iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 12. 2019
14:45 na ČT2

1 2 3 4 5

18 hlasů
29306
zhlédnutí

Waldorfská škola

Historie, fenomény a praktiky waldorfského školství v České republice, v dokumentu natočeném u příležitosti stého výročí vzniku tohoto vzdělávacího směru.

45 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Waldorfská škola

 • 00:00:19 WALDORFSKÁ ŠKOLA
 • 00:00:22 Já hledím do světa,
  ve kterém slunce svítí,
 • 00:00:25 ve kterém hvězdy se třpytí,
  kameny nehybně leží,
 • 00:00:30 živé rostliny rostou,
  zvířata pocitem žijí,
 • 00:00:36 v němž člověk obdařen duší,
  v duchu příbytek dává,
 • 00:00:43 já hledím do duše,
  jež v nitru mém žije,
 • 00:00:48 v úbočí vane,
  ve světle slunce venku,
 • 00:00:53 v hlubinách duše uvnitř.
 • 00:00:56 K tobě ó Duchu boží
  s prosbou chci se obrátit,
 • 00:01:02 aby síla o požehnání,
 • 00:01:08 učení a práci
  vnitru mém rostla.
 • 00:01:11 -Když se řekne Waldorf,
  hodně lidí si vybaví
 • 00:01:14 něco zvláštního,
  něco čemu úplně nevěří.
 • 00:01:17 Jistou alternativu,
  která je možná pro děti,
 • 00:01:21 které se nechtějí učit?
 • 00:01:24 Já sama jsem vystudovala Waldorf
  a můžu říct, že jsem se teda učila.
 • 00:01:29 Sami absolventi waldorfských lyceí
  a waldorfských základních škol
 • 00:01:33 prohlašují, že tento způsob výuky
  jim otevřel různé nové
 • 00:01:37 a nečekané dveře, že jim to
  pomohlo uvědomit si, čím chtějí
 • 00:01:41 v životě být,
 • 00:01:42 a hlavně kým chtějí být.
 • 00:01:44 Já sama jednou možná budu matkou.
 • 00:01:48 A tak mi teď vrtá hlavou,
  vydala bych se touto cestou?
 • 00:01:52 Dala bych své dítě
  na waldorfskou školu?
 • 00:02:04 Jak to vlastně tehdy bylo
  v tom roce 1919 ve Stuttgartu?
 • 00:02:09 -Pan Emil Molt, majitel továrny
  na cigarety Waldorf,
 • 00:02:13 oslovil Rudolfa Steinera,
  aby dal ideje a založil školu
 • 00:02:20 pro děti jeho zaměstnanců.
 • 00:02:24 Rudolf Steiner uchopil tento
  impuls, na který čekal
 • 00:02:29 a toto hnutí přijalo
  název Waldorf.
 • 00:02:34 V Československu byly počátky
  waldorfského školství
 • 00:02:38 už v roce 1907.
 • 00:02:42 Rudolf Steiner navštívil poprvé
  Prahu a přednesl zde přednášku
 • 00:02:48 Výchova dítěte z hlediska
  duchovní vědy, a tak vložil
 • 00:02:53 to semínko pro vznik waldorfského
  hnutí pro střední Evropu,
 • 00:03:01 pro zlatou Prahu a toho si musíme
  velice vážit.
 • 00:03:08 HRA NA FLÉTNU
 • 00:03:13 Stejně tak byla tady i uskutečněna
  eurytmická vystoupení.
 • 00:03:20 Po revoluci se otevřela možnost
  svobodného rozhodování,
 • 00:03:27 touha po škole svobodné, nezatížené
  tlakem státu a tlakem politickým.
 • 00:03:37 Tak jsme věděli, že pro založení
  školy musí býti učitelé,
 • 00:03:42 rodiče a budova.
 • 00:03:47 -To je váš otisk?
  -To je moje levice.
 • 00:03:51 V 80 zemích po celém světě
  je 1 800 mateřských škol
 • 00:03:59 a 1 150 Waldorfských škol.
 • 00:04:04 -Waldorfské školy si zakládají
  na tom, že přistupují k dítěti
 • 00:04:08 celostně, že tuto celistvost
  se nesnaží zredukovat,
 • 00:04:13 ale naopak ji podpořit v jejím
  rozvoji a to, bych řekl,
 • 00:04:17 že je na nich
  velmi charakteristické.
 • 00:04:20 Fungující waldorfská škola
  má zcela určitě jedno velké
 • 00:04:24 pozitivum, a to dát tomu dítěti
  dostatečný prostor,
 • 00:04:29 aby se se světem přírody, kultury,
  duchovna, které určitým způsobem
 • 00:04:34 člověka přesahuje, zabývalo
  s impulzy waldorfského,
 • 00:04:39 čili i teozofického světa.
 • 00:04:42 Neznamená to, že nutně musí číst
  svět waldorfským způsobem,
 • 00:04:47 on má tu možnost
 • 00:04:50 do oblasti přírody, kultury
  a duchovna vnést i svůj pohled.
 • 00:04:54 A to, se domnívám, že je tedy
  na tom cenné a má pro společnost
 • 00:04:59 a pro to dítě velkou hodnotu.
 • 00:05:02 -Těch alternativních směrů,
  které se nějakým způsobem
 • 00:05:06 promítají do českého školství,
  je více.
 • 00:05:09 Waldorfské školství patří
  asi k těm nejznámějším asi vedle
 • 00:05:12 pedagogického přístupu
  Marie Montessori.
 • 00:05:15 Jestliže vnímáme současnost
  a realitu prizmatem požadavků
 • 00:05:19 na vyšší míru kreativity,
 • 00:05:21 což často je akcentováno právě tady
  v těch alternativních proudech,
 • 00:05:25 tak to je něco, co by se nutně
  mělo přenášet do toho
 • 00:05:29 mainstreamového školství,
  do školství hlavního proudu.
 • 00:05:32 Škola je pro většinovou společnost
  v jejich představě zafixována tak,
 • 00:05:37 jak si ji oni sami pamatují.
 • 00:05:39 Co z toho vybočuje,
  jako jsou alternativní proudy,
 • 00:05:42 tak se jim zdá vlastně
  z nějakého důvodu podezřelé.
 • 00:05:46 -Já jsem šla na waldorfskou školu
  až ve čtvrté třídě.
 • 00:05:49 Do té doby jsem byla tři roky
  na klasické základce
 • 00:05:52 a naši prostě neměli pocit,
  že je to ono.
 • 00:05:54 Jako byla jsem tam
  fakt už nešťastná.
 • 00:05:57 Svým způsobem.
 • 00:05:58 Že taková nějaká moje probublávající
  osobnost tam dostávala dost na frak
 • 00:06:03 tím, jak prostě se muselo přeci jen
  tiše a spořádaně sedět
 • 00:06:07 v lavicích a moc se neprojevovat,
  tak mi to nesvědčilo.
 • 00:06:11 -První rok jsme byli, mám pocit,
  někde ve školníkově bytě
 • 00:06:15 v sokolovně ve Starých Jinonicích,
  kam, já, kdybych to asi teď viděl,
 • 00:06:19 tak bych se divil tomu,
  že se nás tam těch 25 vešlo,
 • 00:06:22 nebo kolik nás tam bylo,
  že se tam vůbec ta učitelka vešla,
 • 00:06:25 že jsme tam vůbec mohli dělat
  nějaký pohybový cvičení,
 • 00:06:27 to mi přijde jako neuvěřitelný,
  že do toho někdo šel
 • 00:06:30 a že měl tu energii a ten risk.
 • 00:06:31 -Když se mě ptali, kam chodíš
  na školu a já jsem řekla
 • 00:06:34 na waldorfskou školu, tak říkali:
  "Co to je?" anebo
 • 00:06:36 "Jo, to je tam,
  jak si hrajete??
 • 00:06:38 nebo "To je tam,
  jak nic neděláte?"
 • 00:06:40 A tak samozřejmě,
  že mně to jako ubližovalo.
 • 00:06:42 Ze začátku jsem se to třeba
  snažila nějak vysvětlit,
 • 00:06:44 ale jak to dítě může vysvětlit.
 • 00:06:46 A musím se přiznat,
  že postupem doby jsem se
 • 00:06:49 začala malinko za to stydět,
  nebo to v podstatě tajit.
 • 00:06:52 -To, co je důležitý,
  je přechod na střední školu
 • 00:06:54 v momentě, když končí devátá třída.
 • 00:06:57 A tam, si myslím, že byly
 • 00:06:59 největší pochybnosti
  ze strany rodičů.
 • 00:07:01 -Já jsem měla, když jsem vyšla
  Waldorfskou školu a šla jsem
 • 00:07:03 na gympl, tu výhodu, že já jsem
  byla pořád nadšená.
 • 00:07:06 Já jsem byla lačná po nových věcech,
  informacích a tak.
 • 00:07:10 Zatímco ostatní byli úplně
  zpruzení školským systémem.
 • 00:07:13 -Pokud jsem se vídala
  s jinými dětmi třeba na kroužcích,
 • 00:07:16 na baletě nebo na houslích,
  tak mně přišlo, že to máme
 • 00:07:19 takové veselejší,
  že já se do té školy těším,
 • 00:07:22 že tam děláme zajímavé věci,
  že prostě vedle toho učení
 • 00:07:25 i vyrábíme, nebo se učíme
  nějakou zajímavou formou.
 • 00:07:29 Plno mých vrstevníků prostě
  už pak od druhé, třetí třídy
 • 00:07:33 nerado chodilo do školy,
 • 00:07:34 nebo si pořád na něco stěžovali.
 • 00:07:37 A já jsem se tam prostě
  hrozně těšila.
 • 00:07:38 Ta doba, kdy jsem se za to styděla
  já, už pominula.
 • 00:07:41 Že dneska už to není vůbec nic
  zvláštního, naopak existuje
 • 00:07:44 mnoho dalších jiných směrů,
  než je waldorfský směr,
 • 00:07:48 jsou tady Montessori školy.
 • 00:07:51 Naopak je to dneska prestižnější,
 • 00:07:53 než pomalu chodit
  na normální základní školu.
 • 00:07:57 Mám prostě za sebou díky tomu,
  si myslím, krásné dětství,
 • 00:08:00 plno nových věcí jsem poznala,
 • 00:08:02 a proto bych to chtěla dopřát
  i svým dětem.
 • 00:08:05 -Ta škola učí skrz prožitek
  a zážitek a já to na sobě vidím
 • 00:08:09 do dneška, že mám ty informace
  a ty poznatky kódovaný úplně jinak.
 • 00:08:14 Ty, co jsou ze základky,
  jsou kus jako hluboko zažrané
 • 00:08:18 pod kůží, protože právě se sešli
  skrz několik různých smyslů.
 • 00:08:22 -Je pravda, že výuka tím prožitkem
 • 00:08:25 se vlastně tou výukou
  neustále prolínala.
 • 00:08:28 Protože třeba jsme měli biologii,
  to byl takový pokus,
 • 00:08:31 že jsme jednoho spolužáka
  obrátili hlavou dolů,
 • 00:08:34 drželi jsme ho za nohy.
 • 00:08:36 A holky mu ze spodu dávaly svačinu,
  že jo?
 • 00:08:41 Krmily ho tím chlebem a my jsme ho
 • 00:08:44 drželi a on se měl
  za tu celou dobu najíst.
 • 00:08:46 Takhle jsme probírali trávicí trakt,
  že jsme si na tomhle pokusu
 • 00:08:49 vysvětlovali, jak funguje trávení,
  že jo.
 • 00:08:51 Takže tohle si pamatuju
  do dneška.
 • 00:08:54 -My, když jsme probírali chuť,
  učitel řekl, ať vyplázneme jazyk
 • 00:08:58 a injekční stříkačkou nám stříkal
  na jednotlivé části jazyku
 • 00:09:03 slaný roztok.
 • 00:09:05 A tam, kde jsou receptory,
  jsme cítili, že to je slaná.
 • 00:09:09 Ale když nám to stříknul na část
  jazyka, kde nejsou receptory
 • 00:09:13 na slané, tak jsme to necítili.
 • 00:09:15 -I když je to škola,
  která vznikla před sto lety,
 • 00:09:18 to znamená v hodně jiných
  podmínkách, má co nabídnout.
 • 00:09:21 Ale je pravda, že ten měnící se
  svět musí vnímat a možná se mu
 • 00:09:27 v něčem přizpůsobovat,
  ale aby našla právě tu míru,
 • 00:09:31 aby neztratila sebe a to,
  co je v ní cenné,
 • 00:09:34 a zároveň dokázala reagovat
  na výzvy dnešního světa
 • 00:09:40 a na výzvy dnešního dětství.
 • 00:09:43 -Děti jsou omlazujícím pramenem
  každého lidského společenství,
 • 00:09:47 jsou silou, která neustále obnovuje
  tento svět, nic menšího.
 • 00:09:51 Z tohoto citátu vycházejí
  waldorfské školky.
 • 00:09:54 Pojďme se ale podívat,
  jak to vypadá v praxi.
 • 00:09:57 -Nacházíme se ve Slušticích
  u Prahy před vstupem do zahrady,
 • 00:10:03 v níž je ukrytá mateřská škola.
 • 00:10:06 Malé dítě vstupuje do světa
  a je potřeba, aby k tomu světu
 • 00:10:10 navázalo vztah, aby se s ním
  skamarádilo, doslova aby se
 • 00:10:14 do světa zamilovalo.
 • 00:10:15 Ta architektura vlastně
  neupozorňuje sama na sebe,
 • 00:10:18 ale ona vytváří to místo,
  ten svět.
 • 00:10:39 Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:10:43 Podstata je o navázání vztahu
 • 00:10:45 mezi dítětem, tedy člověkem
  a světem.
 • 00:10:49 A proto i ta architektura, ten
  prostor je postavený na vztazích.
 • 00:10:54 Tohle to je taková ta bdělejší
  aktivnější část, kde máme
 • 00:10:59 osvětlení shora, zatím co ta
  druhá část je taková víc ponořená
 • 00:11:05 a je zasněná, kde si děti jednak
  na zemi hrají, mají tam koberec
 • 00:11:10 a potom se tam vypráví pohádky.
 • 00:11:13 Ten vnější svět vlastně přichází
  jako obraz, je to silný motiv
 • 00:11:17 a vlastně během roku
  se ta barevnost a ten obraz mění,
 • 00:11:21 ale je to pořád tentýž obraz.
 • 00:11:23 Takže vlastně je to ta jistota
  a ta proměnlivost.
 • 00:11:26 -Má ta budova opravdu symbolizovat
  náruč pro děti, mateřskou náruč?
 • 00:11:31 -Ano, ano, určitě je to princip,
  který tady hraje velkou roli.
 • 00:11:34 Protože je to budova pro malé děti,
  takže je to něco úplně jiného,
 • 00:11:38 než kdybychom se bavili o budově
  střední školy,
 • 00:11:41 nebo o nějakém prostoru
  pro dospělé.
 • 00:11:44 Děti si můžou vyjít nahoru
  a můžou se na ten prostor třídy
 • 00:11:47 dívat shora.
 • 00:11:50 Nebo můžou jít dolu
  zase se octnout v něčem,
 • 00:11:52 co je jim měřítkem přiměřenější.
 • 00:11:54 Ten prostor, když je rozehrán
  různými prostorovými možnostmi
 • 00:11:58 a vztahy, tak vlastně oživuje to,
  co tam ty děti můžou prožívat.
 • 00:12:02 Takže se podíváme do ložnice.
 • 00:12:04 A protože je to prostor mimořádný,
  tak se tam vchází po schůdkách,
 • 00:12:09 aby si děti uvědomily,
  že teď přichází něco jiného.
 • 00:12:27 Sál má tento samostatný přístup
  proto, aby bylo možné tady pořádat
 • 00:12:31 akce i mimo dění ve školce.
 • 00:12:33 Ten prostor vlastně jsem utvářel
  tak, aby přicházelo světlo
 • 00:12:38 ze všech stran, ale zároveň,
 • 00:12:40 aby tu zůstala možnost toho
  intimního soudržného prostoru.
 • 00:12:44 My se teď ocitáme v tom nejvyšším
  patře, dalo by se říct,
 • 00:12:48 nad námi je slunce a támhle
  nadohled je vidět věž kostela,
 • 00:12:54 takže je to ten vztah
  k duchovnímu světu.
 • 00:12:59 -První vlna waldorfských škol
  a školek byla těsně po revoluci
 • 00:13:03 a souvisela určitě
  se společenským uvolněním
 • 00:13:06 a s potřebou obohatit
  náš vzdělávací systém.
 • 00:13:09 Náš denní program běží v určitých
  rytmech, pracujeme s principem
 • 00:13:14 naplněného očekávání,
 • 00:13:16 což je v dnešní době
  zapomínané téma.
 • 00:13:19 Dnes si můžeme všichni
  všechno kdykoli dovolit,
 • 00:13:22 jít si třeba nakoupit jahody v zimě
  a nemusíme na to čekat.
 • 00:13:26 A tady takovým tím velkým
  výchovným pomocníkem je,
 • 00:13:30 že slavnost není jenom něco,
  čím si připomínáme tradice,
 • 00:13:34 ale opravdu organicky se snažíme
  prožívat běh roku, který vyvrcholí
 • 00:13:38 nějakým specifickým svátečním časem
  a naplní to očekávání.
 • 00:13:45 Pokud meleme obilí na mlýnku
  a pak z něj pečeme chleba,
 • 00:13:49 tak to dítě zažívá okamžiky
  elementární fyziky,
 • 00:13:52 protože to tvrdé zrno se mění
  v mouku, mění se vlastně kvalita
 • 00:13:57 toho materiálu pomocí páky.
 • 00:13:59 Při pečení a kvašení zase zažívá
  elementární chemii, vzniká těsto,
 • 00:14:04 které zase nějakým způsobem dýchá,
  když ho hněteme.
 • 00:14:08 V okamžiku, kdy si něco vyzkoušíme
  vlastní silou, získáme vlastní
 • 00:14:12 zkušenost, máme k tomu nějaký
  emocionální postoj.
 • 00:14:16 Mimo jiné to dodává sebedůvěru
  a sebejistotu, že jsou věci
 • 00:14:20 v tomto světě, které já zvládnu.
 • 00:14:23 A pokud nepracujeme třeba
  jenom s obrázky a s poučováním,
 • 00:14:27 ale s tou žitou skutečností,
  tak dítě má obrovský zážitek,
 • 00:14:32 že samo je tvůrcem.
 • 00:14:37 Každý den nabízíme jednu činnost.
 • 00:14:39 Jeden den máme tzv. terapeutické
  malování pomocí akvarelových barev,
 • 00:14:44 další z těch dnů pečeme chleba,
  další den tady máme pohybovou
 • 00:14:49 výchovu, která je
  ve waldorfských školách zastoupená
 • 00:14:52 především eurytmií.
 • 00:14:54 Tu smysluplnost těch činností
  samozřejmě podporuje i pobyt venku,
 • 00:14:58 kde se snažíme pečovat o zahradu,
  stříháme ovečky, potom pereme
 • 00:15:02 ovčí vlnu a češeme, abychom si
  z nich mohli vytvořit
 • 00:15:05 zase z toho materiálu
  nějaké další hračky.
 • 00:15:08 Největším problémem dnešního světa,
  řekla bych, je to, že se stáváme
 • 00:15:12 pozorovateli a komentátory
  a už málo tvůrci.
 • 00:15:16 -Už Komenský doporučoval
  zajistit celistvost vzdělání.
 • 00:15:19 Chtěl, aby bylo dítě uvedeno
  do vědění pomocí obrazů
 • 00:15:23 budovaných na jednoduchých
  základech, na podobném principu
 • 00:15:26 funguje i waldorfská pedagogika,
  které se po revoluci v Česku
 • 00:15:30 začalo konečně dařit.
 • 00:15:32 V roce 1991 byla založena první
  základní škola v Písku
 • 00:15:35 a v roce 1992 následovala škola
  v Příbrami a Praze.
 • 00:15:38 -Tenkrát člověk přišel
  na ministerstvo.
 • 00:15:41 "Chci založit školu."
  "Samozřejmě."
 • 00:15:43 Tři razítka a bylo to hotový.
 • 00:15:45 Tím, že doba byla celá nadšená,
  lidi byli nadšení,
 • 00:15:49 všichni očekávali něco nového,
 • 00:15:51 tak všichni toužili i něco nového
  v tom vzdělávání pro jejich děti.
 • 00:15:55 Časem jsme si získali
  na svou stranu i město tím,
 • 00:15:59 že jsme škola, která dbá
  na umělecký přístup k výuce,
 • 00:16:04 kdy umělecká výchova prolíná
  všemi předměty, ne jenom v hudební
 • 00:16:08 výchově a výtvarné výchově.
 • 00:16:10 Řada rodičů věděla, co nechce,
  ale neměla představu, co chce.
 • 00:16:14 Chtěla něco nového.
 • 00:16:16 Takže zvolili kolikrát
  i waldorfskou pedagogiku,
 • 00:16:19 kterou pak třeba ani nemuseli
 • 00:16:21 úplně chápat a odešli
  třeba někam jinam.
 • 00:16:23 Při některých inspekcích,
  které přicházeli v první fázi,
 • 00:16:26 tady přišli a teď se rozhlídla
  inspektorka a říká:
 • 00:16:30 "Nevidím nikde televizi,
  ani počítač."
 • 00:16:33 Říkám: "No, není tady.
  Proč?"
 • 00:16:36 "No, protože to potřebujete
  do výuky."
 • 00:16:39 "A na co konkrétně?"
 • 00:16:41 "No, ukázal byste jim přírodu,
  zvířátka a všechno."
 • 00:16:45 Říkám: "Paní inspektorko, my to
  děláme tak, že my jdeme do přírody,
 • 00:16:49 my jdeme se na ta zvířátka podívat.
 • 00:16:52 A zkoušela jste se někdy přes
  tu obrazovku přivonět
 • 00:16:55 k nějakému stromu, nebo si
  pohladit nějaké zvířátko?
 • 00:16:58 To prostě nejde."
 • 00:16:59 -Čím jsme se nejvíc lišili
 • 00:17:01 od našich vrstevníků
  v Pardubicích...
 • 00:17:04 Já si myslím,
  že to bylo hlavně tím,
 • 00:17:06 že jsme nedostávali známky
  a taky že jsme neměli učebnice,
 • 00:17:10 protože ty jsme si psali
  v hodinách sami.
 • 00:17:12 -To že nepoužívá waldorfská škola
  učebnice a že vlastně stojí
 • 00:17:16 do značné míry na velké míře svobody
  v tom, co to dítě, jak si tu svoji
 • 00:17:21 oblast poznání nasměruje,
 • 00:17:24 to je pro většinovou společnost
  opět něco těžko akceptovatelného.
 • 00:17:30 -Představa, že dítě dostane
  vysvědčení ne známkové,
 • 00:17:35 ale napsané, tak to je, bych řekl,
  daleko cennější než nějaká známka,
 • 00:17:40 která nejenomže nevypovídá,
  jestli je dobrý v češtině,
 • 00:17:44 gramatice, ve slohu,
  nebo v něčem jiném, ale hlavně,
 • 00:17:48 jak se on sám individuálně
  posunul dopředu.
 • 00:17:52 Kdežto známka ta rozdělí třídu
  na jedničkáře, trojkaře, pětkaře
 • 00:17:58 a vzniká taková
  nezdravá soutěživost.
 • 00:18:01 -Bez čeho to nejde, je hodnocení,
  sebehodnocení, podpora dítěte
 • 00:18:06 a jestli vám k tomu pomohou známky,
  to se nedomnívám.
 • 00:18:10 -Těch prvků, které mohou vystrašit
  nebo znervóznit rodiče přitom,
 • 00:18:15 když se řekne waldorfská škola,
 • 00:18:17 tak to skutečně může být
  jiný způsob hodnocení.
 • 00:18:20 Když jim učitel takhle hodnocení
  předloží, tak se rodič zeptá,
 • 00:18:24 jestli má to dítě trojku, dvojku,
  nebo jedničku.
 • 00:18:27 Zase, je to jakési paradigma
  uvažování, jak má vypadat škola,
 • 00:18:30 s tím je hodnocení spojeno.
 • 00:18:32 Jestliže waldorfská škola
  tohle nepoužívá, tak pro velkou část
 • 00:18:36 těch rodičů je vlastně podezřelá.
 • 00:18:38 -Ty známky naopak mohou velmi často
  třeba i vést k určité demotivaci,
 • 00:18:44 mohou zapříčiňovat pouze potřebu
  dítěte být úspěšný,
 • 00:18:49 respektive být hodnocen
  jako úspěšný někým druhým
 • 00:18:55 a tím způsobem být taky závislý
  na vnějšším hodnocení.
 • 00:18:58 Myslím si, že ani česká veřejnost
  s prominutím snad nevytýká
 • 00:19:02 waldorfským školám,
  že by to byly školy,
 • 00:19:04 které upřednostňují jiné formy
 • 00:19:06 hodnocení než v uvozovkách
  klasifikace.
 • 00:19:10 -Některé zdi nestavíme proto,
  abychom se skryli před ostatními,
 • 00:19:15 někdy jen potřebujeme zjistit,
  jestli se najde někdo,
 • 00:19:18 kdo je zkusí zbořit.
 • 00:19:20 Sokrates.
 • 00:19:22 -Moji kamarádi, kteří nejsou
  právě z waldorfské školy,
 • 00:19:27 tak když jim říkám, že nemáme
  známky, nebo že teďko budu mít
 • 00:19:31 závěrečné vystoupení s eurytmií,
  tak se vždycky hrozně diví.
 • 00:19:35 Tím že vlastně ty známky nejsou,
  tak mi přijde, že je to hodně
 • 00:19:39 na vlastním svědomí se učit
  a na vlastní zodpovědnosti,
 • 00:19:43 nemáme takový ten tlak daný,
  že musíme mít jedničku a tak.
 • 00:19:47 -Kolikrát, když se něco povedlo,
  tak nám napsala učitelka výborně,
 • 00:19:51 což se v podstatě rovnalo jedničce,
  nebo dobře a tak dále,
 • 00:19:55 anebo prostě vyloženě napsala
  pár vět a z těch člověk
 • 00:19:59 naprosto jednoznačně pochopil,
  jak na tom je, co udělal špatně,
 • 00:20:03 nebo co dobře, naopak,
  bych řekla i lépe než z té známky.
 • 00:20:07 -Kantor musí vědět,
  kde se ten mladý člověk
 • 00:20:10 nebo žáček nachází, co je třeba
  rozvíjet a co je v něm dobrého.
 • 00:20:14 Já ho můžu samozřejmě přinutit,
  aby byl poslušný a všechno dělal
 • 00:20:18 dobře, ale to ho zlomím,
  zlomím jeho sebedůvěru,
 • 00:20:21 jeho sebevědomí.
 • 00:20:23 Ne, my chceme lidi, kteří
  jsou pevní, kteří ví,
 • 00:20:26 co chtějí a dokáží to.
 • 00:20:28 -My jsme tam sice neměli učebnice,
  ale vlastně učitelka vždycky přišla
 • 00:20:32 a my jsme si to psali do sešitu,
  nebo jsme se koukali na nějaký film.
 • 00:20:37 Když jsme se koukali,
  jak probíhá lidské srdce,
 • 00:20:41 tak jsem si musela sehnat
  nějaký obrázek na internetu
 • 00:20:44 a podle toho si to nakreslit.
 • 00:20:46 -Vzdělávání bez obsahu
  je nebezpečné,
 • 00:20:48 ale učebnice není zárukou obsahu.
 • 00:20:51 -Každý má představu,
  že waldorfská škola je prostor,
 • 00:20:55 kde dítě přijde, lehne si
  na kobereček, mává,
 • 00:20:59 lehne si na záda, třepe ručičkama,
  nožičkama a nic nedělá.
 • 00:21:03 Ne, pro mě je waldorfská škola
  obrovský řád, který umožňuje
 • 00:21:08 svobodu vzdělávání,
 • 00:21:11 ale zároveň chápe souvislosti
  mezi mikrosvětem a makrosvětem.
 • 00:21:16 Pro mě je štěstí, když vyjde
  ze školy spokojený skladník
 • 00:21:21 než neurotický prezident
  nějaké republiky.
 • 00:21:34 -Mně přijde, že ta škola
  není umělecká,
 • 00:21:38 ale jak se tu rozvíjí od všeho
  trochu, třeba od kovotepectví,
 • 00:21:42 to jsme tu teď měli,
  tak třeba někdo se v tom najde
 • 00:21:45 a může v tom pokračovat.
 • 00:21:46 A přijde mi třeba, že lehčí škola
  to moc není, protože minulý rok
 • 00:21:50 jsme měli dlouhou školu,
 • 00:21:52 protože tam máme třeba
  dvouhodinovku právě těch dílen.
 • 00:21:56 S tím že máme asi delší vyučování
  právě kvůli těm uměleckým hodinám.
 • 00:22:00 -No, je vytýkáno waldorfským žákům,
  že nemohou přejít třeba
 • 00:22:06 do jiné školy během toho běhu,
  že se nepřizpůsobí.
 • 00:22:12 -Když jsem potom šel z waldorfu
  na klasickou střední školu,
 • 00:22:15 tak si pamatuju,
  že prvák nebyl jednoduchej.
 • 00:22:18 Je pravda, že jsem trochu nestíhal,
  třeba v matematice.
 • 00:22:21 Ale ne, že by ta matika byla
  nějak na tom waldorfu lehčí
 • 00:22:24 nebo jednodušší, ale prostě to,
 • 00:22:26 co mi odpouštěli, už potom
  na střední neodpouštěli.
 • 00:22:29 A tak jsem si říkal,
  jestli ta svoboda
 • 00:22:32 na té základní škole,
  nebo na té střední není předčasná,
 • 00:22:36 že by ta svoboda potom měla
  být až na výšce.
 • 00:22:39 Ale ve finále bych neměnil
  a nemyslím si, že bych
 • 00:22:42 potom nějak fungoval blbě.
 • 00:22:44 -Tahle škola mě hodně naučila tím,
  že do nás nesypou vědomosti,
 • 00:22:48 ale musíme si je jako sami zjistit.
 • 00:22:51 Že bych se chtěla sama zajímat
  o ty věci, nejsem zvyklá,
 • 00:22:55 že mi to jako někdo řekne,
  ale že si musím odpovědi
 • 00:22:58 hledat sama.
 • 00:22:59 -Někteří kamarádi mi pak říkali,
  když šli na střední,
 • 00:23:03 že vlastně možná nějaká předpojatost
  vůči waldorfákům tam byla,
 • 00:23:07 že vlastně nevěděli,
  odkud jako jsme, z jakého světa.
 • 00:23:11 I mě trošku zkoumali, co umím,
  co neumím.
 • 00:23:14 Ale potom si vlastně uvědomili,
  že jsme úplně normální studenti,
 • 00:23:18 kteří se začlení a nemají problém
  zvládat jakoukoli další výuku.
 • 00:23:24 -Téma ročníkové práce si děti
  vybíraly už na konci sedmé třídy,
 • 00:23:28 souvisí s jejich schopnostmi,
  dovednostmi a určitýma zájmy.
 • 00:23:32 Toto téma si děti musí sami obhájit
  před komisi tří, nebo dvou učitelů.
 • 00:23:37 Děti na základě toho už začnou
 • 00:23:40 o prázdninách na své hlavně
  praktické části už pracovat.
 • 00:23:44 Ročníková práce se dělí
  na praktickou část a teoretickou.
 • 00:23:48 To si děti vybírají různá témata,
  šití fotbalového míče, šití loutek
 • 00:23:52 a hraní divadla. Ale jsou to
  i témata, že přitom děti
 • 00:23:56 nic nevyrábí, ale třeba
  děti psaly svoji vlastní knihu.
 • 00:24:00 -Toto téma jsem si vybrala,
  protože jsem se chtěla lépe naučit
 • 00:24:04 vyšívat a taky jsem se chtěla
  vrátit do dob našich babiček
 • 00:24:08 a prababiček, když ve svém volném
  čase jen tak pro radost vyšívaly.
 • 00:24:12 Takže jsem si to na kanavu
  načrtla tužkou a pak jsem
 • 00:24:16 začala vyšívat nejdřív stromy,
  labutě, keře a pak až jsem začala
 • 00:24:20 vyšívat vodu a hory,
  prostě to pozadí.
 • 00:24:24 Těch křížků je tam přibližně
  42 804.
 • 00:24:27 A ten rám jsem si vlastně taky
  vyráběla sama v dílnách ve škole.
 • 00:24:33 -Já si vzpomínám, že asi v sedmé
  třídě jsme dostali
 • 00:24:36 každý svého prváčka, stali jsme se
  takovými jejich patrony
 • 00:24:40 a pomáhali jim na cestě
  waldorfským vzděláváním.
 • 00:24:43 -Já jsem Anežka Šmahová
 • 00:24:45 a ráda bych vám ukázala
  svého prvňáčka Kryštofa.
 • 00:24:48 -Když se sedmáci potkali
  s prvňáky, byl úplně ten
 • 00:24:52 prvňákovský první školní den,
  kdy byli v celé tělocvičně
 • 00:24:56 se všemi dětmi, s rodiči, s učiteli
  a určitě se báli, co je bude čekat
 • 00:25:02 a sedmáci se stali takovými
  jejich prvními průvodci
 • 00:25:06 a také je odvedli do první třídy,
  kde měli svoji první hodinu.
 • 00:25:12 -Anežka je můj patron
  a pomáhá mi třeba tím,
 • 00:25:18 že mi pomáhá udělat lampion,
  a třeba mi vyrobila i meč ze dřeva.
 • 00:25:25 -Pro mě české školství
  je stále strašně striktní,
 • 00:25:28 strašně svázané a málo tvůrčí.
 • 00:25:31 Málo respektuje dětské osobnosti,
  které tam přicházejí
 • 00:25:36 a málo s nimi pracuje.
 • 00:25:38 A tak už před těmi šestnácti lety
  jsem hledala nějaký systém,
 • 00:25:42 který bude prostě vyhovovat
  mým představám.
 • 00:25:45 Waldorfskou školou prošly mé dvě
  dcery, jedna už je na vysoké škole,
 • 00:25:50 druhá je na střední škole
  a teď tam mám dva syny.
 • 00:25:53 Samozřejmě musela jsem odpovídat
  na velmi nepříjemné otázky
 • 00:25:57 prarodičů, okolí, a tak.
 • 00:26:00 Jako všichni mají samozřejmě strach.
 • 00:26:02 Přestože ten waldorfský systém
  je prostě nosný, tak sám o sobě
 • 00:26:06 se nenese a vždycky je důležité
  jakého pedagoga potkáte.
 • 00:26:10 -Waldorfský učitel by měl být
  vzdělaný pedagog, psycholog,
 • 00:26:14 terapeut, který musí znát dokonale
  vývojovou psychologii, musí dětem
 • 00:26:20 rozumět, protože když jim nerozumí,
  tak vznikají třecí plochy
 • 00:26:24 a on se dívá na dítě,
  jako že zlobí.
 • 00:26:27 Nezlobí, prostě prochází vývojovým
  stupněm, který mu náleží.
 • 00:26:31 A když to ten kantor pochopí,
 • 00:26:33 tak jeho reakce jsou samozřejmě
  naprosto jiné a dojde
 • 00:26:37 k souznění s tím žákem.
 • 00:26:39 -Když probíráte Řecko,
  tak končíte řeckou olympiádou,
 • 00:26:42 kde sjedu všechny waldorfské školy
  z republiky.
 • 00:26:46 Prožijí si prostě dva olympijské
  dny, z nichž jeden den hrají
 • 00:26:50 prostě každá ta škola část Odysei.
 • 00:26:53 -To starověké Řecko s sebou právě
  přináší tu archetypální zkušenost
 • 00:26:58 ctností, sounáležitosti
  a toho lidského společenství.
 • 00:27:05 A tohle je takové vyvrcholení
  jejich ročního putování.
 • 00:27:10 A na základě právě těch původních
  olympijských hodnot se tady setkají
 • 00:27:15 především sami se sebou.
 • 00:27:18 Prožijí ty tradiční olympijské
  disciplíny jako běh, skok, hod,
 • 00:27:24 zápas, rétorika.
 • 00:27:28 -Třeba střílíme z luku.
 • 00:27:31 Budeme asi hrozně běhat,
  což si myslím.
 • 00:27:35 A budeme dělat nějaké ty úkoly.
 • 00:27:38 Teď jsme hráli, že jsme byli slepí,
  že jsme měli šátek a každý osahával
 • 00:27:43 ten strom, pak když šel zpátky,
  no tak si sundal šátek
 • 00:27:48 a musel najít tam ten strom,
  který to byl.
 • 00:27:51 Já jsem se hrozně soustředila na
  kůru, jak je vlnitá, anebo slabá.
 • 00:27:57 -Mně přijde důležitý fakt si klást
  otázky, co školy mají dnešním dětem
 • 00:28:02 nabídnout v kontextu toho,
  co se na planetě děje.
 • 00:28:06 A myslím, že vlastně i olympijské
  hry jsou jedním tím motivem,
 • 00:28:10 že my potřebujeme opravdu
  spolupracovat a vnímat se
 • 00:28:14 jako součást celého celku,
  protože jestliže bude ten
 • 00:28:17 jednotlivec žít na úkor ostatních,
  tak to nemá smysl.
 • 00:28:21 A my to můžeme dneska zažívat
  s tím, co se klimaticky
 • 00:28:25 v rámci naší planety děje.
 • 00:28:28 Že to jsou výzvy, na které
  mi ty děti musíme připravit.
 • 00:28:32 Neučit pro 20. století,
  my učíme pro 21. století,
 • 00:28:35 které s sebou nese něco
  a my přesně nevíme co.
 • 00:28:38 A fakt se ptát a možná být
  v tom jako pionýři bez ohledu na to,
 • 00:28:43 jestli nás inspekční správa
  podpoří, nebo nepodpoří.
 • 00:28:46 Ty děti budou zažívat
  za pět za deset let
 • 00:28:48 společně s námi svět,
  který my vůbec neznáme
 • 00:28:51 a vůbec nevíme, co se bude dít.
 • 00:28:53 A to jsou ti, kteří ten svět
  budou moct táhnout.
 • 00:28:56 Takže my jediné, co můžeme
  ovlivnit, jsme my sami
 • 00:28:59 a tím možná můžeme zachránit svět.
 • 00:29:01 -Po ukončení základního vzdělání
  často studenti stojí
 • 00:29:02 před nelehkou volbou, kam dál.
 • 00:29:05 Mnoho z nich v 15 letech ještě neví,
  na co by se chtěli ve svém životě
 • 00:29:09 specializovat, co by chtěli dělat.
 • 00:29:11 Obecného vzdělání, které zájemcům
  umožní rozšířit si obzory
 • 00:29:15 a najít si to, co by chtěli dělat,
  se jim dostane například
 • 00:29:18 na gymnáziích, nebo lyceích
 • 00:29:20 či středních odborných školách
  waldorfských.
 • 00:29:23 -Hlavním heslem pro nás je:
  Svět je pravdivý,
 • 00:29:26 takže všechno je možné zpochybnit,
  prozkoumat.
 • 00:29:30 Ta první věc trvá dvě hodiny,
  říkáme tomu epochové vyučování,
 • 00:29:35 a to je to, kde se poznává.
 • 00:29:37 Žák je čerstvý, ještě je přístupný
  všemu možnému.
 • 00:29:41 Takže dvě hodiny vkuse
  se zabývá tím přemýšlením,
 • 00:29:45 poznáváním a tak dále.
 • 00:29:47 -Jednou nám řekli, ať si přineseme
  druhý den špekáček, buřta.
 • 00:29:51 Tak jsem si říkal,
  bude nějaká grilovačka.
 • 00:29:53 Ale učitelé rozmístili
  na police velké sklenice,
 • 00:29:57 takové ty pětilitrovky
  a nalili do toho colu.
 • 00:30:00 A my jsme každý toho svého buřta
  dali prostě do té sklenice.
 • 00:30:04 A řekli:"Uvidíme,
  co se bude dít za tři měsíce."
 • 00:30:07 Do toho jsme tam ještě dali
  třeba padesáti halíř nebo korunu.
 • 00:30:12 No a skutečně potom nějak v průběhu
  toho jara jsme vytáhli...
 • 00:30:16 A my jsme nevytáhli buřta,
  my jsme vytáhli v podstatě
 • 00:30:19 černý uhlík, černý uhel
  a na té minci nebylo vidět
 • 00:30:22 vůbec nic.
 • 00:30:24 -Hlavním tématem střední waldorfské
  školy je rozvoj vlastního myšlení.
 • 00:30:28 V první fázi pozorujeme,
  co se děje.
 • 00:30:30 Dějepisář vykládá
  nějakou dějinnou situaci.
 • 00:30:33 Druhá fáze je, že si popisujeme,
  co jsme viděli v pokusu.
 • 00:30:36 A třetí fáze je až druhý den ráno.
 • 00:30:39 Takže žáci odchází
 • 00:30:41 z té dvouhodinovky po druhé fázi
  s těmi otázkami.
 • 00:30:45 Kdyby ta třetí fáze byla ten samý
  den, tak to je dost často
 • 00:30:49 manipulace učitele, který je
  dovede tam, kde je chce mít.
 • 00:30:53 A když je to až druhý den ráno,
  tak je daleko větší šance,
 • 00:30:56 že oni přijdou s vlastními nápady,
  s vlastními názory,
 • 00:31:00 s dalšími otázkami a tak.
 • 00:31:01 Takže se to může opravdu řešit.
 • 00:31:04 -Měli jsme taky pokus,
  kdy učitelka postavila mě
 • 00:31:07 doprostřed místnosti
  a Anička Benešová si vzala
 • 00:31:10 škopek s vodou a měla se přede mě
  rozeběhnout a zastavit se
 • 00:31:15 těsně přede mnou.
 • 00:31:16 Ona to udělala a samozřejmě voda
  pokračovala dál,
 • 00:31:19 takže jsem byl kompletně mokrý.
 • 00:31:48 -Dostali jsme lavice,
  které byly počmárané
 • 00:31:51 různými obrázky a dostali jasné
  zadání vytvořit pozitiv a negativ.
 • 00:31:58 A každý se s tím samozřejmě popral,
  jak uměl a myslím, že to dopadlo
 • 00:32:03 ve finále dobře.
 • 00:32:04 A zvláštní na tom je,
  že sami grafici přestali čárat
 • 00:32:08 na lavice, což je úplně nezvyklý.
 • 00:32:11 -Takže tady jsem si udělala
  pomocnou síťku a vlastně jsem
 • 00:32:15 začala podle toho kreslit
  na lino.
 • 00:32:18 Takže to ještě budu dělat na trička.
 • 00:32:25 Někdy se to povede na první, ale...
 • 00:32:27 Tak schválně.
 • 00:32:29 Tak teď se mi to povedlo
  úplně na poprvé.
 • 00:32:32 Tak takhle to vypadá,
  když to chci tisknout.
 • 00:32:36 -Koncept hlavního vzdělávacího
  proudu má nějaká svá specifika.
 • 00:32:42 Je do značný míry pořád ještě
  postaven, na určité memoraci,
 • 00:32:46 na tom, že dítě musí během
  základní a střední školy absorbovat
 • 00:32:50 určitá kvanta znalostí.
 • 00:32:53 Tohle třeba můžeme být
  největší problém v okamžiku,
 • 00:32:55 kdy dítě přechází ze základní
  na střední, nebo ze střední
 • 00:32:58 na vysokou školu.
 • 00:32:59 A vlastně není na tohle připraven,
  protože se předpokládá,
 • 00:33:02 řekněme na tom vyšším stupni,
  že on to penzum znalostí má.
 • 00:33:05 Nicméně ten vzdělávací systém
  s tím pracuje, to znamená,
 • 00:33:09 že ty přijímací zkoušky, řekněme,
  které tvoří takové ty předěly
 • 00:33:13 mezi jednotlivými stupni,
 • 00:33:14 tak jsou postaveny na tom,
  že zkouší primárně penzum znalostí,
 • 00:33:19 které děti z alternativních škol
  mít nemusí.
 • 00:33:22 -Pořád převládají nějaké mýty,
  i když ta skutečnost je úplně jiná.
 • 00:33:27 Třeba v roce 2012, když byly poprvé
  státní maturity na naší škole,
 • 00:33:31 byla první v ČR ze všech středních
  odborných škol.
 • 00:33:35 Takže je vidět, že to má účinek
  i ve znalostech.
 • 00:33:39 Měli jsme tu i několik studentů,
  kteří odešli ze školy,
 • 00:33:43 protože jim nevyhovoval způsob,
  kterým vlastně pracujeme.
 • 00:33:48 Byl to ten typ studentů,
  kteří chtěli informace,
 • 00:33:51 aby si je zařadili do škatulek,
  aby měli všechno jasný,
 • 00:33:54 aby prostě od nás dostali
  jenom tu informaci.
 • 00:33:57 MLUVÍ NĚMECKY
 • 00:34:19 -Tohle je takový hlavní středobod
  waldorfské školy Příbram,
 • 00:34:24 kde je prostor, který umožní
  pohybové aktivity, jako je
 • 00:34:29 tělesná výchova a další.
 • 00:34:32 Ale je to koncipováno tak,
  aby to během krátké chvíle dvaceti,
 • 00:34:38 třiceti minut bylo přestavěno
  na koncertní sál, na divadlo,
 • 00:34:43 ale především je to koncipováno
  tak, aby to všechno mohly
 • 00:34:46 obsluhovat děti.
 • 00:34:48 -Žádné peníze teď nemám,
  počkejte do pozítří.
 • 00:34:51 -Já jsem vám to také řekl jasně.
 • 00:34:53 Peníze nepotřebuji pozítří,
  ale dnes.
 • 00:34:55 Pokud do zítra nezaplatím úroky,
  tak se dneska musím oběsit.
 • 00:35:00 -Vystudovala jsem základní
  waldorfskou školu
 • 00:35:03 a waldorfskou školku
  a nakonec i střední
 • 00:35:06 waldorfskou školu.
 • 00:35:09 Dnes se vidíme tady na waldorfském
  festivalu divadel v Písku.
 • 00:35:14 Teď konkrétně sedíme
  v Divadle Pod čarou
 • 00:35:17 a my se připravujeme
  na naše představení.
 • 00:35:20 Vzhledem k tomu, že asi divadlo
  je jedna z mých nejoblíbenějších
 • 00:35:23 činností, tak je to jedna z věcí,
  kterou si pamatuji úplně nejvíc
 • 00:35:26 z celé školy.
 • 00:35:27 Velký čas se tomu věnuje v osmé
  třídě na základce a velký čas
 • 00:35:31 se tomu věnuje často ve třetím
  ročníku na střední škole.
 • 00:35:34 Já si myslím, že je to i kvůli tomu,
  že je to třeba i důvod
 • 00:35:38 proč máme tolik prezentací
  nebo příležitostí
 • 00:35:40 se nějakým způsobem sami předvést.
 • 00:35:42 Protože vlastně z člověka
  pak vzniká taková víc samostatná
 • 00:35:46 jednotka, která je schopná třeba
  mluvit před lidmi bez problémů.
 • 00:35:50 Vždycky závisí na tom,
  kolik tomu chce člověk
 • 00:35:53 sám věnovat času i ve škole,
  protože kdo nechce,
 • 00:35:56 tak to stejně nedělá.
 • 00:35:58 -Vyzývám vás na souboj
 • 00:36:03 -Proboha, prokristapána.
 • 00:36:06 -Bude se střílet.
 • 00:36:07 -Waldorf hodně pracuje
  s dramatizací s tím,
 • 00:36:11 aby se všechno děti učily
  prožitkem, nejenom hlavou,
 • 00:36:14 ale i rukama i srdcem.
 • 00:36:16 A divadlo je skvělý prostředek,
  jak dítě může něco zažít.
 • 00:36:20 A to v bezpečném prostředí
  v kolektivu pod dozorem
 • 00:36:24 vznikají veselé, ale i někdy
  hodně vážné chvíle,
 • 00:36:27 leccos se jako odkryje, rozkryje.
 • 00:36:30 A to že se to musí zvládnout,
 • 00:36:32 to, že je tam ten termín,
  kdy má být premiéra,
 • 00:36:35 tak to je takový bonus.
 • 00:36:37 Ale nám jde vlastně hlavně
  o ten proces.
 • 00:36:40 -Já se neumím chovat
  v dámské společnosti?
 • 00:36:44 -Ne, neumíte.
  Jste nevychovaný a hrubý.
 • 00:36:47 -A jak byste si přála,
  abych s vámi mluvil?
 • 00:36:50 Snad francouzsky?
 • 00:36:51 Madame, je vous pris, jsem tak
  šťasten, že mi nechcete zaplatit.
 • 00:36:55 -Pro mě byl Steiner nesmírně
  inspirativní v tom, že dovedl
 • 00:37:00 propojit vědu a že se k tomu
  duchovnímu prostoru dostal
 • 00:37:04 přes vědecké způsoby.
 • 00:37:06 On říkal: "Vy musíte naučit děti,
  že nemají slepě věřit něčemu,
 • 00:37:10 že si mají prozkoumat i to,
  že dvakrát dvě jsou čtyři."
 • 00:37:14 A potom nedojde k tomu,
  čehož jsem dneska svědkem,
 • 00:37:18 že jakákoli masmédia ovlivňují
  chápání a myšlení lidí
 • 00:37:22 stádním způsobem.
 • 00:37:25 Proto taky Hitler jako první zakázal
  waldorfské školy, protože byly
 • 00:37:29 příliš svobodomyslné
  a příliš přemýšlivé.
 • 00:37:32 -Waldorfská škola vyrůstá
  z antroposofické filosofie,
 • 00:37:36 ale že bychom ji jako všichni
  museli znát, že jako povinností
 • 00:37:40 rodiče přečíst celého Steinera,
  tak to jsem nečetla.
 • 00:37:44 -Jsou to školy spirituální,
  nejsou náboženské ve smyslu
 • 00:37:47 nějakých obřadů, ale jsou
  spirituální, že chápeme,
 • 00:37:50 že jsou souvislosti mezi nebem
  a zemí, že není všechno
 • 00:37:53 jen materiálního charakteru.
 • 00:37:56 Bez znalostí Starého zákona
  nebude rozumět starému umění,
 • 00:37:59 nebudeme chápat vůbec symboliku
  starých obrazů, starých mistrů.
 • 00:38:04 Když nebudu o Bohu hovořit,
  tak dětem představím ten svět
 • 00:38:07 neúplný, něco jim zamlčím.
 • 00:38:09 -Pokud waldorfské školství
  tyto otázky rozumně otevírá
 • 00:38:15 a pokud nechává v těchto
  velmi citlivých otázkách
 • 00:38:19 prostor tomu dítěti,
  nevnucuje mu svůj názor,
 • 00:38:23 tak to obohacující být může.
 • 00:38:26 Musí si dávat pozor, že svět je
  velmi otevřený a že na otázky,
 • 00:38:33 které do vzdělávání vpouští
  určitý přesah, nemůže podat
 • 00:38:39 jasnou odpověď a nemůže chtít
  po dítěti, aby šlo
 • 00:38:43 předem danou cestou.
 • 00:38:48 Je to nebezpečí, které stojí
  před waldorfskou koncepcí,
 • 00:38:52 ale také i před koncepcí,
  která naopak nechce vidět
 • 00:38:56 ten přesah, která je třeba
  jenom výkonnostně zaměřená,
 • 00:39:00 která vidí jako nejvyšší pojmy
  produkt a tak dále.
 • 00:39:04 -Od tebe pochází světlo a síla.
  K tobě nechť proudí láska a dík.
 • 00:39:12 -Antroposofie je v podstatě
  základem waldorfské pedagogiky
 • 00:39:16 hledání pravdy v celosvětovém
  a celovesmírném měřítku,
 • 00:39:21 ale neznamená to,
  že to tlučeme dětem do hlavy.
 • 00:39:24 Řada absolventů waldorfských škol
  odchází jako bezvěrci,
 • 00:39:28 někteří jako křesťané,
  někteří jiných vyznání.
 • 00:39:32 Ale nikomu se nesnaží waldorfská
  škola nalajnovat jeho cestu.
 • 00:39:36 Musím s tím světem vést dialog
  ne diskuzi.
 • 00:39:40 Jako řada některých moderních vědců,
 • 00:39:43 co se snaží utlouct argumenty
  to ostatní.
 • 00:39:46 Ne, musím se snažit vést dialog
  a aspoň kousek cesty jít
 • 00:39:50 s myšlenkou toho druhého
  a snažit se ji pochopit.
 • 00:39:53 A pak vzniká tolerance a svět,
  kterého se nemusíme bát.
 • 00:39:57 -Aby nás Pánbůh miloval, miloval.
 • 00:40:06 -Tyhle věci jakoby náboženské
  můžou jako lidi iritovat.
 • 00:40:11 To možná působí nějak zastarale
  a že ta škola potřebuje si obhájit,
 • 00:40:18 že právě takhle to má smysl.
 • 00:40:22 A pro mě právě ty rituály
  rozhodně smysl měly.
 • 00:40:26 Nemyslím si, že jsme my
  jako školáci vnímali sektářskost.
 • 00:40:32 Já myslím, že to, co jsme z toho
  vnímali byl nějaký řád a rituál.
 • 00:40:37 Což možná v tom chaotickém světě
  člověku chybí a je to něco,
 • 00:40:41 co ocení.
 • 00:40:42 -Waldorfské školy jsou rozšířeny
  prakticky všude po celém světě,
 • 00:40:46 kromě totalitních režimů.
 • 00:40:48 Jedině v těch to nekvete.
 • 00:40:50 Ale ať už se podíváte do Evropy,
  Ameriky, Afriky, všude najdete
 • 00:40:54 waldorfské školy
  a to by asi nebylo možné,
 • 00:40:57 kdyby nebyly právě otevřené
  jak lidem, kteří smýšlejí
 • 00:41:02 nějakým způsobem nábožensky,
  tak lidem, kteří mají jiné smýšlení,
 • 00:41:07 jiný pohled na svět.
 • 00:41:51 -Do waldorfské školy můžou chodit
  všechny děti, ale možná to není
 • 00:41:56 pro všechny rodiče, protože to
  od nich vyžaduje aktivitu
 • 00:42:00 a spoluúčast a stejně tak určitý
  filosofický základ,
 • 00:42:04 který ta škola má,
  nemusí být každému blízký,
 • 00:42:09 to taky může být na překážku.
 • 00:42:11 Ale stejně si myslím,
  že to jako ohromně napomáhá
 • 00:42:16 rozvoji každého člověka,
  vyzdvihuje jeho silné dobré stránky,
 • 00:42:21 ty to posiluje a zároveň se tak
  jemně pracuje na slabších stránkách.
 • 00:42:28 -Není to rozhodně tak,
  že by to bylo jenom pro určité
 • 00:42:31 typy dětí.
 • 00:42:33 To je nepochopení celého toho
  konceptu, řekněme, konceptu,
 • 00:42:37 který vnáší do výchovy
  a vzdělání daleko větší míru
 • 00:42:40 svobody, větší míru sebeurčení,
  což je většinou pro tyto
 • 00:42:44 alternativní přístupy společné.
 • 00:42:47 A jestli si někdo myslí,
  že tohle je vyhrazeno jenom někomu,
 • 00:42:51 kdo má nějaký handicap,
 • 00:42:53 tak vlastně nepochopil základní
  premisu výchovy a vzdělávání.
 • 00:42:59 -Dalo by se říci v uvozovkách:
 • 00:43:01 Existuje nějaká škola,
  která je v uvozovkách pro každého?
 • 00:43:05 Na jednu stranu musí být
  pro každého,
 • 00:43:08 žijeme v demokratických poměrech
  a žádná škola se nemůže uzavírat.
 • 00:43:14 Velmi bych byl nešťastný,
  pokud by zase zakořenilo
 • 00:43:18 v obecnějším povědomí,
 • 00:43:20 že waldorfská škola pro někoho je
  a pro někoho není.
 • 00:43:25 -Zkrátka a dobře si myslíme,
  že waldorfské školy připravují
 • 00:43:28 lidi tak, aby byli tvůrčí,
 • 00:43:30 aby věděli,
  co se svým životem dělat.
 • 00:43:33 Když přijde nějaká krize
  nebo když se jim něco stane,
 • 00:43:36 tak aby se z toho nezhroutili,
  ale prostě věděli, že existují
 • 00:43:39 další možnosti, další perspektivy.
 • 00:43:41 Aby věděli, že to není o tom,
  že šťastný budu tehdy, když budu mít
 • 00:43:46 tu chatu, barák, auto, psa,
  já nevím, co všechno,
 • 00:43:49 ale že štěstí je v tom smysluplném
  konání, v tom smysluplném jednání.
 • 00:43:55 A když mám smysl života,
  tak mě nějaká ta krize nerozhodí,
 • 00:44:00 o tom to je.
 • 00:44:02 -Waldorfské školy jsou pro každého,
  i když ne každému mohou vyhovovat,
 • 00:44:07 ale tak je to se vším.
 • 00:44:08 Rozhodně není potřeba ničeho se bát.
 • 00:44:11 Absence učebnic či klasického
  známkování nijak nezmenšuje
 • 00:44:15 kvalitu vzdělání.
 • 00:44:16 Waldorfské školy, někdy označované
  jako Steinerovy nebo svobodné školy,
 • 00:44:21 jsou sice alternativní,
 • 00:44:23 nicméně plnohodnotným
  způsobem vzdělání.
 • 00:44:25 V roce 2019 Waldorf oslavil 100 let
  a já si myslím,
 • 00:44:29 že o něm ještě hodně uslyšíme.
 • 00:44:31 Skryté titulky: Eva Hadwigerová
  Česká televize 2019

Související