iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 12. 2020
16:20 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
3069
zhlédnutí

Firma a živnostník roku 2020

Slavnostní předávání cen z pražského Žofína moderuje Jan Pokorný.

79 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Firma a živnostník roku 2020

 • 00:00:01 FIRMA A ŽIVNOSTNÍK ROKU 2020
 • 00:00:11 -Dámy a pánové,
 • 00:00:13 přivítejte potleskem moderátorku
  slavnostního předávání cen
 • 00:00:17 Moneta Živnostník roku 2020
  a Vodafone Firma roku 2020,
 • 00:00:22 Danielu Písařovicovou.
 • 00:00:35 -Letošnímu roku, roku 2020,
  vládne celkem pět písmen.
 • 00:00:39 COVID.
 • 00:00:42 Bohužel.
 • 00:00:44 Od loňského ledna, respektive
  od konce ledna letošního roku,
 • 00:00:47 se nemluví prakticky o ničem
  jiném, a to už máme prosinec.
 • 00:00:51 Náš rok pomalu, ale jistě
  míří do svého finále.
 • 00:00:54 Celý svět jako by se zastavil.
 • 00:00:56 Ovšem je tu jedno z mnoha hesel
  pro letošní rok.
 • 00:00:59 A sice: Společně to zvládneme.
 • 00:01:01 A tak bych si ho dovolila malinko
  pro ten dnešní večer upravit.
 • 00:01:05 Společně rozdáme ceny
 • 00:01:07 Moneta Živnostník roku
  a Vodafone Firma roku 2020.
 • 00:01:11 Dámy a pánové, krásný večer.
 • 00:01:18 Jak už jsem říkala, letošní rok
  2020 je o pěti písmenech.
 • 00:01:23 Ale my bychom se v souvislosti
  s našimi soutěžemi
 • 00:01:26 měli bavit spíše o číslech
  a počtech,
 • 00:01:28 protože, vězte nebo ne,
 • 00:01:31 ale Živnostník roku a Firma roku
  se už předávají
 • 00:01:33 celkově po patnácté.
 • 00:01:35 Pokud bychom si představili,
  že je to občan České republiky,
 • 00:01:39 tak by si šel letos na úřad
  pěkně pro občanský průkaz.
 • 00:01:43 Já nevím, jak vy na tuto dobu
  vzpomínáte,
 • 00:01:46 ale pro mě to byl ohromný krok.
 • 00:01:48 Oněch patnáct let,
  to je nádherné jubileum
 • 00:01:51 a zároveň
  už opravdu dlouhá tradice.
 • 00:01:53 A proto bych velice ráda
  zmínila a poděkovala všem těm,
 • 00:01:57 díky kterým se letošní rok
  předávání cen může konat.
 • 00:02:01 Jsou jimi: vyhlašovatel soutěží,
  deník Hospodářské noviny,
 • 00:02:06 společnost
  Vodafone Czech Republic
 • 00:02:09 jako titulární partner
  soutěžní kategorie
 • 00:02:11 Vodafone Firma roku 2020,
 • 00:02:14 Moneta Money Bank
  jako titulární partner
 • 00:02:17 soutěžní kategorie
  Moneta Živnostník roku 2020,
 • 00:02:21 hlavní partner soutěží,
  stavební skupina EUROVIA CS,
 • 00:02:25 partner krajských kol,
  skupina ÚJV,
 • 00:02:29 hlavní mediální partner
  a vysílatel akce, Česká televize.
 • 00:02:33 Soutěže se konají pod záštitou
  a odborným dohledem
 • 00:02:36 Hospodářské komory
  České republiky.
 • 00:02:38 Záštitu
  nad všemi regionálními koly
 • 00:02:41 převzali hejtmanky a hejtmani
  všech krajů České republiky
 • 00:02:44 a primátor hlavního města Praha.
 • 00:02:46 Já jim ještě jednou
  souhrnně všem děkuji.
 • 00:02:54 A samozřejmě jako každý rok,
 • 00:02:56 i letos vyhlásíme
  vítěze doprovodných soutěží,
 • 00:02:59 zmíním Vodafone
  Odpovědnou firmu roku
 • 00:03:01 a zároveň také
  České podnikatelské stříbro
 • 00:03:04 pro rok 2020.
 • 00:03:06 Ale my jsme si pro vás
  pro ten letošní rok připravili
 • 00:03:09 ještě něco speciálního.
 • 00:03:11 O tom bude řeč v momentě,
  kdy nastane ten správný okamžik.
 • 00:03:14 Nejprve tedy na scéně
  přivítám zpěvačku,
 • 00:03:17 která se dnes postará
  o hudební doprovod.
 • 00:03:19 Dámy a pánové, přichází Lenny!
 • 00:06:29 Dámy a pánové, pro tuto chvíli
  se s námi loučí Lenny.
 • 00:06:32 Ale já neprozradím nic tajného,
 • 00:06:34 když řeknu,
  že se za námi ještě vrátí.
 • 00:06:36 Už v samotném úvodu
  dnešního večera jsem zmiňovala,
 • 00:06:39 že vyhlašovatelem soutěží
  je už patnáctým rokem
 • 00:06:41 deník Hospodářské noviny,
 • 00:06:43 proto se samozřejmě sluší
  a patří,
 • 00:06:45 aby nás přišel pozdravit
  jeho šéfredaktor.
 • 00:06:48 Dámy a pánové,
  přichází pan Martin Jašminský!
 • 00:06:54 Dobrý večer, Martine.
 • 00:06:57 -Dobrý večer, Danielo,
  vítám vás tady, vážení hosté,
 • 00:07:00 zdravím i diváky
  u televizních obrazovek.
 • 00:07:02 -Já jsem zmiňovala,
  jak je ten letošní rok obtížný.
 • 00:07:05 Jak moc obtížný
  byl pro vás pro novináře?
 • 00:07:08 -Pro nás
  v Hospodářských novinách
 • 00:07:10 byl obtížný
  asi jako pro všechny,
 • 00:07:13 ale to, co se nám stalo
  ke konci loňského roku,
 • 00:07:16 že nám vyhořela trafostanice,
 • 00:07:18 my jsme byli nuceni
  přejít do nouzového stavu,
 • 00:07:21 naučit se komplet i papírové
  noviny vyrábět na dálku,
 • 00:07:25 digitální noviny jsme na dálku
  byli schopni vyrábět už tehdy,
 • 00:07:29 tak se dá říct,
  že nás covid zastihl připravené,
 • 00:07:32 protože už jsme to
  měli vyzkoušené.
 • 00:07:34 Ale jinak, tak jako všichni,
 • 00:07:36 naučili jsme se mnohem více
  pracovat online
 • 00:07:38 a čelit tomu, co všichni.
 • 00:07:41 Myslím si tedy, že pro nás,
  samozřejmě obchodně
 • 00:07:45 to bylo pro nás obtížné
  tak jako pro všechny firmy.
 • 00:07:48 Ale naučili jsme se
  spoustu nových věcí
 • 00:07:51 a myslím si, že je dobře
  využijeme i v budoucnosti.
 • 00:07:55 -Martine, když tady vyhlašujeme
  vítěze soutěží
 • 00:07:57 Firma roku a Živnostník roku,
 • 00:07:59 nepřemýšlel jsi jako mladý
  o tom,
 • 00:08:01 že by ses třeba pustil
  do nějakého podnikání?
 • 00:08:04 Nelákalo tě opravovat auta,
  nějakým způsobem kutit?
 • 00:08:08 -Já se přiznám,
 • 00:08:10 že jsem si řidičský průkaz
  udělal až v 38 letech,
 • 00:08:13 takže to mě nelákalo.
 • 00:08:15 Já jsem nad tím přemýšlel
  víckrát, ale říkal jsem si,
 • 00:08:18 že asi nejsem dost odvážný
  na podnikání,
 • 00:08:21 protože ty příběhy,
 • 00:08:23 které v soutěžích Firma roku
  a Živnostník roku vidím, slyším,
 • 00:08:27 tak jsou to pro mě příběhy
  hlavně neuvěřitelné odvahy.
 • 00:08:30 Já umím vlastně dělat noviny,
  umím novinařinu,
 • 00:08:33 obdivuji všechny,
  kteří vybudovali nějakou firmu.
 • 00:08:36 Ale nejsem si úplně jistý,
 • 00:08:38 jestli bych na to měl
  tolik odvahy
 • 00:08:40 jako všichni tady v sále.
 • 00:08:43 -Ale budeš tady mít
  spoustu inspirace,
 • 00:08:45 kdyby jsi náhodou chtěl
  ve svém životě něco změnit.
 • 00:08:48 Dámy a pánové,
 • 00:08:50 šéfredaktor Hospodářských novin
  Martin Jašminský.
 • 00:08:53 -Děkuji, nashle.
 • 00:08:59 -Téměř všem úvodním
  oficialitám jsme učinili zadost,
 • 00:09:03 ale zbývá nám
  ještě jedna poslední.
 • 00:09:05 Když je totiž předávání cen,
  tak kromě vyhlašovatele,
 • 00:09:09 partnerů, mediálních partnerů
  musíte mít také porotu.
 • 00:09:13 Ta byla tradičně
  sestavena ze zástupců partnerů,
 • 00:09:16 odborových svazů,
  asociací a komor,
 • 00:09:19 zkrátka všech institucí,
 • 00:09:21 které dlouhodobě podporují
  malé a střední podnikání
 • 00:09:24 v České republice.
 • 00:09:26 Tady je všechny
  krásně vidíme na obrazovce.
 • 00:09:28 To byli tedy porotci,
  kteří rozhodovali o tom,
 • 00:09:31 kdo a jaké ceny
  si dnes večer odnese.
 • 00:09:34 Nicméně, ještě než se pustíme
  do vlastního předávání,
 • 00:09:37 pojďme se podívat
  na první pololetí roku 2020.
 • 00:09:40 Tehdy už se začal covid skloňovat
  prakticky ve všech pádech.
 • 00:09:44 Ale možná těmi,
  kdo ho skloňovali úplně nejvíce,
 • 00:09:46 byli živnostníci,
 • 00:09:48 protože oni neměli na rozdíl
  od některých jiných skupin
 • 00:09:51 ten luxus v podobě
  zaměstnaneckého deštníku,
 • 00:09:54 pod který by se
  třeba ještě dalo schovat.
 • 00:09:56 Tak se pojďme podívat na to,
 • 00:09:58 jak prožívali
  nástup koronavirové infekce
 • 00:10:00 v České republice právě oni.
 • 00:10:05 -Počet obětí koronaviru roste.
 • 00:10:07 Zemřelo nejméně 26 lidí.
  Všichni v Číně.
 • 00:10:10 Světová zdravotnická organizace
  zatím nepovažuje za nutné
 • 00:10:13 vyhlásit globální stav nouze.
 • 00:10:15 -Pamatujete si, kdy jste
  o možné pandemii slyšel poprvé?
 • 00:10:19 -Vrátili jsme se z dovolené
  v únoru
 • 00:10:21 a začalo to být na těch
  hranicích takové zvláštní.
 • 00:10:24 -První vzpomínka na to je,
  když jsem ten covid dostal,
 • 00:10:27 to bylo někdy z jara,
  březen, duben.
 • 00:10:29 -My jsme chtěli udělat
  firemní zájezd lyžařský,
 • 00:10:32 a tak dlouho jsme vybírali
  destinaci,
 • 00:10:34 až jsme vlastně nikam neodletěli.
 • 00:10:38 -Svět by se měl připravit
  na možnou pandemii koronaviru.
 • 00:10:41 Italská vláda neprodyšně
  uzavřela města,
 • 00:10:43 kde se nákaza šíří nejrychleji.
 • 00:10:45 -Počítali jste už
  v prvních fázích s tím,
 • 00:10:48 že koronavirus může
  zasáhnout masivně i Česko?
 • 00:10:51 -No, po zprávách v Itálii
  jsme měli z toho obavu,
 • 00:10:54 ale říkali jsme furt,
  že to je daleko,
 • 00:10:56 že sem k nám to nedojde.
 • 00:10:58 -Ne,
  člověk s tím vůbec nepočítal.
 • 00:11:00 -Vůbec nás nenapadlo,
 • 00:11:02 že by to mohlo přijít
  v takovéto masivní šíři k nám.
 • 00:11:05 -Upřímně ne, protože
  o takových věcech čtu v knížkách,
 • 00:11:08 ne v realitě.
 • 00:11:11 -Světová zdravotnická organizace
  poprvé označila
 • 00:11:14 šíření nového typu koronaviru
  za pandemii.
 • 00:11:17 -Fotbal se hraje od úterý
  bez diváků.
 • 00:11:19 -Vláda zakázala na území
  republiky volný pohyb lidí.
 • 00:11:22 -Jak jste se vyrovnávali
  s lockdownem v České republice,
 • 00:11:25 který přišel brzy a při
  relativně nízkých ukazatelích?
 • 00:11:28 -Bylo to emočně velice náročné,
 • 00:11:30 protože v té době jsem nebyla
  aktivní příliš na internetu.
 • 00:11:35 -Prakticky jsem měl
  tolik zakázek, tolik práce,
 • 00:11:38 že jsem neměl čas
  se věnovat okolnímu dění.
 • 00:11:43 -To jsme dělali
  asi na 300 procent.
 • 00:11:46 Lidé se předzásobovali
  v té první vlně.
 • 00:11:49 Tak jsme měli obchod
  neustále narvaný.
 • 00:11:54 -Vláda představila další plán,
  jak ekonomice pomoci.
 • 00:11:57 -Celkem kabinet navrhl
  úlevy a podpory
 • 00:11:59 za víc než 25 miliard korun.
 • 00:12:02 -Poslanci rozhodují o podpoře
 • 00:12:04 pro osoby
  samostatně výdělečně činné.
 • 00:12:06 -Byla opatření vlády
  nejen v boji proti pandemii,
 • 00:12:09 ale zejména v podpoře
  živnostníků dostatečná?
 • 00:12:12 -Já si myslím, že na tom jaře,
  když to takhle vypuklo,
 • 00:12:16 tak se k tomu postavili
  docela solidně a chlapsky.
 • 00:12:20 -Já si osobně myslím,
 • 00:12:22 že ohledně
  těch malých živnostníků
 • 00:12:24 se toho moc bohužel neudělalo.
 • 00:12:26 -Vůči živnostníkům určitě ne,
 • 00:12:28 protože já jako živnostník
  bych měl nárok,
 • 00:12:31 když zastavím provoz,
  na 500 korun,
 • 00:12:32 ale svým zaměstnancům
  musím vyplatit 100 procent.
 • 00:12:35 To nemá logiku.
 • 00:12:37 -Vyplatilo se to spoustě lidí,
  které to tak moc nezasáhlo.
 • 00:12:41 Vlastně pro ty,
  co to zasáhlo úplně,
 • 00:12:43 tak pro ně to byly peníze mizivé.
 • 00:12:46 -Za každou pomoc jsme vděční,
 • 00:12:48 ale stejně se snažíme
  se z toho dostat sami.
 • 00:12:53 -Už za deset dní čeká Česko
  další vlna rozvolnění opatření
 • 00:12:57 proti koronaviru.
 • 00:12:59 Lidé budou moci začít chodit
  třeba do divadel, muzeí a kin.
 • 00:13:02 -Jak rychle se vám podařilo
  vrátit vaše podnikání
 • 00:13:05 do "normálních" kolejí?
 • 00:13:08 -V podstatě
  se to ještě nesrovnalo.
 • 00:13:10 -Nám hodně těžko, protože
  v tu chvíli nám začaly prázdniny.
 • 00:13:14 -Já jsem se všemožně snažila,
 • 00:13:16 abych z těch starých kolejí
  nevyjížděla.
 • 00:13:20 -Koronavirová epidemie
  a opatření proti jejímu šíření
 • 00:13:23 už se výrazně projevují
  na české ekonomice.
 • 00:13:26 -Věřil jste, že je to nejhorší
  v polovině roku už za námi?
 • 00:13:29 -Můj osobní názor byl,
 • 00:13:32 to bylo možná spíš přání,
  že už je to pryč.
 • 00:13:35 -Bál jsem se,
  že to nejhorší nemáme za sebou.
 • 00:13:38 -Očekával jsem, že se
  připravuje nějaká strategie,
 • 00:13:41 že se budou dělat
  preventivní kroky k tomu,
 • 00:13:43 aby to nedopadlo, jak to dopadlo.
 • 00:13:47 -Byl jsem spíš nadšený,
 • 00:13:49 protože přece jenom člověk
  jde do své oblíbené restaurace,
 • 00:13:53 všechno vypadá fajn,
 • 00:13:55 je hezké počasí
  a člověk si to léto užil.
 • 00:13:59 Ale potom to přišlo...
 • 00:14:05 -Rok sice nekončí červnem,
 • 00:14:07 ale pojďme na malou chvíli
  covid opustit.
 • 00:14:09 Mimochodem, podle toho sestřihu
  to vypadá,
 • 00:14:11 že jsem v březnu a v dubnu
  vůbec nebyla v práci,
 • 00:14:14 ale, prosím, nenechte se mýlit.
 • 00:14:15 Živnostníci se letos potýkali
  s neuvěřitelnými problémy
 • 00:14:18 a snad tedy alespoň
  pro několik z nich
 • 00:14:20 může být takovou drobnou náplastí
 • 00:14:23 účast ve finále ankety
  Moneta Živnostník roku 2020.
 • 00:14:26 Tak navrhuji jediné.
 • 00:14:28 Pojďme se na finalisty
  podrobně podívat.
 • 00:14:31 Covid, necovid,
  pravidla zůstávají úplně stejná,
 • 00:14:33 jako tomu bylo
  v předchozích letech.
 • 00:14:35 Porota vybrala do finále vždy
  jednoho zástupce za každý kraj
 • 00:14:39 a jednoho za hlavní město Praha,
  kdo jimi jsou?
 • 00:14:42 -Jan Beran,
  umělecký kovář a zámečník,
 • 00:14:45 který reprezentuje
  hlavní město Prahu.
 • 00:14:49 Aleš Erber,
  správa lesních majetků
 • 00:14:52 a lesnické poradenství
  za Pardubický kraj.
 • 00:14:56 Zdeněk Fryml,
 • 00:14:58 výroba dřevěných lyží a saní
  z Královéhradeckého kraje.
 • 00:15:05 Karel Giebisch,
 • 00:15:07 který nabízí regenerační
  a rekondiční masérské služby
 • 00:15:10 v Olomouckém kraji.
 • 00:15:14 Jana Gutteková,
 • 00:15:16 provozující knihvazačství
  ve Zlínském kraji.
 • 00:15:21 Jiří Haidl,
 • 00:15:23 výroba replik historického skla
  z Libereckého kraje.
 • 00:15:28 Radim Ježek,
  výroba dřevěných hraček
 • 00:15:30 a didaktických pomůcek,
  reprezentuje Středočeský kraj.
 • 00:15:36 Kamil Kublák,
 • 00:15:38 prodává vlastní
  zemědělské produkty
 • 00:15:41 v Moravskoslezském kraji.
 • 00:15:44 Luboš Mynář,
  je řezníkem v Kraji Vysočina.
 • 00:15:49 Markéta Nováková, opracování
  přírodního a umělého kamene,
 • 00:15:53 zastupuje Jihočeský kraj.
 • 00:15:58 Zdeněk Oravec se stará
  o obnovu kulturních památek
 • 00:16:01 v ústeckém kraji.
 • 00:16:04 Jiří Rumler,
 • 00:16:06 výroba elektrických
  odporových pecí
 • 00:16:08 pro termomechanické zkoušení
  kovových materiálů,
 • 00:16:11 je z Plzeňského kraje.
 • 00:16:16 Lenka Vlasáková
  a Kateřina Gazdačko,
 • 00:16:19 vyrábějí přírodní bujón
  v Jihomoravském kraji.
 • 00:16:25 A nakonec Miroslav Vostrý,
 • 00:16:27 výtvarník se zaměřením
  na dětskou tvorbu
 • 00:16:29 z Karlovarského kraje.
 • 00:16:35 -To je tedy čtrnáct finalistů
  soutěže
 • 00:16:37 Moneta Živnostník roku 2020.
 • 00:16:39 Každý z těchto živnostníků
  prokázal
 • 00:16:41 opravdu mimořádné schopnosti,
 • 00:16:43 zvlášť v tom letošním,
  velmi náročném roce.
 • 00:16:46 Ale my ten výběr
  teď malinko zúžíme,
 • 00:16:48 protože si představíme
  pět superfinalistů.
 • 00:16:50 A to v abecedním pořadí.
 • 00:16:52 Tím prvním je Jan Beran
  za hlavní město Praha.
 • 00:17:02 Krásný dobrý večer, pane Berane.
  -Dobrý večer.
 • 00:17:05 -Vy jste uměleckým kovářem
  a zámečníkem.
 • 00:17:07 -Ano.
 • 00:17:09 -Dočetla jsem se o vás,
 • 00:17:11 že využíváte
  stále tradiční postupy.
 • 00:17:13 Jak dlouho vám třeba
  trvá vytvořit kovová vrata?
 • 00:17:16 -Podle složitosti, někdy i měsíc.
 • 00:17:19 -Nechtěl byste tedy
  spíš přikročit
 • 00:17:22 k těm zjednodušujícím metodám,
  není to příliš náročné?
 • 00:17:26 -Tohle záleží všechno
  na zákazníkovi.
 • 00:17:28 Ten zákazník podle toho,
  co chce,
 • 00:17:31 tak my mu to uděláme,
  vycházíme mu vstříc.
 • 00:17:33 Když chce náročnější věci,
  tak musí si na ně chvilku počkat.
 • 00:17:37 I ten měsíc.
 • 00:17:39 -První superfinalista Jan Beran,
  děkuji vám a hodně štěstí.
 • 00:17:42 -Díky.
 • 00:17:44 -A rovnou představím
  druhého superfinalistu.
 • 00:17:47 Tím je Karel Giebisch
  z Olomouckého kraje.
 • 00:17:59 Dobrý večer i vám, Karle.
  -Dobrý večer.
 • 00:18:01 -Vy poskytujete regenerační
  a rekondiční masérské služby.
 • 00:18:05 Tak by mě zajímalo,
 • 00:18:06 kdy jste se vy sám
  nechal naposledy opečovávat?
 • 00:18:11 -Hodně dávno, asi naposledy
  na nějakém kurzu,
 • 00:18:13 když jsem se všechno učil,
 • 00:18:16 protože na to není
  standardně čas.
 • 00:18:19 -Není to i kvůli tomu,
  že byste si řekl,
 • 00:18:21 když půjdu k jinému masérovi,
  nebude se mi to líbit,
 • 00:18:24 protože já jsem nejlepší?
 • 00:18:26 -Víte, že je?
 • 00:18:27 -Já jsem si to
  tak trochu myslela.
 • 00:18:29 Jaké máte další plány
  s vaším salónem?
 • 00:18:32 -Další plány jsou takové,
  rozšiřovat možnosti salónu,
 • 00:18:35 případně další kurzy
 • 00:18:37 a také velice propracovaný
  online systém,
 • 00:18:40 i s nákupem dárkových poukazů,
 • 00:18:42 který mě teď v době covidu
  zachránil,
 • 00:18:45 když všechno přešlo
  do online prostoru.
 • 00:18:47 -Takže už jenom
  poslední upozornění,
 • 00:18:50 při cestě do Olomouce
  se nezapomeňte objednat na masáž
 • 00:18:53 ke Karlu Giebischovi,
 • 00:18:55 to je náš druhý superfinalista,
  děkuji vám.
 • 00:18:57 -A všechno online, já vám
  také děkuji, hezký večer.
 • 00:19:00 -Děkujeme.
 • 00:19:03 Pomalu, ale jistě začnu
  představovat
 • 00:19:05 třetího superfinalistu,
 • 00:19:07 kterým je Jiří Haidl
  z Libereckého kraje.
 • 00:19:13 Jiří Haidl už k nám míří
  na pódium.
 • 00:19:16 Vyrábí repliky historického skla.
  Dobrý večer.
 • 00:19:18 -Dobrý večer.
 • 00:19:20 -Pane Haidle,
  já jsem si o vás přečetla,
 • 00:19:23 že když jste se loučil
  s kamarádem ve Švédsku,
 • 00:19:25 tak vám řekl:
 • 00:19:27 Udělej si sklářskou pec,
  já od tebe všechno koupím.
 • 00:19:30 -To se stalo realitou,
  takhle to dopadlo.
 • 00:19:33 -Co jste všechno vyrobil?
 • 00:19:35 -Dělám repliky historického skla,
 • 00:19:37 je toho spoustu,
  za 25 let nebo 24,5 roku.
 • 00:19:40 -Máte na výrobu replik
  historického skla
 • 00:19:44 nějakou zvláštní taktiku,
  nějaké tajemství,
 • 00:19:48 něco, o čem byste se s námi
  tady mohl podělit?
 • 00:19:53 -Spíš odhalujeme tajemství,
 • 00:19:55 jak to kdysi dělali
  ti naši předkové,
 • 00:19:58 snažíme se držet věrné postupy,
  historické, středověké,
 • 00:20:03 aby ta věc měla stejnou poezii,
 • 00:20:05 jako má v těch muzeích
  a v těch nálezech.
 • 00:20:08 To se snažíme přinášet světu
  dneska, v dnešní době.
 • 00:20:11 -Pane Haidle,
  i vám samozřejmě držím palce.
 • 00:20:14 Díky a hezký večer.
 • 00:20:16 -Taky děkuji.
 • 00:20:21 -Čtvrtým superfinalistou
  je Kamil Kublák
 • 00:20:23 z Moravskoslezského kraje.
 • 00:20:30 -Dobrý večer.
 • 00:20:32 -Dobrý večer, pane Kubláku,
 • 00:20:34 vy prodáváte vlastní
  zemědělské produkty.
 • 00:20:36 Vaším nosným programem jsou mimo
  jiné brambory konzumní a loupané.
 • 00:20:40 Já jsem se ale dočetla,
 • 00:20:42 že v bramborách nejsme
  v žádném případě soběstační.
 • 00:20:44 Tak nechcete trošku přidat
  ještě s tím,
 • 00:20:46 že byste zásobil celou naši
  Českou republiku, šlo by to?
 • 00:20:50 -Bohužel na to máme málo polí.
  Ta vlastní někdo jiný.
 • 00:20:53 -Jedl jste někdy i jiné brambory
  než vaše vlastní?
 • 00:20:56 -Jedl, a musím říct,
 • 00:20:58 že nejenom naše brambory
  jsou dobré, jsou i farmáři,
 • 00:21:00 kteří dokážou vyrábět
  kvalitní brambory u nás.
 • 00:21:03 -Je v tom tedy rozdíl?
 • 00:21:05 -Rozdíl mezi dobrým
  a špatným bramborem,
 • 00:21:08 nebo méně kvalitním,
  poznáte hlavně tak,
 • 00:21:10 že ty kvalitnější brambory
  mají na sobě vady,
 • 00:21:14 hůř se loupou, to ne
  každý rád slyší a dělá,
 • 00:21:17 ale je to právě to gró
  toho celého,
 • 00:21:19 protože díky tomu,
  že je na nich ta vada,
 • 00:21:23 ta země není mrtvá.
 • 00:21:26 -Pane Kubláku, moc děkuji,
  držím palce.
 • 00:21:29 -Děkuji.
 • 00:21:34 -A pokud jste společně
  se mnou počítali, tak víte,
 • 00:21:37 že už oznámíme jenom jedno jméno.
 • 00:21:39 Pátým superfinalistou se stává
  Zdeněk Oravec z Ústeckého kraje.
 • 00:21:47 Dobrý večer, pane Oravče,
  i vás vítám.
 • 00:21:49 -Dobrý večer vám
  i vám všem v sále.
 • 00:21:52 -Vy obnovujete kulturní památky.
 • 00:21:53 V loňském roce jste realizoval
  unikátní projekt
 • 00:21:56 Dřevo pro Kalich.
 • 00:21:58 Jednalo se o proces máčení
  v mrtvé a živé vodě.
 • 00:22:01 Já jsem si myslela,
 • 00:22:03 že mrtvá a živá voda
  existuje jenom v pohádkách.
 • 00:22:05 Ono je to opravdové?
 • 00:22:07 -Tato technologie je opravdová,
 • 00:22:09 nevymysleli jsme na tom
  nic nového,
 • 00:22:12 je to všechno podle toho,
  jak to dělali naši předci.
 • 00:22:15 Když jsme se pustili
  do obnovy báně Kalicha,
 • 00:22:19 tak průzkumem se prokázalo,
  že to dřevo,
 • 00:22:23 které je napadené
  a má se vyměnit, vykazuje prvky,
 • 00:22:27 že bylo splaveno
  ve vorových tabulích,
 • 00:22:30 objevily se tam jakoby houžve,
  stluky, žabky.
 • 00:22:35 To jsou všechno věci,
 • 00:22:38 které jsou při stavbách
  vorových tabulí.
 • 00:22:42 Takže teď byla varianta,
  domluvit, zkusit,
 • 00:22:45 přesvědčit město.
 • 00:22:47 Vše se povedlo jenom díky
  vstřícnosti města Litoměřice.
 • 00:22:51 Ale hlavně, že rok 2019
  byl rokem oslav 800 let
 • 00:22:56 od založení města Litoměřic,
 • 00:22:58 takže se to pojmulo
  jako jedna z akcí,
 • 00:23:01 která trvala od toho ledna,
 • 00:23:03 kdy se těžila jedle bělokorá
  kvůli zimní těžbě,
 • 00:23:08 kde se odkorňovalo,
  pak se stavěly vorové tabule,
 • 00:23:11 pak se máčelo.
 • 00:23:13 Teď jsme přišli ještě
  s pracovníky památkové péče,
 • 00:23:16 že stavba jakoby Kalicha
  a přestavba...
 • 00:23:19 Jednalo se o 17. a 18. století.
 • 00:23:21 Takže v tu dobu
  památkáři nastudovali,
 • 00:23:24 že se používaly dvě technologie,
 • 00:23:27 máčení v mrtvé
  a máčení v živé vodě.
 • 00:23:30 Takže před námi stál úkol,
  šli jsme do neznáma,
 • 00:23:33 zkusili jsme mrtvou
  i živou vodu.
 • 00:23:35 Myslím si, že to dopadlo
  všechno podle očekávání.
 • 00:23:38 -To jsem ani netušila,
 • 00:23:40 jak komplexní a složitý
  je to problém.
 • 00:23:42 Pane Oravče, moc vám děkuji,
  držím pěsti.
 • 00:23:48 Tím jsme si tedy představili
  kompletní finálovou pětku
 • 00:23:51 superfinalistů soutěže
  Moneta Živnostník roku 2020.
 • 00:23:55 Se třemi
  ze zde přítomných živnostníků
 • 00:23:58 se ještě za malou chvíli
  uvidíme na tomto pódiu.
 • 00:24:00 Ale ještě předtím si představíme
  ty nejlepší z nejlepších
 • 00:24:04 pro letošní rok.
 • 00:24:06 Pojďme se podívat,
  jak se s covidem utkali
 • 00:24:09 partneři našich soutěží
  Živnostník a Firma roku.
 • 00:24:15 -Je možné připravit lépe
  moderní technologie
 • 00:24:18 na budoucí
  nepředvídatelné situace?
 • 00:24:21 -Já začnu u toho využití
  technologií, myslím si,
 • 00:24:24 že zejména
  díky mobilním technologiím
 • 00:24:27 se nám podařilo
  zvládnout pandemii,
 • 00:24:30 teď z pohledu ekonomického,
  velmi dobře, koneckonců i firmy,
 • 00:24:34 které budou dnes prezentovány,
 • 00:24:37 určitě používaly
  mobilní technologie
 • 00:24:40 a fixní technologie k tomu,
  aby zvládly svoji práci z domova.
 • 00:24:43 Myslím si, že mobilní technologie
  a moderní technologie
 • 00:24:46 jako takové
  patří ke zvládání pandemií.
 • 00:24:49 -Jakým způsobem pomáhal
  firmám bankovní sektor?
 • 00:24:53 -Během toho období,
  které se stalo na jaře,
 • 00:24:56 a teď to vlastně pokračuje dále,
 • 00:24:58 tak jsme se zaměřili
  hodně na ten online formát.
 • 00:25:01 Současně jsme spustili
  některé nové produkty,
 • 00:25:05 přímo zaměřené na pomoc
  živnostníkům a malým firmám
 • 00:25:08 směrem k tomu, aby přestáli
  tu současnou pandemii.
 • 00:25:13 -Jak konkrétně mohly
  být nové technologie,
 • 00:25:15 jako je například 5G síť,
  nápomocné pro zvládnutí pandemie?
 • 00:25:42 -Existují způsoby,
  jak zajistit energetiku,
 • 00:25:44 tedy něco životně důležitého,
 • 00:25:47 před podobnými pandemickými
  situacemi v budoucnu?
 • 00:25:50 -To, co samozřejmě
  budeme muset udělat,
 • 00:25:54 pokud by se taková situace
  opakovala v budoucnu,
 • 00:25:58 z mého pohledu
  urychleně aplikovat ta opatření,
 • 00:26:02 která se ukázala, že fungují,
  to jsou ta známá 3R.
 • 00:26:07 My zavádíme řadu dalších,
  typu zmíněného home office,
 • 00:26:11 zaměstnanci sami v kancelářích,
  online konference a tak dále.
 • 00:26:17 Takže zatím nám z pohledu ÚJV
  se tato záležitost daří,
 • 00:26:23 protože výskyty v naší
  společnosti nemáme nijak fatální,
 • 00:26:28 počty nakažených u nás jsou
  maximálně v počtech jednotek.
 • 00:26:33 Je to díky tomu,
 • 00:26:35 že naši zaměstnanci
  poměrně ta opatření dodržují.
 • 00:26:40 Je to i proto, že vedení
  jim to dobře vysvětlilo.
 • 00:26:43 To si myslím, že je
  velmi důležitá záležitost.
 • 00:26:45 -Jaký máte názor na fenomén
  home office?
 • 00:26:48 -My už o tom dneska mluvíme
  jako o takovém novém normálu
 • 00:26:51 v rámci Vodafone,
 • 00:26:53 kdy do budoucna
  dlouhodobě počítáme s tím,
 • 00:26:56 že větší část
  toho pracovního času,
 • 00:26:58 pokud to vaše práce umožňuje,
  budete trávit, ani neříkáme,
 • 00:27:02 že doma, zkrátka kdekoliv
  mimo kancelář,
 • 00:27:04 protože ty technologie,
  které máme, i díky tomu,
 • 00:27:07 že nás ta současná situace
  donutila
 • 00:27:10 se v tom ještě dál posunout
  a zlepšit,
 • 00:27:12 tak ty technologie nám skutečně
  umožňují pracovat odkudkoliv.
 • 00:27:16 -Jak vidíte výhled
  na příští rok nebo roky?
 • 00:27:18 -Z našeho pohledu
  je to spíš příležitost,
 • 00:27:21 protože my jsme dlouho byli
  zaměřeni na digitalizaci,
 • 00:27:24 jako Moneta.
 • 00:27:26 Součástí toho vývoje
  nebo té produktové nabídky
 • 00:27:31 byla vždycky nějaká edukace.
 • 00:27:33 Přesvědčit ten trh,
  že ta digitalizace je dobrá,
 • 00:27:36 že to pomáhá těm firmám,
  ušetří jim to čas,
 • 00:27:39 dává další možnosti.
 • 00:27:41 Paradoxně až ta pandemie
  v mnoha případech
 • 00:27:45 u těch klientů
  to sama iniciovala,
 • 00:27:48 tento online prostor.
 • 00:27:54 -Teď už tedy nastává okamžik,
  na který všichni živnostníci,
 • 00:27:58 obzvláště naši superfinalisté,
  napjatě čekají.
 • 00:28:01 Začneme vyhlašovat
  od třetího místa.
 • 00:28:03 Tedy třetí,
  druhá a první pozice.
 • 00:28:05 Tak tedy tu bronzovou medaili,
 • 00:28:07 alespoň sportovní terminologií
  řečeno,
 • 00:28:09 nám přichází ozřejmit
  Marek Dvořák,
 • 00:28:11 ředitel segmentu pro živnostníky
  a malé firmy
 • 00:28:14 za Moneta Money Bank,
  a Daniel Jiřička,
 • 00:28:16 předseda představenstva
  a generální ředitel ÚJV Řež.
 • 00:28:19 Dobrý večer, pánové.
 • 00:28:25 Jste krásně vysocí, až mě mrzí,
  že si k vám nemůžu stoupnout,
 • 00:28:28 že musíme dodržovat ten
  minimálně dvoumetrový distanc.
 • 00:28:31 Prosím,
  kdo se umístil na třetím místě?
 • 00:28:34 -Třetí místo v soutěži
  Moneta Živnostník roku 2020
 • 00:28:37 získává pan Zdeněk Oravec.
 • 00:28:43 -Zdeněk Oravec z Ústeckého kraje,
 • 00:28:46 který se věnuje
  obnově kulturních památek.
 • 00:28:48 -Dobrý den.
 • 00:28:53 -Pane Oravče,
  samozřejmě gratulujeme.
 • 00:28:55 Kromě diplomu a květiny dostáváte
  také příležitost promluvit.
 • 00:28:59 -Děkuji moc všem, toto ocenění,
  moc si toho vážím,
 • 00:29:03 ale je to celého týmu kolegů,
  pracovníků, města,
 • 00:29:08 dokonce i Armády ČR,
  dobrovolných hasičů,
 • 00:29:11 kteří nám s celou akcí pomáhali.
 • 00:29:14 Děkuji všem.
 • 00:29:16 -My taky moc děkujeme.
 • 00:29:18 Pane Jiřičko, s vámi se
  rozloučím pro tuto chvíli.
 • 00:29:21 Ale aby tady Marek Dvořák
  nezůstával sám,
 • 00:29:24 tak pozvu Ivetu Štočkovou,
  tiskovou mluvčí
 • 00:29:26 a vedoucí komunikace
  a marketingu
 • 00:29:28 stavební skupiny EUROVIA CS,
  která právě přichází.
 • 00:29:35 Tak kdo se umístil
  na druhém místě?
 • 00:29:37 -Druhé místo v soutěži
  Moneta Živnostník roku 2020
 • 00:29:40 získává pan Karel Giebisch.
 • 00:29:46 -Karel Giebisch
  z Olomouckého kraje.
 • 00:29:53 Který se věnuje regenerační
  a rekondiční masérské službě.
 • 00:30:00 I on získává květinu a diplom.
 • 00:30:03 A samozřejmě prostor
  pro pár slov.
 • 00:30:06 -Jasně, děkuji moc za asistenci,
 • 00:30:08 kterou vzhledem ke svému
  zrakovému handicapu oceňuji.
 • 00:30:11 Já jsem moc rád za druhé místo.
 • 00:30:15 My tady celou dobu
  se bavíme o masážích.
 • 00:30:17 Ono to je strašně super.
 • 00:30:19 Ale já jsem si díky masážím
  uvědomil jednu věc,
 • 00:30:22 že sektor pro podnikání
  není vůbec uzpůsoben
 • 00:30:26 pro osoby
  se zrakovým handicapem.
 • 00:30:28 Takže masážemi to začalo,
 • 00:30:30 potom to přešlo
  na online systém
 • 00:30:33 a teď v rámci masáží
  pomáhám vyvíjet technologie,
 • 00:30:37 aby i další lidé se zrakovým
  handicapem mohli podnikat.
 • 00:30:41 Já věřím, že toto umístění
  a toto ocenění
 • 00:30:44 mi rozhodně pomůže rozšířit
  tuto myšlenku a odstranit,
 • 00:30:47 pokud možno, co nejvíce bariér,
 • 00:30:49 aby lidé se zrakovým handicapem
  byli rovnocenní
 • 00:30:52 běžné společnosti.
 • 00:30:54 Já vám moc děkuji
  a přeji vám příjemný večer.
 • 00:30:57 -My moc děkujeme vám,
  pane Giebischi,
 • 00:30:59 a věříme,
  že se to opravdu stane.
 • 00:31:01 Děkujeme a ještě jednou
  gratulujeme k druhému místu.
 • 00:31:07 Loučí se s námi také
  Iveta Štočková.
 • 00:31:09 Já pozvu na pódium šéfredaktora
  Hospodářských novin
 • 00:31:13 Martina Jašminského
 • 00:31:15 a viceprezidenta Hospodářské
  komory České republiky,
 • 00:31:18 pana Radka Jakubského.
 • 00:31:23 Dobrý večer.
 • 00:31:25 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:31:27 -Jste tady v tomto kompletním
  složení z toho důvodu,
 • 00:31:30 že se bude vyhlašovat
  vítěz soutěže
 • 00:31:32 Moneta Živnostník roku 2020.
 • 00:31:34 Ale ještě než se
  na to dostaneme, pane Dvořáku,
 • 00:31:37 co pro vás jako banku
  znamená podpora této soutěže?
 • 00:31:40 -Ještě na začátek
  bych chtěl popřát dobrý večer.
 • 00:31:43 Říct, že jsem velmi rád,
 • 00:31:45 že se podařilo uskutečnit
  tento ročník
 • 00:31:47 v této komplikované situaci.
 • 00:31:49 Teď k té otázce.
 • 00:31:51 Pro nás a pro mě osobně
  je to velká čest,
 • 00:31:55 být součástí této soutěže,
  protože jsme si vědomi,
 • 00:32:00 že živnostníci byli
  vždycky páteří české ekonomiky,
 • 00:32:04 historicky, i dnes tomu tak je,
 • 00:32:06 i v rámci Evropy patříme mezi
  top 5 zemí s největším podílem.
 • 00:32:11 Moneta Money Bank,
  její prioritou, je to banka,
 • 00:32:15 která se zaměřuje a chce být
  jedničkou na trhu
 • 00:32:18 v oblasti financování živnostníků
  a digitalizace bankovnictví.
 • 00:32:22 To znamená,
  že to jsou ty hlavní důvody,
 • 00:32:24 proč jsme chtěli spojit jméno
  právě s touto prestižní soutěží.
 • 00:32:28 -Jak podle vás současná situace
  ovlivnila podnikání
 • 00:32:30 v České republice?
 • 00:32:33 -Kdybych se podíval zpátky
  do jara,
 • 00:32:36 tak tam jsme viděli
  zejména tři skupiny klientů.
 • 00:32:40 Jednak to byli ti,
 • 00:32:42 kteří ve skutečnosti
  nepoznali žádné změny,
 • 00:32:46 naopak té práce měli daleko více.
 • 00:32:48 Potom to byla skupina klientů,
 • 00:32:50 kteří to brali jako
  nějakou vnitřní hygienu.
 • 00:32:53 To znamená,
  že si chtěli udělat pořádek,
 • 00:32:55 ve věcech
  které déle odkládali.
 • 00:32:57 To byla například návštěva banky,
  rekonstrukce provozovny a podobně.
 • 00:33:01 Třetí skupina byla ta, která
  byla postižena tím koronavirem.
 • 00:33:05 Pro ty jsme potřebovali
  zajistit nějaké financování,
 • 00:33:08 krátkodobé, na jejich
  překonání té provozní doby.
 • 00:33:12 To znamená,
  že toto byla ta historie,
 • 00:33:15 ale pokud bych se měl podívat
  do budoucnosti,
 • 00:33:17 kde vidíme ty největší změny,
  tak to byla jednak digitalizace,
 • 00:33:21 protože historicky
  jsme se snažili
 • 00:33:23 ten trh edukovat do jisté míry,
 • 00:33:25 ale až paradoxně
  ta situace nám pomohla v tom,
 • 00:33:27 že ti živnostníci začínali mít
  zájem o tyto nové technologie.
 • 00:33:32 A paradoxně,
  co bylo ještě zajímavé,
 • 00:33:34 že s řadou živnostníků,
  se kterými jsem mluvil,
 • 00:33:37 tak to připodobňovali
  k 90. letům,
 • 00:33:40 že cítili příležitost,
  je to změna, něco vymyslet,
 • 00:33:43 hodit to na trh, hned to prodat.
 • 00:33:46 Takže naopak řada z nich
  to vnímala jako příležitost.
 • 00:33:50 -Pojďme tedy už v tuto chvíli
  nahlédnout do obálky
 • 00:33:53 a podívejme se, kdo se stane
  Moneta Živnostníkem roku 2020.
 • 00:33:57 -V soutěži Moneta
  Živnostník roku 2020
 • 00:34:00 vyhrává titul pan Kamil Kublák.
 • 00:34:14 -Držitel titulu
  Moneta Živnostník roku 2020,
 • 00:34:20 pan Kamil Kublák,
  velká gratulace ještě jednou.
 • 00:34:25 -Děkuji, děkuji všem.
 • 00:34:27 -A samozřejmě prostor pro to,
  abyste promluvil.
 • 00:34:29 -Asi by se slušelo poděkovat
  své rodině,
 • 00:34:32 která za mnou stála,
  své manželce, svým dětem,
 • 00:34:35 i svému bratrovi,
  se kterým jsme tu firmu založili.
 • 00:34:39 Chtěl bych říct, že možná
  jsme všichni vítězové,
 • 00:34:43 protože v této republice
  není snadné úplně podnikat
 • 00:34:47 jako malý živnostník.
 • 00:34:49 Tak si myslím, že toto
  už je jenom třešnička na dortu.
 • 00:34:53 -Já věřím, že ten titul
  zúročíte do příštích let.
 • 00:34:56 Ještě jednou velká gratulace
  a velký potlesk i pro vás.
 • 00:34:59 -Děkuji.
 • 00:35:01 -Dámy a pánové, Kamil Kublák.
  Moneta Živnostník roku 2020.
 • 00:35:04 Ohromná gratulace.
 • 00:35:06 Teď si ale od předávání cen
  na malou chvíli odpočineme,
 • 00:35:10 protože za námi opět
  zavítá zpěvačka Lenny.
 • 00:35:12 Tak ji pojďme podpořit
  potleskem.
 • 00:35:15 Dámy a pánové, Lenny!
 • 00:38:51 Naprosto nezaměnitelný hlas,
 • 00:38:53 tolik charakteristický
  pro zpěvačku Lenny.
 • 00:38:55 Ještě jednou děkujeme.
 • 00:38:57 Teď už ale začneme vyhlašovat
  vítěze
 • 00:38:59 v takzvaných
  doprovodných soutěžích.
 • 00:39:01 Jak už jsem na samém úvodu
  naznačila,
 • 00:39:04 dnes to bude
  s mírným překvapením,
 • 00:39:06 protože kromě
  tradičních kategorií,
 • 00:39:08 kterými jsou Vodafone
  Odpovědná firma roku
 • 00:39:10 a Českého
  podnikatelského stříbra,
 • 00:39:13 předáme ještě cenu
  ve zbrusu nové kategorii,
 • 00:39:16 a tou je Moneta Srdcař roku 2020.
 • 00:39:19 Ale pojďme hezky popořadě,
  nejprve se pojďme podívat,
 • 00:39:22 jak dopadla soutěžní kategorie
  Vodafone Odpovědná firma roku.
 • 00:39:26 Proto zvu k sobě na pódium
  ředitelku korporátní komunikace
 • 00:39:29 a udržitelného podnikání
  Vodafone Czech Republic,
 • 00:39:32 Zuzanu Holou.
 • 00:39:39 Dobrý večer, Zuzano.
  -Dobrý večer.
 • 00:39:42 -Proč Vodafone
  zaštiťuje tuto kategorii?
 • 00:39:45 -Protože společenská odpovědnost
  u nás ve Vodafone
 • 00:39:48 není výsledkem nějakého
  specifického rozhodnutí.
 • 00:39:52 Ale je přímo integrovaná
  do účelu, za jakým podnikáme,
 • 00:39:56 proč tu vlastně jsme.
 • 00:39:58 My jsme šťastní,
  že v tom nejsme sami,
 • 00:40:00 že je čím dál víc firem,
 • 00:40:02 pro které
  je společenská odpovědnost
 • 00:40:04 nedílnou součástí
  firemní kultury.
 • 00:40:07 A co víc, že není doménou
  jenom velkých korporací,
 • 00:40:10 jako jsme například my,
 • 00:40:12 ale že se stává i doménou
  celé řady
 • 00:40:14 právě malých a středních firem.
 • 00:40:16 Proto si myslíme, že toto
  ocenění má obrovský význam.
 • 00:40:19 Nejenom pro vítěznou firmu,
 • 00:40:21 nejenom pro sdílení příkladů
  dobré praxe,
 • 00:40:25 ale především pro inspiraci
  dalším firmám do budoucnosti.
 • 00:40:29 -Výborně, pojďme se podívat
  do obálky, pojďme se podívat,
 • 00:40:32 kdo se tedy stává
  Vodafone Odpovědnou firmu roku.
 • 00:40:36 -Takže, až se mi to podaří
  vytáhnout,
 • 00:40:39 společnost
  Vodafone Czech Republic
 • 00:40:41 uděluje titul Odpovědná firma
  roku 2020 společnosti RTsoft.
 • 00:41:05 -Velká gratulace a samozřejmě
  prostor pro pár slov.
 • 00:41:08 -Dobrý večer,
 • 00:41:10 já bych chtěl poděkovat
  především mému společníkovi,
 • 00:41:12 Bobu Němečkovi,
 • 00:41:14 se kterým už skoro 20 let
  společně podnikáme,
 • 00:41:17 potom samozřejmě
  všem našim kolegům
 • 00:41:19 za skvělou práci v roce 2020
  i dříve.
 • 00:41:23 A z těchto kolegů bych rád
  vypíchl Kateřinu Vitákovou,
 • 00:41:26 která u nás pracuje
  jako happiness manažerka.
 • 00:41:29 Všechny ty věci, které souvisí
  s Odpovědnou firmou roku,
 • 00:41:32 má ona na svědomí.
 • 00:41:34 V neposlední řadě bych rád
  poděkoval mé přítelkyni Olině,
 • 00:41:38 která skoro nikdy mi nevyčítá,
  že jsem pozdě v práci, děkuji.
 • 00:41:45 -My taky děkujeme a gratulujeme.
 • 00:41:47 Já jsem spokojená,
 • 00:41:49 protože jsem konečně viděla
  pořádný úsměv
 • 00:41:51 a pořádnou radost za ocenění.
 • 00:41:54 Děkuji i vám, Zuzano,
  za předání ceny.
 • 00:41:58 Další vedlejší kategorií
  je České podnikatelské stříbro.
 • 00:42:02 Od prvního ročníku
  probíhá tato soutěž
 • 00:42:05 pod patronací mediálního
  partnera, České televize,
 • 00:42:08 a letos to bude naprosto stejné,
  proto jsem rada,
 • 00:42:11 že za mnou na pódium přijde
 • 00:42:13 ekonomický ředitel
  České televize, Hynek Chudárek.
 • 00:42:20 -Dobrý večer.
 • 00:42:22 -Dobrý večer, Hynku.
 • 00:42:24 Tato soutěž doprovodná
  se sice jmenuje
 • 00:42:26 České podnikatelské stříbro,
  ale vy radši stříbro, nebo zlato?
 • 00:42:30 -Já si myslím, že stříbro
  je úplně přesný výraz,
 • 00:42:33 to se nám prostě líbí.
 • 00:42:35 Jsme u toho, jak jsi říkala
  od začátku,
 • 00:42:37 nebo jak jste říkala od začátku,
  víceméně jsme rádi,
 • 00:42:39 že u toho jsme,
  protože podporuje podnikatele,
 • 00:42:42 kteří podnikají
  v České republice,
 • 00:42:44 nemají zahraniční kapitál,
 • 00:42:46 důvěřují českému
  podnikatelskému prostředí.
 • 00:42:48 Jsou to vždycky
  nesmírně zajímaví lidé.
 • 00:42:50 -Kolik takových českých
  stříber máte vy sám doma?
 • 00:42:53 -Minule jsem tady předával
  cenu panu Petru Chmelovi,
 • 00:42:56 zjistil jsem, že mám doma
  mnoho podnikatelského stříbra
 • 00:42:59 od firmy Tescoma.
 • 00:43:01 Takže můžu vyhlásit?
 • 00:43:03 -Ano, určitě,
  pojďme se podívat do obálky.
 • 00:43:05 -Takže Česká televize uděluje
  cenu České stříbro společnosti,
 • 00:43:09 od které mám doma
  také hodně českého stříbra,
 • 00:43:12 a je to společnost Rudolf Jelínek.
 • 00:43:29 -Gratulujeme a předáváme
  všechna ocenění,
 • 00:43:33 není toho v žádném případě málo,
  ale věřím,
 • 00:43:35 že se s tím
  nějakým způsobem popasujete.
 • 00:43:37 Jinak vám pomůžeme.
  Ještě jednou velká gratulace.
 • 00:43:40 -Děkuji.
  -Jaké jsou bezprostřední pocity?
 • 00:43:43 -Velice si vážíme takového
  ocenění, zvlášť v dnešní době,
 • 00:43:46 jsme za to strašně rádi,
  protože my, nebo osobně já,
 • 00:43:49 ale jak je vidět, nejen já,
  si vážíme Rudolfa Jelínka
 • 00:43:52 jako československého
  kulturního dědictví.
 • 00:43:55 Takže děkujeme
  za tuto krásnou cenu.
 • 00:43:57 -Vy sám, když pracujete
  ve společnosti,
 • 00:44:00 která vyrábí destiláty,
  napijete se někdy vína?
 • 00:44:03 -Samozřejmě. Dneska...
 • 00:44:05 -A radši víno, nebo destilát?
  -Radši samozřejmě destilát.
 • 00:44:08 -Tak si dnes večer
  na vaše vítězství
 • 00:44:10 připijeme perlivou vodou,
  děkujeme a gratulujeme.
 • 00:44:13 -Děkuji.
 • 00:44:19 -A my se dostáváme
  k té zbrusu nové kategorii,
 • 00:44:22 o které jsem mluvila.
 • 00:44:24 Letos poprvé budeme udělovat
  cenu Moneta Srdcař roku.
 • 00:44:27 Tuto cenu bude předávat,
  a krátce také o ní pohovoří,
 • 00:44:31 nám už dost dobře známý
  senior manažer
 • 00:44:33 divize pro živnostníky
  a malé firmy Moneta Money Bank,
 • 00:44:36 Marek Dvořák zpátky na scéně.
 • 00:44:40 Dobrý večer, Marku.
 • 00:44:42 -Dobrý večer.
 • 00:44:44 My jsme se rozhodli
  pro tuto cenu,
 • 00:44:46 protože během doby,
 • 00:44:48 co my jsme titulárním partnerem
  Živnostníka roku,
 • 00:44:51 tak jsme pozorovali,
 • 00:44:53 že některé věci jsou
  společné všem živnostníkům,
 • 00:44:56 a to je jejich obrovská chuť
  do toho byznysu, to, co dělají,
 • 00:45:00 dělají s láskou
  a dělají to srdcem.
 • 00:45:02 Proto se nabízí,
  že ty příběhy a ty silné emoce,
 • 00:45:04 které jsou za tím,
 • 00:45:06 tak jsme se rozhodli udělit cenu
  Srdcař roku Moneta Money Bank.
 • 00:45:11 Prvním vítězem historicky
  této trofeje,
 • 00:45:15 Srdcařem roku 2020,
  se stává pan Zdeněk Fryml.
 • 00:45:30 Gratuluji.
 • 00:45:40 -Gratulujeme, pane Frymle.
  Máte radost z toho ocenění?
 • 00:45:43 -Mám obrovskou radost.
 • 00:45:45 -Komu pošleme poděkování?
 • 00:45:47 -Já bych poděkoval hlavně vám,
 • 00:45:49 protože já jsem tady poznal
  spoustu jakoby živnostníků,
 • 00:45:53 kteří mají obdobné problémy,
  mají obdobné vize.
 • 00:45:57 Obdobné tradice... Je to super.
 • 00:46:00 -Vy máte velmi rád tradice,
  koukám?
 • 00:46:02 -Samozřejmě.
 • 00:46:04 -V čem jste to k nám přijel?
 • 00:46:06 -Přijel jsem
  v orlickohorském kroji.
 • 00:46:08 -V jakém?
  -Orlické hory. Orlickohorský.
 • 00:46:11 -Orlické hory! A to je kordulka?
  -Ne.
 • 00:46:13 -Jak se tomu říká?
 • 00:46:15 -U nás se tomu říká vesta.
 • 00:46:18 -Dobře, já jsem se
  nechala inspirovat Básníky.
 • 00:46:20 Myslela jsem si,
  jak budu hrozně originální.
 • 00:46:23 Vy v tom chodíte normálně?
 • 00:46:25 -No, jako na slavnostní
  příležitosti samozřejmě
 • 00:46:28 v tom chodím normálně,
 • 00:46:30 čas od času se mě
  nějaké babičky ptají,
 • 00:46:32 jestli je nějaké vystoupení
  nebo něco.
 • 00:46:34 Ale to je pro nás
  slavnostní oděv.
 • 00:46:36 Toto, co má kolega na sobě,
 • 00:46:38 to prostě polovička
  mužské populace na zemi
 • 00:46:40 snad nosí jako pracovní oděv.
 • 00:46:42 Takže já když jdu něco
  oslavovat,
 • 00:46:44 tak jdu prostě v kroji.
 • 00:46:46 -Možná se s panem Dvořákem
  domluvte,
 • 00:46:48 že byste mu třeba
  jeden takový oděv taky věnoval.
 • 00:46:51 Příští rok ho můžeme
  vidět úplně v tom stejném.
 • 00:46:53 Co, pane Dvořáku?
  -Ano.
 • 00:46:55 -Rád. Dobře. Jsme domluveni.
  Vymysleli jsme to. Děkujeme.
 • 00:46:59 A gratulujeme.
  -Já děkuji vám.
 • 00:47:05 -To byla tedy ocenění Srdcař,
  Odpovědná firma a Stříbro roku.
 • 00:47:09 My se přesuneme zpátky k našim
  hlavním soutěžním kategoriím.
 • 00:47:13 Živnostníka roku už známe,
  teď nás čeká Firma roku.
 • 00:47:16 Ještě než ale odtajníme
  samotné finalisty
 • 00:47:18 a pak i superfinalisty,
 • 00:47:20 pojďme se podívat
  na stručný přehled toho,
 • 00:47:22 jak to v České republice
  vypadalo
 • 00:47:24 ve druhé půlce letošního roku.
 • 00:47:26 První polovinou letošního,
  tedy covidového roku
 • 00:47:29 jsme prošli společně
  s našimi živnostníky.
 • 00:47:31 Průvodcem po druhých
  šesti měsících
 • 00:47:34 nám budou firmy a společnosti,
  nebo přesněji řečeno,
 • 00:47:37 jejich statutární zástupci.
 • 00:47:39 Pojďme se tedy podívat,
 • 00:47:41 co se dělo v druhé půlce roku
  v České republice.
 • 00:47:45 -Od pondělí ministerstvo
  zdravotnictví uvolní
 • 00:47:48 další zákazy zavedené
  kvůli šíření koronaviru.
 • 00:47:51 -Otevřít by měly taky obchody
  v nákupních centrech.
 • 00:47:54 -Hranice Česka se dnes otevřely
 • 00:47:56 i pro občany
  většiny unijních zemí.
 • 00:47:58 -Dopřáli jste si
  vůbec nějakou dovolenou?
 • 00:48:00 -Ano, dopřál.
 • 00:48:02 -Nebyla jsem letos v létě
  na dovolené.
 • 00:48:04 -Ne, nikde jsem nebyl.
 • 00:48:06 -No, tak letos jsme měli
  naplánováno několik dovolených,
 • 00:48:09 ale všechny jsme bohužel
  museli zrušit.
 • 00:48:11 -Přiznám se, že ne.
 • 00:48:13 -Ano, já jsem to stihl
  ještě před coviďákem.
 • 00:48:18 -Premiér Andrej Babiš
  se znovu zastal
 • 00:48:20 ministra zdravotnictví
  Adama Vojtěcha.
 • 00:48:22 Během dneška zatím přibylo
  343 potvrzených případů nákazy.
 • 00:48:26 -To, co platilo včera,
  je dnes zase jinak.
 • 00:48:29 -Výsledkem vyhlášených změn
  je mimo jiné to,
 • 00:48:31 že roušky nebudou potřeba
  ve školách ani v obchodech.
 • 00:48:34 -Považovali jste rozhodnutí vlády
  o letním rozvolnění za dobré?
 • 00:48:39 -Rozhodně ne,
  přišlo mi to strašné.
 • 00:48:41 Ona sama vláda asi nevěděla,
  co se děje moc.
 • 00:48:43 -Nebyl dostatečný,
  to se potom i ukázalo, bohužel.
 • 00:48:46 -Ano, z mého pohledu, myslím si,
 • 00:48:48 že v té době rozhodovali
  na základě nějaké situace,
 • 00:48:51 dělali maximum.
 • 00:48:53 V té době si mysleli,
  že rozhodovali správně.
 • 00:48:55 -Já za sebe nenechám
  na vládě nit suchou,
 • 00:48:58 protože já bych to nechal
  otevřené,
 • 00:48:59 ale chápu,
  že prostě to asi nejde.
 • 00:49:02 -Rozhodně ne,
 • 00:49:04 my jsme byli během léta
  na krátkém výletě ve Španělsku,
 • 00:49:07 tam jsme byli překvapeni,
 • 00:49:10 jakým způsobem tam přistupují
  k té nákaze,
 • 00:49:13 jak byli všichni disciplinovaní.
 • 00:49:17 -Laboratoře zachytily
  nejvyšší počet lidí
 • 00:49:19 s koronavirem
  od začátku epidemie v Česku.
 • 00:49:21 -Absolutní počet nových případů
  v Česku je mnohem vyšší
 • 00:49:24 než v okolních zemích.
 • 00:49:26 -Vláda opět vyhlásila
  nouzový stav.
 • 00:49:28 -Pomohla vám překlenout
  druhou covidovou vlnu
 • 00:49:30 zkušenost z jara letošního roku?
 • 00:49:33 -Nějakým způsobem ano,
  využili jsme to,
 • 00:49:35 co jsme v rámci marketingu
  využili v té vlně první,
 • 00:49:37 což byla doprava zdarma,
  prodloužení garance,
 • 00:49:40 protože jsme museli zavřít
  naše prodejny.
 • 00:49:42 -Zmizela taková ta panika,
  která v té firmě byla,
 • 00:49:45 jak jeden se nemohl podívat
  na druhého,
 • 00:49:47 jestli náhodou je nemocný.
 • 00:49:49 -Určitě ano, my jsme vlastně
  zavedli rozdělení na skupiny,
 • 00:49:55 aby se nám,
  když už by se nám někdo nakazil,
 • 00:49:58 tak aby se nám nenakazili
  všichni.
 • 00:50:00 A vlastně se ukázalo,
 • 00:50:02 že na tom jaře to bylo
  trošku možná až hysterické,
 • 00:50:05 ale teď se nám skutečně
  nakazili někteří,
 • 00:50:07 tím pádem se nám to nepřeneslo
  do té druhé skupiny.
 • 00:50:09 Zůstali jsme operace schopní.
  To je pro nás základ.
 • 00:50:12 -My jsme sledovali
  ta vládní nařízení,
 • 00:50:15 ale jenom z toho titulu,
  abychom věděli,
 • 00:50:17 jak musíme zakročit.
 • 00:50:18 Nicméně neřídili jsme se
  různými radami
 • 00:50:20 z médií nebo z televizí,
  ale šli jsme vlastní cestou.
 • 00:50:23 Dělali jsme si to tak nějak
  po našem.
 • 00:50:25 My máme svoji firemní kulturu,
  jsme na to hrdí.
 • 00:50:28 Tak jsme se k tomu i postavili.
  Myslím si, že nás to posílilo.
 • 00:50:31 Ukázalo nám to,
  že ta kultura stojí za to.
 • 00:50:33 Že i v době špatné
  můžeme fungovat.
 • 00:50:35 Což pro mě je
  asi ta nejlepší zpráva,
 • 00:50:37 které se nám mohlo dostat.
 • 00:50:41 -Vláda přijala další opatření
  proti šíření koronaviru.
 • 00:50:45 -Omezení se dotknou i škol
  nebo počtu lidí v restauracích.
 • 00:50:48 Zatím na dva týdny.
 • 00:50:50 -Od rána tak budou moct
  lidé cestovat jenom omezeně.
 • 00:50:53 Na nákup, k blízkým, k lékaři
  a samozřejmě do práce.
 • 00:50:56 -V čem byla horší druhá vlna
  covid
 • 00:50:58 pro firmy oslabené po první vlně?
 • 00:51:00 -Mnohem větší denní přírůstky,
 • 00:51:02 takže každý den
  jsme se potkávali s někým,
 • 00:51:06 kdo mohl být pozitivní nebo byl
  ve styku s pozitivním člověkem,
 • 00:51:09 takže pro nás byla úplně
  největší, maximální priorita
 • 00:51:12 udržet firmu v chodu.
 • 00:51:14 -Zatím to trvá déle,
  to je na tom nepříjemné,
 • 00:51:17 máme zavřené prodejny,
  to znamená, že veškeré prodeje,
 • 00:51:20 které se odehrávají,
  se odehrávají jenom online.
 • 00:51:22 Když to bude trvat příliš dlouho,
  tak vám dojdou peníze.
 • 00:51:27 -Opatření v Česku odpovídají
  momentálně čtvrtému stupni
 • 00:51:30 protiepidemického systému.
 • 00:51:33 -Zmírnění kroků se už teď
  týká obchodů
 • 00:51:35 nebo restauračních okének.
 • 00:51:37 Zkracuje se zákaz vycházení.
 • 00:51:39 -V čem by se měla poučit vláda?
 • 00:51:41 -To bychom tady byli
  asi poměrně dlouhou dobu.
 • 00:51:44 Určitě pracovat
  mnohem více systematicky,
 • 00:51:46 ne pouze marketingově.
 • 00:51:48 Pracovat s daty, protože to,
  co vidíme,
 • 00:51:51 možná kdyby si vzali
  společnosti,
 • 00:51:53 jako je Google nebo Facebook,
 • 00:51:56 a poprosili je
  o krizový management této krize,
 • 00:51:58 tak by udělali mnohem lépe.
 • 00:52:01 -Že by neměla dělat rozhodnutí
  na základě přání lidí,
 • 00:52:05 ale na základě nějakých fakt.
 • 00:52:09 A, řekněme, třeba odborných
  posudků, nevím, jak to říct.
 • 00:52:13 -Podle mého názoru,
 • 00:52:15 aby to bylo opravdu
  o systémové pomoci,
 • 00:52:17 méně politikaření.
 • 00:52:26 -Jak jsme mohli vidět
  a především slyšet,
 • 00:52:28 ten letošní rok
  byl mimořádně těžký,
 • 00:52:30 nejenom pro firmy,
 • 00:52:32 ale vlastně pro všechny lidi
  v Česku, v Evropě,
 • 00:52:34 prakticky po celém světě.
 • 00:52:36 O to cennější bude letošní titul
  Vodafone Firma roku 2020,
 • 00:52:39 protože uspět
  v letošní konkurenci znamená,
 • 00:52:42 že jste uspěli úplně mimořádně.
 • 00:52:44 Stejně jako v případě
  Živnostníka roku
 • 00:52:46 si teď představíme
  všechny finalisty,
 • 00:52:48 stejně jako v případě
  Živnostníka roku
 • 00:52:51 půjdeme podle abecedního pořadí.
 • 00:52:55 -Finalisty soutěže
  Vodafone Firma roku 2020 jsou...
 • 00:52:59 Společnost Amylon, a.s.,
  potravinářská výroba,
 • 00:53:02 zastupuje Kraj Vysočina.
 • 00:53:06 Společnost API CZ s.r.o.,
 • 00:53:09 úprava vozidel
  pro tělesně postižené,
 • 00:53:11 je finalistou za Jihočeský kraj.
 • 00:53:15 Společnost BEZNOSKA, s.r.o.,
  vývoj, výroba a prodej
 • 00:53:18 ortopedických nástrojů
  a implantátů,
 • 00:53:20 je ze Středočeského kraje.
 • 00:53:26 Společnost EDHANCE s.r.o.,
 • 00:53:28 vytváření digitálních
  výukových materiálů,
 • 00:53:31 reprezentuje Ústecký kraj.
 • 00:53:35 Společnost
  Heinz-Glas Decor s.r.o.,
 • 00:53:38 světový lídr ve výrobě
 • 00:53:40 kosmetických
  parfumerských flakonů,
 • 00:53:42 sídlí v Karlovarském kraji.
 • 00:53:45 Společnost Kolorky.cz s.r.o.,
 • 00:53:48 vyrábí jednorázové pleny
  v Plzeňském kraji.
 • 00:53:53 Společnost LabMediaServis s.r.o.,
  výroba kultivačních médií,
 • 00:53:56 diagnostických roztoků
  a krevních derivátů,
 • 00:53:59 je z Královéhradeckého kraje.
 • 00:54:03 Společnost LASVIT s.r.o.,
 • 00:54:06 výroba světelné instalace
  na zakázku,
 • 00:54:08 je finalistou
  z hlavního města Praha.
 • 00:54:12 Společnost
  Mikroelektronika spol. s r.o.,
 • 00:54:16 vyvíjí a vyrábí odbavovací
  systémy pro veřejnou dopravu
 • 00:54:19 v Pardubickém kraji.
 • 00:54:24 Společnost
  S.A.B.Aerospace s.r.o.,
 • 00:54:27 zastupuje kosmický průmysl,
  z Jihomoravského kraje.
 • 00:54:32 Společnost Tilak, a.s., výroba
  sportovního outdoorového oblečení,
 • 00:54:37 je z Olomouckého kraje.
 • 00:54:40 Společnost
  TITAN - Multiplast, s.r.o.,
 • 00:54:43 výroba plastových polotovarů,
  reprezentuje Liberecký kraj.
 • 00:54:48 Společnost Vasky Trade s.r.o.,
 • 00:54:51 prodává kvalitní
  ručně vyráběnou obuv
 • 00:54:53 ve Zlínském kraji.
 • 00:54:56 A společnost
  WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.,
 • 00:54:59 výrobce workoutových hřišť,
  je z Moravskoslezského kraje.
 • 00:55:05 -To je tedy
  čtrnáct nejlepších firem
 • 00:55:07 na základě hodnocení naší poroty.
 • 00:55:09 My se teď podíváme
  na ty nejlepší z nejlepších
 • 00:55:12 a vyhlásíme si
  pět superfinalistů.
 • 00:55:14 Tím prvním v pořadí,
  protože jdeme opět podle abecedy,
 • 00:55:17 je společnost API CZ s.r.o.
  z Jihočeského kraje.
 • 00:55:20 Na pódium přichází
  Miroslav Bartoš.
 • 00:55:26 Dobrý večer, pane Bartoši.
  -Dobrý večer.
 • 00:55:29 -Jdete naprosto radostně,
  to já ráda vidím.
 • 00:55:31 Vy se věnujete úpravě vozidel
  pro tělesné postižené.
 • 00:55:34 Kde vznikla vůbec
  ta první myšlenka?
 • 00:55:36 -Ta myšlenka vznikla
  shodou náhod,
 • 00:55:38 kdy můj přítel ochrnul,
 • 00:55:41 dostal mozkovou mrtvici
  zhruba v 40 letech,
 • 00:55:43 ochrnul na polovinu těla.
 • 00:55:45 Takže v té době mě to přivedlo
  na nápad udělat něco pro něj,
 • 00:55:50 aby mohl být zase mobilní.
 • 00:55:53 -Vy jste jako první přišli se
  sklopnou rampou pro vozíčkáře.
 • 00:55:57 Jaké další patenty
  jsou ve vaší společnosti?
 • 00:56:00 -Patentů máme celou řadu,
  evropských i amerických.
 • 00:56:04 Všechno se to točí
  kolem vozidel, bezbariérovosti,
 • 00:56:08 jednoduchosti ovládání.
 • 00:56:11 -Spolupracujete
  i s handicapovanými,
 • 00:56:13 abyste věděli přesně,
  jakým způsobem jim vyjít vstříc,
 • 00:56:16 co jim usnadní jejich život?
 • 00:56:18 -Určitě, my zaměstnáváme
  celkem pět vozíčkářů,
 • 00:56:20 kteří jsou takový první kontakt
  s konečnými zákazníky
 • 00:56:23 v České republice.
 • 00:56:25 -Pane Bartoši, moc děkuji,
  držím palce,
 • 00:56:27 třeba se tady
  ještě dnes večer uvidíme.
 • 00:56:30 -Taky děkuji.
 • 00:56:33 -Pojďme
  k druhému superfinalistovi,
 • 00:56:36 tím je LASVIT s.r.o.
  z hlavního města Prahy,
 • 00:56:38 přichází za námi
  pan Jakub Vykoukal.
 • 00:56:45 Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:56:47 -Pane Vykoukale,
  já jsem si přečetla,
 • 00:56:49 že vaším cílem je stát se
  nejúspěšnějšími
 • 00:56:51 a nejinspirativnějšími na světě,
  už se to stalo?
 • 00:56:54 -Já věřím tomu, že ano.
 • 00:56:56 -Myslíte si, že už tam jste?
 • 00:57:00 -Nebo se blížíme...
 • 00:57:02 -Výborně. I cesta je cíl.
 • 00:57:04 Křišťáloví draci
  na ostrově Saipan,
 • 00:57:07 se kterými usiluje o zápis
  do Guinessovy knihy rekordů,
 • 00:57:10 jsou vaším
  takovým velkým počinem.
 • 00:57:12 Jak vás to vůbec napadlo?
 • 00:57:15 -Ono to nenapadlo nás,
  ono to napadlo toho klienta,
 • 00:57:19 že chtěli prostě dva draky,
  kteří bojují o tu kouli,
 • 00:57:24 která je tam uprostřed.
 • 00:57:26 My jsme jim pomohli jejich sen
  zrealizovat.
 • 00:57:29 Toto opravdu nikdo nikdy
  neudělal. Byla to jízda.
 • 00:57:32 -To visí kde, toto dílo,
  přímo v nějakém hotelu?
 • 00:57:37 -Na ostrově Saipan, v kasinu,
  je to kasino s hotelem,
 • 00:57:41 je to v tom hlavním lobby.
 • 00:57:44 -Nemrzí vás trošku,
 • 00:57:46 že na tento ostrov se Češi
  ve velkém nevydávají,
 • 00:57:49 že nemůžou tedy dostatečně
  obdivovat práci krajanů?
 • 00:57:53 -Je to škoda, ale máme spoustu
  instalací i tady v Praze,
 • 00:57:58 i na různých jiných dalších,
  bližších místech,
 • 00:58:00 takže mohou vidět
  jiné krásné věci.
 • 00:58:02 -Já vám moc děkuji,
  taktéž držím palce, dobrý večer.
 • 00:58:05 -Také děkuji.
 • 00:58:10 -Třetím superfinalistou
  v této soutěžní kategorii
 • 00:58:13 je společnost Tilak, a.s.
  z Olomouckého kraje.
 • 00:58:16 Přichází Roman Kamler.
 • 00:58:22 Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:58:24 -Vy jdete tak hezky rozvážně.
  -Já se bojím.
 • 00:58:27 -Bojíte se přímo mě,
  nebo se bojíte jenom toho místa?
 • 00:58:30 -Tak nějak všeobecně.
 • 00:58:32 -Všeobecně. Mám se víc usmívat,
  abych vám to trošku ulehčila?
 • 00:58:35 -Dobře.
 • 00:58:37 -Já se nebudu potom moci ptát
  ale,
 • 00:58:39 když se budu příliš usmívat,
  tak já radši položím otázku.
 • 00:58:42 Vy jste si půjčil
  od mámy kufříkový šicí stroj
 • 00:58:46 a ušil jste první péřový spacák.
 • 00:58:48 V obchodech je neměli, nebo
  proč jste se do toho pustil?
 • 00:58:52 -Protože jsem neměl v čem spát
  na horách.
 • 00:58:55 Je to jednoduché,
  když nemáte v čem spát,
 • 00:58:57 tak si musíte ušít
  péřový spací pytel,
 • 00:58:59 za bolševika to tak bylo.
 • 00:59:01 -Já si toho moc za bolševika
  ještě nepamatuji.
 • 00:59:03 -No právě.
 • 00:59:05 -To se moc omlouvám.
  A šijete dodnes?
 • 00:59:07 -Já už ne, ale já jsem
  těch spacáků sám ušil tak tisíc.
 • 00:59:10 -Tisíc? A komu jste je dal,
  nebo prodal?
 • 00:59:12 -Napřed jsem je prodal
  jednomu kamarádovi,
 • 00:59:15 u toho je viděl druhý kamarád
  a tak dále, a už to jelo.
 • 00:59:18 -A ten kufříkový šicí stroj
  máte dodnes, nebo ne?
 • 00:59:20 -Mám ho, já jsem ho dostal
  k 50. narozeninám od mámy.
 • 00:59:23 -Takže před rokem?
  -No, něco takového.
 • 00:59:26 -I vám samozřejmě držíme palce
 • 00:59:28 a třeba se tady
  ještě dnes večer uvidíme.
 • 00:59:30 Gratulujeme.
  -Děkuji.
 • 00:59:34 -Čtvrtým superfinalistou
 • 00:59:36 je společnost
  TITAN - Multiplast, s.r.o.
 • 00:59:39 z Libereckého kraje.
 • 00:59:41 Za mnou už v tuto chvíli
  míří Lukáš Horn.
 • 00:59:47 Dobrý večer, pane Horne.
  -Dobrý večer.
 • 00:59:49 -Vy se mě taky bojíte, nebo ne?
  -Ne.
 • 00:59:51 -Ne, v pořádku.
  Vy vyrábíte plastové polotovary.
 • 00:59:54 Co bych si tak já u vás
  mohla třeba objednat,
 • 00:59:57 co by mi tak slušelo?
 • 01:00:00 -My reprezentujeme
  takové ty plasty,
 • 01:00:03 takové ty dobré plasty,
 • 01:00:05 protože samozřejmě plasty
  mají v poslední době
 • 01:00:07 dost špatné jméno kvůli tomu,
  že znečišťují planetu,
 • 01:00:10 ale my reprezentujeme
  tu část plastů,
 • 01:00:12 bez kterých bychom se v našich
  běžných životech neobešli.
 • 01:00:16 -Vy jste vytvořili
  taky v době pandemie...
 • 01:00:18 Vy jste ji využili
  k rozšíření vašeho portfolia.
 • 01:00:22 V jakém slova smyslu?
 • 01:00:24 Vy jste se začali zabývat
  výrobou štítů na obličej.
 • 01:00:29 -My jsme v podstatě, tím,
 • 01:00:31 že pracujeme s plasty
  i s těmi transparentními plasty,
 • 01:00:34 jako je plexisklo
  nebo polykarbonát,
 • 01:00:37 tak jsme už
  od toho samotného začátku,
 • 01:00:39 úplně na začátku března,
 • 01:00:41 vytvořili program
  covidových přepážek,
 • 01:00:46 které v podstatě
  se od toho prvního týdne
 • 01:00:50 začaly distribuovat po celé
  republice do bank, do úřadů.
 • 01:00:55 I Česká televize
  od nás má takovéto přepážky.
 • 01:00:59 Hned v tom dalším sledu jsme
  pokračovali v těch produktech,
 • 01:01:04 takže obličejové štíty,
 • 01:01:06 které jsme pak rozdávali
  integrovanému záchrannému sboru,
 • 01:01:10 který v podstatě dodnes tvoří
  taky součást našeho portfolia,
 • 01:01:14 bohužel tam asi do budoucna
  taky zůstanou,
 • 01:01:17 přepážky do taxíků,
  různé paravány a další věci.
 • 01:01:20 Takže letošní rok
  byl v tomto směru zcela nový.
 • 01:01:23 Prověřil naši flexibilitu.
 • 01:01:25 -Zkrátka a jasně, využili
  jste příležitosti. Gratuluji.
 • 01:01:28 -Děkuji.
 • 01:01:34 -A už jenom jedno místo zbývá
  pro dalšího superfinalistu,
 • 01:01:37 a tím se stává společnost
  Vasky Trade s.r.o.
 • 01:01:40 ze Zlínského kraje,
  přichází Václav Staněk.
 • 01:01:48 -Dobrý večer, Vašku.
  -Dobrý večer.
 • 01:01:52 -Dobrý večer, Zlínský kraj,
  ručně vyráběná obuv.
 • 01:01:55 Co jiného taky, to se nabízí?
 • 01:01:58 -Je to tak, Zlín a obuv
  jsou spjaté už odpradávna,
 • 01:02:01 doufám,
  že tomu ještě dlouho bude.
 • 01:02:03 -Vy se soustředíte samozřejmě
  nejenom na kvalitní výrobu,
 • 01:02:06 ale taky na aktuální trendy.
 • 01:02:08 Jde ještě v módě vymýšlet
  něco nového,
 • 01:02:11 nebo se to stále
  tak nějak vrací,
 • 01:02:13 ale jenom s novými prvky?
 • 01:02:15 -Co se týká,
  jestli to jde nebo nejde,
 • 01:02:17 všechno jde, když se chce,
  víte, jak to je,
 • 01:02:19 nicméně to, co my vracíme naopak,
  tak jsou třeba ty vzory,
 • 01:02:22 které už tady byly,
  zase tak moc neinovujeme,
 • 01:02:26 protože vidíme, že to,
  co už tady bylo,
 • 01:02:28 tak prostě je funkční,
 • 01:02:30 naopak se snažíme,
  aby to bylo hlavně kvalitní.
 • 01:02:32 -Když se vám podívám na obuv,
  je to z vaší továrny?
 • 01:02:35 -Samozřejmě.
  -Můžete chodit v něčem jiném?
 • 01:02:37 -Když se jdu proběhnout,
  tak chodím,
 • 01:02:39 ale jinak se snažím,
  aby to nebylo nic jiného.
 • 01:02:42 Ale můžu!
 • 01:02:43 -Můžete, nemáte to zakázáno?
  -Ne.
 • 01:02:45 -Tak to je dobře.
 • 01:02:47 Držíme palce pro dnešní večer
  a gratulujeme superfinalistovi.
 • 01:02:51 -Děkuji moc.
 • 01:02:54 -Pět superfinalistů
  jsme si tedy představili.
 • 01:02:57 Za malou chvíli začneme
  vyhlašovat od třetího,
 • 01:03:01 přes druhé místo,
  až k samotnému vítězi.
 • 01:03:05 Ale ještě předtím, než odhalíme
  kompletní škálu vítězů,
 • 01:03:08 podíváme se na krátkou anketu,
 • 01:03:11 kterou jsme natočili
  se zástupci finalistů
 • 01:03:13 soutěží Živnostník roku
  a Firma roku 2020.
 • 01:03:16 A pracovně jsme si tuto anketu
  nazvali Perličky z covidu.
 • 01:03:24 -Co vám osobně během pandemie
  chybělo nejvíc?
 • 01:03:28 -Chybí sociální kontakt s lidmi.
 • 01:03:32 -Že nemůžu do hospody.
 • 01:03:34 -Chybí mi,
  že děti nejsou ve škole.
 • 01:03:36 -Ta hospůdka chybí asi každému.
 • 01:03:38 -Cestování mi chybí.
 • 01:03:40 -Že jsem se nemohl
  tolik potkávat se svými rodiči,
 • 01:03:43 kteří jsou v rizikové skupině.
 • 01:03:45 -Mně osobně nejvíc chybí
  ta komunikace,
 • 01:03:47 jít na to pivo,
  přestali jsme mít cíle,
 • 01:03:49 to znamená,
  když já jsem chodil na vycházky,
 • 01:03:52 vždycky jsem měl nějaký cíl,
  dojdete na Lysou horu,
 • 01:03:54 tam si dám pivo, jedno, dvě,
  jdu zpátky, to dneska není.
 • 01:03:57 To působí i depresivně
  a vadí mi to.
 • 01:04:00 -Mně chybí taková ta volnost,
  která předtím byla.
 • 01:04:03 Na druhou stranu zase,
 • 01:04:05 ono možná bylo dobré
  si odpočinout,
 • 01:04:08 protože ta naše ekonomika
  za posledních několik let
 • 01:04:10 byla přehřátá,
 • 01:04:12 pořád je úplně tragický
  nedostatek dobrých pracovníků.
 • 01:04:17 V tomto pro nás, aspoň
  z mého pohledu, podnikatele,
 • 01:04:20 majitele firmy
  přišlo trošku odpočinku.
 • 01:04:24 -Mně nejvíc chybí posedět
  v hospodě s kamarády
 • 01:04:27 a bavit se o úplných blbostech.
 • 01:04:30 -Zažili jste během pandemie
  nějakou zajímavou událost?
 • 01:04:34 -Že jsme vlastně zavřeli
  z technických důvodů elektriku
 • 01:04:37 a lidé za dva dny přišli
  a říkali, my jsme mysleli,
 • 01:04:40 že máte koronu,
  že jste to zavřeli.
 • 01:04:42 -Co mě nejvíc bavilo,
  byla ta online komunikace,
 • 01:04:44 kde, když to začalo v březnu,
 • 01:04:46 tak ta její úroveň
  byla trošku jiná,
 • 01:04:48 protože pořád byla spousta lidí,
  která na to není zvyklá.
 • 01:04:51 Takže to, že člověk mluví
  se ztlumeným mikrofonem
 • 01:04:54 nebo se mu nedíváte do obličeje,
 • 01:04:55 ale kamerku má namířenou
  třeba do výstřihu,
 • 01:04:58 to se mi taky stalo,
 • 01:05:00 to jsem mluvil s jednou vědkyní
  z Evropské kosmické agentury.
 • 01:05:03 -Jedna z našich zaměstnankyň,
  vlastně už v té první části,
 • 01:05:06 kdy lidé byli úplně
  vyblázněni zhruba, já nevím,
 • 01:05:09 po 14 dnech té pandemie,
  jí se udělalo v práci špatně,
 • 01:05:12 ti lidé, ten kolektiv
  okamžitě ji vyhodil,
 • 01:05:14 vyhodil ji před fabriku,
  položil ji tam na lavičku.
 • 01:05:17 My jsme volali doktora.
  Nikdo k nám nechtěl přijet.
 • 01:05:19 A když jsme volali
  záchrannou službu,
 • 01:05:22 protože teď kolegyně
  nám ležela venku,
 • 01:05:24 měla horečku, co my s ní...
 • 01:05:26 Tak záchranná služba řekla:
 • 01:05:28 Neumírá, nás to nezajímá,
  volejte si na hygienu.
 • 01:05:31 Volali jsme na hygienu,
  bylo za pět minut čtyři,
 • 01:05:33 paní říkala: Ale my už jdeme
  domů, pane, to nás nezajímá.
 • 01:05:36 Zavolejte si za chvilku.
 • 01:05:38 My jsme zavolali za chvilku
  a na vrátnici nám řekli:
 • 01:05:41 Všichni už jsou doma.
 • 01:05:43 -Super na té situaci bylo,
 • 01:05:45 když jednoho dne
  jsme se probudili
 • 01:05:47 a viděli jsme ta čísla,
  která generuje náš eshop,
 • 01:05:49 takže to bylo velmi pozitivní
  znamení pro nás,
 • 01:05:52 i když jsme byli zrovna
  v tom nejhorším období
 • 01:05:54 dle nějakých serverů
  a dle hygieny a tak dále,
 • 01:05:57 takže trošku to působilo,
  možná jsme se modlili,
 • 01:06:01 ať přijde i druhá vlna.
 • 01:06:03 -Kdy například jeden náš známý,
 • 01:06:06 tak dostává domácí úkoly
  pro svoji dceru,
 • 01:06:09 focené na stehnech paní učitelky,
  ofocené stránky učebnice.
 • 01:06:14 Což mi přišlo tak šílené,
  že se jí to rozhodl vracet.
 • 01:06:17 Takže v trenkách
  na svých chlupatých stehnech
 • 01:06:20 vrací vypracované úkoly.
 • 01:06:22 -Já doufám, že to bude tak,
  že až najdeme fotky s rouškami,
 • 01:06:25 že se tomu jednou zasmějeme.
 • 01:06:27 -Zajímavou ani vtipnou historiku
  z tohoto opravdu žádnou nemám.
 • 01:06:35 -A my jdeme dál,
 • 01:06:37 jdeme vyhlašovat třetí místo
  v soutěži
 • 01:06:39 Vodafone Firma roku 2020.
 • 01:06:41 Proto zvu sem na scénu
  viceprezidenta
 • 01:06:43 pro firemní zákazníky
  Vodafone Czech Republic
 • 01:06:45 Jonathana Rutherforda,
 • 01:06:47 a generálního ředitele ÚJV Řež
  Daniela Jiřičku.
 • 01:06:53 -Dobrý večer.
 • 01:06:56 -Dobrý večer, good evening,
  Jonathan.
 • 01:06:58 -Dobrý večer.
 • 01:07:00 -Mluvíte česky?
  -Ano, málo česky, rozumím.
 • 01:07:02 -Rozumíte? To je bezvadné!
  -Jo.
 • 01:07:04 -Podíváte se, prosím,
  do obálky, abyste nám řekl,
 • 01:07:07 kdo se umístil
  na třetím místě v této anketě?
 • 01:07:10 -Děkuji. Ano.
 • 01:07:15 Třetí místo v soutěži
  Vodafone Firma roku 2020
 • 01:07:21 získává společnost
  TITAN - Multiplast, s.r.o.
 • 01:07:34 -TITAN - Multiplast, s.r.o.,
  třetí místo.
 • 01:07:40 Vodafone Firma roku 2020.
 • 01:07:44 Lukáš Horn přebírá
  veškerá ocenění,
 • 01:07:47 má u sebe i mikrofon
  a může zase mluvit.
 • 01:07:52 -Já jsem velice vděčný
  za tuto cenu,
 • 01:07:55 chápu to jako cenu
  nejenom pro mě,
 • 01:07:58 ale hlavně pro celý náš tým,
 • 01:08:00 který v tom letošním roce
  skutečně zabodoval, ukázal,
 • 01:08:03 že dokáže táhnout
  za jeden provaz.
 • 01:08:06 Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí,
 • 01:08:08 které jsme do tehdejší doby
  si mysleli,
 • 01:08:11 že je umíme, ale to,
  že jsme skutečně flexibilní,
 • 01:08:15 prověřil až ten letošní rok.
 • 01:08:18 Takže rozhodně jsem na tým,
 • 01:08:20 který se nám podařilo sestavit,
  pyšný, děkuji.
 • 01:08:26 -My taky moc děkujeme
  a gratulujeme ke třetímu místu.
 • 01:08:34 Pana Jiřičku v tuto chvíli
  propustím, ale budu ráda,
 • 01:08:37 když se za námi vrátí
  Iveta Štočková,
 • 01:08:39 vedoucí komunikace a marketingu
  stavební skupiny EUROVIA CS.
 • 01:08:44 Dobrý večer ještě jednou.
 • 01:08:48 Jste připraven, Jonathane?
 • 01:08:51 -Jsem připraven.
 • 01:08:53 -To je skvělé.
 • 01:08:55 Prosím, otevřete obálku
  a řekněte nám,
 • 01:08:57 kdo se umístil na druhém místě.
 • 01:08:59 -Druhé místo v soutěži
  Vodafone Firma roku 2020
 • 01:09:04 získává společnost Tilak, a.s.
 • 01:09:10 -Společnost Tilak, a.s.
  z Olomouckého kraje,
 • 01:09:12 Roman Kamler.
 • 01:09:17 Opět dostává květinu
  a zároveň také ocenění.
 • 01:09:25 Rovnou už drží i mikrofon.
 • 01:09:27 -Ano, držím.
 • 01:09:29 -Za což je určitě hrozně rád,
  že jste se vrátil opět na scénu.
 • 01:09:33 Už je to lepší?
  -Už je to lepší trošku.
 • 01:09:35 -Už je to lepší.
 • 01:09:37 Budeme děkovat, nebo jaké emoce
  se ve vás odehrávají?
 • 01:09:39 -Budeme asi děkovat,
 • 01:09:41 já bych chtěl poděkovat
  především své paní za to,
 • 01:09:44 že to těch 35 let vydržela.
 • 01:09:46 Protože to fakt asi někdy
  nebylo jednoduché.
 • 01:09:48 Buď jsem byl v práci,
  nebo jsem byl někde jinde,
 • 01:09:51 pryč, třeba na horách
  a tak dále.
 • 01:09:52 Takže za to jí děkuji.
 • 01:09:54 -Vaše paní by možná teď
  ráda slyšela,
 • 01:09:56 že v příštích letech
  to bude úplně jiné.
 • 01:09:58 -To nebude.
  -Nebude?
 • 01:10:00 -Ne. Budu méně v práci,
  víc na horách.
 • 01:10:02 -Nevezmete paní s sebou třeba?
 • 01:10:04 -No, když mě měla ráda,
  tak se mnou jezdila.
 • 01:10:07 Ale to je hodně dávno.
 • 01:10:09 -Tak teď by to chtělo nějaké
  takové hezké vyznání lásky,
 • 01:10:12 aby se to zase vrátilo.
 • 01:10:14 Můžete ušít dvojspacák
  a budete tam bivakovat spolu.
 • 01:10:16 -No, dvojspacák by asi nepomohl,
 • 01:10:19 ona řekla, že už v životě
  nebude spát ani ve stanu.
 • 01:10:21 Já tedy stan moc nepotřebuji.
 • 01:10:23 -Gratulujeme ke druhému místu
  a buďte na horách šťastný.
 • 01:10:27 -Děkuji.
 • 01:10:29 -Děkuji vám.
 • 01:10:33 A my jsme dnes ve finále.
 • 01:10:35 Z takového menšího průzkumu
  mi vychází,
 • 01:10:38 že kdo chce dnes předávat
  první ceny,
 • 01:10:40 se prostě musí jmenovat Dvořák,
 • 01:10:42 protože vítěznou firmu vyhlásí
  generální ředitel
 • 01:10:45 společnosti Vodafone Czech
  Republic, pan Petr Dvořák.
 • 01:10:48 Společně s ním přicházejí
  šéfredaktor Hospodářských novin
 • 01:10:51 Martin Jašminský
 • 01:10:53 a viceprezident Hospodářské
  komory České republiky
 • 01:10:56 Radek Jakubský.
 • 01:10:58 Dobrý večer.
 • 01:10:59 -Dobrý večer. -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 01:11:03 -Pane Dvořáku, tak jak to
  všechno krásně nám vygradovalo?
 • 01:11:07 Co nám k tomu řeknete?
  Jaké jsou vaše pocity?
 • 01:11:09 Co byste chtěl firmám vzkázat?
 • 01:11:11 -Moje pocity jsou teď
  povznešené tou konverzací,
 • 01:11:14 která tady probíhala
  před chviličkou,
 • 01:11:16 takže já jsem se usmíval
  a představoval jsem si,
 • 01:11:19 jak bych tady děkoval
  svojí ženě,
 • 01:11:21 jak bych to potom zazdil tím,
  že tedy už je to dávno,
 • 01:11:24 kdy mě měla ráda,
  tak já předpokládám,
 • 01:11:26 že by se mnou
  na ty hory opravdu jela.
 • 01:11:28 Takže to byla určitě pěkná
  historka před tím vstupem
 • 01:11:32 a úplně mi rozbila
  moji připravenou řeč.
 • 01:11:34 -Nevzpomenete si přece jenom,
  co vzkázat firmám?
 • 01:11:36 -Určitě. Určitě.
  -Tak pojďme do toho.
 • 01:11:39 -V těch příbězích,
  které jsme slyšeli,
 • 01:11:41 tak já jsem strašně rád,
 • 01:11:44 že firma jako Vodafone
  propojuje lidi
 • 01:11:47 s technologiemi
  a firmy s technologiemi,
 • 01:11:49 takže je to naším posláním.
 • 01:11:51 Úplně bych neřekl,
  že je to pomoc,
 • 01:11:53 kterou my poskytujeme,
 • 01:11:55 protože dnes v té době slyšíme
  o pomoci spoustu,
 • 01:11:58 ale je to takové partnerství.
 • 01:12:00 Já jsem hrozně rád,
  že jsem slyšel příběhy,
 • 01:12:02 jako třeba od pana Giebische,
  který díky technologiím,
 • 01:12:05 které za ním stály, mohl svoje
  podnikání posunout o krok dál.
 • 01:12:09 Věřím, že to je strašně cenné
  a důležité, nejenom v této době.
 • 01:12:12 -Martin přikyvoval
  během vaší řeči.
 • 01:12:14 Radka Jakubského bychom
  se mohli ještě na něco zeptat,
 • 01:12:17 i když jsme se
  před vyhlašováním domluvili,
 • 01:12:20 že se ho na nic ptát nebudu.
 • 01:12:22 Radku, ale přece jenom
  mě to inspirovalo, co vy a hory,
 • 01:12:25 případně nějaký spacák,
  nechcete si koupit?
 • 01:12:28 -Nevím, jestli dělají
  i moji velikost zrovna.
 • 01:12:31 Ale na hory chodím moc rád.
 • 01:12:33 Nelyžuji, možná se dostanu
  ze svahu bez pádu,
 • 01:12:36 ale lyžování bych tomu neříkal.
 • 01:12:38 -Vzhledem k tomu, že jste
  zástupcem Hospodářské komory,
 • 01:12:41 jste jejím viceprezidentem,
  co vzkázat firmám,
 • 01:12:43 aby i ten letošní, opravdu velmi
  nelehký rok braly pozitivně?
 • 01:12:48 Lze to vůbec?
 • 01:12:50 -Pro některé určitě, řekl bych,
 • 01:12:52 že v průmyslové oblasti
  firmy fungují velmi dobře.
 • 01:12:56 V té obchodní
  je to poněkud složitější.
 • 01:12:59 Popřeji jim to, aby lockdown
  netrval příliš dlouho,
 • 01:13:02 aby mohly své podnikání
  provozovat.
 • 01:13:05 Věřím,
  že se zbytkem už si poradí.
 • 01:13:07 -Pane Dvořáku, prosím,
  pojďme se podívat do obálky,
 • 01:13:10 pojďme si říct, kdo se stává
  Vodafone Firmou roku 2020.
 • 01:13:14 -Já bych jim taky ještě popřál,
  já bych jim jenom popřál,
 • 01:13:18 aby z tohoto roku
  do toho příštího
 • 01:13:20 si vzaly jenom to nejlepší,
 • 01:13:22 doufám, že to horší
  už zůstane v tomto roce.
 • 01:13:25 Mám tu čest vyhlásit vítěze
  Vodafone Firma roku 2020,
 • 01:13:29 a tou se stává společnost
  LASVIT s.r.o..
 • 01:13:48 -Společnost LASVIT s.r.o.,
  Jakub Vykoukal,
 • 01:13:52 který přebírá všechny ceny.
 • 01:13:56 -To jsme nedělali my, že?
  Děkuji.
 • 01:13:58 -A už si domlouvá kšefty
  pěkně na příští rok.
 • 01:14:00 Věděl, že trofej nedělali.
 • 01:14:02 -Ale my děláme i trofeje,
  takže... Takže určitě.
 • 01:14:05 Já moc děkuji,
  moc děkuji Vodafone,
 • 01:14:08 že tuto soutěž pořádá, děkuji
  v první řadě našim zaměstnancům,
 • 01:14:13 samozřejmě, protože ti dělají
  tu firmu takovou, jaká je,
 • 01:14:16 takže je to
  hlavně jejich zásluha.
 • 01:14:19 A potom děkuji
  těm našim klientům,
 • 01:14:21 kteří si vymýšlí ty draky...
 • 01:14:23 My jim můžeme plnit
  ty jejich sny.
 • 01:14:25 -Mimochodem,
 • 01:14:27 máte už třeba v poptávkách
  nějaký další takový experiment,
 • 01:14:31 něco, co je pro vás
  opravdovou výzvou?
 • 01:14:34 -Momentálně budeme dokončovat,
  zase je to kasino,
 • 01:14:38 je to docela zběsilá záležitost,
  v Macau, v Galaxii.
 • 01:14:44 To už je v běhu.
 • 01:14:46 Spolupracujeme na tom
  s dalšími firmami,
 • 01:14:48 s jednou britskou,
  s jednou americkou,
 • 01:14:51 která dělá celou tu show.
 • 01:14:53 My děláme ty křišťálové části
  plus dynamické nasvícení.
 • 01:14:57 Ta britská firma dělá
  jakoby tu kinetickou část,
 • 01:15:01 prostě tam budou křišťálové koule
  jezdit nahoru, dolů,
 • 01:15:04 do toho bude hrát hudba,
  bude se to celé nasvěcovat.
 • 01:15:07 Takže tohle.
 • 01:15:09 -Jak vůbec naložíte s titulem
  Vodafone Firma roku 2020,
 • 01:15:12 kromě toho,
  že jste se tedy přihlásil o to,
 • 01:15:14 že příští rok vyrobíte trofeje?
 • 01:15:16 -Budeme se jím chlubit.
 • 01:15:19 -Gratulujeme
  a ještě jednou tleskáme.
 • 01:15:21 -Děkuji moc.
 • 01:15:23 -Vodafone Firma roku 2020,
  společnost LASVIT s.r.o.
 • 01:15:27 Gratulace veliká.
 • 01:15:29 Dámy a pánové, patnáctý ročník
  vyhlašování soutěží
 • 01:15:33 Moneta Živnostník roku
  a Vodafone Firma roku je za námi.
 • 01:15:37 Kvůli koronavirové epidemii
  sice všechno probíhalo
 • 01:15:40 v bojových podmínkách,
  ale já věřím,
 • 01:15:42 že už ten zbytek roku nějakým
  způsobem lidově řečeno dokopneme,
 • 01:15:47 na ten letošní rok, rok 2020,
  budeme jenom vzpomínat,
 • 01:15:52 protože se koronavirová epidemie
  do toho dalšího přelije
 • 01:15:56 už co možná s nejmenší stopou.
 • 01:15:58 Každopádně, příští rok
  tu budeme zase,
 • 01:16:01 půjde už o šestnáctý ročník.
 • 01:16:04 Já bych tímto ještě jednou
  chtěla poděkovat
 • 01:16:06 všem partnerům dnešního večera
  za to,
 • 01:16:08 že podpořili vyhlašování
  těchto soutěží,
 • 01:16:11 a vítězům
  ještě jednou poblahopřát,
 • 01:16:14 další živnostníky a firmy
  povzbudit v jejich dalším úsilí.
 • 01:16:18 Teď už nám na závěr večera ještě
  znovu zahraje zpěvačka Lenny.
 • 01:16:21 A vám všem hezký zbytek večera.
 • 01:16:26 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020

Související