iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 6. 2021
12:55 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
6611
zhlédnutí

Půda nad zlato

Zatímco množství úrodné půdy a její kvalita stále klesá, roste počet lidí, které má uživit. Záleží hlavně na vlastnících půdy, zda tento poklad dokážeme v dobré kvalitě předat i našim potomkům.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Půda nad zlato

 • 00:00:26 -Je to kříž nebo meč?
 • 00:00:31 Ne, je to sondýrka.
  Pracovní nástroj půdoznalce,
 • 00:00:35 který nám říká:
  poznej půdu a chraň půdu.
 • 00:01:01 -Tak tady všude bylo pole.
 • 00:01:03 Byly tady širé lány,
  na kterých rostla řepka nebo obilí.
 • 00:01:08 My jako obec,
  jako vlastníci pozemků,
 • 00:01:11 jsme se rozhodli, že to změníme.
 • 00:01:13 Že tady začneme budovat
  krajinný park.
 • 00:01:15 Vypověděli jsme pachty
 • 00:01:17 a na těch pozemcích
  jsme začali budovat remízy,
 • 00:01:20 veřejné sady nebo třeba aleje.
 • 00:01:23 Tamhle vidíte alej Říčaňáků.
 • 00:01:25 Obyvatelé si tu mohli vysadit strom
  u nějaké příležitosti.
 • 00:01:29 Třeba při narození dítěte.
 • 00:01:40 -Současná situace
  v České republice je taková,
 • 00:01:43 že máme propachtováno přibližně
  80% veškeré zemědělské půdy.
 • 00:01:48 To v praxi znamená,
 • 00:01:50 že když máme skoro 4 milióny
  vlastníků zemědělské půdy,
 • 00:01:54 tak často právě na ní nehospodaří
 • 00:01:57 a tím pádem nevědí,
  v jakém stavu ta půda je.
 • 00:02:06 Jo, jo, víme o tom.
 • 00:02:08 Přijedeme,
  podíváme se na ten pozemek,
 • 00:02:10 jak je na tom ta půda tam,
  odebereme nějaký vzorky.
 • 00:02:13 Dobře, tak jsme domluveni.
 • 00:02:15 Jo, domluvíme termín.
  Děkuju, na shledanou.
 • 00:02:19 Vlastnosti půdy
  souvisí hlavně s hospodařením.
 • 00:02:22 To znamená, že ta změna nastává,
  pokud se nehospodaří správně.
 • 00:02:26 A bohužel naše půdy
  na tom nejsou dobře.
 • 00:02:29 Kromě toho, že si je zastavujeme,
  tak taky na nich blbě hospodaříme.
 • 00:02:34 To má za následek,
  že máme víc jak polovinu
 • 00:02:38 kultivovaných zemědělských půd
  ohrožených vodní erozí.
 • 00:02:41 Máme problémy s nedostatkem
  organické hmoty v půdě.
 • 00:02:45 Půdy se nám okyselují.
 • 00:02:47 Také je tam problém
  s biologickou aktivitou,
 • 00:02:49 to znamená že je tam málo žížal
  a různých drobných živočichů.
 • 00:02:53 A hlavně jsou ty půdy utuženy,
  takže nevsakují vodu.
 • 00:02:57 To vše souvisí s tím,
  jak o tu půdu pečujeme.
 • 00:03:02 Teď koukáme na Kopeckého váleček,
 • 00:03:05 kterým se stanovuje tak zvaný
  neporušený rozbor půdy.
 • 00:03:10 Ten slouží ke stanovení
  například k tomu,
 • 00:03:14 jestli je půda utužená,
  kolik v sobě zadrží vody,
 • 00:03:18 jak odolává suchu,
  jaký je tam obsah pórů.
 • 00:03:25 -Hodně se mluví o hospodářích.
 • 00:03:27 Jenže ochrana zemědělské půdy
  a zemědělské krajiny
 • 00:03:31 závisí především
  na vlastnících půdy.
 • 00:03:34 Ať už jsou velcí jako obce, církve
  nebo šlechtické rody, tak ti malí.
 • 00:03:47 -Tady je vidět přesně,
  jak to jenom podmítl.
 • 00:03:49 Že v 5 centimetrech a pod tím
  ta půda je jak beton.
 • 00:03:56 Tahle půda je utužená, tvrdá.
 • 00:03:59 A to znamená, že třeba nevsakuje,
  neinfiltruje vodu.
 • 00:04:04 Ta půda se velice těžko
  obhospodařuje.
 • 00:04:11 -Ta komunikace mezi hospodářem
  a tím vlastníkem je nutná.
 • 00:04:15 Tam samozřejmě,
  to je jako když pronajímáte byt.
 • 00:04:19 Taky tam nenecháte toho nájemníka
  dělat, co se mu zlíbí.
 • 00:04:22 Jak ten byt prostě zpustoší,
  nebo tam udělá nějakou investici.
 • 00:04:28 Když něco mám,
  tak se o to musím starat.
 • 00:04:30 To je přeci přirozené.
 • 00:05:00 -Žiju v Praze
  a zdědila jsem vlastně půdu
 • 00:05:04 tady ve Studenci na Hané
  po svých předcích.
 • 00:05:08 A není mi jedno,
 • 00:05:10 kdo se o moje pole stará,
 • 00:05:14 co se tam pěstuje
 • 00:05:17 a čím se obhospodařuje.
 • 00:05:20 -Ano, tohle je kmín.
 • 00:05:23 Ten se bude sklízet
  někdy v půlce srpna.
 • 00:05:26 Tak tady jsme na vojtěškovém poli.
 • 00:05:28 Obnažili jsme kořeny vojtěšky.
 • 00:05:31 Rýč má délku jenom 20 centimetrů,
  tak jsme je utrhli, uřízli.
 • 00:05:37 Vojtěška může kořenit,
  kam to půda dovolí.
 • 00:05:39 Řekněme až do 5 metrů.
  -Cože? Do 5 metrů?
 • 00:05:43 -No, vojtěška je výborná plodina
  pro strukturu půdy tím,
 • 00:05:46 že tu půdu prokypří i v těch
  spodních utuženějších vrstvách.
 • 00:05:50 Potom, když odumře,
 • 00:05:52 tak tím protýká voda
  až do těch hlubších vrstev.
 • 00:06:04 Krávy tady mají velký komfort.
 • 00:06:06 Hodně vzduchu.
  Ony potřebují hodně vzduchu.
 • 00:06:09 Mají tady i zařízení na drbání zad.
 • 00:06:17 To je vlastně hnůj,
  který potom rozvážíme do polí.
 • 00:06:20 A do těch polí se dostává
  ta organická hmota.
 • 00:06:24 -A i hezky voní.
 • 00:06:26 -Je to kravský hnůj.
  Ten tolik nesmrdí jako jiné hnoje.
 • 00:06:29 Ten hnůj je plný baktérií.
  Plný života.
 • 00:06:32 Ty baktérie ten hnůj rozkládají,
 • 00:06:34 a potom se to dostává
  sakumprásk všechno do půdy,
 • 00:06:37 kde to potom slouží jako živina
  pro rostliny i pro ten půdní život,
 • 00:06:43 který se v té půdě vyskytuje.
 • 00:06:48 Tady máme další půdní past.
  Podíváme se, co tam je.
 • 00:06:54 Tady je také
  velké množství střevlíků.
 • 00:06:57 Objevují se tady i mnohonožky,
  stonožky, pancířníci.
 • 00:07:06 -Já bych určitě setkání s nájemcem
  doporučila,
 • 00:07:09 protože to bylo
  pro mě velice zajímavé.
 • 00:07:13 Informace,
  které jsem se dozvěděla.
 • 00:07:16 A to mě utvrdilo, že jsem
  to pronajala správnému člověkovi.
 • 00:07:22 A také druhá věc zase byla,
 • 00:07:24 že když jezdím krajinou,
 • 00:07:27 tak je to pro mne
  daleko zajímavější.
 • 00:07:31 -Potkání se vlastníka s tím,
  kdo tam hospodaří,
 • 00:07:34 je určitě žádoucí,
  protože to obohatí obě dvě strany.
 • 00:07:38 Jednak vlastník ví, jak vypadá
  člověk, co mu tam hospodaří,
 • 00:07:42 co tam chce pěstovat,
  jak to chce pěstovat,
 • 00:07:45 jestli bude používat
  nové technologie a podobně.
 • 00:07:48 Na druhou stranu
  pro toho hospodáře zase je to tak,
 • 00:07:51 že pozná člověka, který tu půdu
  třeba generačně vlastní.
 • 00:07:54 Získá k tomu nějakou vazbu.
 • 00:07:56 A můžou třeba si i potom vyměňovat
  nebo navzájem prodávat produkty,
 • 00:08:00 které na té půdě vzniknou.
 • 00:08:02 -Vlastně ten vlastník
  by měl být tím,
 • 00:08:06 kdo dá zadání tomu hospodáři.
 • 00:08:09 Řekne mu, podívej, já nechci,
  abys mně po 10 letech pachtu
 • 00:08:13 vrátil poušť písčitou
  nebo polopísčitou.
 • 00:08:17 Já ti tady teďka pronajímám
  kvalitní zemědělskou půdu.
 • 00:08:22 Tak dělej všechno pro to,
  až skončíš to hospodaření,
 • 00:08:26 abys mě ten můj pozemek
  odevzdal v takové kvalitě,
 • 00:08:31 jak jsem ti ho já půjčil.
 • 00:08:35 -Jako vlastníci,
  mluvím teď za farnost Šardice,
 • 00:08:39 tady v těchto místech,
  kde se nacházíme,
 • 00:08:41 tak často při přívalových deštích,
  nemusí to být ani povodeň,
 • 00:08:45 ale při těch prudších
  přívalových deštích,
 • 00:08:48 tady se stávalo,
  že hodně často tekla prudká voda,
 • 00:08:51 vymílala tady tu půdu.
 • 00:08:53 A farnost,
  protože má k dispozici pozemky,
 • 00:08:57 může s nima hospodařit,
  rozhodla se, že je bude pronajímat
 • 00:09:00 nejenom na pěstování
  nějakých plodin,
 • 00:09:03 ale také za tím účelem,
 • 00:09:05 aby se tady těm erozím
  a tomu smývání zabránilo.
 • 00:09:10 To byl taky jeden z důvodů,
  proč farnost pronajala pozemek.
 • 00:09:15 Proto aby se konkrétně tady třeba
  zatravnil a zdržela se ta voda.
 • 00:09:38 -Když jsem já býval
  tady ve vesnici tím hospodským,
 • 00:09:40 tak tady se opravdu v té hospodě
 • 00:09:44 probírala témata pronájem pozemků
  a tak dál, a tak dál.
 • 00:09:49 Chlapi se mezi sebou
  dost hašteřili.
 • 00:09:53 Čím víc piva vypitého,
  tím to bylo horší.
 • 00:09:55 Občas se chlapi chytli
  trošku i pod krkem,
 • 00:09:58 ale vždycky nakonec rozhodující
  byla ta cena toho pronájmu.
 • 00:10:01 Komu to pronajmou a nepronajmou.
 • 00:10:03 Ale stejně můj osobní názor je
  a myslím si,
 • 00:10:05 že stejně o tom nakonec
  rozhodovaly doma ženský,
 • 00:10:08 komu se to pronajme,
  nebo komu se to dá do pachtu.
 • 00:10:14 Já jsem svoji zemědělskou půdu
  vždycky pronajímal.
 • 00:10:19 Já jsem na ní nehospodařil.
 • 00:10:21 Pronajímal jsem ji bývalým
  majitelům zemědělského družstva.
 • 00:10:27 A pak jsem se seznámil
  s klukama Maradovýma
 • 00:10:30 a viděl jsem,
  co oni dělají se zemědělskou půdou.
 • 00:10:34 A hrozně se mi líbí,
  jak dělají ty biokoridory, biopásy.
 • 00:10:39 Na té krajině je to vidět, poznat.
  Ta krajina se úplně změnila.
 • 00:10:42 Líbí se mi na tom to,
  že opravdu jdete do přírody,
 • 00:10:45 nebo jdete na pole,
  nebo do vinohradu,
 • 00:10:47 můžete se zastavit,
  můžete si utrhnout meruňku,
 • 00:10:50 jakékoliv ovoce,
  co v tom biopásu roste.
 • 00:10:53 Ta příroda se fakt změnila.
  Je to dobré i pro zvěř. A tak dál.
 • 00:10:57 Všem doporučuji,
  kdo chce pronajímat půdu,
 • 00:11:00 hledejte takové lidi,
  kteří dělají tyto věci.
 • 00:11:17 -Ministerstvo zemědělství
  definovalo
 • 00:11:19 tak zvané
  zásady správné zemědělské praxe.
 • 00:11:21 Ty definují,
  jak na půdě správně hospodařit
 • 00:11:23 z pohledu vodní eroze,
  organické hmoty,
 • 00:11:27 utužení půdy,
  krajinných prvků a podobně.
 • 00:11:29 Zároveň poskytuje celou řadu
  dotačních nástrojů,
 • 00:11:32 dotačních programů, které mají
  zlepšit ten stav toho pozemku.
 • 00:11:36 Jsou dobrovolné,
  ale je možno o ně požádat.
 • 00:11:39 Z tohoto důvodu je velmi dobré,
  aby ten vlastník pozemku věděl,
 • 00:11:44 které tyto nástroje ten zemědělec
  na jeho pozemcích využívá.
 • 00:11:47 Jestli je zná,
  jestli je dělá správně.
 • 00:11:50 A pokud ano, tak to určitě povede
  ke zlepšení stavu
 • 00:11:53 toho jeho pozemku,
  respektive majetku.
 • 00:12:07 -Tady pod těma drátama směrem dolů
 • 00:12:10 vlastně na tomhle tom velkým lánu
  je takový pruh,
 • 00:12:13 který teda patří mně a mojí mámě.
 • 00:12:17 Tady máme vlastně to pole.
 • 00:12:21 -Tak my s našimi nájemci,
  našimi vlastníky komunikujeme.
 • 00:12:24 Ti, kteří bydlí
  v okolních vesnicích,
 • 00:12:27 tak s těmi se potkáváme
  v každodenním životě,
 • 00:12:30 tak jak je to běžný,
  a ty věci probíráme.
 • 00:12:33 Vlastníci, kteří se nachází
  mimo náš rajón, ve městech,
 • 00:12:37 ve vzdálených částech
  naší republiky,
 • 00:12:39 tak nás občas navštíví, zastaví se,
 • 00:12:42 ale těch není příliš.
 • 00:12:44 -Úžasný, co?
  -Takhle to vypadá.
 • 00:12:46 -Jo, jako to je dobrý. To je fajn,
  že tam ta organická hmota je.
 • 00:12:49 Tomuhle rozumím.
  To mně přijde hezký.
 • 00:12:53 -My vlastníkům vedle peněz
  nabízíme i to,
 • 00:12:57 že se o jejich půdu budeme starat
  péčí řádného hospodáře,
 • 00:13:01 což mimo jiné v dnešní době obnáší
  i boj proti klimatické změně
 • 00:13:06 a zvyšování podílu
  organické hmoty v půdě.
 • 00:13:10 Toho docilujeme hlavně tím,
  že pěstujeme meziplodiny.
 • 00:13:13 Staráme se o ně
  jako o hlavní plodinu.
 • 00:13:16 A cílem pěstování meziplodin
  je zastínění půdy,
 • 00:13:20 tak aby tam mohl
  ten makroedafon i mikroedafon,
 • 00:13:25 zkrátka žížaly
  i ty malý mikroorganismy žít tak,
 • 00:13:29 aby tu půdu nějakým způsobem
  udržovaly v kondici
 • 00:13:32 i pro další generace.
 • 00:13:34 A pokud možno přecházely problémy
  s klimatickou změnou bez toho,
 • 00:13:38 aniž by to mělo
  nějaký velký výrazný vliv na to,
 • 00:13:41 co na tom pěstujeme.
 • 00:13:43 -Já su rád, že jsem se setkal
  vlastně s člověkem,
 • 00:13:46 který hospodaří na té půdě,
  kterou mu pronajímám.
 • 00:13:50 Prostě proto, že mě to zajímalo,
  je to dobrý, že jsme se poznali.
 • 00:13:55 Něco jsme si k tomu řekli,
  jak vlastně to hospodaření probíhá.
 • 00:13:58 A musím říct,
  že na ten první pohled,
 • 00:14:01 nebo při tom prvním setkání,
 • 00:14:03 tak se mi zdá,
  že jsem s ním docela spokojenej.
 • 00:14:06 Že vlastně pracujou
  s tou půdou tak...
 • 00:14:09 Nijak mi to nevadí, přijde mi,
  že takhle je to asi dobře.
 • 00:14:12 Že mají o tu půdu zájem.
 • 00:14:14 -Zodpovědnost vlastníků půdy
  je zcela zásadní.
 • 00:14:17 Koneckonců je to jejich bohatství
  a je jenom na nich,
 • 00:14:20 jestli si to nechají protéct
  mezi prsty.
 • 00:14:24 Jestli se jim to bohatství rozplyne
  jak pára nad hrncem.
 • 00:14:28 A každý, kdo něco má,
  tak by se o to měl starat.
 • 00:14:46 -Vlastníci zemědělské půdy
  hrajou velkou roli při ochraně půdy
 • 00:14:49 už jenom proto,
  že jich je několik miliónů.
 • 00:14:52 Z tohoto důvodu je základem
  dobrá pachtovní smlouva
 • 00:14:56 a vědět, v jakém stavu je půda.
 • 00:14:58 A to je hlavní role vlastníků
  v novém pohledu na ochranu půdy.
 • 00:15:09 -Střídání plodin tam probíhá.
  -Ano.
 • 00:15:11 -Jak tady vidíme.
  -Co tam pěstujete teda?
 • 00:15:14 -Takže tady teď máme
  hrách a hořčici. -Ano.
 • 00:15:17 -V minulém roce tam byl
  ozimný ječmen.
 • 00:15:20 Předtím tam byla pšenice ozima.
 • 00:15:22 -Takže,
  můžeme se jít podívat na ty pole?
 • 00:15:25 Jak to tam roste. Jak to funguje.
 • 00:15:28 Takže, můžeme vyrazit.
  -Můžeme.
 • 00:15:31 -Já jsem zdědil půdu po babičce.
 • 00:15:33 A jako majitel půdy bych chtěl,
 • 00:15:35 až ji budu předávat svým synům,
  aby neztratila kvalitu.
 • 00:15:39 Proto jsem se dneska
  zastavil za hospodářem,
 • 00:15:42 který mi vysvětlil,
  jak se o tu půdu stará.
 • 00:15:45 I pro mne jako krajinářského
  architekta to bylo obohacující.
 • 00:15:49 Dozvěděl jsem se,
 • 00:15:51 že půda je osetá za 5 let
  5 různými plodinami.
 • 00:15:56 To znamená, že se tady střídá
  hořčice, hrách, obilí.
 • 00:16:01 Další věc je, že organická hmota,
  která tady vznikne,
 • 00:16:04 se zapravuje zpátky do půdy
  a vlastně udržuje se ta kvalita.
 • 00:16:09 Udržuje se v ní ten život.
 • 00:16:11 Ten mikroživot,
  který dělá tu naši půdu půdou.
 • 00:16:15 Pro mě bylo velmi obohacující,
  že jsem toho hospodáře potkal,
 • 00:16:19 že jsme si vysvětlili,
  jaké on má cíle.
 • 00:16:22 A že jsou velmi podobné
  s těmi mými.
 • 00:16:24 To znamená zachovat tu půdu
  pro další generace.
 • 00:16:27 Jestli budete mít někdy čas,
  tak se za hospodářem zastavte
 • 00:16:31 a proberte to s ním.
 • 00:16:33 Myslím si,
  že se dozvíte plno dalších věcí.
 • 00:16:36 -A já mít takovýhle kus země,
 • 00:16:39 tak tam na krajíčku
  určitě musím mít
 • 00:16:41 nějaký ten strom
  nebo louku nebo mez.
 • 00:16:45 A ostatní, to samozřejmě
  pronajmu k hospodaření,
 • 00:16:47 protože hospodařit se musí.
 • 00:16:50 Ale příroda
  také musí dostat prostor.
 • 00:16:55 -Tak mladej, požeň ho! Požeň!
 • 00:16:58 Většina myslivců, včetně mě,
  jsme své pozemky pronajali
 • 00:17:04 zde hospodařícímu zemědělci
  Jirkovi Novotnému.
 • 00:17:09 Který na našich pozemkách
  vysadil sady,
 • 00:17:14 část jich zatravnil, kde pase ovce.
 • 00:17:17 Vysadil několik biocenter.
 • 00:17:22 Vysadil několik biokoridorů.
 • 00:17:25 A tím vlastně zlepšil
  životní prostředí pro zvěř.
 • 00:17:30 Vlastně pro všechno živé v přírodě
  a taky pro lidi.
 • 00:17:41 -Úloha vlastníků zemědělské půdy
  je klíčová,
 • 00:17:43 respektive měla by být klíčová.
 • 00:17:45 Protože oni jsou ti,
  co mají hlavní odpovědnost
 • 00:17:47 a oni jsou ti, kdo mají z půdy
  hlavní benefity a nebo taky škody.
 • 00:17:51 Realita je ale taková,
 • 00:17:53 že většina vlastníků půdy
  na svoji odpovědnost kašle.
 • 00:17:57 A podle toho
  vlastně krajina vypadá.
 • 00:17:59 Těch pár, kteří mi půdu pronajali,
  to neudělali ani tak proto,
 • 00:18:03 že bych je nějak velice ukecával
  nebo přesvědčoval,
 • 00:18:06 ale proto že oni byli
  vlastně přesvědčeni sami.
 • 00:18:08 V nich to bylo.
  Ta odpovědnost k půdě a ke krajině.
 • 00:18:12 A bylo to vlastně
  na základě jejich přání,
 • 00:18:14 co se v té krajině má dít.
  A k jejich vlastnímu prospěchu.
 • 00:18:21 -Pachtovní smlouva
  by měla obsahovat
 • 00:18:23 kromě obecných údajů o pozemku
  a jeho lokalizaci
 • 00:18:28 také hlavně informaci,
  jak na tom pozemek je v té době,
 • 00:18:32 když jde do toho pachtu
  nebo-li pronájmu.
 • 00:18:35 To znamená, jaké má vlastnosti,
 • 00:18:37 jestli není
  nějakým způsobem poškozen,
 • 00:18:40 jak je ta půda hluboká,
  jaký má obsah organické hmoty,
 • 00:18:43 jaký má obsah živin.
 • 00:18:45 A to vše slouží k tomu,
  aby po ukončení té doby pachtu
 • 00:18:49 se toto zkontrolovalo
  a zjistilo se,
 • 00:18:51 jestli ta půda
  nebyla nějakým způsobem
 • 00:18:53 nevhodným hospodařením
  znehodnocena.
 • 00:18:56 Pro tyto účely byla vydána
  pro vlastníky pozemků
 • 00:19:00 a i pro pachtýře,
  kteří na ní hospodaří,
 • 00:19:04 tato metodika.
 • 00:19:13 -Půda je prostě v ideálním stavu,
  na setí.
 • 00:19:15 Na vrchu jsou hrudky, suchý.
 • 00:19:17 Ve spodku v 5 centimetrech
  už se nachází vlhká hlína,
 • 00:19:22 do které přijde osivo.
 • 00:19:25 -Začal jsem se zajímat o to,
  jestli můžu zhodnotit objektivně
 • 00:19:29 stav zemědělské půdy na poli,
  které vlastním.
 • 00:19:34 Při pátrání jsem narazil na stránky
  Výzkumného ústavu meliorací a půdy,
 • 00:19:39 kde jsem našel metodiku,
  která je právě určená
 • 00:19:42 pro pronajímatele
  a nájemce zemědělské půdy.
 • 00:19:48 Pak jsem začal shánět odborníka,
  který by podle této metodiky
 • 00:19:51 byl schopen půdní průzkum
  a jeho vyhodnocení provést.
 • 00:19:55 Což se mi nakonec povedlo.
 • 00:19:57 Dalším takovým pozitivním momentem
  této mé snahy bylo,
 • 00:20:01 že jsem se při organizování
  toho půdního odběru
 • 00:20:05 blíže zkontaktoval se zemědělcem,
  který hospodaří na mé půdě.
 • 00:20:11 -Za posledních 30 let je pan Běhal
  teprve druhý majitel pozemku,
 • 00:20:16 který projevil zájem
  o kvalitu své půdy.
 • 00:20:20 A my jsme připraveni
  ostatním zájemcům
 • 00:20:24 veškeré informace
  o kvalitě půdy dát.
 • 00:20:27 -A ten sám mi nabídl,
 • 00:20:29 že mi poskytne dost informací
  ze svého vlastního monitoringu,
 • 00:20:32 který si na pronajatých pozemcích
  provádí.
 • 00:20:36 Takže doufám,
  že toto bude do budoucna
 • 00:20:38 i základem nějaké další naší
  užší spolupráce.
 • 00:20:42 A co mě vede k tomu,
  že chci vůbec znát stav půdy?
 • 00:20:45 Tak jednak je to
  ekonomické hledisko,
 • 00:20:47 kdy půda, kterou jsem koupil,
 • 00:20:50 je nějakou investicí
  a potřebuji vědět,
 • 00:20:52 jestli se mi zhodnocuje
  nebo naopak degraduje.
 • 00:20:56 A druhá rovina je spíš filozofická.
 • 00:20:59 Mám rodinu, mám děti,
  a zajímá mě a přemýšlím o tom,
 • 00:21:03 v jakém stavu budou pole
  za 20 až 30 let.
 • 00:21:07 A jestli budou stále
  v takovém dobrém stavu,
 • 00:21:09 aby uživily všechny lidi,
  kteří potřebují.
 • 00:21:14 -Každý majetek
  může ztratit na hodnotě,
 • 00:21:17 každý majetek se může pokazit.
 • 00:21:20 A ta péče toho vlastníka
  je velmi důležitá.
 • 00:21:23 Samozřejmě když si chce člověk
  vymalovat byt,
 • 00:21:26 tak si najme nějakého malíře
  a ten mu to dá do pořádku.
 • 00:21:31 A stejně tak by se mělo postupovat
  i s půdou.
 • 00:21:33 Prostě si najít někoho,
  kdo mu poradí.
 • 00:21:36 Člověka, který se tou půdou zaobírá
  a řekne mu:
 • 00:21:39 Podívej se, tady dochází k tomu,
  že máš tu půdu poškozenou.
 • 00:21:44 A takhle pokud to bude pokračovat
  dalších 10 let,
 • 00:21:47 tak se ti to bohatství rozplyne.
 • 00:21:49 Udělej to a to a to.
 • 00:21:51 A samozřejmě ten vlastník,
 • 00:21:53 třeba ve spolupráci
  s tím hospodářem,
 • 00:21:55 musí tomu ničení zabránit.
 • 00:21:57 Vždyť zemědělská půda
  je prostě majetek
 • 00:22:01 a ta péče je prostě nezbytná.
 • 00:22:08 -Obec Ostopovice se rozhodla,
 • 00:22:11 že chce být
  aktivním majitelem půdy.
 • 00:22:14 A že tu aktivitu chce promítnout
  i do vztahu s nájemcem.
 • 00:22:17 A poměrně rychle
  jsme našli shodu na tom,
 • 00:22:20 že toho docílíme
  zpracováním půdních rozborů,
 • 00:22:23 které budeme potom pravidelně
  vždy po několika letech opakovat.
 • 00:22:27 Pokud ten rozdíl ukáže,
 • 00:22:29 že stávající hospodář
  hospodaří způsobem,
 • 00:22:32 který zlepšuje kvalitu půdy,
 • 00:22:34 nebo přinejmenším
  zachovává její stávající kvalitu,
 • 00:22:37 tak je to samozřejmě o důvod víc,
  proč ten nájemní vztah prodloužit.
 • 00:22:42 A kromě toho,
  že nám tyto informace slouží
 • 00:22:44 jako největšímu,
  byť stále malému majiteli půdy,
 • 00:22:48 tak ty informace můžou použít
 • 00:22:50 i všichni další majitelé půdy
  na našem katastru,
 • 00:22:52 protože jsou volně k dispozici.
 • 00:23:06 -Jako lékař vnímám,
  že medicína dokáže nejvíc,
 • 00:23:09 když krásně spolupracuje
  s přirozeností organismu.
 • 00:23:13 Když s ničím nebojuje,
 • 00:23:15 ale podporuje samoléčicí schopnosti
  a působí v symbióze.
 • 00:23:21 A stejně to vnímám u půdy,
 • 00:23:23 že čím víc my udržujeme
  její přirozenost, její pestrost,
 • 00:23:27 tím ji uchováme
  ve velké kvalitě do budoucnosti.
 • 00:23:32 Od zemědělského družstva,
  kterému pronajímám půdu, požaduji,
 • 00:23:36 aby se o tu půdu staralo tak,
  jak se starám já o tento záhonek.
 • 00:23:40 To znamená,
  aby udržovalo hodnotu té půdy,
 • 00:23:45 aby ji zbytečně
  nezamořovalo chemií.
 • 00:23:48 A proto jsem se s nimi dohodl
  a velmi podpořil vznik biopásu.
 • 00:23:52 -Družstvo začínalo
  s biopásama právě v Lošově
 • 00:23:54 na základě vašeho podnětu
  v roce 2016.
 • 00:23:58 A myslím si,
  že je to jedno z opatření,
 • 00:24:00 které napomáhá úrodnosti půdy
  a udržení zdravé krajiny.
 • 00:24:09 -Půda je určitě nad zlato,
 • 00:24:12 protože bez půdy
  bychom tady nemohli být,
 • 00:24:16 ale bez zlata si dovedu život
  představit a nic by se nestalo.
 • 00:24:22 -Půda je nad zlato určitě, protože
  nám poskytuje životní prostor,
 • 00:24:26 pěstujeme na ní rostliny,
  které nás živí,
 • 00:24:28 chovají se na ní zvířata,
  které nám poskytují další obživu.
 • 00:24:32 A pokud by půda nebyla,
  nabyli bychom ani my.
 • 00:24:36 -No, půda na zlato?
  No určitě to platí.
 • 00:24:38 Akorát my to nevidíme.
  My nevidíme ten třpyt v té půdě.
 • 00:24:43 Ale to je zázračný...
 • 00:24:46 ...živý organismus,
 • 00:24:48 který se vyvíjel stovky, tisíce,
  deseti tisíce let.
 • 00:24:53 A my mnohdy si tohle zlato
 • 00:24:55 necháváme odvát větrem
 • 00:24:58 nebo spláchnout vodou
 • 00:25:00 a vlastně nepřemýšlíme o bohatství,
  které je tam ukryté.
 • 00:25:05 A měli by o tom přemýšlet
  především ti vlastníci,
 • 00:25:08 protože je to jejich bohatství.
 • 00:25:32 Skryté titulky: Petr Kopecký
 • 00:25:36 Česká televize 2021

Související