iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 4. 2012
15:55 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
18490
zhlédnutí

Potomci

O pokračovatelích a rodinných nástupcích legendárního loutkáře Matěje Kopeckého, od jehož úmrtí v těchto dnech uplynulo 170 let

31 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Potomci

 • 00:00:01 Mně dalo vždycky hodně práce
  hledat tyhle souvislosti, víte?
 • 00:00:05 Protože tradice
  je hrozně hezká věc,
 • 00:00:08 a jak se k tomu člověk hlásí,
  to je druhá věc.
 • 00:00:12 To je, myslím, i otázka toho,
 • 00:00:15 co z tradic,
  ke kterým se všeobecně hlásíme,
 • 00:00:18 ať už v divadelním umění
  a v kultuře,
 • 00:00:21 může přejít nebo přežít
  do dnešního dne.
 • 00:00:26 To je třeba i to,
  co z lidového loutkářství,
 • 00:00:29 ke kterému já vlastně patřím
  svým původem a rodem,
 • 00:00:33 se může uplatnit
  v té nové současné naší kultuře.
 • 00:00:39 Já to vezmu sám.
 • 00:00:51 Táhni, jo?
 • 00:00:55 Vezmi to na druhým konci.
 • 00:00:57 -Máš?
  -Jo.
 • 00:00:59 Tak jdeme.
 • 00:01:04 Pavle, kdo tohle vázal?
  To je nějak špatně svázaný.
 • 00:01:12 Kufry!
 • 00:01:23 S tou bednou počkáme?
 • 00:01:27 -Moment... Máš?
  -Jo, mám.
 • 00:01:38 Je tady ještě jedna bedna.
 • 00:01:41 -A rozvodná deska, ne?
  -Tak ji vem.
 • 00:01:44 -A magneťák.
  -Ten vezmu potom.
 • 00:01:48 Tak už je to všechno.
 • 00:02:06 Poslechněte si vyprávění
  o doktoru Johanesu Faustovi,
 • 00:02:11 kterýžto mudrc
  duši i tělo ďáblům zaprodal
 • 00:02:14 a zle na to doplatil.
 • 00:02:31 ZVONÍ ZVONEK
 • 00:02:41 MLUVÍ LATINSKY
 • 00:02:54 I když já při svém velkém študování
  nanejvýš povýšen jsem,
 • 00:02:58 jest pravda,
 • 00:03:01 že můj otec byl jenom
  chudobný občan z města Milána,
 • 00:03:05 takže já
  skrze své velké študování
 • 00:03:07 nemám míti od mého otce
  žádného pomáhání.
 • 00:03:12 Jest také pravda,
  že v tyto dnešní časy
 • 00:03:15 žádný se svým stavem
  spokojen zůstati nechce.
 • 00:03:19 Zeptám-li já se rolníka,
  jestli je se svým stavem spokojen,
 • 00:03:23 řekne, že ne,
  že by chtěl být raději zemanem.
 • 00:03:26 Zeptám-li já se zemana,
  zdali je se svým stavem spokojen,
 • 00:03:31 řekne, že by chtěl být
  raději baronem.
 • 00:03:34 Baron by chtěl být knížetem,
 • 00:03:36 kníže by chtěl být králem
  a král císařem.
 • 00:03:41 Tak jako žádný ve svém stavu
  spokojen zůstati nechce,
 • 00:03:46 tak i ty, Fauste,
 • 00:03:48 se svým stavem
  spokojen býti nemůžeš,
 • 00:03:52 pokavad většího štěstí
  a důstojenství
 • 00:03:55 na tomto světě nenabudeš.
 • 00:03:58 Fauste, Fauste,
  navrať se do školy teologie,
 • 00:04:03 šťastný člověk budeš
  na světě.
 • 00:04:08 Já si vlastně pořádně nepamatuju,
 • 00:04:11 kdy jsem se učil hrát
  loutkové divadlo.
 • 00:04:14 Naši mě brávali s sebou
  do sálu
 • 00:04:16 a my jsme měli u divadla
  takovej velikánskej gramofon.
 • 00:04:21 To byla taková veliká skříň,
 • 00:04:23 která měla dole
  přihrádku na desky,
 • 00:04:26 ale ta přihrádka
  byla natolik veliká,
 • 00:04:29 že jsem se tam vešel.
 • 00:04:32 Naši mi tam dávali
  takový malinký kanapátko,
 • 00:04:35 který bylo pro loutky,
 • 00:04:37 a to kanapátko mi úplně stačilo,
  abych si tam mohl lehnout.
 • 00:04:41 A když jsem se probudil,
 • 00:04:44 tak jsem vlastně slyšel to,
  co naši hráli
 • 00:04:47 a poslechem
  už od těch útlých mladých let
 • 00:04:51 jsem se vlastně učil
  všechny ty role a ty hry,
 • 00:04:54 které měli naši na repertoáru.
 • 00:04:57 Nikdy toho litovat nebudeš.
 • 00:05:01 U nás se vlastně tohle povolání
  dědí z generace na generaci,
 • 00:05:06 takže já jsem pra pra prapravnuk
  Matěje Kopeckého,
 • 00:05:12 toho legendárního Matěje Kopeckého.
 • 00:05:15 To loutkové divadlo
  hrál můj tatínek,
 • 00:05:19 jeho tatínek,
  to znamená můj dědeček,
 • 00:05:22 pradědeček i prapradědeček
  a jeho strýčkové a tetičky,
 • 00:05:26 zkrátka celý ten
  bohatě rozvětvený rod.
 • 00:05:45 Vyprávění o Matěji Kopeckém,
 • 00:05:48 synu svobodného loutkáře,
  stínoherce a člověka neklidného,
 • 00:05:52 začíná v Miroticích.
 • 00:05:56 Tady se usadil
  se svou ženou Rozálií
 • 00:05:59 a provozoval
  jarmareční plátenictví.
 • 00:06:02 Zlověstný požár
  zachvátil Mirotice roku 1811.
 • 00:06:06 Skoro celé lehly popelem.
 • 00:06:08 Matýskovi Kopeckému
  zůstala jen žebrácká hůl
 • 00:06:12 a vzpomínka na protoulané dětství.
 • 00:06:16 Tenkrát prý si vyřezal
  prvního kašpárka.
 • 00:06:36 A já se tebe tážu,
  odkud jdeš a kam jdeš.
 • 00:06:41 Mluvím na tebe turecky.
 • 00:06:44 A já vám to zase řeknu
  počesku.
 • 00:06:48 Odkud jdu,
  to je za mnou,
 • 00:06:51 a kam jdu,
  to je přede mnou.
 • 00:07:00 HUDBA Z KOLOVRÁTKU
 • 00:07:49 Repertoár Matěje Kopeckého
  byl bohatý a vybraný.
 • 00:07:54 Bylo v něm vlastně vše,
  co hýbalo divadelním světem.
 • 00:07:58 Prostřednictvím Kopeckého loutek
  se i poslední vesnice
 • 00:08:02 staly do jisté míry
  účastny toho,
 • 00:08:05 co tehdy přinášel
  český divadelní život.
 • 00:08:24 Potřetí vás tedy proklínat počínám,
  vy duchové pekelní.
 • 00:08:28 VOLÁ LATINSKY
  Mefisto!
 • 00:08:36 Co žádáš, Fauste,
  ode mě?
 • 00:08:40 Oznam mně,
  ty fúrie pekelná,
 • 00:08:43 jaké jest jméno tvé
  a jaké vlastnosti při sobě máš?
 • 00:08:49 Fauste, své jméno
  v krátkosti oznámím tobě.
 • 00:08:53 Jmenuji se Mefisto
 • 00:08:56 a jsem tak rychlý,
  jako je pomyšlení člověka.
 • 00:09:01 Čerstvějšího ďábla
  v celém pekle nenalezneš.
 • 00:09:05 Mefisto, pravíš?
 • 00:09:08 Jméno tvé i čerstvost tvá
  se shoduje s mou knihou.
 • 00:09:14 Řekni, Mefisto,
  jak dlouho bys chtěl sloužit
 • 00:09:17 na tomto světě
  za moji duši?
 • 00:09:20 Za tvoji duši
  chci sloužit deset let.
 • 00:09:24 Deset let?
  To je málo proti mému mladému věku.
 • 00:09:29 Chceš-li se ale ke mně
  do služby projednat,
 • 00:09:32 tedy na dobu šestatřiceti let.
 • 00:09:35 Po vyjití šestatřiceti let
 • 00:09:37 chci své tělo i duši
  horoucímu peklu odevzdat.
 • 00:09:42 Fauste, to já sám
  o své újmě nemohu učinit.
 • 00:09:47 Předně a nejprvně bych se
  našeho pekla Plutóna musel optat,
 • 00:09:52 zda by mně chtěl na to
  povolení dát.
 • 00:09:55 Fauste, podepiš kontrakt,
  tu máš pergamen, pero, a piš.
 • 00:10:01 Dobrá, budu tedy psát.
 • 00:10:05 Máš napsáno:
  Ego Johanes doktor...
 • 00:10:12 Fauste, Fauste,
  varuj se ďábla zlého,
 • 00:10:16 budeš oklamán od něho.
 • 00:10:19 Mefisto, co to má znamenat?
 • 00:10:21 Když jsem dostal za úkol
 • 00:10:23 uvést Doktora Fausta
  v našem divadle,
 • 00:10:26 tak jsem se zamýšlel
  nad tím,
 • 00:10:28 jaké byly moje dojmy
  jako kluka
 • 00:10:30 když jsem to viděl u nás doma,
  když jsme to hrávali.
 • 00:10:34 Říkal jsem si:
  Sakra, co z toho může přežít,
 • 00:10:38 co z toho může zaujmout
  i toho dnešního diváka?
 • 00:10:42 A ukazuje se,
  že právě dnešní moderní člověk
 • 00:10:47 hledá návraty k něčemu hezkému,
 • 00:10:50 obyčejnému, prostému, poetickému.
 • 00:10:54 a takhle asi figuruje
 • 00:10:57 i ten doktor Faust
  v tom našem repertoáru.
 • 00:11:01 ...aby ses cizozemským kavalírům
  vyrovnati mohl.
 • 00:11:05 Pod čtyřmi císařskými vládami
  musel Matěj Kopecký
 • 00:11:09 podávat žádosti
  za svého životního běhu.
 • 00:11:15 Neboť chci svým uměním
  být lidem užitečným
 • 00:11:19 a jejich těžký život
  jim veselostí ulehčovat.
 • 00:11:26 Všechny mechanické kumšty
  s marionetami
 • 00:11:29 jsou co nejpřísněji zakázány,
 • 00:11:32 ježto mají nepříznivý oučinek
  na hlavu a srdce posluchačů.
 • 00:11:42 Tak, a teď tady z tý zahrádky
  budu vyvolávat ty ptáky.
 • 00:11:46 Pidluke!
 • 00:11:49 Proč nás povoláváš,
  proč nám v pekle pokoj nedáš?
 • 00:11:53 Proč nás sem na zemskou skořápku
  citýruješ, Kašpare?
 • 00:11:58 Hele, ty umouněnče,
  já nikoho necitýruju.
 • 00:12:02 Já chytám ptáky.
 • 00:12:04 -Pojď z toho kola ven.
  -Hele, pojď ty sem.
 • 00:12:08 -Já tam nesmím.
  -A já zas nesmím ven.
 • 00:12:12 Kdybych tě mohl
  z toho kolečka ven dostat,
 • 00:12:16 na sto kusů
  bych tě musel roztrhat!
 • 00:12:18 A to jsi neměl říkat.
  Abys věděl, teď se odtud nehnu.
 • 00:12:22 Pidluke!
 • 00:12:27 Já si to poplet.
 • 00:12:29 Místo abych řek padluke,
  tak jsem řek pidluke.
 • 00:12:33 A kdybych já řek padluke
  a neřek jsem pidluke...
 • 00:12:37 Podívejme se,
  jak umějí poslouchat!
 • 00:12:40 No počkejte, vy umouněnci,
  já vám proženu kožichy!
 • 00:12:47 Padluke!
  Pidluke!
 • 00:12:51 Proč bychom si měli zapírat,
 • 00:12:54 že lidi se taky touží zasmát
  a pobavit,
 • 00:12:57 to je docela přirozený.
 • 00:12:59 A ty hry lidových loutkářů
  to v bohaté míře nabízejí,
 • 00:13:03 protože ten lidový loutkář
 • 00:13:06 samozřejmě musel být praktik
  a psycholog
 • 00:13:09 a ucházet se o diváka i tím,
 • 00:13:12 že mu nabízel nějaké zasmání,
  pobavení, humor, pohodu.
 • 00:13:20 Repertoár Matěje Kopeckého
  se opíral o snahy,
 • 00:13:23 rady a zkušenosti
  českých buditelů a divadelníků,
 • 00:13:27 s nimiž se přátelil.
 • 00:13:29 Svým dřevěným kolegům
  a principálovi
 • 00:13:32 věnovali nejen pozornost,
  ale i povzbuzující slovo.
 • 00:14:00 Já bych vám moh o kamaráčoftech
  našeho principála něco vyprávět!
 • 00:14:18 Přední osobnosti
  českého kulturního života
 • 00:14:22 nacházely v Matěji Kopeckém
  věrného tlumočníka
 • 00:14:25 jejich obrozeneckého snažení.
 • 00:14:28 Bedřich Smetana,
  české hudby to slavný principál,
 • 00:14:31 k Faustovi napsal ouverturu
 • 00:14:34 a představení
  si páni z Umělecké besedy
 • 00:14:37 o noci silvestrovské
  sami zahráli.
 • 00:14:46 Roku 1862
  v domě u města Jeruzaléma.
 • 00:14:56 Za tou sochou jsem ďábla
  očitě spatřil a uviděl.
 • 00:15:00 Rychle pryč, moje věrné,
  neb se obávám,
 • 00:15:04 aby skrze doktora Fausta
  ještě hroznější kouzla nenastala.
 • 00:15:09 A vy, vy byste nezasloužil
  nic jináč,
 • 00:15:12 než abyste za své černé umění
  na hranici dříví upálen byl.
 • 00:15:18 Kliďte se z mých krajin!
  Fuj!
 • 00:15:25 To se tedy Faustovi
  napoprvé veliká čest stala.
 • 00:15:30 -Mefisto!
  -Co žádáš, Fauste, ode mě?
 • 00:15:35 To ses musel,
  ty pekelná obludo,
 • 00:15:38 hned napoprvé portugalskému králi
  v tak hrozné podobě ukázat?
 • 00:15:43 Cože jsi to pravil,
  portugalský králi?
 • 00:15:46 Že bych za své umění zasloužil,
  abych na hranici dříví upálen byl?
 • 00:15:51 Ale já se ti pomstím,
  a tobě, Mefisto, též!
 • 00:15:55 Ty mně teď toho malého Davida
  a obra Goliáše pryč odtud vezmeš.
 • 00:16:03 Namísto toho
  mi tu postavíš veliké moře.
 • 00:16:06 Po tom moři ty mně všechny
  mořské obludy vzbouřit musíš.
 • 00:16:11 A bouři, blesky a krupobití
  ty mně způsobit musíš.
 • 00:16:15 Já se pak na to moře pustím.
 • 00:16:18 Já na něm budu kuželky hrát
  a ty mně je budeš stavět.
 • 00:16:24 Všechny čerty z pekla
  musím povolat,
 • 00:16:27 mám-li Faustovi
  tu práci vykonat.
 • 00:16:31 Kde jste, všichni ďáblové?
  Spěchejte mi na pomoc!
 • 00:16:51 NAPODOBUJÍ BOUŘKU
 • 00:17:41 Počkej!
  Spadnu, utopím se!
 • 00:17:48 Z dvaceti dětí Matěje Kopeckého
  přežilo otce pouze osm synů.
 • 00:17:54 Nejznámější byl syn Václav,
  podle jehož vyprávění
 • 00:17:58 vytvořil Mikoláš Aleš
  podobiznu otce Matěje.
 • 00:18:02 Z jeho dětí byla pak úspěšná
  a proslulá Arnoštka.
 • 00:18:06 I další synové Matěje Kopeckého
  měli děti.
 • 00:18:10 Potomek Jan měl syny Antonína,
  Matěje, Jindřicha a Vojtěcha.
 • 00:18:18 Poslyšte vyprávění Jindřichovo.
 • 00:18:30 Dne 28. června 1914
 • 00:18:33 se konala na Petra a Pavla
  v Albrechticích nad Vltavou pouť.
 • 00:18:42 Naše stereoskopické panorama
  mělo účastníkům poskytnout možnost
 • 00:18:47 zcestovat všech pět dílů světa.
 • 00:18:59 Asi v jednu hodinu odpoledne
  vyskytla se zpráva,
 • 00:19:03 že v Sarajevě
  byl zastřelen následník trůnu.
 • 00:19:07 Starosta s četníkem
  zakázali zábavu.
 • 00:19:11 Ředitel cirku
  říkal strýci Karlovi Kopeckému:
 • 00:19:14 Ty, Karle, co tomu říkáš?
  Ty přece čteš noviny.
 • 00:19:19 Mohlo by z toho něco pojít,
 • 00:19:22 myslím, že tenhle atentát
  bude mít následky,
 • 00:19:25 dí na to strýc.
 • 00:19:30 S bratrem Matějem
  šli vojáci rádi.
 • 00:19:33 Říkali: Jak jde Matěj na felbvachu
  tak jsme sichr.
 • 00:19:38 Jak jde jiný,
  je mišuňk.
 • 00:19:41 Až chorobně věřili
  na jeho z pekla štěstí.
 • 00:19:44 Život ve válce,
  to je tanec smrti.
 • 00:19:48 Po mně sáhla, ale nedosáhla.
  Dostali jsme se do zajetí.
 • 00:19:53 Po různých štrapácích jsme přijeli
  do zajateckého tábora v Padue.
 • 00:19:59 Viděli jste někdy hrát loutkáře
  bez loutek?
 • 00:20:02 Tak ten večer se hrálo
  na baráku číslo třicet.
 • 00:20:11 A my tři bratři Kopečtí
  jsme se dali do toho.
 • 00:20:17 Zazvonilo se na zvonek
 • 00:20:19 a do tmy můj bratr Antonín
  začal:
 • 00:20:23 Bratři,
  dnes se hraje vlastenecká hra
 • 00:20:27 Lešetínský kovář
  aneb smrt na rodné půdě,
 • 00:20:31 napsaná podle básně
  Svatopluka Čecha.
 • 00:20:34 Hra má čtyři jednání.
 • 00:20:37 Hlavními osobami jsou:
 • 00:20:39 Kovář, jeho dcera Liduška
  a kovářský tovaryš Václav.
 • 00:20:44 Jednání první představuje
  selskou náves s kovárnou.
 • 00:20:48 Jako první vystupuje správce.
 • 00:20:56 A tak jsme odehráli v Padue
  padesát až šedesát představení.
 • 00:21:00 Když jsme hráli
  před generálem Grazianim,
 • 00:21:03 tleskal a zvolal:
  Bravissimo!
 • 00:21:07 Ale to už jsme měli loutky.
 • 00:21:10 Všichni nám pomáhali.
 • 00:21:12 Krejčí spíchl šaty
  z vytrhaných podšívek,
 • 00:21:15 zámečníci udělali brnění
 • 00:21:18 a kluci si dokonce vymýšleli
  i dialogy.
 • 00:21:25 Když se můj táta a jeho dva bratři
  vrátili z vojny,
 • 00:21:29 z první světové války,
 • 00:21:31 tak v roce 1923 v Ostroměři
 • 00:21:34 tam před nějakou hospodou
  stála ta naše maringotka,
 • 00:21:38 a samozřejmě, když na maminku
  přišla ta těžká hodinka,
 • 00:21:42 a tenkrát nebyly porodnice
  a nemocnice,
 • 00:21:45 tak zavolali nějakou tu paní,
  která to měla na starosti.
 • 00:21:49 A před tou hospodou v maringotce,
  4. listopadu 1923,
 • 00:21:53 jsem se narodil.
 • 00:22:21 Řekni nám,
  jak si Kopecký bral Kopeckou.
 • 00:22:27 Já tě můžu ujistit,
  že to vzniklo úplnou náhodou.
 • 00:22:31 To jsem se
  s mojí nynější paní poznal
 • 00:22:34 a rozhodli jsme se,
  že se vezmeme.
 • 00:22:37 Když jsme se rozhodli,
 • 00:22:39 šel jsem na ten národní výbor
  učinit ty ohlášky,
 • 00:22:44 nebo jak se tomu říká.
 • 00:22:46 Co se směješ?
 • 00:22:48 Předložil jsem všechny papíry
  a oni se zeptali:
 • 00:22:52 Vy se jmenujete Matěj Kopecký?
 • 00:22:54 A váš otec
  byl taky Matěj Kopecký?
 • 00:22:57 Já povídám, že byl.
 • 00:23:00 A vaše matka byla za svobodna
  taky Kopecká?
 • 00:23:03 Jo, byla, to je náhoda,
  povídám.
 • 00:23:05 No co se směješ?
 • 00:23:08 A vaše snoubenka je...
  A já povídám, že Kopecká.
 • 00:23:11 To se teprve bude jmenovat Kopecká,
  ale jak se jmenuje teď?
 • 00:23:16 A já povídám:
  Teď se taky jmenuje Kopecká.
 • 00:23:19 A nechá si svoje jméno.
 • 00:23:22 A jestli mně ještě řeknete,
 • 00:23:24 že její otec se taky jmenoval
  Matěj Kopecký...
 • 00:23:27 A já povídám: To je hotový,
  tady to máte na papíře.
 • 00:23:30 Prokristapána,
  povídá ten úředník,
 • 00:23:33 takovou svatbu
  jsem tady ještě neměl.
 • 00:23:35 Jestli mi řeknete,
  že svědek je taky Matěj Kopecký...
 • 00:23:39 Je to Matěj, povídám,
  ale Kilián.
 • 00:23:42 Mefisto,
  buď tak od té dobroty
 • 00:23:45 a dovol,
  abych to psaní dokončit mohl.
 • 00:23:50 Ne, tvá poslední hodinka
  odbila.
 • 00:23:55 Fauste,
  chystej se do pekel!
 • 00:24:04 Běda!
  Běda mně, běda!
 • 00:24:12 Dělám rád loutkové divadlo,
  protože jsem v tom vyrůstal.
 • 00:24:16 Je to díky rodičům,
  kteří to dělají a dělali.
 • 00:24:21 A taky díky tomu,
 • 00:24:26 že mě naučili mít to rád.
 • 00:24:30 A i kvůli tomu,
  že mám rád dřevo jako materiál,
 • 00:24:34 a to znamená loutky.
 • 00:24:37 Hlavně ty marionety,
 • 00:24:39 které s tou tradicí
  mají souvislost.
 • 00:24:42 A myslím si,
  že loutka marioneta
 • 00:24:46 má třeba oproti činohře
  určitou výhodu v tom,
 • 00:24:51 že je daleko citlivější
  než třeba ten činoherec,
 • 00:24:58 který musí mít mimiku obličeje
  a gestikulaci.
 • 00:25:05 U té loutky ti lidé musí být
  daleko citlivější,
 • 00:25:09 právě proto, že pracují
  prostřednictvím materiálu,
 • 00:25:13 to znamená v tomhle případě
  prostřednictvím té loutky.
 • 00:25:17 A proto mě to taky zajímá
  a líbí se mi to.
 • 00:25:29 ZPÍVÁ
 • 00:25:31 Ještě v srdci
  vystavím zahradu,
 • 00:25:37 ještě z očí
  připravím k ní vodu,
 • 00:25:43 tou budeš zalejvat,
 • 00:25:47 tou budeš zalejvat,
 • 00:25:51 kvítek krásný, má Anežko,
  štěpovat.
 • 00:26:01 To tu budu, Artuši, sama?
 • 00:26:07 Kráčím smutně od toho keříčku,
 • 00:26:14 jedu, jedu
  na vraným koníčku,
 • 00:26:20 už musím na vojnu,
 • 00:26:25 už musím na vojnu,
 • 00:26:28 už tu s tebou, má Anežko,
  nebudu.
 • 00:26:40 Láska,
  to jest nejkrásnější růže,
 • 00:26:47 než ujde čas věku mladého.
 • 00:26:53 Neláska,
  to jest přeukrutné zvíře,
 • 00:27:00 nešanuje v světě žádného.
 • 00:27:07 Neláska,
  to jest přeukrutné zvíře,
 • 00:27:14 nešanuje v světě žádného.
 • 00:27:22 A víš co?
  Povíme si nějakou pohádku.
 • 00:27:25 -Ano?
  -Ano.
 • 00:27:27 A jakou?
 • 00:27:29 -Pohádku.
  -A jakou, víš to?
 • 00:27:33 -O Červené karkulce, ano?
  -Ano.
 • 00:27:38 Tak byla jednou
  jedna holčička...
 • 00:27:42 ...a to byla jedna princezna.
 • 00:27:46 Ne, ne,
  jak se jmenovala ta holčička?
 • 00:27:49 Měla červený čepeček.
  Jak se jmenovala?
 • 00:27:52 Červená...
 • 00:27:56 Červená...
 • 00:27:59 No jak?
  Červená karkulka.
 • 00:28:02 -Ne.
  -Karkulka.
 • 00:28:04 A Karkulka šla do lesa...
 • 00:28:07 ...a potkala vlka.
 • 00:28:09 A vlk se zeptal:
  Kampak?
 • 00:28:13 Co to dělá?
 • 00:28:19 Hop, hop, hop!
 • 00:28:39 Mefisto, probůh!
 • 00:29:06 Hop, hop, hop!
 • 00:29:11 Hop, hop, hop!
 • 00:29:21 Já si myslím,
  že u loutkového divadla
 • 00:29:24 ten návrat
  k tomu tradičnímu repertoáru,
 • 00:29:27 který může obstát
  před dnešním divákem,
 • 00:29:31 je návratem šťastným.
 • 00:29:33 Tradice má právo žít
  i v současnosti,
 • 00:29:36 ale nějak se o to musí
  poctivě ucházet.
 • 00:30:30 Skryté titulky:
  Miloslava Čumpelíková

Související