iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 9. 2018
11:15 na ČT sport

1 2 3 4 5

0 hlasů
1188
zhlédnutí

Republikové finále Odznaku všestrannosti 2018

9. ročník republikového finále soutěže dětí, které se koná v Brně

5 min | další Sport »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Republikové finále Odznaku všestrannosti 2018

 • 00:00:06 Hezké dopoledne z Brna,
 • 00:00:08 kde v tuto chvíli začíná
  mistrovství republiky,
 • 00:00:11 respektive odznak všestrannosti,
 • 00:00:13 který pořádá Český
  olympijský výbor.
 • 00:00:16 Více o této akci s Ricardem
  Adamcem,
 • 00:00:18 který je hlavním pořadatelem.
 • 00:00:21 Je to akce určená pro děti.
 • 00:00:24 V čem přesně tady soutěží?
 • 00:00:25 Je to 10 disciplín, které
  jsou nastavené tak,
 • 00:00:28 aby prověřili jejich všestrannost.
 • 00:00:30 Respektive rozvíjeli všestrannost.
 • 00:00:35 Už před 10 lety tento odznak
  založil Robert Změlík společně
 • 00:00:39 s Romanem Šebrlem.
 • 00:00:40 Také proto tam je ten desetiboj.
 • 00:00:42 Děti soutěží v 10 disciplínách
  ve dvou dnech.
 • 00:00:45 Ale nejsou pouze atletické.
 • 00:00:49 Jsou tady silové disciplíny, běh,
  dribling s basketbalovým míčem.
 • 00:00:53 Aby se zjistilo,
 • 00:00:54 co všechno děti dovedou dělat
  a rozvíjelo to jejich vlastnosti.
 • 00:00:58 Přijelo zhruba 600 dětí z řady
  základních škol po celé republice.
 • 00:01:05 Teď vidíme, že se všechno
  připravuje.
 • 00:01:08 Jak to bude probíhat
  v těch dvou dnech?
 • 00:01:10 Akce je dvoudenní.
 • 00:01:11 Dnes začínají sportovci
  a zítra pokračují.
 • 00:01:15 V devět jsme slavnostně zahájili.
 • 00:01:17 Měli jsme tady seskok parašutistů.
 • 00:01:19 Měli jsme tady známe osobnosti
  a jejich proslovy a zahájil
 • 00:01:22 předseda Jiří Kejval.
 • 00:01:25 Teď během toho prvního dne proběhne
  1. 5 disciplín.
 • 00:01:28 Děti se vystřídají na jednotlivých
  stanovištích.
 • 00:01:31 Když mají volno,
 • 00:01:32 tak tady pro ně máme
  připraveno relaxační zónu,
 • 00:01:35 kde si mohou vyzkoušet jiné sporty.
 • 00:01:37 Spolupracujeme s paralympijským
  výborem.
 • 00:01:43 Vyzkouší si třeba slepý běh.
 • 00:01:46 Vyzkouší si běh bez jednoho smyslu.
 • 00:01:49 Máme tady pro ně celý den program.
 • 00:01:52 Večer mají zase volno.
 • 00:01:53 A druhý den nastupují a pokračují
  v tom desetiboji.
 • 00:01:57 Na závěr máme vyhlášení
  a dekorování a potom to skončí.
 • 00:02:02 Já jsem naznačil, že toto
  je republikové finále.
 • 00:02:04 Takže se sem sjeli nejšikovnější
  ze základních škol.
 • 00:02:08 Popište ten kvalifikační systém.
 • 00:02:10 Jak se sem dostali ti,
  kteří tady dnes jsou?
 • 00:02:14 Ten projekt je velice rozsáhlý.
 • 00:02:18 Celý ten projekt probíhá
  na všech školách v ČR.
 • 00:02:22 Všichni se mohou přihlásit.
 • 00:02:23 Aktuálně máme 1200 zapojených
  škol asi 150 000 dětí.
 • 00:02:31 Je to proto, aby děti byly
  více motivované ke sportu.
 • 00:02:35 Máme vlastně dvě části.
 • 00:02:36 Olympijský diplom,
 • 00:02:37 kde testujeme děti podobným
  způsobem v osmi disciplínách a jsme
 • 00:02:40 schopni jim doporučit konkrétní
  sporty, kterým se mohou věnovat.
 • 00:02:43 Odznak všestrannosti
  je spíš pro starší,
 • 00:02:45 kteří už se věnují nějakému sportu,
  tak aby se rozvíjely všestrannosti.
 • 00:02:48 Ta soutěžní část je taková
  nadstavba.
 • 00:02:52 Okresní kola, kterých se účastní
  asi 10 000 dětí.
 • 00:02:55 Postupují dále do krajských
  kol a těch nejlepších šest
 • 00:02:58 let se tady utká v rámci
  republikového finále.
 • 00:03:02 Podařilo se mezi těmi
  co se zúčastnili Odznaku
 • 00:03:05 všestrannosti vychovat talenty,
 • 00:03:08 které třeba reprezentují
  ČR v zahraničí?
 • 00:03:12 Nechci si přivlastňovat
  zásluhy v té výchově.
 • 00:03:14 Na tom pracují trenéři.
 • 00:03:17 My jsme takový střípek,
  který tomu napomáhá.
 • 00:03:19 Ale máte pravdu,
 • 00:03:20 že už jsme zaznamenali
  několik skvělých talentů,
 • 00:03:23 kteří pokračují v té kariéře.
 • 00:03:25 Máme třeba atleta
  Tomáše Kratochvíla,
 • 00:03:28 který teď bude reprezentovat
  ČR na olympiádě mládeže v Buenos
 • 00:03:33 Aires, která se koná za měsíc.
 • 00:03:37 Mám ještě talentovanou
  oštěpařku hlenu Hájkovou,
 • 00:03:40 která také prošla tím odznakem
  všestrannosti a účastnila
 • 00:03:44 se republikové finále.
 • 00:03:45 Určitě je tady spousta
  talentovaných dětí.
 • 00:03:48 Mezi dětmi, které jsou tady,
  tak bude určitě spousta sportovců,
 • 00:03:50 kteří nás budou
  reprezentovat v budoucnu.
 • 00:03:54 Jaký byl ten hlavní motiv pro Český
  olympijský výbor tuto akci rozjet?
 • 00:04:00 Je to proto, abychom ty děti
  trochu postrčil i ke sportu.
 • 00:04:03 V poslední době se ze všech
  statistik ukazuje,
 • 00:04:06 že děti tloustnou a nepohybují
  se tolik.
 • 00:04:10 Je to logické, protože mají spoustu
  jiných možností, jak se zabavit.
 • 00:04:15 My potřebujeme ukázat
  ten sport, jako zábavu.
 • 00:04:17 Děti jsou stejné jako před 20 lety,
 • 00:04:19 akorát potřebují lehce
  postrčil ke sportu.
 • 00:04:22 Ten program děláme proto,
  abychom jim dokázali,
 • 00:04:25 že ten sport mohou dělat.
 • 00:04:26 Když budou trénovat, tak se budou
  zlepšovat a může to být zábava.
 • 00:04:29 Jezdíme na ty školy s olympioniky.
 • 00:04:32 Ty školy mohou vyhrát
  třeba olympijský trénink.
 • 00:04:34 Přijedeme do školy třeba se Šárkou
  Kašpárkovou, Davidem Svobodou,
 • 00:04:38 uděláme sportovní den.
 • 00:04:40 Když se potkají s tím sportovcem,
  tak dostanou nový impuls.
 • 00:04:43 Stačí mu ukázat ten sport
  a oni ho začnou dělat.
 • 00:04:45 Ale musíme je postrčit.
 • 00:04:52 Děkuji za vaše odpovědi.
 • 00:04:54 V tuto chvíli se odtud
  z atletického sportoviště v Brně
 • 00:04:59 na Palackého vrchu loučíme.
 • 00:05:00 Ještě jednou se přihlásíme
  odpoledne.
 • 00:05:03 A přineseme vám ty nejnovější
  zprávy o tom,
 • 00:05:05 jak se daří tady mladým sportovcům
  plnit jejich odznak všestrannosti.
 • 00:05:08 Pěkný den.

Související