iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 12. 2019
09:20 na ČT sport

1 2 3 4 5

1 hlas
2215
zhlédnutí

Archiv D

A bílá stopa vede dál..

Dokument z roku 1980 o lyžování jako o nejoblíbenějším zimním sportu

26 min | další Sport »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv D: A bílá stopa vede dál..

 • 00:00:01 ARCHIV D:
  A BÍLÁ STOPA VEDE DÁL
 • 00:01:28 -Desítky let
  se na sněhových vločkách
 • 00:01:31 pro většinu lidí snáší radost.
 • 00:01:33 Už desítky let čekají lidé
  na ty svoje bělostné vločky,
 • 00:01:36 aby s nimi prožívali
  chvíle štěstí.
 • 00:01:40 Jde zima za zimou,
  mnohé se mění,
 • 00:01:43 jen kouzlo té krásné bílé stopy
  zůstává.
 • 00:02:00 -Už desítky let každou zimu
  čekají lidé na podobné okamžiky
 • 00:02:04 a každý si hledá
  tu svoji nekonečnou bílou stopu.
 • 00:02:09 Odkud a kam vlastně vede?
  Kde začíná?
 • 00:02:16 -Prapředky dnešních lyží
  používaly
 • 00:02:19 už 10 000 let
  před naším letopočtem
 • 00:02:22 národy střední a severní Asie
  zejména při lovu.
 • 00:02:25 -Odtud se postupně užívání lyží
 • 00:02:27 přeneslo do Skandinávie,
  severní Evropy a severního Ruska.
 • 00:02:33 -Brzy našly lyže uplatnění
  také ve vojenské výstroji.
 • 00:02:36 -V 16. století se začíná lyží
  používat už i pro sportovní účely.
 • 00:02:41 -Za počátek rozvoje
  novodobého sportovního lyžování
 • 00:02:44 se všeobecně považují
  lyžařské závody v norském Tromso,
 • 00:02:47 které se konaly v roce 1843
  na pětikilometrové trati.
 • 00:02:51 -V roce 1879 si na můstku
  Iverslokken v Norsku
 • 00:02:55 velmi zdatně počínal
  jistý švec.
 • 00:02:59 Norská škola se stala vzorem
  pro lyžaře i v jiných zemích.
 • 00:03:04 -V roce 1887 založil
  v Praze Josef Rössler-Ořovský
 • 00:03:07 první lyžařský spolek
  ve střední Evropě
 • 00:03:10 a o devět let později se už konal
  v pražské Stromovce první závod
 • 00:03:14 o mistrovství Království českého
  v běhu na lyžích.
 • 00:03:16 Zvítězil Mládek z Jilemnice.
 • 00:03:21 -Na ty první závody si nepamatuji,
  protože jsem se teprve narodila.
 • 00:03:25 Pak jsem sledovala
  všecky krůčky našeho lyžování
 • 00:03:31 a v roce 1913 už jsem byla
  poprvé na Šumavě
 • 00:03:36 a viděla jsem skoky
  a viděla jsem závody.
 • 00:03:40 Když jsme tam jezdili na sobotu
  a na neděli jen tak jako na výlet,
 • 00:03:44 tak jsme museli mít sukně
  přes kalhoty,
 • 00:03:48 aby to nikdo neviděl.
 • 00:03:51 A teprve když jsme vystoupili
  z vlaku a překročili koleje,
 • 00:03:54 tak teprve jsme si mohli
  sundat tu sukni
 • 00:03:57 a ukázat ty kalhoty
  a pak se šlo dál.
 • 00:04:00 -Tak vzpomíná pětaosmdesátiletá
  paní Antonie Jarolímková,
 • 00:04:06 manželka architekta
  Karla Jarolímka,
 • 00:04:10 jednoho z prvních průkopníků
  lyžování u nás.
 • 00:04:14 -V roce 1913 získal Karel Jarolímek
  svoje první lyžařské vítězství.
 • 00:04:20 Zvítězil na Šumavě
  v mistrovství zemí Koruny české
 • 00:04:24 v závodě sdruženém,
 • 00:04:27 ve skoku
  a v běhu na patnáct kilometrů.
 • 00:04:30 -V březnu 1913 se v Krkonoších
 • 00:04:33 zúčastnil závodu
  na padesát kilometrů,
 • 00:04:36 při kterém zahynuli
  jeho velcí sportovní přátelé
 • 00:04:39 Václav Vrbata a Bohumil Hanč.
 • 00:04:42 Těsně před válkou se zúčastnil
 • 00:04:45 prvních mezinárodních závodů
  v Holmenkollenu.
 • 00:04:48 -První světová válka přerušila
  naše lyžování na dlouhou dobu.
 • 00:04:52 Manžel musel rukovat na vojnu.
 • 00:04:56 Jelikož jsme se nemohli dočkat,
  až bude konec,
 • 00:05:01 tak jsme se v roce 1918
  vzali v létě
 • 00:05:04 a já jsem za ním jela
  do Sarajeva
 • 00:05:07 a tam jsme tu válku ukončili.
 • 00:05:12 -Na lyže se Karel Jarolímek
  vrátil až po válce
 • 00:05:15 jako instruktor prvního
  lyžeckého kurzu naší armády.
 • 00:05:20 V roce 1921 se na závodech
  v Holmenkollenu zasloužil o to,
 • 00:05:24 že poprvé v historii
  našeho lyžování zavlála v cizině
 • 00:05:27 vlajka Československa
  a hrála se naše státní hymna.
 • 00:05:32 Jarolímkovy úspěchy
  bezpochyby ovlivnily
 • 00:05:35 pozdější rozvoj lyžování u nás.
 • 00:05:38 -Jak živ jsem neviděl
  něco bizarnějšího
 • 00:05:42 než tento živoucí les
  lyží a holí.
 • 00:05:46 Trčí to zježeně,
  špičatě a ohnutě.
 • 00:05:50 Je to husté jako ohromný trávník
  a hlaholí to,
 • 00:05:53 jako když tisíce špačků
  zapadnou do rákosí.
 • 00:05:57 -Napsal v roce 1923 Karel Čapek.
  A pokračuje.
 • 00:06:01 -Před deseti lety takto vyrazil
  s dřevy na ramenou
 • 00:06:04 jen nějaký podivín,
  výstředník a blázen.
 • 00:06:07 Dnes vidíte všecko,
  co cítí trochu mladosti v nohou,
 • 00:06:10 hnát se ven do bílých hor,
  do jiskrného vzduchu.
 • 00:06:14 Vidíte naráz nový svět, nové
  a veselejší lidi a řeknete si:
 • 00:06:18 Panebože, jen houšť,
  ať vyroste ještě hustší mlází lyží
 • 00:06:22 a ať těm lidičkám
  jde ta neděle k duhu.
 • 00:06:31 -Oldřichu Jarolímovi byly v době,
  kdy Karel Čapek předvídal
 • 00:06:35 velký rozmach našeho lyžování,
  už plné čtyři roky.
 • 00:06:39 Se svým tatínkem prožíval
  rozvoj lyžování v naší vlasti.
 • 00:06:45 -Od té doby uplynulo
  už hodně vody.
 • 00:06:48 Já si vzpomínám,
 • 00:06:51 že jsem ještě
  jako malý kluk fandil tátovi
 • 00:06:53 při jednom z jeho posledních
  lyžařských závodů.
 • 00:06:57 Tenkrát mu jeho kamarádi
  říkali Čarokrása.
 • 00:07:00 Bylo to asi proto,
 • 00:07:02 že vynikal elegancí
  při jízdě na lyžích,
 • 00:07:06 kterou všichni obdivovali
  a kterou on získával
 • 00:07:09 další a další vyznavače
  tohoto bílého sportu.
 • 00:07:13 Později jsem s ním jezdil
  opět dál.
 • 00:07:18 Ovšem už to nebyly závody.
  Byly to lyžařské schůze,
 • 00:07:22 různá setkání
  se sportovními přáteli,
 • 00:07:25 kde se hovořilo o sportu,
 • 00:07:28 ale hlavně se vše stáčelo
  k technickým záležitostem,
 • 00:07:31 bez kterých se rozvoj lyžování
  nemohl dále vyvíjet.
 • 00:07:36 Táta také hodně psal
  různé články.
 • 00:07:40 Byl autorem jedné z prvních
  moderních příruček o lyžování,
 • 00:07:46 ale nejvýznamnější publikací
 • 00:07:50 byla knížka o návrzích
  a stavbě lyžařských můstků.
 • 00:07:55 V této knížce shrnul
  svoje celoživotní poznatky
 • 00:08:00 o této problematice a byl to obor,
  kterému se nejvíc vlastně věnoval,
 • 00:08:06 ve kterém si získal postavení
  předního projektanta
 • 00:08:10 a realizátora
  těchto sportovních staveb.
 • 00:08:15 Toto je můstek na Štrbském Plese,
  který postavil před rokem 1935.
 • 00:08:21 Říkali mu Jarolímkův.
 • 00:08:24 Měl moderně konstruovanou
  nájezdovou věž,
 • 00:08:28 která byla v té době
  světovým unikátem.
 • 00:08:32 Toto je můstek v Harrachově
 • 00:08:35 postavený rovněž
  ve třicátých letech.
 • 00:08:39 Podílel se též na stavbě
  známého můstku
 • 00:08:44 pro lety na lyžích
  v jugoslávské Planici.
 • 00:08:48 Čtyři můstky ve Špindlerově Mlýně
  vytvořily dominantu
 • 00:08:52 lyžařského stadionu
  ve Svatém Petru.
 • 00:08:56 Na sklonku života se vrátil
  znovu na Štrbské Pleso
 • 00:09:02 jako poradce projektantů
  lyžařských můstků pro areál snů.
 • 00:09:09 Několikrát vedl
  naše lyžařské reprezentanty
 • 00:09:13 na zimních olympijských hrách.
 • 00:09:16 Po mnoho let byl naším zástupcem
 • 00:09:20 v Mezinárodní lyžařské federaci
  FIS.
 • 00:09:24 V roce 1955 mu byl udělen titul
  Zasloužilého mistra sportu.
 • 00:09:34 To mu bylo 67 let.
  Velice si toho vyznamenání vážil.
 • 00:09:40 Viděl v něm ocenění
  celoživotní práce
 • 00:09:44 pro rozvoj lyžařského sportu.
 • 00:09:46 Táta předvídal
  rozmach lyžování,
 • 00:09:50 a proto vždycky upozorňoval,
 • 00:09:53 že je potřeba pro ně vytvářet
 • 00:09:58 co nejlepší
  a nejvšestrannější podmínky.
 • 00:10:11 -Takhle hovoří o svém otci
  inženýr Oldřich Jarolímek,
 • 00:10:15 pracovník Oblastní správy
 • 00:10:17 tělovýchovných zařízení
  v Jilemnici.
 • 00:10:19 Už řadu let pokračuje v bílé stopě,
  ke které ho přivedl jeho otec.
 • 00:10:41 -Dnes tomu říkáme
  lyžařská exploze.
 • 00:10:45 Odborníci vypočítali,
 • 00:10:48 že každý čtvrtý občan
  naší republiky tráví na horách
 • 00:10:51 průměrně dvacet až třicet dnů
  za zimu, někteří dokonce padesát.
 • 00:10:56 Tři čtvrti milionu
  jich přijíždí každý týden.
 • 00:11:00 Od konce války stoupl
  příliv lyžařů na desetinásobek.
 • 00:11:05 Je to zdravá mánie,
 • 00:11:08 která určuje do značné míry
  životní styl v našich horách.
 • 00:11:20 -Zimní střediska se proměňují
  v mraveniště
 • 00:11:23 a připomínají ruch velkých měst.
 • 00:11:26 Všechna jsou na tom
  prakticky stejně.
 • 00:11:29 V Krkonoších, Jizerských,
  Orlických i Krušných horách,
 • 00:11:31 na Šumavě, v Beskydech,
  v Jeseníkách i v Tatrách.
 • 00:11:40 Například Špindlerův Mlýn
  má 1 500 obyvatel.
 • 00:11:43 V sezoně však přes dvanáct tisíc.
 • 00:11:47 Nároky na zásobování, dopravu,
  lékařskou péči, horskou službu,
 • 00:11:51 veřejnou bezpečnost,
  národní výbor jsou veliké.
 • 00:11:55 Lidé tu pracují často
  i sedm dní v týdnu.
 • 00:12:00 Dělají to rádi.
 • 00:12:02 Občas nejsou spokojeni
  s chováním rekreantů.
 • 00:12:05 Dost často se však nejrůznější
  kritika obrací i proti nim.
 • 00:12:11 -Lyžování je krásná věc, ale čekat
  ve frontě, to je opravdu utrpení.
 • 00:12:15 -Hodinu, někdy i déle tady čekáme,
  sobota, neděle.
 • 00:12:18 -Tady je problém se opravdu najíst
  v sobotu a v neděli.
 • 00:12:21 Čekáme kolikrát půl druhé hodiny.
  Kdo má štěstí, ten se nají dřív.
 • 00:12:25 -Akorát je škoda,
  že když začne chumelit,
 • 00:12:28 tak je tady člověk odkázaný
  vlastně jenom na tu hospodu.
 • 00:12:30 Škoda že tu není herna nějaká.
 • 00:12:32 -Problémy s parkováním jsou,
 • 00:12:34 ale abychom museli tak daleko
  stát s tím autem,
 • 00:12:37 to je dost otřesné
  a lyže tahat v rukách.
 • 00:12:42 -Bedřich Horák, 75 let.
  Pec pod Sněžkou, Modrý důl.
 • 00:12:47 Trvalé bydliště
  1 200 metrů nad mořem.
 • 00:12:53 -V Krkonoších žiju trvale
  třicet let,
 • 00:12:56 ale už před padesáti lety
  jsem přijížděl do Krkonoš lyžovat.
 • 00:12:59 Tehdy jsme přijížděli vlakem.
 • 00:13:03 Pěšky jsme šli často
  i na hřebenové boudy v noci.
 • 00:13:08 Své věci jsme si vynášeli,
  lyže i těžký batoh.
 • 00:13:12 Někteří ovšem si je dali
  taky vyvézt.
 • 00:13:16 To pro nás nebyli sportovci.
  To byli masňáci,
 • 00:13:20 lidé, kteří byli zvyklí
  na komfort a velké pohodlí,
 • 00:13:24 ovšem také měli dost prostředků,
  aby zaplatili.
 • 00:13:28 My jsme spatřovali hlavní zážitek
  v dlouhých, namáhavých túrách,
 • 00:13:34 v boji s přírodou a efekt byl
  pro nás vedlejší záležitostí.
 • 00:13:38 Ale já chápu taky nynější vývoj,
  že se to dělá trochu jinak.
 • 00:13:42 Jsou zde vleky,
  způsob jízdy je jinak, jiný
 • 00:13:46 a prožívá se celá lyžařina jiným,
  veselým,
 • 00:13:50 ale jistě
  zdraví prospěšným způsobem.
 • 00:13:53 -Staré klasické boudy už nemohou
  stačit současným požadavkům.
 • 00:13:59 Petrovka byla postavena
 • 00:14:01 už začátkem 19. století
  v roce 1811.
 • 00:14:08 Dvoračky uvítaly
  první návštěvníky v roce 1896.
 • 00:14:13 O mnoho mladší nejsou
  ani další známé boudy.
 • 00:14:19 Vosecká.
 • 00:14:22 Martinovka.
  I bouda Pod Studničnou.
 • 00:14:30 Luční bouda je svou velikostí,
  provozem a poskytovanými službami
 • 00:14:35 v nadmořské výšce 1 400 metrů
  ojedinělou stavbou v Evropě.
 • 00:14:41 Mnoho horských bud se přestavuje,
  modernizuje.
 • 00:14:43 Stavějí se i nové
  jako tato Labská bouda.
 • 00:14:56 -V horách vyrostlo
 • 00:14:59 rovněž mnoho vkusných,
  moderních odborářských zařízení.
 • 00:15:06 Patří k nim i středisko odborářů
  Tesly Pardubice ve Svatém Petru.
 • 00:15:16 -Naši tesláci si snad nedovedou
  představit zimu,
 • 00:15:18 aby neprožili
  alespoň jeden týden
 • 00:15:23 ve svém rekreačním zařízení.
 • 00:15:26 Horský vzduch jim dává
  tolik svěžesti,
 • 00:15:30 že odjíždí spokojení a odpočinutí.
 • 00:16:00 -V horských střediscích
  se nezapomíná
 • 00:16:03 ani na nové luxusní hotely.
 • 00:16:05 To je hotel Horizont
  v Peci pod Sněžkou
 • 00:16:08 a Montana ve Špindlerově Mlýně.
 • 00:16:13 -Mohou však podobné starší,
  a tedy dostupnější hotely
 • 00:16:18 uspokojit stále
  větší množství rekreantů?
 • 00:16:22 Nezapomínáme někdy
  na účelová jednoduchá ubytovací
 • 00:16:27 a stravovací zařízení
  postavená třeba na podobném místě?
 • 00:16:40 -Pojďme se podívat, jak to vypadá
  v jednotlivých střediscích Krkonoš.
 • 00:16:47 -Harrachov.
 • 00:16:49 Velké středisko lyžování,
  které má dobré dopravní spojení.
 • 00:16:55 I tady se hodně staví.
  To bude Junior hotel.
 • 00:17:03 Po Kulmu, Oberstdorfu, Planici,
  Vikersundu a Ironwoodu
 • 00:17:09 má Harrachov
  šestý mamutí můstek na světě.
 • 00:17:15 Svoji mezinárodní premiéru
  si můstek
 • 00:17:17 s normovým bodem 120 metrů
  odbyl v březnu 1980.
 • 00:17:22 V brzké době se tady očekává nový
  světový rekord v letech na lyžích.
 • 00:17:26 I pod těmito můstky se staví.
 • 00:17:30 -Sportovní areál v Harrachově
  je zčásti hotov,
 • 00:17:34 zčásti ve výstavbě a zčásti
  ještě na stolech architektů.
 • 00:17:38 Pojďte se tedy podívat,
  jak bude vypadat,
 • 00:17:40 až bude úplně hotov.
 • 00:17:42 V údolí Ryzího potoka se nachází
 • 00:17:44 známé lyžařské středisko
  Rýžoviště.
 • 00:17:48 Od tohoto střediska vedou
  dva vleky na Čertův kopec.
 • 00:17:51 Z nich se můžeme dostat
  po dvou sjezdovkách
 • 00:17:54 zpět ke středisku Rýžoviště.
 • 00:17:57 Od tohoto střediska vede dále
  nová komunikace
 • 00:17:59 do prostoru stávajících můstků,
 • 00:18:02 z nichž můstek P-70 je
  v současné době v rekonstrukci.
 • 00:18:06 Na tuto komunikaci navazují dále
  lyžařské můstky pro lety vzduchem.
 • 00:18:11 Tento areál bude doplněn
 • 00:18:14 novou sedačkovou lanovkou
  na Čertův kopec,
 • 00:18:16 ze které povede
  nová široká sportovní sjezdovka
 • 00:18:19 zpět k dolní stanici
  k řece Mumlavě.
 • 00:18:23 Celý areál je doplněn
  řadou sportovních zařízení,
 • 00:18:27 tenisovými kurty,
  volejbalovými hřišti, bazénem,
 • 00:18:30 dalšími krytými
  sportovními zařízeními,
 • 00:18:33 hřištěm na atletiku
  a vybaven i také ubytováním,
 • 00:18:37 provozní budovou ČSTV.
 • 00:18:40 Na západní straně areálu
  jsou běžecké standardní tratě,
 • 00:18:44 které mají dva okruhy.
 • 00:18:47 Vyústění těchto tratí
 • 00:18:49 je vždy ve sportovním areálu
  na letním fotbalovém hřišti.
 • 00:18:56 -Rokytnice má k dispozici jedinečné
  lyžařské terény s dobrými vleky,
 • 00:19:01 ale ubytovací a stravovací možnosti
  jsou zatím nedostatečné.
 • 00:19:10 Pečuje se zde i o úpravu
  lyžařských terénů.
 • 00:19:14 V Rokytnici se však nezapomíná
  ani na motorizované návštěvníky.
 • 00:19:20 Tolik parkovacích míst nemá
  žádné krkonošské středisko.
 • 00:19:30 Kdybyste tedy náhodou nenašli místo
  na tomto parkovišti,
 • 00:19:34 najdete ho určitě na dalším.
 • 00:19:42 -Z Janských Lázní
  na Černou horu
 • 00:19:45 vás už vyveze
  nová moderní lanovka.
 • 00:19:57 -Pec pod Sněžkou,
 • 00:19:59 jedno z nejvyhledávanějších
  zimních středisek.
 • 00:20:02 Může se pochlubit
  největším počtem lyžařských vleků.
 • 00:20:20 Svahy jsou tady vhodné
  jak pro rekreační,
 • 00:20:23 tak pro sportovní lyžování.
 • 00:20:49 -Jedním z nejstarších středisek
  je Špindlerův Mlýn.
 • 00:20:53 Říká se mu také
  hlavní město Krkonoš.
 • 00:21:00 Podobně jako v Peci jsme
  však i tady neuváženou zástavbou
 • 00:21:03 lyžařských strání ztratili
  mnoho prostoru pro lyžaře.
 • 00:21:14 A tak se ze Špindlerova Mlýna
  musí za sněhem docházet,
 • 00:21:18 ale i dojíždět.
 • 00:21:24 Parkovacích míst je tady málo,
  parkoviště jsou přeplněná.
 • 00:21:41 K úpravám dojde také
 • 00:21:44 na lyžařském stadionu
  ve Svatém Petru.
 • 00:21:46 Podstatně se rozšíří
  všechny sjezdovky,
 • 00:21:49 postaví se nová lanovka a vlek
 • 00:21:51 včetně dokonalého vybavení
  všemi službami.
 • 00:21:58 -Každý týden přijíždějí.
  Jsou jich stovky, tisíce.
 • 00:22:04 -Přijíždějí,
  aby našli tu svoji bílou stopu.
 • 00:22:10 -Většina z nich jde najisto.
 • 00:22:13 Vědí, kde budou spát,
  kde se nejrychleji najedí,
 • 00:22:17 kde asi bude
  ta nejmenší fronta na vlek.
 • 00:22:21 Mají rádi hory.
 • 00:22:24 O jejich velkých problémech
  však nevědí.
 • 00:22:33 -Dávno pryč už je doba,
  kdy na rozvoj lyžování
 • 00:22:36 stačil elán několika lidí
  a skromné finanční možnosti,
 • 00:22:40 jako tomu bylo v době
  architekta Karla Jarolímka.
 • 00:22:47 Jeho syn,
  inženýr Oldřich Jarolímek,
 • 00:22:49 patří do kolektivu odborníků,
 • 00:22:52 kteří všechen svůj čas
  věnují horám.
 • 00:22:55 Právě takové kolektivy pomáhají
  zvládnout lyžařskou explozi
 • 00:22:58 na nejrůznějších místech
  naší vlasti.
 • 00:23:01 Musí stavět levně, úsporně,
  šetřit energií,
 • 00:23:04 modernizovat zařízení,
  zvyšovat pracovní iniciativu.
 • 00:23:11 -Mě by teď zajímalo,
 • 00:23:13 jestli ta šedesátimetrová
  sjezdovka ve Špindlu bude stačit,
 • 00:23:16 protože v Harrachově a v Peci máme
  teď některé nové zkušenosti,
 • 00:23:19 které nám kladou nové otázky.
 • 00:23:22 -Já si myslím teda,
  že je to...
 • 00:23:25 -Přátelé, promiňte, přišel
  jsem pozdě, dopravní potíže.
 • 00:23:28 -Ale počkej, Míro, tady máš
  ještě červenou a modrou sjezdovku.
 • 00:23:32 -Ano, tak všecky tři dohromady.
 • 00:23:34 Černá má šedesát,
  ta má čtyřicet a ta má třicet pět.
 • 00:23:38 To znamená dohromady
  1 350 sjíždějících lyžařů.
 • 00:23:41 -Desítky milionů korun věnuje
  naše společnost
 • 00:23:45 v nejrůznějších formách
  na rozvoj lyžování
 • 00:23:48 a tím i na upevňování zdraví
  každého z nás.
 • 00:24:01 Jsou hotové plány, studie, makety.
 • 00:24:05 Perspektiva Krkonoš je už dnes
 • 00:24:09 v detailech rozpracovaná
  až do roku 2000.
 • 00:24:32 -Tito kluci a holčičky
  mohou za dvacet let posoudit,
 • 00:24:36 jak se podařilo
  všechny zamýšlené plány splnit.
 • 00:24:41 Za dvacet let
  se tu možná znovu setkají.
 • 00:24:44 V té době si sem mnozí přivezou
  i svoje vlastní děti.
 • 00:24:50 I jim bude přinášet sníh
  a pobyt na horách stejnou radost
 • 00:24:54 jako všem
  předcházejícím generacím.
 • 00:24:59 Všichni zanechávají na horách
  svoje stopy.
 • 00:25:03 Většinu z nich zavěje nový sníh,
  rozplynou se s novým jarem.
 • 00:25:10 Jsou však i stopy,
  které zůstávají.
 • 00:25:14 Stopy, které dovede vtisknout
  do přírody jenom člověk.
 • 00:25:21 A jenom taková krásná bílá stopa
  vede dál.
 • 00:26:50 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2019

Související