeládou.
 • 00:34:21 -Nepovídej.
 • 00:34:24 -Naďo! Naďo!
  -No?
 • 00:34:26 -Kolik je ti?
  -Šest.
 • 00:34:29 -Á, Olgo Nikolajevno!
  -Ano?-Vzpomínáte?
 • 00:34:31 Marusje bylo šest, mně šestnáct.
 • 00:34:33 Byli jsme ve Velkém divadle
  a Boris Konstantinovič dirigoval.
 • 00:34:36 -Ano.
 • 00:34:38 -Mí-Míťo, je mi to trapné,
  ale jen do večera.
 • 00:34:42 Večer ti to určitě... Míťo!
 • 00:34:45 Přinesl jsem mu ručník.
 • 00:34:48 -Zazněla ouvertura
  a ona do mě strká, že chce čůrat.
 • 00:34:51 -Díky, Míťo.
 • 00:34:54 -Povídám jí: "Teď jsme přišli,
  musíš to vydržet."
 • 00:34:57 A ona: "Ale mně se chce čůrat."
  A já: "Musíš to vydržet."
 • 00:35:00 Ale ona pořád, že chce čůrat.
 • 00:35:03 Všichni už na nás syčeli
  a ona pořád, že chce čurat.
 • 00:35:06 Co dělat?
  Řekla, že sama na záchod nepůjde.
 • 00:35:09 Kam s ní jít?
 • 00:35:12 Na pány ji nepovedu
  a na dámy nesmím. Co dělat?
 • 00:35:15 Táhnu ji na pány.
 • 00:35:17 Odtamtud vyšel Rachmaninov.
 • 00:35:21 Rachmaninov a povídá:
  "Čí je tohle sympatické dítě?"
 • 00:35:25 Já: "Borise Konstantinoviče."
  On: "To je ale pěkný chlapeček.
 • 00:35:31 Vyřiďte Borjovi,
  ať mu koupí kalhoty."
 • 00:35:36 -Kávu nebo čaj?
 • 00:35:38 -Chtěl jsem jen vodu.
  Ne. Nic si nedám. Děkuju!
 • 00:35:41 -No tak kávu nebo čaj?
 • 00:35:43 -Díky. Pozdě jsem snídal, děkuju.
  Dobrou chuť!
 • 00:35:46 -To je tátovo místo.
  -Naďo, že se nestydíš.
 • 00:35:49 -Dej pokoj. Ale no tak, Naďo!
 • 00:35:51 -Kirika jsi ale vyhodil, tati.
  -No, ehm.
 • 00:35:54 -Ano, toho jsme měli vyhodit dávno.
  -Ten si to zasloužil.
 • 00:36:00 -Dmitriji.
  -Ano?
 • 00:36:03 -O tom mluvit nebudu, klid.
  Dmitriji, ve včerejší Pravdě...
 • 00:36:07 -No tak, prosím tě.
  -Mami.
 • 00:36:36 -Marusjo?
  -Ano?
 • 00:36:39 -Chceš něco nalít?-Já?
  -Mhm. -Ne.
 • 00:36:42 -Co to děláš?
  -Hm? Tohle?-Jo.
 • 00:36:44 -To je sklenice.
  -Hmm.
 • 00:36:58 -Tak co? Jdeme se koupat?
  Už je půl dne pryč.
 • 00:37:01 Jdete se koupat?
  -Já jo!-Moc rád.
 • 00:37:04 -Kde máš ty plavky?
  -Visí tam, tatínku.
 • 00:37:07 -Kiriku!
  -Ano!
 • 00:37:09 -Jdeme se koupat!
  -Ano! Jdeme! Koupačka!
 • 00:37:12 Tak jo. Můžeme!
 • 00:37:14 -No, všechno je jako dřív.
 • 00:37:18 Vždyť ty ses vůbec nezměnil.
 • 00:37:22 Jen máš jiný účes.
 • 00:37:26 -No, vidím, že vy jste se
  taky moc nezměnili.
 • 00:37:29 -Jen nepovídej.
  Ale už se nezměníme.
 • 00:37:35 -Cukr?
  -Já ho přinesu, mami.
 • 00:37:39 -Pořád ty stejné noviny.
  Co svět světem stojí-Co?
 • 00:37:42 -Lidijo, Lidijo.
  -Co, drahý?
 • 00:37:46 TLAMPAČ-Dnes v 17 hodin
  se na scéně parku Dobytí Bastily
 • 00:37:51 koná slavnostní koncert
  z děl skladatele Dviňajeva
 • 00:37:56 na počest 6. výročí
  celonárodního svátku
 • 00:38:00 stalinského stavění vzducholodí
  a vzduchoplavby.
 • 00:38:05 Vstup volný!
  Hezký svátek, drazí soudruzi!
 • 00:38:13 -Nedám, Mochovová. Nedám!
 • 00:38:17 -Ale no tak, zase mě zlobíte.
  Jdu zabrat naše místo!
 • 00:38:35 -Soudruhu? Soudruhu!
  Kolik je hodin?
 • 00:38:38 -Och, cože?
  -Ach, ááá!
 • 00:38:45 -Vztyk! Pozor!
 • 00:38:48 -Pohov, pohov, kluci.
  Užijte si svátek.
 • 00:38:50 Užijte si to.
  -Vy taky. Hezký svátek.
 • 00:38:52 -Naďo, na.
 • 00:38:55 -Mochovová, prosím tě ne,
  necpi mi panenky.
 • 00:38:57 Už jsem přece, už nejsem malá.
 • 00:39:00 -A co ti mám proboha cpát?
  Ty si máš hrát s panenkami.
 • 00:39:03 Nevymýšlej si, Naďo!
 • 00:39:05 Prý že není malá.
  To snad není pravda.
 • 00:39:16 -Chci být co nejdřív pionýrka, víš?
  -A proč?
 • 00:39:19 -To je přece jasné.
 • 00:39:22 Na zatroubení se vstává,
  na hvízdnutí se koupe.
 • 00:39:26 -Na hudbu se leží v rakvi.
  Kdo to řekl?
 • 00:39:29 -Proč?
 • 00:39:32 -Jak bych ti to řekl.
  Na zatroubení se vstává...
 • 00:39:36 -Sergeji Petroviči,
  Hezký svátek!
 • 00:39:40 -... na zahvízdnutí se koupe...
 • 00:39:44 -Dobrý den.-Dobrý den.
  -Jdete se koupat?
 • 00:39:46 -... na bubnování se pochoduje.
 • 00:39:49 Na harmoniku se obědvá.
 • 00:39:52 Když to všechno budeš dělat dobře,
 • 00:39:55 tak až budeš ležet v rakvi,
  zahraje ti orchestr.
 • 00:39:58 -Proč?
 • 00:40:18 Mmmm.
 • 00:40:22 Ha!
 • 00:40:26 -Marusjo, jdu na molo!
 • 00:40:30 -Hele, strejdo Miťaji.
  Co to povídáte?
 • 00:40:33 -Co by?
  -Naďo, neotravuj, jo?
 • 00:40:36 -Já otravuju?
  -Jo, otravuješ.
 • 00:40:39 -To snad není pravda.
 • 00:40:42 No tak si tu klidně seďte, já jdu.
 • 00:40:47 Na, hraj si.
 • 00:40:53 -Naďo, Naďo!
  -Co je?
 • 00:40:56 -Nic. Utíkej.
 • 00:41:03 TLAMPAČ
  -Pozor!
 • 00:41:05 Nálezce bílého pudla
  slyšícího na jméno Filimon,
 • 00:41:09 ať jde za hlídačem chaty 17
  vyznamenaného profesora Kaljuty.
 • 00:41:12 Pěkný svátek, drazí soudruzi!
 • 00:41:15 -Proč se tak kaboníš?
 • 00:41:18 Co se ti stalo, hm?
 • 00:41:21 -Máma mě vyhnala.
 • 00:41:23 -Máma tě vyhnala? Ano? Ajajaj!
  Tak máma nás vyhnala? Áh.
 • 00:41:30 Ta je ale zlá.
  Že jsi otravovala?
 • 00:41:34 Vyptávala ses? Čestné slovo?
  -Ano.
 • 00:41:42 Chtějí si popovídat.
  Jsou to staří kamarádi.
 • 00:41:47 Dlouho se neviděli.
 • 00:41:50 A najednou se ocásek vyptává.
  -Mhm.
 • 00:41:53 Víš, co uděláme?
  Pojedem se projet na loďce.
 • 00:41:58 -Sergeji! Nedělej to!
 • 00:42:01 Nemám to ráda.
  Ať se koupe tady.
 • 00:42:04 -Marusjo!
  No, my to spolu zvládnem!
 • 00:42:08 Zvládneme to.
 • 00:42:11 Opaluj se! Odpočívej!
 • 00:42:22 -Mohutná bronzová ramena.
 • 00:42:27 Já to chápu.
 • 00:42:31 Bělostný úsměv.
 • 00:42:34 Portréty ve všech institucích.
  A všechno se to hroutí.
 • 00:42:38 Jediným lusknutím.
 • 00:42:57 Olgo Nikolajevno,
 • 00:42:59 pamatujete si,
  když byla Maruska takováhle?
 • 00:43:03 -Hm. Samozřejmě.
 • 00:43:05 -Byly jí tak 2 měsíce
  a mně 10 let.
 • 00:43:09 Dovedla jste mě ke kolébce
  a řekla:
 • 00:43:13 "Miťulko, to je Musenka,
  seznam se s ní."
 • 00:43:18 Dal jsem jí palec k dlaničce
 • 00:43:22 a ona chňap za palec.
 • 00:43:25 Hlavně otevřela oči.
 • 00:43:29 Potom si prdla
 • 00:43:32 a řekla: "Pojďte blíž."
 • 00:43:40 -Co je to za nesmysl?
 • 00:43:42 Jak jsem mohla
  ve dvou měsících něco říct?
 • 00:43:45 -Jo, řeklas to.
 • 00:43:48 A jestli ne,
  tak sis to pomyslela.
 • 00:43:55 -Co je tohle?
 • 00:43:59 To si dřív neměl.
  -Co?
 • 00:44:07 To mě škráblo víko.
 • 00:44:10 -Jaké víko?
 • 00:44:12 -Rakve.
 • 00:44:16 TLAMPAČ
  -Soudruzi a soudružky.
 • 00:44:19 Součástí dnešní oslavy
 • 00:44:22 stalinského svátku vzducholodí
  a vzduchoplavby
 • 00:44:26 bude též cvičení civilní obrany,
  která je nedílnou součástí
 • 00:44:30 obrany naší země proti hydře
  světového imperialismu a fašismu.
 • 00:44:43 ZPĚV RUSKY
 • 00:45:05 -Marusjo,
 • 00:45:12 proč se mě na nic nezeptáš?
 • 00:45:18 Mlčíš. Proč mlčíš?
  -Čtu si.
 • 00:45:21 -Na nic nezeptáš?
  -Nic víc vědět nechci.
 • 00:45:27 -Co znamená víc?
  -Víc, než vím.
 • 00:45:34 -Zajímavé. A co víš?
 • 00:45:43 Co je tohle?
 • 00:45:46 Kdy sis to udělala?
 • 00:45:50 -Hm? Tenkrát.
  -A?
 • 00:45:52 -Zachránili mě.
 • 00:45:55 Nevěděla jsem,
  že se to musí dělat ve vodě,
 • 00:45:58 aby se nesrážela krev.
 • 00:46:00 -Marusjo.
  -Marusjo.
 • 00:46:03 -Musjo! Miťulo!
 • 00:46:07 Cé Ó!
  -Cé Ó! Tiše!
 • 00:46:11 -Civilní obrana!
  -Cože?
 • 00:46:16 -Zase provádějí cvičení.
  Chemický útok. Odejděte!
 • 00:46:22 Jděte, nebo vás seberou!
 • 00:46:24 -Raz, dva, tři. Levá! Levá!
  Raz, dva, tři. Levá! Levá!
 • 00:46:28 -Ještě jsou daleko.
 • 00:46:31 -Zase nás seberou. No tak.
  Zase nám nasadí tu hadici.
 • 00:46:37 -Olgo Nikolajevno, já se bojím.
 • 00:46:39 Dají nám plynovou masku
  a budou mi sahat na prsa.
 • 00:46:42 -Neboj, Kátěnko, to stihneme.
 • 00:46:45 -Minule nás chytili,
  násilníci jedni.
 • 00:46:48 -Káťo, nosítkáři!
 • 00:46:50 -Jací nosítkáři? Násilníci!
  Sahali mi na prsa a na kolena.
 • 00:46:54 -Jiná by byla ráda.
 • 00:46:56 Říkáš hlouposti!
  Nic se přece nestalo.
 • 00:46:59 -Jsem holka a oni na mě sahají.
 • 00:47:01 -Celý okres ví, že jsi holka.
  To ani nemusíš říkat.
 • 00:47:08 -Ty máš ale patičky.
  Kulaté, jemné a krásné.
 • 00:47:13 A já? Hm?
  Jen se podívej.
 • 00:47:16 Vidíš to?
  Podrážky. Tvrdé a ošlapané.
 • 00:47:20 Na típání cigaret.
 • 00:47:23 -To jsi tolik běhal?
 • 00:47:26 -No jo. Chodil i běhal.
 • 00:47:29 -A kam jsi běhal?
 • 00:47:32 -Za nimi a před nimi
  a za nimi a před nimi.
 • 00:47:34 Ty budeš mít tyhle patičky
  až do stáří.
 • 00:47:37 -Proč?
  -Proč?
 • 00:47:40 Protože je budeš mít
  takhle kulaťoučké.
 • 00:47:44 Bude hodně aeroplánů, automobilů,
 • 00:47:49 tramvají, trolejbusů, i metro.
 • 00:47:53 Budou úplně rovné cesty,
 • 00:47:57 strašně pohodlné botky
  a měkoučké ponožtičky.
 • 00:48:02 -Proč?
  -No, proč?
 • 00:48:06 Protože kvůli tomu budujeme
  sovětskou moc, Naděnko.
 • 00:48:11 Aby měli všichni lidé
  až do stáří kulaté patičky jako ty.
 • 00:48:16 A aby se nemuselo
  před nikým utíkat.
 • 00:48:21 Pěkně si v klidu jdi.
 • 00:48:24 Hlavně se dobře uč.
  Cti své rodiče.
 • 00:48:32 A miluj svoji sovětskou vlast.
 • 00:48:50 Jsi celá horká.
 • 00:48:53 Jak to, že jsi horká?
 • 00:48:56 Nejsi nemocná? Ne?
  -Ne.
 • 00:48:59 -Čestné slovo?
  -Čestné slovo.
 • 00:49:05 Tati, kdybys věděl,
  jak je mi s tebou dobře.
 • 00:49:08 -Mhm. Vážně?
  A mně jak je s tebou dobře.
 • 00:49:14 Jsem s tebou v klidu.
 • 00:49:17 Je mi s tebou tak lehko.
 • 00:49:25 -Já tě úplně zbožňuju.
 • 00:49:29 -Poplujeme spolu takhle napořád.
 • 00:49:33 -Mhm. Ale i s mámou.
 • 00:49:36 -No jistě, že s mámou.
  Jedině s mámou. Jak jinak?
 • 00:50:08 -Jdu se vykoupat.
 • 00:50:21 -Soudruhu. Soudruhu,
  kolik je hodin? Co je vám?
 • 00:50:27 -Pomozte...
  -Maminko.
 • 00:50:31 -... invalidovi vstát.
  -Ale jistě. Jistě.
 • 00:50:35 -Půl druhé.
  -Děkuju.KŘIK
 • 00:50:55 -Viděli jste ho?
  Koupe se v šatech!
 • 00:51:00 SMÍCH
 • 00:51:05 -Pitomec.
 • 00:51:10 Tak co...
 • 00:51:28 Míťo.
 • 00:51:39 Miťulo!
 • 00:51:57 Míťo!
 • 00:52:23 JEKOT
  -Ha? Lekla ses?
 • 00:52:26 -Pitomče!
 • 00:52:30 -Bála ses?
  -Ať se o tebe bojí tvoje žena!
 • 00:52:40 -Právě tady. Co?
 • 00:52:44 Měsíc po smrti
  Borise Konstantinoviče
 • 00:52:48 jsi přistihla Olgu s Kirikem.
 • 00:52:51 Hrozná historie.
 • 00:52:54 Rozčílila ses, uteklas z domu
 • 00:52:58 a já jsem tě našel tady.
 • 00:53:02 Hm? Tady!
 • 00:53:07 Byla zima. Pršelo.
 • 00:53:13 Přemlouval jsem tě,
  ať se vrátíš, ale nechtělas.
 • 00:53:19 Zůstal jsem.
 • 00:53:22 Nepamatuješ?
 • 00:53:25 ANGLICKY Než slanost slzí,
  tekoucích bezprávím,
 • 00:53:30 zanikla v zánětu.
 • 00:53:33 To si taky nepamatuješ?
 • 00:53:36 Noc jsme strávili ve stodole
  u hlídačky.
 • 00:53:40 Naši první noc.
 • 00:53:48 Co bylo dál?
 • 00:53:51 Měl jsem s sebou Shakespeara.
  Hamleta.
 • 00:53:55 Já četl. Ona plakala.
 • 00:53:59 Ty si plakala.
 • 00:54:02 Než slanost slzí,
  tekoucích bezprávím,
 • 00:54:07 zanikla v zánětu zpruzených očí.
 • 00:54:12 Víš, co mi nejvíc utkvělo?
 • 00:54:15 Otisk, co si měla na břiše.
 • 00:54:19 Od gumičky.
 • 00:54:22 Růžovoučká.
 • 00:54:25 Jako mívá dítě.
 • 00:54:28 -Proč mi to všechno vykládáš?
 • 00:54:32 -Já nevím proč.
 • 00:54:35 Marusjo.
 • 00:54:38 Jen jsem si myslel,
 • 00:54:42 že když tu nemůžu žít já,
  tak tu nemůže žít nikdo.
 • 00:54:47 Že tu z toho života nikdo nezbyl.
 • 00:54:52 Ovšem vy tu všichni jste.
 • 00:54:56 Žijete si tu jako dřív,
  ale beze mě.
 • 00:55:00 A mě jste vyškrtli?
 • 00:55:04 Gumou vymazali?
 • 00:55:25 SIRÉNA
 • 00:55:28 TLAMPAČ
  -Pozor, plynový útok.
 • 00:55:30 Plynový útok. Plynový útok.
 • 00:55:33 Soudruzi a soudružky,
 • 00:55:36 právě probíhá cvičení
  civilní obrany.
 • 00:55:39 Členové civilní obrany
 • 00:55:41 mají za úkol ochránit občany
  před plynovým útokem.
 • 00:55:45 -Soudružko, uklidněte se, ano?
 • 00:55:49 Je to záležitost státního významu.
 • 00:55:53 Nasaďte si plynovou masku.
  Nasaďte si plynovou masku!
 • 00:55:56 -Cože? Ale to já nemůžu!
  Nasaďte si ji, soudružko!
 • 00:56:01 -Plynovou masku!
  No tak, nasaďte si ji, prosím!
 • 00:56:05 Tak, ano! Dobře.
  -Pojďte sem. Já si tam lehnu.
 • 00:56:09 -Každý sovětský občan
  se musí podílet na civilní obraně.
 • 00:56:14 Bít se s hydrou
  světového imperialismu a fašismu.
 • 00:56:19 Kupředu! Mám váš slunečník.
 • 00:56:24 -No a mě odnést nechtěli!
 • 00:56:27 -Pojďte, ničeho se nebojte.
  Všechno dobře dopadne.
 • 00:56:31 -Nechte mě jít!
 • 00:56:35 Pomozte mi!
 • 00:56:41 -Haló! Vy, soudruhu!
 • 00:56:45 Soudruhu, nepotřebujete raněné?
  -Ano!
 • 00:56:48 -Jsem raněná.
  -Nosítka.-Těžce.
 • 00:56:51 -Nosítka. Plynovku!-Rozkaz.
  -Lehněte si.-Rozkaz.
 • 00:56:56 -Lehnout! Kupředu!
 • 00:57:01 -Stát! Okamžik! Okamžíček!
 • 00:57:04 Soudruhu! Soudruhu s chobotem!
 • 00:57:07 A co já? Co já?
 • 00:57:10 -Co je vám?
  -Jsem zabitý.
 • 00:57:12 -Ty nebereme.
  -Jak to? Au!
 • 00:57:16 -Nosítka! Plynovou masku.
 • 00:57:19 -Teď jsem zraněný.
  -A kupředu.
 • 00:57:21 -Au! Všechno mě bolí.
  -Prosím!
 • 00:57:23 -Kupředu! Kupředu!
  -Tak kupředu! Sedni!
 • 00:57:27 -Oh. Co to děláte?
  Hned mě pusťte! Slyšíte?
 • 00:57:30 -Slečno, na předních nosítkách,
  jak se jmenujete?
 • 00:57:35 -Kupředu!
 • 00:57:37 -Já tu byl před vámi!
 • 00:58:25 TLAMPAČ-Rudá civilní obrana
  je spolehlivý štít sovětské země
 • 00:58:30 před agresí světového imperialismu.
 • 00:58:34 Hezký svátek, drazí soudruzi!
 • 00:58:44 -Sedím, sedím na třešni,
  pořád nemám třešní dost,
 • 00:58:48 strejda Stalin nám praví,
  buďte mámě pro radost.
 • 00:59:05 -No, teda. Kde jsou?
 • 00:59:08 -Jo, zajímavé.
 • 00:59:16 -Jen se podívej. Nechali tu boty,
  míč tu nechali a knížku taky.
 • 00:59:22 A odešli bez nás.
 • 00:59:25 -Jo. Jo.
 • 00:59:35 -Tati!
  -Co je?
 • 00:59:38 -Kam tak strašně ženeš?
 • 00:59:40 -Naďušo, copak běžím?
  Já si klidně jdu.
 • 00:59:45 -Ne, běžíš!
  -Nestačíš mi?
 • 00:59:48 -Nestačím.
  -Vezmu tě.
 • 00:59:51 Tak pojď.
  Jako na koně. A jde se.
 • 00:59:54 Půjdeme, půjdeme a podíváme se.
  Kde asi můžou být?
 • 00:59:58 -Tati víš, co by mi máma udělala,
  kdybych nechala knížku na pláži?
 • 01:00:03 To by byl výprask!
  -No jo. To jo.
 • 01:00:06 -Tati, to bolí. Hm!
  -Kde tě to bolí? Hm?
 • 01:00:09 Ty máš ale povahu,
  to má máma pravdu.
 • 01:00:12 -Ach jo, tati,
  úplně jsi mi otlačil břicho.
 • 01:00:15 -A už jsme tu! To je dobré!
 • 01:00:18 -Hele, tati, strejda Miťaj
  si tu pověsil kalhoty.
 • 01:00:21 -No jo.
  -I košili.
 • 01:00:24 -To je zajímavé.
  Pověsil si sem kalhoty i košili.
 • 01:00:27 Na, pověs to.
  -A jak to mám udělat?
 • 01:00:30 -Nevím. Zachyť se
  a nějak to proveď.
 • 01:00:33 -Je to vysoko!
  Hop. Hop. Hop.
 • 01:01:02 -To už stačí.
  Dost, dost, už dost!
 • 01:01:05 Stačí. Dost.
 • 01:01:08 Dost. Už dost, dost.
 • 01:01:11 -Ještě chvilku.
 • 01:01:14 -Dost, dost, dost. Já se bojím.
  Dost, dost. Už to stačí.
 • 01:01:34 -Vzpomínám, jak Borenka chtěl,
 • 01:01:38 aby si chudý student Míťa
  přivydělal.
 • 01:01:42 Ať prý učí Musju hudbě.
 • 01:01:45 Když jsem byla s nimi v pokoji,
  bylo všechno velice vážné.
 • 01:01:50 Legato, staccato,
  pedály, prstoklad.
 • 01:01:54 Jednou jsem odešla,
  někde jsem se zdržela
 • 01:01:58 a najednou slyším:
  "Co jste to hráli, Míťo?"
 • 01:02:02 No, ano! Kankán!
  -Kankán!
 • 01:02:06 Máma vešla a já, já byla malá
  jako Naďa a dělala jsem tohle.
 • 01:02:09 Ano!
  -Ano. Byla malinká.
 • 01:02:12 A tancujeme! Prosím!
 • 01:02:16 -Cha. Máma.
 • 01:02:20 -Tancuje se!
  -To snad ne!
 • 01:02:29 Né tak rychle!
 • 01:02:34 -Není to krása?
 • 01:02:38 -Ale co to děláš?
 • 01:02:44 -Jen do toho děvčata!
 • 01:02:47 -Já tančím!
 • 01:02:55 -A to jste chtěli tančit beze mě!
 • 01:03:13 -Opatrně, Lidije, opatrně!
  -Jen klid.
 • 01:03:17 SMÍCH, JÁSÁNÍ
 • 01:03:52 -Sergeji Petroviči,
  proč obědváte sám?
 • 01:03:56 Proč jste na nikoho nepočkal?
 • 01:04:00 -Chtěl jsem jim říct,
  ale nemluvím francouzsky. Zatím.
 • 01:04:10 Dej mi ubrousek.
 • 01:04:19 A ty Mochovová umíš francouzsky?
 • 01:04:24 -Ano, mluvím.
 • 01:04:27 -No tak běž.
  ŠEPTÁ
 • 01:04:38 Chceš pomoct?
 • 01:04:48 FRANCOUZSKY-Je prostřeno!
 • 01:04:51 Povídám, prostřeno!
 • 01:04:54 -Oběd? Jdeme obědvat!
  Kde je Sergej Petrovič?
 • 01:05:00 -Sergej Petrovič už obědvá.
 • 01:05:03 -Oběd!
 • 01:05:05 -Nech už toho.
  Tak jdeme, pojďte.
 • 01:05:08 -Ne tak rychle.
 • 01:05:15 -Míťo, už to asi všechno uschlo,
  hned ti to donesu.
 • 01:05:54 -Marusjo, co tak křečovitě držíš
  to moje oblečení?
 • 01:05:59 -Co? Cože? Ty jeden!
 • 01:06:06 Boty!
 • 01:06:10 -Marusjo!
  -Bože můj!
 • 01:06:14 -No, a je to!
 • 01:06:37 -No, to snad ne!
 • 01:06:47 Chlapi, mám takovej problém,
  rozpila se mi adresa! Pomozte!
 • 01:06:51 Vesnice Zagorjanka, Zagorka?
  Jezdím od rána po celém okrese!
 • 01:06:55 -Kde ses tu vzal? Tady to není!
  Koukej odsud odjet!
 • 01:06:58 Tohle je důležitý objekt!
  Hned odtud odjeď! Koukej zmizet!
 • 01:07:02 Dělej, vypadni!
 • 01:07:05 -To nechápu! Od rána jezdím.
  Rozpila se mi adresa!
 • 01:07:09 Měl jsem ji v košili!
  Žena mi ji vyprala!
 • 01:07:22 OPERNÍ ZPĚV
 • 01:08:00 -Děkujeme!
 • 01:08:03 -Úžasné. Krása, nádhera.
 • 01:08:06 Úplně jako za Borenky.
 • 01:08:09 -Bože můj.
 • 01:08:11 Vzpomínám, jak to Ljolja
  zpívala na scéně. To byly časy.
 • 01:08:16 To byly časy!
  To byly časy.
 • 01:08:22 -Teď taky nejsou špatné časy,
 • 01:08:26 ale to aroma a chuť života,
 • 01:08:29 to zmizelo.
 • 01:08:32 Už navždy.
 • 01:08:35 -Když vás poslouchám, říkám si,
  jaký jste měli hezký život.
 • 01:08:39 -Měli.
  -Tak proč jste ho nebránili?
 • 01:08:42 -Cože?
 • 01:08:45 -Proč jste ho nebránili?
  -Ale my ho bránili.
 • 01:08:48 -Jak jste ho bránili?
  Tak proč jste utíkali? Co?
 • 01:08:52 -Kdo utíkal?
  -No, vy! Vy jste utekli.
 • 01:08:55 Ozbrojení, podporovala vás Dohoda,
  všichni silní a s nárameníky.
 • 01:08:59 Proč jste utíkali
  před pologramotnými,
 • 01:09:01 polonahými žebráky.
 • 01:09:03 Já například neměl
  žádné vojenské vzdělání.
 • 01:09:06 Nikdy jsem se to nikde neučil.
 • 01:09:08 A hnal jsem vás, od Uralu
  až po Sibiř. Hnal a hnal.
 • 01:09:11 -To je filosofická otázka.
 • 01:09:14 -Ha! Správně!
 • 01:09:17 Vy můj akademiku!
  Filosofická otázka. Jako vždycky.
 • 01:09:23 Neměli jste co nabídnout.
 • 01:09:27 Chtěli jste, aby všechno
  zůstalo jako dřív. A proč?
 • 01:09:32 Mysleli jste si, že se to vsákne.
 • 01:09:36 Že se to normálně vsákne,
  ale ono se to nevsáklo.
 • 01:09:41 A teď si stýskáte.
  Ajajaj! To byl život!
 • 01:09:46 To jsme se měli dobře.
 • 01:09:49 Jak nám bylo krásně!
  Někteří z vás jsou borci.
 • 01:09:53 Všechno pochopili
  a začali sloužit revoluci.
 • 01:09:57 Šikovně, čestně,
  podle nejlepšího svědomí. Ne?
 • 01:10:00 -Sergeji Petroviči,
  -Ano?
 • 01:10:03 -mě sice do armády nevzali.
  -Kvůli platfusu.
 • 01:10:08 -Kvůli platfusu.
 • 01:10:12 Ale zranění mám.
 • 01:10:16 -Z kulečníku. Koulí.
 • 01:10:26 -Proč se pořád dokola hádáte,
  drazí soudruzi.
 • 01:10:34 Oh, Naďo!
  -No.
 • 01:10:36 Víš, jak by ses jmenovala,
  kdybys žila ve Francii?
 • 01:10:40 -Ne.
 • 01:10:42 -Nadine.
  -To není pravda. Nadya.
 • 01:10:46 -Víš co, Naďjo?
 • 01:10:49 Pojď sem ke mně.
 • 01:10:53 Pojď, řeknu ti pohádku.
 • 01:11:02 Pohádka.
 • 01:11:04 Za sedmero lesy
  bylo jedno království
 • 01:11:10 a v něm žil chlapec,
  který se jmenoval Atím.
 • 01:11:20 Úžasně zpíval,
  hrál na různé nástroje,
 • 01:11:24 měl rád básničky.
 • 01:11:27 Jeho rodiče se přátelili
  s moc hodným kouzelníkem.
 • 01:11:32 Jmenoval se Sirob.
 • 01:11:36 -Bez ocasu.
  -Bez ocasu.
 • 01:11:40 Malý Atím se hodnému Sirobovi
  moc líbil.
 • 01:11:44 Vzal ho k sobě na vychování
  a učil ho kouzelné hudbě.
 • 01:11:49 Měli se rádi jako otec syna
  a syn otce.
 • 01:11:54 Tak to bylo, Nadin.
 • 01:11:58 Brzo se Sirobovi
  narodila dcera. Ano. Hop!
 • 01:12:04 Pojmenovali ji Ajsum.
 • 01:12:08 -Legrační jméno.
  -Mhm.
 • 01:12:13 Sirobův dům byl velký, světlý,
  hlučný, veselý,
 • 01:12:17 a samozřejmě šťastný.
 • 01:12:20 -Jako náš.
  -Jako náš.
 • 01:12:23 Jako váš.
  Ale jednou to všechno skončilo.
 • 01:12:28 Káva na verandě
  ze stejných bílých hrníčků.
 • 01:12:33 Šarády, kroket po obědě,
  předčítání za cvrččího zpěvu.
 • 01:12:39 Hádky i smích,
  úplně všechno skončilo.
 • 01:12:46 Skončilo to,
  protože začala válka.
 • 01:12:50 -Válka s kým? S buržousty?
 • 01:12:54 -Není důležité s kým, Nadin.
 • 01:12:57 Důležité je to,
 • 01:13:00 že Atím odešel na frontu
 • 01:13:03 a celou tu dobu, v zákopech,
 • 01:13:06 v nemocnici a různých zemích,
 • 01:13:10 každý den, právě že každý den,
 • 01:13:13 Nadin, vzpomínal na velký dům,
 • 01:13:17 zahradu, tváře,
 • 01:13:20 i na starého cvrčka,
 • 01:13:23 který všechny rušil při čtení.
 • 01:13:26 -My máme taky cvrčka. Támhle!
 • 01:13:29 -Ale to je jiný.
 • 01:13:32 Tenhle zpívá veselé písně.
 • 01:13:35 Tamten zpíval smutně.
 • 01:13:38 Dáme si panáka, Naďo?
 • 01:13:41 -Zbláznil ses?
  -Plky, plky, plky!
 • 01:13:43 Dáme si!
 • 01:13:45 A tak deset let...
  Ach, tady už se pije.
 • 01:13:49 Toulal se po různých zemích.
 • 01:13:53 Dělal všechno možné.
  Řídil taxík.
 • 01:13:56 Hrál na piano v restauracích,
  zpíval na ulici,
 • 01:14:01 tancoval v kabaretu!
 • 01:14:04 Dokonce šil bačkory.
 • 01:14:08 Děkuju.
 • 01:14:11 A celou dobu
 • 01:14:14 se mu šíleně stýskalo po tom domě.
 • 01:14:18 Po tom domě, kde žil dřív.
 • 01:14:22 Za 10 let se vrátil.
 • 01:14:25 Jeho rodiče už umřeli.
 • 01:14:29 Zahynuli ve válce s buržousty.
 • 01:14:33 Neměl kam jít,
 • 01:14:36 a tak rovnou z vlaku
  běžel do domu svého učitele.
 • 01:14:42 Byla zima.
 • 01:14:45 Kromě sněhu ve své zemi
  nic nepoznával.
 • 01:14:49 Tolik se změnila.
 • 01:14:53 Jenom dům byl jako dřív.
 • 01:14:56 S tuhnoucím srdcem
  zazvonil na zvonek.
 • 01:15:07 Dveře mu otevřela dívka
  tak krásná,
 • 01:15:10 jakou Atím nikdy nikde neviděl,
 • 01:15:14 i když projezdil tolik zemí.
 • 01:15:20 "Kdo jsi?", zeptal se užasle.
  "Ajsum", odpověděla krasavice.
 • 01:15:26 "Bože můj, ty jsi ta Ajsum,
  co se počůrávala
 • 01:15:30 a usínala tátovi na klíně,
  když mě učil hudbě?"
 • 01:15:36 "Ano, to jsem já.
 • 01:15:39 Pojď dál, už na tebe dávno čekáme,
  i když táta je hodně nemocný."
 • 01:15:47 Atím tam užasle stál
  a hleděl na krásnou Ajsum
 • 01:15:52 neschopen jediného slova.
 • 01:15:55 -Já vím, co bylo dál.
  -Co bylo dál?
 • 01:16:00 -Vzali se a...
 • 01:16:02 -A?-A.
  -A právě že ne.
 • 01:16:05 Nevzali se.
  -Proč?
 • 01:16:08 -Protože to nestihli.
 • 01:16:11 Protože si k sobě Atíma pozval
  všemocný, důležitý člověk.
 • 01:16:14 -Kdo?
  -Kdo?
 • 01:16:16 -Kostěj?
 • 01:16:19 -Zas tak důležitý
  jako Kostěj nebyl.
 • 01:16:22 -Lesní mužík?
  -Taky ne.
 • 01:16:24 Nepamatuju se, jak se jmenoval.
 • 01:16:27 Pozval si ho k sobě
  do velkého domu a povídá:
 • 01:16:33 "Milý soudruhu Atíme,
  jeď tam, nevím kam,
 • 01:16:38 a vykonej to...
  -Nevím co.
 • 01:16:43 -Správně. Atím na to:
 • 01:16:45 "Jak to, všemocný pane,
  teda soudruhu,
 • 01:16:50 už jsem se najezdil a nabojoval.
 • 01:16:54 Chci být doma v klidu s rodinou."
 • 01:16:58 A on na to: "Smýšlíš měšťácky,
  drahý Atíme, měšťácky."
 • 01:17:03 -Co to je měšťácky?
 • 01:17:06 -Nesprávně. Špatně, špatně smýšlíš,
  Atíme. Špatně.
 • 01:17:10 Nepustili jsme tě do vlasti,
 • 01:17:13 aby sis stavěl měšťácké,
  špatné hnízdo.
 • 01:17:17 Takže si seber svých pět švestek
  a napiš si vlastnoručně žádost.
 • 01:17:22 Máš týden na rozmyšlenou, jinak...
 • 01:17:26 -Jinak šmik!
  -Správně.
 • 01:17:35 A tak šel Atím domů.
  Byl zasmušilý.
 • 01:17:39 Chodil sem a tam
  jak černočerný mrak,
 • 01:17:43 popřemýšlel, sbalil si věci
 • 01:17:47 a odjel, aniž by někomu něco řekl.
 • 01:17:50 -Proč?
 • 01:17:52 -Protože neměl co říct, Nadin.
 • 01:17:56 Viděl hodně krve a neštěstí.
 • 01:18:00 A strašně nechtěl,
 • 01:18:03 aby přišlo neštěstí
  do milovaného domu.
 • 01:18:07 A taky proto, Nadin,
 • 01:18:11 že mu bylo teprve 27 let.
 • 01:18:14 Jako tvojí mámě teď.
 • 01:18:21 Strašně moc chtěl žít.
 • 01:18:24 -A co princezna?
 • 01:18:27 -Princezna?
 • 01:18:29 Princezna si poplakala
  a ještě si poplakala
 • 01:18:34 a vdala se.
 • 01:18:37 -Za koho? Za Kostěje?
 • 01:18:40 -Mhm. Přesně toho,
  jak si nepamatuju jeho jméno!
 • 01:18:49 -PÍSKÁNÍ, ZPĚV RUSKY
 • 01:20:14 -Marusjo, počkej!
 • 01:20:17 Počkej!
 • 01:20:19 Počkej, stůj!
  Počkej.
 • 01:20:22 -Nech mě! Nechoď ke mně,
  nebo skočím z okna!
 • 01:20:26 -To se nehodí, Marusjo.
 • 01:20:29 Poslechni mě, Marusjo,
  jsou tu lidi.
 • 01:20:33 Marusjo, jsou tam lidi.
  Bude ostuda. Pojď sem.
 • 01:20:37 -Prosím tě, nechoď ke mně.
 • 01:20:40 Tak. Marusjo. Marusjo.
 • 01:20:44 -Pojď ke mně. Pojď, miláčku.
 • 01:20:50 Pojď sem. Pojď.
 • 01:20:59 Pojď sem. Pojď.
 • 01:21:06 Pojď ke mně.
  Pojď ke mně.
 • 01:21:10 Miláčku.
 • 01:21:32 VÝBUCH
 • 01:22:02 -Až se vyspíme,
  budeme hrát fotbal.
 • 01:22:07 -Kde?
  -Na kroketovém hřišti.
 • 01:22:12 -Tak fotbal?
  A proč ne kroket jako dřív?
 • 01:22:17 -Táta říká, že kroket a tenis
  jsou buržoazní hry, ale fotbal ne.
 • 01:22:24 -Hm, to je kabrňák.
 • 01:22:28 -Kdo je kabrňák?
 • 01:22:30 -Přece tvůj taťka. Kabrňák!
 • 01:22:35 -Jo. Taťka je vždycky kabrňák!
 • 01:22:38 Zítra jdeme s taťkou do Zoo.
 • 01:22:41 V zimě už jsem v Zoo byla stokrát.
 • 01:22:45 Ale v létě nikdy,
  protože jsme na chatě.
 • 01:22:59 Babičky jednou v Moskvě
  museli vynést. Omdlely. Takhle.
 • 01:23:05 V létě se chodíme koupat,
  a to v zimě nejde.
 • 01:23:09 Ale babičky s námi nechodí.
  Ale chodily. Říkala maminka.
 • 01:23:14 -Jedna sklenka nezmůže nic,
  druhá pak pomůže víc!
 • 01:23:36 -Já tam jsem taky.
  -Kde?
 • 01:23:43 -Tady.
  -Tady.
 • 01:23:50 -Co je to Aďan?
  -Aďan? To je... Přemýšlej.
 • 01:23:54 Óh! Z tebe táhne víno.
 • 01:23:56 -Lžeš!-Nelžu!
  -Lžeš!-Nelžu!
 • 01:23:59 -Naďo, babička nespí.
 • 01:24:02 -Á, vida z koho táhne víno.
  Kdo pije, ten taky zajídá.
 • 01:24:06 -Ohó, ty taky?
  Uč se od táty lepší věci.
 • 01:24:10 Běž si hrát s vrstevníky.
 • 01:24:14 -Nechceš na zadek?
 • 01:24:18 -Míťo, došlo ti to? Dáš si?
  -Ne.
 • 01:24:23 -Míťo, fakt jsi ženatý?
 • 01:24:26 -Nejsem.
 • 01:24:29 -Takže jsi lhal.
 • 01:24:32 -Lhal.
 • 01:24:35 -Jasně. Lhal jsi.
 • 01:24:37 -Lhal jsem.
 • 01:24:40 -Všichni spí.
 • 01:24:42 Spící království.
 • 01:24:45 Chceš karamelku?
  -Mhm.
 • 01:24:48 -Pamatuješ?
 • 01:25:00 -Začal jsi kouřit.
  Nenapsal jsi mi ani řádek.
 • 01:25:05 Kde sloužíš?
 • 01:25:10 -V NKVD.
 • 01:25:21 -Jsi samý žert.
  Ptám se vážně.
 • 01:25:24 -No kde by... Hrál jsem u Paříže
  v malé restauraci.
 • 01:25:28 A teď za Moskvou, v Podolsku.
 • 01:25:32 -Máš to říct hned.
 • 01:25:35 To si pamatuju.
  Pamatuju tohle.
 • 01:25:41 -A co ty?
  -Já?
 • 01:25:44 Kousek odsud je dům oddechu.
 • 01:25:48 Pouštím tam filmy.
 • 01:25:53 Kouříš a máš pěkný vlasy.
  Já teda ne!
 • 01:25:58 Kdy ses vrátil?
  -Před půl rokem.
 • 01:26:03 -Proč jsi nepřijel?
 • 01:26:06 -Nebyl důvod.
 • 01:26:11 -Děláš si srandu?
  Víš, co s ní bylo?
 • 01:26:14 Viděls její ruce?
 • 01:26:17 Podřezala se!
  Přes rok na tebe čekala.
 • 01:26:21 Velitel divize
  se objevil až pozdějc.
 • 01:26:25 Květiny, koncerty, restaurace.
  Co měla dělat? Hrdina.
 • 01:26:30 Vrátil ses napořád?
 • 01:26:33 -Mhm, napořád.
 • 01:26:36 -A co s ní?
 • 01:26:39 I když veliteli divize
  by parohy moc slušely.
 • 01:26:48 Co děláš? To bolí!
  -Promiň. Přehnal jsem to.
 • 01:26:53 -Po-po-po-po počkej, počkej!
  Jdu večer do práce!
 • 01:27:02 VZDECHY, HEKY
 • 01:27:13 -Počkej, počkej, počkej.
 • 01:27:17 Počkej, počkej, počkej.
 • 01:27:23 Počkej.
 • 01:27:27 HEKY
 • 01:27:43 Počkej.
 • 01:28:11 Ty jsi moje štěstí.
 • 01:28:15 Jsi moje štěstí.
 • 01:28:18 Štěstí moje.
 • 01:28:21 Moje štěstí.
 • 01:28:39 -Ta da da da dam,
  ta da da da dam.
 • 01:28:42 Ta da da da dym,
  ta da da da dym!
 • 01:28:46 Tak co?
  -Zkusím to!
 • 01:28:48 -Tak jo.
  BROUKÁ MELODII
 • 01:29:22 -To tys mu pomohl?
  -Ano, já.
 • 01:29:29 Marusjo, odjel dobrovolně
  a samostatně.
 • 01:29:33 Měl na vybranou.
  Takových lidí bylo hodně.
 • 01:29:39 -Ale zavřeli by ho.
  Neměl na vybranou.
 • 01:29:43 -Člověk si vždycky
  může vybrat, Marusjo.
 • 01:29:47 Můžeš mluvit nebo mlčet,
  můžeš odjet nebo zůstat.
 • 01:29:50 Vždy máš na vybranou.
 • 01:29:54 -Proč právě on?
 • 01:29:56 -Nevím, Marusjo.
  Už je to hodně let.
 • 01:29:59 Do zahraničí se tenkrát
  posílalo hodně lidí.
 • 01:30:03 Na velvyslanectví, za obchodem.
  Novináři.
 • 01:30:07 Měl zkušenost se životem
  v zahraničí, uměl jazyky.
 • 01:30:14 Marusjo, pojeďme na služební chatu.
  Pojeďme.
 • 01:30:18 Je to tam dobré.
 • 01:30:21 Je tam pořádek, čisto,
  a taky pěkný plot.
 • 01:30:25 Bílé povlaky, kulečník,
  volejbalové hřiště, ochranka,
 • 01:30:29 nikdo tam jen tak nevpadne.
 • 01:30:32 V Kremlu se na mě dívají úkosem.
  Jsem velitel divize.
 • 01:30:36 Podívej se na to, Marusjo.
  Co to je?
 • 01:30:39 Jsme tu jako nějací žebráci.
 • 01:30:43 Vezmeme s sebou
  ty tvoje stařenky. Co?
 • 01:30:48 -Řekni mi, řekni, kdyby ti...
 • 01:30:52 Kdyby ti to navrhli, odjel bys?
 • 01:30:55 Nechal bys mě tu s Naďou?
 • 01:30:58 -Jistěže. Jsem přece voják.
 • 01:31:04 Ale Marusenko,
 • 01:31:08 jel bych,
  protože miluju vlast.
 • 01:31:15 On odjel, protože se bál.
  Chtěl zůstat naživu.
 • 01:31:18 Chápeš ten rozdíl?
 • 01:31:21 Hm? Milá moje.
 • 01:31:25 Z povinnosti nebo ze strachu.
 • 01:31:34 Chápeš ten rozdíl?
 • 01:31:47 -Kabrňák!
 • 01:31:49 -Drahá přítelkyně Nadin,
 • 01:31:52 dovol, abych se tě zeptal:
  "Umíš stepovat?"
 • 01:31:55 -Nee. Nee.
  -Ne? Tak já tě to naučím.
 • 01:31:58 -Jdeme na to!
  -Jdeme!
 • 01:32:12 -No tak!
 • 01:32:15 Opatrně, opatrně, opatrně.
 • 01:32:22 Maro, mlaskni.
  -Ne.
 • 01:32:25 No, tak.
  -Hm? Ne!
 • 01:32:27 -Prosím. Maro, moc tě prosím.
  Mlaskni. Prosím tě!
 • 01:32:38 Tři, čtyři.
  MLASK
 • 01:32:48 -Ty moje štěstí.
 • 01:33:07 -Ale né, pomotala jsem to.
  -Od začátku.
 • 01:33:17 No, ještě!
 • 01:33:21 -Míťo.
 • 01:33:24 -Ó!
 • 01:33:28 Óu, ty.
  -Co je?
 • 01:33:35 -Míťo...
 • 01:33:42 Chtěla jsem...
 • 01:33:45 -Marusjo, všechno jsem pochopil.
  Všechno vím a chápu. Brzo odjedu.
 • 01:33:49 Řekni Sergejovi,
  že si s ním potřebuju promluvit.
 • 01:33:58 -Vy odjíždíte?
 • 01:34:03 -Mám-li být upřímný, Nadin, tak...
  Ne, tobě lhát nemůžu.
 • 01:34:07 Večer přijede auto a odjedu.
  -Hurá, auto!
 • 01:34:11 -Pššš! Je to naše tajemství, ano?
  Nikomu ani muk.
 • 01:34:15 Vojenské tajemství. Ano?
 • 01:34:20 Naďo? Tak co?
 • 01:34:25 Běž na chvíli ven.
  -Ne.
 • 01:34:27 Znáš tu hru,
  kdo vydrží dýl houkat?
 • 01:34:30 -Neznám.
  -Nadechneš se, počítám já.
 • 01:34:33 Nadechnu se. Hůůůůů!
 • 01:34:36 -Počítám já.
  -Ano. Zkusíme to. Hodně zhluboka.
 • 01:34:40 Raz, dva, tři dál.
  -Hůůůůůůů!
 • 01:34:48 -Chtěl si něco?
  -Ano.
 • 01:34:54 -Tak co?
 • 01:35:03 -Dostal jsem rozkaz
  okamžitě tě eskortovat do Moskvy.
 • 01:35:11 -Takže asi takhle.
  Nikomu ani slovo.
 • 01:35:16 Jsi návštěva.
 • 01:35:19 Chovej se podle toho. Hm?
  Až přijede auto, odjedeme.
 • 01:35:24 Dneska máme fotbal.
  Hraješ ho?
 • 01:35:28 -Už jsem ho hrál.
  -Tak si zahrajeme.
 • 01:35:30 V neděli hrajeme fotbal,
  viď, Naďko.
 • 01:35:33 -Sergeji Petroviči,
  možná jste to nepochopil.
 • 01:35:35 -Ale pochopil.
 • 01:35:38 Auto přijede až za dvě hodiny.
  Fotbal.
 • 01:35:41 Fotbal! Kde je ten ptáček,
  co odlétá na vzducholodi?
 • 01:35:44 -Tati, počkej!
  -A copak je?
 • 01:35:49 -Koukni, co umím.
 • 01:35:54 -Šikula. Skvělé, Naďušo,
  jsi šikula!
 • 01:35:58 -Tati! Tati! Tati!
  -Copak?
 • 01:36:00 -Tati, jestlipak víš,
  co umí strejda Miťaj?
 • 01:36:02 -Strejda Miťaj nic neumí.
  -Ale jo.
 • 01:36:05 -Ne, ne, Naďo, přestaň. Nech toho.
  -Ukaž to.
 • 01:36:07 -Já se stydím.
  -Tak se předveď. No tak!
 • 01:36:09 -Nestyď se. Tak se nestyď!
  Začni!
 • 01:36:20 -Úúú!
  -Tak, stop.
 • 01:36:23 Koukni na tohle, Naďušo.
 • 01:36:27 Umí strejda Miťaj tohle?
 • 01:36:32 DUPOT, PÍSKOT, VÝKŘIKY
 • 01:36:41 -Áááá!
 • 01:36:43 -No, co je? Co? To je tanec ptáčka
  odlétajícího na vzducholodi.
 • 01:36:47 Fotbal!
 • 01:36:55 -Hej vy tam!
  -Co je?
 • 01:36:57 -Jedu správně do Zagorenky?
  -Cože?
 • 01:36:59 -Do Zagorenky nebo Zagorjanky tudy?
  -Tady takové vesnice nejsou.
 • 01:37:03 -Jak to?
  -Takto.
 • 01:37:05 -Vždyť mě sem poslali.
 • 01:37:07 -A kdo? Tam je Grebňovo,
  mám tam švagra.
 • 01:37:10 -Jaké Grebňovo?
  -Tyhle vesnice tu nejsou.
 • 01:37:13 -Jaké Grebňovo? Poslali mě tam.
  -Co to meleš?
 • 01:37:16 Do hajzlu, vždyť mě tam poslali!
 • 01:37:18 Řekli mi, ať tam jedu!
  No, tak tam jedu, do prdele práce!
 • 01:37:21 -Ty blbe v čepičce, pojď sem!
  -Cože?
 • 01:37:24 -Pojď sem!
  -Hele, dej si bacha!
 • 01:37:27 -Pozorně mě poslouchej,
  mluvím s tebou rusky!
 • 01:37:30 Tamtím směrem je Petrjajevo,
  potom Kuzemlja, potom Petrovo,
 • 01:37:33 a potom Gorjajevo.
  -Jak to?
 • 01:37:35 -Ale Zagorenka tu není.
  A vypadni odsud!
 • 01:37:38 -Á ty pitomče jeden!
 • 01:37:40 -Cože? Já ti dám! Ty blbe!
  -Pitomče!
 • 01:37:43 Donutím tě sežrat vlastní čepici!
  -Pitomče! Jeden s pitomcem.
 • 01:37:48 -Hovado jedno šoférský!
  Negramotný!
 • 01:37:52 -Blbče!
  -Koukej odjet nebo slezu dolů!
 • 01:37:55 -Víš kulový, osle jeden!
  Víš úplný kulový!
 • 01:38:00 Bydlíš tady, blbče,
  bydlíš tady a vůbec to tu neznáš!
 • 01:38:04 Blbče! Pitomče!
  -Nech mě bejt!
 • 01:38:09 Hovado šoférský, koukej mazat!
 • 01:38:18 VÝKŘIKY, SMÍCH PŘI HŘE
 • 01:39:04 -To je surovost!
  Desítka!
 • 01:39:09 -Počítám. Raz, dva, tři...
 • 01:39:12 -Ne, to je blízko,
  sedm, osm, devět, deset, jedenáct.
 • 01:39:17 -A je to. Tady.
  -Desítka, desítka, pozor!
 • 01:39:22 -Jóóó, góól, hurá!
 • 01:39:28 -Nestalo se vám nic?
  -Počkejte, pomůžu vám.
 • 01:39:31 -Kam to spadlo?
 • 01:39:33 -Sergeji Petroviči!
 • 01:39:38 -Konec. Vyhráli jsme!
  -Vyhráli, vyhráli!
 • 01:39:41 -Vyhráli jsme Naďo, hurá!
  -Konec, konec!
 • 01:39:45 -Já věděla že vyhrajeme!
  -Hrála jsi skvěle!
 • 01:39:48 -Našel jste ho?
  -Co?
 • 01:39:51 -Míč.
 • 01:39:53 -Ne, hned ho najdu.
  Letěl někam sem.
 • 01:39:56 Tady není! Hm?
 • 01:39:59 -Sergeji Petroviči, je to zvláštní.
  Vám to nedochází?
 • 01:40:04 Zbývá vám jedna hodina.
  Proč takhle mrháte časem?
 • 01:40:08 -Myslel sis, že budu pálit papíry,
  nebo se zastřelím?
 • 01:40:12 Zajímá mě něco jiného.
 • 01:40:15 Přijel si sám,
  nebo tě donutili, Andersene?
 • 01:40:20 -Cože? Prosím?
 • 01:40:22 -Vypravěči mizerná.
 • 01:40:25 Proč jsi...
  Proč jsi v té své pohádce neřekl,
 • 01:40:30 že jsi od roku 1923
  naverbovaný do OGPU
 • 01:40:34 a jako tajný agent
 • 01:40:37 pod krycím jménem
  Pianista nebo Muzikant
 • 01:40:41 jsi nám vydal osm vysokých šarží
  bílého hnutí?
 • 01:40:46 Díky tobě je chytili, přivezli sem
  a bez soudu zastřelili.
 • 01:40:51 Jako nepřátele státu.
 • 01:40:54 -Vy je za ně nepovažujete?
 • 01:40:57 -Já? Považuju.
  Ale já proti nim 4 roky bojoval.
 • 01:41:01 Tys bojoval s nimi. Za ně.
 • 01:41:04 A pak jsi je všechny zradil.
 • 01:41:08 Osm lidí.
 • 01:41:10 Generála Korněva,
  generála Weilera, Maškova, všechny.
 • 01:41:15 -Sergeji Petroviči, vy určitě víte,
  že mě k tomu donutili.
 • 01:41:18 -Kdo? Kdo tě nutil, milej zlatej?
 • 01:41:22 V roce 1923 jsem tě neznal,
  ani jsem o tobě neslyšel.
 • 01:41:28 Koupili tě. Prachsprostě koupili.
  Za franky.
 • 01:41:33 -Neopovažujte se
  se mnou takhle mluvit!
 • 01:41:36 Chtěl jsem zkrátka sem,
  do tohohle domu.
 • 01:41:40 Slíbili mi to a já uvěřil.
 • 01:41:43 Slibovali mi to
  ti vaši kamarádíčkové.
 • 01:41:47 Když to udělám,
  že mě pustí zpátky.
 • 01:41:50 Ale pak mě podfoukli
  a všechno mi sebrali. Všechno!
 • 01:41:54 Život, profesi, lásku,
  Marusju, vlast, víru.
 • 01:41:58 Všechno si mi vzal!
 • 01:42:00 -Tak proto jsi sem přijel.
 • 01:42:07 Užít si to.
 • 01:42:10 Užít si svoji křivdu.
 • 01:42:13 Po kapkách, po doušcích ji vypít.
 • 01:42:18 A potom? Bác!
 • 01:42:21 Občane Kotove, jste zatčen.
 • 01:42:25 -Já jsem bohužel zneužil
  svoje pravomoci a varoval jsem vás.
 • 01:42:32 -Lžeš! Zase lžeš!
  Zase se chováš jak poslední kurva.
 • 01:42:38 Na obě strany.
  Abych si na to pak vzpomněl.
 • 01:42:44 Ty víš, jak to skončí.
  Kdo by se opovážil na mě sáhnout?
 • 01:42:49 Na hrdinu revoluce,
  legendárního velitele.
 • 01:42:53 Kdo sáhne na Kotova?
 • 01:42:57 -Já ti tohle všechno připomenu.
 • 01:43:01 Podívám se na tebe tak za 5 dní,
 • 01:43:04 potom až ty polezeš
  ve vlastních sračkách
 • 01:43:07 a vlastnoručně podepíšeš přiznání,
 • 01:43:11 že jsi od roku 1920 německý špion
  a od roku 23 taky japonský
 • 01:43:15 a že jsi diverzant
 • 01:43:18 a organizátor atentátu
  na soudruha Stalina.
 • 01:43:21 A když nepodepíšeš, hajzle,
 • 01:43:25 připomeneme ti,
  že máš ženu a dceru!
 • 01:43:32 -Tati! Tati!
  -No?
 • 01:43:34 -Jdou pionýři! Za tebou!
  Jdou tvoji pionýři!
 • 01:43:38 -Jací pionýři? Cože?
 • 01:43:41 -Kde je strejda Miťaj?
 • 01:43:45 -Strejda Miťaj našel balón.
 • 01:43:49 Naďo, proč mi v tomhle domě
  pořád někdo ubližuje? Hm?
 • 01:43:53 -Tati, jsou tu tvoji pionýři.
  Honem, Míťo, jdeme!
 • 01:43:56 Strejdo Miťaji!
  -Jdeme, Naďo. Jdeme.
 • 01:43:59 -Jo, už jdeme, jdeme.
 • 01:44:02 -Jdeme! Jdeme!
  Jsou tam pionýři s prapory.
 • 01:44:04 -Nepřehnal jsem to?
  -Ne, v pořádku.
 • 01:44:07 -Tati, pojď, pojď!
 • 01:44:09 -Proč tě poslali napřed?
  -Tati, pojď rychlejc.
 • 01:44:12 -Abyste neudělal nějakou hloupost.
  -Rychle jsou tam pionýři!
 • 01:44:15 -Bude prohlídka?
  -Ano, zítra.
 • 01:44:17 -Proč zítra?
  -Tati, jsou tu pionýři!
 • 01:44:20 -Abych u toho nebyl.
  -Jasně.
 • 01:44:22 Takže nikomu ani slovo.
  Přijede auto, odjedeme a hotovo.
 • 01:44:25 -Dobře.
  -Slíbils mi to.
 • 01:44:28 -Oddíl hrdiny revoluce
  a občanské války,
 • 01:44:30 vyznamenaného bolševika,
 • 01:44:33 legendárního velitele
  soudruha Kotova,
 • 01:44:36 bude slavnostně přísahat
  osobně soudruhu Kotovovi.
 • 01:44:39 Raz, dva.
  -Raz, dva.
 • 01:44:42 -My, mladí leninští pionýři
  oddílu hrdiny občanské války,
 • 01:44:48 věrného žáka a spolubojovníka
  soudruha Stalina, bolševika,
 • 01:44:54 legendárního velitele divize
  soudruha Kotova,
 • 01:44:59 před svými soudruhy
  a soudruhem Kotovem
 • 01:45:04 slavnostně přísaháme,
 • 01:45:07 že budeme věrně pokračovat
  v práci Lenina a Stalina,
 • 01:45:13 prvních hrdinů
  Velké říjnové revoluce,
 • 01:45:17 a slibujeme,
  že naplníme odkaz velkého Lenina.
 • 01:45:45 ZVUK BĚŽÍCÍHO MOTORU
 • 01:46:08 -Holčičko, je to chata číslo 9?
 • 01:46:11 -Ano, devět! Nevidíte devítku?
  Už vás tu dlouho vyhlížím.
 • 01:46:16 Přijeli jste pro strejdu Miťaje.
  Hned ho zavolám.
 • 01:46:20 Strejdo Miťaji!
  Jsou tady, už jsou tady!
 • 01:46:24 -Jsme tu.
 • 01:46:27 -Strejdo Miťaji!
  Strejdo Miťaji, kde jste?
 • 01:46:31 Strejdo Miťaji,
  přijelo pro vás auto.
 • 01:46:35 -Je čas jet. Kde máš tátu?
  -To nevím.
 • 01:46:38 -Ale já ho teď potřebuju.
 • 01:46:40 -Strejdo Miťaji, můžu si na chvíli
  sednout do toho velkého auta?
 • 01:46:44 -Můžeš.
 • 01:46:47 -Děkuju. Budu řídit! Hurá!
  Babičko, víš, že budu řídit?
 • 01:46:51 -Opravdu? No to je krása.
 • 01:46:54 -Míťo?
  -Hm?
 • 01:46:57 Proč sis vymyslel
  tu pohádku? Hm?
 • 01:47:07 -Jednou jsem seděl
  u postele tvého otce.
 • 01:47:11 Už byl tehdy hodně nemocný.
 • 01:47:15 Nevnímal.
 • 01:47:18 Ale najednou otevřel oči,
 • 01:47:23 vzal mě za ruku a řekl:
 • 01:47:26 "To mě mrzí.
 • 01:47:29 Prožil jsem tak dlouhý,
  zajímavý a pěkný život.
 • 01:47:34 A co vidím před smrtí?
 • 01:47:38 Nějaké vlaky s husami.
 • 01:47:42 To mě mrzí.
 • 01:47:45 Je to hloupé."
 • 01:47:49 Nakonec to byla
  jeho poslední slova.
 • 01:47:57 -A proč jsi mi to
  nikdy neřekl?
 • 01:48:04 -Neřekl jsem ti
  hodně věcí, Marusjo.
 • 01:48:14 -Já taky ne.
 • 01:50:03 -To je jeho dcera?
 • 01:50:06 -Možná že jo.
 • 01:50:09 -Nejspíš dcera.
 • 01:50:35 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 01:50:38 -Dobrou chuť.
 • 01:50:44 Pojedu s vámi k zatáčce.
  Pojedu přes pole.
 • 01:50:51 Budu řídit.
 • 01:50:59 Co to žvýkáte?
  -Jídlo.
 • 01:51:03 -Nechcete přinést babiččin koláč?
 • 01:51:06 -Děkuju, nedám si.
 • 01:51:09 -Naďo! Naděnko!
 • 01:51:11 -Neříkejte, že jsem byla
  za brankou. Už jdu, babičko!
 • 01:51:16 -Nebojácná holka.
 • 01:51:19 -Vždyť říkám dcera.
 • 01:51:23 -Viděls ho někdy?
  -Jasně, že viděl!
 • 01:51:26 Na těch...
 • 01:51:31 Na portrétech.
  -Jasně.
 • 01:51:35 -Chceš něco, babi?
  -Já ne, ale táta.
 • 01:51:39 -Kde je? Kde je?
 • 01:51:41 -Co mě pořád děsíš?
  -Kde je?
 • 01:51:44 -Skáčeš jako kluk.
  -Tak kde je?
 • 01:51:47 -Nevím. Asi u sebe nahoře.
  -Ty moje kočičko!
 • 01:51:51 -Ljoljo.
  -Ano?
 • 01:51:54 -Jak dlouho na tebe mám čekat?
  -Oh, promiň.
 • 01:51:56 -Studený ho nemá cenu pít.
  -Ale ano.
 • 01:52:00 -Tati! Tati!
 • 01:52:05 Á, tady jsi!
 • 01:52:09 Proč tu stojí tvůj hrnek?
  Tys pil?
 • 01:52:14 Pil.
 • 01:52:17 -Já!
  -Ano!
 • 01:52:20 -Pil.
 • 01:52:22 -A nezajedl?
  -A nezajedl.
 • 01:52:33 -Kam se chystáš?
  Někam dneska jedeš?
 • 01:52:37 -Přijelo auto.
  Chystám se do Moskvy.
 • 01:52:40 Fššt! Pojedu!
  -A tvoje auto?
 • 01:52:44 -Moje auto přijde zítra.
  V devět.
 • 01:52:48 Ale já mám práci v ...
 • 01:52:50 -Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest,
  sedm... V osm!-V osm. Ano!
 • 01:52:54 -Tak honem.
 • 01:52:57 Strejda Miťaj mi řekl,
  že budu taky řídit to velké auto.
 • 01:53:00 Budu řídit až k té zatáčce.
  Tak honem.
 • 01:53:03 Honem, tati!
 • 01:53:08 Tati, pamatuješ si na tu pohádku,
  co mi Míťa vypravoval?
 • 01:53:11 Pamatuješ?
  -No, ano.
 • 01:53:14 -A pamatuješ
  se na ty legrační jména?-No.
 • 01:53:17 -Víš, jak bych se jmenovala já,
  kdybych byla v té pohádce?
 • 01:53:21 Víš jak bych se jmenovala?
  -Jak?
 • 01:53:25 -Aďan.
  -A co to znamená?
 • 01:53:28 -Víš, to je Naďa pozpátku.
  Tak honem, tati.
 • 01:53:31 -Víš ty co?
  -Co?
 • 01:53:35 -Zítra spolu do té Zoo
  nebudeme moct jít. Mám práci.
 • 01:53:39 Tak se nezlob.
 • 01:53:43 -Půjdeme někdy jindy.
 • 01:53:46 -Ukaž, kachní nosík.
  Kachní nosík.
 • 01:53:50 To je ale pěkný kachní nosík.
 • 01:53:57 -Tati, znáš tuhletu hru?
  -Jakou?
 • 01:53:59 -No, dívej.
  Zacpeš si uši a houkáš. Hůůů!
 • 01:54:05 -Jak?
  -Takhle, dívej. Hůůůůůů!
 • 01:54:09 -Cože? Co? Cože?
 • 01:54:11 -No zacpeš si uši a houkáš. Hůůůů!
 • 01:54:15 -Co je to za hru?
  -No, kdo vydrží dýl.
 • 01:54:17 -Kdo vydrží dýl?
  -Jo. Tři, čtyři.
 • 01:54:20 Hůůůů!
  Hůůůů!
 • 01:54:30 Jsem malá, můžu dvakrát. Hůůů!
 • 01:54:41 Já můžu třikrát. Můžu třikrát,
  protože, protože jsem malá.
 • 01:54:46 Tři čtyři. Hůůůů!
 • 01:55:20 No, pane jo!
 • 01:55:27 Tati, pojď honem.
  Čekají na nás.
 • 01:55:30 Pojď.
  -Ano? Pojď. Tak pojedem, Naďo!
 • 01:55:36 -Jmenuju se
  Vsevolod Konstantinovič.
 • 01:55:39 Přijeli jste
  pro Dmitrije Andrjeviče?
 • 01:55:43 To je krása.
 • 01:55:45 Dovolte mi otázečku.
 • 01:55:48 Jaká organizace
  posílá takový automobil?
 • 01:55:54 -Oblastní filharmonie.
 • 01:55:58 -Ó!
 • 01:56:00 -O sole... O sole mio.
 • 01:56:04 -Ó, ano.
 • 01:56:09 ZPĚV RUSKY
 • 01:56:27 -Kam se chystáš?
  -Tady jsme.
 • 01:56:30 -Je tady auto,
  svezu se s nimi do Moskvy.
 • 01:56:33 -A proč máš slavnostní uniformu.
  -Kouření škodí.
 • 01:56:36 -Ty jsi ale zvědavá, Marusjo.
  Zapamatuj si:
 • 01:56:39 Lepší je mít vyznamenání na hrudi,
  než na rakvi.
 • 01:56:41 Tak jedeme, pohádkáři. Ano?
 • 01:56:43 -Sergeji Petroviči, přivezte mi,
  prosím vás, ten růžový krém.
 • 01:56:46 -No, a kde je?
  -Kdo?
 • 01:56:48 -Ptáček odlétající na vzducholodi?
  -Sergeji Petroviči...
 • 01:56:52 -Večer jako vždycky...
  Po tom krému se podívám.
 • 01:56:54 -Míťo, pojď už!
  -Už je čas!
 • 01:56:56 -My vás doprovodíme,
  Sergeji Petroviči.
 • 01:56:59 -A co že jste se rozhodl tak náhle?
  -No tak Olgo, je to přece voják!
 • 01:57:02 -Mochovová!
  -Mochovová!
 • 01:57:05 -Dělej s tou čepicí!
 • 01:57:13 -(opile) Hele, řekni:
  Gruševová Ljuba.
 • 01:57:16 -Gruševová Ljuba.
 • 01:57:19 -No tak. Šikula.
  Gruševová Ljuba. Řekni to.
 • 01:57:23 -Gruševová Ljuba.
  -Šikula! A teď řekni. Velitel...
 • 01:57:27 -Velitel je kretén!
  -Ticho! Mlč!
 • 01:57:30 -Hrůza! Hajzl! Hajzl!
 • 01:57:35 -Mami, ten krém ti přiveze jindy.
 • 01:57:38 -Ale vždyť toho moc nechci.
 • 01:57:40 -Nevíš, jak rádi jsme tě viděli.
  -Já vás taky, ale co se dá dělat!
 • 01:57:43 -To je tvoje auto?
  -Ano, je.
 • 01:57:45 -Kdo je to?
  -To jsou moji kolegové.
 • 01:57:47 -Moc mě těší. Dobrý den.
 • 01:57:50 Pojďte k nám na terasu na čaj.
  Máme koláč.
 • 01:57:54 Máme výborný koláč.
 • 01:57:57 -Dobrý den.
 • 01:58:00 -Jaký čaj?
  Celý samovar jsme vypili.
 • 01:58:02 Vaše jméno a jméno po otci?
  -Stačí Vasilij. Vasiliji.
 • 01:58:05 -To přece nejde!
 • 01:58:07 -Naďo! Naďo! Naďo! Naďo! Naďo!
  JEKOT
 • 01:58:16 -Ááá! Už tě zase musím chytit!
  Už mě zase pokoušíš!
 • 01:58:21 Zase mě pokoušíš!
 • 01:58:47 JEKOT, SMÍCH
 • 01:58:50 -No, blázni!
  Pořád se jenom honí.
 • 01:58:53 KLAKSON
  Dej pokoj.
 • 01:58:56 -Sedněte si někdo vedle ní.
 • 01:59:00 -Tati, sedni si vedle mě,
  budeš se koukat, jak řídím.
 • 01:59:02 -Ne, Naďo, ne!
  Táta si sedne dozadu.
 • 01:59:06 Líp odtamtud uvidí, jak řídíš.
  -Dobře.
 • 01:59:09 -Dmitriji Andrejeviči, tu kytaru.
  -Mochovová! Mochovová!
 • 01:59:16 -Teda, Míťo.
 • 01:59:19 -Ani jste mi dnes nezazpívaly.
 • 01:59:22 -To je pravda, nezpívaly jsme.
  Tak zpívej, Kaťušo.
 • 01:59:25 -Prosím vás.
  Tak já budu dirigovat.
 • 01:59:28 -Ale, ale.
  -Tak.
 • 01:59:30 ZPĚV
 • 01:59:50 -Pam, pam.
 • 01:59:57 -Pam, pam.
 • 02:00:02 -Ona tak dobře zpívá.
 • 02:00:24 -Pam, pam.
 • 02:00:31 -Já se snad rozpláču.
 • 02:00:34 -Pam.
  -Pam.
 • 02:00:49 -Naďo, k zatáčce
  a hned potom domů!
 • 02:01:28 -Jsi šikovná.
 • 02:01:37 Tak, Naďo,
  děkujeme, žes nás svezla.
 • 02:01:41 Alexeji, brzdi.
 • 02:01:45 Teď utíkej domů.
  Máma čeká.
 • 02:01:51 -Tak ahoj, tati. Ahoj!
  -Ahoj.
 • 02:01:58 -S dovolením, prosím.
  Už jste byl někdy v Zoo?
 • 02:02:02 -Cože?
  -Byl jste v Zoo?-No jasně.
 • 02:02:05 -A proč jste utekl?
  Nedávali vám jíst?
 • 02:02:10 -Naďo! Copak se takhle mluví
  s dospělými?
 • 02:02:15 To se nedělá, tohle.
  -Promiň.
 • 02:02:17 -Tak jedeme. Naďo, běž domů,
  máma čeká.-Tak ahoj!
 • 02:03:04 -Nenapijeme se? Co?
 • 02:03:07 Já něco mám.
  Tady to mám.
 • 02:03:11 Nesahat.
  -Nech ho.
 • 02:03:13 -Myslíš, že se otrávím?
  To vůbec nemám v úmyslu.
 • 02:03:18 Dáš si?
  -Ne!
 • 02:03:21 -Jak chceš.
 • 02:03:25 Miťulo?
  -Ne, děkuju.
 • 02:03:29 -Vojáku! Je libo koňáček?
 • 02:03:32 -Nepiju a nekouřím.
 • 02:03:36 -No, řidiči nabízet nebudu.
  Takže chlapci, ať žije svátek
 • 02:03:41 stalinské vzduchoplavby
  a stavění vzducholodí.
 • 02:03:51 Ááá!
  -Máte zbraň?
 • 02:03:54 Ptám se, jestli máte zbraň.
  -Přeskočilo ti?
 • 02:03:59 Jsem velitel divize.
  Jasně, že mám.
 • 02:04:03 -Odevzdejte mi ji.
 • 02:04:08 -No, tak jo.
 • 02:04:12 Je nabitá. Opatrně.
  Umíš to s ní?
 • 02:04:22 -Alexandroviči.
 • 02:04:29 -Hoši, hoši.
 • 02:04:32 Když slunce takhle zapadá,
  bude zítra krásně.
 • 02:04:39 Zazpíváme si?
 • 02:04:43 Miťulo, znáš tohle?
 • 02:04:46 ZPĚV
  Nás vzbudilo ráno již chladné,
 • 02:04:51 sem od řeky vítr jde blíž.
 • 02:04:55 Což ty nemáš radosti žádné,
  což nemáš radosti žádné...
 • 02:05:02 a já taky ne.
 • 02:05:08 Kam to vlastně jedem?
 • 02:05:13 Co zajet do Aragvi.
 • 02:05:20 Zvu vás.
 • 02:05:28 Miťulo, znáš telefon 24-37?
 • 02:05:31 -Ne.
 • 02:05:35 -Ne! Ne! Neznáš.
 • 02:05:39 A ani znát nemůžeš.
 • 02:05:43 Protože je to přímý telefon
  na soudruha Stalina.
 • 02:05:46 No a zítra...
  Ne, ještě dnes
 • 02:05:51 na něj zavolám a ve vašem oddělení
  se začnou dít věci.
 • 02:05:59 SMÍCH
  Jo, jo.
 • 02:06:05 -Vlaky s husami.
 • 02:06:09 -Jo, kluci, budou husy na jabkách
  i slepice s vnitřnostmi.
 • 02:06:20 -Co tam ten blbec provádí?
 • 02:06:22 -Objeď ho zprava.
  -Rozkaz.
 • 02:06:26 -Nedělejte hlouposti,
  Sergeji Petroviči.
 • 02:06:29 -Jaké hlouposti,
  Dmitriji Andrejeviči?
 • 02:06:31 Ty už se nadělaly.
 • 02:06:35 -Došel mi benzín.
  Od rána tu jezdím.
 • 02:06:38 Dobrý den!
 • 02:06:40 Žena mi vyprala košili.
  Měl jsem v kapse adresu.
 • 02:06:43 Nevím, jestli to byla Zagorjanka
  nebo Zagorenka.
 • 02:06:46 -Já to tu neznám.
  Ani Zagorjanku, ani Zagorenku.
 • 02:06:49 -Jasně! Všichni vědí kulový!
  Bydlí tu samí ignoranti!
 • 02:06:52 Ptal jsem se těch i oněch
  a posílají mě od čerta k ďáblu
 • 02:06:54 a zase zpátky!
 • 02:06:56 Jezdím celý den
  a všichni vědí kulový!
 • 02:06:58 -Jen klid, hochu.
 • 02:07:00 -Potřebuju...-A co?
  -... trochu benzínu.
 • 02:07:03 Už jsem byl všude...
  -Co hledáš?
 • 02:07:06 -Soudruhu Kotove! To jste vy?
 • 02:07:10 -Počkej. Není to Nagorje?
  -Nepamatuju se.
 • 02:07:16 -Jestli je to Nagorje,
  tak to je na druhou stranu.
 • 02:07:18 Ukážu ti to.
  -Seďte!
 • 02:07:20 -Kurva, seď!
 • 02:07:24 HEKY PŘI RVAČCE
 • 02:07:41 -Má sílu, hajzl.
 • 02:07:49 VZDECHY, HEKY
 • 02:07:58 -Stát!
 • 02:08:01 Zpátky!
 • 02:08:07 -Soudruhu, já nic...
  Já vůbec nic...
 • 02:08:10 Mně se jen rozpila adresa.
 • 02:08:13 Jen si přivydělávám.
  Mám cestovní příkaz.
 • 02:08:16 Ukážu vám ho. Mám doklady.
 • 02:08:20 -Stát! Ruce za hlavu.
  -Co?
 • 02:08:22 Ruce za hlavu.
 • 02:08:34 -Spoutáme ho.
 • 02:08:38 -Soudruhu, já jen to, soudruhu.
  Rozpila se mi adresa.
 • 02:08:43 Soudruhu, soudruhu, všechno mám.
  Cestovní příkaz a tak.
 • 02:08:48 Všechno mám v autě.
  Čekají na mě.
 • 02:08:52 Zákazník čeká, majitel.
 • 02:08:55 Já bych jen... Už od rána...
  Mám všechno v pořádku.
 • 02:08:59 Já, soudruhu,
  soudruhu, já... Vždyť já...
 • 02:10:20 -Soudruh Stalin.
 • 02:10:35 Soudruhu! Soudruhu!
 • 02:10:43 Soudruhu, vážně je v tom autě
  soudruh velitel Kotov?
 • 02:10:47 -Hm?
 • 02:10:49 Je v tom autě
  soudruh velitel Kotov?
 • 02:10:55 Ale ne.
  Jen je mu podobný.
 • 02:11:14 Doklady.
  -Prosím?
 • 02:11:17 -Doklady.
 • 02:11:19 -Tady. Všechno mám v pořádku.
  Tady.
 • 02:11:23 Žena... Soudruhu?
 • 02:11:25 -Jdeme.
 • 02:11:28 -Co mi to děláte s řidičákem?
  Soudruhu!
 • 02:11:31 Soudruhu, co blázníte?
 • 02:11:34 -Rychle a jedeme.
  -Ách!
 • 02:11:37 STŘELBA
 • 02:11:39 -Alexeji!
  -Jo.
 • 02:11:44 Držíš ho?
 • 02:11:47 -Plachtu. Jdeme.
 • 02:11:52 -Alexandroviči. Dobrý.
 • 02:11:58 -Vladimiroviči.
  Měl jsi jít dělat biletáře.
 • 02:12:40 Ty to měli vymyšlený.
  Chybělo málo a utekl by.
 • 02:12:46 -Ten tam teda najel.
 • 02:12:49 -Jako, herec. Auto přes cestu.
  Roztrhl mi sako.
 • 02:12:53 -Rovnou do nosu.
 • 02:12:56 -Co to povídal?
  Vypraná košile.
 • 02:12:59 Lísteček. A hlavně tak přirozeně.
  Herec.
 • 02:13:02 -Sakra, mám slabej nos.
 • 02:13:05 Už od dětství.
 • 02:13:08 -Stejně jste machr, Andrejeviči.
  Mně by to vůbec nedošlo.
 • 02:13:12 Myslí vám to. To je to vzdělání.
  Nepřátelské sémě.
 • 02:13:16 Teď bychom tu jeli na jeho místě.
 • 02:13:20 Roztrhl mi sako.
  Já tak nerad píšu hlášení.
 • 02:14:22 PÍSKÁNÍ
 • 02:15:25 RÁDIO-V Moskvě je sedm hodin.
  Dobré ráno, soudruzi.
 • 02:15:29 Vysíláme ranní rozcvičku.
 • 02:15:32 -Připravíme se soudruzi.
 • 02:15:35 Stoj spatný,
  ruce v bok a mírné podřepy.
 • 02:15:39 A raz a dva a raz a dva
  a cvičíme
 • 02:15:42 a raz a dva.
 • 02:15:45 A svižněji raz a dva a raz a dva.
 • 02:15:49 A teď prosím upažíme
  a zvedáme ruce, a raz a dva.
 • 02:16:43 ZPĚV-Unavené slunce
  se něžně loučilo s mořem
 • 02:16:47 a v tu chvílis mi řekla,
  že už mě nemiluješ.
 • 02:17:16 HOUKÁNÍ VLAKU
 • 02:17:41 Skryté titulky: Zuzana Trymlová
  Česká televize 2017

Související