iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2019
11:55 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
20428
zhlédnutí

Zlatá horečka na Yukonu

Jak to tehdy v Dawson City vlastně vypadalo, když se počet obyvatel zvýšil skoro osmatřicekrát? Retro cestopisné putování M. Kratochvíla

45 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zlatá horečka na Yukonu

 • 00:00:24 -Na podzim roku 1896 prolétla
  světem osudná zpráva.
 • 00:00:30 16. srpna toho roku prý našel
  John Carmack v potoce Bonanza,
 • 00:00:36 který se spolu s Klondikem
  vlévá do řeky Yukon v Dawsonu,
 • 00:00:40 velké zlaté nugety.
 • 00:00:42 Zpráva se šířila
  rychlostí telegrafního spojení,
 • 00:00:46 a brzy oslovila celý svět.
 • 00:00:48 Ten, ponořen do hospodářské recese,
 • 00:00:51 z ničeho nic zahlédl
  světlo na konci pochmurných dob.
 • 00:00:55 Zlatá infekce zachvátila
  prý milion lidí,
 • 00:00:59 z nichž přibližně jedna pětina
  skutečně zamýšlela
 • 00:01:02 vyrazit na daleký sever.
 • 00:01:07 30 tisíc dobrodruhů,
  kteří nakonec opustili domovy
 • 00:01:11 a vydali se na pouť
  za vzácným kovem,
 • 00:01:15 se vylodilo ve Skagway nebo Dyea,
  aby s nasazením velkého úsilí
 • 00:01:19 překonalo zrádná sedla Chilkoot
  nebo White Pass,
 • 00:01:23 vybudovalo dřevěnou flotilu
  na jezeře Bennett,
 • 00:01:26 a razilo si po řece Yukon cestu
  ke zlatým naležištím El Dorada.
 • 00:01:37 Skagway vypadá dnes nevinně
  a poměrně civilizovaně.
 • 00:01:41 Na jaře 1897 to ale byl
  prostý močál bez přístavu,
 • 00:01:46 kterým se po pás ve vodě
  prodírali na břeh nově příchozí.
 • 00:01:53 Čerstvě zrekonstruované
  dřevěné budovy
 • 00:01:56 vypovídají o síle armády dobrodruhů,
  která nemilosrdně spěchala
 • 00:02:00 za svým snem o zlatě.
 • 00:02:03 Tady ještě věřili, že vzácný kov
  se volně sbírá ze země.
 • 00:02:07 A že každý se tudy bude za čas
  vracet jako milionář.
 • 00:02:14 Jen ti chytřejší pochopili,
  že více zlata
 • 00:02:17 než pod ledovým příkrovem Bonanzy
  se ale skrývá v kapsách těch,
 • 00:02:21 kteří tomu opojnému příběhu uvěřili.
 • 00:02:24 A tady i cestou
  náruživě nakupovali vše,
 • 00:02:28 co snad budou
  za půl roku potřebovat.
 • 00:02:31 Nedaleko přístavu,
 • 00:02:33 ze kterého se musel náklad dostávat
  tím nejprimitivnějším způsobem,
 • 00:02:37 se cesta prudce zvedá
  do samého průsmyku.
 • 00:02:40 Byli vlastně dva.
 • 00:02:42 White Pass, do kterého vedla delší,
  mírnější a blátivější cesta,
 • 00:02:47 a pak legendární Chilkoot.
 • 00:02:50 Tak prudký a většinu roku zasněžený,
 • 00:02:53 že jí nemohla projít
  žádná tažná zvířata.
 • 00:02:56 Kanadská jízdní policie,
 • 00:02:59 která měla své stanoviště
  hned za průsmykem,
 • 00:03:01 nedovolila, aby se kdokoliv vydal
  na sever bez zásob jídla na 1 rok.
 • 00:03:05 A to odpovídalo jedné tuně nákladu.
 • 00:03:11 Prostá aritmetika nám říká,
  že průměrně schopný nosič
 • 00:03:15 musel přejít sedlo čtyřicetkrát.
 • 00:03:17 Spolu s nepřízní počasí,
  umírajícími koňmi i lidmi,
 • 00:03:22 ztrácejícími se zásobami za sedlem,
  to bylo zajisté peklo.
 • 00:03:26 Ale horší věci
  zlatokopy teprve čekaly.
 • 00:03:30 Bylo těžké sladit koloběh počasí
  s plány zlatokopů.
 • 00:03:34 Podařilo-li se jim překonat průsmyk
  v mrazivé zimě,
 • 00:03:37 která ale nabízela
  tvrdé cesty bez bláta,
 • 00:03:40 museli zas pár měsíců čekat,
  až roztají ledy na jezerech
 • 00:03:45 i řekách.
 • 00:03:49 Na jezeře Bennett se to jaro sešlo
  22 tisíc dobrodruhů,
 • 00:03:54 kteří i když v životě
  nedrželi v ruce pilu nebo dláto,
 • 00:03:57 museli zkonstruovat velkou flotilu
  plavidel nejroztodivnějších tvarů,
 • 00:04:02 která by je bezpečně dostala
  přes tisíc kilometrů po řece Yukon
 • 00:04:06 do zlatých nalezišť.
 • 00:04:11 Rok poté je už tady čekaly parníky.
 • 00:04:14 Tak dravá byla poptávka.
 • 00:04:17 Ale nejen po vodní cestě.
 • 00:04:20 Ze Skagway přes Carcross
  do Whitehorse
 • 00:04:24 byla roku 1900 vybudována železnice
  v omezené míře fungující dodnes.
 • 00:04:32 Ta výrazně zkrátila krvavou cestu
  přes zasněžené průsmyky.
 • 00:04:48 Víceméně kopíruje stezku
  prvních dobyvatelů.
 • 00:04:52 A podle jezera Bennett
  míří do Whitehorse.
 • 00:05:01 Dnes tam ale vede
  i mnohem vytíženější silnice,
 • 00:05:05 která je součástí aljašské dálnice.
 • 00:05:13 Je udržována ve sjízdném stavu
  i po dobu dlouhé zimy.
 • 00:05:17 A je vlastně pokračováním
  transamerické magistrály.
 • 00:05:27 I na železnici byl sníh v zimě
  velkým problémem,
 • 00:05:31 který ale úspěšně řešily
  železniční sněhové frézy.
 • 00:05:50 Ještě než si železnice ze Skagway
  našla cestu do Whitehorse,
 • 00:05:54 byly nebezpečné peřeje
  kaňonu Miles
 • 00:05:57 spojeny s městem malou drahou
  na dřevěných kolejích.
 • 00:06:11 Whitehorse, dnes hlavní město
  kanadské provincie Yukon,
 • 00:06:15 z velké části stvořila zlatá horečka
  na Klondiku z let 1897 až 1899.
 • 00:06:23 I když k bájným potokům
  Klondiku nebo Bonanzy
 • 00:06:28 teoreticky vedla i jiná cesta
  přes ústí Yukonu do Beringova moře
 • 00:06:33 vzhůru proti proudu až do Dawsonu,
  byla to cesta většinu roku zamrzlá,
 • 00:06:38 podstatně delší, a tím i dražší.
 • 00:06:43 Hlavní trasa zlatokopů
  jednoznačně vedla tudy.
 • 00:06:47 Přes Whitehorse,
  a po proudu Yukonu.
 • 00:06:50 Město si moudře střeží
  svoji zlatokopeckou tradici.
 • 00:06:54 A před fasádami nových budov
  udržuje falešné štíty stavení
 • 00:06:58 z dob zlaté horečky.
 • 00:07:00 I když je to k neuvěření,
 • 00:07:02 půda tady ani po dobu krátkého léta
  nerozmrzá.
 • 00:07:05 Je těžké tady cokoliv postavit.
  A zima je tu krutá a temná.
 • 00:07:11 Tak mrazivé jsou teploty v zimě,
  že místní auta jsou opatřena
 • 00:07:15 elektrickými zástrčkami
  pro zimní vytápění oleje.
 • 00:07:20 A na ulici se pro ně nabízí zdarma
  elektrický proud.
 • 00:07:27 Whitehorse je hrdý i na klasiky.
 • 00:07:29 Tady prý kempoval Jack London,
  když proplul kaňonem Miles,
 • 00:07:33 a mířil dál na ostrovy
  středního toku Yukonu.
 • 00:07:37 I psi, nerozluční souputníci
  zlatokopů v jejich těžkém údělu,
 • 00:07:41 zde mají se svými pány
  bronzový pomník.
 • 00:07:47 Z tohoto skromného domku
  se spravovala celá provincie Yukon.
 • 00:07:57 Na nábřeží s úspěchem restaurují
  staré domy,
 • 00:08:00 památníky zašlé slávy
  dob zlaté horečky.
 • 00:08:06 Na místě nebezpečného kaňonu Miles
  stojí dnes přehrada.
 • 00:08:10 Snad jediná
  na 4. nejdelší řece Ameriky.
 • 00:08:14 Povinností stavitelů ale bylo
  nepřerušit tažení lososů
 • 00:08:19 několik tisíc kilometrů
  do míst jejich tření.
 • 00:08:22 Pro ty se postavilo
  dřevěné stupňovité koryto.
 • 00:08:32 Ostatně rybolov,
  a s ním spojený obchod,
 • 00:08:35 jsou dodnes jedním
  ze základních příjmů lidí u řeky.
 • 00:08:46 A yukonský losos
  je synonymem kvality a chuti.
 • 00:08:51 Způsob jeho chytání se ale změnil.
 • 00:09:04 Zdrojem slávy i bohatství města
  zůstává zlato.
 • 00:09:08 Jeho těžba i zpracování,
 • 00:09:10 a celá ta romantická sága
  kolem zlaté horečky.
 • 00:09:29 Součástí té dnes
  už skoro mýtické historie,
 • 00:09:33 která zlatou horečku provází,
  jsou parníky s nízkým ponorem,
 • 00:09:38 které po dlouhá léta zajišťovaly
  dopravu mezi Whitehorse a Dawsonem.
 • 00:09:44 Tady je v plné parádě jeden z nich.
 • 00:10:01 Po 120 letech od zlaté horečky
  na Yukonu
 • 00:10:05 jsme vyrazili na řeku i my,
 • 00:10:08 abychom filmovým dokumentem
  zachytili to,
 • 00:10:11 co z bájné legendy přežilo
  do dnešních dnů.
 • 00:10:18 Někteří si cestu
  zrychlují hydroplány.
 • 00:10:22 My jsme ale ve Whitehorse zahájili
  747 kilometrů dlouhou pouť
 • 00:10:28 po stopách zlatokopů po řece.
 • 00:10:38 Po několika říčních kilometrech
  se Yukon rozlije do jezera Laberge
 • 00:10:42 a hned na jeho východním okraji
  stojí pozůstatky
 • 00:10:46 původního indiánského osídlení.
 • 00:10:49 Je pravděpodobné,
  že původními obyvateli vesnice
 • 00:10:53 byli indiáni kmene Yu-chu,
  kteří snad dali jméno řece
 • 00:10:57 i celé provincii Yukon.
 • 00:10:59 Dnes je vesnice opuštěná
  a ve značně zbědovaném stavu.
 • 00:11:05 Důležitá plavební cesta
  křižující jezero
 • 00:11:08 dala práci i na břehu sídlícím
  indiánským kmenům.
 • 00:11:12 Kvetl obchod, parníky potřebovaly
  stálé zásobování dřevem
 • 00:11:15 i potravinami.
 • 00:11:17 Vzkvétal rybolov i lov zvířat
  se vzácnými kožešinami.
 • 00:11:26 Novodobí trampové
  odchovaní Sázavou,
 • 00:11:30 štěchovickou lagunou i Pikovicemi,
  cítí romantiku trochu jinak.
 • 00:11:58 Staří obyvatelé Richthofenu
  ani netušili,
 • 00:12:01 že jejich ostrov byl
  ještě před časem zlaté horečky
 • 00:12:05 pojmenován Frederickem Schwatkou,
  poslaným americkou armádou
 • 00:12:10 na rekognoskaci Yukonu,
  ostrovem Ferdinanda Richthofena.
 • 00:12:15 Richthofen byl slavným německým
  geografem té doby.
 • 00:12:19 Jméno lipského rodáka
  nám dnes už moc neříká.
 • 00:12:23 Známý je ale tím,
  že byl strýcem Manfreda Richthofena,
 • 00:12:26 skvělého letce
  z první světové války,
 • 00:12:29 přezdívaným Red Baron.
 • 00:12:38 Naše kanoe leží snad
  na stejném místě
 • 00:12:41 jako plavidla předků
  i zlatokopů.
 • 00:12:44 Ač to zní zvláštně,
  máme asi stejné starosti jako oni.
 • 00:12:48 Tady na jezeře Laberge
  je zajímalo hlavně,
 • 00:12:51 o kolik času později roztaje led
  na jezeře než na řece.
 • 00:12:56 Hlavně to, aby našli správnou cestu
  labyrintem slepých ramen,
 • 00:13:01 aby lodě byly správně naložené
  a drahocenný náklad nenamokl.
 • 00:13:18 -Při přípravě na tuto velkoakci
  jsem shlédnul ve filmu,
 • 00:13:23 že si pekli chleba v přírodě.
 • 00:13:27 A protože nemáme
  ty samý podmínky jako oni,
 • 00:13:30 tak to zkusíme po našem způsobu.
 • 00:13:33 Takzvaně půl kotlíku
  a půl jako v pekařský peci.
 • 00:13:40 -Tamhle, jak je ta douglas fur,
  tak tam uděláme...
 • 00:13:44 -Honzo, potřebujem takovýhle
  dvě prkýnka,
 • 00:13:47 abysme to mohli,
  abysme s nima mohli manipulovat.
 • 00:13:51 -No dobře, já tam jdu.
 • 00:13:53 -Rozhrábnem to ohniště, ty uhlíky,
  dospod dáme placák,
 • 00:13:57 na to dáme to víčko.
 • 00:13:59 Vokolo dáme tyhle předehřátý kameny.
 • 00:14:04 A vokolo eště budeme v tý kleci
  plechový topit, abysme...
 • 00:14:08 abysme tam zachovali
  ten tepelnej režim.
 • 00:14:13 Už jsme měli na těchhletěch voherků
  víc, koukám, no.
 • 00:14:17 Tak, šup.
 • 00:14:20 A co? Ne, to se nedostane na to.
  To nebude jako vyplněnej.
 • 00:14:25 -Hele, jak maj jít pro dříví,
  tak se zdejchli.
 • 00:14:29 DÍVKA:-Já přinesu.
  -Honzo, já bych tam asi dal ten...
 • 00:14:35 -Možná to přikrej, hele, tou...
 • 00:14:37 -Ten plech.
  A vono to půjde nahoru.
 • 00:14:39 -Dáme ten kámen k tý plotně.
 • 00:14:47 -To je vono.
 • 00:14:49 -Ani starosti o jídlo
  a správný chod tábora
 • 00:14:52 nebyly asi jiné.
 • 00:14:54 -Au, sakra.
 • 00:15:06 -Po roztodivných,
  podomácku vyrobených plavidlech
 • 00:15:09 vtrhly na Yukon kolesové parníky.
 • 00:15:13 Jeden z nich, AJ Goddard,
  se potopil v říjnu 1901
 • 00:15:17 na místě, které přejíždíme.
 • 00:15:20 Studené vody jezera Laberge
  ho uchovaly ve velmi dobrém stavu.
 • 00:15:24 Na palubě se roku 2008 našel
  prý i zcela funkční gramofon.
 • 00:15:34 Místo zvané Thirty mile,
  Třicet mil,
 • 00:15:37 mělo na svědomí potopení
  mnoha parníků.
 • 00:15:40 Je to zrádný úsek cesty
 • 00:15:43 od výjezdu z jezera Laberge
  po ústí řeky Teslin.
 • 00:15:47 Zájezdové hostince
  musely mnohdy ubytovat cestující
 • 00:15:50 na parníku, kteří čekali i mnoho dní
  na roztání ledu na jezeře.
 • 00:15:55 Kde se tady v divočině
  vzal vrak auta, nikdo netuší.
 • 00:16:30 Parník Evelyn byl postaven
  v roce 1908 v St. Michael na Aljašce
 • 00:16:35 pro společnost
  Merchants Yukon Line,
 • 00:16:38 a pojal 85 cestujících první třídy.
 • 00:16:42 Poměrně malá loď
  byla schopná plavby
 • 00:16:44 na mělké vodě
  v jarních a podzimních měsících
 • 00:16:47 před tím a těsně po tom,
  co řeka roztála.
 • 00:16:51 Tedy v nejnebezpečnějších
  částech roku.
 • 00:16:55 V květnu 1913 byla jednou ze 3 lodí,
  které propluly
 • 00:16:59 nebezpečným úsekem Třiceti Mil
  bez poškození.
 • 00:17:03 Ve stejném roce
  přišla obchodní válka
 • 00:17:05 mezi British Navigation Company
  a Northern Commercial Company.
 • 00:17:31 Loď koupila britská společnost
 • 00:17:34 a provozovala ji
  pod novým jménem Norcom
 • 00:17:38 až do jejího vážného poškození
  v peřejích poblíž Hootalingua.
 • 00:17:53 Přes sto let spočívá tento vrak
  v pobřežní loděnici.
 • 00:18:06 Sloužil jako potenciální skladiště
  náhradních dílů pro ostatní parníky.
 • 00:18:18 Salónní způsob života
  cestujících první třídy
 • 00:18:21 jen málo rezonoval
  s armádou podpůrných činností
 • 00:18:24 na břehu řeky, které byly podmínkou
  provozu luxusních parníků.
 • 00:18:39 Jen málokdo se stará o les
  na břehu řeky,
 • 00:18:42 který čas od času vyhoří
  až ke kořenům.
 • 00:18:46 Příroda ale zas vše spraví.
 • 00:18:57 Indiáni kmene Tučone většinou
  své mrtvé spalovali na hranici.
 • 00:19:02 Popel po kremaci pak uložili do země
 • 00:19:05 a nad místem postavili
  pro duchy mrtvých malé domečky.
 • 00:19:11 Tady na soutoku malé lososí řeky
  s Yukonem jich stojí celé řady.
 • 00:19:17 Některé jsou původní,
 • 00:19:19 většina je ale restaurovaných
  kanadskou vládou
 • 00:19:23 v respektu k dřívějším obyvatelům,
 • 00:19:25 kterým se dnes korektně říká
  "native people",
 • 00:19:29 to je původní, zde narození lidé.
 • 00:19:39 Trvalo ale hezkou řadu let,
 • 00:19:41 než křesťanský rituál
  našel své místo i tady,
 • 00:19:45 na dalekém severu.
 • 00:20:01 Někdy do nově vzniklých
  křesťanských osad
 • 00:20:05 s jednoduchými kostely
  zavítal i biskup.
 • 00:20:16 Divoká příroda brzy zakryla
  bývalou říční civilizaci.
 • 00:20:20 Z frekventovaného veletoku
  se po odchodu parníků
 • 00:20:24 stal opět chrám klidu a míru.
 • 00:20:32 Laurent Cyr a Boyd Gordon se roku
  1940 rozhodli těžit zlato z Yukonu.
 • 00:20:39 Ze starého traktoru zkonstruovali
  korečkové rypadlo
 • 00:20:43 bagrující ze dna řeky štěrk,
  který po rýžování v tekoucí vodě
 • 00:20:47 vydával svůj zlatý obsah.
 • 00:20:50 První rok vydělali 2300 dolarů.
  Ale sám stroj vyšel na 10 tisíc.
 • 00:20:57 Další rok už se ale
  pro obchodní rozpory
 • 00:21:00 ke svému vynálezu nevrátili.
 • 00:21:06 I náš říční tým sdílel podobné
  problémy a potřeby se zlatokopy,
 • 00:21:11 kterých řekou proplulo na jaře 1898
  přes 20 tisíc.
 • 00:21:18 Museli zbudovat tábory,
 • 00:21:21 obstarat lovem nebo rybolovem
  něco k jídlu,
 • 00:21:23 spravit plavidla a přečkat noc,
 • 00:21:26 která ne vždy byla tak malebná
  a teplá jako v našem případě.
 • 00:21:34 DÍVKA:-Ty jikry tam nech, ne?
  Ty nevyhazuj.
 • 00:21:45 -Vidíš ještě?
 • 00:21:47 Když ji tady to, tak ona má ještě
  ty posmrtný křeče.
 • 00:22:02 -V časech zlaté horečky
 • 00:22:04 se říční cesta z Whitehorse
  do Dawsonu po řece parníkem
 • 00:22:09 ukázala býti dosti pomalou
  a příliš závislou na vodním stavu.
 • 00:22:14 Tehdy byla vytyčena pozemní stezka,
  která zkracovala cestu o 160 km.
 • 00:22:21 Byla většinou podnikána na saních
  tažených psy nebo koněm.
 • 00:22:26 V několika místech
  musela ale překročit řeku.
 • 00:22:30 V zimě po ledě, v létě přívozem.
 • 00:22:44 Bobr kanadský je na první pohled
  roztomilé a vlídné zvířátko.
 • 00:22:48 Málokdo ale tuší,
  jakým úžasným výkonem disponuje.
 • 00:22:54 V řádku jednotek hodin
  dovede přehradit řeku
 • 00:22:57 umně a přesně pokácenými stromy,
  pod kterými si buduje své hrady,
 • 00:23:02 často vyčnívající nad hladinu.
 • 00:23:05 Mnohde byl huben jako škůdce
  lidské říční regulace,
 • 00:23:09 sám ale dovede dobře
  obhospodařovat stav řek.
 • 00:23:14 Na pokraj vyhubení se ale dostal
  díky své kvalitní a husté srsti
 • 00:23:19 tolik ceněné společností
  Hudson Bay Company,
 • 00:23:22 která si v době zlaté horečky
  monopolizovala obchod s kožešinami.
 • 00:23:29 V těchto vysokých severních šířkách
  žije i severoamerický hlodavec
 • 00:23:34 urson kanadský.
 • 00:23:37 Nejvážnějším nebezpečím je medvěd.
 • 00:23:40 Tady na Yukonu žije
  jak medvěd černý,
 • 00:23:43 tak i obávaný a nebezpečný grizzly.
 • 00:23:46 Pravděpodobnost střetu
  s kterýmkoliv z nich je dost veliká.
 • 00:23:51 A varování, co dělat,
  když chlupáče potkáte,
 • 00:23:54 se silně různí.
 • 00:23:56 Někteří doporučují nehybnost,
 • 00:23:58 jiní radí se naopak vztyčit
  a čímkoli lomozit.
 • 00:24:02 Doporučeny jsou různé spreje,
  které ale musíte zvířeti nastříkat
 • 00:24:06 zblízka do očí.
 • 00:24:08 V Dawsonu také koluje
  oblíbený vtip,
 • 00:24:11 jak se pozná nebezpečný grizly
  od černého medvěda.
 • 00:24:15 Prý podle trusu.
 • 00:24:17 Grizly v něm má zbytky plechovek
  antimedvědích sprejů.
 • 00:24:29 Fort Selkirk na soutoku Pelly River
  s Yukonem býval původně osadou
 • 00:24:34 mocné společnosti
  Hudson Bay Company,
 • 00:24:37 která zde čile obchodovala
  s místními indiány, Tučany.
 • 00:24:41 Přestože obchod s kožemi
  byl asi výhodný pro obě strany,
 • 00:24:46 indiáni Čilket se vzbouřili
  proti snaze sira Johna Pellyho
 • 00:24:51 monopolizovat jejich přirozené
  loviště.
 • 00:25:00 V roce 1850 došlo k útoku
  na stanici,
 • 00:25:04 při kterém přišel šéf
  Hudson Bay Company málem o život.
 • 00:25:13 Na místním hřbitově ale nalezneme
  jména ochránců pevnosti Selkirk,
 • 00:25:18 která vznikla
  až v čase zlaté horečky.
 • 00:25:23 Kanadská armáda
  zesílila posádku Selkirku
 • 00:25:26 na 200 mužů
  Severozápadní jízdní policie,
 • 00:25:30 která měla zajistit bezpečnost
  a pevnost nepřesné státní hranice.
 • 00:25:37 Samo město Dawson se považovalo
  spíše za americké město
 • 00:25:41 ležící ale v Kanadě,
 • 00:25:44 v těsné blízkosti jejích hranic
  s americkou Aljaškou.
 • 00:25:54 Fort Selkirk ale ztrácel
  po ochabnutí říčního provozu
 • 00:25:59 svůj význam důležitého přístavu
  i zásobovací stanice.
 • 00:26:04 Posledním hřebíčkem do rakve
  významu pevnosti bylo pak
 • 00:26:07 vybudování silnice
  Whitehorse Dawson,
 • 00:26:11 která převzala veškerý transport.
 • 00:26:21 Pevnost se během stovky let
  zcela rozpadla.
 • 00:26:24 A dnes je příjemné sledovat úsilí
  kanadské i provinční vlády
 • 00:26:30 znovu rekonstruovat
  památky zlatých časů.
 • 00:26:45 Pro náš filmařský tým byl důležitý
  i kastelán místního muzea,
 • 00:26:50 který nám dovolil zkopírovat
  staré černobílé fotografie
 • 00:26:54 doprovázející
  tento filmový dokument.
 • 00:26:57 V zimě je on sám jediným
  obyvatelem Selkirku.
 • 00:27:08 Do domů vybudovaných často
  z originálních starých trámů
 • 00:27:12 byly sneseny předměty
  ze starých dob.
 • 00:27:24 Ze staré obchodní společnosti
  Taylor and Drury zbyl starý dům.
 • 00:27:30 Z mocné, do dnešních dob existující
  Hudson Bay Company
 • 00:27:34 zbyly jen základy.
 • 00:27:48 Tady ji vidíme v dobách
  největší slávy.
 • 00:28:03 Peřeje Pět prstů,
  Five Finger Rapids,
 • 00:28:06 byly pro paroplavební provoz
  na Yukonu velkou překážkou.
 • 00:28:11 Tady nepomohl ani maximální výkon
  parního stroje.
 • 00:28:15 A parníky musely být taženy
  za pomoci fixního lana na levoboku
 • 00:28:20 proti proudu divoké řeky.
 • 00:28:22 I po dynamitové úpravě
  jediné průjezdné části peřejí
 • 00:28:27 zůstávají Five Fingers problémem
  pro parníky i naše kanoe.
 • 00:28:35 I dnes, kdy výkony motorů
  dodávají lodím stovky koňských sil,
 • 00:28:40 je plavba proti proudu Yukonu
  problémem.
 • 00:28:43 Řeka teče v průměru
  11 kilometrů za hodinu.
 • 00:28:47 A tak remorkéry stěží předjedou
  chodce na břehu řeky.
 • 00:28:55 Úseky řeky, kde se zlato vyskytovalo
  v říčním nánosu štěrku,
 • 00:29:00 se nazývaly rýžoviště.
 • 00:29:03 Tady na soutoku
  Selwyn River a Yukonu
 • 00:29:06 bylo rýžoviště otevřeno
  už v roce 1898.
 • 00:29:11 Po vytěžení zlata zde ale zůstala
  poštovní a telegrafní stanice,
 • 00:29:16 poté i říční hostinec,
  a hlavně tábor Woodcamp,
 • 00:29:20 který doplňoval palivo parníkům.
 • 00:29:25 Parníky spotřebovaly 10 až 20 kordů
  dřeva na hodinu plavby.
 • 00:29:32 Jeden kord byla hranice dřeva
  2,5 x 1,2 x 1,2 metru.
 • 00:30:02 Chatrná usedlost na Kirkman Creek
  nám dává
 • 00:30:05 po mnoha dnech pobytu v divočině
  ochutnat první dotyk civilizace.
 • 00:30:11 Kupujeme opravdový chléb.
 • 00:30:14 Pozornost upoutávají i zlaté nugety
  jako ty nasbírané za zlaté horečky
 • 00:30:20 v už nedalekém Dawsonu.
 • 00:30:28 -Měl kapsu prázdnou,
  Frankie Dlouhán...
 • 00:30:32 -Významnější je ale nedaleký ostrov
  jménem Splitup Island,
 • 00:30:36 kde Jack London strávil zimu.
 • 00:30:40 Tady prý potkal člověka
  s velkým psem,
 • 00:30:42 předobrazem Bílého Tesáka.
 • 00:30:45 London píše: "V létě dorazil
  Bílý Tesák do Yukonu.
 • 00:30:49 Byla tu spousta indiánů
  a hojnost jídla.
 • 00:30:52 A vládlo tu nevídané vzrušení.
 • 00:30:55 Bylo léto 1898 a vzhůru po Yukonu
  táhly tisíce zlatokopů
 • 00:31:01 do Dawsonu a na Klondike.
 • 00:31:03 K cíli jim chybělo ještě daleko.
 • 00:31:05 A mnozí přišli doslova
  až z druhého konce světa."
 • 00:31:11 Z druhého konce světa
  jsme ostatně přišli i my.
 • 00:31:14 Z Česka je to na Aljašku
  10 časových pásem.
 • 00:31:18 A krátké léto nás také přivítalo
  teplem i pohostinností.
 • 00:31:28 Dawson City se stalo v roce 1898
  největším městem
 • 00:31:32 západně od Winnipegu
  a severně od San Francisca.
 • 00:31:36 Vlna zlaté horečky ve městě,
 • 00:31:39 v jehož blízkosti leží legendární
  naležiště Klondike Bonanza,
 • 00:31:42 El Dorado a Hunker Creek,
 • 00:31:45 nafoukla za rok počet obyvatel
  na 35 tisíc a víc.
 • 00:31:50 V Dawsonu byly v té době
  otevřeny dvě banky,
 • 00:31:53 vycházely dvoje noviny,
  stálo tady pět kostelů,
 • 00:31:57 byla zde telefonní služba i kino.
 • 00:32:03 Město se také těšilo nebývale slušné
  bezpečnostní situaci.
 • 00:32:08 Byly zakázány zbraně,
 • 00:32:10 a Sam Steele,
  šéf kanadské jízdní policie,
 • 00:32:14 udržoval pořádek pevnou rukou.
 • 00:32:17 Po dobu zlaté horečky
  nedošlo v kriticky přelidněném městě
 • 00:32:21 ani k jediné vraždě.
 • 00:32:24 26. dubna roku 1899 vznikl v Dawsonu
  velký požár,
 • 00:32:29 kterému padlo obětí celé město.
 • 00:32:32 Zapříčinila ho stávka hasičů
  za vyšší mzdy.
 • 00:32:37 Hasiči přestali permanentně topit
  pod kotly s vodou na hašení.
 • 00:32:42 Ta ve vysokém mrazu zmrzla
  a nemohla proudit hadicemi.
 • 00:32:46 Neštěstí bylo na světě.
 • 00:32:52 Koncem srpna 1898 fungovalo
  na Yukonu 56 parníků,
 • 00:32:57 8 tlačných a 20 obrovských
  tažných lodí,
 • 00:33:01 které dovezly do města
  7400 tun nákladu.
 • 00:33:05 A mezi jiným také
  120 tisíc galonů kořalky.
 • 00:33:10 Přetlak poptávky hnal ceny
  do nebývalých výšek.
 • 00:33:13 400 dolarů musel zaplatit majitel
  jediné krávy v Dawsonu za tunu sena.
 • 00:33:19 Chytří přestali hledat zlato
  a začali dodávat zboží i služby těm,
 • 00:33:24 kteří ho už našli,
  ale neměli si za něj co koupit.
 • 00:33:28 Jedné lehké ženě
  zaplatil prý zlatokop
 • 00:33:31 zlatem rovnající se
  váze jejího těla.
 • 00:33:39 Malý kousek za městem leží hřbitov,
  na jehož okraji najdeme hrob
 • 00:33:44 polomýtického a bájného zábřehského
  rodáka Jana Eskymo Welzla.
 • 00:33:55 O jeho divokém životě
  panuje mnoho pochybností.
 • 00:33:58 A i v jeho knihách, například
  Třicet let na dalekém severu,
 • 00:34:03 se najde mnoho nesrovnalostí.
 • 00:34:08 Legenda blížící se ale pravdě praví,
  že roku 1893 putoval pěšky
 • 00:34:14 s malým koníkem zapřaženým
  do kárky přes Sibiř
 • 00:34:18 na novosibiřské ostrovy,
  kde se živil jako lovec koží.
 • 00:34:22 Stal se tam prý nakonec
  i náčelníkem a soudcem.
 • 00:34:30 Roku 1924 ztroskotala jeho loď
  Seven sisters mířící na Aljašku
 • 00:34:37 u západního pobřeží Spojených Států
  a Eskymo byl vyhoštěn do Evropy.
 • 00:34:42 Tam potkal řadu spisovatelů,
  kterým vyprávěl svoje příběhy.
 • 00:34:47 A dokonce i prezidenta Masaryka.
 • 00:34:50 V červnu 1929 odjel přes Hamburk
  do Kanady, usadil se v Dawson City.
 • 00:34:57 Do dnešního dne ho mají
  místní obyvatelé v paměti
 • 00:35:01 jako velkého vypravěče.
 • 00:35:04 Zkonstruoval prý i perpetuum mobile.
 • 00:35:08 Ve své vlasti
  se díky svým příznivcům,
 • 00:35:12 hlavně režiséru Martinu Strouhalovi,
  těší stále stoupající úctě a obdivu.
 • 00:35:19 To ostatně dokazuje řada vzkazů
  a vyznání na jeho hrobě.
 • 00:35:25 Stává se čím dál tím víc
  symbolem nespoutaného dobrodruha
 • 00:35:30 a cestovatele.
 • 00:35:32 A v srdcích světoběžníků
  si už našel své místo.
 • 00:35:37 Zemřel v Dawson City 19. září 1948.
 • 00:36:05 Přívoz přes Yukon
  si jen s největším výkonem motorů
 • 00:36:10 razí cestu přes divoký tok.
 • 00:36:19 To, za čím tam ale jedeme,
  opravdu stojí za to.
 • 00:36:27 Jedna doba končí, jiná začíná.
 • 00:36:31 I na Klondiku byly zásoby zlata
  brzy skoro vytěženy,
 • 00:36:35 a nebylo dále rentabilní těžit.
 • 00:36:42 Se zlatou horečkou skončily
  i parníky na Yukonu.
 • 00:36:46 Parníky zemřely, lidé odešli,
  zlato bylo vytěženo,
 • 00:36:51 skončila slavná éra.
 • 00:36:54 Ale něco velkého zůstalo
  v srdcích zlatokopů.
 • 00:36:57 A obdivujeme to i my,
 • 00:37:00 kteří jsme přišli na Klondike
  po 120 letech.
 • 00:37:03 Ti chudí synci nemajetných rodičů,
  mnohdy živořících v zemích světa
 • 00:37:07 ještě ani nevzpamatovaných
  ze zrušení nevolnictví,
 • 00:37:11 vyslyšeli volání dálek.
 • 00:37:13 A chytili příležitost za pačesy.
 • 00:37:17 Mnozí sem ani nedošli
  a zemřeli útrapami cest.
 • 00:37:21 Jiní přišli,
  ale našli naležiště prázdná
 • 00:37:24 nebo zabraná.
 • 00:37:27 Ale ještě krásnější pocit
  než z nalezení zlata měli z toho,
 • 00:37:31 že to dokázali.
 • 00:37:33 Že obstáli tváří v tvář
  svobodně zvolenému lidskému údělu.
 • 00:37:37 Že se vzepřeli
  zdánlivě nadiktovanému osudu,
 • 00:37:41 který je čekal
  v domovských zemích.
 • 00:37:43 A vyrazili na cestu za svým snem.
 • 00:37:47 A Dawson, i tenhle hřbitov
  starých parníků,
 • 00:37:51 jsou symboly té cesty.
 • 00:37:59 Země je na Klondiku
  neustále zmrzlá.
 • 00:38:02 Zlato se nevyskytuje
  v nějakých žilách,
 • 00:38:05 ale je obsaženo v podobě
  malých nugetů nebo prachu
 • 00:38:09 ve vrstvách štěrku hluboko pod zemí.
 • 00:38:12 Tam je nutné se nejdříve prokopat,
  a pak razit štolu horizontálně.
 • 00:38:18 Zmrzlá země se ale nedá odkopat.
 • 00:38:21 Musí se nejdříve rozmrazit,
 • 00:38:23 ať už hořící hranicí dřeva,
  párou, elektřinou
 • 00:38:27 nebo studenou tekoucí vodou.
 • 00:38:30 Pak teprve je možné
  zlatonosný štěrk vynosit
 • 00:38:34 a oddělit z něj těžší zlato.
 • 00:38:37 Dnešní skutečnost je ale jiná.
 • 00:38:39 Krajina desítek mil kolem Dawsonu
 • 00:38:42 byla za posledních 120 let
  několikrát přemístěna
 • 00:38:45 a zdevastována.
 • 00:38:47 Jsme tady 44 let.
 • 00:38:51 Většina claimů byla pořízena
  v roce 1973.
 • 00:38:55 Bylo těženo i před rokem 1973,
 • 00:38:58 ale většina těžařů
  zkolabovala v roce 1966.
 • 00:39:03 Tehdy bylo zlato vykupováno
  za pevnou cenu stanovenou vládou.
 • 00:39:07 Cena byla 35 dolarů
  za trojskou unci.
 • 00:39:11 A neměnila se během 20 let,
 • 00:39:13 zatímco těžba byla
  stále dražší a dražší.
 • 00:39:17 V roce 1966 zavřela poslední
  těžební společnost v Dawsonu.
 • 00:39:23 Nikdo z těžařů si nemohl dovolit
  déle fungovat.
 • 00:39:26 A zavřeli i servisní společnosti.
 • 00:39:29 Trpělo i město Dawson,
  ze kterého odešlo 1500 obyvatel.
 • 00:39:34 Teprve prezident Richard Nixon
  odpoutal dolar od zlatého standardu
 • 00:39:39 a vzácný kov se začal prodávat
  na volném trhu.
 • 00:39:42 Cena okamžitě skočila z 35 dolarů
  na 350 dolarů za trojskou unci.
 • 00:39:48 Netrvalo ani rok, a všichni těžaři,
  včetně mého otce, byli zpět.
 • 00:39:53 Od té doby se jim solidně daří.
 • 00:39:58 Nevím, jestli uvidíme nějaké zlato,
  ale takhle to funguje.
 • 00:40:03 Do mechanismu sypeme
  jeden kyblík štěrku za druhým.
 • 00:40:07 Stroj pracuje na základě hustoty
  nebo váhy.
 • 00:40:11 Zlato je těžší než ostatní
  písčité příměsi, a proto padá dolů.
 • 00:40:16 Na dně vibrátoru je tkanina,
  do které se zlato chytá.
 • 00:40:20 Ostatní části přeplavou dál
  a opustí šoupák.
 • 00:40:32 Jednotlivé frakce naplaveniny
  se také dají za sucha roztřídit
 • 00:40:36 podle velikosti.
 • 00:40:45 Předpokládá to, že zlatý prach
  bude až v posledních patrech sít.
 • 00:40:56 Podobnou práci jako vibrační šoupák
 • 00:40:59 může zastat i automatický,
  sluncem poháněný separátor.
 • 00:41:04 Zlato opět díky své tíži zůstává
  až v poslední frakci,
 • 00:41:08 kterou voda nechá
  ve spirálovém disku.
 • 00:41:11 A ten je otáčením šneku
  pomalu unášen vzhůru.
 • 00:41:30 A tady je zlatá klasika
  dob horečky na Klondiku.
 • 00:41:33 Zlatokopové znovu a znovu
  otáčeli pánví se zlatonosným pískem,
 • 00:41:39 aby zrno oddělili od plev.
 • 00:41:41 Tekoucí voda byla nezbytností.
  Stáli v ní po celou dobu rýžování.
 • 00:41:48 Někdy máte štěstí, jindy ne.
 • 00:41:50 Ale něco málo zlatého prachu
  najdete skoro vždy.
 • 00:41:54 V ten moment přichází otázka
  rentability těžby a rýžování.
 • 00:42:12 A závěrem se podívejme
  na ty šťastné,
 • 00:42:15 kteří na Klondike dorazili včas,
  koupili dobrý claim
 • 00:42:19 a našli bájný kov.
 • 00:42:22 Většina zlatých králů
  celý svůj majetek propila.
 • 00:42:26 Nebo jinak nešetrně prohospodařila.
 • 00:42:29 Jiní se vrátili domů
  obtěžkáni zlatými nugety.
 • 00:42:33 A začali jiný druh podnikání.
 • 00:42:36 A tak mezi pionýry zlaté horečky
  najdeme třeba
 • 00:42:39 speakera kanadského Parlamentu,
  starostu San Francisca,
 • 00:42:44 nebo premiéra Britské Kolumbie.
 • 00:42:47 Někteří, jako například Jack London,
  vydali svá svědectví v knihách,
 • 00:42:53 které dodnes sytí srdce
  odvážných a toužících.
 • 00:43:10 Zlatá horečka v pravém slova smyslu
  trvala jen dva roky.
 • 00:43:15 Od léta 1897, kdy první zpráva
  o bájných naležištích
 • 00:43:20 prosákla do světa,
 • 00:43:23 do léta 1899, kdy nová naležiště
  v aljašském Nome vyprázdnila Dawson.
 • 00:43:38 Za ty dva roky možná prožilo
  30 tisíc mladých mužů i žen
 • 00:43:43 celý svůj život.
 • 00:43:46 Ti, kteří přežili a poučili se
  z chyb i úspěchů,
 • 00:43:51 vyzráli k moudrosti a porozumění.
 • 00:43:55 Pro ně byla zlatá horečka
  na Klondiku
 • 00:43:58 ne cestou ke zlatu a bohatství,
  ale cestou k sobě samým.
 • 00:44:24 Skryté titulky: Ivo Strnad
  Česká televize, 2019

Související