iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2019
13:50 na ČT :D

1 2 3 4 5

3 hlasy
33215
zhlédnutí

Pohádky moří a oceánů

O statečném chlapci ze severu

Hřejivé slunce, písečná pláž a stín palmy – pro někoho splněný sen, pro nešťastného ztroskotaného Kapitána noční můra. Na pustém ostrově mu dělá společnost jen upovídaný papoušek a jeho lodní deník plný dobrodružných pohádek z celého světa. Pojďte si nějaké z nich poslechnout, námořníci!

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Pohádky moří a oceánů - O statečném chlapci ze severu

 • 00:00:12 -Ahoj, námořníci!
 • 00:00:16 Asi se ptáte,
 • 00:00:17 kde je kapitán
 • 00:00:21 a kde je palma
 • 00:00:24 a kde je kniha pohádek?
 • 00:00:27 Jsou pryč.
 • 00:00:29 Kde?
 • 00:00:31 Někde v oceánu.
 • 00:00:33 No, jestli chcete,
  tak se mě držte,
 • 00:00:35 protože právě za nimi letím!
 • 00:00:51 Nazdar!
 • 00:00:56 -Jé, papoušku!
 • 00:01:00 Tak ty jsi mě našel, kamaráde!
 • 00:01:04 To je úžasný!
 • 00:01:06 Promiň, musel jsem si
  z tvé palmy udělat vor.
 • 00:01:10 Vadí ti to?
 • 00:01:12 -Ale vůbec ne!
 • 00:01:13 Kapitáne, a co
  tvoje kniha pohádek?
 • 00:01:16 Nezapomněl jsi na ni?
 • 00:01:18 Kniha čeho...?
 • 00:01:22 Dělám si legraci!
 • 00:01:24 Mám ji tu s sebou, samozřejmě!
 • 00:01:26 Co kdybychom si přečetli
  nějakou tu pohádku?
 • 00:01:29 Cesta je daleká,
  aspoň nám to rychleji uteče!
 • 00:01:33 -No jasně!
 • 00:01:35 -Počkej,
  kterou jsme ještě nečetli?
 • 00:01:37 Aha, to je pohádka,
 • 00:01:39 kterou jsem si přivezl
  až z dalekého severu!
 • 00:01:43 Z Grónska!
 • 00:01:45 Tam jsem potkal Eskymáky
  a ti mi ji vyprávěli v iglú,
 • 00:01:48 když jsme jedli chutný rybí vývar.
 • 00:01:54 Pohádka!
 • 00:01:57 Kdysi dávno
 • 00:01:58 žil v jedné vesnici kluk,
  který se jmenoval Eski.
 • 00:02:02 Jak rostl a sílil,
 • 00:02:04 plno místních děvčat
  si na něj myslilo.
 • 00:02:07 On však o ženění nejevil zájem,
 • 00:02:09 daleko raději závodil
  na saních se psím spřežením.
 • 00:02:13 Rozhodl se zúčastnit
  největšího klání ze všech.
 • 00:02:17 Zapřáhl svých 6 psů a vyjel.
 • 00:02:20 Venku vládla nepředstavitelná zima,
  jakou ještě nikdo nikdy nezažil.
 • 00:02:28 Po několika dnech dorazil
 • 00:02:30 k malému ledovému obydlí
  na úpatí hor.
 • 00:02:33 Zaklepal na dveře,
  a protože se nikdo neozýval,
 • 00:02:36 vešel dovnitř.
 • 00:02:37 A než se Eski nadál,
  stálo před ním podivné stvoření.
 • 00:02:41 Vysoké bylo sotva do jeho pasu,
 • 00:02:43 mělo hubené nohy
  a ruce a velikou hlavu.
 • 00:02:49 Poulilo na něj obrovské oči
 • 00:02:51 a představilo se jako "duch hor".
 • 00:02:55 Eski si vzpomněl,
 • 00:02:56 že jako malý slýchával
  příběh o kouzelných bytostech,
 • 00:03:00 které žijí mezi lidmi
  a mají nadpřirozené schopnosti,
 • 00:03:03 a tak podle zvyklostí
  slušně ducha pozdravil
 • 00:03:08 a věnoval mu
  něco málo ze svých zásob.
 • 00:03:12 Duch hor byl polichocen,
 • 00:03:14 že mladík dbá na tradice
  a slušné vychování
 • 00:03:17 a daroval mu šíp.
 • 00:03:22 To není jen tak obyčejný šíp,
  řekl duch hor.
 • 00:03:25 Nastane situace,
  kdy se ti bude hodit.
 • 00:03:29 A byl pryč.
 • 00:03:32 Víc mu neprozradil.
 • 00:03:33 Eski se rozloučil
  a pokračoval dál.
 • 00:03:36 Po dni putování přišel
  k zamrzlému jezeru.
 • 00:03:40 Na jeho břehu spatřil
 • 00:03:41 vysokou útlou dívku
  v lehkých šatech.
 • 00:03:46 Vypadala bezradně.
 • 00:03:48 Můžu vám nějak pomoci?
 • 00:03:49 Není vám zima?
 • 00:03:52 Dívka se málem rozplakala,
 • 00:03:54 představila se jako "duch lesa".
 • 00:03:57 Moje škodolibá sestra,
  duch vody,
 • 00:04:00 mi sebrala čarovnou hůl a stáhla ji
  dolů pod hladinu jezera,
 • 00:04:04 které je teď zamrzlé.
 • 00:04:07 Bez hole nemůžu pomoci
  zvířatům v lese přečkat zimu.
 • 00:04:12 Pro Eskiho,
  syna z rybářské rodiny,
 • 00:04:15 to však nebyl žádný problém.
 • 00:04:17 Vysekal díru a po krátké námaze
 • 00:04:19 se mu z jezera
  podařilo hůl vylovit.
 • 00:04:22 Za svou ochotu a pomoc
  dostal 2. šíp.
 • 00:04:25 A protože sluníčko
  už skoro zapadlo,
 • 00:04:28 rozhodl se,
  že si u jezera chvíli odpočine.
 • 00:04:39 Pak jsem mu povídal:
 • 00:04:41 Ty máš ale čepici,
  já bych takovou v životě nechtěl!
 • 00:04:44 Pardon, trochu jsem se zapomněl.
 • 00:04:49 Eski spal snad několik hodin,
 • 00:04:51 když tu náhle uslyšel
  praskavý zvuk.
 • 00:04:54 Přímo proti němu
  se řítila zlatá koule
 • 00:04:57 a rychle se přibližovala.
 • 00:04:59 Jenže ona to nebyla koule
  a už vůbec ne zlatá,
 • 00:05:02 ve skutečnosti k Eskimu
  běžel ohnivý mužíček, duch ohně.
 • 00:05:07 Vypadal dost rozzlobeně,
  začal po Eskim házet
 • 00:05:15 ohnivé plamínky.
 • 00:05:19 Ten se jim
  jen tak tak stačil vyhýbat!
 • 00:05:21 Rozběhl se k jezeru
  a na ducha ohně zavolal:
 • 00:05:25 Že si za mnou, ohnivý mužíčku,
  netroufneš přijít až sem!
 • 00:05:29 Ohnivý mužíček popoběhl blíž,
  Eski neváhal,
 • 00:05:32 mužíčka popadl
  a žbluňk s ním do jezera!
 • 00:05:36 A po ohnivém mužíčku
  nebylo ani vidu ani slechu.
 • 00:05:41 Z jezera náhle vystoupil duch vody
  a věnoval Eskimu 3. šíp.
 • 00:05:48 Za to, že jsi
  mého rozzuřeného bratra zchladil!
 • 00:05:55 A zmizel.
 • 00:05:57 Eski pokračoval se psy v cestě,
  až dojel do hustého lesa.
 • 00:06:02 Ve skále byl vyrytý nápis:
 • 00:06:04 Kdo do lesa vejde, živý se nevrátí!
 • 00:06:10 Eski varování nedbal.
 • 00:06:13 A tak zkřížil cestu
  velkému polárnímu medvědovi.
 • 00:06:18 Medvěd na Eskiho cenil zuby,
  vypadal, že ho dočista rozsápe.
 • 00:06:24 Eski si naštěstí vzpomněl
  na jeden z kouzelných šípů,
 • 00:06:27 rychle si připravil luk a namířil.
 • 00:06:30 Šíp zasvištěl
 • 00:06:32 a medvěd padl k zemi mrtev.
 • 00:06:37 Jen co se medvědovo tělo
  dotklo země,
 • 00:06:40 objevil se na pár chvil dým,
  a než se rozplynul,
 • 00:06:43 byl pryč medvěd i šíp.
 • 00:06:47 Eski pokračoval v cestě dál.
 • 00:06:49 Ujel několik dalších mil,
 • 00:06:51 když psi začali zpomalovat,
  až zastavili úplně.
 • 00:06:56 Zvířata zakňučela
 • 00:06:58 a Eski pochopil,
  že se blíží nebezpečí.
 • 00:07:02 Ze všech stran se začali
  jeden po druhém vynořovat vlci.
 • 00:07:08 Napřímil tedy luk podruhé
  a ve chvíli,
 • 00:07:11 kdy se jeden z vlků
  proti němu rozeběhl,
 • 00:07:14 vystřelil 2. šíp.
 • 00:07:20 Vlka zasáhl a na jeho místě
  zůstal jen černý prach.
 • 00:07:24 Smečka se rozprchla do všech stran
  a Eski tak měl volnou cestu.
 • 00:07:30 3. dne se ocitl na mýtině,
  do jeho cíle už zbýval jen kousek.
 • 00:07:38 Zastavil se u potůčku,
 • 00:07:40 aby si jeho psi chvilku odpočinuli
  a napili se čerstvé vody.
 • 00:07:44 Sám k vodě podřepl, když tu zahlédl
  na protějším břehu pohyb.
 • 00:07:51 Poučený z předchozích zážitků
  sáhl po luku a namířil šíp.
 • 00:07:55 Na protější straně řeky
  stál sob polární.
 • 00:07:58 Eskiho zvíře upřímně fascinovalo
  svou divokou a něžnou krásou.
 • 00:08:02 I když měl ukrutný hlad,
  protože mu došly zásoby
 • 00:08:05 a sobí maso by zasytilo jeho i psy,
  nedokázal zvířeti ublížit.
 • 00:08:11 Po chvilce váhání zbraň sklonil.
 • 00:08:15 Najednou se vedle něj objevili
  duch lesa, duch hor a duch vody.
 • 00:08:22 OZVĚNA
 • 00:08:24 Rozhodl ses správně, milý Eski.
 • 00:08:28 Tvá moudrost zachránila její život,
 • 00:08:34 řekli všichni 3.
 • 00:08:37 Sob se v tu chvíli proměnil
  v dívku krásnou jako květ,
 • 00:08:41 která Eskimu poděkovala,
  že její život ušetřil.
 • 00:08:47 Společně se pak ruku v ruce
  vydali na závody v psím spřežení.
 • 00:08:56 -Nech mě hádat,
  zamiloval se do ní, že jo?
 • 00:09:01 -Samozřejmě,
  a jaké z toho plyne ponaučení?
 • 00:09:06 Když už nevíš, kudy kam,
  vezmi osud do svých rukou,
 • 00:09:10 neboj se riskovat
  a s chutí do toho!
 • 00:09:15 -Jako ty, kapitáne!
 • 00:09:16 -Přesně tak!
 • 00:09:17 -Víš, kam to pluješ?
 • 00:09:19 -No, to nevím,
  ale někam určitě dopluju!
 • 00:09:22 A když ne dnes, tak zítra,
 • 00:09:23 a když ne zítra, tak pozítří!
 • 00:09:26 A za měsíc jsem u vás!
 • 00:09:27 -Já se trochu bojím.
 • 00:09:29 -No samozřejmě,
  ty jsi totiž strašpytel!
 • 00:09:31 -Ale nejsem!
 • 00:09:32 -Jsi, víš co?
 • 00:09:34 Raději toho nechme.
 • 00:09:35 -Dobře, tak trošku se bojím.
 • 00:09:37 -Já jsem to věděl,
  ale nechci tě zbytečně urážet.
 • 00:09:41 Zbytečně shazovat.
 • 00:09:42 Jsi můj kamarád,
  tak budeme dělat, že se to nestalo.
 • 00:09:46 -Dobře, nestalo.
 • 00:09:48 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2019
 • 00:10:01 .

Související