iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 8. 2019
14:30 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
14179
zhlédnutí

Vinař roku 2019

Slavnostní předávání cen v pražském Paláci Žofín moderuje Hanka Shánělová.

51 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vinař roku 2019

 • 00:00:08 HUDBA
  PÍSEŇ: "Chandelier"
 • 00:00:20 -Harty girls don't get hurt
  Can't feel anything,
 • 00:00:25 when will I learn I push it down,
  push it down...
 • 00:00:36 I'm the one "for a good time call"
  Phone's blowin' up,
 • 00:00:40 they're ringin'
  my doorbell I feel the love,
 • 00:00:43 feel the love...
 • 00:00:46 1,2,3, 1,2,3 drink,
  1,2,3, 1,2,3 drink,
 • 00:00:52 1,2,3, 1,2,3 drink
 • 00:00:54 Throw em back,
  till I lose count
 • 00:00:58 I'm gonna swing
 • 00:01:02 From the chandelier,
  from the chandelier
 • 00:01:09 I'm gonna live
  like tomorrow doesn't exist
 • 00:01:16 Like it doesn't exist
 • 00:01:20 I'm gonna fly like
 • 00:01:24 a bird through the night
 • 00:01:27 Feel my tears
  as they dry
 • 00:01:31 I'm gonna swing
 • 00:01:35 from the chandelier
  From the chandelier
 • 00:01:41 And I'm holding
  on for dear life
 • 00:01:43 Won't look down,
  won't open my eyes
 • 00:01:46 Keep my glass full
  until morning light
 • 00:01:49 'cause I'm just holding
  on for tonight
 • 00:01:51 on for tonight
 • 00:01:53 Sun is up,
  I'm a mess Gotta get out now,
 • 00:01:56 gotta run from this
  Here comes the shame,
 • 00:02:00 here comes the shame
 • 00:02:04 1,2,3, 1,2,3 drink,
  1,2,3, 1,2,3 drink,
 • 00:02:09 1,2,3, 1,2,3 drink
 • 00:02:11 Throw em back,
  till I lose count
 • 00:02:15 I'm gonna swing
 • 00:02:19 from the chandelier
  From the chandelier
 • 00:02:25 I'm gonna live
 • 00:02:29 like tomorrow doesn't exist
  Like it doesn't exist
 • 00:02:37 I'am gona fly like a bird
  throught the night
 • 00:02:44 Feel my tears as they dry
 • 00:02:48 I'm gonna swing
  from the chandelier
 • 00:02:55 From the chandelier
 • 00:03:02 And I'm holding
  on for dear life
 • 00:03:05 Won't look down,
  won't open my eyes
 • 00:03:10 Keep my glass
  ful until morning light
 • 00:03:13 'Cause I'm just holding
  on for tonight
 • 00:03:19 On for tonight...
 • 00:03:23 POTLESK
  Thank you.
 • 00:03:28 -Krásný dobrý večer,
  dámy a pánové,
 • 00:03:31 vítám tady someliéry,
  vítám obchodníky,
 • 00:03:35 vítám partnery téhle soutěže,
  vítám vás, milí hosté.
 • 00:03:41 Právě začíná slavnostní předávání
  cen VINAŘ ROKU ČR PRO ROK 2019!
 • 00:03:48 Dobrý večer ještě jednou.
  POTLESK
 • 00:03:58 Vy, kteří tu s námi sedíte,
  tak vy trávíte na vinici
 • 00:04:01 nebo ve sklepě hodiny,
  dny a týdny a měsíce.
 • 00:04:05 A držíte tradici vašich tátů,
  vašich dědů a možná i pradědů.
 • 00:04:11 A o to víc si vážíme, že jste dali
  důvěru právě téhle soutěži.
 • 00:04:16 A díky patří pochopitelně
  také České televizi,
 • 00:04:19 která dnešní galavečer
  zařadila do svého programu.
 • 00:04:22 A já pevně věřím,
  že dobře dělá.
 • 00:04:25 Mezi vámi teď tady někde sedí
  Vinař roku 2019.
 • 00:04:32 Jenom o tom ještě neví
  a vůbec nic netuší.
 • 00:04:36 Jediný, kdo to nejenom tuší,
  ale také naprosto přesně ví,
 • 00:04:40 je naše porota.
 • 00:04:42 A tu porotu vám samozřejmě
  také velmi rádi představíme.
 • 00:04:46 VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY
  PRO ROK 2019
 • 00:04:49 je národní soutěží vín.
 • 00:04:51 Všechna vína mají tedy
  českou národnost.
 • 00:04:54 Mají také českou krev,
  ať už ta krev je bílá,
 • 00:04:57 anebo červená,
  to je úplně jedno.
 • 00:05:00 Ale dáváme přednost opravdu
  výhradně domácím vinařům.
 • 00:05:04 Nehodnotíme tady ani technologii,
  ani zásluhy,
 • 00:05:07 dokonce ani vzdělání vinařů
  nás nezajímá,
 • 00:05:10 jde nám čistě jedině
  o kvalitu vína.
 • 00:05:14 Obracíme se tím pádem
  na ty nejlepší degustátory v oboru.
 • 00:05:18 Z Česka i z celého světa.
 • 00:05:20 A tak se na naše vinaře můžeme
  podívat z mezinárodního pohledu.
 • 00:05:25 Za těch 17 let přijelo česká vína
  hodnotit přes 50 držitelů titulu
 • 00:05:31 Master of Wine.
 • 00:05:33 A pokaždé nám odjížděli
  ve skvělé náladě.
 • 00:05:36 A čím to asi bude, milá poroto?
  Nebo možná, kým to bude?
 • 00:05:41 Protože členem organizačního výboru
  je jeden z nejuznávanějších
 • 00:05:45 Masters of Wine,
  pan John Umberto Salvi,
 • 00:05:49 který je tu
  i se svou ženou Petronelou.
 • 00:05:51 Prosím,
  přivítejte je mezi námi!
 • 00:05:58 Vítám tady v sále jeho tým,
  protože z jihoafrického
 • 00:06:02 Kapského Města
  přijela paní Elsie Pells,
 • 00:06:05 hezký večer.
 • 00:06:10 Z Londýna k nám dorazili
  pan Christopher Burr,
 • 00:06:13 Master of Wine,
  pan Jack Withaker,
 • 00:06:16 Master of Wine,
  a Anne Tupker, Master of Wine.
 • 00:06:25 Já jsem velmi ráda,
  že přijela dnešní večer také
 • 00:06:28 paní Christine Collins,
  ředitelka prestižní světové soutěže
 • 00:06:32 Councors Les Grands du Monde
  ve Štrasburgu,
 • 00:06:35 i její manžel pan David Collins.
  Hezký večer vám oběma.
 • 00:06:43 A pojďme pozdravit také české
  zástupce, pana Ivo Dvořáka,
 • 00:06:47 Františka Koudelu,
  Michala Šetku.
 • 00:06:57 Trojnásobného Vinaře roku
  pana Josefa Valihracha.
 • 00:07:00 A pozor,
  i jeho syna Jožku Valihracha
 • 00:07:03 bych tu ráda přivítala.
  Dobrý večer, pánové.
 • 00:07:10 A jsem ráda, že můžu přivítat
  také pana Pavla Chrásta
 • 00:07:13 a Jakuba Přibyla.
 • 00:07:20 A další hodnotitelé,
  kteří s námi být
 • 00:07:23 z pracovních důvodů už nemohou,
  tak byli ze Slovinska,
 • 00:07:26 byli z Německa,
  byli z Velké Británie
 • 00:07:28 a byli také z Francie.
 • 00:07:30 No, řekněte sami,
  kdo jiný se může pochlubit
 • 00:07:33 větší koncentrací Masters of Wine
  na jednom místě?
 • 00:07:37 Řekla bych, že jedině VINAŘ ROKU
  ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2019.
 • 00:07:42 Díky moc,
  že jste tady s námi.
 • 00:07:52 A já jsem velmi ráda,
  že tu s námi po celý bude
 • 00:07:55 velmi úspěšná a velmi talentovaná
  česká zpěvačka Tereza Mašková.
 • 00:08:02 HUDBA
  PÍSEŇ: ŽÁR
 • 00:08:11 -Nikdys mi nepatřil,
  nebyl jsi ten,
 • 00:08:16 který by zůstal,
  když přišel zlý den,
 • 00:08:21 přesto teď zhasínám,
  jak světlo z loučí,
 • 00:08:26 proč to, co začíná,
  najednou končí?
 • 00:08:31 Nikdy jsem nechtěla
  vzdávat svůj směr,
 • 00:08:36 někdy je těžší,
  když máš na výběr.
 • 00:08:41 Vždycky jsem věděla,
  že mám své poslání,
 • 00:08:46 to, co si zasejem,
  jednou se navrátí.
 • 00:08:51 Nikdy ne neříkej,
  nikdy ne, sliby ne,
 • 00:08:55 nikdy ne-e!
 • 00:08:59 Řeknu, nehas,
  ten žár ve mně sálá víc než dřív,
 • 00:09:07 já cítím,
  že cíl je blíž,
 • 00:09:12 jen když toužím stále jít,
 • 00:09:17 tak nedovol mi se bát.
 • 00:09:23 Někdy jsem ztracená v ulicích měst,
 • 00:09:27 někdy jsem zmatená
 • 00:09:30 z tisíců cest,
 • 00:09:32 ptám se tě, kolik dní,
  kolik slov nahradí to ticho,
 • 00:09:38 co je v nás, ten déšť,
  co zaplaví,
 • 00:09:42 city, co byly v nás,
  jsou dávno pryč,
 • 00:09:48 já už se nechci ptát,
  kdo měl rád víc.
 • 00:09:52 Sílu,
  co v sobě mám úskalí zvládnout,
 • 00:09:57 i když už tisíckrát naděje slábnou,
 • 00:10:02 nikdy ne neříkej,
  nikdy ne, sliby ne,
 • 00:10:07 nikdy ne-e!
 • 00:10:10 Řeknu, nehas,
  ten žár ve mně sálá víc než dřív,
 • 00:10:18 já cítím,
  že cíl je blíž,
 • 00:10:23 jen když toužím stále jít,
  já se nevzdávám.
 • 00:10:32 Zvládnu, co mám,
  budu tu stát,
 • 00:10:36 žádný strach nezlomí mý očí v pláč.
 • 00:10:41 Žár,
  co ve mně spálí i tvůj stín,
 • 00:10:51 žár ve mně sálá víc než dřív,
 • 00:10:59 já ztrácím i zemskou tíž,
 • 00:11:04 jen když toužím stále víc.
 • 00:11:09 Já se nevzdávám,
  zvládnu, co mám,
 • 00:11:14 budu tu stát,
  žádný strach nezlomí
 • 00:11:18 mý oči v pláč.
 • 00:11:21 Přes všechna úskalí
  zůstaly v nás
 • 00:11:26 vzpomínky,
  co odvál čas.
 • 00:11:31 Žár ve mně sálá víc než dřív,
 • 00:11:38 já cítím,
  že cíl je blíž,
 • 00:11:42 jen když toužím stále jít.
 • 00:11:48 Já se nevzdávám,
  zvládnu, co mám,
 • 00:11:52 budu tu stát,
  žádný strach nezlomí
 • 00:11:57 mý oči v pláč.
 • 00:12:00 Žár,
  co ve mně spálí i tvůj stín...
 • 00:12:22 -Rovnou jdeme
  k první předávané kategorii.
 • 00:12:26 MAKRO VINAŘ ROKU ČESKÉ
  REPUBLIKY PRO ROK 2019
 • 00:12:29 prostě může být
  jenom jeden jediný.
 • 00:12:32 Takže kdyby to náhodou nevyšlo,
  máme tu ještě několik dalších cen,
 • 00:12:36 kde by to přece jenom vyjít mohlo.
 • 00:12:39 Pořadatel soutěže
  a Vinařská asociace ČR udělují
 • 00:12:42 totiž cenu těm,
  kteří se významným způsobem
 • 00:12:46 zasloužili o rozvoj oboru vinařství
  a vinohradnictví v České republice.
 • 00:12:51 Já nevím, jestli vy,
  ale já neznám nikoho jiného,
 • 00:12:54 kdo by tuhle cenu mohl udělit,
  než předsedu Vinařské asociace ČR,
 • 00:12:59 trojnásobného držitele
  titulu Vinař roku,
 • 00:13:03 pana Josefa Valihracha!
  POTLESK
 • 00:13:14 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:13:16 Řekněte mi, pane Valihrachu,
  co to obnáší,
 • 00:13:19 být nezávislým vinařem v ČR?
 • 00:13:21 -Jsme nezávislí, protože máme
  vlastní surovinu z vlastního kraje,
 • 00:13:25 snažíme se mít pokoru
  jak k vinicím, k vínu,
 • 00:13:29 a i ke kolegům.
 • 00:13:32 -Vy jste letos v porotě
  se svým synem Jožkou Valihrachem.
 • 00:13:36 Řekněte mi,
  kolik bylo vašemu synovi let,
 • 00:13:38 když jste zjistil,
  že je na vínu stejně tak,
 • 00:13:41 v uvozovkách,
  závislý jako vy?
 • 00:13:43 -Musím říct,
  že Jožka opravdu nám dělá radost,
 • 00:13:45 to přiznám, protože...
 • 00:13:47 -Já jsem, mimochodem, slyšela,
  že to je fantastický porotce.
 • 00:13:50 -No když se ptáte,
  tak jezdí už víc po světě
 • 00:13:53 na soutěže vín, tak jak já.
 • 00:13:55 Ale jsem rád,
  to mě samozřejmě těší.
 • 00:13:58 Asi ve 13, ve 12 letech,
  protože já neovládám moc řečí,
 • 00:14:02 tak Jožka už nám překládá.
 • 00:14:04 Když jsem s manželkou
  vyjeli do Francie,
 • 00:14:06 do Španělska za vinaři učit se,
  tak Jožka už nám překládal.
 • 00:14:10 -Počkejte, vy jste říkal ve 12,
  13 letech.
 • 00:14:12 Měl vůbec nějakou
  vinařskou pubertu?
 • 00:14:15 -No... možná...
 • 00:14:18 -Nepozná se to tak,
  že třeba řekne: "Jdu na pivo."
 • 00:14:21 -Možná, když studoval,
  tak mně chtěl utéct k motorkám.
 • 00:14:24 Ale zaplaťpánbůh je tady,
  takže pivo si myslím, že ne.
 • 00:14:27 Ale napít se umíme oba dva.
 • 00:14:29 SMÍCH
  POTLESK
 • 00:14:37 -Teď už můžeme přejít
  k vyhlášení ceny
 • 00:14:39 Vinařské asociace ČR
  Za zásluhy a přínos pro české
 • 00:14:43 a moravské vinařství.
 • 00:14:45 A vítěze nám oznámí
  zástupkyně Evropského hnutí
 • 00:14:48 Nezávislých vinařů Clara Behr.
 • 00:14:51 CIMBÁL
  POTLESK
 • 00:15:04 -"Vojtek Kušina".
 • 00:15:18 -Vítězem je tedy
  pan Vojtěch Kušina,
 • 00:15:21 sklepmistr ze Školního statku
  Středočeského kraje.
 • 00:15:24 Vinice leží na 2 tratích - Neuberk,
  na okraji Mělníka, a Liběchov.
 • 00:15:28 -Zasloužíš si to.
 • 00:15:30 Já ještě, než odejdu,
  jestli můžu říct,
 • 00:15:33 určitě Vojtu všichni znáte,
  ale tak pokorný člověk,
 • 00:15:36 jak je Vojta,
  je málo lidí.
 • 00:15:38 A, víte, má krásný rýňáčky,
  tak kdo jste neochutnali
 • 00:15:42 jeho "Rýňák",
  určitě tak udělejte.
 • 00:15:45 Vojto, děkujeme za všecky.
 • 00:15:51 -Mockrát děkuji za tuto cenu
  Asociaci nezávislých vinařů.
 • 00:15:55 Je to pro mě též také zavazující,
  abych se trošku dál věnoval...
 • 00:16:01 Celý život se věnuji vinohradnictví
  a sklepařině.
 • 00:16:05 Je to velmi náročná práce,
  jelikož ta příroda
 • 00:16:09 nám někdy nepřeje.
  Ale s tím už musíme počítat.
 • 00:16:12 Přeji krásný večer
  a mockrát děkuji za tuto cenu.
 • 00:16:18 -To byl čerstvý držitel
  ceny Vinařské asociace
 • 00:16:23 pan Vojtěch Kušina.
 • 00:16:25 A jestli dovolíte,
  tak právě pro vás,
 • 00:16:29 pane Kušino,
  zahraje teď na svůj modrý cimbál
 • 00:16:32 Roman Veverka.
  A když budete chtít,
 • 00:16:35 a já věřím, že budete,
  tak to "Vínečko bílé"
 • 00:16:38 si můžete klidně hodně nahlas
  zazpívat i tady v sále.
 • 00:16:43 CIMBÁL
  ZPĚV
 • 00:16:49 -Vínečko bílé,
 • 00:16:55 jsi od mej milej,
 • 00:17:02 budu ťa pít,
  co budu žít,
 • 00:17:11 vínečko bílé.
 • 00:17:19 Budu ťa pít,
  co budu žít,
 • 00:17:27 vínečko bílé.
 • 00:17:35 Vínečko rudé,
 • 00:17:40 jsi od tej druhej,
 • 00:17:46 budu ťa pít,
  co budu žít,
 • 00:17:53 vínečko rudé.
 • 00:17:59 Budu ťa pít,
  co budu žít,
 • 00:18:07 vínečko rudé.
 • 00:18:15 Vínečka obě,
 • 00:18:20 frajárky moje,
 • 00:18:28 budu vás pít,
  co budu žít,
 • 00:18:35 vínečka obě.
 • 00:18:43 Budu vás pít,
  co budu žít,
 • 00:18:51 vínečka obě.
 • 00:19:18 -Tak to byl Modrý cimbál.
 • 00:19:20 My k té modré přidáme
  ještě bílou a červenou barvu,
 • 00:19:23 vlastně tak trochu symbolicky
  pro ten dnešní den,
 • 00:19:26 pro to dnešní datum.
 • 00:19:28 Pojďme vyhlásit
  ceny Národních šampionů bílých
 • 00:19:31 a červených vín pro rok 2019.
 • 00:19:34 Tady už jde opravdu
  čistě o kvalitu vína,
 • 00:19:37 která byla opravdu,
  ale opravdu velmi, velmi vysoká.
 • 00:19:41 Degustátoři totiž ochutnali
  celkem 630 vzorků vín,
 • 00:19:46 sestavili potom žebříček
  nejlépe bodovaných červených,
 • 00:19:50 nejlépe bodovaných bílých vín
  a na samotné špičce zůstali
 • 00:19:54 už jenom vítězové.
  Tak teď tedy první z nich.
 • 00:20:04 Cenu AQUATESTU a titul
  Národní šampion červených vín
 • 00:20:08 vyhlásí a předá generální ředitel
  a člen představenstva společnosti
 • 00:20:13 AQUATEST pan Daniel Kraft.
 • 00:20:15 CIMBÁL
  POTLESK
 • 00:20:22 -Dobrý večer.
 • 00:20:24 -Poprosím vás o jméno šampiona,
  o jméno vítěze.
 • 00:20:28 -Národním šampionem AQUATESTU
  červených vín se stává...
 • 00:20:33 Vinselekt Michlovský.
 • 00:20:44 -Dámy a pánové,
  Cenu AQUATESTU
 • 00:20:46 a titul Národní šampion
  červených vín tedy získal
 • 00:20:49 Vinselekt Michlovský,
  a to za víno Merlot,
 • 00:20:52 výběr z bobulí 2009.
 • 00:20:54 -Dobrý večer.
 • 00:20:59 -Blahopřeju.
  -Děkuju.
 • 00:21:03 Já si myslím, že hodně zdaru,
  hodně práce, bez které to nejde,
 • 00:21:09 a umět se domluvit s Paní přírodou.
 • 00:21:13 -Dámy a pánové, to je on!
  Děkuji oběma, pánové.
 • 00:21:22 Národním šampionem červených
  vín je tedy Vinselekt Michlovský
 • 00:21:25 za víno Merlot,
  výběr z bobulí 2009.
 • 00:21:28 Měníme barvu.
 • 00:21:36 Cenu Oficiální vody soutěže Korunní
  a také titul Národní šampion
 • 00:21:40 bílých vín vyhlásí
  a předá generální ředitel
 • 00:21:44 společnosti Karlovarská Korunní
  pan Libor Duba.
 • 00:21:48 POTLESK
 • 00:21:57 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer, dámy a pánové.
 • 00:22:00 Je mojí milou povinností
  vám oznámit,
 • 00:22:03 že Národním šampionem
  Korunní bílých vín,
 • 00:22:07 VINAŘ ROKU 2019,
  se stává pan Ing. Miroslav Volařík
 • 00:22:11 za víno Ryzlink vlašský,
  výběr z bobulí 2017.
 • 00:22:15 Gratulujeme.
 • 00:22:17 CIMBÁL
  POTLESK
 • 00:22:31 -Gratuluju.
 • 00:22:33 -Cenu Oficiální vody soutěže
  Korunní a titul Národní šampion
 • 00:22:36 bílých vín tedy získal
  Ing. Miroslav Volařík za víno
 • 00:22:40 Ryzlink vlašský,
  výběr z bobulí 2017.
 • 00:22:43 Šampion získal ještě šek
  od Vody Korunní.
 • 00:22:49 Trochu nám vysvětlete,
  proč nepřijel pan Ing. Volařík
 • 00:22:52 a kdo si vlastně přebírá tu cenu?
  SMÍCH
 • 00:22:59 -No, pan Volařík vám všem vzkazuje,
  že se za vámi těšil.
 • 00:23:04 Bohužel jeho pracovní povinnosti
  jsou takové,
 • 00:23:07 že se nemohl vydat po D1.
 • 00:23:09 Takže cena,
  kterou jsme si přišli přebrat,
 • 00:23:12 tak je především práce
  enoložky Elišky Bekové
 • 00:23:16 a v zastoupení mé osoby...
  POTLESK
 • 00:23:26 ...jako výkonného ředitele
  VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK Zdeněk Tréšek.
 • 00:23:30 Děkuji vám všem.
  POTLESK
 • 00:23:33 -Vážení hosté, tohle je tedy
  Národní šampion bílých vín.
 • 00:23:37 Je to VINAŘSTVÍ MIROSLAV VOLAŘÍK
  za víno Ryzlink vlašský,
 • 00:23:41 výběr z bobulí 2017.
 • 00:23:47 A my už známe šampiony bílého,
  známe šampiony červeného.
 • 00:23:51 Za chvíli vám představíme
  také 8 finalistů,
 • 00:23:54 kteří přihlásili
  Nejlepší kolekce vína.
 • 00:23:58 A protože už jdeme do finále,
  tak uslyšíte zároveň spojení
 • 00:24:01 Modrého cimbálu
  a také písně Terezy Maškové.
 • 00:24:10 -Viem,
  mal si plnú čiapku snov,
 • 00:24:19 viem,
  tuším, čo sa stalo s ňou,
 • 00:24:28 tak príď,
  v tmavej chodbe stoj a blúď,
 • 00:24:38 zazvoň,
  prídem odomknúť...
 • 00:24:49 Príď,
  klavír spí tu pod prachom,
 • 00:24:59 príď,
  zahraj mne a... oblakom,
 • 00:25:09 tak príď do tej izby podkrovnej,
 • 00:25:19 veď vieš,
  vyhnali sme lásku z nej.
 • 00:25:29 Stratená
 • 00:25:34 v púpavách,
 • 00:25:39 stála som
 • 00:25:43 tam raz.
 • 00:25:49 Seď,
  seď a do tmy niečo hraj,
 • 00:25:59 šum letnej lásky privolaj,
 • 00:26:09 tak hraj o kvitnutí púpav tých,
 • 00:26:19 raz,
  raz a navždy sfúknutých.
 • 00:26:29 Vráť
 • 00:26:32 láske čas,
  keď málo vie,
 • 00:26:40 vráť,
 • 00:26:42 nech aj jeseň májom je.
 • 00:26:50 Vráť,
 • 00:26:53 nepočítaj týždne strát,
 • 00:27:00 vráť,
  zajtrajšok jej vráť!
 • 00:27:08 Vráť láske čas,
  keď málo vie,
 • 00:27:18 vráť,
 • 00:27:20 nech aj jeseň májom je.
 • 00:27:28 Vráť,
 • 00:27:31 nepočítaj týždne strát,
 • 00:27:39 vráť,
 • 00:27:41 zajtrajšok jej vráť,
 • 00:27:46 zajtrajšok jej vráť,
 • 00:27:52 zajtrajšok jej vrááááť,
 • 00:28:04 jej vrááááť...
 • 00:28:08 POTLESK
  VÝKŘIKY
 • 00:28:17 -Jakmile porota zveřejnila
  8 finalistů pro budoucího
 • 00:28:20 MAKRO VINAŘE ROKU 2019,
  my jsme automaticky vyslali
 • 00:28:25 filmový tým režiséra
  dnešního večera Jana Fronce,
 • 00:28:29 aby se přesvědčil,
  jak to u těch nejlepších
 • 00:28:32 z nejlepších běžně chodí.
  My jsme je varovali.
 • 00:28:36 Vážně, říkali jsme jim,
  že jet v jeden den
 • 00:28:39 ke dvěma až třem vinařům,
  těm nejlepším,
 • 00:28:42 a zároveň je ochutnat,
  že je minimálně riskantní věc.
 • 00:28:46 Oni si nedali říct a automaticky
  nám řekli, že jet po D1 vícekrát
 • 00:28:51 než jednou dvakrát
  je ještě riskantnější,
 • 00:28:54 tak se do toho pustili.
 • 00:28:57 My se teď podíváme, co natočili,
  protože opravdu přežili.
 • 00:29:00 A podotýkám dopředu,
  že pořadí medailonků,
 • 00:29:04 které uvidíte,
  je čistě náhodná záležitost.
 • 00:29:08 První pohled nám přichází od pana
  Milana Sůkala z Nového Podvorova.
 • 00:29:18 -V keramice děláme velká vína.
 • 00:29:22 Keramika je glazovaná zvenku
  i zevnitř, ale přesto je to porézní
 • 00:29:27 a víno v tem určitý příjem kyslíku.
  A ten pro dozrání potřebuje.
 • 00:29:33 ZPĚV
 • 00:29:39 Ráno od pěti do šesti
  jsem účetní, obchodník...
 • 00:29:46 Od šesti hodin jdu do vinice,
  kde su asi do jedné hodiny.
 • 00:29:51 Přibližně do šesti,
  do sedmi su traktorista.
 • 00:29:54 Od sedmi do tmy su ve sklepě tady.
 • 00:29:58 A potom, jak přijdu domů,
  tak chcu být otec
 • 00:30:01 a trochu i manžel.
  A ne všechno vždy vyjde.
 • 00:30:07 -Velmi tradičním účastníkem
  ve finálové osmičce je také
 • 00:30:10 MIKROSVÍN MIKULOV.
 • 00:30:14 -Díky vápencovému podloží,
  díky pálavskému mikroklimatu
 • 00:30:18 a díky šetrnému přístupu k přírodě
  dneska děláme vína plná,
 • 00:30:24 minerální, a přitom osvěžující
  a specifická, aromatická.
 • 00:30:28 Náš zákazník v našem víně
  najde plno emocí.
 • 00:30:32 A to je náš úkol.
 • 00:30:35 Moje manželka nepila víno,
  dokud mě nepoznala.
 • 00:30:38 Její oblíbená odrůda
  je Ryzlink vlašský,
 • 00:30:40 která je typická
  pro naše vinařství.
 • 00:30:43 Samozřejmě pije i konkurenční vína,
  ale vždycky se k našemu vinařství
 • 00:30:46 ráda vrací.
 • 00:30:48 A neskromně musím říct,
  že v tomto souboji vyhráváme.
 • 00:30:52 -Je pravda, že jednotlivá vinařství
  tady mají evidentně své fanoušky
 • 00:30:57 a mezi nejlepších 8 kolekcí vín
  patří i ta
 • 00:30:59 z VINSELEKTU MICHLOVSKÝ,
  Rakvice.
 • 00:31:05 -Já si myslím, že moravské víno
  by se mělo ubírat správným směrem,
 • 00:31:11 a to je směrem ke kvalitě,
  aby se mohlo zařadit
 • 00:31:15 mezi nejenom evropské
  a světové špičky.
 • 00:31:18 Tam je jeho cesta,
  tam je prostor.
 • 00:31:20 A není to pouze pro vína bílá,
  jak mi každý tvrdí,
 • 00:31:23 ale samozřejmě i pro vína červená.
 • 00:31:26 Červené víno se na Moravě
  udělat dá.
 • 00:31:29 A kdo říká, že se nedá,
  že tady nejsou podmínky,
 • 00:31:33 tak ať radši řekne,
  že to neumí.
 • 00:31:37 -Vinař roku 2018 je pochopitelně
  také mezi osmičkou vyvolených,
 • 00:31:42 pan Miroslav Volařík z Mikulova.
 • 00:31:48 -Víno je z principu zdravé,
  ale nesmí se to
 • 00:31:51 s tím objemem přehánět.
  Pro muže 0,4 l a pro ženu 0,2 l.
 • 00:31:55 Pokud bych vypil víc,
  tak samozřejmě na druhý den
 • 00:31:58 bych ztrácel koncentraci,
  soustředěnost.
 • 00:32:01 Takže nepřehánět,
  ale pití dennodenně
 • 00:32:04 podle mě vůbec neškodí.
 • 00:32:06 Každé takové ocenění je obrovská
  motivace pro tým spolupracovníků.
 • 00:32:10 Je vždycky povinnost
  se těchto soutěží zúčastňovat.
 • 00:32:15 Musíme se prezentovat
  a stále ještě ukazovat,
 • 00:32:18 že u nás záleží na kvalitě
  a na vynikajících vlastnostech
 • 00:32:22 toho vína,
  které dáváme na trh.
 • 00:32:25 -Dámy a pánové, pojďte se podívat
  také na videopozdrav
 • 00:32:29 ze ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ BZENEC.
 • 00:32:37 -Dneska vinice jsou
  součást krajiny.
 • 00:32:40 Je to součást tradice.
 • 00:32:42 Když jsem jel z nádraží a díval
  jsem se na dominantu Bzence,
 • 00:32:46 což byla vlastně polorozbořená
  kaple a pod tím nálety dřevin,
 • 00:32:50 tak jsem si říkal podle starých
  historických snímků,
 • 00:32:53 že tam byla krásná trať.
 • 00:32:55 A říkal jsem si, že je špatně,
  že to není.
 • 00:32:59 Že je špatně,
  že tam neroste réva vinná,
 • 00:33:02 tak jak tam rostla
  spoustu stovek let.
 • 00:33:05 A říkal jsem si, že to je výzva,
  že takhle by to mělo být
 • 00:33:08 a že by byla škoda,
  kdyby to zůstalo ležet ladem.
 • 00:33:12 -A věřím, že potlesk bude za chvíli
  zase pokračovat,
 • 00:33:15 protože možná, že některou z cen
  letos získá také SONBERK POPICE.
 • 00:33:27 -Já si myslím,
  že Sonberk je jiný v tom,
 • 00:33:30 že se snažíme dělat vína suchá.
 • 00:33:32 Nesnažíme se podléhat nějakému
  mainstreamu polosuchých vín.
 • 00:33:36 Vyrábíme vína z hroznů,
  které si vypěstujeme.
 • 00:33:39 Takže záleží na nás,
  jakou kvalitu si dáme už ve vinici
 • 00:33:42 a od toho se to odvíjí potom
  i ve sklepě.
 • 00:33:45 Já mám u vína takovou teorii,
  že mu nesmíte bránit v jeho vývoji.
 • 00:33:50 Víno si stejně nakonec dělá samo,
  co chce,
 • 00:33:52 takže jen ho musíte
  nějakým směrem usměrnit.
 • 00:33:56 Nejde to nějak znásilňovat.
 • 00:34:00 -Dalším finalistou soutěže
  VINAŘ ROKU 2019 je také
 • 00:34:04 VINAŘSTVÍ SPIELBERG ARCHLEBOV.
 • 00:34:12 -Dřevo je ve sklepě něco,
  co dokáže přidat hodnotu vínu.
 • 00:34:16 To víno velmi dobře dozraje,
  má delší životnost.
 • 00:34:19 Samozřejmě musí se
  do něj zvolit správné víno.
 • 00:34:23 -Byť jsme nejsevernější
  vinohradnickou oblastí,
 • 00:34:28 tak určitě to není handicap pro to,
  abychom vyráběli skvělá vína.
 • 00:34:33 Protože podnebí, které zde máme,
  tak je velice teplé a stabilní.
 • 00:34:38 -Já osobně to považuji
  poslední roky za výhodu,
 • 00:34:42 protože poslední léta byla
  spíše teplá.
 • 00:34:45 V některých teplejších lokalitách
  byly hrozny často
 • 00:34:50 až přezráté a převařené.
 • 00:34:53 -A pokud správně počítáte,
  ještě nám chybí jeden finalista.
 • 00:34:57 Tak se teď pojďme se podívat
  do NOVÉHO VINAŘSTVÍ DRNHOLEC.
 • 00:35:02 -Naše snaha je,
  když si člověk ochutná od nás láhev
 • 00:35:08 a tu láhev si vypije, tak si řekne,
  ty brďo, za tyhle peníze je to
 • 00:35:14 úplně supr produkt
  a jsem s tím maximálně spokojený.
 • 00:35:18 Máme tady u firmy
  pétanquové hřiště,
 • 00:35:21 pijeme Petanque
  a hrajeme u toho Pétanque.
 • 00:35:25 Takže tady to začalo.
 • 00:35:27 Je pravda, že postupně to přešlo
  i ve víno, které má koule, takže...
 • 00:35:36 -To jsou oni, dámy a pánové,
  finalisté soutěže VINAŘ ROKU
 • 00:35:40 ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2019.
 • 00:35:43 A všichni jsou skvělí,
  všichni jsou profesionálové,
 • 00:35:46 rozhodují už opravdu jen
  naprosté detaily,
 • 00:35:49 které snad rozezná
  jenom naše odborná porota.
 • 00:35:52 Já vás poprosím ještě jednou
  o velký potlesk pro všechny
 • 00:35:56 nominované v téhle soutěži.
 • 00:36:05 Když se blíží datum předávání cen
  VINAŘE ROKU ČR,
 • 00:36:08 tak málokdo klidně spí.
 • 00:36:10 Ať je to z pořadatelů,
  nebo z nás, účinkujících.
 • 00:36:13 Ono se totiž od pondělního večera
  musí stihnout úplně všechno.
 • 00:36:18 A za to, že se podařilo připravit
  tyhle krásné trofeje
 • 00:36:22 i se jmény oceněných,
  vděčíme hlavně autorce pohárů,
 • 00:36:25 které jsou vyrobené
  z českého křišťálu,
 • 00:36:28 sklářce a designérce
  Kateřině Doušové. Děkujeme.
 • 00:36:41 Pravda je, že zatím se k nám
  ty poháry točí zády,
 • 00:36:44 aby udržely své tajemství.
 • 00:36:46 Ale za několik minut se s nimi
  už seznámí také jejich držitelé
 • 00:36:50 i vy, naši diváci, pochopitelně.
 • 00:36:53 A jako první vyhlásíme bronzového
  VINAŘE ROKU ČR PRO ROK 2019.
 • 00:36:57 POTLESK
 • 00:37:05 Bronzový vinař poslal
  3. nejlepší kolekci vín
 • 00:37:08 v celé soutěži.
 • 00:37:10 A cenu předá Master of Wine
  paní Anne Tupker
 • 00:37:13 a zástupce Deníku,
  pan Jan Klička.
 • 00:37:22 -OK.
  ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC.
 • 00:37:46 -Už tedy známe toho,
  koho světová porota ocenila
 • 00:37:49 jako třetího NEJLEPŠÍHO
  VINAŘE ROKU ČR PRO ROK 2019,
 • 00:37:54 ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC.
 • 00:37:57 Být na 3. místě je fantastická
  záležitost, o tom si tady asi nikdo
 • 00:38:01 nemusí dlouze povídat.
 • 00:38:03 Není to jenom motivace pro to,
  sesadit ty dva nad vámi?
 • 00:38:07 -Tak já si myslím, že určitá
  soutěživost ve vinařství je.
 • 00:38:11 A samozřejmě vždycky je to výzva,
  takže určitě se těšíme
 • 00:38:15 do dalšího roku.
  A zkusíme, abychom na tom byli
 • 00:38:18 zase ještě o kus lepší,
  abychom mířili ještě výš.
 • 00:38:21 -Děkujeme. Chcete předat ještě
  slovo sklepmistrovi?
 • 00:38:25 -Já děkuji.
 • 00:38:27 Je to krásné ocenění
  a jsme moc rádi.
 • 00:38:30 Jde vidět, že nám to celkem jde
  a že ta vína chutnají.
 • 00:38:34 Jsme rádi za to.
 • 00:38:44 -Milí hosté,
  známe tedy 3. nejlepšího,
 • 00:38:47 ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC.
  Děkujeme.
 • 00:38:58 Stříbro je nádherný a čistý kov
  a já doufám, že pevně věřím,
 • 00:39:02 že z něj bude jeho vítěz
  mít radost.
 • 00:39:05 Stříbrného HOBRA, VINAŘE ROKU
  ČR PRO ROK 2019 přichází předat
 • 00:39:10 zástupce společnosti
  HOBRA ŠKOLNÍK pan Rudolf Školník
 • 00:39:15 a také ředitelka prestižní
  světové soutěže Concours Les Grands
 • 00:39:19 du Monde ve Štrasburku
  paní Christine Collins.
 • 00:39:32 -Dobrý večer,
  přátelé vína a vinaři zvlášť.
 • 00:39:37 -SONBERK!
 • 00:39:54 -Stačilo jedno slovo a bylo
  naprosto jasné, milí vinaři...
 • 00:39:57 -Dovolte mi,
  abych vám pogratuloval.
 • 00:39:59 To je hezké místo,
  gratuluji vám.
 • 00:40:02 Dámě můžu? Pánovi.
  Zespodu držet.
 • 00:40:05 Hezkej večír ještě jednou,
  na shledanou.
 • 00:40:16 -Milí vinaři,
  další tajenku už známe.
 • 00:40:19 Novým Stříbrným HOBRA VINAŘEM
  ROKU je tedy VINAŘSTVÍ SONBERK!
 • 00:40:23 Pan sklepmistr Oldřich Drápal?
  -To jsem já.
 • 00:40:26 -Moc mě těší.
  Shánělová Hana, dobrý den.
 • 00:40:29 Řekněte mi,
  co byste vzkázal svým příznivcům?
 • 00:40:31 Protože tady v sále
  jich je docela dost.
 • 00:40:34 -Ať se zastaví na pohárek.
  Co jiného?
 • 00:40:38 -A teď mi řekněte,
  které z těch vašich vín,
 • 00:40:41 vy jste odevzdal celou kolekci,
  které je to top?
 • 00:40:45 -Tak já nevím,
  které dítě máte nejraději?
 • 00:40:48 -Které dítě mám...
  Aha, rozumím.
 • 00:40:50 To bylo dvojsmyslné, krásné.
  Takže všechna?
 • 00:40:53 -Všechna.
  -Dámy a pánové,
 • 00:40:55 to je stříbrný HOBRA VINAŘ ROKU ČR,
  VINAŘSTVÍ SONBERK POPICE.
 • 00:41:00 POTLESK
 • 00:41:07 A už jenom dvě hlavní ceny
  si schováváme na konec.
 • 00:41:11 A tady je první z nich.
 • 00:41:19 Organizační výbor a hlavní
  partner společnost MAKRO ČR
 • 00:41:23 samozřejmě moc dobře vědí,
  jak podstatnou a důležitou roli
 • 00:41:27 hrají rodinná vinařství a farmy.
 • 00:41:30 A tak je tu jedna
  ze dvou hlavních cen.
 • 00:41:32 Ta cena,
  kterou teď budeme předávat,
 • 00:41:34 je opravdu velmi prestižní.
 • 00:41:37 Je to cena, kterou předá osobně
  předseda hodnotících komisí
 • 00:41:40 pan Ivo Dvořák
  a vedoucí nákupu vína a destilátů
 • 00:41:43 MAKRO ČR pan Josef Greňo.
  Pánové, pojďte k nám.
 • 00:41:57 Chvíli drama, prozraďte nám jméno
  Nejlepšího rodinného vinařství.
 • 00:42:02 -Tak je mi potěšením oznámit,
  že cenu MAKRO VINAŘ
 • 00:42:06 ROKU 2019 ČESKÉ REPUBLIKY
  PRO RODINNÁ VINAŘSTVÍ získává...
 • 00:42:15 Milan Sůkal.
 • 00:42:28 -Nejúspěšnějším rodinným vinařstvím
  s produkcí do 200 000 lahví ročně
 • 00:42:33 je tedy VINAŘSTVÍ MILAN SŮKAL
  Z NOVÉHO PODDVOROVA.
 • 00:42:36 Pochopitelně moc blahopřejeme.
  Vítěz získává také dárkový koš.
 • 00:42:41 Vy jste přišli ve větším počtu,
  takže vy to jistě unesete.
 • 00:42:44 Pane Sůkale, patří to vám.
  A teď mi řekněte jednu věc.
 • 00:42:48 Že to je ošklivá pomluva,
  že vaše žena nepije víno?
 • 00:42:52 -No... před pár lety ještě nepila,
  ale...-Jak se vám to povedlo?
 • 00:42:56 -Pomalu se učí.
 • 00:42:58 Jdeme kvalitou nahoru,
  tak jí začíná chutnat.
 • 00:43:02 -Víte,
  mně jednu věc hlava nebere.
 • 00:43:05 A myslím,
  že jsme na tom tak nějak podobně.
 • 00:43:08 Vy jste sám sobě sklepmistrem,
  vinohradníkem, účetním,
 • 00:43:11 obchodníkem. Dokonce jsme slyšeli,
  že i traktoristou občas,
 • 00:43:15 a přesto jste tady.
  To se dá zvládnout jak?
 • 00:43:18 -Dá se to zvládnout tak,
  že máme kolem sebe celou rodinu.
 • 00:43:23 Hlavně tady Mirka Rygara,
  mého švagra,
 • 00:43:26 který to celé tvoří se mnou.
 • 00:43:29 Ráno je vinohradník,
  odpoledne traktorista.
 • 00:43:33 Už se těšíme,
  až syn dodělá vinařskou školu
 • 00:43:37 a část zodpovědnosti
  vezme na svoje bedra.
 • 00:43:42 -A víte, že jsem se chtěla zeptat,
  jestli ta podoba je úplně náhodná,
 • 00:43:46 anebo ne?
  -Trošku mě přerostl.
 • 00:43:49 -To je normální.
  Z toho si nic nedělejte.
 • 00:43:52 Takže máte následovníky.
  -Jo, mám. Aspoň věřím.
 • 00:43:56 -A jste na něj pyšný, pane Sůkale?
  -Moc.
 • 00:43:59 -Dámy a pánové,
  to je Nejlepší rodinné vinařství.
 • 00:44:15 My chceme ukázat prstem
  na jednoho jediného z vás.
 • 00:44:20 Na toho, kdo v konečném součtu
  všech hodnotitelů získal nejvyšší
 • 00:44:23 hodnocení ze všech.
 • 00:44:26 Na toho, kdo je majitelem
  Nejlepší kolekce vín
 • 00:44:29 a dostane letošní titul
  MAKRO VINAŘ ROKU ČR.
 • 00:44:32 A tak mi dovolte nejdříve
  představit partnery
 • 00:44:36 a poděkovat jim.
 • 00:44:38 Především děkujeme společnosti
  MAKRO ČESKÁ REPUBLIKA,
 • 00:44:41 Společnosti HOBRA ŠKOLNÍK,
  díky patří také VINAŘSKÉMU FONDU,
 • 00:44:45 OFICIÁLNÍ VODĚ VINAŘE ROKU 2019
  KORUNNÍ.
 • 00:44:49 Také společnosti AQUATEST,
  STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ.
 • 00:44:53 Děkujeme i společnosti GEPARD.
 • 00:44:56 Děkujeme pochopitelně
  i mediálním partnerům -
 • 00:44:58 ČESKÉ TELEVIZI,
  RADIOŽURNÁLU a také DENÍKU.
 • 00:45:01 Velký díky vám všem.
 • 00:45:13 A je to tady.
 • 00:45:15 My ještě chvíli žijeme
  ve sladké nevědomosti.
 • 00:45:19 Ale napínat už vás nebudu já,
  ale budou to ti,
 • 00:45:21 kteří právem dostanou slovo.
 • 00:45:24 Cenu předá Master of Wine
  John Umberto Salvi.
 • 00:45:28 A přichází v doprovodu svého
  tlumočníka Martina Nejedlého.
 • 00:45:32 CIMBÁL
  POTLESK
 • 00:45:44 -Good evening.
  -Good evening.
 • 00:45:47 -Vítěz je MIKROSVÍN MIKULOV!
 • 00:46:07 Congratulations.
 • 00:46:24 -Dámy a pánové, to je tedy on,
  majitel Nejlepší kolekce vín.
 • 00:46:28 Ale dovolte mi, aby přišel
  výkonný ředitel společnosti
 • 00:46:31 MAKRO ČESKÁ REPUBLIKA
  pan Olivier Langlet.
 • 00:46:40 -Congratulations.
  -Děkuji.
 • 00:46:50 Bronzový je Bzenec.
 • 00:46:52 Vy jste získali samotný
  titul MAKRO VINAŘ ROKU
 • 00:46:55 ČESKÉ REPUBLIKY,
  co může být víc?
 • 00:46:58 -Já jsem z toho docela dojatý,
  takže se omlouvám,
 • 00:47:02 že se mi trochu třepe hlas.
  Protože je to velmi příjemné.
 • 00:47:08 Já bych chtěl především
  poděkovat kolegům od vinic
 • 00:47:11 až po sklep,
  protože bez lidí to nejde.
 • 00:47:14 Koneckonců,
  my máme na Mikrosu dva slogany.
 • 00:47:17 Jeden slogan je,
  že víno se rodí ve vinici
 • 00:47:21 a druhý je,
  že víno dělají lidé.
 • 00:47:23 Takže můj velký dík kolegům,
  protože to je jejich zásluha.
 • 00:47:26 -Proč jste VINAŘEM ROKU?
 • 00:47:28 -Tak já předpokládám,
  že komise, která hodnotila vína,
 • 00:47:33 tak se jim tahle vína
  líbila nejvíc.
 • 00:47:36 Ono samozřejmě za rok
  to může být jiné.
 • 00:47:39 Ne vždycky se všechno podaří
  úplně ideálně.
 • 00:47:42 Nicméně snažíme se to dělat tak,
  aby to vždycky chutnalo.
 • 00:47:46 Snažíme se o tom hodně přemýšlet,
  hodně diskutovat.
 • 00:47:50 A kluci vědí,
  že jsem hodně důsledný,
 • 00:47:53 takže je taky trošku honit.
 • 00:47:55 Takže je to trošku unavující
  hlavně pro ně.
 • 00:47:57 Někdy i pro mě, koneckonců,
  ale pak je to příjemné,
 • 00:48:00 protože samozřejmě to je pro ně
  dost velké zadostiučinění,
 • 00:48:03 že ta práce má smysl.
 • 00:48:05 -Dámy a pánové,
  to jsou absolutní vítězové!
 • 00:48:15 Vinařství MIKROSVÍN MIKULOV!
 • 00:48:20 My jsme, dámy a pánové,
  loni touhle dobou přáli
 • 00:48:24 ročníku 2018,
  aby prolomil bariéru
 • 00:48:27 těch neúspěšných osmičkových roků.
 • 00:48:30 Ať už to byl rok 1938
  nebo rok 1968.
 • 00:48:33 A tomu ročníku se to
  maximálně podařilo.
 • 00:48:37 Dokonce rekordně,
  protože česká a moravská vína
 • 00:48:40 přivezla ze světových soutěží
  rekordní počet medailí.
 • 00:48:44 Těch medailí bylo 909.
 • 00:48:46 A přejme tedy ročníku 2019,
  aby se mu dařilo tak
 • 00:48:50 jako tomu předchozímu.
 • 00:48:53 A nebo možná nebudeme skromní,
  aby se mu dařilo ještě o něco lépe.
 • 00:48:59 A, dámy a pánové, jsem moc ráda,
  že jste tady s námi strávili večer.
 • 00:49:03 Doufám, že se vám líbil a že jsme
  vás minimálně inspirovali.
 • 00:49:07 Tak krásný večer a díky.
 • 00:49:16 HUDBA
  ZPĚV
 • 00:49:19 -Den se v růži skryl
  a z růže vůni bral,
 • 00:49:28 tím jsi dlouho žil
  a kráse přísahal.
 • 00:49:39 Mám už v tváři sníh,
  to léta můžou být,
 • 00:49:49 s prázdnem slůvek tvých
  chci sotva v písních znít.
 • 00:50:02 To víš,
  že zůstanou,
 • 00:50:10 jak loukám tváře kvést.
 • 00:50:20 Dál v knihách všech zázraků,
 • 00:50:29 mou písní zníš
 • 00:50:39 dál.
 • 00:50:44 To víš,
  že půjdem k nám,
 • 00:50:54 jak cestám zbývá jít.
 • 00:51:04 Též dveřím,
  co zívají,
 • 00:51:14 jak náruč v toužení,
 • 00:51:24 já dlaň tvou stále znám.
 • 00:51:31 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2019

Související