iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 10. 2019
20:26 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
14350
zhlédnutí

Tiché hrozby

Blízký vesmír

Diskuse

Astrofyzik Michal Švanda, astronom Petr Pravec a energetik Miroslav Vrba

62 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tiché hrozby: Blízký vesmír

 • 00:00:00 -Dobrý den,
  sledujete cyklus Tiché hrozby.
 • 00:00:03 Cyklus Akademie věd
  České republiky
 • 00:00:06 a České televize,
  konkrétně zpravodajské ČT24.
 • 00:00:09 Naším tématem, které předeslal
  už shlédnutý dokument,
 • 00:00:13 je blízký vesmír.
 • 00:00:15 Nakolik je blízký, jaká překvapení
  z vesmíru nás možná čekají
 • 00:00:19 a jaká rizika se k nim vztahují?
 • 00:00:22 Nejen o tom si budeme povídat
  s našimi dnešními hosty.
 • 00:00:25 Vítejte u největšího dalekohledu
 • 00:00:27 v České republice
  i ve střední Evropě.
 • 00:00:30 Dalekohledu, který se nachází
 • 00:00:32 tady v areálu Astronomického
  ústavu Akademie věd v Ondřejově.
 • 00:01:07 Naše pozvání přijali
 • 00:01:09 astrofyzik Michal Švanda
  a astronom Petr Pravec,
 • 00:01:12 oba z Astrofyzikálního ústavu
  Akademie věd České republiky.
 • 00:01:16 Pánové, vítejte, hezký dobrý den.
  -Dobrý den. -Dobrý den.
 • 00:01:19 -A vítám i energetika
  Miroslava Vrbu
 • 00:01:21 z Asociace energetických manažerů.
  -Dobrý den.
 • 00:01:24 -Začnu u vás, pane docente Švando,
  jak vám tady v Ondřejově
 • 00:01:27 ten dalekohled, který jsme viděli,
  pomáhá při práci?
 • 00:01:30 -Ten dalekohled je součástí
  stelárního oddělení,
 • 00:01:34 je to dvoumetrový
  Perkův dalekohled.
 • 00:01:36 A jak název naznačuje,
 • 00:01:38 tak je to dalekohled,
  který se kouká na hvězdy.
 • 00:01:40 Ale my si musíme uvědomit,
  že naše Slunce je jednou z hvězd.
 • 00:01:43 A tím pádem vlastně
  když se pozorují jiné hvězdy,
 • 00:01:45 tak se dozvídáme o našem Slunci
  a opačně.
 • 00:01:47 Takže z hlediska třeba mého oboru,
  což je fyzika toho Slunce,
 • 00:01:51 hledáme inspiraci
  i u těch jiných hvězd.
 • 00:01:53 -My jsme v dokumentu Blízký vesmír
 • 00:01:56 viděli tužku, papír,
  se kterými stále pracujete.
 • 00:01:59 S jakými dalšími nástroji
 • 00:02:01 krom dalekohledu,
  papírem a tužkou pracujete?
 • 00:02:04 -Je pravda, že vlastně sluneční
  fyzika je ještě jedna z mála,
 • 00:02:08 ta pozorovací, kdy k dalekohledu
  přistupuje člověk.
 • 00:02:11 Protože většinou
  už je to dneska tak,
 • 00:02:13 že za dalekohledem je kamera,
  která pořizuje objektivní záznam.
 • 00:02:15 Ale to je samozřejmě případ
  i těch slunečních pozorování.
 • 00:02:18 Běžně jsou pořizovány snímky
  Slunce vlastně v celém spektru
 • 00:02:22 počínaje radiových vln přes
  ty optické, čili ty viditelné,
 • 00:02:26 až po vlny,
  které jsou krátkovlnné,
 • 00:02:29 čili ultrafialové nebo rentgenové.
 • 00:02:30 To samozřejmě musíme mít
  z kosmických družic.
 • 00:02:33 A díky tomu to naše Slunce
 • 00:02:35 je pod dohledem 24 hodin denně,
  sedm dní v týdnu.
 • 00:02:38 A ty kresby, to má poměrně velkou
  historickou hodnotu,
 • 00:02:41 protože dneska,
 • 00:02:43 když jsou moderní dalekohledy
  nebo moderní přístroje,
 • 00:02:46 tak jejich životnost
  je relativně krátká.
 • 00:02:49 To znamená, pokud nás zajímá
  nějaký dlouhodobý vývoj,
 • 00:02:52 tak s velkou výhodou
  využíváme právě přístrojů,
 • 00:02:55 které se příliš mnoho
  v průběhu času nemění.
 • 00:02:58 A to typicky je člověk,
  je to tužka,
 • 00:03:01 je to právě ten papír.
 • 00:03:03 A vlastně kresby
  sluneční fotosféry,
 • 00:03:06 to je nejdéle běžící
  fyzikální experiment,
 • 00:03:08 který se datuje zpátky
  až do začátku 17. století.
 • 00:03:12 -Když mluvíte o relativně krátké
  životnosti dalekohledů,
 • 00:03:15 co si pod tím
  jako laik mám představit?
 • 00:03:18 -Je potřeba si uvědomit,
 • 00:03:20 že vlastně takové
  ty pozorovací třeba družice,
 • 00:03:23 takové kombajny, které slouží
  dneska jako synoptické,
 • 00:03:26 tak jejich typická životnost
  je několik let,
 • 00:03:28 maximálně třeba 10 nebo 15 let.
 • 00:03:30 A potom je ten přístroj
  nahrazen jiným přístrojem,
 • 00:03:32 samozřejmě dokonalejším,
  ale to znamená,
 • 00:03:35 že ty pozorovací údaje,
  ty snímky, které máme,
 • 00:03:38 tak už jsou jiné
  než z toho předchozího přístroje
 • 00:03:40 a velice obtížně se ty záležitosti
  na sebe navazují.
 • 00:03:44 A třeba pro postižení dlouhodobých
  vlivů my si musíme uvědomit,
 • 00:03:48 že třeba ten hlavní cyklus
  sluneční aktivity trvá 11 let.
 • 00:03:51 To znamená, že vlastně třeba jeden
  přístroj je schopen pozorovat
 • 00:03:54 jeden cyklus sluneční aktivity.
 • 00:03:56 Ale nás zajímají dva, tři,
  deset, padesát.
 • 00:03:58 A tady to není možné zvládnout
  pozorováním jedním přístrojem.
 • 00:04:04 -Jak se ty metody
  vzájemně doplňují?
 • 00:04:07 Když říkáte, že v rámci té dlouhé
  časové řady to zakreslování,
 • 00:04:11 tužka a papír, je tou nejdelší
  časovou řadou ve vašem oboru.
 • 00:04:16 -Nás totiž zajímá, jakým způsobem
  se Slunce mění, vyvíjí
 • 00:04:21 na nejrůznějších časových škálách.
 • 00:04:23 Ono to souvisí s tím, jaké jevy
  na tom Slunci pozorujeme.
 • 00:04:27 A my víme,
  že je dlouhodobá proměnnost,
 • 00:04:29 která je v řádu desítek,
  možná stovek let.
 • 00:04:32 A pak jsou krátkodobé jevy,
 • 00:04:34 které se mění třeba v řádu minut,
  minut i sekund.
 • 00:04:36 Takže tady potom je to doplňování,
 • 00:04:39 že my potřebujeme mít Slunce
  pozorováno a postiženo pozorováním
 • 00:04:42 nejenom tedy dlouhodobě,
 • 00:04:44 ale i s tou vysokou kadencí
  ve vysokém rozlišení.
 • 00:04:46 Takže opravdu využíváme pozorování
  na dnešní,
 • 00:04:49 řekněme z dnešního pohledu
  amatérská,
 • 00:04:52 to znamená
  těmi jednoduchými prostředky,
 • 00:04:55 ale používáme pozorování
  i s pomocí velkých dalekohledů,
 • 00:04:58 s pomocí velice citlivých kamer,
  moderních filtrů,
 • 00:05:02 které nám umožňují sledovat
  ty největší detaily.
 • 00:05:04 -A k jakým nejnovějším technickým
  nástrojům upíráte zrak?
 • 00:05:09 Váš obor.
 • 00:05:11 -Určitě to jsou dneska družice,
 • 00:05:13 které se vydávají
  do blízkosti Slunce,
 • 00:05:15 to je vlastně takové novum,
  teď loni startovala družice,
 • 00:05:19 která se označuje
  jako Parkerova sluneční sonda.
 • 00:05:23 A ta se dostává vlastně
 • 00:05:25 až do vnitřních vrstev
  sluneční atmosféry.
 • 00:05:27 Tam se nikdy nedostalo
  žádné měřicí zařízení
 • 00:05:30 a z hlediska postižení
  jevů sluneční aktivity se zdá,
 • 00:05:33 že tenhle experiment
  pro nás může být klíčový.
 • 00:05:35 -V čem?
 • 00:05:37 -Protože takhle blízko
  se nikdy nikdo nedostal.
 • 00:05:40 A věci jako sluneční vítr,
 • 00:05:42 což nepřímo ovlivňuje
  i náš život tady na Zemi,
 • 00:05:44 vzniká někde v oblastech
  této vnitřní atmosféry.
 • 00:05:47 A není uspokojivě
  zatím vysvětleno,
 • 00:05:49 jakými mechanismy se tam formuje,
  jakými mechanismy se urychluje
 • 00:05:53 a jak vlastně
  ten sluneční vítr vzniká.
 • 00:05:56 -A od tohoto satelitu a výsledků
  jeho pozorování si slibujete,
 • 00:06:00 že vám odpoví
  na tu základní otázku?
 • 00:06:03 -Jestli odpoví přímo na tu
  základní otázku, to je otázka.
 • 00:06:06 Ale rozhodně si myslíme,
  že zásadním způsobem přispěje
 • 00:06:09 k popisu těch jevů a možná
  k jejich lepšímu pochopení.
 • 00:06:12 A není to jenom tedy
  ta Parkerova sluneční sonda.
 • 00:06:15 V roce 2024 by měla startovat
  sonda Solar Orbiter,
 • 00:06:19 na které se podílejí i odborníci
  tady z Astronomického ústavu.
 • 00:06:22 A to bude sonda, která se dostane
  také do blízkosti Slunce,
 • 00:06:28 do vzdálenosti nižší,
  než obíhá planeta Merkur.
 • 00:06:31 A současně se dostane
  na skloněnou oběžnou dráhu.
 • 00:06:34 To znamená, že my vlastně Slunce
  dneska převážně pozorujeme
 • 00:06:37 v podstatě z roviny
  oběhu Země kolem Slunce.
 • 00:06:40 Ta sonda Solar Orbiter se dostane
  do sklonu asi 35 stupňů.
 • 00:06:44 To vlastně znamená,
  že my poprvé budeme mít pohled,
 • 00:06:46 opravdu výhled na sluneční póly.
 • 00:06:48 Tam doteďka nikdo moc neví,
  co se děje,
 • 00:06:51 a může to být pro nás zajímavé.
 • 00:06:53 -Pane doktore Pravče,
  jak se zlepšil popis
 • 00:06:55 blízkozemních planetek,
  kterými se zase zabýváte vy?
 • 00:06:59 -Já musím říct, že na rozdíl
  od kolegů ze Slunečního oddělení,
 • 00:07:03 kteří mají jeden objekt, Slunce,
  tak my jich máme podstatně více.
 • 00:07:07 Tisíce nebo spíš statisíce.
 • 00:07:10 Většinu z nich
  zatím ještě neznáme,
 • 00:07:12 takže hlavní cíl
  vlastně projektů,
 • 00:07:16 které běží hlavně v Americe,
 • 00:07:19 protože Američané
  se na to specializují,
 • 00:07:22 je hlavně ta tělesa objevit.
 • 00:07:23 To znamená zjistit, že existují,
  kde obíhají,
 • 00:07:26 jaké jsou jejich dráhy,
  čili to je úkol číslo jedna.
 • 00:07:30 A úkol číslo dvě,
 • 00:07:32 jakmile tato tělesa jsou objevena
  a víme, kde obíhají,
 • 00:07:36 známe jejich dráhy
  ve Sluneční soustavě,
 • 00:07:39 tak další úkol je poznat,
  jaké jsou.
 • 00:07:42 Zjistit jejich vlastnosti,
  složení, strukturu a tak dále.
 • 00:07:47 A to jsou dvě úlohy,
  které jdou jako vedle sebe.
 • 00:07:52 Zatímco ta úloha
  objevu těch těles,
 • 00:07:55 tak tam kolegové
 • 00:07:58 opravdu postupují
  velice intenzivně.
 • 00:08:01 -O jak velkých číslech se bavíme?
 • 00:08:03 -Momentálně je známo zhruba
  20 000 blízkozemních asteroidů.
 • 00:08:06 Když bych mluvil
  o všech asteroidech,
 • 00:08:09 protože samozřejmě
  je spousta asteroidů, většina,
 • 00:08:12 které se k Zemi nepřibližují,
 • 00:08:14 ty pro nás nejsou
  nijak nebezpečné.
 • 00:08:16 Ale nicméně
  ve Sluneční soustavě existují,
 • 00:08:18 většina z nich obíhá
  mezi drahami Marsu a Jupiteru.
 • 00:08:21 A ty objevují taky,
 • 00:08:23 tam už ten počet dosahuje
  už téměř 1 milionu známých těles.
 • 00:08:26 -A těch 20 000,
  že vstoupím do vaší řeči,
 • 00:08:29 jsme objevili
  v jak dlouhém časovém úseku?
 • 00:08:32 Jaký je nárůst objevů?
 • 00:08:34 -Samozřejmě objevujeme je
  už více než 50 let.
 • 00:08:39 Ale s fotografickými technikami
  to šlo pomalu.
 • 00:08:43 Samozřejmě od té doby,
  co se začaly používat
 • 00:08:46 moderní digitální kamery,
  CDD kamery,
 • 00:08:48 tak ten počet prudce narůstal.
 • 00:08:50 A s výkonem dalekohledů,
 • 00:08:52 se zlepšujícím se
  výkonem dalekohledů,
 • 00:08:54 s větším rozměrem detektorů,
  s výkonnějšími počítači,
 • 00:08:58 které ten obraz umí
  zpracovat velice rychle
 • 00:09:01 a identifikovat
  pohybující se tělesa,
 • 00:09:04 tak to velice narůstá.
 • 00:09:06 Čili naprostá většina z nich
  byla objevena
 • 00:09:08 v posledních několika letech.
 • 00:09:10 A v budoucnu ten počet bude dál
  prudce růst.
 • 00:09:13 Takže momentálně
  je ten počet 20 000.
 • 00:09:16 -Jaké jsou odhady?
 • 00:09:17 Když říkáte,
  že bude ten počet růst,
 • 00:09:20 objevování dalších
  blízkozemních těles.
 • 00:09:24 Máme nějaké odhady,
  kolik jich může být?
 • 00:09:28 -Takto.
 • 00:09:30 Počet těchto těles je,
 • 00:09:32 vlastně když jdete
  do menší a menší velikosti,
 • 00:09:35 tak ten počet těles
  prudce narůstá.
 • 00:09:38 To máte něco podobného
  jako třeba na pláži,
 • 00:09:41 na nějaké kamenité pláži,
 • 00:09:43 počet velkých kamenů
  tam bude relativně malý.
 • 00:09:46 Ale když budete počítat
  ty menší a menší,
 • 00:09:49 tak až půjdete do toho štěrku
  a do malých kousíčků,
 • 00:09:52 tak těch je tam obrovské množství,
  mnohem víc než těch velkých kusů.
 • 00:09:56 -A my těch máme těch 20 000,
  to jsou velké kusy?
 • 00:09:59 -To jsou převážně velké kusy,
 • 00:10:01 ale samozřejmě jsou mezi nimi
  i malé kusy.
 • 00:10:04 Ale to je jenom malý zlomek
  těch skutečných těles,
 • 00:10:07 která tam pozorujeme.
 • 00:10:09 Odhady na základě modelů
  těchto prohlídek oblohy říkají,
 • 00:10:14 že těles blízkozemních
 • 00:10:16 o velikosti kolem 1 kilometru
  a větší je zhruba 1000.
 • 00:10:20 O velikosti 100 metrů a větší
  je už stovky tisíc.
 • 00:10:24 A o velikosti 10 metrů a větší,
  to už jsou desítky milionů.
 • 00:10:28 -A s těmi dalekohledy
 • 00:10:30 my tedy máme popsanou
  tu druhou kategorii těles,
 • 00:10:33 protože ty první, tu tisícovku,
 • 00:10:35 tu už jsme popsali
  před těmi 50 nebo 40 lety?
 • 00:10:38 -Ono to neprobíhá
  takhle úplně lineárně,
 • 00:10:41 takhle jednoduše.
 • 00:10:43 Ale v zásadě už teď známe
  téměř všechna, zhruba 95 %,
 • 00:10:46 těch velkých těles
  větších než 1 kilometr.
 • 00:10:49 A ten malý počet,
  malé procento, zhruba 5 %,
 • 00:10:53 co nám ještě zbývá objevit,
 • 00:10:55 jsou tělesa, která jsou
  na atypických drahách
 • 00:10:58 a přibližují se k Zemi
  poměrně méně často.
 • 00:11:01 Čili je menší šance
  je během toho průletu objevit.
 • 00:11:04 Ale už jich zbývá málo.
 • 00:11:06 Ale když jdeme
  do těch menších velikostí,
 • 00:11:09 tak tam naopak
  naprostou většinu neznáme.
 • 00:11:11 -Máte vy takovou techniku,
  jak tady popisoval Michal Švanda,
 • 00:11:15 stále to zakreslování
  tužka, papír?
 • 00:11:17 -Ne, to už ne, to už opravdu
  všechno musí zpracovávat počítač
 • 00:11:21 a s tužkou
  už si nepomůžeme nijak.
 • 00:11:27 -Pane inženýre Vrbo,
  co víme o hrozbách Slunce,
 • 00:11:30 respektive sluneční aktivity
 • 00:11:32 vůči člověkem vytvořené přenosové
  soustavě, přenosové síti?
 • 00:11:36 -My máme zkušenosti v podstatě
  z druhé poloviny minulého století,
 • 00:11:41 kdy vlastně ty přenosové soustavy
  začaly vznikat,
 • 00:11:44 začaly se propojovat.
 • 00:11:49 Předtím byl vlastně napaden...
 • 00:11:51 byla napadena
  jiná infrastruktura.
 • 00:11:55 A ta hrozba,
  která stále tedy tady existuje,
 • 00:11:59 tak já bych řekl,
  že má tři dimenze.
 • 00:12:02 Jedna dimenze je, že čím severněji
  na severní polokouli,
 • 00:12:05 tím ty indukované proudy
  narušeným geomagnetickým polem
 • 00:12:10 mohou být vyšší.
 • 00:12:12 To znamená, když to řeknu čísly,
 • 00:12:14 tak někde ve Skandinávii
  nebo na severu Číny, v Kanadě
 • 00:12:18 řádově stovky ampér,
  což už je docela slušný proud.
 • 00:12:22 Kdežto jak jdeme na jih
  po té severní polokouli,
 • 00:12:25 tak to jde prostě
  k desítkám nebo jednotkám ampér.
 • 00:12:28 To je jedna věc.
 • 00:12:31 Druhá věc je,
  Angličané tomu říkají HILF,
 • 00:12:34 jako ve zkratce
  High Impact Low Frequency.
 • 00:12:38 To znamená vysoký dopad,
  nízká četnost.
 • 00:12:40 Ta četnost těch bouří,
 • 00:12:43 které způsobily geomagneticky
  indukované proudy,
 • 00:12:47 je v řádu jednou za 100 let.
 • 00:12:50 Zatím, jako nemáme
  delší pozorování.
 • 00:12:53 Takže ta četnost je velice nízká,
 • 00:12:55 proto se energetici
  tím až tak moc nezabývají.
 • 00:12:59 Protože to je opravdu.
  -Je to výjimečné.
 • 00:13:02 -Je to výjimečné,
  stalo se to, ale...
 • 00:13:05 No ale povodně taky přišly, že jo?
 • 00:13:08 A poslední záležitost je,
  že před těmi 60 nebo 70 lety,
 • 00:13:13 kdy se začaly přenosové soustavy
  realizovat
 • 00:13:17 tím velmi a ultravysokým napětím
 • 00:13:19 a transformátory,
  nejdřív od zdrojů nahoru,
 • 00:13:24 do těch 400 nebo i 750 kilovoltů
  a pak zase zpátky až do zásuvky,
 • 00:13:29 tak ta zařízení se vyvíjela.
 • 00:13:32 Z těch původních
  vlastně primitivních zařízení
 • 00:13:35 odvozených z nižších napětí
 • 00:13:38 se nyní staly -
  skutečně to jsou věci,
 • 00:13:41 které jsou řízeny samozřejmě
  počítačově, jsou monitorovány.
 • 00:13:46 Je tam měřena teplota
  celého toho tělesa, toho oleje,
 • 00:13:51 proudy, napětí,
  jalový výkon a podobně.
 • 00:13:55 A teprve když nějaký parametr
  vyběhne
 • 00:13:58 jaksi z nějaké
  přípustné tolerance,
 • 00:14:01 tak se to dozví dispečer
 • 00:14:03 a začíná vlastně dělat
  nějakou akci.
 • 00:14:06 Takže ta kvalita
  a i schopnost té pozorovatelnosti
 • 00:14:10 prvků přenosové soustavy
 • 00:14:12 se naprosto změnila
  za těch 70 let.
 • 00:14:16 Takže řekl bych, že nyní je
  infrastruktura přenosových sítí
 • 00:14:19 naprosto řádově jinak odolnější.
 • 00:14:22 -Když se bavíme o hrozbě
  a vlivu Slunce
 • 00:14:27 na infrastrukturu,
  lidskou infrastrukturu,
 • 00:14:30 kupříkladu ty energetické sítě.
 • 00:14:33 Tak zatmění Slunce nemá
  na infrastrukturu žádný vliv?
 • 00:14:37 -Tak to jste řekl můj oblíbený,
  moje oblíbené téma.
 • 00:14:41 Já si jako kluk pamatuji
  zatmění Slunce,
 • 00:14:44 koncem 60. let nebo tak nějak
  tady bylo v Čechách.
 • 00:14:48 A potom tedy v tom roce 2015,
  20. března, byl pátek.
 • 00:14:52 Nad Evropu, nebylo to tedy přímo
  jako zatmění,
 • 00:14:56 to zatmění nešlo
  nad střední Evropou
 • 00:14:58 nebo nad kontinentální Evropou,
 • 00:15:00 bylo to severněji,
  ale ta tma tady jako nastala.
 • 00:15:04 A zase koncem 60. let
 • 00:15:06 jsme koukali nějakými těmi
  sklíčky zakouřenými
 • 00:15:10 a viděli jsme to,
  co jsme nikdy neviděli.
 • 00:15:14 Nyní jsme si říkali,
  žádná sklíčka nemáme,
 • 00:15:17 tak kolegové třeba
  našli diskety staré,
 • 00:15:20 vytáhli z toho ty vnitřky
  a tak jsme na to koukali.
 • 00:15:23 Protože ty speciální brýle
  jsme na to nepořizovali,
 • 00:15:26 protože další zatmění Slunce
 • 00:15:28 bude někdy v roce 2024,
  nebo vím já kdy.
 • 00:15:30 Nicméně co tady nebylo
  před těmi lety
 • 00:15:33 a co tady dneska je,
 • 00:15:35 tak jsou fotovoltaické elektrárny
  v Evropě.
 • 00:15:38 A těch jsou desítky tisíc
  megawatt, zejména tedy v Německu.
 • 00:15:42 U nás jsou ty dva tisíce,
  Španělsko a podobně.
 • 00:15:45 A když se zatmí Slunce,
  tak ony přestanou vyrábět.
 • 00:15:49 Ony když vyrábějí a je jasno,
  tak dělají takovou homoli.
 • 00:15:55 Ráno prostě začne svítit,
  večer zapadne sluníčko
 • 00:15:59 a v noci tedy většinou nevyrábějí.
 • 00:16:01 Ale když se zatmí Slunce,
  tak ony sníží ten výkon,
 • 00:16:06 samozřejmě ne všechny,
  ono to nějak postupuje.
 • 00:16:09 Jdou dolů s výkonem a potom,
  když to sluníčko se zase objeví,
 • 00:16:13 tak to tam frčí
  jako obrovskou rychlostí.
 • 00:16:16 A ne na tu samou hodnotu,
  ze které to spadlo,
 • 00:16:18 ale na dvojnásobnou,
 • 00:16:20 dvojnásobnou rychlostí
  na dvojnásobnou hodnotu.
 • 00:16:23 Takže tady máte vlastně,
  třeba z 10 000 megawatt
 • 00:16:26 jdete na 20 000 a více tisíc
  megawatt jakoby plus.
 • 00:16:29 Že vám to jako přidá ten výkon.
 • 00:16:31 A já vždycky říkám,
  nahradit odpadlý výkon,
 • 00:16:34 to je legrace,
  na to jsou soustavy připravené.
 • 00:16:38 -Ale co pak s tím výkonem?
 • 00:16:40 -Ale couvat,
  to jen tak někdo neumí.
 • 00:16:42 Takže tehdy ty soustavy
  kontinentální Evropy
 • 00:16:45 se na to velice pečlivě
  připravovaly.
 • 00:16:48 Kontinentální,
  protože jsou synchronně propojené.
 • 00:16:50 A musím říct, že tak kvalitně
  se ještě neregulovala Evropa,
 • 00:16:55 jako když bylo sluníčko, zatmění.
 • 00:16:58 -Ještěže zatmění Slunce
  není tak častým jevem.
 • 00:17:02 Pane docente?
  -Ono je docela častým jevem.
 • 00:17:05 Ale není častým jevem
  z pohledu jednoho místa na Zemi.
 • 00:17:08 Ono je běžné, že je několik
  zatmění Slunce do roka,
 • 00:17:10 ale je to samozřejmě
  někde jinde po světě.
 • 00:17:12 Takže z tohohle hlediska
  tomu rozumím, ano.
 • 00:17:14 -Jak může sluneční aktivita
 • 00:17:17 ovlivnit Zemi
  a její magnetické pole?
 • 00:17:21 Podívejme se na animaci
  z dokumentu Blízký vesmír,
 • 00:17:25 kterou jsme už viděli
  v první části našeho cyklu.
 • 00:17:28 Slunce je, zdá se, náš pán.
 • 00:17:31 Pane docente Švando,
  v jakých částech světa
 • 00:17:34 může mít geomagnetická bouře
  největší vliv?
 • 00:17:37 Protože tady pan ing. Vrba mluvil
  o severní polokouli.
 • 00:17:40 Předpokládám, že se to týká
  právě severní polokoule.
 • 00:17:44 -Netýká se to
  jenom severní polokoule,
 • 00:17:46 obecně se to týká oblastí,
  které jsou dále od rovníku.
 • 00:17:48 To znamená
  kolem těch polárních kruhů,
 • 00:17:51 takže to je nejenom severní
  polokoule, ale i ta jižní.
 • 00:17:54 A právě největší problém je,
 • 00:17:56 když jedním z těch jevů
  sluneční aktivity
 • 00:17:58 jsou výrony hmoty do koróny,
 • 00:18:00 které když přijdou
  do oblasti Země,
 • 00:18:03 tak interagují se zemskou
  magnetosférickou ochranou.
 • 00:18:06 A dokáží ji nějakým způsobem
  porušit, rozkmitat.
 • 00:18:10 A tohle všechno vytváří vlastně
 • 00:18:12 systém elektrických proudů
  vysoko v atmosféře,
 • 00:18:14 které zase generuje systém
  elektrických proudů na Zemi.
 • 00:18:18 Ve vodivých strukturách,
  to je v oceánu, je to v zemi.
 • 00:18:21 Ale samozřejmě
  to je v infrastruktuře.
 • 00:18:23 Takže to je v ropovodech,
  je to na těch rozvodných sítích,
 • 00:18:28 na signálních zařízeních železnic
  a podobně.
 • 00:18:30 A ty efekty jsou největší
  právě tam, kde to magnetické pole
 • 00:18:34 vlastně proniká níže
  do atmosféry a k povrchu.
 • 00:18:38 A to jsou tedy oblasti řekněme
 • 00:18:40 té Kanady,
  severní části Spojených států.
 • 00:18:43 V Evropě je to tedy
  hlavně Skandinávie,
 • 00:18:45 je to samozřejmě Velká Británie.
 • 00:18:48 Na jižní polokouli třeba Nový
  Zéland nebo Jihoafrická republika.
 • 00:18:52 I tam ty efekty
  jsou poměrně známy.
 • 00:18:54 -A to je možné,
  že to je tak srovnatelné
 • 00:18:56 jako v těch severních částech
  polokoule?
 • 00:18:59 Ať už to byla Skandinávie,
  Velká Británie.
 • 00:19:02 Takže na Novém Zélandu
  je to podobné?
 • 00:19:05 -Tak, je to tak, a to je jedna
  věc, která je důležitá.
 • 00:19:08 Druhá věc, která je důležitá,
 • 00:19:10 je, že vlastně strašně závisí
  na vodivosti té země jako takové.
 • 00:19:13 Takže když ta země
  bude málo vodivá,
 • 00:19:15 tak potom ty proudy
  ochotněji tečou
 • 00:19:18 po těch metalických vedeních.
 • 00:19:19 Takže třeba kdybychom se podívali
  na území České republiky,
 • 00:19:23 tak náchylnější na ty efekty
 • 00:19:25 geomagnetických
  indukovaných proudů
 • 00:19:27 je kupodivu jih republiky,
  kde to podloží je spíš skalnaté,
 • 00:19:31 to znamená málo vodivé.
 • 00:19:32 Zatímco ta oblast Polabí
  a podobně je vodivější,
 • 00:19:35 to znamená,
  že tam ty efekty jsou menší.
 • 00:19:38 Je to jakoby převrácené.
 • 00:19:39 Nebo Rakousko, které je
  ještě jižněji, tam je podloží Alp,
 • 00:19:43 to je skalnaté,
  to je velice rezistentní.
 • 00:19:45 Takže tam jsou odhadované amplitudy
 • 00:19:47 těch geomagnetických
  indukovaných proudů
 • 00:19:50 větší než třeba u nás.
 • 00:19:51 Takže to jsou typicky
  takové oblasti,
 • 00:19:54 kde se tím zabýváme.
 • 00:19:56 -A tomu se, pane inženýre,
 • 00:19:58 přizpůsobuje
  i výstavba té infrastruktury?
 • 00:20:01 Když tady pan docent Švanda mluví
  právě o vodivosti,
 • 00:20:04 o tom, jaké je to podloží nebo...
 • 00:20:06 -Spíše se tomu přizpůsobily prvky,
  zejména tedy přenosové soustavy.
 • 00:20:12 To znamená transformátory
  a jejich uzemnění.
 • 00:20:15 Protože tudy vlastně
  ten indukovaný proud
 • 00:20:17 se superponuje k těm proudům
  a jalovým ztrátám,
 • 00:20:22 které v tom transformátoru
  nastávají.
 • 00:20:24 Takže ty nové transformátory
 • 00:20:27 instalované zejména
  v těch více rizikových oblastech,
 • 00:20:31 tak se již vlastně...
  jsou konstruovány tak,
 • 00:20:35 aby tyto případné proudy
  vlastně přežily.
 • 00:20:39 A zase jsou třeba
  i jinak monitorovány.
 • 00:20:42 -To je třeba ten jih Moravy,
  jak o tom mluvil Michal?
 • 00:20:45 -Prosím?-To je třeba ten jih
  Moravy, kde jsem pochopil...
 • 00:20:48 -To je spíš jih Čech.
 • 00:20:50 -U nás, jak jsem říkal na začátku,
 • 00:20:52 ty indukované proudy
  jsou řádově malé.
 • 00:20:55 Jsou to ampéry třeba,
 • 00:20:57 a to v podstatě nemůže způsobit
  žádný problém.
 • 00:21:01 Kdežto ta stovka v té Skandinávii
  nebo v té Kanadě
 • 00:21:05 už skutečně způsobila destrukci
  toho starého transformátoru.
 • 00:21:10 -Michal Švanda
  v dokumentu Blízký vesmír říká,
 • 00:21:13 že erupce, které mají zásadní vliv
  na magnetosféru,
 • 00:21:17 se dějí jednou za 100 až 400 let.
 • 00:21:22 Kdy je můžeme znovu očekávat?
 • 00:21:24 -Myslím si, že kdybych dokázal
  tuto otázku zodpovědět,
 • 00:21:28 tak mě asi čeká Nobelova cena.
 • 00:21:30 -A je to asi jedna
  z nejčastěji kladených otázek.
 • 00:21:32 -Je to tak,
  ale to je stejná otázka,
 • 00:21:35 jako když stojíte
  na magistrátu Prahy
 • 00:21:37 a budete se prostě ptát,
 • 00:21:39 tak kdy nás zase vyplaví ta voda
  stejně jako v tom roce 2002.
 • 00:21:42 Dokonce se zdá,
  že ta četnost je velice podobná.
 • 00:21:45 Těch velkých geomagnetických bouří
 • 00:21:47 a vyplavení Prahy v tom rozsahu
  jako v tom roce 2002,
 • 00:21:49 tak ta četnost je velice podobná.
 • 00:21:51 My máme totiž
  trošku problém v tom,
 • 00:21:54 že tyhle velké události
  jsou tak málo četné,
 • 00:21:57 že je velice obtížné
  postihnout nějak
 • 00:21:59 tu jejich frekvenční závislost.
 • 00:22:01 Takže víme z pozorování,
 • 00:22:03 že jedna z těchhle
  velkých událostí
 • 00:22:06 byla v roce 1859, to je známá
  Carringtonská událost,
 • 00:22:09 která je vlastně takovým
  pro nás dneska předobrazem
 • 00:22:12 té možné destrukce,
  která by tady na Zemi mohla být,
 • 00:22:15 nebo těch velkých efektů.
 • 00:22:17 -My o ní ještě budeme mluvit
  v průběhu dnešního vysílání.
 • 00:22:20 -Potom z poslední doby
  bych určitě zmínil
 • 00:22:22 přelom října a listopadu 2003,
 • 00:22:25 období takzvaných
  halloweenských bouří,
 • 00:22:27 kdy vlastně geomagnetická bouře
  trvala fakticky asi 30 hodin
 • 00:22:30 a způsobovalo to velké problémy,
 • 00:22:32 ať už ve Švédsku nebo třeba
  i v té Jihoafrické republice.
 • 00:22:34 A poslední taková velká událost,
 • 00:22:37 tak ta nastala
  23. července roku 2012.
 • 00:22:42 Ta byla srovnatelná
  s tou Carringtonskou událostí,
 • 00:22:46 ale nebyla mířena na Zemi.
 • 00:22:48 Byla mířena
  na odvrácenou stranou Slunce,
 • 00:22:50 kde my jsme shodou okolností
  přesně v tom místě
 • 00:22:53 měli kosmickou družici,
  družici STEREO A.
 • 00:22:55 Takže máme velice přesná měření
  o tom,
 • 00:22:58 jak přešel ten výron slunečního
  plazmatu přes tu družici.
 • 00:23:01 A tam jsou odhady,
 • 00:23:04 že kdyby k takové události došlo
  o sedm dní dříve,
 • 00:23:06 tak by finanční škody
  nebo škody prostě na majetku
 • 00:23:10 spočítané jenom pro Spojené státy
  dosahovaly 20násobku toho,
 • 00:23:15 co způsobila v roce 2005 Katrina,
 • 00:23:18 ten hurikán, který vyplenil
  New Orleans a podobně.
 • 00:23:21 -Pokud bychom tady navázali
  na ta slova.
 • 00:23:24 Ty indukované proudy,
  pane inženýre,
 • 00:23:27 když už dnes říkáte,
  že jsme pokročili
 • 00:23:30 kupříkladu
  v těch transformátorech a podobně.
 • 00:23:33 To znamená, že ty následky
  už by nebyly tak velké
 • 00:23:36 jako byly v minulosti?
 • 00:23:38 -Já bych dokonce si troufl říct,
  že by nebyla vůbec žádné.
 • 00:23:42 Že by to,
  že by to prostě...
 • 00:23:46 Jak ten monitorovací systém,
 • 00:23:49 tak schopnost provozovatelů
  soustav obrany
 • 00:23:53 je úplně v jiném řádu,
 • 00:23:56 takže by se nestalo nic,
  kdyby toto nastalo.
 • 00:23:59 -Tak zásadní bouře, o které...
  Teď jste mě uklidnil.
 • 00:24:03 Já nechci být katastrofista,
  ale překvapuje mě,
 • 00:24:06 že ta infrastruktura,
 • 00:24:09 transformátory
  a ten způsob uspořádání
 • 00:24:13 v těch posledních letech
  pokročil tak,
 • 00:24:15 že bychom těm velkým výronům
  té energie odolali,
 • 00:24:19 aniž by byly blackouty
  či další...
 • 00:24:22 -Takhle, ty výrony
  nebo ty indukované proudy,
 • 00:24:26 které jsou strašně málo četné,
 • 00:24:30 jsou jedny z mnoha,
  z mnoha hrozeb,
 • 00:24:33 kterým energetické systémy čelí.
 • 00:24:36 A když to vezmu přes vichřice,
  námrazy
 • 00:24:40 po potom nějaké
  hackerské kyberútoky
 • 00:24:44 nebo takové ty,
  když si lidi hrají na teroristy
 • 00:24:48 a zkoušejí,
  kam až se dostanou a podobně.
 • 00:24:51 Tak proti všem těmto hrozbám
 • 00:24:53 jsou ty soustavy úplně jinak
  chráněny než předtím.
 • 00:24:58 A jakýkoli výpadek
  jakéhokoli prvku
 • 00:25:01 je v podstatě okamžitě nahrazen
  tím kouzelným kritériem N-1,
 • 00:25:05 že nikdo nic nepozná.
 • 00:25:08 A teprve kdyby nastala
  prostě nějaká kaskáda
 • 00:25:11 nebo nějaký skutečně
  jako kumulovaný problém,
 • 00:25:14 tak zase ty propojené soustavy,
 • 00:25:17 ať už je to Kanada
  se severní Amerikou
 • 00:25:19 nebo Skandinávie s Evropou
 • 00:25:22 přes podmořské
  stejnosměrné kabely,
 • 00:25:24 tak mají takový systém ochrany,
 • 00:25:26 že se ta porucha
  vlastně nešíří dále.
 • 00:25:31 -Chápu správně,
  že zásah té severní polokoule
 • 00:25:35 nebo globálnější zásah
  patří do těch výronů,
 • 00:25:39 které jsou
  jednou za 100 až 400 let?
 • 00:25:42 Protože jinak ty jevy,
 • 00:25:44 které by dopadaly na některé
  regiony více než na jiné,
 • 00:25:48 ty jsou častější,
  pane docente?
 • 00:25:50 -Je to tak, ony vlastně,
  čím je erupce,
 • 00:25:53 to je podobně
  jako s těmi planetkami,
 • 00:25:55 že čím je třeba erupce slabší,
  tak tím častěji k ní dochází.
 • 00:25:58 Skutečně k těm velkým erupcím,
 • 00:26:00 řekněme, budeme se bavit
  o jednou za 100 let.
 • 00:26:03 Pak jsou erupce, které bychom
  označili také za velké,
 • 00:26:05 ale ne za obří,
  ne za super erupce.
 • 00:26:08 Tak k těm dochází třeba během
  toho 11letého slunečního cyklu,
 • 00:26:11 tak jich máme několik jednotek.
 • 00:26:13 Takových,
  jaké se opravdu už i projevují.
 • 00:26:15 A já bych možná trošku
  tady si dovolil nesouhlasit
 • 00:26:19 s panem ing. Vrbou.
 • 00:26:21 Protože ono to je
  samozřejmě spočítáno
 • 00:26:24 pro severoamerický kontinent,
 • 00:26:26 kde je známo, že ta infrastruktura
  je řekněme náchylnější,
 • 00:26:29 protože využívá starších zařízení,
  zařízení staršího typu.
 • 00:26:33 Ale není to tak dávno,
 • 00:26:35 co NASA se podílela
  vlastně na zpracování zprávy,
 • 00:26:39 která měla zhodnotit efekty
 • 00:26:42 právě možného dopadu
  události typu Carringtonovy.
 • 00:26:45 A tam to nedopadlo vůbec dobře.
 • 00:26:47 Tam to naopak dospělo k tomu,
 • 00:26:49 že by vlastně došlo
  ke kompletnímu,
 • 00:26:51 fakticky ke kompletnímu blackoutu
 • 00:26:53 celého
  severoamerického kontinentu,
 • 00:26:55 k okamžitému poškození
  mnoha klíčových transformátorů,
 • 00:27:00 kdy slovo mnoho znamená stovky,
 • 00:27:03 nebo 130 tuším,
  že tam bylo to číslo,
 • 00:27:06 které by nebylo možné
  v brzké době nahradit.
 • 00:27:09 Takže ty logistické problémy,
 • 00:27:10 které by s tím nějakým způsobem
  souvisely, by byly obrovské.
 • 00:27:13 Evropa v tomhle
  je pravděpodobně někde jinde.
 • 00:27:16 Nevím o tom, že by pro Evropu
  byl takový nějaký podobný
 • 00:27:19 jakoby katastrofický scénář
  prezentován,
 • 00:27:22 jako byl pro ten
  severoamerický kontinent.
 • 00:27:26 -Byl projekt evropský
  řádově asi před šesti sedmi lety,
 • 00:27:30 který právě modeloval ta rizika
  na jednotlivé,
 • 00:27:34 na jednotlivé soustavy.
 • 00:27:36 A jak jsem říkal,
  čím jdeme více na jih,
 • 00:27:39 tak tím ta indikace toho rizika
  je méně výrazná.
 • 00:27:43 A právě,
  přesně jak jste říkal,
 • 00:27:46 ta logika ochran
 • 00:27:49 propojených
  elektrizačních soustav,
 • 00:27:53 ať už synchronně
  nebo nesynchronně,
 • 00:27:55 s tou Skandinávií
  a s Velkou Británií je taková,
 • 00:27:58 já tomu říkám princip solidarity,
 • 00:28:01 který vzápětí střídá
  princip neintervence.
 • 00:28:06 To znamená,
  soustavy si pomohou v řádu minut,
 • 00:28:10 pokud jsou synchronní,
  nebo i pomocí těch kabelů.
 • 00:28:13 Ale do 10 minut si každá soustava
  musí pomoct sama
 • 00:28:16 i za cenu třeba odházení spotřeby
 • 00:28:19 nebo aktivace záloh, které má
  nasmlouvány třeba v zahraničí.
 • 00:28:24 Ale nesmí narušit
  celistvost té soustavy.
 • 00:28:27 Kdežto v té Americe,
 • 00:28:30 ani Amerika
  nemá jednu soustavu,
 • 00:28:32 tam jsou tři soustavy,
  západ, východ a Texas.
 • 00:28:35 Nevím proč tedy,
  ale Texas prostě musí být sám.
 • 00:28:38 A tam v podstatě
  tahle evropská,
 • 00:28:42 a už vůbec ne evropsky
  kontinentální filozofie nefunguje.
 • 00:28:47 -Kam nejčastěji
  dopadají meteority?
 • 00:28:50 Jak se vám to poslouchá,
  pane doktore Pravče?
 • 00:28:53 -Meteority dopadají všude.
 • 00:28:55 -Tam není tak, jak tady máme
  ohroženější severní polokouli,
 • 00:28:59 respektive ty severní...
 • 00:29:01 -Ne, v případě
  meteor... meteo...
 • 00:29:04 Tak měli bychom rozlišovat
  meteoroidy,
 • 00:29:07 což jsou tělesa,
  která jsou v kosmu,
 • 00:29:10 dřív než vstoupí do atmosféry.
 • 00:29:12 Pokud vstoupí do atmosféry,
 • 00:29:14 vytvoří atmosférický jev
  zvaný meteor.
 • 00:29:16 A pokud z něho něco zbyde,
 • 00:29:18 pokud neshoří celý a dopadne,
  tak to je meteorit.
 • 00:29:21 A meteory a meteority dopadají
  kdekoliv na povrch Země,
 • 00:29:24 tam není žádná preference.
 • 00:29:26 -Co mohou... My už jsme to slyšeli
  v tom dokumentu,
 • 00:29:29 že klasifikujete ty dopady
  z hlediska velikosti.
 • 00:29:33 Platí to, že čím větší těleso,
 • 00:29:37 které jde do atmosféry
  a pak se z něj stane meteorit,
 • 00:29:42 tak tím větší
  jsou následky způsobené?
 • 00:29:46 -No, samozřejmě, protože jde
  o kinetickou energii.
 • 00:29:49 Těleso letí rychlostí minimálně...
 • 00:29:52 Tak při dopadu
  nebo při vletu do atmosféry
 • 00:29:55 minimální rychlost je
  11,2 kilometru za sekundu.
 • 00:29:58 Většinou o něco větší,
 • 00:30:00 typicky třeba 20 kilometrů
  za sekundu.
 • 00:30:03 1/2 mv na druhou,
 • 00:30:05 kinetická energie
  je prostě obrovská.
 • 00:30:08 A je to přímo úměrné hmotnosti.
 • 00:30:11 Čili třetí mocnině průměru.
 • 00:30:13 Čili ty, ty efekty
 • 00:30:16 s velikostí rostou
  s třetí mocninou velikostí.
 • 00:30:20 Takže opravdu rostou
  velice prudce.
 • 00:30:22 Ano, takže je to,
  velikost hraje roli.
 • 00:30:25 -My jsme už zmiňovali v dokumentu
 • 00:30:28 následky pádu meteoritu
  u ruského Čeljabinsku.
 • 00:30:32 Máme zprávy ještě o větších
  meteoritech z poslední doby?
 • 00:30:35 -Z poslední doby ne.
 • 00:30:37 Čeljabinsk vlastně
  z těch dobře zaznamenaných
 • 00:30:41 nebo relativně dobře
  zaznamenaných jevů
 • 00:30:45 byl v posledních plus mínus
  20 letech ten největší.
 • 00:30:50 Ale podle odhadů je to právě
  zhruba dvacetiletý jev.
 • 00:30:53 Jako mluvíme třeba
  o dvacetiletých,
 • 00:30:55 stoletých povodních,
 • 00:30:57 tak my taky mluvíme
  o dvacetiletých jevech.
 • 00:31:00 -Takže to, co teď vidíme,
  Čeljabinsk,
 • 00:31:02 tak od té doby, od Čeljabinsku,
  jsme tuto událost...
 • 00:31:05 -Jsme neměli,
  ale typicky se to stane
 • 00:31:08 se střední frekvencí řekněme
  jednou za 20 let, odhad.
 • 00:31:12 -Takže v roce 2033.
 • 00:31:14 -To může nastat zítra
  a stejně tak za 40 let.
 • 00:31:17 Těch 20 let
  je jaksi střední doba jenom.
 • 00:31:24 Takže ano,
  jako nebyl zaznamenán,
 • 00:31:27 ale v roce 1908,
  před jedním stem a 11 lety
 • 00:31:32 bylo větší těleso zaznamenáno,
 • 00:31:35 i když jenom nepřímo,
  na základě jeho důsledků,
 • 00:31:40 v tajze,
  známá tunguzská katastrofa.
 • 00:31:42 Tam se odhaduje,
  že to těleso bylo větší,
 • 00:31:44 mělo asi 50 metrů v průměru.
 • 00:31:46 Zničilo 2000 kilometrů čtverečních
  sibiřského lesa.
 • 00:31:51 Naštěstí tam nikdo zřejmě nebyl
  v té době, aspoň se o tom neví.
 • 00:31:55 Takže nebyly žádné oběti
  na životech.
 • 00:31:57 Ale kdyby to nastalo
  téměř kdekoli jinde na Zemi,
 • 00:32:01 tak by určitě nějaké škody byly.
 • 00:32:04 -Ta událost, o které teď mluvíte,
  je jedna z těch,
 • 00:32:07 která nejčastěji láká záhadology
  ve vašem oboru.
 • 00:32:11 A stále se připomíná to,
  nenašel se.
 • 00:32:16 Ty zbytky tělesa
  se prostě nenašly.
 • 00:32:20 -To nic neznamená,
 • 00:32:22 protože meteoroidy
  jsou křehká tělesa.
 • 00:32:26 Ona většina z nich nevydrží,
 • 00:32:30 nevydrží aerodynamický tlak,
  který na to těleso vzniká
 • 00:32:34 při jeho vstupu
  a průletu atmosférou.
 • 00:32:36 Protože ten atmosférický tlak
  je prostě tak velký,
 • 00:32:39 že překoná pevnost materiálu
  toho tělesa.
 • 00:32:43 To se rozpadne na drobné části,
  ty následně shoří případně.
 • 00:32:46 A pokud něco dopadne,
 • 00:32:48 tak je to jenom velmi malá část
  toho tělesa.
 • 00:32:51 Mnohdy nedopadne vůbec nic.
 • 00:32:53 A veškerý materiál se rozptýlí
  ve formě prachu v atmosféře.
 • 00:32:56 V případě tunguzské katastrofy
 • 00:32:58 na základě velikosti
  té zničené oblasti,
 • 00:33:02 kde byly pokáceny stromy
  plus částečně spáleny,
 • 00:33:06 tak se odhaduje,
  že ta exploze,
 • 00:33:09 ta finální exploze,
  kde to těleso skončilo,
 • 00:33:12 byla zhruba 8 kilometrů nad zemí.
 • 00:33:15 Takže tam opravdu došlo
  k finální explozi
 • 00:33:19 a to těleso
  se prostě rozptýlilo v atmosféře.
 • 00:33:22 -Vás láká stále
  řekněme vysvětlování těch jevů,
 • 00:33:26 kterých se pak chopí záhadologové
 • 00:33:29 či dokonce vznikají různé
  konspirační teorie?
 • 00:33:33 Nebo to není tak zajímavé
  pro vás jako pro vědce?
 • 00:33:37 -Upřímně řečeno, to pro nás,
  to pro mě osobně není zajímavé.
 • 00:33:40 Protože mě zajímá to,
  co se dá podložit daty.
 • 00:33:45 Jakmile o tom nemáte data,
  tak spekulovat můžete libovolně,
 • 00:33:51 ale není to na čem ověřit.
 • 00:33:53 Takže teorie a hypotéza
  má cenu tehdy,
 • 00:33:56 pokud ji lze ověřit.
 • 00:33:59 V opačném případě
  to není vědecká hypotéza.
 • 00:34:01 -Ty záběry,
  které jsme ukazovali divákům,
 • 00:34:04 čeljabinská událost,
 • 00:34:07 tak těm meteoritům,
 • 00:34:10 které jsou velmi často
  pozorovatelné
 • 00:34:13 a jsou viditelné,
  tak jim říkáme bolidy.
 • 00:34:18 K vidění jsou po celém světě.
 • 00:34:20 Jak ukazuje mapa NASA,
  na kterou se záhy podíváme,
 • 00:34:24 už teď ji vidíme,
  tak bolidových událostí je mnoho.
 • 00:34:28 Alespoň podle těch teček.
 • 00:34:31 A jejich pád se nedá předvídat.
 • 00:34:33 Bude to ale možné u těles
  větších velikostí?
 • 00:34:36 Jak se zdokonalují
  metody pozorování,
 • 00:34:39 jak jste o tom, pane doktore,
  mluvil v úvodu?
 • 00:34:41 -Ano, vlastně my už,
  pokud jde o ta největší tělesa,
 • 00:34:45 o velikostech 1 kilometr a víc,
 • 00:34:47 tak tam už téměř všechna,
  zhruba 95 % známe.
 • 00:34:50 Známe jejich dráhy,
 • 00:34:52 můžeme je spočítat s určitou
  přesností i během příštích...
 • 00:34:55 i kde budou ta tělesa v příštích
  letech, v příštích desítkách let.
 • 00:34:59 A tam víme, že od těchto
  opravdu velkých těles
 • 00:35:02 nám žádné nebezpečí nehrozí.
 • 00:35:04 Protože v dohledné době,
 • 00:35:06 v nejbližších
  několika desítkách let,
 • 00:35:08 žádné z nich se se Zemí nepotká.
 • 00:35:11 Takže tam můžeme být klidní.
 • 00:35:13 U těch menších těles,
 • 00:35:15 tak tam už ta situace
  je trošku jiná.
 • 00:35:17 Tím, že většinu z nich neznáme,
  tak nemůžeme vyloučit,
 • 00:35:20 že některé z těch neznámých těles
  na nás míří
 • 00:35:23 a že v příštích letech
  nebo desítkách let dopadne.
 • 00:35:27 Takže naším cílem je objevit je
  dřív, než k tomu dojde.
 • 00:35:31 A NASA si stanovila jako úkol,
 • 00:35:34 že chce objevit všechna tělesa
  větší než 140 metrů.
 • 00:35:41 To je takové číslo,
  které může vypadat,
 • 00:35:44 jako že bylo někde vymyšleno.
 • 00:35:46 Ale ve skutečnosti
  je to založeno na modelu toho,
 • 00:35:50 jaký vlastně, jaký efekt
  na Zemi a na lidskou civilizaci
 • 00:35:54 tato tělesa mají.
 • 00:35:57 Totiž ty modely ukazují,
  že pod 140 metrů
 • 00:36:01 ty vlivy jsou v podstatě lokální.
 • 00:36:05 Je to lokalizovaná katastrofa
  typu tunguzská katastrofa,
 • 00:36:08 dobře, zničila 2000 kilometrů
  čtverečních lesa.
 • 00:36:11 Ale jako dál už o tom v podstatě
  "téměř nikdo nevěděl".
 • 00:36:14 Samozřejmě, šířila se tlaková vlna
  a tak dále,
 • 00:36:18 kterou bylo možno změřit
  a tak dále.
 • 00:36:20 Ale nebyly tam žádné škody.
 • 00:36:23 A to platí,
  že je to lokalizovaná katastrofa
 • 00:36:26 do velikosti přibližně 140 metrů.
 • 00:36:29 Ta hranice není úplně ostrá,
  protože ve skutečnosti záleží
 • 00:36:32 na té rychlosti,
  kterou to dopadá.
 • 00:36:35 Ale je to střední nejlepší odhad.
 • 00:36:38 A jakmile je to těleso větší
  než 140 metrů,
 • 00:36:42 řekněme 200 metrů,
  300 metrů v průměru,
 • 00:36:45 tak už začínají převažovat
 • 00:36:47 nad těmi lokálními,
  lokálními škodami
 • 00:36:50 globální škody.
 • 00:36:52 Protože tam už dojde k rozptýlení
  tak velkého množství materiálu,
 • 00:36:57 ať už je to materiál
  přímo toho tělesa
 • 00:36:59 nebo případně
  pokud vznikne kráter,
 • 00:37:02 tak materiál z toho kráteru.
 • 00:37:04 Případně pokud vzniknou požáry,
  což vzniknou, aspoň lokálně,
 • 00:37:08 tak saze a tak dále.
 • 00:37:10 Plus voda,
  pokud to dopadne třeba do oceánu,
 • 00:37:14 tak samozřejmě spousta vodní páry
  a tak dále.
 • 00:37:17 A to může znamenat,
  nebo podle těch modelů to znamená,
 • 00:37:21 že dojde k vytvoření
  oblačné pokrývky,
 • 00:37:24 mnohem víc mraků než rok předtím.
 • 00:37:28 A může být takzvané,
  může nastat takzvaný rok bez léta.
 • 00:37:33 To znamená,
 • 00:37:35 může být potlačena fotosyntéza
  na jeden rok nebo možná i víc.
 • 00:37:39 A prostě dojde
  k přerušení produkce obilovin
 • 00:37:44 a všech dalších věcí,
  které jsou závislé na fotosyntéze.
 • 00:37:48 A tyto efekty
  začínají pak převažovat.
 • 00:37:52 A tomu jako bychom rádi
  opravdu zabránili,
 • 00:37:55 protože pak to může mít opravdu
  velký dopad na civilizaci.
 • 00:37:58 -To je jeden z hlavních cílů
  výzkumu v té oblasti?
 • 00:38:02 -Ano, ano, to je vlastně
  hlavní cíl těch prohlídek oblohy,
 • 00:38:05 které se zabývají
  objevováním těchto těles,
 • 00:38:09 objevit je pokud možno všechna.
 • 00:38:11 Nebo realistický cíl je 90 %,
  tak aby se to riziko snížilo
 • 00:38:16 na desetinu původního,
  původního rizika.
 • 00:38:19 90 % těchto těles
  větších než 140 metrů.
 • 00:38:22 A NASA na tom intenzivně pracuje
  a je dost vysoká šance,
 • 00:38:27 že možná tak zhruba za 10 let
 • 00:38:29 by NASA mohla
  tohoto cíle dosáhnout.
 • 00:38:31 -Takže do 10 let bychom mohli
  ta riziková tělesa mít popsaná.
 • 00:38:36 -Ta riziková větší než 140 metrů.
 • 00:38:38 -Ano, a s tím, že na rozdíl třeba
  od předpovídání aktivity Slunce,
 • 00:38:43 když se zjistí dráha těch těles,
 • 00:38:46 tak ta předvídatelnost
  jejich chování je,
 • 00:38:49 nechci říct stoprocentní,
  ale je...
 • 00:38:52 -Přesně tak,
  v podstatě u naprosté většiny,
 • 00:38:55 můžeme doufat, že všech,
  ale to samozřejmě ještě nevíme,
 • 00:38:59 u naprosté většiny
  těchto těles zjistíme,
 • 00:39:02 že pro nás nejsou nebezpečná,
  že v nejbližší době
 • 00:39:05 během příštích desítek let
  na nás žádné z nich nemíří.
 • 00:39:08 Ale může se stát,
 • 00:39:10 že najdeme mezi nimi některé,
  které na nás mířit bude.
 • 00:39:13 A v takovém případě samozřejmě
 • 00:39:15 chceme to vědět
  s nějakým předstihem,
 • 00:39:17 aby se s tím dalo
  ještě něco dělat.
 • 00:39:19 -Předstih u Slunce,
  pane docente Švando.
 • 00:39:21 Sedm hodin nebo sedm dnů,
  nepředpokládám sedm týdnů.
 • 00:39:25 -Tam je otázka,
  jakou otázku si vlastně klademe.
 • 00:39:31 Pokud nás bude zajímat otázka
  řekněme úrovně sluneční aktivity,
 • 00:39:35 to je něco podobného,
  jako kdybychom si položili otázku,
 • 00:39:39 jestli bude spíše deštivo,
  nebo bouřlivo.
 • 00:39:41 Tak tam ty předpovědi jsou dneska
  možné na několik dní dopředu.
 • 00:39:44 Třeba Astronomický ústav tady,
 • 00:39:46 patrolní služba vydává předpovědi
  na sedm dní.
 • 00:39:49 A jsou relativně úspěšné,
  ta běžná úspěšnost je kolem 75 %.
 • 00:39:52 Ale pro ty události,
  které mají opravdu
 • 00:39:55 ty potenciální efekty
  na tu infrastrukturu,
 • 00:39:58 tak potřebujeme předpověď typu,
 • 00:40:00 že dojde k bouřce nad Říčany
 • 00:40:05 v sobotu ve 4 hodiny odpoledne.
 • 00:40:07 A tak daleko my prostě nejsme.
 • 00:40:09 Nedokážeme tyhle předpovědi dávat
  dostatečně spolehlivě dopředu.
 • 00:40:13 A to je poněkud problematické,
 • 00:40:15 protože jednak pořád ještě trpíme
  pozorovací nedostatečností.
 • 00:40:19 To znamená,
  že veškerá ta pozorování,
 • 00:40:22 která máme k dispozici,
 • 00:40:24 tak pořád nejsou
  dost dobrá k tomu,
 • 00:40:26 abychom dokázali
  dobře dělat ty předpovědi.
 • 00:40:29 Jedním z těch důvodů je,
  že třeba my nejsme schopni
 • 00:40:32 pozorovat
  odvrácenou stranu Slunce.
 • 00:40:34 Jsou dneska už ve vážné úvaze
  kosmické družice,
 • 00:40:37 které by byly jaksi postaveny
  do stabilního bodu před Zemi,
 • 00:40:41 že bychom dostali vlastně k dobru
  asi tři nebo čtyři dny pozorování,
 • 00:40:45 těch kvalitních,
  které bychom potřebovali.
 • 00:40:48 Druhá věc je, že vlastně
  ty eruptivní události
 • 00:40:51 jsou typicky spojeny
  s těmi výrony hmoty do koróny.
 • 00:40:54 Což je něco, co se musí "počítat".
 • 00:40:56 Jakým způsobem se ten výron bude
  tou Sluneční soustavou šířit.
 • 00:40:59 Jestli nám je
  potenciálně nebezpečný.
 • 00:41:01 A ty výpočetní metody
  jsou sice k dispozici,
 • 00:41:04 ale výpočetní výkon těch počítačů
  není dostatečný k tomu,
 • 00:41:07 abychom takovéto informace
  dostali dostatečně brzo.
 • 00:41:10 Takže se používají
  třeba zjednodušené modely,
 • 00:41:13 které dávají určitou informaci.
 • 00:41:15 Dneska ty modely
  jsou relativně spolehlivé v tom,
 • 00:41:18 že třeba přílet toho plazmového
  oblaku předpovídají
 • 00:41:21 s přesností plus mínus dvě hodiny.
 • 00:41:24 Dozvíme se to řekněme dopředu...
 • 00:41:26 Obvykle ten oblak
  tu dráhu od Slunce k Zemi
 • 00:41:32 typicky uletí za 40 hodin.
 • 00:41:34 Jsou případy,
  třeba té Carringtonské události
 • 00:41:38 nebo té události z roku 2012,
  kdy to bylo 12 hodin.
 • 00:41:41 A to už nám potom jako velice
  zkracuje ten časový interval
 • 00:41:45 a velice zkracuje vlastně
 • 00:41:48 veškeré možnosti na přípravu
  takovéto události.
 • 00:41:52 Takže tam bohužel sluneční fyzika
  pořád má ještě trošku dluh.
 • 00:41:57 A souvisí to vlastně s technickými
  omezeními, se kterými bojujeme.
 • 00:42:01 -Zemská atmosféra
  nám v tomto případě nepomůže,
 • 00:42:04 na rozdíl od těles,
  je to tak, pane doktore Pravče?
 • 00:42:08 -No, je to tak.
 • 00:42:10 -Protože tam jsme...
 • 00:42:12 U vás je to jednodušší,
  protože jsme chráněni.
 • 00:42:15 -No, jsme chráněni jenom
  před těmi malými tělesy.
 • 00:42:18 Řekněme do těch 10 metrů
  to funguje ještě dobře.
 • 00:42:21 17metrový Čeljabinsk,
  těleso,
 • 00:42:25 které způsobilo
  čeljabinský meteorit nebo jev,
 • 00:42:29 mělo v průměru zhruba 17 metrů.
 • 00:42:32 Tam to bylo právě tak na hranici.
 • 00:42:34 Protože naštěstí
  ztráty na životech nebyly,
 • 00:42:37 ale bylo víc než 1000 zraněných
  a plus nějaké materiální škody.
 • 00:42:40 Čili tam už můžeme hovořit o tom,
 • 00:42:43 že tam ta atmosféra
  už nezafungovala úplně.
 • 00:42:45 A jakmile jdeme
  do větší velikosti,
 • 00:42:47 tak tam už ta atmosféra
  chrání jenom trošku.
 • 00:42:50 -A proto u těch
  větších velikostí výzkum NASA
 • 00:42:53 v oblasti kinetického impaktoru,
  jak se tomu odborně říká,
 • 00:42:58 jak za ta dva roky
  od dokumentu Blízký vesmír,
 • 00:43:02 který jsme viděli,
  ten výzkum pokročil?
 • 00:43:06 -No tak co se týče
  kinetického impaktoru,
 • 00:43:09 tak to je vlastně metoda,
 • 00:43:12 která má způsobit odchýlení
  potenciálně nebezpečného tělesa.
 • 00:43:16 Kdybychom mezi těmi 10 000 tělesy,
 • 00:43:19 která NASA objeví
  během příštích let,
 • 00:43:22 našli jedno, které na nás míří,
  a chtěli bychom s tím něco udělat.
 • 00:43:27 A zatím ty metody jsou navrženy,
 • 00:43:30 nebo ty techniky toho odchýlení
  jsou navrženy jenom teoreticky.
 • 00:43:34 To znamená, jsou simulovány,
  jsou spočítány a tak dále.
 • 00:43:39 Ale na základě modelů
  a předpokladů.
 • 00:43:42 A my potřebujeme to ověřit.
 • 00:43:45 Jestli ty modely jsou správně,
 • 00:43:47 jestli předpoklady
  jsou správně a tak dále.
 • 00:43:51 A vlastně kinetický impaktor
  je jedna z těch technik,
 • 00:43:54 která úplně jednoduše funguje tak,
 • 00:43:56 že do toho tělesa
  se trefíte projektilem.
 • 00:44:00 -My se teďka
  vlastně můžeme podívat.
 • 00:44:03 -Tak, a nepatrně ho vychýlíte
  z jeho dráhy.
 • 00:44:06 Tak, přesně takhle
  je to plánováno.
 • 00:44:09 -Ale za ty dva roky jsme tedy...
 • 00:44:12 -A kolegové z NASA,
  kteří tuto sondu
 • 00:44:15 nebo tento projektil
  tam chtějí poslat,
 • 00:44:19 oni ho chtějí poslat
  jenom zkušebně
 • 00:44:22 na satelit jednoho asteroidu,
  který...
 • 00:44:25 Ten satelit jsme mimochodem
  objevili tady v Ondřejově.
 • 00:44:28 Tak k tomu satelitu,
  do toho satelitu se chtějí trefit.
 • 00:44:31 Chtějí nepatrně změnit jeho dráhu,
  ale on není nebezpečný.
 • 00:44:34 On slouží nám jenom
  jako zkušební polygon,
 • 00:44:37 abychom tak řekli,
 • 00:44:39 abychom zjistili,
  jaký efekt to bude mít.
 • 00:44:41 Tak aby se mohly
  nakalibrovat správně modely,
 • 00:44:45 ověřit předpoklady.
 • 00:44:46 Pokud to bude fungovat,
  tak abychom měli aspoň první test
 • 00:44:50 možné technologie odchýlení
  takového nebezpečného tělesa,
 • 00:44:53 až to budeme
  v budoucnu potřebovat.
 • 00:44:56 -Vrátím-li se ještě k těm tělesům,
  jejichž zbytky dopadnou
 • 00:45:00 na území, konkrétně teď
  na území České republiky
 • 00:45:03 a výraznou škodu nezpůsobí.
 • 00:45:06 Tak se podívejme na mapu,
  a už ji vidíme,
 • 00:45:08 kde uvidíme meteority,
  jejichž pád byl zpozorován
 • 00:45:12 a následně se podařilo
  nalézt i jejich úlomky.
 • 00:45:15 Jako kupříkladu
  v roce 1939 v Sazovicích,
 • 00:45:19 v roce 1959 v Příbrami,
 • 00:45:21 o čtyři roky později
  v Ústí nad Orlicí.
 • 00:45:24 V roce 1969 v Suchém Dole,
  v roce 1991 v Benešově,
 • 00:45:29 v roce 2000 na Morávce,
  v roce 2014 ve Žďáru nad Sázavou.
 • 00:45:35 Naposledy dopadl meteorit
  a byl nalezen
 • 00:45:38 v roce 2016 v Hradci Králové,
  to platí, pane doktore Pravče?
 • 00:45:43 Popřípadě mě opravte.
 • 00:45:45 -Pokud kolegové nemají nějaký
  utajený nález, tak to platí.
 • 00:45:49 -Pokud tato tělesa jsou ta,
 • 00:45:51 která jsme viděli padat
  a následně našli,
 • 00:45:53 jak velká je pravděpodobnost
  nálezu toho úlomku?
 • 00:45:56 -No, to je těžko říct.
 • 00:45:59 V každém případě
 • 00:46:01 pokud z toho meteoroidu původního
  při průletu atmosférou
 • 00:46:05 zbyde nějaká malá část,
  vždycky je to jenom zlomek.
 • 00:46:12 Tak to nikdy není
  jedno těleso.
 • 00:46:15 Ale protože to těleso
  je křehké a rozpadá se,
 • 00:46:18 vždycky je to víc těles.
 • 00:46:20 Tak do značné míry záleží na tom,
 • 00:46:23 na kolik těles a jak velkých
  se to rozpadlo.
 • 00:46:25 Pokud tam třeba zbylo
  jen několik málo větších těles,
 • 00:46:29 tak je to do značné míry
  otázka náhody.
 • 00:46:31 Protože vemte si,
 • 00:46:33 že oni jsou schopni spočítat
  tu plochu třeba,
 • 00:46:36 tu oblast dopadovou,
 • 00:46:38 třeba o velikosti
  1 kilometru čtverečního.
 • 00:46:41 -Proto pak hledači hledají.
 • 00:46:43 -Ano, a tam jsou různé terény,
 • 00:46:45 tam mohou být vodní plochy,
  cokoli.
 • 00:46:47 Takže pak je to otázka náhody,
 • 00:46:49 jestli se to trefilo
  právě do rybníku nebo na pole.
 • 00:46:52 Případně pokud se to trefilo
  do lesa,
 • 00:46:55 tak jestli to neskončilo
  někde v houští,
 • 00:46:57 do kterého se žádný hledač
  nedostane a tak dále.
 • 00:47:00 Tam je to otázka náhody.
 • 00:47:02 Paradoxně se trošku lépe
  hledají ty pády,
 • 00:47:04 kde se to rozpadlo
  na velké množství malých kusů,
 • 00:47:06 třeba stovky.
 • 00:47:08 A i když jsou drobné,
  tak je větší šance,
 • 00:47:11 že aspoň jeden dva nebo několik
  z nich ti hledači najdou,
 • 00:47:14 protože tam samozřejmě
  nemohly všechny spadnout
 • 00:47:16 do nějakých nepřístupných ploch.
 • 00:47:18 Ale obecně ta šance na nalezení
  je v řádu
 • 00:47:21 přinejlepším několik málo desítek
  procent, možná ještě menší.
 • 00:47:26 -Co z těch úlomků
  se dá všechno zjistit?
 • 00:47:29 Protože jsme viděli
  v dokumentu Blízký vesmír
 • 00:47:32 i radost, viz předávání nebo vaše
  spolupráce s německými kolegy,
 • 00:47:37 když se ten úlomek
  nebo část meteoritu najde.
 • 00:47:41 -Vlastně to je vzorek
  meziplanetární hmoty,
 • 00:47:45 kterou jinak nemáme k dispozici.
 • 00:47:47 NASA posílá a taky ESA,
  Evropská kosmická agentura,
 • 00:47:53 posílá, posílají k těm tělesům
  drahé sondy,
 • 00:47:57 aby přinesly
  velmi malé množství materiálu.
 • 00:48:00 A my tady máme
  ten materiál k dispozici.
 • 00:48:03 Akorát problém je v tom,
  že u naprosté většiny meteoritů
 • 00:48:06 nevíme, odkud přiletěl,
  protože neznáme ty dráhy.
 • 00:48:09 Právě proto jsou tyto případy,
 • 00:48:11 kdy se podaří
  ten jev vyfotografovat,
 • 00:48:14 nalézt ten meteorit.
 • 00:48:16 A samozřejmě
  pak je k tomu k dispozici
 • 00:48:18 zpětně spočítaná dráha,
 • 00:48:20 kde obíhalo ve Sluneční soustavě
  to původní těleso.
 • 00:48:23 Tak to je právě
  z tohohle hlediska cenné,
 • 00:48:26 protože víme,
  odkud ten materiál přišel.
 • 00:48:28 A můžeme zjistit,
  na jakých drahách
 • 00:48:31 se materiál
  tohoto typu konkrétního
 • 00:48:33 pohybuje ve Sluneční soustavě.
 • 00:48:35 -Měření těch slunečních erupcí
  a jejich síly.
 • 00:48:39 Ta síla se mění a měří,
  pane docente, jak?
 • 00:48:42 -Vlastně samozřejmě vychází
  z pozorování.
 • 00:48:46 Vlastně sluneční erupce
  jsou rutinně pozorovány
 • 00:48:49 řekněme od nějakého
  začátku 20. století.
 • 00:48:51 A nejčastěji jsou sledovány
 • 00:48:53 jako zjasnění v některých
  spektrálních čarách.
 • 00:48:57 Takže to není vlastně něco,
  co by bylo viditelné pouhým okem.
 • 00:49:00 Jsou výjimky, to jsou
  ty velmi silné sluneční erupce,
 • 00:49:03 kdy se vytváří i záření,
 • 00:49:06 které je jakoby pozorovatelné
  pouhým okem.
 • 00:49:08 A mezi ně patří třeba
 • 00:49:11 i ta vůbec první
  zaznamenaná erupce,
 • 00:49:13 která předcházela
  té Carringtonské události.
 • 00:49:15 To bylo pozorování
  z 1. září toho roku 1859.
 • 00:49:18 Jinak samozřejmě máme dneska...
 • 00:49:20 -Ty okem, jenom že vstoupím
  do vaší řeči,
 • 00:49:23 ty okem pozorovatelné,
 • 00:49:25 tak ty mají vliv
  nejen na infrastrukturu,
 • 00:49:29 ale na posádky letadel
  a na život na planetě?
 • 00:49:33 -Ty vlivy mají obecně
  vlastně veškeré události.
 • 00:49:37 A tam se nedá,
  dneska se nedá říct,
 • 00:49:40 ještě pořád neexistuje
  taková vazba,
 • 00:49:42 že silná erupce
  automaticky znamená
 • 00:49:44 velký dopad na to technologické
  zázemí, které tady máme.
 • 00:49:47 Ono také závisí na tom,
 • 00:49:49 v které oblasti slunečního disku
  se ta erupce vyskytne.
 • 00:49:52 Třeba nejsilnější z těch erupcí
 • 00:49:54 z období
  těch halloweenských bouří,
 • 00:49:56 tak ta byla snad srovnatelná možná
  i s tou Carringtonskou událostí,
 • 00:50:00 ale došlo k ní
  za okrajem slunečního disku,
 • 00:50:02 takže nebyla mířena k nám.
 • 00:50:04 Podobně když dochází k těm erupcím
  na východní polokouli Slunce,
 • 00:50:08 tak ty typicky nedocházejí
  do oblasti Země,
 • 00:50:11 protože se pohybují prostě
  jiným směrem.
 • 00:50:14 Tak to je jedna věc, druhá věc je,
  že strašně závisí na tom,
 • 00:50:17 v jaké formě
  to sluneční plazma k nám přijde.
 • 00:50:19 Ono s sebou táhne
  své vlastní magnetické pole.
 • 00:50:22 A to pokud má opačnou polaritu
  než to zemské,
 • 00:50:24 tak se dostává hlouběji.
 • 00:50:26 Když má stejnou, tak se to sečte
  a ochrana zapůsobí trochu jinak.
 • 00:50:29 Já abych ale odpověděl
  na tu otázku,
 • 00:50:32 tak my máme samozřejmě
  k dispozici dneska
 • 00:50:34 vlastně objektivní pozorování,
  opět z kosmických družic.
 • 00:50:37 A takovým etalonem
 • 00:50:39 je měření intenzity rentgenového
  záření v úzkém pásmu,
 • 00:50:42 které je kontinuálně
  každou minutu monitorováno
 • 00:50:46 od 70. let s pomocí
  meteorologických družic GOES,
 • 00:50:50 které se postupně,
  jedna střídá druhou,
 • 00:50:53 a máme tedy vlastně ucelený záznam
  posledních řekněme 40 let
 • 00:50:57 toho rentgenového výzkumu,
 • 00:50:59 kdy získáváme nějakou statistiku
  o síle těch slunečních erupcí.
 • 00:51:03 A před tím 70. rokem
  minulého století
 • 00:51:06 máme jenom pozorování optická,
  která nejsou kontinuální.
 • 00:51:10 A když se potom podíváme
 • 00:51:12 do toho devatenáctého a staršího
  století, tak už máme problém.
 • 00:51:16 To jsou jenom vyloženě
  náhodné události,
 • 00:51:19 které tam můžeme zachytit
  a které byly náhodně pozorovány.
 • 00:51:22 -Když tady byla řeč o plánech NASA
 • 00:51:24 na odklonění nebo rozstřelení
  nějakého tělesa,
 • 00:51:28 které by mohlo ohrozit Zemi.
 • 00:51:30 V případě vašeho oboru,
  co je pravděpodobnější,
 • 00:51:34 možná i méně nákladné?
 • 00:51:37 Vybudovat nějaký štít nad Zemí
 • 00:51:39 anebo v případě,
  že dojde k vyřazení satelitů,
 • 00:51:42 tak je nahradit satelity jinými?
 • 00:51:45 -Je to možná paradoxní, možná ne.
 • 00:51:47 Otázka stavby nějakého štítu
  je záležitost science fiction.
 • 00:51:53 Na to my prostě nemáme technologii
 • 00:51:55 a nečeká se, že by v blízké
  budoucnosti něco takového bylo.
 • 00:51:59 A je otázka,
  jestli by to vůbec bylo účelné.
 • 00:52:02 Co se dneska týče třeba
  těch vlivů na ty kosmické družice,
 • 00:52:05 jak jste to zmínil,
 • 00:52:07 protože dneska vlastně
  velká část služeb
 • 00:52:09 je založena
  na té komunikaci s družicemi,
 • 00:52:11 ať už je to tedy telekomunikace
  nebo bezhotovostní obchod,
 • 00:52:14 všechny tyhle věci,
 • 00:52:16 tak dodneška my vlastně známe
  12 případů družic,
 • 00:52:19 které byly vyřazeny z provozu
  úderem sluneční aktivity.
 • 00:52:22 Jedna dokonce meziplanetární,
 • 00:52:24 v roce 2003 to byla japonská
  sonda Nozomi na cestě k Marsu.
 • 00:52:27 Takže ty družice skutečně jsou
  v tomhle ohledu ohroženy.
 • 00:52:31 A dneska jediná myslitelná obrana,
 • 00:52:33 kdyby došlo k nějaké velké
  události typu té Carringtonovy,
 • 00:52:36 je mít na Zemi připravenou
  záložní sadu družic k vypuštění.
 • 00:52:40 Je to samozřejmě
  strašně drahá záležitost,
 • 00:52:42 ale furt je to levnější,
  než přemýšlet o nějakých štítech.
 • 00:52:46 -Pane inženýre Vrbo,
  dá se vypozorovat statisticky
 • 00:52:49 vyšší závadovost přenosové
  soustavy, v přenosových sítích,
 • 00:52:53 při zesílené sluneční aktivitě?
 • 00:52:57 -Ne, vůbec.
  -Ne?
 • 00:52:59 -Vůbec nic takového
  se nikdy neevidovalo,
 • 00:53:02 nebyl důvod zkrátka.
 • 00:53:04 -Takže takové statistiky
  my nemáme,
 • 00:53:07 jak přímá vazba
  mezi erupcemi na Slunci
 • 00:53:11 a zásahy v přenosové síti?
 • 00:53:15 -V podstatě ta,
  ta přenosová síť, jak jsem říkal,
 • 00:53:19 má spoustu hrozeb,
  spoustu nejrůznějších
 • 00:53:23 jako možností,
  jak ji, jak ji narušit.
 • 00:53:28 A toto, ta souvislost,
  ta relevance jako je nulová.
 • 00:53:33 -Já bych si
  zase dovolil nesouhlasit,
 • 00:53:36 protože existuje výzkum
 • 00:53:38 provedený
  pro severoamerickou síť
 • 00:53:40 a publikovaný v roce 2013.
 • 00:53:42 Kde oni získali závadová data
 • 00:53:44 z rozvodné sítě
  té severní Ameriky.
 • 00:53:47 Nevím, bylo to z centra,
 • 00:53:49 takže pravděpodobně
  ty všechny tři dohromady.
 • 00:53:51 A oni statisticky ukazují,
 • 00:53:53 že 4 % závad
  jdou na vrub sluneční aktivity.
 • 00:53:56 Což třeba z hlediska
  pojistných událostí,
 • 00:53:59 které se s tím spojovaly,
 • 00:54:01 znamená ročně asi 200 miliard
  amerických dolarů.
 • 00:54:04 A my jsme podobnou studii udělali
 • 00:54:06 i pro události
  na české rozvodné síti
 • 00:54:08 a i my tam vidíme
  zvýšenou závadovost.
 • 00:54:10 -Zhruba ta 4 %?
  -U nás to nejsou zhruba 4 %.
 • 00:54:13 My máme podstatně menší vzorek,
 • 00:54:15 protože ta vyjednávání
  byla taková složitá.
 • 00:54:17 To znamená, že se těm číslům
  nedá úplně věřit,
 • 00:54:20 ale tu zvýšenou závadovost
  tam vidíme.
 • 00:54:22 -Vy už jste to, pane docente,
  zmínil.
 • 00:54:25 Podívejme se do historie,
 • 00:54:27 do těch událostí
  silné aktivity Slunce,
 • 00:54:29 co způsobily na Zemi.
 • 00:54:31 Do historie vešla
 • 00:54:33 už ta zmiňovaná Carringtonská
  událost z roku 1859,
 • 00:54:37 kdy měl problémy telegraf.
 • 00:54:38 Železnice přestala fungovat,
  jak sami vidíte,
 • 00:54:41 v roce 1921 v New Yorku.
 • 00:54:43 Problémy na železnici měli
  v roce 1938 i ve Velké Británii
 • 00:54:47 při bouři Fatima.
 • 00:54:49 K výpadku elektrické energie došlo
  v roce 1989, už zmiňovaný Québec.
 • 00:54:54 Ve Švédsku pak blackout nastal
  v roce 2003.
 • 00:54:57 Když si vezmeme sílu dosud
  největších zmapovaných událostí,
 • 00:55:01 jaké škody by napáchaly
  v dnešní době?
 • 00:55:04 Kdy jsme závislí
  na těch technologiích,
 • 00:55:07 ale přitom zároveň budujeme
  i ochranu těch technologií,
 • 00:55:11 jak tady mluvil pan ing. Vrba
  o transformátorech. Pane docente?
 • 00:55:16 -Tam největším problémem
  v případě transformátorů je to,
 • 00:55:19 že ten geomagnetický
  indukovaný proud
 • 00:55:21 je v podstatě stejnosměrný proud.
 • 00:55:23 A na to to zařízení
  jaksi není stavěno.
 • 00:55:25 Takže tam dochází
 • 00:55:27 k takzvané saturaci jádra
  transformátoru jednou polaritou.
 • 00:55:31 Takže byť třeba ten geomagnetický
  indukovaný proud
 • 00:55:33 je relativně malý,
  mluvíme opravdu o stovkách ampér,
 • 00:55:36 o kterých se bavíme,
  třeba v Británii.
 • 00:55:39 Ať už z našich simulací
  nebo z toho projektu EURISGIC,
 • 00:55:43 který byl v té době
  jaksi studován,
 • 00:55:46 tak u nás to je třeba 50 ampérů,
  to je relativně málo.
 • 00:55:49 Ale samozřejmě to není jenom ten
  geomagnetický indukovaný proud.
 • 00:55:53 Ale je na tom
  ještě ten nosný proud,
 • 00:55:55 který se střídá těch 50 hertzů,
  50krát plus mínus.
 • 00:55:58 A jakmile
  je ten transformátor jaksi...
 • 00:56:03 přinucen pracovat v jiném režimu
  než v tom běžném operačním,
 • 00:56:07 tak se mohou
  začít objevovat poruchy.
 • 00:56:09 Typicky nějaké lokální zahřívání.
 • 00:56:11 Jsou měření,
  kdy velice rychle
 • 00:56:13 po vstupu geomagnetického
  indukovaného proudu,
 • 00:56:15 řádově v minutách,
 • 00:56:17 se lokálně ten transformátor začal
  přehřívat třeba na 400 stupňů.
 • 00:56:22 Začala tedy vznikat
  jaksi poškození v izolacích,
 • 00:56:26 začaly se objevovat horké skvrny.
 • 00:56:28 Plynová, nebo ta olejová lázeň
  začínala plynovat,
 • 00:56:32 takže docházelo vlastně
  k tepelnému rozkladu
 • 00:56:34 toho chladicího oleje na vodík,
  metan a jiné podobné plyny.
 • 00:56:38 To jsou ty události, které,
  nebo ty technologické efekty,
 • 00:56:43 které jsou pro ty transformátory
  kritické.
 • 00:56:45 Je pravda, že geomagnetické
  indukované proudy
 • 00:56:47 typicky vstupují
  do toho transformátoru
 • 00:56:50 právě po tom zemnicím uzlu.
 • 00:56:52 To znamená,
  pokud by se instalovala
 • 00:56:54 nějaká ochrana
  na ten zemnicí uzel,
 • 00:56:56 a takovým způsobem jsou snad
  konstruovaná ta moderní zařízení,
 • 00:57:00 tak to jsou zařízení,
  která jsou odolnější.
 • 00:57:02 Podobně mohou zapůsobit
  instalace filtrů.
 • 00:57:06 To jsou vlastně kondenzátory,
  které jsou instalovány na ty fáze,
 • 00:57:10 které nepropouštějí
  nebo omezeně propouštějí
 • 00:57:12 to v podstatě stejnosměrné napětí,
  stejnosměrný proud,
 • 00:57:15 který generuje ta zvýšená
  geomagnetická aktivita.
 • 00:57:18 Tohle třeba je běžně instalováno
  v těch severských zemích.
 • 00:57:21 Nejvíce jsou jaksi
  ohrožena vedení,
 • 00:57:25 která jsou ve směru sever-jih.
 • 00:57:27 Třeba vím, že ve Finsku
  na těch hlavních vedeních
 • 00:57:30 prostě typicky mají
  tyhle filtrové banky.
 • 00:57:32 Takže se s tím dá
  jakoby něco udělat.
 • 00:57:35 -Když se z Finska podíváme
  na naši přenosovou soustavu,
 • 00:57:38 její hustotu, síť už vidíte
  na mapě České republiky.
 • 00:57:45 Pane inženýre Vrbo, předpokládám,
  že krizové plány existují
 • 00:57:49 i pro ty situace,
  o nichž se tady bavíme.
 • 00:57:52 Za jak dlouho, přeci jen
  pokud by došlo k nějakému výpadku,
 • 00:57:57 tak je schopna ta přenosová
  soustava blackout zlikvidovat
 • 00:58:01 a opět obnovit dodávky?
 • 00:58:06 -Tak to je
  dost spekulativní otázka.
 • 00:58:13 Ale pokud by se jednalo o nějakou,
 • 00:58:15 my tomu říkáme
  velká systémová porucha,
 • 00:58:18 to znamená třeba půlka republiky
  že by byla bez napětí,
 • 00:58:23 tak zase jde o to,
  jaká je příčina tohoto
 • 00:58:27 a jaká zařízení
  by byla případně zničena.
 • 00:58:30 Jak jsem říkal,
  ta odolnost těch soustav
 • 00:58:34 je úplně řádově někde jinde
  než kdysi.
 • 00:58:37 A každá soustava
  se vlastně chrání.
 • 00:58:40 I například tím,
  že kromě toho monitoringu...
 • 00:58:44 Pan Švanda říkal 400 stupňů.
 • 00:58:46 Já si to nedovedu představit.
 • 00:58:49 Jak to jde nad 120, tak se to,
  tak se prostě dělá opatření
 • 00:58:52 a to zařízení se vypíná,
  aby se nezničilo,
 • 00:58:55 aby se uchránilo proti destrukci.
 • 00:58:58 A jak jsem říkal
  o té spolupráci soustav,
 • 00:59:00 pomáhají si a pak se musí
  spolehnout samy na sebe.
 • 00:59:03 A celá ta filozofie
  je založena na tom,
 • 00:59:06 aby se co nejvíce zařízení
  v podstatě zachránilo
 • 00:59:09 a bylo schopno co nejrychleji
  se zase dostat
 • 00:59:12 do i třeba částečně
  provozního stavu.
 • 00:59:16 To znamená zásobovat
  část toho území.
 • 00:59:20 Ale pokud se ptáte tedy
  na tu dobu,
 • 00:59:22 já když jsem přišel
  na přenosovou soustavu,
 • 00:59:26 tak jsem se taky
  samozřejmě ptal dispečerů
 • 00:59:29 a lidí, kteří toho zažili
  mnohem víc než já,
 • 00:59:31 jako za jak dlouho si myslí,
 • 00:59:34 že by se po nějaké
  systémové poruše
 • 00:59:36 dala jako obnovit,
 • 00:59:39 obnovit soustava,
  provoz soustavy.
 • 00:59:42 Tak jsme se nakonec jako shodli,
  že by to byla oblast,
 • 00:59:47 tedy interval
  řádově třeba 10 nebo 12 hodin.
 • 00:59:51 To znamená, jak říkám,
  co nejdříve po tom,
 • 00:59:54 co se zjistí škody
 • 00:59:56 a co se dá
  bezpečně obnovit ten provoz.
 • 01:00:00 A zkušenosti z roku 2015,
  kdy byl blackout v Turecku,
 • 01:00:05 tak to úplně přesně dokazují.
 • 01:00:08 Prostě ráno v 9 to bylo
  a ve 4 už svítili.
 • 01:00:11 -A s tím, že říkáte,
 • 01:00:13 že i když je tady propojenost
  přenosových soustav,
 • 01:00:17 tak jsou
  poměrně výrazně autonomní.
 • 01:00:19 Došlo-li by k nějaké
  takové události
 • 01:00:22 v rámci středoevropského
  nebo západoevropského prostoru
 • 01:00:25 a zasáhla by ta událost
  Českou republiku,
 • 01:00:28 tak to odpojení téměř okamžité?
 • 01:00:32 -Já bych neřekl odpojení,
  já bych řekl spíš...
 • 01:00:36 Tam je systém,
  my tomu říkáme semafor.
 • 01:00:39 Kdy zelená je všechno v pořádku,
 • 01:00:42 oranžová je nějaké riziko
  a červená je porucha.
 • 01:00:45 Takže všichni v té synchronně
  propojené Evropě vědí,
 • 01:00:48 co se vlastně děje,
  jaká je příčina
 • 01:00:51 a jak se na ni bude reagovat.
 • 01:00:53 Takže to odpojení
  je jedna z jako mnoha možností,
 • 01:00:59 jak zabránit šíření poruchy.
 • 01:01:02 A zároveň
  když se obnovuje provoz soustavy,
 • 01:01:07 tak nejspolehlivější
 • 01:01:09 a nejsilnější způsob jak...
 • 01:01:12 jak dostat elektrárny
  zase zpátky do provozu je,
 • 01:01:16 že se podá napětí
  ze sousední soustavy.
 • 01:01:19 Takže to propojení
  je naprosto klíčové.
 • 01:01:22 Já vždycky říkám,
  je to výhoda a hrozba zároveň.
 • 01:01:25 Protože můžu si sem
  zavléct poruchu,
 • 01:01:28 ale proti tomu se umím bránit,
  ale hlavně potřebuji pomoct.
 • 01:01:31 -Děkuji další trojici
  zajímavých hostů
 • 01:01:34 v cyklu České televize
  a Akademie věd České republiky
 • 01:01:38 nazvané Tiché hrozby,
  tentokrát dílu Blízký vesmír.
 • 01:01:42 Děkuji konkrétně
  astrofyzikovi Michalu Švandovi.
 • 01:01:45 -Děkuji za pozvání.
 • 01:01:47 -Astronomovi Petru Pravcovi.
  Děkuji vám, pane doktore.
 • 01:01:50 A děkuji i energetikovi
  Miroslavu Vrbovi
 • 01:01:53 z Asociace energetických manažerů.
 • 01:01:55 Děkuji vám,
  že jste byli hosty tady,
 • 01:01:57 v Astronomickém ústavu
  Akademie věd České republiky
 • 01:01:59 v Ondřejově...
  -My jsme byli hosty?
 • 01:02:01 -Ano, my jsme byli hosty
  a vy jste byli domácí.
 • 01:02:04 Děkuji vám, děkuji vám oběma.
 • 01:02:06 Děkujeme, že jste se dívali
  na další díl série Tiché hrozby
 • 01:02:10 a někdy příště opět
  na zpravodajské ČT24 na shledanou.
 • 01:02:14 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související